KSČM Zlín, Listování tiskem a internetovými médii Volby do Zastupitelstva Zlínského kraje, Válečná historie, Minulost a současnost, Ploština

KSČM ve Zlíně Facebook KSČM Zlín Facebook KSČM Twitter KSČM Twitter KSČM Zlín Videa KSČM Volby KSČM 2017 Se zdražováním vody nesouhlasíme! Církevní restituce - švindl

 

 

Listování médii KSČM aktuality KSČM alternativní informace KSČM komentáře KSČM stanoviska KSČM tiskové zprávy KSČM tiskové konference KSČM Krajský výbor Zlín Přihláška do KSČM

 


Úvodní stránka
Listování tiskem a internetovými médii:

17 . října 2017 16 . října 2017 13 . října 2017 12 . října 2017 11 . října 2017

13. října 2017 Stanovisko Výkonného výboru ÚV KSČM z 12. října 2017

Highslide JS

Životní zájmy občanů brání KSČM

12. 10. 2017

K tomu, před čím už více než rok naléhavě varuje KSČM, se pod tlakem zdrcujících fakt přiznal sám premiér B. Sobotka (ČSSD). Když včera prohlásil, že Česká republika může se zásobami lithia i ještě drahocennějších nerostů, které jsou jejím majetkem, svrchovaně nakládat znovu až v roce 2025. Všichni ti, kdo to způsobili, musí nést politické i zákonné důsledky.

KSČM rozhodně odmítá nařčení, že nadřazuje vlastní cíle životním zájmům země. Toho se dopouštějí právě ti, kdo Českou republiku zbavili kontroly nad jejími strategickými surovinami a své intriky ke škodě vlastní země zastírají prolhanými legendami i urážkami. Této politice musí učinit přítrž už mimořádná schůze Poslanecké sněmovny PČR, svolaná z iniciativy KSČM. Musí na vládě požadovat, aby

- neprodleně vypověděla „Memorandum o porozumění” s australskou společností EMH, uzavřené za zády vlády, zákonodárců a občanské veřejnosti

- podala vyčerpávající vysvětlení, proč byly nejen k těžbě, ale i dalšímu zhodnocení českých nerostů poskytnuty zcela neodůvodněné výsady firmě, která neprošla řádným výběrovým řízením a neprokázala ani adekvátní výsledky v oboru

- vyvodila zákonné důsledky vůči všem, kdo tak učinili navzdory pochybné vlastnické struktuře EMH, v níž figurují i subjekty spojené s rozkradením a bankrotem OKD

- a tím, že v „Memorandu o porozumění” odkazují na dohodu o ochraně investic mezi ČR a Austrálií, zavdali záminku i k možnému vydírání českých daňových poplatníků arbitráží, jaké je z podobných „transakcí” už oloupily o desítky miliard.

Naší zemi hrozí zcizení nerostného bohatství světového významu. Zabrání tomu jen zákon, opravňující k jeho těžbě i dalšímu zhodnocení výlučně český průmysl ve veřejném vlastnictví. KSČM ho nové Poslanecké sněmovně navrhne v nejbližším možném termínu.

Volte KSČM!

Výkonný výbor ÚV KSČM, 12. října 2017

Zdroj: Www.kscm.cz - přečíst článek ...

a Haló noviny 13. října 2017, str. 1


12. října 2017 Znáte odpovědi na kolující otázky po internetu?


Otázky z internetu:

Přišly mi emailem otázky, na které neznám odpověď, a tak to posílám dál. Jak to ti – dnes jenom neustále pomlouvaní, mohli dokázat?

Jak mohli soudruzi před r. 1989 vydržovat tak velikou armádu, která nejenom, že hlídala hranice, ale byla kdykoliv připravena pomáhat při živelných událostech i na jakémkoliv úseku hospodářství? A nejenom to! Jak mohli zajistit práci všem svým občanům? Jak mohli zajistit, že lidé vydělávali tolik, aby každý mohl vyžít?

Jak mohli postavit továrny v každém městě? Jak mohli elektrifikovat a plynofikovat zemi?

Jak mohli nastavět vodní a tepelné elektrárny?

Jak mohli postavit nemocnice a zdravotnická střediska a zajistit bezplatnou zdravotní péči?

Jak mohli nastavět tolik bytů posměšně nazývaných králíkárny pro lidi, které ale dnes mají hodnotu milionů?

Jak mohli zajistit levné nájmy?

Jak mohli zajistit levné energie?

Jak mohli zajistit opravdu bezplatné školství na všech stupních?

Jak mohli vybudovat školní budovy s tělocvičnami, hřišti a jídelnami?

Jak mohli vybudovat v obcích vodovody?

Jak mohli vybudovat v obcích kina, knihovny, kulturní domy, požární zbrojnice, obchody?

Jak mohli vybudovat pionýrské domy a starat se o aktivity mládeže ve volném čase?

Jak mohli postavit rekreační zařízení?

Jak mohli poskytovat pracujícím rekreace na zotavenou zdarma?

Jak mohli postavit zimní stadiony, fotbalové stadiony, sportovní haly, plovárny a jiná sportovní zařízení?

Jak mohli vybudovat bezprašné cesty tak, aby bylo spojení do každé vesnice?

Jak mohli stavět dálnice?

Jak mohli vybudovat elektrifikované železniční tratě?

Jak mohli zajistit levné autobusové spojení do každé vesnice od rána do půlnoci?

Jak mohli poskytovat slevy na dopravu pro studenty a pracující?

Jak mohli zajistit soběstačnost ve výrobě potravin?

Jak mohli zajistit, že potraviny byly kvalitní?

Jak mohli zajistit, že věci pro malé děti byly za směšné nízké ceny?

Jak mohli zajistit, že nebyli bezdomovci?

Jak mohli dávat nevratné půjčky rodinám na koupi zařízení a stavbu rodinných domů?

Jak mohli poskytovat mladým rodinám nenávratné a novomanželské půjčky?

Jak mohli vybudovat telekomunikační systémy, rozhlasové a televizní vysílání?

Jak mohli zajistit, aby se lidé nebáli chodit v noci po městech a vesnicích a cítili se bezpečně?

Jak mohli toto vše dokázat, a přitom mít vyrovnaný státní rozpočet?

Jak je možné, že neměli žádné dluhy?

Jak je možné, že po jejich čtyřicetileté vládě nebyla republika zadlužená, ale naopak měla po světě pohledávky?

Tak tohle byla minulost. Teď využíváme výhody EU. ( ??? ).

 

P.S. Otázky na současný stav, kdy po čtvrtstoletí vlády kapitalismu je majetek státu rozkraden, bezdomovci, loupeže a vraždy jsou běžným jevem a dluh dosahuje astronomické výše, raději nepokládám.

Asi bych dostal odpověď, že za to mohou ti komunisté, kteří nahospodařili tak málo, že se to již podařilo rozkrást, vystačilo to pouze na čtvrt století rozkrádání.

Že by se tenkrát nekradlo? Kradlo se, ale když tehdy někdo ukradl pytel uhlí, tak po „listopadu” někdo ukradl celé doly, když tehdy někdo ukradl pytel cementu, tak po „listopadu” ukradl celou cementárnu.

Každá doba má své plusy a mínusy. Jenom se mi zdá, že plusových ubylo a mínusových přibylo a den ode dne přibývá.

Krutá realita dnešní, kapitalistické doby...5. října 2017 Předvolební setkání s občany na nám. Míru ve Zlíně 4. října 2017


Highslide JS

Předvolební setkání KSČM s občany dne 4. října 2017
na nám. Míru ve Zlíně.

V okrese Zlín a ve Zlínském kraji nabírá předvolební kampaň KSČM plné obrátky.

Ve středu 4. 10. 2017 se v okresním a krajském městě Zlíně uskutečnil od 12. hodin na náměstí Míru předvolební mítink KSČM - setkání s občany, který připravil OV KSČM Zlín ve spolupráci s městskou organizací. Tomuto předcházela osobní agitace členů strany s občany ve větších obcích a městech. Kromě výlepů plakátů byly rozdávány i pozvánky na mítink, kde se čekala účast předsedy strany s. JUDr Vojtěcha Filipa.

Práce nebyla marná, poněvadž se na náměstí dostavili i mladí lidé - studenti, kteří po vyslechnutí projevu s. Filipa s ním živě diskutovali a taky se společně vyfotili. Je dobře, že mladí lidé se začínají zajímat o politiku naší strany, což v minulosti tomu tak nebylo.

Po projevu s. Filipa, který mimo jiné vyzval lidi, aby šli k volbám a podpořili naše kandidáty, kteří jsou schopni obhajovat náš volební program. Dále hovořil a kritizoval situaci jaká v dnešní době je. A je nám komunistům známa. Situace v prodeji potravin - srovnání s kvalitou v zemích Evropy. Situace kolem nerostného bohatství v naší zemi a mzdové a důchodové odměňování.

Na to vše navázali pak představovaní kandidáti. Jmenovat mohu z předních míst krajské kandidátky lídra s. RNDR Vladimíra Koníčka, Ing. Marii Pěnčíkovou a na předním místě z okresu Zlín s. Miroslavu Jemelkovou.

Počasí tentokrát komunistům přálo. Den předtím pršelo jak z konve a den poté rovněž. K dobré náladě hrála skupina Duo harmony. Byla podepisována petice ohledně nerostného bohatství, rozdávány propagační předměty, dětem balonky. Soudr. Filip se s námi rozloučil a pospíchal do Prahy, kde ho večer čekala debata v televizi, kde rovněž dobře hovořil. Děkujeme mu za podporu našich kandidátů ve volbách pro KSČM v tomto lidoveckém kraji.

Nás teď do voleb čekají stále úkoly co nejlépe uspět ve volbách. To znamená osobní agitaci s voliči, vysvětlování a obhajoba našeho volebního programu. Hlavně se musí ale zapojit naši kandidáti. A to nejen ti z předních míst, ale i ti od konce, protože i ti  získají hlasy pro stranu, když jsou ve svém okolí aktivní a získají pro sebe hlas pro svou dobrou pověst a práci.

Přeji celé naší straně dobrý výsledek a našim kandidátům úspěch ve volbách. Snažme se všichni odvést co nejlepší práci v této volební kampani.


Stanislav Remeš

předseda OV KSČM Zlín

Highslide JS

Předvolební setkání KSČM s občany dne 4. října 2017
na nám. Míru ve Zlíně.
Highslide JS

Předvolební setkání KSČM s občany dne 4. října 2017
na nám. Míru ve Zlíně.
Highslide JS

Předvolební setkání KSČM s občany dne 4. října 2017
na nám. Míru ve Zlíně.
Highslide JS

Předvolební setkání KSČM s občany dne 4. října 2017
na nám. Míru ve Zlíně.
Highslide JS

Předvolební setkání KSČM s občany dne 4. října 2017
na nám. Míru ve Zlíně.
Highslide JS

Předvolební setkání KSČM s občany dne 4. října 2017
na nám. Míru ve Zlíně.
Highslide JS

Předvolební setkání KSČM s občany dne 4. října 2017
na nám. Míru ve Zlíně.
Highslide JS

Předvolební setkání KSČM s občany dne 4. října 2017
na nám. Míru ve Zlíně.
Highslide JS

Předvolební setkání KSČM s občany dne 4. října 2017
na nám. Míru ve Zlíně.
Highslide JS

Předvolební setkání KSČM s občany dne 4. října 2017
na nám. Míru ve Zlíně.


29. 9. 2017 Setkání s občany 4. října, pozvání k volbám ve dnech 20. a 21. října 2017

VOLBY 2017

VOLBY 2017
VOLBY 2017

2. září 2017 Stanovisko Výkonného výboru ÚV KSČM z 1. září 2017

Odvrátit teror, dokud je čas

Výkonný výbor ÚV KSČM na svém včerejším zasedání přijal stanovisko k aktuální politické situaci, které uvádíme v plném znění.

Chaos i násilí a teror, provázející nezvládnutou migrační krizi, budí obavy i mezi našimi občany. Teď se z nich snaží těžit i stoupenci kroků USA, NATO i EU, které ji mají na svědomí. Otázka, kdo lidem bezpečí skutečně zaručí a kdo to jen pokrytecky naslibuje, bude těžištěm říjnových voleb do PS PČR. KSČM nesleví nic z toho, oč se zasazuje od samého počátku krize.

Pro nás je ochrana českých životů a veřejného pořádku cílem, který nepodřídíme žádným vnějším závazkům. V České republice, kde žijí cizinců statisíce, je vítán jen ten, s kým nepřichází zločin, ale bude dodržovat naše zákony a respektovat naše zvyky a kulturní tradice. Přistoupit na kvóty, které nic neřeší, nás nedonutí ani vyděračské sankce. Bezpečnost republiky a celé Evropy zajistí jen spravedlivý mír, a ne války za »změnu režimu«. Oběti agrese a velmocenské loupeže musí odškodnit jejich viníci. Masový exodus do Evropy zastaví jen důstojná vyhlídka pro všechny, kdo prchají před dílem zkázy. O to se zasadí KSČM.

Výkonný výbor ÚV KSČM, 1. září 2017

Zdroj: Haló noviny 2-3. září 2017 str.1 a

www.halonoviny.cz - přečíst stanovisko ...


srpen 2017 Pozvánka k setkání do Holíče

Pozvánka k setkání do Holíče.
30. června 2017 Mezinárodní fotbal žáků "O pohár předsedy OV KSČM Zlín"

Highslide JS

22. ročník mezinárodního fotbalového turnaje mladých fotbalistů
"O pohár předsedy OV KSČM Zlín" v roce 2017.

Již po 22 x…

Již po 22-té proběhl koncem měsíce června za pěkného slunečního dne mezinárodní fotbalový turnaj "O pohár předsedy OV KSČM Zlín".

V loni se uskutečnil u nás v Brumově-Bylnici a nyní se odehrál na Slovensku v obci Krušovce. Za účasti družstev žáků. Z naší strany to byly dvě družstva z Luhačovic a dvě družstva ze Slovenska. A to z obce Krušovce a Kuzmice.

Po přivítání starostou obce Krušovce a s. Stanislavem Remešem, předsedou OV KSČM Zlín všech účastníků, trenérů, starosty obce Kuzmice, zástupce KSS se turnaj rozjel. Předem žáci obdrželi nápoje k pitnému režimu.

Kluci bojovali přes vysoké teplé počasí jak lvi. Za vydatného povzbuzování diváků a trenérů. Nakonec vyšly vítězně z turnaje družstva Luhačovic, které obsadily první dvě místa. Třetí skončili žáci z obce Krušovce.

Závěrem za účasti předsedy OV KSČM Zlín a místopředsedkyně s. Ing. Butnikošarovské a starosty obce Krušovce byly předány ceny-poháry 1.-4. místo, diplomy, dětské šampusy, melouny, krabice žvýkaček. Oceněni byli dále nejlepší brankář, hráč turnaje, střelec. Obdrželi diplom a patřičnou sošku.

Všichni hráči a přítomný doprovod se pak sešli na chutném obědě. Na zpáteční cestu byla dána hráčům minerální voda a svačinový balíček.

Akce se zdařila. Navázaly se nové přátelské vztahy a utužilo se přátelství z minulého období. Tak prohlubujeme kontakty mezi našimi národy a hlavně u mladé generace. Rozloučili jsme se tím, že přejeme mnoho štěstí a úspěchů do konání již 23. ročníku turnaje, který proběhne zase u nás ve Zlínském okrese.

Za uspořádání tohoto 22. ročníku je třeba velmi poděkovat předsedovi obce Krušovce panu Ivanovi Hubinskému na kterém spočívala nejvíce organizace turnaje i finanční zajištění. Dále VV OV KSČM Zlín. A to zejména s. Ing. Františku Jordákovi, který zajistil účast družstev z Luhačovic. I v dnešní době je těžké získat družstvo na akci, kterou dělá KSČM. Děláme to přeci pro naši mladou generaci. Pro její sportovní vyžití a pro sbližování našich obou národů, které jak na této a podobných akcích říkáme žádná hranice nerozdělí.


Highslide JS

22. ročník mezinárodního fotbalového turnaje mladých fotbalistů
"O pohár předsedy OV KSČM Zlín" v roce 2017.
Highslide JS

22. ročník mezinárodního fotbalového turnaje mladých fotbalistů
"O pohár předsedy OV KSČM Zlín" v roce 2017.
Highslide JS

22. ročník mezinárodního fotbalového turnaje mladých fotbalistů
"O pohár předsedy OV KSČM Zlín" v roce 2017.
Highslide JS

22. ročník mezinárodního fotbalového turnaje mladých fotbalistů
"O pohár předsedy OV KSČM Zlín" v roce 2017.
Highslide JS

22. ročník mezinárodního fotbalového turnaje mladých fotbalistů
"O pohár předsedy OV KSČM Zlín" v roce 2017.
Highslide JS

22. ročník mezinárodního fotbalového turnaje mladých fotbalistů
"O pohár předsedy OV KSČM Zlín" v roce 2017.
Highslide JS

22. ročník mezinárodního fotbalového turnaje mladých fotbalistů
"O pohár předsedy OV KSČM Zlín" v roce 2017.
Highslide JS

22. ročník mezinárodního fotbalového turnaje mladých fotbalistů
"O pohár předsedy OV KSČM Zlín" v roce 2017.
Highslide JS

22. ročník mezinárodního fotbalového turnaje mladých fotbalistů
"O pohár předsedy OV KSČM Zlín" v roce 2017.
Highslide JS

22. ročník mezinárodního fotbalového turnaje mladých fotbalistů
"O pohár předsedy OV KSČM Zlín" v roce 2017.
Highslide JS

22. ročník mezinárodního fotbalového turnaje mladých fotbalistů
"O pohár předsedy OV KSČM Zlín" v roce 2017.
Highslide JS

22. ročník mezinárodního fotbalového turnaje mladých fotbalistů
"O pohár předsedy OV KSČM Zlín" v roce 2017.
Highslide JS

22. ročník mezinárodního fotbalového turnaje mladých fotbalistů
"O pohár předsedy OV KSČM Zlín" v roce 2017.
Highslide JS

22. ročník mezinárodního fotbalového turnaje mladých fotbalistů
"O pohár předsedy OV KSČM Zlín" v roce 2017.
Highslide JS

22. ročník mezinárodního fotbalového turnaje mladých fotbalistů
"O pohár předsedy OV KSČM Zlín" v roce 2017.
Highslide JS

22. ročník mezinárodního fotbalového turnaje mladých fotbalistů
"O pohár předsedy OV KSČM Zlín" v roce 2017.
Highslide JS

22. ročník mezinárodního fotbalového turnaje mladých fotbalistů
"O pohár předsedy OV KSČM Zlín" v roce 2017.
Highslide JS

22. ročník mezinárodního fotbalového turnaje mladých fotbalistů
"O pohár předsedy OV KSČM Zlín" v roce 2017.
Highslide JS

22. ročník mezinárodního fotbalového turnaje mladých fotbalistů
"O pohár předsedy OV KSČM Zlín" v roce 2017.
Highslide JS

22. ročník mezinárodního fotbalového turnaje mladých fotbalistů
"O pohár předsedy OV KSČM Zlín" v roce 2017.
Highslide JS

22. ročník mezinárodního fotbalového turnaje mladých fotbalistů
"O pohár předsedy OV KSČM Zlín" v roce 2017.

Stanislav Remeš,

předseda OV KSČM Zlín

Ing. František Jordák15. června 2017 Rozhovor Haló novin s představitelem Českého mírového hnutí

Milan Krajča České mírové hnutí.

Rozhovor Haló novin s představitelem Českého mírového hnutí a členem vedení Světové rady míru Milanem Krajčou


NATO je nepřítelem míru

Světová rada míru pořádala několik dnů před bruselským summitem NATO, dá se říci v předvečer, protesty v řadě měst Evropy pod hlesem »Ano míru! Ne NATO!«. Kde všude, včetně Prahy, se nakonec protesty konaly? Vy jste byl organizátorem pražské demonstrace.

Světová rada míru dlouhodobě a principiálně vystupuje proti Severoatlantickému paktu NATO. Považuje NATO nejen za vojenský nástroj imperialismu, sloužící agresivním vojenským zájmům Spojených států amerických a Evropské unie, ale i za největší a nejnebezpečnější vojenskou organizaci na světě, zodpovědnou za agrese, intervence a zastrašování proti celé řadě zemí. Z tohoto důvodu žádá Světová rada míru jeho rozpuštění.

Bylo tomu tak v minulém roce, kdy organizovala mezinárodní kampaň proti summitu NATO v polské Varšavě, stejně tak i letos, kdy protestovala proti summitu NATO tentokrát v belgickém Bruselu. V mnoha členských zemích NATO se tak v uplynulých týdnech z popudu Světové rady míru uskutečnily demonstrace, blokády a další protesty proti NATO, namátkou například v Itálii, Kanadě, Kypru, Norsku, Portugalsku, Řecku, Spojených státech amerických.

Protest proti bruselskému summitu jsme jako České mírové hnutí ve spolupráci s občanskou iniciativou Ne základnám a dalšími mírovými organizacemi uspořádali i u nás, na Václavském náměstí v Praze.

...

14. června 2017 Prohlášení účastníků protestu proti NATO na Václavském náměstí v Praze

Ano míru NE NATO!

Prohlášení účastníků protestu proti NATO na Václavském náměstí v Praze

My, účastníci shromáždění pořádaného Českým mírovým hnutím za podpory občanské iniciativy Ne základnám a dalších mírových organizací dne 20. května 2017 na Václavském náměstí v Praze, vyjadřujeme svůj jednoznačný nesouhlas se Severoatlantickým paktem NATO. Připojujeme se k mezinárodní kampani »ANO MÍRU! NE NATO!« pořádané Světovou radou míru a ke všem mírumilovným lidem, kteří v těchto dnech pořádají obdobné protesty proti NATO v souvislosti s nadcházejícím summitem tohoto vojenského paktu v belgickém Bruselu.

O svého založení před takřka 70 lety je NATO útočnou agresivní vojenskou organizací. Dnes je víc než zřetelné, že NATO je válečnickou aliancí sloužící k prosazování zájmů imperialismu Spojených států amerických a Evropské unie. NATO a armády jeho členských států nesou plnou zodpovědnost za dlouhou řadu vojenských agresí a intervencí, za rozvrácení dlouhé řady zemí, velké množství civilních obětí, zničenou infrastrukturu, vyhnání milionů uprchlíků z domovů a nekončící humanitární krize. Jsme plně solidární s oběťmi tohoto barbarství, jehož je pakt NATO, za opakovaného porušování mezinárodního práva, suverenity států a práva na mír, strůjcem.

Proto protestujeme proti členství České republiky z NATO. Nesouhlasíme s účastí ozbrojených sil našeho státu v zahraničních agresích NATO, Spojených států amerických nebo Evropské unie. Odmítáme jakoukoliv přítomnost cizích vojsk na území České republiky. Stavíme se proti tlaku Spojených států amerických a NATO na navyšování vojenského rozpočtu naší země. Odsuzujeme koncentraci jednotek NATO v regionu střední a východní Evropy spojené se soustavnými vojenskými provokacemi.

Požadujeme vystoupení České republiky ze Severoatlantického paktu NATO a změnu zahraniční politiky naší země tak, aby byla založena na nezávislosti, respektování mezinárodního práva a suverenity států, míru a mezinárodní spolupráci. Společně s mírumilovnými lidmi na celém světě říkáme: »ANO MÍRU! NE NATO!«


Videozáznamy na youtube.com z vystoupení jednotlivých řečníků na protestu Českého mírového hnutí proti NATO na Václavském náměstí v Praze dne 20. května 2017.

Eva Novotná (Ne základnám) - přehrát video ...


Josef Skála (Komunistická strana Čech a Moravy) - přehrát video ...


Andrej Bóna (Strana demokratického socialismu) - přehrát video ...


Ivan Kratochvíl (Českoslovenští vojáci v záloze za mír) - přehrát video ...


Nikola Čech (Levá perspektiva) - přehrát video ...


Stanislav Grospič (Odborové sdružení Čech, Moravy, Slezska) - přehrát video ...


Marta Semelová (Komunistická strana Čech a Moravy) - přehrát video ...


Wilhelm Feigl (České mírové hnutí) - přehrát video ...


5. června 2017 Pietní akt 10. června 2017 k 75. výročí VYHLAZENÍ OBCE LIDICE


Připomínáme si 75. výročí lidické tragédie.

Pozvání na pietní akt k 75. výročí VYHLAZENÍ OBCE LIDICE

Osud Lidic se naplnil 10. června 1942. Po atentátu na Reinharda Heydricha 27. května 1942 byla obec po rozkazu K. H. Franka srovnána se zemí. 173 mužů bylo zastřeleno a ženy a většina dětí byly převezeny do koncentračních táborů.

Původní záměr nacistů vymazat obci z povrchu světa ale nevyšel.

Lidice byly obnoveny a řada náměstí, ulic, obcí nebo i žen na celém světě nese na jejich počest jméno Lidice.


3. června 2017 Stanovisko Výkonného výboru ÚV KSČM z 2. června 2017

Vládní krize podlamuje důvěru v ústavní a veřejné instituce

Výkonný výbor ÚV KSČM na svém včerejším zasedání přijal stanovisko k aktuální politické situaci, které publikujeme v plném znění.

Vláda Bohuslava Sobotky svou krizi sice přežila, její podpora se však neustále tenčí. Podle květnového průzkumu jí důvěřuje už jen 23 procent občanů. Tak špatně na tom koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL ještě nebyla.

Sama se honosí úspěchy, které prý musí dovést do zdárného konce. Předvádí však už jen hádky a vzájemná obvinění. Na řadu z nich pamatuje i trestní právo. KSČM na to, že vláda uvízla v bezvýchodné krizi, upozorňuje už od ledna. Vše to, co ji vyvolalo, škodí zemi stále víc. Nápravu nepřinesla ani změna vicepremiéra a ministra financí za hnutí ANO.

Z vlády je, místo centra odpovědné státní moci, ring předvolebních úderů a podpásovek. Ta vřava má odvést pozornost i od asociálních intrik. KDU-ČSL by ráda znovu zpoplatnila pobyt v nemocnici. Ministr Pilný chce nutit k práci lidi na zaslouženém odpočinku. Za podporu proti jednomu z koaličních partnerů se platí skandálními kompromisy. Bělobrádkovu účast na sudetoněmeckém sjezdu tak toleruje i předseda vlády a ČSSD. Přestřelka mezi ministry Chovancem a Pelikánem dokládá, že vláda se neshodne ani tváří v tvář nekontrolované migraci. Ministr Herman uráží voliče návrhy, jak zbavit poslance KSČM práva na interpelaci. Prázdným gestem zůstal i slib ministryně Valachové, že vyvodí politickou odpovědnost z korupce v jejím resortu.

Vládní krize podlamuje důvěru v ústavní a veřejné instituce. Otázky, které nesnesou odkladu, vláda neřeší a nemá to ani v plánu. Nevěrohodnost ČSSD, ANO a KDU-ČSL, jež to mají na svědomí, je jako na dlani. Tím víc je třeba jim vyslovit nedůvěru i v nadcházejících volbách.

Haló noviny 3. června str.1 a - přečíst na facebooku KSČM

Výkonný výbor Okresního výboru KSČM Zlín
se na svém zasedání dne 5. 6. 2017 připojuje ke stanovisku VV ÚV KSČM k aktuální politické situaci ze zasedání 2. 6. 2017 a má naši plnou podporu.

Stanislav Remeš, předseda OV KSČM Zlín a členové VV OV KSČM Zlín,

Zlín 5. 6. 2017.


3. června 2017 Prohlášení Městského výboru KSČM v Brně z 2. června 2017

Prohlášení Městského výboru KSČM v Brně

Městský výbor KSČM v Brně vyjadřuje obavy nad sílícími projevy neonacismu ve statutárním městě Brně.

Protestujeme proti snahám vedení brněnské radnice podílet se na snahách o přepisování dějin ve prospěch ve 2. světové válce poražených.

Protestujeme proti zneužívání a jednostrannému výkladu vybraných událostí spojených s koncem 2. světové války a osvobození Brna.

Protestujeme proti (se souhlasem vedení brněnského magistrátu organizovaném) Pochodu smíření. Letos byli dokonce k této akci zneužiti i potomci význačných židovských rodin, které byly brněnskými nacisty přinuceny opustit Brno. Magistrátu se tak podařilo spojit do jednoho pochodu vyhnané a „vyhnané” bez ohledu na dobu, důvod a vinu.

Navzdory účelovému zdůvodňování nechápeme vstřícné kroky magistrátu k potomkům brněnských Němců, nositelů vyznamenání Adolfa Hitlera za podíl na rozbití Československé republiky. Potomkům těch, kteří si kupovali vstupenky na shlédnutí poprav brněnských bojovníků proti německému fašismu.

Nesouhlasíme s přístupem brněnského magistrátu - bombastickým připomínáním Německého domu, symbolu fašismu v Brně od druhé poloviny 30 let do konce války.

Protestujeme proti posilování vazeb vedení města Brna a představiteli sudetoněmeckého landsmanšaftu.

Protestujeme proti účasti čelného představitele města p. Andera na jejich sjezdu.

Protestujeme proti návštěvám členů vlády České republiky na sjezdech sudetoněmeckého landsmanšaftu.

Protestujeme proti návštěvě místopředsedy vlády české republiky p. Bělobrádka na tomto sjezdu v Augsburku o víkendu. Již samotnou účast představitele vlády chápeme jako vyjádření souhlasu vlády České republiky s požadavky sudetoněmeckého landsmanšaftu, tedy vyjádření souhlasu např. se zrušením dekretů prezidenta Beneše z r. 1945!

Vyjadřujeme rozhořčení, že předseda vlády svrchované ČR p. Sobotka se k této závažné otázce dosud nevyjádřil (opomíjíme obojetné a stanovisko postrádající vyjádření ministra zahraničí). Nevyjádření se premiéra lze chápat i tak, že on sám, jako předseda vlády, ale i jako předseda ČSSD, se jménem své strany, jejich členů i voličů kloní k názorům p. Bělobrádka!

Odmítáme přijímat jako normální to, co normální není!


30. května 2017 České mírové hnutí a Světová rada míru v Bruselu - „ANO MÍRU! NE NATO!”

Světová rada míru proti summitu NATO v Bruselu

V průběhu proběhlého bruselského summitu Severoatlantického paktu NATO uspořádala Světová rada míru v rámci své kampaně „ANO MÍRU! NE NATO!” v belgické metropoli několik úspěšných aktivit. Nejvýznamnější z nich byla Mezinárodní konference proti NATO, která se v Bruselu uskutečnila 24. května. Zúčastnilo se jí na 80 delegátů zastupujících 21 organizací z 15 zemí. K přítomným patřili také nejvyšší představitelé Světové rady míru – prezidentka Soccoro Gomes a generální tajemník Thanassis Pafilis. Konference se zúčastnili také členové Evropského parlamentu i představitelé partnerských mezinárodních organizací – Světové federace demokratické mládeže a Mezinárodní asociace demokratických právníků.

Účastníci mezinárodní konference odsoudili zločinný a reakční charakter NATO, vojenského nástroje imperialismu zodpovědného za dlouhou řadu intervencí, převratů, agresí a válek. Konference potvrdila požadavek mezinárodního mírového hnutí na zrušení NATO a podpořila zápas mírových sil v jednotlivých členských zemích paktu za vystoupení z NATO. Řadou řečníků bylo poukázáno na zodpovědnost nejvyšších představitelů všech členských zemí NATO, kteří schvalují jeho zločinnou politiku naprosto jednomyslně. Rozhodně odmítnut byl požadavek NATO na navyšování vojenských rozpočtů jeho členských států na 2% HDP.

Z České republiky se konference a dalších bruselských aktivit Světové rady míru proti NATO zúčastnilo České mírové hnutí. Jeho představitel Milan Krajča na konferenci hovořil o aktuálním navyšování vojenské přítomnosti NATO ve střední a východní Evropě, spočívající v budování nových vojenských základen, organizování velkého počtu vojenských cvičení i permanentních vojenských přesunech. Zmínil také současné snahy mírového hnutí u nás za vystoupení země z NATO i zápas proti prosazení návrhů ústavních změn v České republice, dovolujících obcházet český parlament při schvalování vysílání českých vojáků do zahraničí či dokonce při umožňování přítomnosti cizích vojsk na území naší republiky. S velkým zájmem se pak setkaly informace o schválení podřízenosti části Armády České republiky německému Bundeswehru.

Světová rada míru také v Bruselu podpořila protesty v ulicích belgické metropole namířené vedle summitu NATO také proti s ním související návštěvě prezidenta Spojených států amerických Donalda Trumpa. Kromě akcí v samotném Bruselu zorganizovaly členské organizace Světové rady míru v uplynulých dnech protesty proti NATO v řadě jeho členských států např. v Itálii, Kanadě, Kypru, Norsku, Portugalsku, Řecku, Spojených státech amerických a dalších zemích. V České republice zorganizovalo protest proti NATO 20. května na Václavském náměstí v Praze České mírové hnutí za podpory občanské iniciativy Ne základnám a dalších mírových organizací a iniciativ.

Highslide JS

Světová rada míru proti summitu NATO v Bruselu.
Highslide JS

Světová rada míru proti summitu NATO v Bruselu.
Highslide JS

Světová rada míru proti summitu NATO v Bruselu.
Highslide JS

Světová rada míru proti summitu NATO v Bruselu.
Highslide JS

Světová rada míru proti summitu NATO v Bruselu.
Highslide JS

Světová rada míru proti summitu NATO v Bruselu.


 

 
Komunistická strana Čech a Moravy je demokratickou politickou stranou působící podle zákona. Pro své označení používá zkratku KSČM. KSČM je právnickou osobou, působící na území České republiky. Sídlem ústředních orgánů KSČM je Praha.

Programový cíl a charakter strany: Programovým cílem KSČM je socialismus, demokratická společnost svobodných, rovnoprávných občanů, společnost politicky a hospodářsky pluralitní, postavená na maximální občanské samosprávě, prosperující a sociálně spravedlivá, pečující o zachování a zlepšování životního prostředí, zabezpečující lidem důstojnou životní úroveň a prosazující bezpečnost a mír.

Program KSČM vychází z marxistické teorie otevřené dialogu s mezinárodním komunistickým a levicovým hnutím, novým myšlenkám a poznatkům. KSČM usiluje o to, aby byla stranou masovou, která pracuje na základě kolektivnosti jednání a rozhodování, stranou samosprávných principů a široké vnitrostranické demokracie. V KSČM nemá nikdo výlučná práva a postavení. Působnost členů a funkcionářů strany je určena usneseními sjezdů, stanovami, organizačním řádem a dalšími vnitřními dokumenty.


Chcete-li se stát členem(-kou) KSČM klikněte na odkaz a dozvíte se více o podmínkách přijetí, děkujeme.

Nabídka
Úvodní stránka
VIII. sjezd KSČM
IX. sjezd KSČM
Prohlášení a stanoviska
Přečetli jsme
Listování médii
Zastupitelé a poslanci
Volby
Program pro budoucnost ČR
Válečná historie
20. století

Minulost a současnost
Ploština žalující
Informujeme
Bratřejov
Brumov - Bylnice
Luhačovicko
Napajedelsko
Otrokovice
Slavičín
Slušovice
Tlumačov
Trnava
Valašské Klobouky
Zlín
Odkazy na videa
Odkazy na videa 2017
Diskusní příspěvky
Kontaktní údaje
Napíšete nám? Děkujeme


Některé odkazy

Zlínský krajský výbor KSČM
KSČM
Haló noviny
Obrys kmen
Haló TV
České mírové hnutí
KSM
KSS TOPOĽČANY
Petice

Petice k lithiu PETICE Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR-Nerostné bohatství České republiky patří, stejně jako voda, všem jejím občanům.
Petice NATO po Varšavě Petice NATO po Varšavě.
Ne cizím armádám a základnám Petice proti cizím armádám a základnám na území ČR.
Petice k daru církvím Petice k zrušení zákona k tzv. cirkevním restitucím.
Petice k majetkům Petice k majetkovým přiznáním.
NE základnám!

Statistika od 14.4. 2005

TOPlist