16. listopadu 2020

Stanovisko k výročím událostí 17. listopadu

Stanovisko předsedy ÚV KSČM V. Filipa a místopředsedy ÚV KSČM S. Grospiče k výročím událostí 17. listopadu

Hodnota každého poznání, včetně poznání minulosti, se měří schopností přispět k pochopení současných problémů. V době prohlubující se světové covidové a za ní kráčející hospodářské krize si občané v České republice budou 17. listopadu připomínat dvě významné historické události našich dějin.

Před jednaosmdesáti lety byl brutálně potlačen nacistickou okupační mocí hitlerovského Německa odpor českých, především vysokoškolských studentů. Jan Opletal a 28. října již Václav Sedláček byli prvními, kteří za legitimní odpor proti nacismu z řad studentů zaplatili svými životy. Právě pro trvalé uchování vzpomínky studentských obětí na životech a jako stále platné varování před nebezpečím fašismu byl v mnoha zemích světa 17. listopad prohlášen Mezinárodním dnem studentstva. Tento odkaz nejen v naší společnosti, ale opět i ve světě, kdy znovu sílí myšlenky fašismu a neonacismu, nabývá na stále větším významu a Komunistická strana Čech a Moravy se k němu plně hlásí a uctí památku jeho obětí.

Dne 17. listopadu si však naše společnost bude připomínat i jednatřicet let od počátků novodobé kapitalistické historie České republiky. Je to důvod k zamyšlení a zhodnocení tohoto období plného nesplněných přání, nadějí a falešných slibů.

V roce 1989 požadavek demokratizace veřejného života vyjadřovala většina společnosti. Velká část obyvatel očekávala pozitivní změny v národním hospodářství. Většina si také však přála zachování socialistického společenského systému, pracovních a sociálních jistot. Političtí „vůdci“ listopadových událostí v roce 1989, tzv. „disentu“, to ve svých projevech zdůrazňovali a dnes víme, že od samého počátku lidem v České republice vědomě lhali. Zatímco většina lidí měla jen nejasné představy o podobě budoucího vývoje v tehdejším Československu, tito tzv. vůdci už tehdy plnili přání svých zahraničních „přátel“ a jen to vědomě lidem neříkali.

Nebyla to pravda a láska, kdo zvítězil a určoval základní hodnoty společnosti. Byli to ti, kteří cíleně tvrdou rukou budovali neoliberální kapitalistickou společnost, kde pod rouškou mravních hodnot existuje pouze jediné měřítko – soukromý zisk.

Za třicet jedna let polistopadové historie, z myšlenek demokratizace společnosti, žel zůstala pouhá fráze. Nejprve nové politické elity rozbily společný stát Čechů a Slováků. Společenský majetek a hodnoty vytvořené prací občanů ve čtyřech poválečných desetiletích byly různou formou privatizovány, vytunelovány a rozkradeny. Kupónová privatizace se stala symbolem podvodu století. Ve společnosti se objevila nezaměstnanost. Místo vojenské neutrality byla Česká republika vtažena do Severoatlantické aliance a její vojáci se aktivně účastní řady válečných konfliktů. Servilnost vůči tzv. spojencům a Spojeným státům americkým došla tak daleko, že česká pravice byla a je ochotna prodat Českou republiku zahraničním vojensko-ekonomickým zájmům USA a umožnit zde i vybudování letecké vojenské základny. I díky odporu většiny obyvatel k tomu zatím nedošlo.

Třicet jedna let slibů let a lhaní všech polistopadových vlád a politických stran, které se na nich podílely, vrcholí v současné covidové a nastupující hospodářské krizi. ANO ani ČSSD a již vůbec ne tzv. demokratická pravicová opozice společně se svými politickými satelity nejsou schopny řešit současné sociální a hospodářské problémy ve společnosti. KSČM si je vědomo prvotní důležitosti ochránit občany naší země nikoliv až hystericky přispívat k eskalaci hrozby války nejen s Ruskou federací.

Dnes tzv. "demo blok" volá po záchranné proti covidové brzdě, ale byly tyto politické strany a hnutí, které volaly v polovině roku po předčasném a nepromyšleném rozvolnění!

Účty musí lidu České republiky složit ti, kteří se po celou dobu od 17. listopadu 1989 do dneška podíleli na politické a ekonomické vládě v České republice. Musí je složit i Ti, jejichž vládu sice tolerujeme, ale jen proto, aby se neopakovalo další rozkrádání naší země.

16. 11. 2020 kscm.cz - Mediální úsek ÚV KSČM

25. října 2020

Vzpomínky na minulost

Mnozí nejen mladí lidé, když přistupují k volební urně, se musí rozhodnout o tom, kdo je bude v zastupitelských sborech naší republiky zastupovat při rozhodování o budoucnosti. Jsou vedeni a manipulováni k tomu, aby zvolili ty, kteří nakonec budou jednat ne v duchu co je z hlediska jejich sociální situace právě to nejlepší.

Zapomíná se na to, jak a v jakých podmínkách se žilo krátce po první světové válce za dob po vzniku naší Československé republiky a v době jejího trvání. Tehdá generace našich prarodičů, kdy muži se vraceli často zmrzačení a velmi nemocní z bojišť první světové války i v nové republice, strádala nouzí a hladem a byla mnohdy ráda za nějakou tu trafiku na rohu ulice, či za práci a možnost u sedláka žít často se svou rodinou v jedné místnůstce hned vedle dobytka a koní u něj často jen za naturálie - jídlo, oděv a malý peníz při žních. A bída byla i v době konjunktury, kdy ti šťastnější, mladší a výkonní získali lepší tvrdou a málo placenou práci u fabrikantů jako třeba Baťa. Bezzemci na bohatých hanáckých a slováckých vesnicích živořili a neměli často na slušnější oblečení, boty, lékaře a nemohli jejich děti často ani dosáhnout na ukončené základní vzdělání.

Vím o čem píšu. Takové měla totiž postavení i rodina mého dědy Michala narozeného roku 1902, který měl dva bratry a sestru. I jemu se za naší první republiky kapitalistické nedostalo ani dokončení základního vzdělání, neb musel pomáhat při získávání obživy různou prací již za c. a k. mocnářství. Jeho bratr Josef pracoval ve zdejším mlýně a bratr Ondřej si do dalšího života z války v Itálii přinesl otevřenou tuberkulózu, tak jako mnozí jiní jeho kamarádi. Můj děd se oženil, vzal si nebohatou mou babičku, kterou jsem nepoznal, protože se nedožila mého narození, zemřela v 56 letech. Žili vždy v domku toho hospodáře, u kterého za již zmíněných podmínek pracovali. Do těchto poměrů se narodil v 32. roce můj otec Josef. Měl i mladší sestru, která však jako malé dítě podlehla pneumonii, neboť nebylo léku a nebylo na nemocnici. Tehdá byla úmrtnost dětí vysoká. Tak taková byla ona spravedlnost oné slavné demokracie první kapitalistické republiky. Vím to, protože už jako dítě jsem vyslechl povídání svých dědečků, když oni seděli u sklenice jablečného a rybízového vína, které si dělali sami z toho, co bylo na zahradách. Je dobré si povídání našich dobře zapamatovat. Je to odkaz pro budoucnost k přemýšlení o tom, co se děje nyní v naší současnosti.

Já vím, mnozí dnešní náctiletí oblažení výklady z historie podle osnov dle přání dnešních mocných mne okřiknou, tak jak už to namnoze udělali na sociálních sítích, kde své pravdy obhajují z vyhřátých často luxusních pokojů a s plným žaludkem se zájmem o to, co by jim jejich rodiče měli ještě dát a koupit z výkřiků elektroniky a odívání. Oni přece nejsou žádné socky a do školy je zavezou rodiče či prarodiče více či méně luxusním autem.

Ono se to dobře ztotožňuje s pomlouvačnou kampaní médií, vlastněných našimi i cizími miliardáři, o tom, jak prý strašnou dobu prožívali lidé v tom zlém prý komunisty řízeném režimu zvaném socialismus.

Není divu, že většina lidí po skončení války chtěla jiné poměry než ty, které poznali v předmnichovské republice. Toužili po odstranění bídy, po sociální spravedlnosti, skutečné lidové demokracii. To vše nabízel program komunistické strany, dvouletý plán obnovy republiky v letech 1945 až 47 prosazovaný ve vládě zejména komunisty. Voláno bylo po znárodňování a socializaci. Po roce 1948 došlo u nás ke schválení generální linie budování socialismu v roce 1949. Byly stavěny a přidělovány tisíce nových moderních bytů, rostly i nová města jako Havířov, Orlová. Byly budovány nové továrny jako Nová huť Klementa Gottwalda v Kunčicích, Spojené ocelárny na Kladně. Bylo industrializované Slovensko. Vyrostly tam nové továrny jako Košické železárny, Hlinikarna Žiar nad Hronom, Calex Nové Moravce a další. Vybudovala se Vážská kaskáda hydroelektráren. Úspěchy socialismu a jeho přínosu pro kvalitu života většiny občanů jsou nám často účelově zamlčené a popírávané. Jsou naopak zveličené nedostatky a problémy. Můj otec považoval za velký výdobytek společnosti po roce 1948 fakt, že došlo k nebývalé dostupnosti a rozvoji lékařské péče a díky tomu byl i jemu zachráněn život, když jako učeň onemocněl tuberkulózou a byla mu věnována ta nejlepší péče té doby a za druhé faktu, že plně vybavené byty a domy si mohli dovolit stavět a užívat i obyčejní dělníci a zaměstnanci. Lidé mohli mít dovolenou, lázně, rekreace řízené odborářskými organizacemi dotované podnikem a další vymoženosti. Nově stavěné byty byly vybaveny vlastním splachovací wc a koupelnou s teplou vodou a ústředním topením. Vlastnit televize, rádia, ledničky a další vybavení bytu se stávalo postupně samozřejmým. Zlepšila se i dostupnost středního a vysokoškolského vzdělání a rostla síť všech typů škol, veřejných knihoven, kin, divadel, moderních prodejen a zdravotních středisek a to i na vesnicích. Lidé přestali znát význam slov jako bída, nezaměstnanost, hlad, exekuce, bezdomovec a existenční strach.

A když se lidé rozhodnou úplně uvěřit té současné již zmíněné miliardářské státní vládnoucí propagandě, (já vím byly i v určitém čase nezákonnosti a bohužel omezení v cestování, což zpusobil fakt studené války mezi velmocemi,) tak budou volit strany těch, co podkopali stát a jeho majetek rozkradli a zničili. A to, co zbylo funkční, dobře slouží ku prospěchu hrstky vyvolených našich miliardářů, cizích bank a cizích obchodních řetězců.

Pro bohaté elity a jejich zahraniční vzory, mecenáše kapitalismu stačí vymýšlet jen hru, jak přesvědčit většinu z poloviny všech právoplatných voličů o tom, že jimi řízené politické kluby měnící čas od času název a sliby si jen udržují moc. A to hlavní: udělají si zákony dle potřeb stále bohatnoucí elity! A pak stačí jen poslat miliardářem pár drobtů (50 Kč k důchodu, ohňostroje, volební buřty apod. zdarma, pseudoslevy na zboží, jednorázové malé milodary potřebným, neúčelné drahé veřejné stavby z našich daní a jiná krátkodobá bezsystémová pomoc lidem neřešící jejich problémy) ze stolu konzumu osleplým chudším pracujícím vrstvám. Jak snadné že?

Dnešní bída možná nemá tu tvář z první kapitalistické republiky, ale to co je příznačné pro kapitalismus u nás s velkou pompou zavedený nemůže zastřít svou morální krizi v řadě míst i materiální. Jsou tu znova nezaměstnaní, lidé bez přístřeší, exekuce a exekutoři ve velkém rozsahu, šmelina, korupce, finančně je nedostupné slušné bydlení, lichva, chudoba, snahy o zavedení školného a vysoké náklady na získání vzdělání a problémy s uplatněním vzdělání v práci a ve společnosti. Je nedostatek pracovních míst, jež by zajišťovaly důstojný pracovní příjem. Pracovní a odborová práva jsou namnoze pošlapané. Miloslav Ransdorf, jeden z našich učenců a politiků svého času napsal, že se jedná o společnost veřejné korupce a soukromé bídy. Je načase se nad tím zamyslet. Lesk fasád a výkladních skříní a paláce konzumu a plné regály často nepotřebného a zahraničního tovaru na tom nic změnit nemohou.

Jen doufám na konci své pracovní kariéry, že si mladí nastupující lidé do života najdou čas ve víru konzumu položit otázku, zda chtějí takto žít a zda to nemuže být jinak, čestněji spravedlivěji a bez hrozeb dálší války.

Zamyslel se Josef Nesvadba

1. října 2020

Pojďme k volbám!

Vážení občané Zlínského okresu.

Nedávno jsem vám přál hezkou dovolenou s tím ať si v klidu promyslíte komu dáte hlas ve volbách ve dnech 2. a 3. října. Zde jsem uvedl i fakta proč volit KSČM. Znovu vám to mohu opakovat. Jsme jediná levicová strana u nás, která hájí zájmy nás obyčejných lidí, lidí práce. Nedopusťme, aby v našem kraji vládla jen pravice. Znovu opakuji nevěřte slibům pravice, která jak historie už ukázala na lidi práce ráda zapomíná. Seznamte se s volebním programem naší strany na tiskovinách, které jste obdrželi. Kandidáti našeho kraje vstupují do volebního boje s heslem ,,Konec arogantního řízení kraje". Dalším bodem je například, že nepřipustíme slučování nemocnic v kraji a privatizaci zdravotnictví. I ostatní body jsou jen pro lepší život nás občanů, což zobrazuje i heslo ,,Zajistíme vám víc." Sledujte i naše stránky na internetu. I náš kandidát do senátu Jan Doleček má zajímavé body svého programu. Z toho vyjímám-zahájit výstavbu dostupných bytů. Běžte prosím k volbám a volte uváženě tak, abyste si zvolili dobrý život v následujících letech. Doporučuji vám, volte naši stranu KSČM, která vás určitě nezklame. Důkazem jsou i body našeho programu, které naše strana prosadila v Babišově vládě a i její postoj k pandemii. Volte naši stranu, která má č. 63 a do senátu Jana Dolečka. Je potřeba tam mít rovněž levicového politika.

Šťastnou ruku vám přeje

Stanislav Remeš, předseda OV KSČM Zlín. Na kandidátní listině č.15.

27. září 2020

KSČM – Senátní a krajské volby ve dnech 2. a 3. října 2020

Plakát KSČM k volbám 2020: Jsme na Vaší straně, hájíme Vaše zájmy

Plníme naše závazky – žijeme s Vámi v našem kraji – KSČM je tu pro vás

• stop inflaci - stop zahraničním misím tam jsou i zdroje na financování Vašich potřeb!

• Trvalý růst minimální mzdy, valorizace mezd a platů,

• pět týdnů dovolené pro zaměstnance,

• valorizace důchodů podle skutečného spotřebního koše seniorů,

• ochrana přírodních zdrojů před zcizením do zahraničních rukou,

• ochrana zemědělské a lesní půdy,

• převod vodovodních sítí a zdrojů vody do veřejného sektoru v hospodaření s vodou pro obce a kraje,

• zabránění dalšímu nárůstu ceny bydlení a podpora výstavby nových obecních i krajských bytů,

• udržení kvalitní a dostupné zdravotní péče bez zvyšování spoluúčasti pacientů,

• dostupnost obvodních a zubních lékařů,

• žádné rušení železničních tratí,

• jednotná jízdenka pro všechny na železnici, podpora národního přepravce ČD,

• státní banka komerčního typu pro levné hypotéky,

Více: KSČM

Leták KSČM k volbám.PDF

1. října 2020

Zlínská matlanina k volbám 2020

1. října 2020

Jednání 30. 9. 2020 v Poslanecké sněmovně k nouzovému stavu – byl vyhlášen

Vystoupení poslance Luzara bylo velmi dobré. Reakce Svobody charakterizovala pocit nadřazenosti této kasty avšak neschopné žít v daných podmínkách. I ostatní plácali zcela nekonstruktivní bláboly a ve skutečnosti neznají život pracujících lidí a jejich rodin.

Vyhlášení nouzového stavu a opatření, které očekává direktivu státu, diktát vlády ať se na to mohou všichni vymlouvat je až absurdní a snad není na místě. Jsme národem s jakousi kulturou a inteligencí, ve skutečnosti na úrovni toho jak nás, hlavně tu mladší generaci vzdělávací systém připravil do života.

Ano je celosvětový téměř pandemický problém a vláda s odborníky vyhodnotí situaci. "Covid 19" je nakažlivější virus s kterým nemá lidský organismus zkušenost a je nutno se ochránit a svým chováním předcházet možnosti nákazy. Je nakažlivý, tak se vyhýbám místům kde mohu být nakažen a příjmu jako odpovědná bytost vlastní opatření podle vyhodnocení odborníků a doporučení vlády. Doporučení.

K tomu přece nepotřebuju diktát vlády. Chodím do zaměstnání, do přírody, užívám si aktivit a jako odpovědný, svéprávný občan pečuju o své zdraví, vyhýbám se místům možného nakažení. Sám se cítím ne zcela v pořádku (mám rýmu, kašlu) vezmu si roušku – vysmívali jste se asiatům že nosí roušky, ale oni je nosí protože jsou odpovědní nejen k sobě, ale i k okolí. Mají disciplínu a uznávají autority. Nemusím po dobu ohrožení chodit do hospod, na diskotéky, pořádat nebo se zúčastňovat masových akcí, můžu být obezřetný a co nejvíce se snažit předejít možné nákaze. Musíme žít, zajistit rodinu, chodit do zaměstnání proto nemůžeme být nemocní. To stejné je u seniorů i dětí, kde však ten rozum musejí mít rodiče.

Ve veřejném prostoru se musím pohybovat tak abych se co nejvíce chránil před kontaktem – možným přenosem viru. Tam kde si mám desinfikovat ruce, to určitě udělám, kde mám mít roušku tak ji mám, kde mám mít rukavice tak si je vezmu – chovám se zodpovědně. Pokud velká část národa volala po svobodě a demokracii tak ať se tak chová, Lidi nikdo se za vás a o vás nemůže starat jako o nesvéprávné "mimina". Stát vás nemůže vydržovat a živit když se nebudete starat sami o sebe.

Co mi však vadí na všech "panských" opatřeních je skutečnost, že je zakazováno shromažďování, omezování kumulací lidí, určovány počty lidí na nich, ale nikdo se prozatím ani nezmínil o opatřeních v největším zdroji přenosu nákazy i když bez nakupování potravin to nejde. Supermarkety – žádná opatření. Tisíce lidí denně. Roušky ano, ale v nebalených potravinách, pečivu, zelenině se všichni přehrabují jako v hnoji. Přes všechna prohlášení a omezení žádná opatření.

Proč není u pečiva za dané situace pult s výdejem, stejně u zeleniny a všeho co není v pevném obalu. Osobně tady vidím největší zdroj šíření nákazy.

Nikdo ani pásy u pokladen nedesinfikuje, vozíky stejně tak a potraviny obecně se rozváží všude i k seniorům a do nemocnic a všichni touto cestou máme možnost přenosu i šíření nákazy.

Nad tímto faktem by se měli odborníci zamyslet a zopakovat si zásady hygieny.

Jako školák ve své době jsem si musel mýt ruce v "hypermangánu" a ve škole nás nutili dodržovat zásady hygieny. Kde je odpovědnost jednotlivých vedoucích pracovníků na všech úrovních za své ovečky? To si neuvědomují svou odpovědnost a vyčkávají na rozhodnutí vlády? Zamyslete se!!

Jordák Fr. 30. 9. 2020

16. srpna 2020

Stanovisko VV ÚV KSČM k průběhu a výsledkům návštěvy ministra zahraničních věcí Spojených států M. Pompea v České republice

Návštěva M. Pompea v České republice, první, v rámci jeho středoevropského turné, měla demonstrovat, že USA považují naši zemi za svého důležitého spojence v oblasti. Žel, také jako zemi, která bezvýhradně sdílí jejich vidění světa a ochotně se připojí k jakékoli akci hájící zájmy USA ve světě, včetně marných pokusů o záchranu jejich krachující světové dominance a imperialistického řádu světa.

KSČM prohlašuje, že není ani bezpečnostním ani ekonomickým zájmem České republiky zapojit se do ‚obchodní války‘ vyhlášené americkým ministrem proti ČLR a RF. Naopak, vyhlášení konfrontace těmto dvěma světovým velmocem, stálým členům Rady bezpečnosti OSN, výrazně zhorší bezpečnostní situaci a nestabilitu ve světě a tím i České republiky.

Bezprecedentní tlak M. Pompea, aby Česká republika ze všech klíčových infrastrukturálních projektů vyřadila čínské a ruské společnosti, považujeme za nehorázné vměšování se do vnitřních záležitostí a také za porušování českého i evropského práva. Argument, že za bezpečnost je potřeba si připlatit, zase zavání skrytým vydíráním.

Vyzýváme A. Babiše, jako hlavního vyjednavače, aby české veřejnosti sdělil a vysvětlil konkrétní výsledky návštěvy amerického ministra. Zda byly dojednány konkrétní komerční projekty, k jakému postupu zavázal Českou republiku v otázce dostavby JE Dukovany a mobilních sítí 5. generace. Dále trváme na zveřejnění výstupů v oblasti vojenské spolupráce se Spojenými státy, konkrétně u problematické zakázky na nákup vrtulníků. Předpokládáme, že otázka případné vojenské přítomnosti amerických vojsk, resp. základen na českém území, nebyla v důsledku rozhodného odporu KSČM a české veřejnosti ani agendou jednání.

KSČM nebude podporovat ani historický projekt tzv. Trojmoří, který americký ministr v průběhu návštěvy prosazoval. V-4 je dostatečný formát pro spolupráci zemí střední a východní Evropy. Trojmoří považujeme za snahu USA o prosazování svých energetických, ale i vojenských zájmů v Evropě. Už v minulosti jej odmítl i prezident Masaryk.

Vystoupení ministra zahraničních věcí Spojených států se ničím nelišilo od jeho předchozích vystoupení. Za skandální považuje KSČM jednání předsedy Senátu Parlamentu ČR M. Vystrčila, který ve svém vystoupení označil návštěvu za ocenění role a práci Senátu ČR v politickém systému České republiky, který je údajně důležitější než vláda a Poslanecká sněmovna ČR. Ukazuje to na jeho nedostatek úcty k Ústavě České republiky a také na nedostatek sebereflexe. Ústavní činitel M. Vystrčil, který vystrčil svou návštěvou Tchaj-wanu záda mezinárodnímu právu i zájmům České republiky, tím jen dále degradoval již tak nevalnou oblíbenost tohoto orgánu.

14. 8. 2020 kscm.cz - VV ÚV KSČM

7. srpna 2020

Demonstrace na Náměstí Míru ve Zlíně

V pondělí 10. 8. 2020 od 18.00 hodin se koná na Náměstí Míru demonstrace proti výstavbě nové nemocnice v Malenovicích.

7. 8. 2020 Stanislav Remeš

30. července 2020

Vyjádření VV OV KSČM Zlín k výstavbě nové nemocnice ve Zlíně

Při nedávném zasedání VV OV KSČM ve Zlíně zazněla kritika, jak od člena VV tak i od člena jedné ZO KSČM, že VV ani OV KSČM Zlín dává málo vědět o stanovisku k tomuto problému a to je výstavba nové nemocnice ve Zlíně. Není to pravda. Při každém jednání, jak VV tak i OV, vždy když dojde k situaci a řeší se tato problematika, vždy naši zastupitelé v krajském zastupitelstvu mají naši podporu. Výstupy zastupitelé uvádí v Haló novinách apod.. Články s. Ing. Mařáka a s. Ing. Badinkové určitě celou situaci objasňují. Proč nepodporujeme výstavbu nové ekonomicky nezajištěné nemocnice a podporujeme rekonstrukci stávající Baťovy nemocnice, která bude o polovinu levnější a bude také splňovat moderní a nové podmínky nastavených trendů ve zdravotnictví.

Členové našich ZO vypomáhají a vybízí občany k podpisu archu K návrhu na vyhlášení Krajského referenda na území Zlínského kraje ke stavbě nové nemocnice a objasňují proč nesouhlasit s výstavbou. V referendu by měla být nastolena otázka jestli souhlasíte s výstavbou nové nemocnice ve Zlíně-Malenovicích Ano/Ne ?

Mohu sdělit, že VV i OV KSČM ve Zlíně podporuje naše krajské zastupitele a nesouhlasí s výstavbou nové nemocnice. S těmito závěry určitě se rozjede i naše volební kampaň v blížících se krajských volbách.

Stanislav Remeš, předseda OV KSČM Zlín

19. července 2020

Prohlášení VV ÚV KSČM k úmrtí Miloše Jakeše

Komunistická strana Čech a Moravy vyjadřuje upřímnou soustrast pozůstalým v souvislosti s úmrtím Miloše Jakeše, někdejšího generálního tajemníka ÚV KSČ, který zemřel ve věku 97 let v Praze.

Miloš Jakeš se narodil v chudé rodině na Šumavě, mládí prožil jako jeden z Baťových mužů ve Zlíně. Zkušenost z nespravedlivých poměrů první kapitalistické republiky, mnichovské zrady a nacistické okupace jej přivedla do řad KSČ. Jakeš se účastnil poválečného budování republiky i počátků mládežnického hnutí. Po zkušenosti s regionální politikou v Gottwaldově zastával řadu zodpovědných funkcí celorepublikového významu. Jeho specializací bylo zemědělství, otázka národních výborů a personální politika. V době počínající eroze východoevropského tábora socialistických zemí nahradil v nejvyšší funkci generálního tajemníka Gustáva Husáka. Bohužel, nebylo v silách Jakeše ani kohokoli jiného zbrzdit nebezpečné krizové jevy, spjaté s chybami sovětské politiky. Po převratu se Miloš Jakeš stal obětí antikomunistické represe, nezměnil však svůj světonázor a vždy otevřeně vystupoval na obranu socialistické myšlenky i toho, co se za předchozí období let 1945-1990 poctivou prací vybudovalo.

Miloš Jakeš vynikal čestností, poctivostí, pracovitostí a odvahou, se kterou hájil své přesvědčení komunisty a zastánce sociální spravedlnosti a překonání kapitalismu u nás i ve světě.

Čest jeho památce!

17. 7. 2020 kscm.cz - VV ÚV KSČM

2. července 2020

Přání k prázdninám a dovoleným.

Vážení spoluobčané našeho okresu Zlín. Dovoluji si vám touto cestou popřát pěkné prožití dovolenkových, prázdninových dní. Ve zdraví, pohodě v kruhu rodinném. Bez ohrožení zrádným koronavirem.

Po uplynutí prázdninových měsíců nás čekají krajské a senátní volby. Popřemýšlejte v klidu koho budete volit. Vše proběhne 2. a 3. 10. 2020. Nedopusťme, aby v kraji vládla jen pravice. Volte naši stranu KSČM, která jako jediná hájí zájmy nás obyčejných lidí, lidí práce. Nedopřejme slovům pana Fialy, předsedy ODS, aby se vyplnila. Ten pronesl v televizi: „Žádná spolupráce a koalice s komunisty a socialisty.” KSČM je opravdu ta jediná levicová strana u nás. Nevěřte slibům pravice, která na ty lidi práce, jak historie už ukázala, ráda zapomíná.

Seznamte se  s naším volebním programem a hesly, které se konkrétně dotýkají problémů kraje. Mějme na paměti rovněž i to, že současně ve Zlínském okrese proběhnou i volby senátní, kde kandidátem je Jan Doleček za naši stranu KSČM. Jako levicový politik určitě by tuto instituci oživil.

Máte teď dosti času se správně rozhodnout pro blaho našeho kraje či státu. Ještě jednou přeji krásné, slunečné dny plné pohody.

S pozdravem Stanislav Remeš, předseda OV KSČM Zlín.

20. června 2020

KSČM přispívá k řešení následků krize

Česká republika se ocitla v důsledku světové pandemie stejně jako ostatní státy v hluboké ekonomické krizi, která je součástí cyklických krizí kapitalistického systému. KSČM se v roce 2018 rozhodla převzít část odpovědnosti za vývoj v naší zemi, aby nepřipustila vládu konzervativní pravice v čele s ODS a TOP09 a dalších pravicových stran. Tím výrazně ovlivnila pozitivní směřování české společnosti a její ekonomiky.

Dnes stojíme na další křižovatce. Buď bude vývoj směrován ve prospěch zahraničního kapitálu, který chce v krizi koncentrovat další majetek a svou moc, anebo ve prospěch našich občanů. V minulém týdnu jsme odmítli potvrdit vládě bianco šek k nakládání s prostředky státního rozpočtu a přiměli ji dát peníze z navrženého deficitu ve prospěch příštího rozvoje a novému startu koupěschopné poptávky našich občanů. Jednáním se podařilo zajistit prostředky na dotace SFDI (rozvoj dopravní infrastruktury, obnova po povodních 2020) ve výši 20 mld. Kč, program Antivirus A a B ve výši 12 mld. Kč, prostředky na podporu veřejného sektoru ve výši 10 mld. Kč, prostředky na obnovu po kůrovcové kalamitě ve výši 7 mld. Kč, dotace na sociální služby (platy a provozní výdaje) ve výši 5,2 mld. Kč, silnice II. a III. třídy ve výši 4 mld. Kč, spolufinancování podpory rozvoje venkova ve výši 3,3 mld. Kč, podporu vodního hospodářství ve výši 2, 6 mld. Kč, opatření proti suchu ve výši 2 mld. Kč, podporu lázeňství ve výši 1 mld. Kč, investice do materiálně technického zabezpečení státních kulturních zařízení ve výši 1 mld. Kč, sociální dávky ve výši 750 mil. Kč, akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny PČR a Vlády ČR – byty ve výši 660 mil. Kč, obnovu po povodních 500 mil. Kč, investice do zařízení v sociální oblasti ve výši 400 mil. Kč, potravinové zásoby ve výši 400 mil. Kč, finance pro sestry v sociálních službách ve výši 2 mld. Kč a konsolidaci rozpočtu do 7 let.

Podporou dalšího růstu mezd a sociálních dávek tak i přes zadlužení neponecháváme v této fázi napospas naši ekonomiku zahraničnímu kapitálu.

KSČM unese svou odpovědnost a nepřenechá Českou republiku těm, kteří usilují o její oslabení a ponechání zůstatku národního bohatství nadnárodním korporacím k výkupu. Náš hlas pro rozpočet bude spojen s hlasem pro plnění našeho politického programu k udržení ekonomické suverenity a příštího rozvoje.

Naši občané dlouhodobě splácí vysoké dluhy privatizačních podvodníků a tunelářů. Je na čase, aby začali splácet oni!

20. 6. 2020 kscm.cz - ÚV KSČM

19. května 2020

KSČM varuje před nárůstem fašismu

V předvečer 75. výročí konce druhé světové války vydali ministři zahraničních věcí Bulharska, České republiky, Estonska, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Polska, Rumunska, Slovenska a Spojených států společné prohlášení. Jednalo se o prohlášení zemí, které ještě před třiceti lety po hrůzných zkušenostech s německým fašismem usilovaly o překonání kapitalismu a následků fašismu snahou jít jinou cestou. A to cestou budování sociální spravedlnosti, odstranění ekonomického vykořisťování.

To, co dnes zažíváme v České republice, například v Praze 6, je zneuctěním piety padlých rudoarmějců. Bagatelizování úlohy Rudé armády při osvobození Prahy a posledních bojích s fašistickou soldateskou a zbytky wehrmachtu na území dnešní České republiky, nemá ve světě obdoby. Není snad žádné státní moci, mimo ty kolaborující s myšlenkami autoritářství a fašismem, které by dovolily a připustily hanobení památky svých osvoboditelů z nacistického područí.

Otázkou je, jakou úlohu sehrává česká vláda a ministr zahraničí Petříček, že se snížil k přirovnávání hrůz nacistické okupace k událostem, které souvisejí se studenou válkou. Proč de facto připustil další krok k přenesení viny za rozpoutání druhé světové války dílem téměř rovným z nacistického Německa na Sovětský svaz. Pravice tak může být spokojena. Ti, kteří si přejí tzv. nejen morální, ale i věcné vyrovnání se Sudetoněmeckým landsmanšaftem rovněž.

Fašismus, který nemusí mít a také neměl vždy podobu německého nacismu, existoval před vypuknutím druhé světové války v řadě zemí světa, z nichž některé později patřily k věrným spojencům nacistického Německa.

KSČM je přesvědčena, že ministr zahraničí morálně a politicky devalvoval Českou republiku z polokolonie na kolonii Spojených států amerických. Historická pravda politickými účelovými přirovnáváními nesmí být překrucována. Bude-li překrucována pravda o druhé světové válce, mimo jiné i o tzv. armádě ROA (vlasovců), bude to jen další přiložení polínka k možnému dalšímu válečnému konfliktu, před nímž se otevřou stavidla různým neonacistickým a autoritářským tendencím. Je třeba si vážit vlastenectví, zdravé národní hrdosti a umět rozlišovat.

VV ÚV KSČM, 18. 5. 2020 KSČM

9. května 2020

Cesta za památníčky a památníky

Dne 8. 5. 2020 naše delegace OV KSČM, Česko-ruské společnosti Zlín a Levicového klubu žen Amálie Randýskové Zlín uskutečnila tradiční Cestu za památníčky a památníky z doby druhé světové války po Zlínsku. Položením karafiátů a tichou vzpomínkou jsme uctili památku těch, kteří před 75 léty položili své životy za svobodu národů Československa a vzdali úctu našim osvoboditelům vojákům Rudé armády, vojákům rumunských, vojákům čs. armádního sboru, partyzánům a jejich spolupracovníkům a ve Slavičíně i pilotům amerických padlých v letecké bitvě nad tímto městem a jeho okolí...

Josef Nesvadba, předseda Česko ruské společnosti Zlín

4. května 2020

Mezinárodní kamionová doprava – strategická nutnost.

Prožíváme krizi, která nemá v moderní historii obdobu. Nastaly události, které by před nedávnem většina lidí nepovažovala za možné. Vidíme upřímnou snahu celé společnosti se s riziky současnosti vypořádat a také mnoho příkladů občanské či profesní angažovanosti a obětavosti. V této souvislosti považuji za nutné připomenout skupinu pracovníků, která pro běžného občana zůstává často skryta. Jsou to řidiči kamionů mezinárodní dopravy. Většinu času tráví na cestách, v kabině kamionu. Jsou to jedni z nenápadných hrdinů současné krize. Připomenul bych zde příkladné chování řidičů mezinárodní dopravy, kteří v kritických dobách jezdili do zemí, jako Itálie, Španělsko atd. a po příjezdu zůstávali v kabinách svých vozidel, aby neohrozili nákazou rodinné příslušníky a občany naší země. Velice bych se přimlouval, aby opatření na hranicích brala do úvahy hustotu současné nákladní dopravy. Pokud policista s papírem začne na hranici něco zapisovat, okamžitě vznikají mnohakilometrové fronty kamionů. Pokud řidič čeká mnoho hodin na hranici, rozhodně to nepřispívá k bezpečnosti ani plynulosti zásobování. Také lidsky je to vůči řidičům i policistům necitlivé. Evidenci lze velice efektivně řešit technickými prostředky. Lze skenovat poznávací značky, u každého kamionu je snadno zjistitelné kdo ho řídil. Řidiči mají tachograf, kartu zaznamenávající doby řízení, kamiony mají GPS sledování kvůli bezpečnosti nákladů, každý řidič má mobilní telefon. Žádný kamion nejede jen tak na výlet. Něco odněkud někam převáží, často velice drahý náklad o kterém je evidence, CMR i další. Pokud se dopravní opatření dobře promyslí, je to výhoda pro všechny.

Ukazuje se, že kamionová doprava patří mezi strategické odvětví hospodářství. Jedním z důsledků současné krize bude zvýšený tlak na soběstačnost země. Součástí této soběstačnosti je také zabezpečení dopravní obslužnosti při rozvozu nákladů, potravin, léků a dalších nezbytností do všech koutů naší země. Vidíme, že i v budoucnu můžou být hranice uzavřeny. Poté budeme odkázáni na naše národní dopravní kapacity. Současná situace v dopravě je taková, že naši dopravci jsou vytlačováni z trhu zahraničními dopravci. V klidných dobách to není vnímáno jako podstatný problém a argumentuje se jednotným hospodářským prostorem. Co však nastane pokud v budoucnu našich kamionů bude málo a hranice se opět uzavřou? Pokud nebudou moci najet kamiony z Polska, Rumunska. Pokud řidiči zahraničních národností odjedou do svých domovských zemí? Každému je jasné, že je zde nutnost zachovat vlastní dopravní kapacity a disponovat určitým počtem vozidel provozovaných našimi dopravními firmami.

Doprava je na konci výrobního řetězce. Proto je ze všech odvětví průmyslu nejvíc ohrožena druhotnou platební neschopností. Navíc v ceně, kterou dopravci účtují je velký podíl daní a odvodů státu. Spotřební daň a dph z nafty, platby mýta za dálnice tvoří podstatnou část fakturace. Současně dopravci všechny tyto poplatky a odvody musí zaplatit dopředu a splatnosti u velkých firem objednávající přepravu často bývají i 60 dní. V praxi tedy dopravci na rozjetí každého kamionu musí zainvestovat několik set tisíc korun jen za provoz, než jim přijdou první platby. Pokud se stane, že zákazník nezaplatí, nebo platbu odkládá, je to často zejména pro malé dopravce velice komplikovaná situace.

Stálo by za úvahu vytvoření garančního fondu plateb pro naše dopravce. Tento fond například pomocí kontokorentního financování umožnil dopravcům získat peníze za realizované výkony dříve a zároveň by poskytoval pomoc při řešení pohledávek. Nejedná se o žádnou dotaci. Veškeré vynaložené prostředky, by po zaplacení zákazníkem byly vráceny fondu zpět. Významně by se však snížil finanční tlak na dopravce a odstranilo riziko druhotné platební neschopnosti, která nám může naši národní přepravní kapacitu znatelně zredukovat.

Jan Doleček kandidát do senátu za obvod 78  Zlínsko

1. května 2020

Osvobození Luhačovic – 2. května 1945 – vzpomínka 2020

Již je tomu 75 let od té doby, kdy se k Luhačovicícm blížil proud vojáků Rudé armády od Uherského Brodu. Od Kladné-Žilín pak postupovaly rumunské síly, které bojovaly společně se sovětskými vojáky.

Poslední dubnové dny roku 1945 byly plné napětí, úzkosti a očekávání, neboť v našem okolí se ozývala dělostřelecká palba z okolí stále hrozivěji. Když byla osvobozena Kladná - Žilín, neustupovali Němci z Luhačovic jak se očekávalo, ale k všeobecnému překvapení prchali po bojkovské silnici směrem na Biskupice, kde také ustupovalo vojsko z Polichna, takže Luhačovice byly mimo hlavní bojovou čáru.

Zbytek vojska, který zůstal v místě, vyčerpal brzy své síly a ustoupil v úterý 1. května po 22. hodině směrem k přehradě. Zde Němci vyhodili most nad přepadovým korytem. Přehrada sama zůstala nepoškozena. Ústup Němců byl nenápadný.

Po 24. hodině střelba již utichla. Ještě za šera, brzy ráno, rumunské jednotky postupovaly luhačovickým údolím z „Ovčírné“ dolů do města, kde je lidé radostně vítali. Upřímné stisky rukou a hlavně horká káva, čaj i před Němci dobře utajená slivovice přišly rumunským vojákům vhod, protože byli promoklí, zablácení a nevyspaní. Život se probudil v ulicích rozjásaných lidmi, kteří odstraňovali barikády, hlavně u kostela a zdobili okna prapory. U hlavní silnice se tísnili dospělí i mládež a vítali rumunské vojáky, přijíždějící na koních, vozech a autech.

Během dopoledne přijel k hotelu Alexandria rumunský generál a velitel rumunských jednotek Eftiniu se svým štábem a se sovětskými důstojníky. Jaké bylo překvapení luhačovických občanů, když všechny pozdravil plynulou češtinou. Generál byl několik roků v Praze na rumunském velvyslanectví a také několikrát v Luhačovicích. Mnozí si proto vysvětlují, že Luhačovice nebyly odstřelovány ani bombardovány, protože je nechtěl generál Eftiniu zničit.

Skutečností zůstalo, že Luhačovice vyvázly bez pohromy a že zůstaly ušetřeny válečných hrůz. Němci, chtějíc co nejvíce postup vojsk zdržet, nakladli v katastru území Ludkovic a Luhačovic mnoho nášlapných min a odhazovali na útěku spoustu bojového materiálu, granáty, pancéřové pěsti atd.

V Luhačovicích bylo odstraněno 144 min, při čemž přišel o život vedoucí správkárny botů Hofman, člen stráže bezpečnosti. Jeho dva pomocníci byli zraněni. Na luhačovickém hřbitově bylo pochováno 5 rumunských vojáků, kteří padli v lesích u Rudic.

Později však byla jejich těla exhumována a odvezena na Brněnský ústřední hřbitov...

ing. Jordák František 28. 4. 2020

28. dubna 2020

Nesmíme zapomenout

Moc vás všechny zdravím.

Ani letos jsem nezapomněla na ty, kteří naši vlasti přinesli svobodu. Díky nim tady jsme, díky nim mluvíme česky, díky nim vlaje česká vlajka nejen při sportovních utkáních, ale i historických okamžicích.

Jak jste si asi všimli, tak jsem projela mnoho míst České republiky, kde jsou tito hrdinové vzpomenuti. Už je to 75 let, a tak jsou nám mnohá jména na pomníčcích velmi vzdálená. Některá jsou bohužel zapomenuta úplně.

Před tímto varoval už Julius Fučík ve své Reportáži psané na oprátce, kde říkal „Jednoho dne bude dnešek minulostí, bude se mluvit o veliké době a o bezejmenných hrdinech, kteří tvořili historii. Chtěl bych, aby se vědělo, že nebylo bezejmenných hrdinů, že byli lidé, kteří měli jméno, svou tvář, své touhy a své naděje, a že proto bolest i nejposlednějšího z nich nebyla menší než prvního, jehož jméno bude zachováno.“

Ano i Ivan Korš, který padl na tomto místě na začátku dubna roku 1945 měl svou tvář a své naděje, několik tisíc kilometrů od své rodiny v SSSR. Jeho touha porazit definitivně nacistické Německo vyhasla s tím, když jeho dívku, do níž se zamiloval v nedalekých Nemochovicích odvlekli nacisti. Z jejich rukou se mu zde na tomto místě podařilo ji vysvobodit, avšak sám ve svých 17 letech za to zaplatil svým životem ...

27. 4. 2020 Kateřina konečná, youtube

23. dubna 2020

Představení kandidáta do Senátu za obvod 78, Zlín.

Zdravím všechny v tomto náročném a těžkém čase. Všichni víme jaká je situace a jsou dnes jistě důležitější a potřebnější úkoly než příprava na Říjnové volby do Senátu a Krajských zastupitelstev. Současná situace však jednoho dne skončí a pak bude na pořadu dne obnova, řešení škod a návrat k normálnímu životu. Bude také čas zamyslet se jak v době krize fungoval stát a státní instituce. Jestli byl pro občany oporou a pomocí. Právě v tomto směru sehrají Říjnové volby důležitou úlohu. Ti kdo budou zvoleni nastaví fungování systému na další období a definují jaké budou vztahy mezi občanem a státem. V současnosti jme svědky stavu, kdy státní instituce zabředly do bahna formalismu, odtažitého postoje k potřebám jednotlivých skupin obyvatel. Situace, kdy bohatne stát, ještě neznamená, že z toho má prospěch také občan, pracující lid, důchodce, rodič na mateřské dovolené a další lidé, kteří poctivě pracují, platí daně a občas se ocitnou v situaci, že sami potřebují podporu státu.

Volby nám všem dají příležitost zamyslet se, jaký stát a kraj chceme, koho má podporovat, komu sloužit a kdo bude zastupovat naše zájmy. V našem Zlínském regionu se potýkáme s řadou problémů, na kterých je nutné neodkladně pracovat. Je to otázka vyhrocené situace ohledně vody, její cenou pro jednotlivé občany a situace ohledně vlastnictví strategické infrastruktury rozvodu vody. Další podstatnou otázkou je situace v bytové výstavbě. Kde jsou časy budování panelákových sídlišť. Posledních 30 let se bytová výstavba ze strany státu zanedbávala, odsouvala. Kde jsou levné státní nájemní byty pro mladé rodiny, pro zaměstnance a pracující? Cena bytové jednotky je v současnosti na takové úrovni, že mladá rodina si byt může dovolit jen za cenu obrovského zadlužení na desítky let. Také problematika dopravní obslužnosti, budování silniční infrastruktury, sociální služby pro důchodce a zdravotnictví je v situaci, která vyžaduje pozornost, rázný přístup a hlavně řešení.

Rád bych Vás seznámil z hlavními body, na které se chci jako senátor soustředit:

V první řadě je snížení zdanění příjmu zaměstnanců. Stát bere pracujícím příliš mnoho. Zaměstnanec na každou stokorunu výdělku, která mu zůstane odvede dvě další státu. Není možné aby si stát bral víc než pracujícímu zůstane. To je principiální věc. Jak si má občan něco našetřit, když mu stát vezme většinu výdělku?

Druhá podstatná věc je situace ohledně exekucí. Z exekučního řízení se stal zvrácený systém, který dávno přestal sledovat uspokojení pohledávky věřitelů. Nakonec splátka pohledávky věřiteli je splatná až na konec řízení a má před ní přednost odměna exekutora, právníka, dph státu atd. Exekuce ničí statisíce rodin, které se dostaly do dluhové pasti. Exekuční řízení je proces, který nemá pro mnohé reálný konec. Systém je nespravedlivý a nesprávný. Proto bude mojí snahou prosadit maximální dobu exekuce na pět let. Pět let může exekutor vymáhat a poté musí být exekuce ukončena.

Třetí zásadní otázka je otázka důchodů. Stát musí garantovat každému kdo odpracuje příslušný počet let důchod. Není možno dovolit toto zpochybňovat. Důchodové spoření je věcí každého občana a nemůže být pilířem na kterém stojí důchod. Když si dnes někdo odloží tisícikorunu co si za ni koupí za třicet let? Inflace v dlouhodobém horizontu úspory znehodnotí. Důchodce, který přispíval během doby kdy byl zaměstnán do průběžného důchodového systému, musí mít jistotu, že podzim života prožije důstojně.

Na závěr bych ještě krátce zmínil pár informací k mojí osobě. Pracuji jako vydavatel a odborný redaktor. Díky mé novinářské profesi jsem měl možnost vidět společenské dění z mnoha různých stran a domnívám se, že dnes jsem schopen vidět svět takový jaký je. Jsem optimista a věřím, že každá situace se dá zvládnout a vždy lze dospět k dobrému řešení. Věřím, že odvaha a dodržování principů je pro život nezbytná. Také věřím, že největší síla je ve společné práci. Žádné stromy nerostou do nebe a sám člověk nikdy nedokáže tolik, jako když komunita spolupracuje a navzájem se podporuje. Proto jsem členem KSČM. Věřím, že lze dosáhnout spravedlivější uspořádání naší společnosti, státu, kraje a že toto je přáním většiny občanů naší země. Pokud podpoříte naši stranu v podzimních volbách do Krajských zastupitelstev a také do Senátu mohou se spolehnout, že jsme vždy s lidmi a pro lidi.

Jan Doleček kandidát na senátora pro obvod 78 Zlín.

11. dubna 2020

Až se probudíme ze zlého snu.

Máme tady pandemii. Bezprecedentní situaci kterou nikdo z nás dosud nezažil.

Společnost i jednotlivci se snaží situaci zvládnout, objevují se ty nejlepší příklady nezištné občanské angažovanosti a snahy pomoci ostatním. Jednoho dne však nemoc pomine a my všichni se probudíme do světa, který bude jiný. Spousta občanů a pracujících utrpí během karanténních opatření, nejen zdravotní ale také velké materiální ztráty. Mnozí příjdou o práci, mnozí budou mít menší plat, řadě lidí se výrazně zmenší jejich finanční rezervy. Proto již dnes je potřeba jasně říci, že stav který byl před krizí v otázce zdanění zaměstnanců a exekucí, není nadále možný. Před krizí stát našponoval daně a odvody zaměstnancům, živnostníkům i malým firmám na maximum. Ždímal pracující jako by nebylo žádné zítra. Přišla krize a ukázalo se, že legislativa je nastavena jen na hezké počasí. Ukázalo se, že je nutno přijímat urychleně řadu opatření, aby nedošlo k dominovému zhroucení celých sektorů ekonomiky a velké skupiny pracujících nebyly uvrženy do chudoby.

Přijde čas obnovy ekonomiky a je nutné, aby se radikálně snížily daně a odvody zaměstnanců. Není možno aby pokračoval stav, kdy zaměstnanec na jednu vydělanou stokorunu odvede dvě státu. Stav kdy stát vezme více, než zaměstnanci zůstane. Proto je potřeba navrhnout a maximálním úsilím prosazovat jednoduché principiální pravidlo. Pracujícímu musí z platu zůstat víc než dostane stát.

Existují dva ekonomické modely zdanění. Jedním je zdanění práce a druhý je zdanění spotřeby. Stát si musí jeden zvolit. My jsme v situaci kdy jsme zdaňováni oběma způsoby současně. Současný stav je ten, že je zdaněna jak práce (odvody, daně zaměstnance, daně ze závislá činnosti zaměstnavatele), tak současně je zdaněna spotřeba (DPH, spotřební daně). Navíc si pracující musí řadu věcí připlácet (zubař, administrativní poplatky, důchodové spoření). Nelze nadále tolerovat stav kdy je zdaňováno oběma způsoby současně. Navíc neustále narůstá administrativní zatížení v kombinaci s drakonickými pokutami i při neúmyslné chybě.

S tím úzce souvisí problematika exekucí. Kdy je reálný stav ten, že celkové náklady exekuce mnohonásobně převýší dlužnou částku. Lidé jsou uvrženi do dluhových pastí, bez šance na splacení. Navíc za situace kdy samotný dluh věřiteli, je splatný až jako poslední a má před ním přednost, platba exekutorovi, právníkům, insolvenčním zprávcům atd. zcela v rozporu s principem, že dluhy se mají platit v pořadí v jakém vznikly. Proto je potřeba navrhnout a prosazovat, aby maximální doba exekuce byla pět let. Pět let může exekutor a stát vymáhat a poté musí být exekuce ukončena.

Současná krize ukázala, že v těžkých dobách je a musí být stát garantem pomoci občanům. Nemůžeme dovolit, aby byli podporováni velcí a opomíjeni ostatní. Musíme usilovat o spravedlivé uspořádání společnosti a to lze dosáhnout pouze tak, že se stanoví jednoduché principy. Pracujícím musí zůstat více peněz z jejich práce a nikdo je nesmí beztrestně okrádat schován za nános nepřehledné, pokrytecké a cynické legislativy.

Jan Doleček kandidát do senátu za obvod 78

7. listopadu 2020

Stanovisko VV ÚV KSČM k aktuální situaci ve školství

KSČM si uvědomuje nutnost opatření na ochranu zdraví lidí v souvislosti s koronavirem. Podporujeme odůvodněné postupy, na nichž se shodují odborníci ve zdravotnictví. Zároveň však vnímáme některá rizika, především v oblasti školství.

Vzdělání je základním předpokladem budoucnosti člověka i celé společnosti. Základem je povinná školní docházka. Tvoří podstatu celoživotní vzdělávací dráhy, nastavuje pravidelný režim učení, vyrovnává rozdíly, vytváří sociální vztahy, připravuje pro život. Výuka na dálku nemůže tento výchovně vzdělávací proces nahradit. Navíc mnoho rodin nemá podmínky pro její plnění, a to i přesto že ministerstvo školství věnovalo do technického vybavení značné prostředky. Podle jarního průzkumu České školní inspekce chybí 20 % žáků základních škol (tj. zhruba 250 000 dětí) možnost on-line připojení, mají jeden počítač pro všechny členy rodiny, nemají potřebné zázemí a motivaci. Řada těchto dětí ze vzdělávání zcela vypadává. Dají se tak očekávat vážné problémy, výrazně se prohloubí rozdíly v přístupu ke vzdělání a v jejich znalostech. Zvlášť ohroženi jsou ti nejmladší, tedy žáci prvních a druhých ročníků. Bez pomoci rodičů nejsou schopni se nejen připojit on-line, ale hlavně naučit se číst a psát, což je základ pro všechny ostatní předměty. Učitelé i rodiče, kteří se musí s touto situací vyrovnávat, si tak zaslouží vysoké ocenění. Je pochopitelné, že mnozí z rodičů si nevědí rady, nedokážou děti učit. Pro učitele je zase téměř nemožné distančně vzdělávat najednou 20 – 25 malých prvňáků, aniž by s nimi byli v přímém kontaktu, mohli je vést a korigovat.

KSČM proto považuje za nutné, aby se žáci, minimálně prvních a druhých tříd základních škol, co možná nejdříve vrátili do školních lavic, pochopitelně při dodržení všech hygienických podmínek. Vyzýváme vládu, aby urychleně připravila scénář tohoto postupného návratu, včetně podpory učitelů a vedení škol.

6. 11. 2020 kscm.cz - VV ÚV KSČM

7. listopadu 2020

Stanovisko k prezidentským volbám v USA

Prezidentské volby ve Spojených státech jsou hlavním tématem mediálního prostoru. Pochopitelně, země, která se pasuje do role světového lídra a vzoru demokracie by měla sama být příkladem. Opak je však pravdou.

Průběžné výsledky voleb ukazují, že ať zvítězí jeden, nebo druhý kandidát, výsledky voleb a sčítání hlasů budou zpochybněny u amerických soudů. Prohlášení prezidenta USA D. Trumpa, že při sčítání hlasů, zejména těch korespondenčních, dochází k podvodům a že zpochybní regulérnost voleb, jsou nejen velkým zpochybněním americké demokracie, ale i varováním pro celý svět, včetně naší země, se zaváděním tohoto institutu. I obdivovatelé a vykladači americké demokracie ve veřejnoprávních mediích přiznávají, že výsledky voleb dále prohloubí rozdělení společnosti, nejen politicky, ale zejména ekonomicko-sociálně, ale i rasově. Spojené státy čeká vlna protestů, pravděpodobně jistá forma „barevné“ revoluce, která se jako bumerang vrací do země, která toto vnutila nejen severní Africe, ale i jiným částem světa, který mě být měněn podle jejích představ. Jestli bude modro-červená, bílá, černá, nebo duhová, se teprve ukáže, stejně jako míra destabilizace, kterou přinese do americké společnosti. Agresivní povaha zahraniční politiky Spojených států se, žel, nezmění, nezávisle na volbě J. Bidena, nebo D. Trumpa.

Jakákoliv volba amerického prezidenta nezmění vztahy České republiky a Spojených států. Česká republika i nadále zůstane štědře platícím odběratelem amerických zbrojních firem a dokonce někdy i pokusným králíkem při destabilizaci jiných zemí, dle zadání.

6. 11. 2020 kscm.cz - VV ÚV KSČM

31. října 2020

KSČM požaduje přijetí dalších opatření k omezení následků nouzového stavu

V úterý 27. října 2020 se Vláda ČR na svém zasedání usnesla, že požádá Poslaneckou sněmovnu PČR o prodloužení nouzového stavu do 3. prosince 2020. K tomuto kroku se odhodlala jen den po dalším zpřísnění opatření v boji proti Covid-19, mezi které patří zákaz vycházení mezi 21:00-4:59 či zákaz maloobchodního prodeje od pondělí do soboty od 20:00 do 5:00 hod. a v neděli po celý den. Především omezení nedělního prodeje ve vztahu k náročné práci prodavaček a prodavačů prosazovala KSČM již během jarního období nouzového stavu. Tehdy marně. Zcela proto odmítáme názor Svazu obchodu ČR, že omezení prodejní doby povede k větší koncentraci lidí a mělo by naopak dojít k jejímu prodloužení. Jsme přesvědčeni, že občané nepodlehnou panice, kterou se nám snaží vnutit média a budou se chovat i nadále racionálně.

KSČM si je plně vědoma stále se zhoršující situace, rostoucího počtu nejen pozitivně testovaných a zároveň i hospitalizovaných, vyžadujících intenzivní zdravotní péči, ale i zemřelých. Na druhou stranu chaotičnost, nedostatečná mediální odůvodnění a bohužel i osobní selhání některých členů vlády a poslanců vládní koalice přijatým opatřením nedává mezi občany dostatečnou legitimitu ani vážnost. Za chybu KSČM považuje také rychlé a úplné rozvolnění opatření po jarní vlně, ale zejména v letním období, které vláda učinila na nátlak pravicové opozice. Vláda také tupě odmítala veškeré legislativní návrhy, které by ji umožnily připravovat se na možnou druhou vlnu. Nyní na to úmyslně zapomíná nebo se to snaží zlehčovat. Kritika vlády je tedy často oprávněná a její tolerance ze strany KSČM značně obtížná. Současný pád vlády by však znamenal ještě větší chaos a nejistotu u značné části veřejnosti.

KSČM za současné složité situace proto podporuje prodloužení nouzového stavu. Zároveň ale od vlády požaduje, aby došlo jednak k prodloužení současných programů pro podporu občanů, OSVČ, ale i firem postižených pandemií Covid-19 a zároveň zavedení dalších, které omezí negativní následky přijatých opatření, a to vázáno na daňová přiznání z roku 2020. Dále trváme na jednání o vyhlášení moratoria k placení nájemného pro postižené současnými opatřeními, další odklad splátek hypoték, prodloužení doby ošetřovného pro děti mladší 10 let. Již dnešní navýšení na 70 procent redukovaného denního základu je jen díky rozhodnutí KSČM. KSČM zároveň odmítá, pod záminkou řešení problémů vyvolaných Covid-19, jakékoli změny v novele zákona o zaměstnanosti (tzv. kurzarbeit), které by umožnily snadnější a rychlejší propouštění zaměstnanců, které prosazuje TOP 09.

30. 10. 2020 kscm.cz - VV ÚV KSČM

25. října 2020

28. říjen - den vzniku samostatné Československé republiky

Dne 28. října si budeme připomínat jeden z nejvýznamnějších momentů novodobé historie našeho národa – 102 let od vzniku samostatné Československé republiky, obnovení samostatné české státnosti. I přes rozdělení jednotného státu Čechů a Slováků v roce 1993 si oba státy zachovaly svou státnost.

Tento významný svátek si budeme připomínat v době nelehké. Naši společnost, tak jako většinu světa, zachvátila rostoucí epidemie Covid-19. KSČM podporuje většinu opatření, která jsou přijímána ke zmírnění dopadů této epidemie na naší společnost. Vnímáme však často chaotičnost v přijímaných opatřeních a nedostatečnost dlouhodobé prevence ze strany státu. Přesto žádáme občany o toleranci a dodržování nastavených pravidel. Epidemie Covid-19 nesmí vytvořit prostor pro šmelináře, velkokapitál, kteří budou vytvářet zisk obchodováním s lidskou nemocí, zapříčiněnou umělou výrobou v laboratořích. Žádáme Vládu ČR, aby jednala s EU o vrácení našich lékařů z členských zemí a doplatila jim rozdíl mezd z peněz EU. Máme za to, že znají mentalitu našich lidí a hlavně se jazykově dorozumí lépe než lékaři NATO a EU.

Z pohledu KSČM si vedle dnes nejexponovanějších profesí, především zdravotníků, zaslouží poděkování všichni, kteří se podílí na boji s epidemií Covidu-19 a usilují o opětovný návrat k normálnímu fungování celé společnosti, čemuž nepřispívá selhání jednotlivých ministrů.

Právě s připomínkou vzniku samostatné Československé republiky chce KSČM říci, že udělá vše, co bude v jejích silách, aby nebyla naše společnost stále záměrně rozdělována, zůstaly uchovány základní demokratické principy, nebylo dehonestováno právo na vzdělání, kulturu a zdravotní péči.

23. 10. 2020 kscm.cz - VV ÚV KSČM

25. října 2020

Stanovisko VV ÚV KSČM k situaci kolem Náhorního Karabachu

Znovu je rozpoután válečný konflikt mezi Arménií a Azerbajdžánem, o mezinárodně neuznaný státní útvar – Náhorní Karabach, v oblasti Malého Kavkazu. Snahy o diplomatické řešení tohoto letitého sporu, pod patronátem OBSE, jsou zatím neúspěšné, kvůli protichůdným a nesmiřitelným stanoviskům obou stran. Ozbrojené příměří, trvající od r. 1994, z malých pohraničních sporů přerostlo do skutečného vojenského konfliktu, za použití moderní a těžké výzbroje, páchající nenahraditelné škody na civilním obyvatelstvu a na občanské vybavenosti na obou stranách. Vše je doprovázeno i etnickými čistkami v přilehlých oblastech bojů. Otevřená angažovanost Turecka na jedné straně sporu, nejen politická, ale i vojenská, torpéduje snahy o přerušení vojenských střetů, ale také přidává tomuto konfliktu potenciál na další regionální eskalaci.

KSČM zásadně odmítá snahy o silové řešení tohoto konfliktu, které kromě velikého utrpění lidí na obou stranách a ekonomických škod, prohlubuje příkopy vzájemné nevraživosti a nepřátelství obou stran a komplikuje možnosti mírového řešení. Vyzýváme k vyšší intenzitě diplomatických jednání v rámci tzv. minské skupiny při OBSE, pod patronací Ruské federace, Spojených států amerických a Francie. Obě válčící strany by si měly sednout k jednacímu stolu a hledat diplomatická řešení trvajících sporů. Základem je dodržování podmínek příměří, které bude monitorovat pozorovatelská mise OBSE a obě válčící strany ať stáhnou svou těžkou vojenskou techniku do bezpečné vzdálenosti od tzv. linie kontaktu, aby se postižení občané na obou stranách mohli vrátit do svých domovů.

23. 10. 2020 kscm.cz - VV ÚV KSČM

6. října 2020

Vojtěch Filip i místopředsedové ÚV KSČM dají v pátek k dispozici své funkce

Předseda KSČM Vojtěch Filip i místopředsedové strany dají na pátečním jednání Výkonného výboru KSČM své funkce k dispozici. Je to reakce na výsledek senátních a krajských voleb, ve kterých KSČM neuspěla, uvedl v úterý Filip po poradě úzkého vedení strany.

Nevyloučil však, že by se na listopadovém sjezdu KSČM znovu ucházel o předsednickou funkci.

Filip řekl, že bude záležet na výkonném výboru, zda nabídku složení funkcí od vedení strany přijme. Rozhodnutí výkonného výboru může ještě revidovat ústřední výbor KSČM, jehož jednání je plánováno na 14. listopadu. ...

6. 10. 2020 kscm.cz - Mediální úsek ÚV KSČM, ČT24

5. října 2020

I přes prohru jedeme dál.

Velmi jsem byl zklamán výsledky ve volbách nejen v našem kraji, ale i v celostátním měřítku. Ale nesmíme věšet hlavu, ale stále bojovat za lepší společnost než je nyní. Lidem je zatím dobře, ale na jak dlouho? Mnoho voličů přešlo asi na stranu ANO. Škoda, že levice neovlivní v mnoha krajích jednání pravice, která již, jak je známo mnohdy zradila obyčejné lidi, lidi práce. Mnoho těchto stran si vzala i naše body programu. Jen aby je plnila. Přeci KSČM tu je, byla a bude! Nového elánu do další práce mi dodal mladý student 21 let, který dnes 5. 10. 2020 v 8.00 hodin zazvonil u nás na sídle OV KSČM ve Zlíně a předal mi přihlášku do naší strany. Už na základě tohoto nesmíme propadat, ale jít dál. Jinak závěrem chci poděkovat všem voličům, kteří nám dali hlas nejen u nás ve Zlínském kraji ale i v celé republice.

Stanislav Remeš, předseda OV KSČM Zlín

29. září 2020

I ve Zlínském okrese vrcholí volební kampaň před volbami

I ve Zlínském okrese vrcholí volební kampaň před volbami do senátu ve volebním okrsku č.78, kde je kandidátem s. Jan Doleček a do kraje, kde je lídrem s. Ivan Mařák a druhý na kandidátce je s. Vojtěch Straka právě z okresu Zlín, konkrétně ze Slavičína.

Posílám foto z výjezdu po okrese - výlepové plochy, které zdobí našimi plakáty s. Stanislav Remeš s manželkou za doprovodu s. Rafaji, který již 2x kandidoval do senátu a dobře ví, kde má veškeré plochy hledat. Na dalších fotografiích je snímek s banerem na budově OV KSČM Zlín a dále záběry kandidáta do senátu s. Dolečka a předsedy OV KSČM Zlín při volební akci ve Valašských Kloboukách.

Děláme pro volební úspěch všechno možné, abychom uspěli. Bylo zrušeno i jednání VV OV KSČM Zlín a členové se obracejí na volební akce - polep zbylých plakátů a roznos letáků. Na schůzování a hodnocení práce bude po volbách času dost. Již nyní mohu ale kladně hodnotit postoj předsedů ZO a členů OV i VV KSČM Zlín k propagaci naší strany - výlep plakátů a roznos letáků. Poděkování patří i s. Květákovi, který se stará o naše internetové stránky.

Stanislav Remeš, předseda OV KSČM Zlín

17. září 2020

Předvolební mítink KSČM - JE ZRUŠEN

10. září 2020

Senátní a krajské volby ve Zlínském kraji ve dnech 2. a 3. října 2020

ZÁKONODARNOU INICIATIVOU SENÁTORA BUDU PROSAZOVAT TYTO PROGRAMOVÉ BODY:

– ZAHÁJIT VÝSTAVBU DOSTUPNÝCH BYTŮ

– SNÍŽIT ZDANĚNÍ PRACUJÍCÍCH

– ZRUŠIT EXEKUCE STARŠÍ 5 LET

– VODOVODY A DALŠÍ STRATEGICKOU INFRASTRUKTURU ZPĚT STÁTU

– ZDARMA OBĚDY ŽÁKŮM ZÁKLADNÍCH ŠKOL

– DOPROVODÍME PRACUJÍCÍ, ZAMĚSTNANCE A ŽIVNOSTNÍKY DO STŘEDNÍ TŘÍDY

Zlínský krajský výbor KSČM

Více: Zlínský krajský výbor KSČM

10. září 2020

Senátní a krajské volby ve Zlínském kraji ve dnech 2. a 3. října 2020

Volební program na roky 2020 – 2024

– Nepřipustíme slučování nemocnic v kraji a privatizaci zdravotnictví.

– Zajistíme stabilizaci a další rozšiřování veřejné autobusové a železniční

dopravy, podle požadavků občanů.

– Zajistíme fungující sociální služby pro seniory a handicapované občany,

především z protředků kraje.

– Zavedeme integrovaný dopravní systém a jednotnou jízdenku.

– Zabezpečíme ekonomickou a personální stabilizaci nemocnic.

– Podpoříme obce při rozvoji dostupného nájemního bydlení.

– Podpoříme projekty kraje a obcí v budování silničních obchvatů.

– Při rozhodováních budeme klást důraz na péči o půdu, vodní zdroje

a přírodní ekosystémy.

– Zabezpečíme obnovení transparentnosti, vzájemné spolupráce

a principů demokracie v řízení krajů.

– Podpoříme opatření směřující k růstu pracovních příležitostí,

zabránění odchodu obyvatel, zvyšování mezd a rozvoj služeb v kraji.

– Kvalitní životní prostředí a ekologické chování krajem řízených organizací.

– Podpoříme udržitelný turistický ruch, rozvoj a splavnění Baťova kanálu

do Kroměříže.

Volte kandidáty KSČM

Volební program pro krajské volby na roky 2020-2024.PDF

Více: Zlínský krajský výbor KSČM

29. září 2020

ZLÍNSKÝ KRAJ – REALITA 2020

Vzpomínáte na rok 2012, kdy po volbách do Zastupitelstva Zlínského kraje došlo k utvoření koalice ČSSD, KSČM, SPOZ?

Vzpomínáte na hysterický křik, že se ochromí rozvoj kraje a zhorší život jeho obyvatel?

Vzpomínáte na hulvátství, sprostotu a vyhrožování, organizované bojovníky za tzv. demokracii, svobodu, pravdu a lásku?

Skutečnost, po čtyřech letech vlády „levicové“ krajské koalice:

• Poprvé od vzniku finanční a hospodářské krize v roce 2008, se míra nezaměstnanosti v našem kraji, dostala pod průměr ČR,

• zjevně se zlepšila kvalita krajských silnic a výrazně se navýšily prostředky na jejich modernizaci ( nejúspěšnější období od vzniku kraje),

• ve všech čtyřech nemocnicích, zřízených Zlínským kraje, bylo dosaženo finanční stability a zastaveno jejich zadlužování, při zkvalitňování poskytované odborné lékařské péče,

• dle požadavků trhu práce byla realizována systémová opatření na podporu požadovaných technických oborů v rámci středních škol,

• realizována výstavba nových sociálních zařízení, zlepšila se kvalita poskytovaných sociálních služeb,

• přijata pravidla ke zprůhlednění financování, zveřejňování výběrových řízení a zavedení systému veřejné kontroly,

• učiněna konkrétní opatření, ke zvýšení atraktivity regionů a rozvoje turistického ruchu,

• zkvalitnila se komunikace mezi krajem, regiony, městy a obcemi v oblasti životního prostředí a rozvoje venkova.

Ačkoliv se najde spousta účelových kritiků, znevažujících dosažené výsledky uplynulého období 2012 až 2016,

• a to celá řada projektů a záměrů se nepodařila rozvinout právě proto, že tehdejší opozice a současní koaliční partneři blokovali celou řadu lidem prospěšných projektů. Byly zpracovány, připraveny a jak s nimi bylo naloženo vidíte sami na příkladu prosazovaného pomníku „Nové krajskénemocnice v Malenovicích“, která nebude stát 8 ani 12 miliard, ale v kontextu vyřešení širších vztahů v dané lokalitě to bude v konečném „zúčtování“ řádově 20 miliard Kč

jedno poznání bylo a je zásadní a zjevné...

... K S Č M JE SPOLEHLIVÝM A ODPOVĚDNÝM PARTNEREM K VEDENÍ ( nejenom ) KRAJE !!

Komentář:

Jsem zvědav zda dokáží stávající koaliční zastupitelé zhodnotit výsledky své 4 leté práce a co přinesla občanům Zlínského kraje.

Před nastávající volební kampaní v letošním roce 2020 nejen do krajského zastupitelstva, tentokrát i do senátu (senátor za náš obvod by měl být někde vidět, být mluvčím voličů) a né být jen nad standardně placeným státním úředníkem z našich daní - zvažujte proto odpovědně.

Není pravdou, že tzv. „osobnosti“ jsou těmi správnými zástupci lidu kraje a hlasují v jeho zájmu. Pokud však asi nejsou ve svém většinou vedoucím pracovním zařazení dostatečně využiti musí se zviditelnit i někde jinde.

Dříve státní úředníci na jednání krajského zastupitelstva byli „zpravodaji k danému bodu programu“. Jejich úkolem bylo nejen přednést a vysvětlit danou problematiku, zhodnotit stávající stav, důvody navrhované změny, navrhnout řešení včetně vysvětlení přínosu nebo dalších nezbytných opatření.

Po tomto úvodu, rozpravě, hlasovali skuteční zástupci lidu - voličů a buď schválili nebo ne a úředníci museli hledat jiné řešení pro naplnění volebního programu a potřeb občanů.

Současná garnitura je pod vedením člověka, který kdyby alespoň dodržoval „desatero“ by mohl být hoden daného místa. Stejně tak, kdyby přistupoval ke své funkci jako „řádný hospodář“ nemohl by být nositelem takových „kotrmelců“, které jsou sice průlomové, ale situace v kraji takové zadlužení nezvládne. V obcích a okolních městech je celá řada základních životních hodnot, které se nedají vymodlit. Jsou stále obce kde není vodovod, kanalizace, čističky odpadních vod, dotažena proti povodňová opatření, pořádné cesty, služby, ruší se obchody, hospody, veřejná hromadná doprava. Kulturní domy které si lidé postavili sami jim „s pravdou a láskou“ ukradli již dříve, školy, školky.

To vůbec nejpodstatnější je zajištění pracovních příležitostí ve městech a obcích kraje, nejen na jeho úřadech !!

Zdroj: článek z roku 2016 a vlastní komentář.

Ing. Jordák František 10. 7. 2020

kandidát s číslem 13 do Zlínského zastupitelstva 2020

16. srpna 2020

K výročí SNP a přechod partyzanů na Moravu

Cesta na Valašsko

Letní čas inspiruje k cestám, a tak jsme se jako členové Česko-ruské společnosti vydali na valašské kotáry za Rožnov pod Radhoštěm do prostředí vesnic podél rožnovské Bečvy. To je Horní, Prostřední a dolní Bečva na něž shlíží bůžek Radegast z mohutného Radhoště opředeného bájnými pověstmi a příběhy dochovávanými z generace na generaci zdejších lidí.

I tyto vesnice byly před 75 lety osvobozovány z pod jha nacistické německé okupace. A to vojáky Rudé armády, příslušníky čs. armádního sboru a vlastenci z řad partyzánských oddílů. Ti by v horách nemohli přežít bez podpory zdejších občanů. Mnozí z nich za to zaplatili svými životy.

Aby toho nebylo zapomenuto jsou zde památníčky se jmény těch, co za svobodu těchto hor, samot, pasek, luk a vesnic v tomto boji padli.

Stalo se tak zejména poté, co se po vypuknutí Slovenského národního povstání SNP na mnoha místech 29. srpna 1944, za nedalekou hranicí Slovenska zformovala ve Sklabině partyzánská brigáda Jana Žižky pod vedením Janko Ušiaka. Byla složená hlavně z výsadku partyzánů ze Sovětského svazu shozeného na západní Slovensko a dalších vlastenců a internacionalistů řady národností. Došlo k rozhodnutí, aby jiskra povstání byla přenesena do prostoru Protektorátu Čechy a Morava, všude tam, kde se k tomu ukáží vhodné podmínky a ty právě poskytovaly lesy moravskoslezských Beskyd a tamější lidé. Tímto úkolem byla právě pověřena První partyzánská brigáda Jana Žižky. Její části, v září 1944 za bojů s jednotkami SS a policie pod osobním velením K. H. Franka v katastru obce Makov v místě U tabulí (za pomoci učitele a převaděče - partyzána Jana Háši), přecházely do údolí řeky Bečvy a nacházely úkryty na Kněhyni a na Martiňáku poblíž Čertova mlýna.

Jednotky gestapa SS a policie vytrvale pátraly po partyzánech a trestaly jejich podporovatele. V říjnu a v listopadu 1944 vedli akci Tetřev a Tetřívek, kdy obstoupili němečtí vojáci, esesáci a gestapáci hory a pročesávali je. Trestali smrtí každého, kdo byl podezřelý z toho, že je partyzán, nebo je jakkoli podporuje. Oheň partyzánských akcí se postupně od Bečev přenášel až do Hostýnských hor, ke Zlínsku a pak i skupinou Olga a Bohuš i na Kroměřížsko a Vyškovsko, tak jak postupovaly partyzánské skupiny krajinou. Vypovídají o tom kroniky obcí, knížky, vzpomínky pamětníků, kteří již nejsou kvůli odstupu času mezi námi a zůstávají tak jen památníčky se jmény a je dobře, že se místní o ně dobře starají, aby další zejména mladí nezapomínali. Viděli jsme to na Martiňáku u zdejší horské chaty, na návsi u Obecního úřadu Horní Bečvy, v místní části Kněhyně, kde je pomník popraveného obchodníka Oldřicha Šimurdy a pamětní deska umístněná u vchodu zdejší mateřské školky. Také pomníček u lesní cesty pod Pustevnami věnovaný právě učiteli Janu Hášovi. Před základní školou Prostřední Bečvy se tyčí v parčíku monumentální pomník partyzánům a osvoboditelům. Ne jinak tomu je na Dolní Bečvě. V parčíku u hlavní cesty je monumentální pomník umučeným, padlým v boji a 17 neznámým rudoarmějcům.

Fotky z těchto míst přikládáme a doufáme, že i místní lidé, u příležitosti výročí Slovenského národního povstání, které zde vneslo boj proti okupaci a fašistické tyranii, nezapomenou zde v těchto místech vzdát čest všem bojovníkům proti fašismu.

10. 8. 2020 - Josef Nesvadba, krajská rada Česko-ruské společnosti Zlínsko

19. července 2020

KSČM vyzývá Vládu ČR k okamžitému řešení situace na železnici

KSČM vyjadřuje účast všem, kteří byli v posledním měsíci zraněni při nehodách na železnici a přeje jim brzké uzdravení. Rodinám zemřelých pak vyslovuje soustrast nad ztrátou blízkých.

KSČM považuje neštěstí za alarmující a vyzývá vládu a zodpovědné pracovníky k urychleným opatřením, která zabrání opakování takovýchto neštěstí. V oficiálních zprávách se sice hovoří převážně o lidském selhání, to má ale vždy své důvody. Odborníci diskutují o možné únavě či nedostatečné zkušenosti strojvedoucích. Přetížení lidí, nedostatek odpočinku a stres mohou být příčinami těchto tragédií. Je nutné brát v potaz i míru podílu elektronických zabezpečovacích systémů a jejich reálnou funkčnost. Nároky na strojvůdce v případě tratí, které nejsou elektronikou zabezpečené, jsou velmi vysoké. Takových tratí je v naší republice stále značné množství. Za železniční politiku, včetně liberalizace železnic, nesou odpovědnost vlády minulé i ta stávající.

KSČM proto vyzývá vládu, aby tento neutěšený stav začala urychleně řešit, jak po technické stránce, tak i s ohledem na pracovní zatížení strojvedoucích. Lidský faktor nelze pominout, ale je nutné prověřit, jak velké je zatížení lidí a zda je doba odpočinku strojvedoucích mezi jednotlivými směnami adekvátní v poměru k jejich odpovědnosti za životy pasažérů. Desítky zraněných a několik mrtvých včetně strojvedoucího – to je příliš vysoká cena a daň za liberalizaci železnic. Aktuální tragédie a řada po sobě jdoucích vlakových nehod je dostatečně průkazným argumentem, proč se KSČM tak razantně staví proti liberalizaci železniční dopravy.

17. 7. 2020 kscm.cz - VV ÚV KSČM

13. června 2020

KSČM požaduje zvýšení potravinové soběstačnosti České republiky

KSČM opakovaně prosazuje podporu zvýšení soběstačnosti v různých segmentech (např. energetika, léková politika, nerostné bohatství). Velmi důležitá je potravinová soběstačnost. Potravinová soběstačnost je prioritní, v současné době je potřeba její maximální navýšení. Bezhlavá likvidace domácí produkce minulými pravicovými vládami nás přivedla na pokraj propasti, nad níž dnes stojíme. Orientace na zahraniční dovozy omezila naše zemědělce, pěstitele i chovatele, výsledkem je dnešní stav vysokých cen zeleniny, masa a dalších produktů. Stav se ještě zhoršil pandemií koronaviru, kterou zejména nadnárodní obchodní řetězce zneužívají ke zvyšování cen. Náprava bude během na dlouhé trati a bude znamenat usilovnou práci, bezesporu i maximální podporu státu. Vlastní produkce ovoce, zeleniny, mléka, mléčných výrobků, masa a dalších, umožní nejen zvýšení kvality, ale i možnost nárůstu zaměstnanosti v těchto oblastech.

KSČM si je vědoma, že snižování závislosti ČR na dovozech může zajistit lepší kvalitu, vyšší potravinovou bezpečnost a nárůst zaměstnanosti. Znamená to však posílit financování z národního rozpočtu a aktivně vyjednat lepší podmínky pro české zemědělce v příštím plánovacím období EU.

12. 6. 2020 kscm.cz - Výkonný výbor KSČM

22. května 2020

Předání darů nemocnicím od KSČM

KSČM včera v krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně předala symbolický šek ve výši 153 tisíc korun pro zdravotníky, kteří byli nasazeni do první linie v boji s pandemií COVID-19, a jeden tisíc roušek k tomu.

21. 5. 2020 Haló noviny - (brom), foto - Marie Pěnčíková

19. 5. 2020

KSČM trvá na zavedení ústavní ochrany vody

ČR má za sebou nejsušší období v novodobé historii Československa. Zavedení ústavní ochrany vody byla jedna z podmínek KSČM pro toleranci vlády. Ministerstva zemědělství a životního prostředí již zahájila debatu o možnostech ústavní ochrany vody jako přírodního zdroje. Zástupci státu chtějí nyní s odborníky rokovat o tom, jestli by se měla upravovat přímo Ústava, zavádět samostatný ústavní zákon, nebo by se ochrana měla řešit ještě nějak jinak.

Ústavní ochrana vody je dlouhodobě naší programovou prioritou, takže tuto iniciativu samozřejmě vítáme a jsme rádi, že se alespoň na něčem v tomto tématu dokážou ministerstva zemědělství a životního prostředí téměř beze zbytku shodnout. Při formulování podmínek pro toleranci vlády zástupci KSČM prosazovali, aby téma vody mělo »jednoho pána«. Pokud jde o zákonnou úpravu, přivítáme takovou, která realitu ochrany vody jako nejvyšší strategické suroviny upevní. Naším požadavkem je i řešit příhraniční problematiku ochrany vodních zdrojů.

KSČM podporuje záměr rekonstrukce, obnovy odbahnění nebo stavbu 1215 rybníků nebo malých vodních nádrží v následujících třech letech. Do budoucna bude rozhodně třeba investovat větší prostředky do zavlažování.

Diskuse by se měla dle KSČM rozšířit i na ostatní nerostné bohatství na území státu. To je vesměs v soukromých rukou a diskuse o tom, jestli by nemělo být v majetku státu, je určitě na místě.

VV ÚV KSČM, 18. 5. 2020 KSČM

13. května 2020

Pietní akt Ostrava 30. 4. 2020 Komenského sady

Pietní akt u památníku v ostravských Komenského sadech. Někteří v dnešní podivné době památníky hanobí a sochy boří, náš vděk a úcta k osvoboditelům však neoblomně trvá.

1. května 2020 youtube.com - Českoslovenští vojáci v záloze za mír

9. května 2020

Náš i váš Svoboda - Generál sám chodil do boje

Zoe Klusáková-Svobodová, dcera Ludvíka Svobody národního hrdiny České republiky a Slovenska, poskytla rozhovor Vladimíru Sněgirjovi o jejím otci a pamětech pro ruské noviny.

S rozhoverem se lze seznámit na stránkách Česko-ruské společnosti v českém překladu a také v originálu Rossijskoj gazetě 2. 5. 2020.

Informace od J. Nesvadby

8. května 2020

Klaním se před osvoboditeli aneb vzkaz Hřibovi, Kolářovi, Novotnému

je nadepsán úvod u videa Kateřiny Konečné kde dále uvádí:

"Vážení přátelé,

opravdu se stydím, že musím před výročím osvobození naší vlasti točit toto video, které bude dnes delší než bývá. Stydím se za všechny slušné lidi, kteří nedostali prostor v médiích, protože nemají ten správný názor. Stydím se třeba i za dceru generála Svobody Zoe Klusákovou Svobodovou, která se nedávno vyjádřila, jak to bylo s tou nenávistí Koněva vůči Čechoslovákům.

V normálních státech a normálních dobách bych snad nemusela obhajovat, že osvoboditelé přišli naši zemi osvobodit.

Včera jsem ovšem ve vysílání televize Barandov byla svědkem něčeho neskutečného... Naprosto mne šokovalo s jakým odporem a nenávistí mluví o Rudé armádě primátor Hřib.

Stydím se za to, že vůbec pochází z Moravy." ...

Více k válečné historii od Kateřiny Konečné, europoslankyně na youtube ze 7. května 2020

1. května 2020

Osvobození města Zlína Rudou armádou.

V dnešních květnových dnech je tomu právě 75 let od chvil, kdy se naše národy, Češi a Slováci zbavili jha německé fašistické okupace. Stalo se tak po těžké a krvavé válce, největší v dějinách lidstva, ve které zahynulo více jak 55 milionů lidí a desítky milionů bylo těžce raněno a byly způsobeny nedozírné hmotné a duchovní škody národům světa.

Válka skončila vítězstvím spojenců antihitlerovské koalice, Sovětského svazu, Spojených států amerických, Velké Británie, později Francie a dalších menších států. Největší tíhu války a největší oběti přinesl Sovětský svaz, který rovněž největším dílem přispěl k osvobození Československa a také největší části porobené Evropy. Ve válce ztratil víc jak 26 milionů svých občanů a utrpěl nezměrné hospodářské škody. V bojích za osvobození Československa tehdy padlo na 144 tisíc vojáků Rudé armády. Československo přišlo o víc jak 360 tisíc občanů jež byli v době národní poroby a okupace umučeni a zabiti v káznicích a koncentračních táborech nebo padli na frontách druhé světové války. Jim všem je věnována naše vzpomínka a poděkování za jejich oběti, bez nichž by nebylo u nás a ani v Evropě tak dlouhého období míru.

Snahy o novou militarizaci a vyvolání nových válečných konfliktů a kříšení neonacismu ve světě a i u nás vedou k tomu, že i po tři čtvrtě století je nutno připomínat události té druhé světové války, aby nové generace národů pochopily hrůznost válek a i to z čeho a z jakých imperialistických pohnutek tato válka vyvěrala a věnovaly patřičné úsilí boji za mír mezi národy a nenechali se strhnout k další světové válce. Některé události zvláště po pádu socialismu v Evropě by k tomu mohly dát příčinu jako ozbrojené konflikty v bývalé Jugoslávii, Ukrajině a v arabském světě. Stálé požadavky na zbrojení v mnoha zemích zejména paktu NATO vyvolávají oprávněně vážné obavy o osud mírového soužití národů světa. Proto je nutno i nyní připomínat válečné hrůzy a utrpení z dob druhé světové války ...

...

Zlín se dočkal svého osvobození vojsky 2. armádního sboru Rudé armády - jeho 240. divize jíž velel T. F. Umanskij, jednotkami plukovníků Grozněva a Bakajeva.

Zlínský okres se dočkal svobody ve dnech 1. – 6. května 1945 díky vojskům 2. ukrajinského frontu, jeho 40. armády, jejím 2. a 6. armádním sborem, za bojové spoluúčasti jednotek rumunské armády. Severní část okresu osvobodily 1., 3. a 4. brigáda 1. čs. armádního sboru, začleněného do 18. armády 4. ukrajinského frontu. Svým dílem přispěla i 1. čs. partyzánská brigáda J. Žižky, která se svými oddíly zúčastnila i osvobození Zlína, Vizovic a dalších obcí.

Naše svoboda byla draze vykoupena, připomeňme jen slova našeho prezidenta, armádního generála Ludvíka Svobody, který ve své knize: Z Buzuluku až do Prahy napsal: Vzpomeňme, jak lehce jsme o svou svobodu přišli a jak těžce a za jakých obětí jsme ji znovu nabývali!

Věčná sláva padlým hrdinům a obětem druhé světové války!

Věčná sláva našim osvoboditelům vojákům Rudé armády, příslušníkům Československého armádního sboru, partyzánům a dalším odbojovým pracovníkům domácího i zahraničního odboje proti fašismu!

...

Vážení, pro všeobecnou potřebu jsme vydali tento sborník dokumentů k 75. výročí osvobození Zlínska.

Věřím, že jej použijete pro dobro věci a připomenutí dnešního významného výročí. Osvobození města Zlína Rudou armádou.

Josef Nesvadba, předseda krajské rady Česko-ruské společnosti Zlín

Děkuji všem spolupracovníkům za podporu při této práci.

Tiskem vyjde v příštích dnech podle dostupných finančních prostředků, které se nám podaří získat.

Více ve Sborníku k 75. výročí osvobození Zlínska.PDF

1. května 2020

Letošní smutný 1.máj

Vážení spoluobčané, soudružky, soudruzi, naši příznivci.

Letos jsem vás nemohl pozvat jménem svým ani jménem OV KSČM ve Zlíně na oslavy 1. máje. Jistě víte, že je to v důsledku pandemie, která teď sužuje naše životy. Ale přesto malá skupinka lidí položila kytice u Památníku obětem padlým za II. světové války ve Zlíně v Parku Komenského. Přítomni byli zástupci OV KSČM, Česko-ruské společnosti a Levicového klubu žen.

Tak vždy oslavy začínáme a pak pokračuje oslava v altánku v parku. Tentokrát z ní sešlo a snad jen déšť, který padal asi pro štěstí, přinesl, že příští rok už tomu bude jinak a důstojně Svátek práce oslavíme.

Není nám ani přáno oslavit důstojně památku padlých hrdinů ze II. světové války, kteří si to při příležitosti 75. výročí od osvobození zaslouží. My komunisté nezapomínáme a kyticemi rudých květů navštěvujeme místa, kde jsou pochováni a kde mají pomníčky.

Přeji vám klidné a pěkné prožití těchto májových dnů. Hlavně zdraví a lásku dle veršů našeho básníka K. H. Máchy.

S pozdravem Stanislav Remeš, předseda OV KSČM Zlín.

30. dubna 2020

Leták KSČM: 1. máj - Vzájemnou solidaritou dosáhneme více

První máj má různé podoby.

Někdo v něm spatřuje oslavu lásky a v hlavě mu běží Máchovy verše, které snad nejvíce symbolizují oslavu spojení dvou srdcí v láskyplném souznění. Ten druhý pohled nám říká, že 1. máj je svátkem práce. Slaví jej miliony lidí po celém světě. Práce je naplněním života každého z nás. Být bez práce působí pocit beznaděje a zmaru. Každá práce má svůj nezpochybnitelný význam, je malým kouskem v soukolí našeho žití. Bez práce nevznikají nové objevy, bez práce by náš život nedosahoval nových cílů a vítězství. Právo na práci je základním právem člověka, které musíme i nadále chránit.

V době pandemie koronaviru o to víc vnímáme, jak důležitá je práce. Věřím, že se nám společným úsilím podaří vše překonat a život se vrátí do normálních kolejí. Přeji vám klidné prožití májových dnů, ve kterých si připomínáme osvobození naší země.

30. 4. 2020 Vojtěch Filip, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a předseda ÚV KSČM kscm.cz

23. 4. 2020

Leták KSČM: Lidem pomůžeme - republice ušetříme

Nabízíme v deseti bodech řešení této krize.

18. dubna 2020

Jarní vzpomínka - 75. výročí osvobození

Jarní vzpomínkou 18. dubna 2020 v dopoledních hodinách skupinka 3 osob, předseda a jeden člen OV KSČM Zlín s předsedou Česko-Ruské společnosti, uctila památku obětí fašistického běsnění ke konci 2. světové války na Valašsku. Zastavili jsme se nejprve u památníku na Ploštině, kde byla obec vypálena 19. dubna 1945. Potom jsme navštívili místo posledního odpočinku obětí na hřbitově v Újezdě u Valašských Klobouk. Vše bylo zakončeno u památníku obětem fašistického řádění v obci Prlov.

Všude byly položeny kytice rudých karafiátů.

OV KSČM Zlín chystal důstojnější vzpomínkové akce, ale v době, kdy nyní probíhá pandemie a je vyhlášen nouzový stav, museli jsme všechno k tomu přizpůsobit. OV KSČM Zlín nikdy nezapomene uctít památku hrdinů a obětí 2. světové války.

Je velmi podlé, že v dnešní době se najdou lidé, kteří jsou ochotni místo vděku za osvobození překrucovat dějiny a ničit památníky, jak se stalo na Praze 6, kde byl odstraněn památník maršála Rudé armády Koněva.

OV KSČM Zlín poslal na adresu Prahy 6 ostrý protest, ale zatím se odpovědi nedočkal.

Stanislav Remeš, předseda OV KSČM Zlín.

Snímky J. Nesvadby


19. dubna 2020

Uplynulo již 75 let od vypálení obcí na Valašsku

Letos v sobotu 18. dubna, kvůli karanténním opatřením, si tyto smutné události jela za všechny připomenout jen malá tříčlenná delegace OV KSČM Zlín a Českoruské společnosti a Levicového klubu žen Amálie Randýskové. Na všech místech to je na  Ploštině, v Újezdě u Valašských Klobouk, kde jsou pohřbeny oběti ploštinské tragédie a v Prlově jsme zanechali kytice rudých karafiátů a vzdali úctu těm, kdo se stali obětmi fašistického řádění. Nikdy nezapomeneme uctít památku hrdinů a obětí 2. světové války. Je velmi podlé, že v dnešní době se najdou lidé, kteří jsou ochotni místo vděku za osvobození překrucovat dějiny a ničit památníky, jak se stalo na Praze 6, kde byl odstraněn památník maršála Koněva.

Byl námi poslán na adresu Prahy 6 Ostrý protest, na který dosud nikdo nereagoval!

Koncem března a dubna vzpomínají na Valalašsku řádění gestapa a trestných oddílů a SS a policie v souvislosti s rozvojem partyzánského a odbojového hnutí na jihovýchodní Moravě. Toto se aktivizovalo v souvislosti se vznikem Slovenského národního povstání a přechodem partyzánů poručíka Janko Ušiaka a Dajana Bajanoviče Murzina na podzim roku 1944 do prostor Beskyd...

Josef Nesvadba, Stanislav Remeš a Radomír Rafaja - členové delegace

Uplynulo již 75 let od vypálení obcí na Valašsku.PDF

11. dubna 2020

K Velikonocům

Před pár roky se na našem OV KSČM ve Zlíně uspořádala soutěž levicových básníků. Tenkrát se jí účastnila mladinká Adrianka. A vyhrála. Od té doby jsme si vždy psali ke svátkům apod..

Chtěl bych vám teď poslat její názor na dnešní svět. Jsem rád, že mladí lidé přichází k těmto názorům na společnost.

Stanislav Remeš, předseda OV KSČM Zlín

Dobrý den,

děkuji za přání! Moc mě potěšilo. Samozřejmě Vám i Vaší rodině a všem soudruhům a soudružkám ve Zlíně přeji také krásné Velikonoce, dobrou náladu a hlavně, ať jste všichni zdraví v této těžké době. Snad všichni uvidí kapitalismus v jeho odhalené nahotě - četla jsem v Haló novinách o tom, jak se v USA hroutí zdravotní systém zrovna v době, kdy je ho nejvíce potřeba, a to kvůli tomu, že soukromé nemocnice nemají zisky z drahých operací a tak musejí propouštět lékaře a sestry.

Je také zvláštní, jak podnikatelé celou dobu chtějí kapitalismus a razí heslo „každý se o sebe musí postarat sám“ a myslí tím důchodce a nemocné - ale jakmile přijde jakákoliv krize, už chtějí, aby jim ztráty sanoval stát, na nějž tak urputně útočili, jaký je to špatný hospodář a jak se nemá do ničeho vměšovat a že trh si se vším poradí díky svým samočistícím mechanismům...

Myslím, že teď naše strana má velkou šanci vysvětlit zejména mladým zhoubnost tohoto systému, když je vše najednou tak krásně odhaleno a když se téměř ze dne na den odtrhla ta pokrytecká plachetka fiktivního chvilkového konzumního blahobytu, která zakrývala tu obrovskou nespravedlnost vykořisťování (nejen) třetího světa a tu beznaděj mladého člověka, který přes plné regály banánů nemůže sehnat bydlení a tuší, že i přes vzdělání zřejmě nebude žít lépe než jeho rodiče...

Všechny ode mě prosím moc pozdravujte!

Se srdečným pozdravem

Adriana Müllerová

10. dubna 2020

Protest

Okresní výbor KSČM ve Zlíně vyjadřuje tímto ostrý protest k mimořádné situaci, kdy byl odstraněn pomník maršála Rudé armády Koněva na Praze 6. Jeho vojska osvobodila Prahu 9. května 1945 od hitlerovců. V době, kdy chystáme oslavy 75. výročí osvobození a chceme projevit vděčnost byl proveden tento nehorázný čin. Zároveň byl zneužit i Nouzový stav vyhlášený vládou České republiky. V době, kdy občané bojují se zákeřnou pandemií, tak na druhé straně vedení Prahy 6 překrucuje historii a místo, aby hlavně pomáhalo občanům bortí pomník. Ještě jednou ostře váš čin odsuzujeme.

Styďte se!

Žádáme vaši odpověď a vaše vysvětlení.

Stanislav Remeš, předseda a členové OV KSČM Zlín

6. dubna 2020

České mírové hnutí odsuzuje hanebné zničení pomníku maršála Koněva

České mírové hnutí co nejrozhodněji odsuzuje hanebné zničení pomníku maršála Sovětského svazu Ivana Stěpanoviče Koněva, velitele vojsk Rudé armády, které před 75 lety přinesly do Prahy svobodu a mír. Vedení Městské části Praha 6 v čele se starostou Ondřejem Kolářem nestoudně přikázalo odstranit pomník, který čtyři desetiletí symbolizoval vyjádření díků osvoboditelům hlavního města a naší země od fašistické okupace a hrůz II. světové války.

České mírové hnutí navíc s rozhořčením upozorňuje, že ke zničení pomníku došlo v době nouzového stavu a zákazu volného pohybu osob, vyhlášeného z důvodu koronavirové pandemie COVID-19. Této situace bylo podle starosty Městské části Praha 6 využito proto, aby proti nehoráznému odstranění antifašistického pomníku „nemohla spodina demonstrovat.“

České mírové hnutí proto vyzývá všechny demokratické a mírové síly, aby se rozhodně postavily na obranu pomníků, památníků a dalších veřejných upomínek na hrdinný zápas proti hitlerovskému fašismu a odmítly tak stupňující se snahy o přepisování a falšování historie.

3. 4. 2020 mirovehnuti.cz - Milan Krajča, předseda Českého mírového hnutí

4. dubna 2020

Prohlášení vedení KSČM k odstranění sochy maršála Koněva

Komunistická strana Čech a Moravy ostře protestuje proti rozhodnutí Městské části Prahy 6 a Magistrátu hlavního města Prahy o odstranění sochy maršála Ivana Stěpanoviče Koněva, který velel vojskům Rudé armády, jež přispěchala na pomoc povstalé Praze a přinesla jí konečné osvobození. Vládnoucí elity Prahy složené z Pirátů, TOP 09, KDU-ČSL, ODS a dalších pravicových subjektů nemají žádnou úctu k vlastním dějinám, ani k našim osvoboditelům.

Je neakceptovatelné, že takovým veřejným funkcionářům nic neříká ani mezinárodní právo a ani závazky mezi Českou republikou a Ruskou federativní republikou o válečných hrobech. Za nepodstatný považují souhlas Vlády České republiky či alespoň Ministerstva obrany ČR.

Brutální a amorální čin Městské části Prahy 6, Magistrátu hlavního města Prahy: Pirátů, ODS, TOP 09 a KDU-ČSL nesmí nikoho nechat na pochybách, že jejich sympatie opravdu nepatří našim osvoboditelům, ale těm, kteří nám přinesli nacistickou porobu a okupaci s více než 365 tisíci mrtvými spoluobčany. Veřejnost vidí, jak lživé a nemorální jsou jejich politické cíle. Československo a Česká republika ale nebude nástupním prostorem pro přepsání dějin II. světové války, rehabilitaci Sudetoněmeckého landsmanšaftu a německého fašismu.

KSČM vyzývá občany, kteří nesouhlasí s odstraněním památníku maršála Ivana Stěpanoviče Koněva a ctí úlohu všech armád našich spojenců při osvobozování Československa, včetně rozhodující úlohy Rudé armády, aby na protest proti přepisování dějin nosili proti nákaze červené roušky místo bílých.

Skutečnost, že k tomuto kroku bylo přistoupeno v předvečer 75. výročí ukončení II. světové války, výročí porážky nacistického Německa a výročí osvobození Prahy a Československa, symbolizuje pohrdání našimi osvoboditeli, mezi něž největší měrou, s více jak 140 tisíci položených životů, patřili vojáci Rudé armády Svazu sovětských socialistických republik, vedle vojáků dalších spojenců a národního vlasteneckého odboje. Krok Městské části Prahy 6 je plivnutím do tváře všem, kdo položili své životy za naši dnešní svobodu.

Hnutí ANO tomu bezmocně přihlíží. Vyzýváme vládu ČR, aby bez jakéhokoliv odkladu zjednala nápravu a návrat pomníku maršála Koněva.

3. 4. 2020 kscm.cz - Za vedení KSČM Vojtěch Filip, Stanislav Grospič, Petr Šimůnek, Kateřina Konečná, Václav Ort, Pavel Kováčik, Marie Pěnčíková a Helena Vrzalová