17. září 2020

Předvolební mítink KSČM - JE ZRUŠEN

10. září 2020

Senátní a krajské volby ve Zlínském kraji ve dnech 2. a 3. října 2020

Volební program na roky 2020 – 2024

– Nepřipustíme slučování nemocnic v kraji a privatizaci zdravotnictví.

– Zajistíme stabilizaci a další rozšiřování veřejné autobusové a železniční

dopravy, podle požadavků občanů.

– Zajistíme fungující sociální služby pro seniory a handicapované občany,

především z protředků kraje.

– Zavedeme integrovaný dopravní systém a jednotnou jízdenku.

– Zabezpečíme ekonomickou a personální stabilizaci nemocnic.

– Podpoříme obce při rozvoji dostupného nájemního bydlení.

– Podpoříme projekty kraje a obcí v budování silničních obchvatů.

– Při rozhodováních budeme klást důraz na péči o půdu, vodní zdroje

a přírodní ekosystémy.

– Zabezpečíme obnovení transparentnosti, vzájemné spolupráce

a principů demokracie v řízení krajů.

– Podpoříme opatření směřující k růstu pracovních příležitostí,

zabránění odchodu obyvatel, zvyšování mezd a rozvoj služeb v kraji.

– Kvalitní životní prostředí a ekologické chování krajem řízených organizací.

– Podpoříme udržitelný turistický ruch, rozvoj a splavnění Baťova kanálu

do Kroměříže.

Volte kandidáty KSČM

Volební program pro krajské volby na roky 2020-2024.PDF

Více: Zlínský krajský výbor KSČM

16. srpna 2020

K výročí SNP a přechod partyzanů na Moravu

Cesta na Valašsko

Letní čas inspiruje k cestám, a tak jsme se jako členové Česko-ruské společnosti vydali na valašské kotáry za Rožnov pod Radhoštěm do prostředí vesnic podél rožnovské Bečvy. To je Horní, Prostřední a dolní Bečva na něž shlíží bůžek Radegast z mohutného Radhoště opředeného bájnými pověstmi a příběhy dochovávanými z generace na generaci zdejších lidí.

I tyto vesnice byly před 75 lety osvobozovány z pod jha nacistické německé okupace. A to vojáky Rudé armády, příslušníky čs. armádního sboru a vlastenci z řad partyzánských oddílů. Ti by v horách nemohli přežít bez podpory zdejších občanů. Mnozí z nich za to zaplatili svými životy.

Aby toho nebylo zapomenuto jsou zde památníčky se jmény těch, co za svobodu těchto hor, samot, pasek, luk a vesnic v tomto boji padli.

Stalo se tak zejména poté, co se po vypuknutí Slovenského národního povstání SNP na mnoha místech 29. srpna 1944, za nedalekou hranicí Slovenska zformovala ve Sklabině partyzánská brigáda Jana Žižky pod vedením Janko Ušiaka. Byla složená hlavně z výsadku partyzánů ze Sovětského svazu shozeného na západní Slovensko a dalších vlastenců a internacionalistů řady národností. Došlo k rozhodnutí, aby jiskra povstání byla přenesena do prostoru Protektorátu Čechy a Morava, všude tam, kde se k tomu ukáží vhodné podmínky a ty právě poskytovaly lesy moravskoslezských Beskyd a tamější lidé. Tímto úkolem byla právě pověřena První partyzánská brigáda Jana Žižky. Její části, v září 1944 za bojů s jednotkami SS a policie pod osobním velením K. H. Franka v katastru obce Makov v místě U tabulí (za pomoci učitele a převaděče - partyzána Jana Háši), přecházely do údolí řeky Bečvy a nacházely úkryty na Kněhyni a na Martiňáku poblíž Čertova mlýna.

Jednotky gestapa SS a policie vytrvale pátraly po partyzánech a trestaly jejich podporovatele. V říjnu a v listopadu 1944 vedli akci Tetřev a Tetřívek, kdy obstoupili němečtí vojáci, esesáci a gestapáci hory a pročesávali je. Trestali smrtí každého, kdo byl podezřelý z toho, že je partyzán, nebo je jakkoli podporuje. Oheň partyzánských akcí se postupně od Bečev přenášel až do Hostýnských hor, ke Zlínsku a pak i skupinou Olga a Bohuš i na Kroměřížsko a Vyškovsko, tak jak postupovaly partyzánské skupiny krajinou. Vypovídají o tom kroniky obcí, knížky, vzpomínky pamětníků, kteří již nejsou kvůli odstupu času mezi námi a zůstávají tak jen památníčky se jmény a je dobře, že se místní o ně dobře starají, aby další zejména mladí nezapomínali. Viděli jsme to na Martiňáku u zdejší horské chaty, na návsi u Obecního úřadu Horní Bečvy, v místní části Kněhyně, kde je pomník popraveného obchodníka Oldřicha Šimurdy a pamětní deska umístněná u vchodu zdejší mateřské školky. Také pomníček u lesní cesty pod Pustevnami věnovaný právě učiteli Janu Hášovi. Před základní školou Prostřední Bečvy se tyčí v parčíku monumentální pomník partyzánům a osvoboditelům. Ne jinak tomu je na Dolní Bečvě. V parčíku u hlavní cesty je monumentální pomník umučeným, padlým v boji a 17 neznámým rudoarmějcům.

Fotky z těchto míst přikládáme a doufáme, že i místní lidé, u příležitosti výročí Slovenského národního povstání, které zde vneslo boj proti okupaci a fašistické tyranii, nezapomenou zde v těchto místech vzdát čest všem bojovníkům proti fašismu.

10. 8. 2020 - Josef Nesvadba, krajská rada Česko-ruské společnosti Zlínsko

19. července 2020

KSČM vyzývá Vládu ČR k okamžitému řešení situace na železnici

KSČM vyjadřuje účast všem, kteří byli v posledním měsíci zraněni při nehodách na železnici a přeje jim brzké uzdravení. Rodinám zemřelých pak vyslovuje soustrast nad ztrátou blízkých.

KSČM považuje neštěstí za alarmující a vyzývá vládu a zodpovědné pracovníky k urychleným opatřením, která zabrání opakování takovýchto neštěstí. V oficiálních zprávách se sice hovoří převážně o lidském selhání, to má ale vždy své důvody. Odborníci diskutují o možné únavě či nedostatečné zkušenosti strojvedoucích. Přetížení lidí, nedostatek odpočinku a stres mohou být příčinami těchto tragédií. Je nutné brát v potaz i míru podílu elektronických zabezpečovacích systémů a jejich reálnou funkčnost. Nároky na strojvůdce v případě tratí, které nejsou elektronikou zabezpečené, jsou velmi vysoké. Takových tratí je v naší republice stále značné množství. Za železniční politiku, včetně liberalizace železnic, nesou odpovědnost vlády minulé i ta stávající.

KSČM proto vyzývá vládu, aby tento neutěšený stav začala urychleně řešit, jak po technické stránce, tak i s ohledem na pracovní zatížení strojvedoucích. Lidský faktor nelze pominout, ale je nutné prověřit, jak velké je zatížení lidí a zda je doba odpočinku strojvedoucích mezi jednotlivými směnami adekvátní v poměru k jejich odpovědnosti za životy pasažérů. Desítky zraněných a několik mrtvých včetně strojvedoucího – to je příliš vysoká cena a daň za liberalizaci železnic. Aktuální tragédie a řada po sobě jdoucích vlakových nehod je dostatečně průkazným argumentem, proč se KSČM tak razantně staví proti liberalizaci železniční dopravy.

17. 7. 2020 kscm.cz - VV ÚV KSČM

20. června 2020

KSČM přispívá k řešení následků krize

Česká republika se ocitla v důsledku světové pandemie stejně jako ostatní státy v hluboké ekonomické krizi, která je součástí cyklických krizí kapitalistického systému. KSČM se v roce 2018 rozhodla převzít část odpovědnosti za vývoj v naší zemi, aby nepřipustila vládu konzervativní pravice v čele s ODS a TOP09 a dalších pravicových stran. Tím výrazně ovlivnila pozitivní směřování české společnosti a její ekonomiky.

Dnes stojíme na další křižovatce. Buď bude vývoj směrován ve prospěch zahraničního kapitálu, který chce v krizi koncentrovat další majetek a svou moc, anebo ve prospěch našich občanů. V minulém týdnu jsme odmítli potvrdit vládě bianco šek k nakládání s prostředky státního rozpočtu a přiměli ji dát peníze z navrženého deficitu ve prospěch příštího rozvoje a novému startu koupěschopné poptávky našich občanů. Jednáním se podařilo zajistit prostředky na dotace SFDI (rozvoj dopravní infrastruktury, obnova po povodních 2020) ve výši 20 mld. Kč, program Antivirus A a B ve výši 12 mld. Kč, prostředky na podporu veřejného sektoru ve výši 10 mld. Kč, prostředky na obnovu po kůrovcové kalamitě ve výši 7 mld. Kč, dotace na sociální služby (platy a provozní výdaje) ve výši 5,2 mld. Kč, silnice II. a III. třídy ve výši 4 mld. Kč, spolufinancování podpory rozvoje venkova ve výši 3,3 mld. Kč, podporu vodního hospodářství ve výši 2, 6 mld. Kč, opatření proti suchu ve výši 2 mld. Kč, podporu lázeňství ve výši 1 mld. Kč, investice do materiálně technického zabezpečení státních kulturních zařízení ve výši 1 mld. Kč, sociální dávky ve výši 750 mil. Kč, akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny PČR a Vlády ČR – byty ve výši 660 mil. Kč, obnovu po povodních 500 mil. Kč, investice do zařízení v sociální oblasti ve výši 400 mil. Kč, potravinové zásoby ve výši 400 mil. Kč, finance pro sestry v sociálních službách ve výši 2 mld. Kč a konsolidaci rozpočtu do 7 let.

Podporou dalšího růstu mezd a sociálních dávek tak i přes zadlužení neponecháváme v této fázi napospas naši ekonomiku zahraničnímu kapitálu.

KSČM unese svou odpovědnost a nepřenechá Českou republiku těm, kteří usilují o její oslabení a ponechání zůstatku národního bohatství nadnárodním korporacím k výkupu. Náš hlas pro rozpočet bude spojen s hlasem pro plnění našeho politického programu k udržení ekonomické suverenity a příštího rozvoje.

Naši občané dlouhodobě splácí vysoké dluhy privatizačních podvodníků a tunelářů. Je na čase, aby začali splácet oni!

20. 6. 2020 kscm.cz - ÚV KSČM

19. 5. 2020

KSČM trvá na zavedení ústavní ochrany vody

ČR má za sebou nejsušší období v novodobé historii Československa. Zavedení ústavní ochrany vody byla jedna z podmínek KSČM pro toleranci vlády. Ministerstva zemědělství a životního prostředí již zahájila debatu o možnostech ústavní ochrany vody jako přírodního zdroje. Zástupci státu chtějí nyní s odborníky rokovat o tom, jestli by se měla upravovat přímo Ústava, zavádět samostatný ústavní zákon, nebo by se ochrana měla řešit ještě nějak jinak.

Ústavní ochrana vody je dlouhodobě naší programovou prioritou, takže tuto iniciativu samozřejmě vítáme a jsme rádi, že se alespoň na něčem v tomto tématu dokážou ministerstva zemědělství a životního prostředí téměř beze zbytku shodnout. Při formulování podmínek pro toleranci vlády zástupci KSČM prosazovali, aby téma vody mělo »jednoho pána«. Pokud jde o zákonnou úpravu, přivítáme takovou, která realitu ochrany vody jako nejvyšší strategické suroviny upevní. Naším požadavkem je i řešit příhraniční problematiku ochrany vodních zdrojů.

KSČM podporuje záměr rekonstrukce, obnovy odbahnění nebo stavbu 1215 rybníků nebo malých vodních nádrží v následujících třech letech. Do budoucna bude rozhodně třeba investovat větší prostředky do zavlažování.

Diskuse by se měla dle KSČM rozšířit i na ostatní nerostné bohatství na území státu. To je vesměs v soukromých rukou a diskuse o tom, jestli by nemělo být v majetku státu, je určitě na místě.

VV ÚV KSČM, 18. 5. 2020 KSČM

13. května 2020

Pietní akt Ostrava 30. 4. 2020 Komenského sady

Pietní akt u památníku v ostravských Komenského sadech. Někteří v dnešní podivné době památníky hanobí a sochy boří, náš vděk a úcta k osvoboditelům však neoblomně trvá.

1. května 2020 youtube.com - Českoslovenští vojáci v záloze za mír

9. května 2020

Náš i váš Svoboda - Generál sám chodil do boje

Zoe Klusáková-Svobodová, dcera Ludvíka Svobody národního hrdiny České republiky a Slovenska, poskytla rozhovor Vladimíru Sněgirjovi o jejím otci a pamětech pro ruské noviny.

S rozhoverem se lze seznámit na stránkách Česko-ruské společnosti v českém překladu a také v originálu Rossijskoj gazetě 2. 5. 2020.

Informace od J. Nesvadby

8. května 2020

Klaním se před osvoboditeli aneb vzkaz Hřibovi, Kolářovi, Novotnému

je nadepsán úvod u videa Kateřiny Konečné kde dále uvádí:

"Vážení přátelé,

opravdu se stydím, že musím před výročím osvobození naší vlasti točit toto video, které bude dnes delší než bývá. Stydím se za všechny slušné lidi, kteří nedostali prostor v médiích, protože nemají ten správný názor. Stydím se třeba i za dceru generála Svobody Zoe Klusákovou Svobodovou, která se nedávno vyjádřila, jak to bylo s tou nenávistí Koněva vůči Čechoslovákům.

V normálních státech a normálních dobách bych snad nemusela obhajovat, že osvoboditelé přišli naši zemi osvobodit.

Včera jsem ovšem ve vysílání televize Barandov byla svědkem něčeho neskutečného... Naprosto mne šokovalo s jakým odporem a nenávistí mluví o Rudé armádě primátor Hřib.

Stydím se za to, že vůbec pochází z Moravy." ...

Více k válečné historii od Kateřiny Konečné, europoslankyně na youtube ze 7. května 2020

1. května 2020

Osvobození města Zlína Rudou armádou.

V dnešních květnových dnech je tomu právě 75 let od chvil, kdy se naše národy, Češi a Slováci zbavili jha německé fašistické okupace. Stalo se tak po těžké a krvavé válce, největší v dějinách lidstva, ve které zahynulo více jak 55 milionů lidí a desítky milionů bylo těžce raněno a byly způsobeny nedozírné hmotné a duchovní škody národům světa.

Válka skončila vítězstvím spojenců antihitlerovské koalice, Sovětského svazu, Spojených států amerických, Velké Británie, později Francie a dalších menších států. Největší tíhu války a největší oběti přinesl Sovětský svaz, který rovněž největším dílem přispěl k osvobození Československa a také největší části porobené Evropy. Ve válce ztratil víc jak 26 milionů svých občanů a utrpěl nezměrné hospodářské škody. V bojích za osvobození Československa tehdy padlo na 144 tisíc vojáků Rudé armády. Československo přišlo o víc jak 360 tisíc občanů jež byli v době národní poroby a okupace umučeni a zabiti v káznicích a koncentračních táborech nebo padli na frontách druhé světové války. Jim všem je věnována naše vzpomínka a poděkování za jejich oběti, bez nichž by nebylo u nás a ani v Evropě tak dlouhého období míru.

Snahy o novou militarizaci a vyvolání nových válečných konfliktů a kříšení neonacismu ve světě a i u nás vedou k tomu, že i po tři čtvrtě století je nutno připomínat události té druhé světové války, aby nové generace národů pochopily hrůznost válek a i to z čeho a z jakých imperialistických pohnutek tato válka vyvěrala a věnovaly patřičné úsilí boji za mír mezi národy a nenechali se strhnout k další světové válce. Některé události zvláště po pádu socialismu v Evropě by k tomu mohly dát příčinu jako ozbrojené konflikty v bývalé Jugoslávii, Ukrajině a v arabském světě. Stálé požadavky na zbrojení v mnoha zemích zejména paktu NATO vyvolávají oprávněně vážné obavy o osud mírového soužití národů světa. Proto je nutno i nyní připomínat válečné hrůzy a utrpení z dob druhé světové války ...

...

Zlín se dočkal svého osvobození vojsky 2. armádního sboru Rudé armády - jeho 240. divize jíž velel T. F. Umanskij, jednotkami plukovníků Grozněva a Bakajeva.

Zlínský okres se dočkal svobody ve dnech 1. – 6. května 1945 díky vojskům 2. ukrajinského frontu, jeho 40. armády, jejím 2. a 6. armádním sborem, za bojové spoluúčasti jednotek rumunské armády. Severní část okresu osvobodily 1., 3. a 4. brigáda 1. čs. armádního sboru, začleněného do 18. armády 4. ukrajinského frontu. Svým dílem přispěla i 1. čs. partyzánská brigáda J. Žižky, která se svými oddíly zúčastnila i osvobození Zlína, Vizovic a dalších obcí.

Naše svoboda byla draze vykoupena, připomeňme jen slova našeho prezidenta, armádního generála Ludvíka Svobody, který ve své knize: Z Buzuluku až do Prahy napsal: Vzpomeňme, jak lehce jsme o svou svobodu přišli a jak těžce a za jakých obětí jsme ji znovu nabývali!

Věčná sláva padlým hrdinům a obětem druhé světové války!

Věčná sláva našim osvoboditelům vojákům Rudé armády, příslušníkům Československého armádního sboru, partyzánům a dalším odbojovým pracovníkům domácího i zahraničního odboje proti fašismu!

...

Vážení, pro všeobecnou potřebu jsme vydali tento sborník dokumentů k 75. výročí osvobození Zlínska.

Věřím, že jej použijete pro dobro věci a připomenutí dnešního významného výročí. Osvobození města Zlína Rudou armádou.

Josef Nesvadba, předseda krajské rady Česko-ruské společnosti Zlín

Děkuji všem spolupracovníkům za podporu při této práci.

Tiskem vyjde v příštích dnech podle dostupných finančních prostředků, které se nám podaří získat.

Více ve Sborníku k 75. výročí osvobození Zlínska.PDF

1. května 2020

Letošní smutný 1.máj

Vážení spoluobčané, soudružky, soudruzi, naši příznivci.

Letos jsem vás nemohl pozvat jménem svým ani jménem OV KSČM ve Zlíně na oslavy 1. máje. Jistě víte, že je to v důsledku pandemie, která teď sužuje naše životy. Ale přesto malá skupinka lidí položila kytice u Památníku obětem padlým za II. světové války ve Zlíně v Parku Komenského. Přítomni byli zástupci OV KSČM, Česko-ruské společnosti a Levicového klubu žen.

Tak vždy oslavy začínáme a pak pokračuje oslava v altánku v parku. Tentokrát z ní sešlo a snad jen déšť, který padal asi pro štěstí, přinesl, že příští rok už tomu bude jinak a důstojně Svátek práce oslavíme.

Není nám ani přáno oslavit důstojně památku padlých hrdinů ze II. světové války, kteří si to při příležitosti 75. výročí od osvobození zaslouží. My komunisté nezapomínáme a kyticemi rudých květů navštěvujeme místa, kde jsou pochováni a kde mají pomníčky.

Přeji vám klidné a pěkné prožití těchto májových dnů. Hlavně zdraví a lásku dle veršů našeho básníka K. H. Máchy.

S pozdravem Stanislav Remeš, předseda OV KSČM Zlín.

30. dubna 2020

Leták KSČM: 1. máj - Vzájemnou solidaritou dosáhneme více

První máj má různé podoby.

Někdo v něm spatřuje oslavu lásky a v hlavě mu běží Máchovy verše, které snad nejvíce symbolizují oslavu spojení dvou srdcí v láskyplném souznění. Ten druhý pohled nám říká, že 1. máj je svátkem práce. Slaví jej miliony lidí po celém světě. Práce je naplněním života každého z nás. Být bez práce působí pocit beznaděje a zmaru. Každá práce má svůj nezpochybnitelný význam, je malým kouskem v soukolí našeho žití. Bez práce nevznikají nové objevy, bez práce by náš život nedosahoval nových cílů a vítězství. Právo na práci je základním právem člověka, které musíme i nadále chránit.

V době pandemie koronaviru o to víc vnímáme, jak důležitá je práce. Věřím, že se nám společným úsilím podaří vše překonat a život se vrátí do normálních kolejí. Přeji vám klidné prožití májových dnů, ve kterých si připomínáme osvobození naší země.

30. 4. 2020 Vojtěch Filip, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a předseda ÚV KSČM kscm.cz

23. 4. 2020

Leták KSČM: Lidem pomůžeme - republice ušetříme

Nabízíme v deseti bodech řešení této krize.

18. dubna 2020

Jarní vzpomínka - 75. výročí osvobození

Jarní vzpomínkou 18. dubna 2020 v dopoledních hodinách skupinka 3 osob, předseda a jeden člen OV KSČM Zlín s předsedou Česko-Ruské společnosti, uctila památku obětí fašistického běsnění ke konci 2. světové války na Valašsku. Zastavili jsme se nejprve u památníku na Ploštině, kde byla obec vypálena 19. dubna 1945. Potom jsme navštívili místo posledního odpočinku obětí na hřbitově v Újezdě u Valašských Klobouk. Vše bylo zakončeno u památníku obětem fašistického řádění v obci Prlov.

Všude byly položeny kytice rudých karafiátů.

OV KSČM Zlín chystal důstojnější vzpomínkové akce, ale v době, kdy nyní probíhá pandemie a je vyhlášen nouzový stav, museli jsme všechno k tomu přizpůsobit. OV KSČM Zlín nikdy nezapomene uctít památku hrdinů a obětí 2. světové války.

Je velmi podlé, že v dnešní době se najdou lidé, kteří jsou ochotni místo vděku za osvobození překrucovat dějiny a ničit památníky, jak se stalo na Praze 6, kde byl odstraněn památník maršála Rudé armády Koněva.

OV KSČM Zlín poslal na adresu Prahy 6 ostrý protest, ale zatím se odpovědi nedočkal.

Stanislav Remeš, předseda OV KSČM Zlín.

Snímky J. Nesvadby


19. dubna 2020

Uplynulo již 75 let od vypálení obcí na Valašsku

Letos v sobotu 18. dubna, kvůli karanténním opatřením, si tyto smutné události jela za všechny připomenout jen malá tříčlenná delegace OV KSČM Zlín a Českoruské společnosti a Levicového klubu žen Amálie Randýskové. Na všech místech to je na  Ploštině, v Újezdě u Valašských Klobouk, kde jsou pohřbeny oběti ploštinské tragédie a v Prlově jsme zanechali kytice rudých karafiátů a vzdali úctu těm, kdo se stali obětmi fašistického řádění. Nikdy nezapomeneme uctít památku hrdinů a obětí 2. světové války. Je velmi podlé, že v dnešní době se najdou lidé, kteří jsou ochotni místo vděku za osvobození překrucovat dějiny a ničit památníky, jak se stalo na Praze 6, kde byl odstraněn památník maršála Koněva.

Byl námi poslán na adresu Prahy 6 Ostrý protest, na který dosud nikdo nereagoval!

Koncem března a dubna vzpomínají na Valalašsku řádění gestapa a trestných oddílů a SS a policie v souvislosti s rozvojem partyzánského a odbojového hnutí na jihovýchodní Moravě. Toto se aktivizovalo v souvislosti se vznikem Slovenského národního povstání a přechodem partyzánů poručíka Janko Ušiaka a Dajana Bajanoviče Murzina na podzim roku 1944 do prostor Beskyd...

Josef Nesvadba, Stanislav Remeš a Radomír Rafaja - členové delegace

Uplynulo již 75 let od vypálení obcí na Valašsku.PDF

11. dubna 2020

K Velikonocům

Před pár roky se na našem OV KSČM ve Zlíně uspořádala soutěž levicových básníků. Tenkrát se jí účastnila mladinká Adrianka. A vyhrála. Od té doby jsme si vždy psali ke svátkům apod..

Chtěl bych vám teď poslat její názor na dnešní svět. Jsem rád, že mladí lidé přichází k těmto názorům na společnost.

Stanislav Remeš, předseda OV KSČM Zlín

Dobrý den,

děkuji za přání! Moc mě potěšilo. Samozřejmě Vám i Vaší rodině a všem soudruhům a soudružkám ve Zlíně přeji také krásné Velikonoce, dobrou náladu a hlavně, ať jste všichni zdraví v této těžké době. Snad všichni uvidí kapitalismus v jeho odhalené nahotě - četla jsem v Haló novinách o tom, jak se v USA hroutí zdravotní systém zrovna v době, kdy je ho nejvíce potřeba, a to kvůli tomu, že soukromé nemocnice nemají zisky z drahých operací a tak musejí propouštět lékaře a sestry.

Je také zvláštní, jak podnikatelé celou dobu chtějí kapitalismus a razí heslo „každý se o sebe musí postarat sám“ a myslí tím důchodce a nemocné - ale jakmile přijde jakákoliv krize, už chtějí, aby jim ztráty sanoval stát, na nějž tak urputně útočili, jaký je to špatný hospodář a jak se nemá do ničeho vměšovat a že trh si se vším poradí díky svým samočistícím mechanismům...

Myslím, že teď naše strana má velkou šanci vysvětlit zejména mladým zhoubnost tohoto systému, když je vše najednou tak krásně odhaleno a když se téměř ze dne na den odtrhla ta pokrytecká plachetka fiktivního chvilkového konzumního blahobytu, která zakrývala tu obrovskou nespravedlnost vykořisťování (nejen) třetího světa a tu beznaděj mladého člověka, který přes plné regály banánů nemůže sehnat bydlení a tuší, že i přes vzdělání zřejmě nebude žít lépe než jeho rodiče...

Všechny ode mě prosím moc pozdravujte!

Se srdečným pozdravem

Adriana Müllerová

10. dubna 2020

Protest

Okresní výbor KSČM ve Zlíně vyjadřuje tímto ostrý protest k mimořádné situaci, kdy byl odstraněn pomník maršála Rudé armády Koněva na Praze 6. Jeho vojska osvobodila Prahu 9. května 1945 od hitlerovců. V době, kdy chystáme oslavy 75. výročí osvobození a chceme projevit vděčnost byl proveden tento nehorázný čin. Zároveň byl zneužit i Nouzový stav vyhlášený vládou České republiky. V době, kdy občané bojují se zákeřnou pandemií, tak na druhé straně vedení Prahy 6 překrucuje historii a místo, aby hlavně pomáhalo občanům bortí pomník. Ještě jednou ostře váš čin odsuzujeme.

Styďte se!

Žádáme vaši odpověď a vaše vysvětlení.

Stanislav Remeš, předseda a členové OV KSČM Zlín

6. dubna 2020

České mírové hnutí odsuzuje hanebné zničení pomníku maršála Koněva

České mírové hnutí co nejrozhodněji odsuzuje hanebné zničení pomníku maršála Sovětského svazu Ivana Stěpanoviče Koněva, velitele vojsk Rudé armády, které před 75 lety přinesly do Prahy svobodu a mír. Vedení Městské části Praha 6 v čele se starostou Ondřejem Kolářem nestoudně přikázalo odstranit pomník, který čtyři desetiletí symbolizoval vyjádření díků osvoboditelům hlavního města a naší země od fašistické okupace a hrůz II. světové války.

České mírové hnutí navíc s rozhořčením upozorňuje, že ke zničení pomníku došlo v době nouzového stavu a zákazu volného pohybu osob, vyhlášeného z důvodu koronavirové pandemie COVID-19. Této situace bylo podle starosty Městské části Praha 6 využito proto, aby proti nehoráznému odstranění antifašistického pomníku „nemohla spodina demonstrovat.“

České mírové hnutí proto vyzývá všechny demokratické a mírové síly, aby se rozhodně postavily na obranu pomníků, památníků a dalších veřejných upomínek na hrdinný zápas proti hitlerovskému fašismu a odmítly tak stupňující se snahy o přepisování a falšování historie.

3. 4. 2020 mirovehnuti.cz - Milan Krajča, předseda Českého mírového hnutí

4. dubna 2020

Prohlášení vedení KSČM k odstranění sochy maršála Koněva

Komunistická strana Čech a Moravy ostře protestuje proti rozhodnutí Městské části Prahy 6 a Magistrátu hlavního města Prahy o odstranění sochy maršála Ivana Stěpanoviče Koněva, který velel vojskům Rudé armády, jež přispěchala na pomoc povstalé Praze a přinesla jí konečné osvobození. Vládnoucí elity Prahy složené z Pirátů, TOP 09, KDU-ČSL, ODS a dalších pravicových subjektů nemají žádnou úctu k vlastním dějinám, ani k našim osvoboditelům.

Je neakceptovatelné, že takovým veřejným funkcionářům nic neříká ani mezinárodní právo a ani závazky mezi Českou republikou a Ruskou federativní republikou o válečných hrobech. Za nepodstatný považují souhlas Vlády České republiky či alespoň Ministerstva obrany ČR.

Brutální a amorální čin Městské části Prahy 6, Magistrátu hlavního města Prahy: Pirátů, ODS, TOP 09 a KDU-ČSL nesmí nikoho nechat na pochybách, že jejich sympatie opravdu nepatří našim osvoboditelům, ale těm, kteří nám přinesli nacistickou porobu a okupaci s více než 365 tisíci mrtvými spoluobčany. Veřejnost vidí, jak lživé a nemorální jsou jejich politické cíle. Československo a Česká republika ale nebude nástupním prostorem pro přepsání dějin II. světové války, rehabilitaci Sudetoněmeckého landsmanšaftu a německého fašismu.

KSČM vyzývá občany, kteří nesouhlasí s odstraněním památníku maršála Ivana Stěpanoviče Koněva a ctí úlohu všech armád našich spojenců při osvobozování Československa, včetně rozhodující úlohy Rudé armády, aby na protest proti přepisování dějin nosili proti nákaze červené roušky místo bílých.

Skutečnost, že k tomuto kroku bylo přistoupeno v předvečer 75. výročí ukončení II. světové války, výročí porážky nacistického Německa a výročí osvobození Prahy a Československa, symbolizuje pohrdání našimi osvoboditeli, mezi něž největší měrou, s více jak 140 tisíci položených životů, patřili vojáci Rudé armády Svazu sovětských socialistických republik, vedle vojáků dalších spojenců a národního vlasteneckého odboje. Krok Městské části Prahy 6 je plivnutím do tváře všem, kdo položili své životy za naši dnešní svobodu.

Hnutí ANO tomu bezmocně přihlíží. Vyzýváme vládu ČR, aby bez jakéhokoliv odkladu zjednala nápravu a návrat pomníku maršála Koněva.

3. 4. 2020 kscm.cz - Za vedení KSČM Vojtěch Filip, Stanislav Grospič, Petr Šimůnek, Kateřina Konečná, Václav Ort, Pavel Kováčik, Marie Pěnčíková a Helena Vrzalová

14. března 2020

Zastupitelé v roli poddaných?

Veřejné přehazování otevřených dopisů pana hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka a ministra vnitra Jana Hamáčka se posunulo na další úroveň. A to už ne jen nějakých „líbesbrífů“, ale v oficiální rovině. Tentokrát jednoznačně vede pan ministr. A dle mého názoru rozhodně oprávněně.

Dne 9. března 2020 poslalo Ministerstvo vnitra České republiky, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly dopis osobám, které podaly na ministerstvo podněty, ve kterém je informovalo o výsledku šetření. A to je poměrně jasné. Již 6. března 2020 ministerstvo vyzvalo svým dopisem zastupitele Zlínského kraje ke sjednání nápravy a doporučilo, aby zastupitelstvo celou záležitost znovu projednalo na některém ze svých zasedání tak, aby informace o tomto projednání byla předem zveřejněna v souladu s par. 42 odst. 1 zákona o krajích v rámci návrhu programu na úřední desce. Na to má zastupitelstvo lhůtu 60 dní od doručení této výzvy. Pokud tak neučiní, podá ministerstvo správní žalobu na zrušení dotčených usnesení, nebo, pokud tato dosud nebyla vykonána, zahájí správní řízení o pozastavení jejich výkonu.

Od pana hejtmana posloucháme již dva měsíce, že je vše v pořádku, on nic znovu hlasovat nechce a nemíní, pan ministr je motivován politicky v zájmu svých stranických soukmenovců a tak dále a tak dále. Teď ovšem máme na stole závaznost a jasně stanovený termín. Když se hlasování nebude konat, bude s velkou pravděpodobností podána správní žaloba.

Teď všichni čekáme na reakci pana hejtmana. Ne Zastupitelstva Zlínského kraje, jen pana hejtmana Čunka, protože na něm vše stojí. Zastupitele postavil na úroveň poddaných. Jaké bude JEHO rozhodnutí se patrně dozvíme v nejbližších dnech.

Ivan Mařák, předseda klubu zastupitelů KSČM Zlínského kraje 12. 3. 2020, kscm.cz

14. března 2020

15. březen 1939 varuje!

Před 81 lety, 15. března 1939 započala okupace zbytku Československé republiky, rozervané Mnichovským diktátem a odtrženým Slovenským klerofašistickým státem. Německými vojsky za podpory Henleinovských pátých kolon. V tento den se dokonala zrada spojenců započatá v Mnichově roku 1938, kdy velmoci Velká Británie, Francie, Německo a Itálie donutily československou vládu přijmout postoupení území Sudet Německu. Výnosem nacistického vůdce Adolfa Hitlera byl ustanoven Protektorát Čechy a Morava. Formální hlavou útvaru, jenž byl součástí Třetí říše, zůstal sice prezident Emil Hácha, moc však třímal v rukou úřadující říšský protektor Konstantin von Neurath. Jednalo se o nejtemnější dobu českých dějin.

Co znamenala okupace pro naše národy, jsme sami, v té nejkrutější míře, poznali. Vznik Protektorátu Čechy a Morava a jeho následná šestiletá okupace Československa, která si vyžádala 360 tisíc mrtvých občanů. Největší a nejkrvavější vojenský konflikt v lidských dějinách dospěl do dalšího dějství. Co museli čeští občané vytrpět po dobu okupace, nelze v celé své tragédii vypsat - germanizace školství a kultury, uzavření vysokých škol, poprava studentů, heydrichiáda, stanné právo, popravy, koncentrační tábory, vypálení Lidic, Ležáků, Ploštiny. Náš národ má v paměti, nezapomene a víme, co byla například sekyrárna na Pankráci, Kobyliská střelnice, Malá pevnost Terezín a další místa lidských traumat, ponižování, brutalita, která sloužila k deportacím a popravám českých občanů. V tomto výčtu nemůže být zapomenuto ani skutečné vyhnání deseti tisíců českých občanů a jejich zoufalého útěku z celého obsazovaného pohraničí, uskutečněného na základě mnichovské zrady.

Tyto tragické události vždy varovaly a stále varují a jsou mementem i dnes, kdy opět čelíme selhávání mezinárodního společenství, nástupu fašismu a válečnického štvaní. S ním se dnes a denně setkáváme, nejen v Praze u památníku maršála Koněva. Dnes je tedy obnova fašistické hrozby a nebezpečí nové války velkého rozsahu skutečná a narůstá. KSČM chce, aby i 30. září 1938 a 15. březen 1939 se staly významnými dny a tím připomínaly své varovné memento novým generacím, jež hrůzy nacistické poruby a II. světové války nezažily, aby se nic takového v budoucnu neopakovalo.

KSČM rozhodně odmítá výroky o neplatnosti našich zákonů - tzv. Benešových dekretů, odmítá jejich vyřazení jako obsoletních z našeho právního řádu, o co se snaží pravice, ale i hnutí ANO a ČSSD. Nevidíme žádný důvod řešit otázky německého obyvatelstva odsunutého po II. světové válce na základě Postupimských dohod z Československé republiky. Nesouhlasíme s požadavky Sudetoněmeckých krajanských spolků vůči České republice. KSČM aktivně vystupuje a bude vždy vystupovat proti přípravám jakékoliv války, udělá vše pro zachování světového míru a zabránění opakování válečných hrůz.

VV ÚV KSČM 13. 3. 2020, kscm.cz

14. března 2020

KSČM respektuje vyhlášení nouzového stavu

Jsme přesvědčeni, že opatření podle zahraničních zkušeností budou účinná, a proto žádáme občany ČR o zachování klidu a rozvahy.

Současně žádáme Vládu ČR, aby opatření na zmírnění dopadů směřovala k nejohroženějším skupinám obyvatel, seniorům, rodinám s dětmi a drobným živnostníkům.

KSČM bude prosazovat:

- urychlená řešení mimořádných sociálních opatření, například po skončení tzv. ošetřovného.

- řešení finanční situace rodin s dětmi a sektoru ekonomiky, které by druhotná platební neschopnost ohrozila.

KSČM zároveň vyzývá Vládu ČR, aby efektivně využívala zákon o cenách a stanovila moratorium na další druhy zboží.

KSČM odsuzuje kybernetický útok na Fakultní nemocnici v Brně i jakákoli jiná strategická zařízení důležitá pro chod státu a žádá co nejpřísnější potrestání viníků.

VV ÚV KSČM 13. 3. 2020, kscm.cz

10. září 2020

Senátní a krajské volby ve Zlínském kraji ve dnech 2. a 3. října 2020

ZÁKONODARNOU INICIATIVOU SENÁTORA BUDU PROSAZOVAT TYTO PROGRAMOVÉ BODY:

– ZAHÁJIT VÝSTAVBU DOSTUPNÝCH BYTŮ

– SNÍŽIT ZDANĚNÍ PRACUJÍCÍCH

– ZRUŠIT EXEKUCE STARŠÍ 5 LET

– VODOVODY A DALŠÍ STRATEGICKOU INFRASTRUKTURU ZPĚT STÁTU

– ZDARMA OBĚDY ŽÁKŮM ZÁKLADNÍCH ŠKOL

– DOPROVODÍME PRACUJÍCÍ, ZAMĚSTNANCE A ŽIVNOSTNÍKY DO STŘEDNÍ TŘÍDY

Zlínský krajský výbor KSČM

Více: Zlínský krajský výbor KSČM

16. srpna 2020

Stanovisko VV ÚV KSČM k průběhu a výsledkům návštěvy ministra zahraničních věcí Spojených států M. Pompea v České republice

Návštěva M. Pompea v České republice, první, v rámci jeho středoevropského turné, měla demonstrovat, že USA považují naši zemi za svého důležitého spojence v oblasti. Žel, také jako zemi, která bezvýhradně sdílí jejich vidění světa a ochotně se připojí k jakékoli akci hájící zájmy USA ve světě, včetně marných pokusů o záchranu jejich krachující světové dominance a imperialistického řádu světa.

KSČM prohlašuje, že není ani bezpečnostním ani ekonomickým zájmem České republiky zapojit se do ‚obchodní války‘ vyhlášené americkým ministrem proti ČLR a RF. Naopak, vyhlášení konfrontace těmto dvěma světovým velmocem, stálým členům Rady bezpečnosti OSN, výrazně zhorší bezpečnostní situaci a nestabilitu ve světě a tím i České republiky.

Bezprecedentní tlak M. Pompea, aby Česká republika ze všech klíčových infrastrukturálních projektů vyřadila čínské a ruské společnosti, považujeme za nehorázné vměšování se do vnitřních záležitostí a také za porušování českého i evropského práva. Argument, že za bezpečnost je potřeba si připlatit, zase zavání skrytým vydíráním.

Vyzýváme A. Babiše, jako hlavního vyjednavače, aby české veřejnosti sdělil a vysvětlil konkrétní výsledky návštěvy amerického ministra. Zda byly dojednány konkrétní komerční projekty, k jakému postupu zavázal Českou republiku v otázce dostavby JE Dukovany a mobilních sítí 5. generace. Dále trváme na zveřejnění výstupů v oblasti vojenské spolupráce se Spojenými státy, konkrétně u problematické zakázky na nákup vrtulníků. Předpokládáme, že otázka případné vojenské přítomnosti amerických vojsk, resp. základen na českém území, nebyla v důsledku rozhodného odporu KSČM a české veřejnosti ani agendou jednání.

KSČM nebude podporovat ani historický projekt tzv. Trojmoří, který americký ministr v průběhu návštěvy prosazoval. V-4 je dostatečný formát pro spolupráci zemí střední a východní Evropy. Trojmoří považujeme za snahu USA o prosazování svých energetických, ale i vojenských zájmů v Evropě. Už v minulosti jej odmítl i prezident Masaryk.

Vystoupení ministra zahraničních věcí Spojených států se ničím nelišilo od jeho předchozích vystoupení. Za skandální považuje KSČM jednání předsedy Senátu Parlamentu ČR M. Vystrčila, který ve svém vystoupení označil návštěvu za ocenění role a práci Senátu ČR v politickém systému České republiky, který je údajně důležitější než vláda a Poslanecká sněmovna ČR. Ukazuje to na jeho nedostatek úcty k Ústavě České republiky a také na nedostatek sebereflexe. Ústavní činitel M. Vystrčil, který vystrčil svou návštěvou Tchaj-wanu záda mezinárodnímu právu i zájmům České republiky, tím jen dále degradoval již tak nevalnou oblíbenost tohoto orgánu.

14. 8. 2020 kscm.cz - VV ÚV KSČM

7. srpna 2020

Demonstrace na Náměstí Míru ve Zlíně

V pondělí 10. 8. 2020 od 18.00 hodin se koná na Náměstí Míru demonstrace proti výstavbě nové nemocnice v Malenovicích.

7. 8. 2020 Stanislav Remeš

30. července 2020

Vyjádření VV OV KSČM Zlín k výstavbě nové nemocnice ve Zlíně

Při nedávném zasedání VV OV KSČM ve Zlíně zazněla kritika, jak od člena VV tak i od člena jedné ZO KSČM, že VV ani OV KSČM Zlín dává málo vědět o stanovisku k tomuto problému a to je výstavba nové nemocnice ve Zlíně. Není to pravda. Při každém jednání, jak VV tak i OV, vždy když dojde k situaci a řeší se tato problematika, vždy naši zastupitelé v krajském zastupitelstvu mají naši podporu. Výstupy zastupitelé uvádí v Haló novinách apod.. Články s. Ing. Mařáka a s. Ing. Badinkové určitě celou situaci objasňují. Proč nepodporujeme výstavbu nové ekonomicky nezajištěné nemocnice a podporujeme rekonstrukci stávající Baťovy nemocnice, která bude o polovinu levnější a bude také splňovat moderní a nové podmínky nastavených trendů ve zdravotnictví.

Členové našich ZO vypomáhají a vybízí občany k podpisu archu K návrhu na vyhlášení Krajského referenda na území Zlínského kraje ke stavbě nové nemocnice a objasňují proč nesouhlasit s výstavbou. V referendu by měla být nastolena otázka jestli souhlasíte s výstavbou nové nemocnice ve Zlíně-Malenovicích Ano/Ne ?

Mohu sdělit, že VV i OV KSČM ve Zlíně podporuje naše krajské zastupitele a nesouhlasí s výstavbou nové nemocnice. S těmito závěry určitě se rozjede i naše volební kampaň v blížících se krajských volbách.

Stanislav Remeš, předseda OV KSČM Zlín

19. července 2020

Prohlášení VV ÚV KSČM k úmrtí Miloše Jakeše

Komunistická strana Čech a Moravy vyjadřuje upřímnou soustrast pozůstalým v souvislosti s úmrtím Miloše Jakeše, někdejšího generálního tajemníka ÚV KSČ, který zemřel ve věku 97 let v Praze.

Miloš Jakeš se narodil v chudé rodině na Šumavě, mládí prožil jako jeden z Baťových mužů ve Zlíně. Zkušenost z nespravedlivých poměrů první kapitalistické republiky, mnichovské zrady a nacistické okupace jej přivedla do řad KSČ. Jakeš se účastnil poválečného budování republiky i počátků mládežnického hnutí. Po zkušenosti s regionální politikou v Gottwaldově zastával řadu zodpovědných funkcí celorepublikového významu. Jeho specializací bylo zemědělství, otázka národních výborů a personální politika. V době počínající eroze východoevropského tábora socialistických zemí nahradil v nejvyšší funkci generálního tajemníka Gustáva Husáka. Bohužel, nebylo v silách Jakeše ani kohokoli jiného zbrzdit nebezpečné krizové jevy, spjaté s chybami sovětské politiky. Po převratu se Miloš Jakeš stal obětí antikomunistické represe, nezměnil však svůj světonázor a vždy otevřeně vystupoval na obranu socialistické myšlenky i toho, co se za předchozí období let 1945-1990 poctivou prací vybudovalo.

Miloš Jakeš vynikal čestností, poctivostí, pracovitostí a odvahou, se kterou hájil své přesvědčení komunisty a zastánce sociální spravedlnosti a překonání kapitalismu u nás i ve světě.

Čest jeho památce!

17. 7. 2020 kscm.cz - VV ÚV KSČM

2. července 2020

Přání k prázdninám a dovoleným.

Vážení spoluobčané našeho okresu Zlín. Dovoluji si vám touto cestou popřát pěkné prožití dovolenkových, prázdninových dní. Ve zdraví, pohodě v kruhu rodinném. Bez ohrožení zrádným koronavirem.

Po uplynutí prázdninových měsíců nás čekají krajské a senátní volby. Popřemýšlejte v klidu koho budete volit. Vše proběhne 2. a 3. 10. 2020. Nedopusťme, aby v kraji vládla jen pravice. Volte naši stranu KSČM, která jako jediná hájí zájmy nás obyčejných lidí, lidí práce. Nedopřejme slovům pana Fialy, předsedy ODS, aby se vyplnila. Ten pronesl v televizi: „Žádná spolupráce a koalice s komunisty a socialisty.” KSČM je opravdu ta jediná levicová strana u nás. Nevěřte slibům pravice, která na ty lidi práce, jak historie už ukázala, ráda zapomíná.

Seznamte se  s naším volebním programem a hesly, které se konkrétně dotýkají problémů kraje. Mějme na paměti rovněž i to, že současně ve Zlínském okrese proběhnou i volby senátní, kde kandidátem je Jan Doleček za naši stranu KSČM. Jako levicový politik určitě by tuto instituci oživil.

Máte teď dosti času se správně rozhodnout pro blaho našeho kraje či státu. Ještě jednou přeji krásné, slunečné dny plné pohody.

S pozdravem Stanislav Remeš, předseda OV KSČM Zlín.

13. června 2020

KSČM požaduje zvýšení potravinové soběstačnosti České republiky

KSČM opakovaně prosazuje podporu zvýšení soběstačnosti v různých segmentech (např. energetika, léková politika, nerostné bohatství). Velmi důležitá je potravinová soběstačnost. Potravinová soběstačnost je prioritní, v současné době je potřeba její maximální navýšení. Bezhlavá likvidace domácí produkce minulými pravicovými vládami nás přivedla na pokraj propasti, nad níž dnes stojíme. Orientace na zahraniční dovozy omezila naše zemědělce, pěstitele i chovatele, výsledkem je dnešní stav vysokých cen zeleniny, masa a dalších produktů. Stav se ještě zhoršil pandemií koronaviru, kterou zejména nadnárodní obchodní řetězce zneužívají ke zvyšování cen. Náprava bude během na dlouhé trati a bude znamenat usilovnou práci, bezesporu i maximální podporu státu. Vlastní produkce ovoce, zeleniny, mléka, mléčných výrobků, masa a dalších, umožní nejen zvýšení kvality, ale i možnost nárůstu zaměstnanosti v těchto oblastech.

KSČM si je vědoma, že snižování závislosti ČR na dovozech může zajistit lepší kvalitu, vyšší potravinovou bezpečnost a nárůst zaměstnanosti. Znamená to však posílit financování z národního rozpočtu a aktivně vyjednat lepší podmínky pro české zemědělce v příštím plánovacím období EU.

12. 6. 2020 kscm.cz - Výkonný výbor KSČM

22. května 2020

Předání darů nemocnicím od KSČM

KSČM včera v krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně předala symbolický šek ve výši 153 tisíc korun pro zdravotníky, kteří byli nasazeni do první linie v boji s pandemií COVID-19, a jeden tisíc roušek k tomu.

21. 5. 2020 Haló noviny - (brom), foto - Marie Pěnčíková

19. května 2020

KSČM varuje před nárůstem fašismu

V předvečer 75. výročí konce druhé světové války vydali ministři zahraničních věcí Bulharska, České republiky, Estonska, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Polska, Rumunska, Slovenska a Spojených států společné prohlášení. Jednalo se o prohlášení zemí, které ještě před třiceti lety po hrůzných zkušenostech s německým fašismem usilovaly o překonání kapitalismu a následků fašismu snahou jít jinou cestou. A to cestou budování sociální spravedlnosti, odstranění ekonomického vykořisťování.

To, co dnes zažíváme v České republice, například v Praze 6, je zneuctěním piety padlých rudoarmějců. Bagatelizování úlohy Rudé armády při osvobození Prahy a posledních bojích s fašistickou soldateskou a zbytky wehrmachtu na území dnešní České republiky, nemá ve světě obdoby. Není snad žádné státní moci, mimo ty kolaborující s myšlenkami autoritářství a fašismem, které by dovolily a připustily hanobení památky svých osvoboditelů z nacistického područí.

Otázkou je, jakou úlohu sehrává česká vláda a ministr zahraničí Petříček, že se snížil k přirovnávání hrůz nacistické okupace k událostem, které souvisejí se studenou válkou. Proč de facto připustil další krok k přenesení viny za rozpoutání druhé světové války dílem téměř rovným z nacistického Německa na Sovětský svaz. Pravice tak může být spokojena. Ti, kteří si přejí tzv. nejen morální, ale i věcné vyrovnání se Sudetoněmeckým landsmanšaftem rovněž.

Fašismus, který nemusí mít a také neměl vždy podobu německého nacismu, existoval před vypuknutím druhé světové války v řadě zemí světa, z nichž některé později patřily k věrným spojencům nacistického Německa.

KSČM je přesvědčena, že ministr zahraničí morálně a politicky devalvoval Českou republiku z polokolonie na kolonii Spojených států amerických. Historická pravda politickými účelovými přirovnáváními nesmí být překrucována. Bude-li překrucována pravda o druhé světové válce, mimo jiné i o tzv. armádě ROA (vlasovců), bude to jen další přiložení polínka k možnému dalšímu válečnému konfliktu, před nímž se otevřou stavidla různým neonacistickým a autoritářským tendencím. Je třeba si vážit vlastenectví, zdravé národní hrdosti a umět rozlišovat.

VV ÚV KSČM, 18. 5. 2020 KSČM

9. května 2020

Cesta za památníčky a památníky

Dne 8. 5. 2020 naše delegace OV KSČM, Česko-ruské společnosti Zlín a Levicového klubu žen Amálie Randýskové Zlín uskutečnila tradiční Cestu za památníčky a památníky z doby druhé světové války po Zlínsku. Položením karafiátů a tichou vzpomínkou jsme uctili památku těch, kteří před 75 léty položili své životy za svobodu národů Československa a vzdali úctu našim osvoboditelům vojákům Rudé armády, vojákům rumunských, vojákům čs. armádního sboru, partyzánům a jejich spolupracovníkům a ve Slavičíně i pilotům amerických padlých v letecké bitvě nad tímto městem a jeho okolí...

Josef Nesvadba, předseda Česko ruské společnosti Zlín

4. května 2020

Mezinárodní kamionová doprava – strategická nutnost.

Prožíváme krizi, která nemá v moderní historii obdobu. Nastaly události, které by před nedávnem většina lidí nepovažovala za možné. Vidíme upřímnou snahu celé společnosti se s riziky současnosti vypořádat a také mnoho příkladů občanské či profesní angažovanosti a obětavosti. V této souvislosti považuji za nutné připomenout skupinu pracovníků, která pro běžného občana zůstává často skryta. Jsou to řidiči kamionů mezinárodní dopravy. Většinu času tráví na cestách, v kabině kamionu. Jsou to jedni z nenápadných hrdinů současné krize. Připomenul bych zde příkladné chování řidičů mezinárodní dopravy, kteří v kritických dobách jezdili do zemí, jako Itálie, Španělsko atd. a po příjezdu zůstávali v kabinách svých vozidel, aby neohrozili nákazou rodinné příslušníky a občany naší země. Velice bych se přimlouval, aby opatření na hranicích brala do úvahy hustotu současné nákladní dopravy. Pokud policista s papírem začne na hranici něco zapisovat, okamžitě vznikají mnohakilometrové fronty kamionů. Pokud řidič čeká mnoho hodin na hranici, rozhodně to nepřispívá k bezpečnosti ani plynulosti zásobování. Také lidsky je to vůči řidičům i policistům necitlivé. Evidenci lze velice efektivně řešit technickými prostředky. Lze skenovat poznávací značky, u každého kamionu je snadno zjistitelné kdo ho řídil. Řidiči mají tachograf, kartu zaznamenávající doby řízení, kamiony mají GPS sledování kvůli bezpečnosti nákladů, každý řidič má mobilní telefon. Žádný kamion nejede jen tak na výlet. Něco odněkud někam převáží, často velice drahý náklad o kterém je evidence, CMR i další. Pokud se dopravní opatření dobře promyslí, je to výhoda pro všechny.

Ukazuje se, že kamionová doprava patří mezi strategické odvětví hospodářství. Jedním z důsledků současné krize bude zvýšený tlak na soběstačnost země. Součástí této soběstačnosti je také zabezpečení dopravní obslužnosti při rozvozu nákladů, potravin, léků a dalších nezbytností do všech koutů naší země. Vidíme, že i v budoucnu můžou být hranice uzavřeny. Poté budeme odkázáni na naše národní dopravní kapacity. Současná situace v dopravě je taková, že naši dopravci jsou vytlačováni z trhu zahraničními dopravci. V klidných dobách to není vnímáno jako podstatný problém a argumentuje se jednotným hospodářským prostorem. Co však nastane pokud v budoucnu našich kamionů bude málo a hranice se opět uzavřou? Pokud nebudou moci najet kamiony z Polska, Rumunska. Pokud řidiči zahraničních národností odjedou do svých domovských zemí? Každému je jasné, že je zde nutnost zachovat vlastní dopravní kapacity a disponovat určitým počtem vozidel provozovaných našimi dopravními firmami.

Doprava je na konci výrobního řetězce. Proto je ze všech odvětví průmyslu nejvíc ohrožena druhotnou platební neschopností. Navíc v ceně, kterou dopravci účtují je velký podíl daní a odvodů státu. Spotřební daň a dph z nafty, platby mýta za dálnice tvoří podstatnou část fakturace. Současně dopravci všechny tyto poplatky a odvody musí zaplatit dopředu a splatnosti u velkých firem objednávající přepravu často bývají i 60 dní. V praxi tedy dopravci na rozjetí každého kamionu musí zainvestovat několik set tisíc korun jen za provoz, než jim přijdou první platby. Pokud se stane, že zákazník nezaplatí, nebo platbu odkládá, je to často zejména pro malé dopravce velice komplikovaná situace.

Stálo by za úvahu vytvoření garančního fondu plateb pro naše dopravce. Tento fond například pomocí kontokorentního financování umožnil dopravcům získat peníze za realizované výkony dříve a zároveň by poskytoval pomoc při řešení pohledávek. Nejedná se o žádnou dotaci. Veškeré vynaložené prostředky, by po zaplacení zákazníkem byly vráceny fondu zpět. Významně by se však snížil finanční tlak na dopravce a odstranilo riziko druhotné platební neschopnosti, která nám může naši národní přepravní kapacitu znatelně zredukovat.

Jan Doleček kandidát do senátu za obvod 78  Zlínsko

1. května 2020

Osvobození Luhačovic – 2. května 1945 – vzpomínka 2020

Již je tomu 75 let od té doby, kdy se k Luhačovicícm blížil proud vojáků Rudé armády od Uherského Brodu. Od Kladné-Žilín pak postupovaly rumunské síly, které bojovaly společně se sovětskými vojáky.

Poslední dubnové dny roku 1945 byly plné napětí, úzkosti a očekávání, neboť v našem okolí se ozývala dělostřelecká palba z okolí stále hrozivěji. Když byla osvobozena Kladná - Žilín, neustupovali Němci z Luhačovic jak se očekávalo, ale k všeobecnému překvapení prchali po bojkovské silnici směrem na Biskupice, kde také ustupovalo vojsko z Polichna, takže Luhačovice byly mimo hlavní bojovou čáru.

Zbytek vojska, který zůstal v místě, vyčerpal brzy své síly a ustoupil v úterý 1. května po 22. hodině směrem k přehradě. Zde Němci vyhodili most nad přepadovým korytem. Přehrada sama zůstala nepoškozena. Ústup Němců byl nenápadný.

Po 24. hodině střelba již utichla. Ještě za šera, brzy ráno, rumunské jednotky postupovaly luhačovickým údolím z „Ovčírné“ dolů do města, kde je lidé radostně vítali. Upřímné stisky rukou a hlavně horká káva, čaj i před Němci dobře utajená slivovice přišly rumunským vojákům vhod, protože byli promoklí, zablácení a nevyspaní. Život se probudil v ulicích rozjásaných lidmi, kteří odstraňovali barikády, hlavně u kostela a zdobili okna prapory. U hlavní silnice se tísnili dospělí i mládež a vítali rumunské vojáky, přijíždějící na koních, vozech a autech.

Během dopoledne přijel k hotelu Alexandria rumunský generál a velitel rumunských jednotek Eftiniu se svým štábem a se sovětskými důstojníky. Jaké bylo překvapení luhačovických občanů, když všechny pozdravil plynulou češtinou. Generál byl několik roků v Praze na rumunském velvyslanectví a také několikrát v Luhačovicích. Mnozí si proto vysvětlují, že Luhačovice nebyly odstřelovány ani bombardovány, protože je nechtěl generál Eftiniu zničit.

Skutečností zůstalo, že Luhačovice vyvázly bez pohromy a že zůstaly ušetřeny válečných hrůz. Němci, chtějíc co nejvíce postup vojsk zdržet, nakladli v katastru území Ludkovic a Luhačovic mnoho nášlapných min a odhazovali na útěku spoustu bojového materiálu, granáty, pancéřové pěsti atd.

V Luhačovicích bylo odstraněno 144 min, při čemž přišel o život vedoucí správkárny botů Hofman, člen stráže bezpečnosti. Jeho dva pomocníci byli zraněni. Na luhačovickém hřbitově bylo pochováno 5 rumunských vojáků, kteří padli v lesích u Rudic.

Později však byla jejich těla exhumována a odvezena na Brněnský ústřední hřbitov...

ing. Jordák František 28. 4. 2020

28. dubna 2020

Nesmíme zapomenout

Moc vás všechny zdravím.

Ani letos jsem nezapomněla na ty, kteří naši vlasti přinesli svobodu. Díky nim tady jsme, díky nim mluvíme česky, díky nim vlaje česká vlajka nejen při sportovních utkáních, ale i historických okamžicích.

Jak jste si asi všimli, tak jsem projela mnoho míst České republiky, kde jsou tito hrdinové vzpomenuti. Už je to 75 let, a tak jsou nám mnohá jména na pomníčcích velmi vzdálená. Některá jsou bohužel zapomenuta úplně.

Před tímto varoval už Julius Fučík ve své Reportáži psané na oprátce, kde říkal „Jednoho dne bude dnešek minulostí, bude se mluvit o veliké době a o bezejmenných hrdinech, kteří tvořili historii. Chtěl bych, aby se vědělo, že nebylo bezejmenných hrdinů, že byli lidé, kteří měli jméno, svou tvář, své touhy a své naděje, a že proto bolest i nejposlednějšího z nich nebyla menší než prvního, jehož jméno bude zachováno.“

Ano i Ivan Korš, který padl na tomto místě na začátku dubna roku 1945 měl svou tvář a své naděje, několik tisíc kilometrů od své rodiny v SSSR. Jeho touha porazit definitivně nacistické Německo vyhasla s tím, když jeho dívku, do níž se zamiloval v nedalekých Nemochovicích odvlekli nacisti. Z jejich rukou se mu zde na tomto místě podařilo ji vysvobodit, avšak sám ve svých 17 letech za to zaplatil svým životem ...

27. 4. 2020 Kateřina konečná, youtube

23. dubna 2020

Představení kandidáta do Senátu za obvod 78, Zlín.

Zdravím všechny v tomto náročném a těžkém čase. Všichni víme jaká je situace a jsou dnes jistě důležitější a potřebnější úkoly než příprava na Říjnové volby do Senátu a Krajských zastupitelstev. Současná situace však jednoho dne skončí a pak bude na pořadu dne obnova, řešení škod a návrat k normálnímu životu. Bude také čas zamyslet se jak v době krize fungoval stát a státní instituce. Jestli byl pro občany oporou a pomocí. Právě v tomto směru sehrají Říjnové volby důležitou úlohu. Ti kdo budou zvoleni nastaví fungování systému na další období a definují jaké budou vztahy mezi občanem a státem. V současnosti jme svědky stavu, kdy státní instituce zabředly do bahna formalismu, odtažitého postoje k potřebám jednotlivých skupin obyvatel. Situace, kdy bohatne stát, ještě neznamená, že z toho má prospěch také občan, pracující lid, důchodce, rodič na mateřské dovolené a další lidé, kteří poctivě pracují, platí daně a občas se ocitnou v situaci, že sami potřebují podporu státu.

Volby nám všem dají příležitost zamyslet se, jaký stát a kraj chceme, koho má podporovat, komu sloužit a kdo bude zastupovat naše zájmy. V našem Zlínském regionu se potýkáme s řadou problémů, na kterých je nutné neodkladně pracovat. Je to otázka vyhrocené situace ohledně vody, její cenou pro jednotlivé občany a situace ohledně vlastnictví strategické infrastruktury rozvodu vody. Další podstatnou otázkou je situace v bytové výstavbě. Kde jsou časy budování panelákových sídlišť. Posledních 30 let se bytová výstavba ze strany státu zanedbávala, odsouvala. Kde jsou levné státní nájemní byty pro mladé rodiny, pro zaměstnance a pracující? Cena bytové jednotky je v současnosti na takové úrovni, že mladá rodina si byt může dovolit jen za cenu obrovského zadlužení na desítky let. Také problematika dopravní obslužnosti, budování silniční infrastruktury, sociální služby pro důchodce a zdravotnictví je v situaci, která vyžaduje pozornost, rázný přístup a hlavně řešení.

Rád bych Vás seznámil z hlavními body, na které se chci jako senátor soustředit:

V první řadě je snížení zdanění příjmu zaměstnanců. Stát bere pracujícím příliš mnoho. Zaměstnanec na každou stokorunu výdělku, která mu zůstane odvede dvě další státu. Není možné aby si stát bral víc než pracujícímu zůstane. To je principiální věc. Jak si má občan něco našetřit, když mu stát vezme většinu výdělku?

Druhá podstatná věc je situace ohledně exekucí. Z exekučního řízení se stal zvrácený systém, který dávno přestal sledovat uspokojení pohledávky věřitelů. Nakonec splátka pohledávky věřiteli je splatná až na konec řízení a má před ní přednost odměna exekutora, právníka, dph státu atd. Exekuce ničí statisíce rodin, které se dostaly do dluhové pasti. Exekuční řízení je proces, který nemá pro mnohé reálný konec. Systém je nespravedlivý a nesprávný. Proto bude mojí snahou prosadit maximální dobu exekuce na pět let. Pět let může exekutor vymáhat a poté musí být exekuce ukončena.

Třetí zásadní otázka je otázka důchodů. Stát musí garantovat každému kdo odpracuje příslušný počet let důchod. Není možno dovolit toto zpochybňovat. Důchodové spoření je věcí každého občana a nemůže být pilířem na kterém stojí důchod. Když si dnes někdo odloží tisícikorunu co si za ni koupí za třicet let? Inflace v dlouhodobém horizontu úspory znehodnotí. Důchodce, který přispíval během doby kdy byl zaměstnán do průběžného důchodového systému, musí mít jistotu, že podzim života prožije důstojně.

Na závěr bych ještě krátce zmínil pár informací k mojí osobě. Pracuji jako vydavatel a odborný redaktor. Díky mé novinářské profesi jsem měl možnost vidět společenské dění z mnoha různých stran a domnívám se, že dnes jsem schopen vidět svět takový jaký je. Jsem optimista a věřím, že každá situace se dá zvládnout a vždy lze dospět k dobrému řešení. Věřím, že odvaha a dodržování principů je pro život nezbytná. Také věřím, že největší síla je ve společné práci. Žádné stromy nerostou do nebe a sám člověk nikdy nedokáže tolik, jako když komunita spolupracuje a navzájem se podporuje. Proto jsem členem KSČM. Věřím, že lze dosáhnout spravedlivější uspořádání naší společnosti, státu, kraje a že toto je přáním většiny občanů naší země. Pokud podpoříte naši stranu v podzimních volbách do Krajských zastupitelstev a také do Senátu mohou se spolehnout, že jsme vždy s lidmi a pro lidi.

Jan Doleček kandidát na senátora pro obvod 78 Zlín.

11. dubna 2020

Až se probudíme ze zlého snu.

Máme tady pandemii. Bezprecedentní situaci kterou nikdo z nás dosud nezažil.

Společnost i jednotlivci se snaží situaci zvládnout, objevují se ty nejlepší příklady nezištné občanské angažovanosti a snahy pomoci ostatním. Jednoho dne však nemoc pomine a my všichni se probudíme do světa, který bude jiný. Spousta občanů a pracujících utrpí během karanténních opatření, nejen zdravotní ale také velké materiální ztráty. Mnozí příjdou o práci, mnozí budou mít menší plat, řadě lidí se výrazně zmenší jejich finanční rezervy. Proto již dnes je potřeba jasně říci, že stav který byl před krizí v otázce zdanění zaměstnanců a exekucí, není nadále možný. Před krizí stát našponoval daně a odvody zaměstnancům, živnostníkům i malým firmám na maximum. Ždímal pracující jako by nebylo žádné zítra. Přišla krize a ukázalo se, že legislativa je nastavena jen na hezké počasí. Ukázalo se, že je nutno přijímat urychleně řadu opatření, aby nedošlo k dominovému zhroucení celých sektorů ekonomiky a velké skupiny pracujících nebyly uvrženy do chudoby.

Přijde čas obnovy ekonomiky a je nutné, aby se radikálně snížily daně a odvody zaměstnanců. Není možno aby pokračoval stav, kdy zaměstnanec na jednu vydělanou stokorunu odvede dvě státu. Stav kdy stát vezme více, než zaměstnanci zůstane. Proto je potřeba navrhnout a maximálním úsilím prosazovat jednoduché principiální pravidlo. Pracujícímu musí z platu zůstat víc než dostane stát.

Existují dva ekonomické modely zdanění. Jedním je zdanění práce a druhý je zdanění spotřeby. Stát si musí jeden zvolit. My jsme v situaci kdy jsme zdaňováni oběma způsoby současně. Současný stav je ten, že je zdaněna jak práce (odvody, daně zaměstnance, daně ze závislá činnosti zaměstnavatele), tak současně je zdaněna spotřeba (DPH, spotřební daně). Navíc si pracující musí řadu věcí připlácet (zubař, administrativní poplatky, důchodové spoření). Nelze nadále tolerovat stav kdy je zdaňováno oběma způsoby současně. Navíc neustále narůstá administrativní zatížení v kombinaci s drakonickými pokutami i při neúmyslné chybě.

S tím úzce souvisí problematika exekucí. Kdy je reálný stav ten, že celkové náklady exekuce mnohonásobně převýší dlužnou částku. Lidé jsou uvrženi do dluhových pastí, bez šance na splacení. Navíc za situace kdy samotný dluh věřiteli, je splatný až jako poslední a má před ním přednost, platba exekutorovi, právníkům, insolvenčním zprávcům atd. zcela v rozporu s principem, že dluhy se mají platit v pořadí v jakém vznikly. Proto je potřeba navrhnout a prosazovat, aby maximální doba exekuce byla pět let. Pět let může exekutor a stát vymáhat a poté musí být exekuce ukončena.

Současná krize ukázala, že v těžkých dobách je a musí být stát garantem pomoci občanům. Nemůžeme dovolit, aby byli podporováni velcí a opomíjeni ostatní. Musíme usilovat o spravedlivé uspořádání společnosti a to lze dosáhnout pouze tak, že se stanoví jednoduché principy. Pracujícím musí zůstat více peněz z jejich práce a nikdo je nesmí beztrestně okrádat schován za nános nepřehledné, pokrytecké a cynické legislativy.

Jan Doleček kandidát do senátu za obvod 78

30. března 2020

LETÁK: 30. výročí KSČM

KSČM byla vytvořena na ustavujícím sjezdu KSČM 31. března 1990.

Slavíme 30 let „práce pro vás, sociálních zápasů za spravedlivou společnost“.

30. března 2020

Válka s koronavirem, volby a chrliči kravin.

Tak jak jste všichni zjistili v době koronavirové pandemie je Česku EU platná jak mrtvému zimník. Byla zalezlá se všemi nejen jejich úředníky, ale i těmi našimi zástupci – osobnostmi které jste si zvolili. Ano jsme ve válce s koronavirem. Reakce tohoto orgánu je stejná jak s našimi spojenci skutečných minulých válečných období. Celý „Západ včetně Evropských spojenců“ nás zradil a prodal, žádnou pomoc Česku – zemičce uprostřed Evropy neposkytl. Celá tato historická událost – pandemie by pro západní politiku byla jen epizodou kdyby na rozdíl od jejich politické strategie nezasáhla v plné síle i jejich území. Kdo že skutečně Česku aktivně pomohl – odmítaní, také postižení a to i přes zjevnou a tupou komedii už 30 let hlásanou intelektuální pravicí, která pro vidinu svého zisku stojí proti lidu této země. Po celých 30 let si vychovává svou novou generaci podporovatelů a výsledek v době pandemie – systém není připraven, vládě chybí mocenské nástroje, armáda, civilní složky branné a zdravotní výchovy. Mechanismy a systémová opatření, rezervy na základě zkušenosti národa precizovaná po zkušenostech 2. světové války. Mnohé limitující profese zpanštěly, legislativa znepřehledněla a stala se předmětem nekonečných a pomalých diskusí, ve výsledku připouštějící i tzv. „jiný právní výklad“ a systém byl rozmělněn na státní a podnikatelské subjekty, kde zisky jsou hlavně na straně podnikatelských subjektů (také však se stupnicí moci oligarchů a skutečně pracujících podnikatelů), avšak bez zodpovědnosti za situaci ve státě, pracující zaměstnance a na vládu - stát, který podle výkladu pravicové politiky odpovídá za všechno, i když právě z tohoto důvodu hospodaření současného státu je řízeno politikou, kde finance z práce občanů v této zemi (po odečtu podstatné částí zisků nadnárodních společností, divident a financí uložených v daňových rájích) jsou dále zkráceny o financování zbytečných meziskovek a politických subjektů, navyšování odměn liknavých státních zaměstnanců bez dostatečného rozdílu jejich praktické důležitosti. Neúměrné odměňování vrcholových pozic a politiků za „práci“ kde její výše zbytečně navyšuje pro občana nedosažitelnou výši průměrné mzdy ve státě, jako kdyby tato novodobá šlechta měla jiné žaludky a životní potřeby než většina národa.

Dříve zástupci lidu na poslanecké, zastupitelské úrovni i přísedící u soudů byli převážně z řad skutečně pracujících s rozhodujícím hlasem při skutečném hlasování přesto, že byl předložen požadovaný politický směr. Je možné konstatovat,že převážná část rozhodnutí byla v zájmu lidu a k ochraně jejich práva na práci, bydlení, vzdělání, byla zajištěna potravinová, surovinová i průmyslová soběstačnost. Byla to doba kdy si stát vážil svých občanů a chránil je.

Vraťme se však k počátku tohoto pojednání. Koronavirová krize má své pozadí, které se odhalí později až skutečný původce či příčiny nebude už možno stíhat.

Pro nás všechny je rozhodující současnost a překonání této pandemie. Sami si vyhodnoťte nastálý chaos a zásadní životní rozvrat pro mnohé z nás. Hospodářská funkce státu je na dlouhé období rozvrácena, životy lidí ohroženy upřednostňovaným byznysem na všech úrovních. Umírají lidé, většinou senioři, pro které není v posledních 30 letech vytvořeno zázemí odpovídající jejich životním zásluhám. Prodloužený věk dožití nemá pro důchodce systémové naplnění, je opovrhováno jejími zkušenostmi, zásluhami za vybudování toho včem současná generace žije. Není dostatečně využíváno jejich zkušeností a pracovního poptenciálu. Umírají v mnoha případech téměř zapomenuti, mnozí dokonce i na ulici jako bezdomovci. Jsou skutečně lehce zranitelní – jsou staří, přesto i tuto současnou situaci zvládají lépe s rozumem a disciplínou.

Současná vláda je sjednocena, dá se říci zmobilizovaná v době této krize, poplatna svému názvu řeší a bojuje s touto koronavirovou zdravotní pandémii ze všech sil, zvláště při nenavazujících legislativních systémových předpisech a krocích od předcházejících popřevratových vlád.

Zapojilo se množství občanských hrdinů, obětavých, bezejmenných hrdinů. Je nutno jim poděkovat z vřelého srdce. Děkujeme. Společně to zvládneme.

Postrádám však do nedávna mnohdy řvoucí opoziční, pravicové politiky, neziskové organizace. Kde jsou zalezlí? Na tuto kampaň jim chlebodárci už asi peníze nedávají a neplatí je?

Po této zkušenosti, doufám že všichni půjdete k volbám ať už podzimním krajským, či senátním a všichni si uvědomte kdo za vás kopal, kdo vám pomohl i když byl odmítnut. Nechte se zastupovat lidmi práce, ale ne tzv. osobnostmi – převážně chrliči kravin. Děkuji za toto úžasné přirovnání.

Ing. Jordák František 29. 3. 2020

14. března 2020

Podporujeme obranu řecko-turecké hranice

To, co se v současné době děje na hranicích Řecka a Turecka, není až takovým překvapením, přestože se jedná o tragédii. Migrační krize v regionu doutnala již delší dobu. Tzv. dohoda EU s tureckou vládou o zadržování migrační vlny na tureckém území, výměnou za finanční kompenzaci, byla jen koupí času, nikoli trvalé řešení krize. To vše bylo poplatné bezpečnostní situaci v regionu. Řešení následků a ne příčin migrace byla a je pouze slepá ulička. K tomu navíc EU vůbec nevyužila čas od první migrační vlny v roce 2015, aby posílila ochranu hranic Schengenu, a tak sklízí výsledky své nečinnosti a neschopnosti vypracovat jednotnou strategii zemí EU proti migračnímu nebezpečí. Ustupuje vyděračům a převaděčům a ohrožuje nejen bezpečnost, ale také sociální a politickou stabilitu v zemích EU. Má také lví podíl na destabilizaci států v oblasti Blízkého a Středního východu, a tedy i primární podíl na kořenech tohoto problému. Domeček z karet se sesypal a EU se stala lehkým soustem vyděračských praktik turecké expanze, které tímto způsobem řeší své jinde neúspěšné geopolitické ambice a stále větší problémy na domácí politické scéně. Jakkoliv je situace na řecko-turecké hranici napjatá a nesporně i humanitárně bolestivá, nelze přehlížet, že to je pouze součást geopolitické hry, která se skrývá za opatření rady.

KSČM podporuje Řecko v jeho situaci. Systémovým řešením je znovunastolení a respektování mezinárodního práva, zastavení agresí a intervencí, obnovení a respektování suverenity zemí a jejich územní celistvosti, opuštění neokoloniálních praktik, nastolení mírových poměrů v těchto zemích, aby se lidé mohli co nejdříve vrátit i se svými rodinami do svých domovů. V opačném případě zůstanou pouze nebezpečnými pěšáky na šachovnici zájmů velkých imperialistických mocností. Dílčí kosmetické kroky, sice potřebné a žádoucí, pouze zmírňují vnější projevy migrační krize, neřeší ovšem její pravou příčinu.

VV ÚV KSČM 13. 3. 2020, kscm.cz