KSČM Zlín, Listování tiskem a internetovými médii Volby do Zastupitelstva Zlínského kraje, Válečná historie, Minulost a současnost, Ploština

KSČM ve Zlíně Facebook KSČM Zlín Facebook KSČM Twitter KSČM Twitter KSČM Zlín Videa KSČM Volby KSČM 2017 Se zdražováním vody nesouhlasíme! Církevní restituce - švindl

 

 

Listování médii KSČM aktuality KSČM alternativní informace KSČM komentáře KSČM stanoviska KSČM tiskové zprávy KSČM tiskové konference KSČM Krajský výbor Zlín Přihláška do KSČM

 


Úvodní stránka
Listování tiskem a internetovými médii:

08. prosince 201707. prosince 201706. prosince 201704. prosince 201701. prosince 201710. prosince 2017 Stanovisko KSČM k návrhu státního rozpočtu na rok 2018

Highslide JS
Stanovisko KSČM k návrhu státního rozpočtu na rok 2018

Stanovisko KSČM k návrhu státního rozpočtu na rok 2018

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR začala projednávat návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2018. Návrh, připravený ještě vládou Bohuslava Sobotky, je poznamenán politickými kompromisy koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL. Podpořili jej především poslanci bývalé koalice. KSČM má na koncepci rozpočtové politiky odlišný názor v řadě směrů.

Vládní návrh sice předpokládá mírný nárůst daňového inkasa, vláda však odmítla zabývat se návrhy na spravedlivější rozdělení daňového břemena, zejména progresivní zdanění velkých peněz. Celkové veřejné kapitálové investice klesají, problém je s čerpáním transferů z EU. Návrh však zároveň vykazuje i některé pozitivní rysy, především zvyšuje platy a valorizuje řadu důležitých sociálních výdajů.

V čase, zbývajícím k dispozici, jej už koncepčně přepracovat nelze. Tím méně je reálné změnit zákony, z nichž vychází. O další korekce zákona budeme usilovat během roku 2018 na základě hospodářských výsledků za předchozí období. Nyní jde o to, aby byl státní rozpočet schválen ve znění, které bude oproti předloženému návrhu krokem vpřed, a nikoli zpět.

Prosazovat budeme především posílení mzdových prostředků na sociální služby, dotací do vybavení regionálního školství, opravy silnic 2. a 3. třídy zejména v menších obcích. Podpořit hodláme i zdroje do regionálních nemocnic nebo sociálně právní ochranu dětí. KSČM je připravena svými hlasy přijmout spoluodpovědnost za státní rozpočet na příští rok v případě, že se při jeho dopracování uplatní tento věcný přístup, v souladu s naším volebním programem.


10. prosince 2017 Posezení u samovaru

Highslide JS

Stanislav Remeš, předseda OV KSČM Zlín

Samovar 2017.

Jako každým rokem dne 8. 12. 2017 proběhla na OV KSČM ve Zlíně již tradiční akce „Samovar”.

Je to akce pořádaná LKŽ A. Randýskové ve Zlíně ve spolupráci s Česko-Ruskou společností Zlín a OV KSČM Zlín.

Zde se přítomní rozloučili s pomalu končícím se rokem, probrali mezi sebou aktuální politické problémy, ale hlavní náplní je zábava a nabrání optimismu a nové energie na start do Nového roku. K této dobré náladě nám zahrálo Duo manželů Vařákových. Kdo znal vyprávět vtipy, tak rovněž veselil přítomné. Ženy z LKŽ připravily občerstvení /chuťovky, tyčinky/. Vařil se čaj s rumem, citronem, káva. Proběhla i oblíbená tombola. Přítomni byli i předseda MěV KSČM Zlín s. Váňa Oldřich a předseda OV KSČM Zlín s. Stanislav Remeš.

Akci zahájila předsedkyně krajského výboru LKŽ s. Sedláková Libuše. Poté přednesl nově složenou báseň náš sympatizant-mladý básník, student Tomšů Miroslav. Dále popřál hodně zdraví, štěstí, životní pohody a optimismu do Nového roku předseda OV KSČM Zlín. Škoda jen, že akci málo navštívili členové KSČM ze Zlína a okresu Zlín. Nad tím se podivovali i členové Klubu důchodců na Kvítkové ulici, kteří přišli naši akci podpořit a kde máme dost sympatizantů.

Přeci stále nemůžeme truchlit nad neúspěchem ve volbách. Je potřeba ukázat, že se umíme i pobavit a s hlavou vzpřímenou jít dál a snažit se uspět v příštím roce v komunálních volbách.


Stanislav Remeš,

předseda OV KSČM Zlín30. listopadu 2017 Pozvání k Posezení u samovaru

Pozvání k Posezení u samovaru.

Posezení u samovaru 8. prosince 2017 od 16:00 hodin.
[ pdf ]

16. listopadu 2017 17. listopad státní svátek - Den boje za osvobození a demokracii

Highslide JS

Vzpomínka z 17. 11. 2012 u Hlávkovy koleje ČVUT v Jenštejnské ulici v Praze. Mezinárodní den studentstva a Den boje za svobodu a demokracii.

Mezinárodní den studentstva a Den boje za svobodu a demokracii.

Jan Opletal zemřel v roce 1939 po brutálním zásahu německé okupační moci.

Pohřbu studenta medicíny se 15. listopadu 1939 zúčastnily tisíce studentů a jejich setkání přerostlo v další protinacistickou demonstraci, jejímž důsledkem bylo zavření všech českých univerzit a kolejí říšským protektorem Konstantinem von Neurathem.

V noci z 16. na 17. listopadu provedly nacistické bezpečností složky razie v Praze, Brně a Příbrami. Více než 1200 studentů bylo posláno do koncentračního tábora Sachsenhausen. Devět studentů a funkcionářů studentských organizací bylo 17. listopadu popraveno.

Ústřední svaz československého studentstva vyvíjel po roce 1939 v zahraničí za pomoci naší exilové vlády aktivní činnost, jejímž vyvrcholením byla právě londýnská schůze Mezinárodní studentské rady v roce 1941, která přijala takzvané Prohlášení spojeneckých studentů k 17. listopadu. Pro trvalou připomínku této události byl 17. listopad vyhlášen Mezinárodní unií studentů Mezinárodním dnem studentstva.

Po převratu v roce 1989 se tento den stal státním svátkem (r. 2000) - Den boje za svobodu a demokracii. Mezinárodní den studenstva byl vypuštěn. V roce 2016 přejmenování svátku na Mezinárodní den studentstva a Den boje za svobodu a demokracii navrhla poslankyně ANO Helena Válková. O podobnou změnu se přitom v minulosti pokoušela i KSČM. Poslanecká sněmovna novelu zákona vrácenou Senátem, která postupně obsahovala několik návrhů, kdy a co slavit neschválila. Nakonec neprošlo nic. Proti tomu, aby se k svátku 17. listopadu vrátil název „Mezinárodní den studentstva”, jako tomu bylo před rokem 1989, protestovala hlavně pravicová opozice.


Highslide JS

Vzpomínka z 17. 11. 2012 u Hlávkovy koleje ČVUT v Jenštejnské ulici v Praze.
Mezinárodní den studentstva a Den boje za svobodu a demokracii.
Highslide JS

Vzpomínka z 17. 11. 2012 u Hlávkovy koleje ČVUT v Jenštejnské ulici v Praze.
Mezinárodní den studentstva a Den boje za svobodu a demokracii.
Highslide JS

Vzpomínka z 17. 11. 2012 u Hlávkovy koleje ČVUT v Jenštejnské ulici v Praze.
Mezinárodní den studentstva a Den boje za svobodu a demokracii.
Highslide JS

Vzpomínka z 17. 11. 2012 u Hlávkovy koleje ČVUT v Jenštejnské ulici v Praze.
Mezinárodní den studentstva a Den boje za svobodu a demokracii.
Highslide JS

Vzpomínka z 17. 11. 2012 u Hlávkovy koleje ČVUT v Jenštejnské ulici v Praze.
Mezinárodní den studentstva a Den boje za svobodu a demokracii.
Highslide JS

Vzpomínka z 17. 11. 2012 u Hlávkovy koleje ČVUT v Jenštejnské ulici v Praze.
Mezinárodní den studentstva a Den boje za svobodu a demokracii.
Highslide JS

Vzpomínka z 17. 11. 2012 u Hlávkovy koleje ČVUT v Jenštejnské ulici v Praze.
Mezinárodní den studentstva a Den boje za svobodu a demokracii.

Každoročně v Jenštejnské ulici u Hlávkovy koleje ČVUT si připomínají občané Mezinárodní den studentstva a Den boje za svobodu a demokracii.
Vzpomínka z 17. 11. 2012 u Hlávkovy koleje ČVUT

11. listopadu 2017 Stanovisko Výkonného výboru ÚV KSČM z 9.listopadu 2017 k aktuální politické situaci

Highslide JS
Stanovisko Výkonného výboru ÚV KSČM z 9. listopadu 2017 k aktuální politické situaci.

Komunisté za národní a sociální priority

Výkonný výbor ÚV KSČM na svém zasedání 9. listopadu projednal aktuální politickou situaci a přijal k ní stanovisko, které uvádíme v plném znění.

Výkonný výbor ÚV KSČM vyslechl informaci týmu, který vede jednání o povolebním uspořádání, a vyslovuje mu podporu. S ostatními poslaneckými kluby jedná s cílem zvolit orgány Poslanecké sněmovny bez zbytečných průtahů a při zachování poměrného zastoupení. Právě na tom závisí i demise stávající vlády a včasné posouzení a schválení státního rozpočtu na rok 2018. Ústavní krizí, vedoucí k vypsání předčasných voleb, by část politické reprezentace prokázala své selhání.

Program vlády, vzešlé z nedávných voleb, se bude od našich závazků vůči voličům lišit. Ve vztahu k jejich vítězi, ať už zformuje menšinovou či koaliční vládu, budeme tím víc usilovat o to, aby zohlednil alespoň stěžejní národní a sociální priority. Především aby se zavázal přijmout zákon o obecném referendu, jenž v rozporu s platnou Ústavou chybí už čtvrt století, konkrétní plán zvyšování minimální mzdy i valorizace důchodů na celé období do příštích voleb, změnit zákony o tzv. církevních restitucích a o insolvenci a osobním bankrotu, zavést spravedlivou daňovou progresi a obnovit plnou suverenitu země nad vodou, lithiem i ostatními dary přírody včetně jejich ekonomického zhodnocení. Budeme navrhovat rovněž nepromlčitelnost zločinů spojených s privatizací, zákon o neziskových nemocnicích a prosazovat další trvalé priority KSČM. Pro Českou republiku budeme žádat spolehlivé bezpečnostní záruky a zahraniční politiku, plně a bezezbytku korespondující s mezinárodním právem a rozhodnutími Rady bezpečnosti OSN.

9. 11. 2017

Výkonný výbor ÚV KSČM

Zdroj: Www.kscm.cz - Stanovisko ...


7. listopadu 2017 Ze setkání k 100. výročí VŘSR 4. listopadu 2017


Highslide JS

Pozvánka na setkání k 100. výročí VŘSR 4. listopadu 2017 na OV KSČM Zlín.

100 let od Velké říjnové socialistické revoluce

si připomenuli i členové a sympatizanti naší strany ve Zlíně. Setkání, na kterém byla tato velkolepá historická událost v dějinách lidstva připomenuta, se uskutečnilo v sobotu 4. 11. 2017 od 9.00 až do 12.00 hodin. Bylo organizováno OV KSČM Zlín ve spolupráci s Česko-Ruskou společností /Krajská rada/ a s Levicovým klubem žen. Jako hosté byli přítomni s. Klimša a s. Košela.

Po úvodním přivítání od předsedy OV KSČM ve Zlíně, bylo předáno slovo s. Klimšovi. Ten připomenul historii této velkolepé události, která otevřela cestu k pozitivním revolučním změnám, odstranění sociálního útisku a hospodářských krizí nejen v  Rusku a později SSSR samotném. Její odezva dopadla i na světové dění a na dění i u nás v dělnickém hnutí. Poté vystoupil a doplnil svým projevem dějinné události mladý s. Košela. Situaci a dopad této události na dění u nás objasnil s. Nesvadba, předseda Krajské rady Česko-Ruské společnosti. Pak proběhla diskuse při občerstvení, které připravil Levicový klub žen A. Randýskové ve Zlíně. Byl promítán i připravený tématický materiál. Vystaveny byly knihy z knihovny OV KSČM, týkající se tohoto revolučního období. Poděkování za to patří s. Vychodilovi ze ZO KSČM 46.

Po zdařilé akci se účastníci rozešli s utvrzením, že VŘSR byla činem velkého pokroku a změnila tvář světa.


Highslide JS

Ze setkání k 100. výročí VŘSR 4. listopadu 2017 na OV KSČM Zlín.
Highslide JS

Ze setkání k 100. výročí VŘSR 4. listopadu 2017 na OV KSČM Zlín.
Highslide JS

Ze setkání k 100. výročí VŘSR 4. listopadu 2017 na OV KSČM Zlín.
Highslide JS

Ze setkání k 100. výročí VŘSR 4. listopadu 2017 na OV KSČM Zlín.
Highslide JS

Ze setkání k 100. výročí VŘSR 4. listopadu 2017 na OV KSČM Zlín.
Highslide JS

Ze setkání k 100. výročí VŘSR 4. listopadu 2017 na OV KSČM Zlín.
Highslide JS

Ze setkání k 100. výročí VŘSR 4. listopadu 2017 na OV KSČM Zlín.
Highslide JS

Ze setkání k 100. výročí VŘSR 4. listopadu 2017 na OV KSČM Zlín.

Stanislav Remeš

předseda OV KSČM Zlín


7. listopadu 2017 Dopis od místopředsedy ÚV KSČM s. Skály ke stému výročí VŘSR

Dopis od místopředsedy ÚV KSČM s. Skály ke stému výročí Velké říjnové socialistické revoluci v Rusku 1917.
[ pdf ]

Ke stému výročí Velké říjnové socialistické revoluce v Rusku 1917. Deset dní, které otřásly světem.
[ pdf ]

27. října 2017 Rozhodnutí na 9. zasedání ÚV KSČM z 27. října 2017

Highslide JS
Stanovisko 9. zasedání ÚV KSČM z 27. října 2017

Stanovisko 9. zasedání ÚV KSČM z 27. října 2017

KSČM respektuje vůli voličů a děkuje za všechny odevzdané hlasy v její prospěch.

ÚV KSČM na svém jednání rozhodl:

   Nenominovat kandidáta KSČM do prezidentských voleb 2018.

   Po provedené analýze výsledků voleb svolat X. sjezd KSČM v dubnu 2018.

ÚV KSČM vyzývá ke společnému úsilí odbory, všechny levicové organizace a občanskou společnost, aby nepřipustily zhoršování již tak špatných životních podmínek lidí s nízkými příjmy, hypotékami a exekutory ohrožených rodin, seniorů a dalších sociálně zranitelných.


24. října 2017 Setkání k 100. výročí VŘSR


23. října 2017 Poděkování voličům za hlasy v parlamentních volbách

Highslide JS

Stanislav Remeš, předseda OV KSČM Zlín

Vážení občané, sympatizanti naší strany, členové KSČM v okrese Zlín.

Dovolte, abych Vám tímto poděkoval za účast ve volbách do PS PČR 2017 a za Vaše hlasy pro naši stranu.

Velmi si toho vážím, že zůstáváte věrni svému přesvědčení ve vítězství sociálně spravedlivé společnosti a aktivně k tomu přispíváte. Naše strana i přes neúspěch v těchto volbách bude nadále v tomto úsilí o změnu pokračovat až do dosažení cíle. I do budoucna budeme potřebovat Vaši podporu, za kterou ještě jedenkrát děkuji.

Přeji Vám, Vašim rodinám, zejména hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a životního optimismu.


Stanislav Remeš,

předseda OV KSČM Zlín


22. října 2017 99. výročí - Oslava státnosti ČR – státní svátek a současnost 28.10.2017 v Luhačovicích

Highslide JS

Luhačovický památník hrdinům za osvobození vlasti na nám. 28. října

Oslava státnosti ČR – státní svátek a současnost 28.10.2017 v Luhačovicích

Stejně jako každý rok stojíme u památníku – tradičního pietního místa v Luhačovicích - k uctění památky a vzpomínku (Masaryk, Beneš, Štefánik, Kramář, Švehla, Rašín, Šrobár) zakladatelům Československé republiky v r. 1918.

Význam tohoto dne – charakterizuje i skutečnost, že i po převratu v r. 1989 zůstává tento den státním svátkem. Letos 99. výročí vzniku Československé republiky.

Pro mnoho občanů je jen státní svátek a význam tohoto dne si příliš nepřipouští, zvláště pak mladá generace, kterou náš vyspělý vzdělávací systém ani k této historické události dostatečně nepřipravuje. Fenoménem popřevratového období od r. 1989 je nepřetržité "přehodnocování" dějin. To za co naši předkové bojovali a dosáhli, sjednocené "československé republiky" dokázali tak Klausové a Mečiarové opět rozdělit. Luhačovice se tak již svých tradic "Slovanské vzájemnosti" už asi nedočkají.


ZO KSČM Luhačovice každoročně, delegací položí kytici a takto uctí památný den – státní svátek se vzpomínkou na význam vzniku Československé republiky, této historické události kdy díky revolučním snahám zakladatelů v čele s T. G. Masarykem dosáhli vystoupení Čech, Moravy a Slovenska z rakousko-uherské monarchie a vznikla samostatná Československá republika.Ing. Jordák František

oblastní výbor KSČM luhačovicka


22. října 2017 Poděkování voličům za hlasy v parlamentních volbách

Highslide JS
Ing. František Jordák kandidát pro volby do Poslanecké sněmovny za KSČM

22. 10. 2017

Poděkování za účast ve volbách do parlamentu ČR v r.2017

"Všem kteří se zapojili, zúčastnili a volili Komunistickou stranu Čech a Moravy i u nás v oblasti Luhačovic, si dovoluji poděkovat za osobní statečnost vyjádřit svou vůli.

Opět dochází k situaci kdy tradiční hodnoty života společenství lidí, tradic slovanské vzájemnosti a soužití strhává proud okamžitého prospěchu bez ohledu na skutečné poslání člověka ve společnosti a na tomto světě, zvláště pak v našem lázeňském městě Luhačovice.

Čas ukáže zda populismus, okamžitý prospěch, povrchnost při vytváření podmínek pro život, zvláště pak při výchově dětí a tedy následně i pro jejich děti, dá lidem a budoucí generaci ty nejlepší podmínky pro život a klidné stáří.

Je nutno uznat, že jsme tentokrát neuspěli, naše vize lepších životních podmínek a skutečně spravedlivé společnosti byla v současné době lépe uchopena jinými stranami, které dokázaly současné vládnoucí politické seskupení ostřeji kritizovat na vlně nespokojenosti.

Všem Vám děkuji za podporu"

ing.Jordák František,

předseda ZO KSČM Luhačovice


21. října 2017 Stanovisko KSČM po volbách do Poslanecké sněmovny

Highslide JS

Stanovisko KSČM po volbách do Poslanecké sněmovny

21. 10. 2017

KSČM upřímně děkuje všem občanům, kteří dali svůj hlas jejím kandidátům. Z touhy voličů po změně dokázaly tentokrát vytěžit jiné politické subjekty. Co jejich sliby přinesou v praxi, se teprve ukáže. Česká levice zaznamenala volební propad. Zevrubnému rozboru ho podrobíme bez nejmenšího odkladu.

Tím rozhodněji se o životní zájmy země a každého, kdo svým umem a prací přispěl k jejímu rozvoji, musí zasadit nově zvolení poslanci KSČM. Najdou oporu v desítkách tisíc komunistů Čech a Moravy i statisících našich příznivců. V úsilí o mír ve světě, spravedlnost a bezpečí doma nabízíme vstřícnou spolupráci napříč politickým spektrem i nejširší občanskou veřejností.


VOLBY 2017
VOLBY 2017

13. října 2017 Stanovisko Výkonného výboru ÚV KSČM z 12. října 2017

Highslide JS

Životní zájmy občanů brání KSČM

12. 10. 2017

K tomu, před čím už více než rok naléhavě varuje KSČM, se pod tlakem zdrcujících fakt přiznal sám premiér B. Sobotka (ČSSD). Když včera prohlásil, že Česká republika může se zásobami lithia i ještě drahocennějších nerostů, které jsou jejím majetkem, svrchovaně nakládat znovu až v roce 2025. Všichni ti, kdo to způsobili, musí nést politické i zákonné důsledky.

KSČM rozhodně odmítá nařčení, že nadřazuje vlastní cíle životním zájmům země. Toho se dopouštějí právě ti, kdo Českou republiku zbavili kontroly nad jejími strategickými surovinami a své intriky ke škodě vlastní země zastírají prolhanými legendami i urážkami. Této politice musí učinit přítrž už mimořádná schůze Poslanecké sněmovny PČR, svolaná z iniciativy KSČM. Musí na vládě požadovat, aby

- neprodleně vypověděla „Memorandum o porozumění” s australskou společností EMH, uzavřené za zády vlády, zákonodárců a občanské veřejnosti

- podala vyčerpávající vysvětlení, proč byly nejen k těžbě, ale i dalšímu zhodnocení českých nerostů poskytnuty zcela neodůvodněné výsady firmě, která neprošla řádným výběrovým řízením a neprokázala ani adekvátní výsledky v oboru

- vyvodila zákonné důsledky vůči všem, kdo tak učinili navzdory pochybné vlastnické struktuře EMH, v níž figurují i subjekty spojené s rozkradením a bankrotem OKD

- a tím, že v „Memorandu o porozumění” odkazují na dohodu o ochraně investic mezi ČR a Austrálií, zavdali záminku i k možnému vydírání českých daňových poplatníků arbitráží, jaké je z podobných „transakcí” už oloupily o desítky miliard.

Naší zemi hrozí zcizení nerostného bohatství světového významu. Zabrání tomu jen zákon, opravňující k jeho těžbě i dalšímu zhodnocení výlučně český průmysl ve veřejném vlastnictví. KSČM ho nové Poslanecké sněmovně navrhne v nejbližším možném termínu.

Volte KSČM!

Výkonný výbor ÚV KSČM, 12. října 2017

Zdroj: Www.kscm.cz - přečíst článek ...

a Haló noviny 13. října 2017, str. 1


12. října 2017 Znáte odpovědi na kolující otázky po internetu?


Otázky z internetu:

Přišly mi emailem otázky, na které neznám odpověď, a tak to posílám dál. Jak to ti – dnes jenom neustále pomlouvaní, mohli dokázat?

Jak mohli soudruzi před r. 1989 vydržovat tak velikou armádu, která nejenom, že hlídala hranice, ale byla kdykoliv připravena pomáhat při živelných událostech i na jakémkoliv úseku hospodářství? A nejenom to! Jak mohli zajistit práci všem svým občanům? Jak mohli zajistit, že lidé vydělávali tolik, aby každý mohl vyžít?

Jak mohli postavit továrny v každém městě? Jak mohli elektrifikovat a plynofikovat zemi?

Jak mohli nastavět vodní a tepelné elektrárny?

Jak mohli postavit nemocnice a zdravotnická střediska a zajistit bezplatnou zdravotní péči?

Jak mohli nastavět tolik bytů posměšně nazývaných králíkárny pro lidi, které ale dnes mají hodnotu milionů?

Jak mohli zajistit levné nájmy?

Jak mohli zajistit levné energie?

Jak mohli zajistit opravdu bezplatné školství na všech stupních?

Jak mohli vybudovat školní budovy s tělocvičnami, hřišti a jídelnami?

Jak mohli vybudovat v obcích vodovody?

Jak mohli vybudovat v obcích kina, knihovny, kulturní domy, požární zbrojnice, obchody?

Jak mohli vybudovat pionýrské domy a starat se o aktivity mládeže ve volném čase?

Jak mohli postavit rekreační zařízení?

Jak mohli poskytovat pracujícím rekreace na zotavenou zdarma?

Jak mohli postavit zimní stadiony, fotbalové stadiony, sportovní haly, plovárny a jiná sportovní zařízení?

Jak mohli vybudovat bezprašné cesty tak, aby bylo spojení do každé vesnice?

Jak mohli stavět dálnice?

Jak mohli vybudovat elektrifikované železniční tratě?

Jak mohli zajistit levné autobusové spojení do každé vesnice od rána do půlnoci?

Jak mohli poskytovat slevy na dopravu pro studenty a pracující?

Jak mohli zajistit soběstačnost ve výrobě potravin?

Jak mohli zajistit, že potraviny byly kvalitní?

Jak mohli zajistit, že věci pro malé děti byly za směšné nízké ceny?

Jak mohli zajistit, že nebyli bezdomovci?

Jak mohli dávat nevratné půjčky rodinám na koupi zařízení a stavbu rodinných domů?

Jak mohli poskytovat mladým rodinám nenávratné a novomanželské půjčky?

Jak mohli vybudovat telekomunikační systémy, rozhlasové a televizní vysílání?

Jak mohli zajistit, aby se lidé nebáli chodit v noci po městech a vesnicích a cítili se bezpečně?

Jak mohli toto vše dokázat, a přitom mít vyrovnaný státní rozpočet?

Jak je možné, že neměli žádné dluhy?

Jak je možné, že po jejich čtyřicetileté vládě nebyla republika zadlužená, ale naopak měla po světě pohledávky?

Tak tohle byla minulost. Teď využíváme výhody EU. ( ??? ).

 

P.S. Otázky na současný stav, kdy po čtvrtstoletí vlády kapitalismu je majetek státu rozkraden, bezdomovci, loupeže a vraždy jsou běžným jevem a dluh dosahuje astronomické výše, raději nepokládám.

Asi bych dostal odpověď, že za to mohou ti komunisté, kteří nahospodařili tak málo, že se to již podařilo rozkrást, vystačilo to pouze na čtvrt století rozkrádání.

Že by se tenkrát nekradlo? Kradlo se, ale když tehdy někdo ukradl pytel uhlí, tak po „listopadu” někdo ukradl celé doly, když tehdy někdo ukradl pytel cementu, tak po „listopadu” ukradl celou cementárnu.

Každá doba má své plusy a mínusy. Jenom se mi zdá, že plusových ubylo a mínusových přibylo a den ode dne přibývá.

Krutá realita dnešní, kapitalistické doby...5. října 2017 Předvolební setkání s občany na nám. Míru ve Zlíně 4. října 2017


Highslide JS

Předvolební setkání KSČM s občany dne 4. října 2017
na nám. Míru ve Zlíně.

V okrese Zlín a ve Zlínském kraji nabírá předvolební kampaň KSČM plné obrátky.

Ve středu 4. 10. 2017 se v okresním a krajském městě Zlíně uskutečnil od 12. hodin na náměstí Míru předvolební mítink KSČM - setkání s občany, který připravil OV KSČM Zlín ve spolupráci s městskou organizací. Tomuto předcházela osobní agitace členů strany s občany ve větších obcích a městech. Kromě výlepů plakátů byly rozdávány i pozvánky na mítink, kde se čekala účast předsedy strany s. JUDr Vojtěcha Filipa.

Práce nebyla marná, poněvadž se na náměstí dostavili i mladí lidé - studenti, kteří po vyslechnutí projevu s. Filipa s ním živě diskutovali a taky se společně vyfotili. Je dobře, že mladí lidé se začínají zajímat o politiku naší strany, což v minulosti tomu tak nebylo.

Po projevu s. Filipa, který mimo jiné vyzval lidi, aby šli k volbám a podpořili naše kandidáty, kteří jsou schopni obhajovat náš volební program. Dále hovořil a kritizoval situaci jaká v dnešní době je. A je nám komunistům známa. Situace v prodeji potravin - srovnání s kvalitou v zemích Evropy. Situace kolem nerostného bohatství v naší zemi a mzdové a důchodové odměňování.

Na to vše navázali pak představovaní kandidáti. Jmenovat mohu z předních míst krajské kandidátky lídra s. RNDR Vladimíra Koníčka, Ing. Marii Pěnčíkovou a na předním místě z okresu Zlín s. Miroslavu Jemelkovou.

Počasí tentokrát komunistům přálo. Den předtím pršelo jak z konve a den poté rovněž. K dobré náladě hrála skupina Duo harmony. Byla podepisována petice ohledně nerostného bohatství, rozdávány propagační předměty, dětem balonky. Soudr. Filip se s námi rozloučil a pospíchal do Prahy, kde ho večer čekala debata v televizi, kde rovněž dobře hovořil. Děkujeme mu za podporu našich kandidátů ve volbách pro KSČM v tomto lidoveckém kraji.

Nás teď do voleb čekají stále úkoly co nejlépe uspět ve volbách. To znamená osobní agitaci s voliči, vysvětlování a obhajoba našeho volebního programu. Hlavně se musí ale zapojit naši kandidáti. A to nejen ti z předních míst, ale i ti od konce, protože i ti  získají hlasy pro stranu, když jsou ve svém okolí aktivní a získají pro sebe hlas pro svou dobrou pověst a práci.

Přeji celé naší straně dobrý výsledek a našim kandidátům úspěch ve volbách. Snažme se všichni odvést co nejlepší práci v této volební kampani.


Stanislav Remeš

předseda OV KSČM Zlín

Highslide JS

Předvolební setkání KSČM s občany dne 4. října 2017
na nám. Míru ve Zlíně.
Highslide JS

Předvolební setkání KSČM s občany dne 4. října 2017
na nám. Míru ve Zlíně.
Highslide JS

Předvolební setkání KSČM s občany dne 4. října 2017
na nám. Míru ve Zlíně.
Highslide JS

Předvolební setkání KSČM s občany dne 4. října 2017
na nám. Míru ve Zlíně.
Highslide JS

Předvolební setkání KSČM s občany dne 4. října 2017
na nám. Míru ve Zlíně.
Highslide JS

Předvolební setkání KSČM s občany dne 4. října 2017
na nám. Míru ve Zlíně.
Highslide JS

Předvolební setkání KSČM s občany dne 4. října 2017
na nám. Míru ve Zlíně.
Highslide JS

Předvolební setkání KSČM s občany dne 4. října 2017
na nám. Míru ve Zlíně.
Highslide JS

Předvolební setkání KSČM s občany dne 4. října 2017
na nám. Míru ve Zlíně.
Highslide JS

Předvolební setkání KSČM s občany dne 4. října 2017
na nám. Míru ve Zlíně.


29. 9. 2017 Setkání s občany 4. října, pozvání k volbám ve dnech 20. a 21. října 2017

VOLBY 2017

VOLBY 2017
VOLBY 2017
Komunistická strana Čech a Moravy je demokratickou politickou stranou působící podle zákona. Pro své označení používá zkratku KSČM. KSČM je právnickou osobou, působící na území České republiky. Sídlem ústředních orgánů KSČM je Praha.

Programový cíl a charakter strany: Programovým cílem KSČM je socialismus, demokratická společnost svobodných, rovnoprávných občanů, společnost politicky a hospodářsky pluralitní, postavená na maximální občanské samosprávě, prosperující a sociálně spravedlivá, pečující o zachování a zlepšování životního prostředí, zabezpečující lidem důstojnou životní úroveň a prosazující bezpečnost a mír.

Program KSČM vychází z marxistické teorie otevřené dialogu s mezinárodním komunistickým a levicovým hnutím, novým myšlenkám a poznatkům. KSČM usiluje o to, aby byla stranou masovou, která pracuje na základě kolektivnosti jednání a rozhodování, stranou samosprávných principů a široké vnitrostranické demokracie. V KSČM nemá nikdo výlučná práva a postavení. Působnost členů a funkcionářů strany je určena usneseními sjezdů, stanovami, organizačním řádem a dalšími vnitřními dokumenty.


Chcete-li se stát členem(-kou) KSČM klikněte na odkaz a dozvíte se více o podmínkách přijetí, děkujeme.

Nabídka
Úvodní stránka
VIII. sjezd KSČM
IX. sjezd KSČM
Prohlášení a stanoviska
Přečetli jsme
Listování médii
Zastupitelé a poslanci
Volby
Program pro budoucnost ČR
Válečná historie
20. století

Minulost a současnost
Ploština žalující
Informujeme
Bratřejov
Brumov - Bylnice
Luhačovicko
Napajedelsko
Otrokovice
Slavičín
Slušovice
Tlumačov
Trnava
Valašské Klobouky
Zlín
Odkazy na videa
Diskusní příspěvky
Kontaktní údaje
Napíšete nám? Děkujeme


Některé odkazy

Zlínský krajský výbor KSČM
KSČM
Haló noviny
Obrys kmen
Haló TV
České mírové hnutí
KSM
KSS TOPOĽČANY
Petice

Petice k lithiu PETICE Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR-Nerostné bohatství České republiky patří, stejně jako voda, všem jejím občanům.
Petice NATO po Varšavě Petice NATO po Varšavě.
Ne cizím armádám a základnám Petice proti cizím armádám a základnám na území ČR.
Petice k daru církvím Petice k zrušení zákona k tzv. cirkevním restitucím.
Petice k majetkům Petice k majetkovým přiznáním.
NE základnám!

Statistika od 14.4. 2005

TOPlist