KSČM Zlín, Volby do Zastupitelstva Zlínského kraje, Válečná historie, Minulost a současnost, Ploština

KSČM ve Zlíně Facebook KSČM Zlín Facebook KSČM Twitter KSČM Twitter KSČM Zlín Videa KSČM Se zdražováním vody nesouhlasíme! Církevní restituce - švindl

 

 

 


Úvodní stránka
13. března 2017 Oslava MDŽ ve Zlíně dne 10. 3. 2017.

Ve Zlíně se 10. 3. 2017 zakončila série oslav MDŽ na Zlínském okrese.

10. 3. 2017 proběhla oslava MDŽ ve Zlíně již tradičně „U Barcuchů”. Zakončila se tak série oslav MDŽ na Zlínském okrese, které proběhly předtím také ve Slavičíně a Otrokovicích. Tam, kde se nekonaly, určitě si na ženy vzpomněli předsedové ZO KSČM. Aspoň přáníčkem a kytičkou.

Oslavy ve Zlíně začaly už v 15.00 hodin. Sál byl jako vždy plně obsazen. Nejprve hovořil k ženám předseda OV KSČM Zlín s. Stanislav Remeš. Zmínil se o historii tohoto svátku a navázal na vývoj v dnešních dnech, kdy ještě i u nás v naší společnosti stále přetrvává nerovnost v postavení žen a mužů. Poukázal na to, že naše KSČM staví naše ženy na přední místa kandidátek, jak v komunální politice, tak krajské a také i do PSP ČR. Máme zástupkyni i v Evropském parlamentu. Všechny si vedou velmi dobře.

Závěrem popřál jménem OV KSČM všem ženám vše to nejlepší k svátku a poděkoval za jejich práci a přál prožití pěkných chvil na tomto společenském setkání.

A ty si ženy určitě prožily. Nejprve ženám přednesli básně mladý student Tomšů Miroslav a vnučka předsedy OV KSČM 15-letá Nela Divošová. Pak představil osvědčený moderátor těchto akcí s. Novotný Zdeněk hudbu Kostelecké trio a ta hrála k tanci tak, že tančící se sotva země dotýkali.

Během večera nás bavili hlavně mladí. Vystoupilo 11 děvčat z Bartošova souboru, potom ukázaly své umění dva mladé taneční páry. Proběhla i bohatá tombola. Všichni se dobře zabavili a odcházeli spokojeně kolem 22-té hodiny domů. Už se těšili na příští MDŽ.

Poděkování patří všem, kdo se na přípravách podíleli. Hlavně LKŽ a kulturní komisi při OV KSČM Zlín.


Highslide JS

Oslava MDŽ ve Zlíně dne 10. března 2017.
Highslide JS

Oslava MDŽ ve Zlíně dne 10. března 2017.
Highslide JS

Oslava MDŽ ve Zlíně dne 10. března 2017.
Highslide JS

Oslava MDŽ ve Zlíně dne 10. března 2017.
Highslide JS

Oslava MDŽ ve Zlíně dne 10. března 2017.
Highslide JS

Oslava MDŽ ve Zlíně dne 10. března 2017.
Highslide JS

Oslava MDŽ ve Zlíně dne 10. března 2017.
Highslide JS

Oslava MDŽ ve Zlíně dne 10. března 2017.
Highslide JS

Oslava MDŽ ve Zlíně dne 10. března 2017.
Highslide JS

Oslava MDŽ ve Zlíně dne 10. března 2017.

Stanislav Remeš,

předseda OV KSČM Zlín


10. března 2017 Oslava MDŽ ve Slavičíně dne 6. 3. 2017.

Oslava MDŽ ve Slavičíně dne 6. 3. 2017.

Oslavu MDŽ připravuje místní organizace KSČM od roku 1993. Snažili jsme se navázat na tradici před rokem 1989 i přes výroky pravice, že jde o svátek komunistů. Pochopení žen však bylo jiné a s radostí přijaly naši iniciativu, což potvrdily svou účastí na námi pořádané oslavě. Jejich účast se na oslavě v minulosti pohybovala kolem 200 a více žen. Letošní oslavy se zůčastnilo cca 150 žen ze Slavičína a Valašských Klobouků.

Ani tento rok se nám nepodařilo uskutečnit oslavu 8. března v den na který tento svátek připadá, neboť Sokolovna byla v tento den obsazená jinou organizací i když jsme termín objednávali půl roku dopředu. Ženy jsme o konání oslav informovali formou pozvánek, prostřednictvím městského zpavodaje a městským rozhlasem.

Po zahájení a uvítání žen následovalo vystoupení dětí z Mateřské školky Vlára pod vedením paní ředitelky Spurné a učitelek MŠ. Po malé přestávce vyplněné hudbou pana Rašky vystoupily ve dvou vystoupeních děti z Domu dětí a mládeže pod vedením pani ředitelky Fojtíkové a vychovatelek DDM. Celkem z obou zařízení vystoupilo 35 dětí. Vystoupení dětí se ženám velice líbilo a po zásluze bylo odměněno velkým potleskem.

V průběhu oslavy vystoupil se zdravicí předseda OV KSČM Zlín s. Stanislav Remeš, který se zůčastnil oslavy jako host spolu se svou paní. Ve svém vystoupení připoměl historii oslav svátku MDŽ. Potom následovala hudba k poslechu i k tanci, konzumace občerstvení a hlavně diskuse žen s kamarádkami, kolegyněmi a spolupracovnicemi o tom co se za rok událo nového v jejich životě a rodině. Při hudbě a v pěkném prostředí čas příjemně ubíhal.

Ženy jako výraz vděku za jejich celoživotní práci, lásku a starost o rodinu a děti byly obdarovány karafiátem a blahopřáním.

Na závěr oslavy tak jako každoročně byla tažena tombola. Tombola byla tento rok obzvášť bohatá, neboť obsahovala 76 věcných cen a to jednak od našich milých sponzorů, kteří byli jmenovitě uvedeni v úvodním projevu a také z prostředků darovaných samotnými ženami "do kasičky" při vstupu do sálu. Srdečně děkujeme našim sponzorům a ženám za jejich věcné a finanční dary, bez nichž by se oslava MDŽ těžko zabezpečovala.

Po tombole a následujícím tanci byla oslava ukončena v 19 hodin a ženy odcházely z oslavy příjemně naladěné a těší se, že se zase za rok ve zdraví sejdou.


Highslide JS

Oslava MDŽ ve Slavičíně dne 6. 3. 2017.
Highslide JS

Oslava MDŽ ve Slavičíně dne 6. 3. 2017.
Highslide JS

Oslava MDŽ ve Slavičíně dne 6. 3. 2017.
Highslide JS

Oslava MDŽ ve Slavičíně dne 6. 3. 2017.

Jan Maček

Slavičín


6. února 2017 Pozvánka na společenský večer s oslavou MDŽ

Pozvánka na společenský večer s oslavou MDŽ.

prosinec 2016 Tradiční posezení u samovaru

Tradiční posezení u samovaru

Už každoročně OV  KSČM, MěV KSČM, LKŽ a Česko–Ruská společnost Zlín pořádá posezení u samovaru.

V současnosti toto posezení proběhlo 29. 12. 2016. Kromě členů strany tuto akci navštěvují i naši sympatizanti. O pohoštění se starají ženy z LKŽ a o dobrou náladu hudební skupina–manželé Vařákovi. Sálem se rozeznívá zpěv a šustot tance. Podává se čaj, grog. Na začátku k přítomným promluvil předseda OV KSČM Zlín. Popřál všem do roku 2017 hodně zdraví, štěstí, spokojený život jednotlivcům i rodinám. Poděkoval členům za práci a všem kdo nás volili v krajských volbách. Poukázal na to, že nás čekají v roce 2017 další volby ve kterých strana chce uspět lépe než tomu bylo ve volbách do kraje. Požádal o podporu voličů ve volbách do PS Parlamentu ČR. Během večera proběhla i oblíbená tombola. Nemohu zapomenout dodat, že nás navštívila i mladá poslankyně Marie Pěnčíková s maminkou z Kroměříže, což bylo milé překvapení. Je třeba ukázat, že i komunisté se umí bavit. Jsou to přeci lidé jako ostatní. Někdo poukazuje na záběry, které dávají v televizi, jak se naše vedení bavilo ke konci roku. Nevidím v tom nic zlého. Přeci taky se musí odreagovat po práci. A které bylo ve volbách dost. A jak už jsem řekl - zábava patří k životu. A to i pro komunisty. A někdo by nám to chtěl zakázat? Jsme lidé jako ostatní, ale pro nás stále platí heslo „S lidmi pro lidi”.

Stanislav Remeš

předseda OV KSČM Zlín


Highslide JS

Posezení u samovaru 2016
Highslide JS

Posezení u samovaru 2016
Highslide JS

Posezení u samovaru 2016
Highslide JS

Posezení u samovaru 2016
Highslide JS

Posezení u samovaru 2016
Highslide JS

Posezení u samovaru 2016
Highslide JS

Posezení u samovaru 2016
Highslide JS

Posezení u samovaru 2016
Highslide JS

Posezení u samovaru 2016
Highslide JS

Posezení u samovaru 2016
Highslide JS

Posezení u samovaru 2016
Highslide JS

Posezení u samovaru 2016
Highslide JS

Posezení u samovaru 2016
Highslide JS

Posezení u samovaru 2016
Highslide JS

Posezení u samovaru 2016
Highslide JS

Posezení u samovaru 2016
Pozvání ke společenskému posezení u samovaru.

 

 
Komunistická strana Čech a Moravy je demokratickou politickou stranou působící podle zákona. Pro své označení používá zkratku KSČM. KSČM je právnickou osobou, působící na území České republiky. Sídlem ústředních orgánů KSČM je Praha.

Programový cíl a charakter strany: Programovým cílem KSČM je socialismus, demokratická společnost svobodných, rovnoprávných občanů, společnost politicky a hospodářsky pluralitní, postavená na maximální občanské samosprávě, prosperující a sociálně spravedlivá, pečující o zachování a zlepšování životního prostředí, zabezpečující lidem důstojnou životní úroveň a prosazující bezpečnost a mír.

Program KSČM vychází z marxistické teorie otevřené dialogu s mezinárodním komunistickým a levicovým hnutím, novým myšlenkám a poznatkům. KSČM usiluje o to, aby byla stranou masovou, která pracuje na základě kolektivnosti jednání a rozhodování, stranou samosprávných principů a široké vnitrostranické demokracie. V KSČM nemá nikdo výlučná práva a postavení. Působnost členů a funkcionářů strany je určena usneseními sjezdů, stanovami, organizačním řádem a dalšími vnitřními dokumenty.


Chcete-li se stát členem(-kou) KSČM klikněte na odkaz a dozvíte se více o podmínkách přijetí, děkujeme.

Nabídka
Úvodní stránka
VIII. sjezd KSČM
IX. sjezd KSČM
Prohlášení a stanoviska
Přečetli jsme
Listování médii
Zastupitelé a poslanci
Volby
Program pro budoucnost ČR
Válečná historie
20. století

Minulost a současnost
Ploština žalující
Informujeme
Bratřejov
Brumov - Bylnice
Luhačovicko
Napajedelsko
Otrokovice
Slavičín
Slušovice
Tlumačov
Trnava
Valašské Klobouky
Zlín
Odkazy na videa
Diskusní příspěvky
Kontaktní údaje
Napíšete nám? Děkujeme


Některé odkazy

Zlínský krajský výbor KSČM
KSČM
Haló noviny
Obrys kmen
Haló TV
KSM
KSS TOPOĽČANY
Petice

Petice NATO po Varšavě Petice NATO po Varšavě.
Ne cizím armádám a základnám Petice proti cizím armádám a základnám na území ČR.
Petice k daru církvím Petice k zrušení zákona k tzv. cirkevním restitucím.
Petice k majetkům Petice k majetkovým přiznáním.
NE základnám!

Statistika od 14.4. 2005

TOPlist