26.března 2018

Senátní doplňovací volby ve volebním obvodu č. 78 na Zlínsku

Kandidátem za KSČM ve volbách do Senátu PČR je navržen Radomír Rafaja. Jeho hlavními volebními prioritami jsou zejména:

  • Prosazovat majetková přiznání před nástupem a po ukončení vysokých politických funkcí u všech politických stran.
  • Pro důstojné dožití stáří všech potřebných občanů zbudování penzionů a domovů pro seniory.
  • Zajištění dostatečného počtu míst v jeslích a školkách pro mladé rodiny.
  • Dát možnost všem občanům hlasovat o citlivých problémech v naší vlasti formou referenda, ať sami občané rozhodnou.
  • Poslanci, senátoři a zastupitelé by měli odpovídat za plnění volebního programu svým voličům. Tzv. převlečení do barev jiné strany nebo vystoupení ze strany musí mít za následek jejich odvolání.
  • Přísně prověřovat a hlavně trestat korupci ve všech článcích státní správy, v krajích, městech, v policii, v justici, v armádě, u poslanců i u senátorů.
  • Přísně postihovat exekutory, kteří nedůstojně a nelidsky vymáhají dluhy.

Pro tisk ve formátu.pdf - Senátní volby Radomír Rafaja

10. dubna 2018

KSČM bude důrazně prosazovat svůj program

Nezdar jednání, vedených vítězem voleb s ČSSD, je selháním obou stran. Předseda vlády ČR v demisi neprokázal odpovídající zájem ani o konstruktivní náměty KSČM. S despektem reagoval i na legislativní návrhy, týkající se karenční lhůty, referenda, zálohovaného výživného i jiných důležitých otázek. Důvěryhodnost hnutí ANO rozhodně neposílil ani postup ministra zahraničí Stropnického při vyhoštění diplomatů RF, ani rozhodnutí ministra spravedlnosti R. Pelikána při vydání údajného ruského „hackera“ do USA.

Jednání o podpoře vzniku vlády, která jsme dosud s výhradami podporovali, měla být uzavřena do 10. 4. 2018. Poté, co předsednictvo ČSSD doporučilo rozhovory o koalici s ANO ukončit, je rozhodnutí o dalším postupu v rukou prezidenta republiky M. Zemana, který A. Babiše jednáním o sestavení vlády pověřil.

KSČM jedná nejen s vítězem voleb v zájmu stability země, ve prospěch dolních deseti miliónů a s cílem prosadit maximum z našeho programu. Povede-li další vývoj k vypsání předčasných voleb, odpovědnost za to ponesou strany neschopné konstruktivního jednání a rozumného kompromisu. KSČM je však plně připravena i na takovou alternativu.

Stanovisko ÚV KSČM ze 7. dubna 2018 k aktuální politické situaci -

https://www.kscm.cz/cs/aktualne/stanoviska/kscm-bude-durazne-prosazovat-svuj-program

4. dubna 2018

Pozvánka - 73. výročí vypálení osady Ploština

Pozvánka - 73. výročí vypálení osady Ploština německými nacisty.PDF

29. března 2018

Vážení spoluobčané města Zlína, sympatizanti naší strany KSČM.

Dovoluji si Vám popřát pěkné prožití svátků jara - Velikonoc. Přeji zdraví, štěstí, pohodu v kruhu rodinném a bohatou pomlázku a radost u velikonočních tradičních zvyklostí. K tomuto přání se připojuje i náš kandidát za naši stranu do senátu ve volebním obvodu č. 78 Zlín. Doplňující volby za pana senátora ing. Fr. Čubu proběhnou 18.-19. 5. 2018. Náš kandidát Radomír Rafaja bude čekat na Vaše hlasy. Děkuje předem. Bude hájit zájmy především nás obyčejných lidí, dolních deseti milionů, ke kterým patří a takových je k našemu prospěchu v senátu třeba.

Stanislav Remeš, předseda OV KSČM Zlín,

Rafaja Radomír, kandidát do senátu VO č.78 Zlín.

26. března 2018

Zabraňme destabilizaci v cizím zájmu

Země Visegrádské čtyřky jsou vystaveny sílícím pokusům o destabilizaci. Iniciují je síly, vydávající se za vrcholné garanty demokracie. Ve skutečnosti se snaží zvrátit samy základy ústavního pořádku – vládní moc, vzešlou z výsledků demokratických voleb.

Na Slovensku to vyústilo až v pokus o státní převrat. Organizovaly ho struktury, napojené na zahraniční nadace, které jsou „nevládní“ a „nezávislé“ jen naoko. Jejich aktivity mají stopu ve všech „barevných revolucích“, včetně těch násilných a krvavých. Nátlakovými akcemi si vynutily odstoupení legálně zvoleného premiéra R. Fica.

Pokusy zvrátit většinovou vůli občanů, již prokázaly sněmovní i prezidentské volby, neustávají ani v České republice. „Masovou podporu“ předstírají i průvody žáků a studentů, v jejichž pozadí stojí organizátoři stále rozdmýchávající iluzi nespokojenosti. KSČM vyzývá vládu ČR a ministra školství, aby prošetřili, zda účastí nezletilých na politických akcích v době výuky nedošlo k porušení zákona.

Zhrzená pravice, které voliči spočítali, čím zemi vážně poškodila, se ani netají, že pro ni jsou závazné jen volby, v nichž by uspěla sama. Demokracii je tak potřeba bránit právě proti ní. Pro KSČM je to rozhodující priorita.

Stanovisko ÚV KSČM z 24. března 2018

https://www.kscm.cz/cs/aktualne/stanoviska/zabranme-destabilizaci-v-cizim-zajmu

18. března 2018

JAK POSTUPOVAT, ABYCHOM PŘEDEŠLI KRIZI

Ve společnosti je neklid, povolební situaci u nás se snaží ovlivnit organizátoři různých manifestací. KSČM respektuje demokratické právo na protest. Hodnotit je však musíme ne podle někdy líbivých hesel, ale podle skutečných cílů jejich organizátorů. Zkušenosti nás učí, že demonstrující nebývají na straně pozdějších vítězů.

Demonstrace, pořádané v těchto dnech, se navíc snaží zpochybnit výsledek voleb a demokratické povolební vyjednávání. Pokusům o destabilizaci jsou vystaveny i další země Visegrádské čtyřky.

Jsme pevně přesvědčeni, že občané se nemají stát hříčkou falešných her. Prioritou je dotáhnout do finále vyjednávání o vzniku vlády. Vláda bez důvěry by byla nositelem nestability. Lidé právem čekají na praktické činy, a ne na rozviřování neklidu.

Stanovisko VV ÚV KSČM z 16. 3. 2018

9. března 2018

Na MDŽ 8. března 2018 zahájili komunisté volební kampaň k doplňovacím volbám do Senátu PČR

Prezident Miloš Zeman rozhodl o konání doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 78 na Zlínsku - město Zlín je součástí tohoto obvodu.

Doplňovací volby do Senátu se ve Zlíně (celém volebním obvodu č. 78) budou konat v pátek 18. a v sobotu 19. května 2018. Občané budou vybírat nástupce doc. Ing. Františka Čuby, CSc.

Senátor Čuba se vzdal mandátu na konci února. Jednání Senátu se neúčastnil kvůli vleklým zdravotním problémům.

Ke zvážení rezignace jej opakovaně vyzýval šéf komory Milan Štěch (ČSSD). Senátorovou rezignací zanikl do té doby pětičlenný Klub nezávislých senátorů.

Případné druhé kolo bude v pátek 25. a v sobotu 26. května 2018.

Kandidátem doplňovacích Senátních voleb je za KSČM navrhován Radomír Rafaja, který společně s předsedy městského a okresního výboru Oldřichem VáňouStanislavem Remešem přáli ženám v ulicích Zlína k jejich svátku - Mezinárodnímu dnu žen a odměňovali je jako každým rokem květinou.

8.březen 2018

Mezinárodní den žen.

Vážené paní maminky, babičky, slečny, soudružky-prostě jedním slovem ženy.

Dovolte, abych Vás pozdravil jménem OV KSČM ve Zlíně a i jménem svým a popřál Vám k tomuto svátku hodně zdraví a štěstí ve Vašem osobním životě a pohody ve Vašich rodinách a hodně úspěchů ve Vašem úsilí o život v mírové a lepší společnosti než je tomu dosud. Všem ženám přeji lásku, úctu a podporu v rovnoprávném postavení ve společnosti.

Také tento rok nás čekají volby a to komunální. A zde se zase na kandidátkách naší KSČM objeví ženy. Dejte jim podle své úvahy hlas a tím i podporu naší straně, která nyní čelí pravicovému tlaku. Naše strana vždy hájila zájmy nás obyčejných pracujících lidí a nebude tomu jinak i do budoucna.

Milé ženy, určitě všichni muži Vám nyní děkují za Vaši práci a za vše co pro ně děláte. Přejí Vám jen to nejlepší. A já se k nim ještě jednou připojuji.

Stanislav Remeš, předseda OV KSČM, Zlín.

14. února 2018

Společenský večer s oslavou MDŽ dne 9. března 2018

9. února 2018

Pro změnu k lepšímu vykoná KSČM maximum

Česká republika je na rozcestí. Na strany, střídající se donedávna u moci, zbyla parlamentní menšina. V neprospěch dalšího oklešťování suverenity země skončily i nedávné prezidentské volby. Rozčarování z mafiánského kapitalismu, založeného na „tunelech”, korupci a posluhování cizím zájmům na úkor vlastní země, roste už řadu let. Teď se poprvé rýsuje možnost jeho nadvládu nad naší zemí alespoň oslabit.

Rozhodnutí, zda tato šance bude využita nebo zmařena, je v rukou hnutí ANO. Reprezentuje především domácí kapitál, podnikající v reálné ekonomice, a chtě nechtě tak závislý na kupní síle „dolních deseti miliónů”. Země, bezbranná vůči vnějším tlakům, není ani v jeho zájmu. Naplní ANO sliby, jimiž dokázalo oslovit i statisíce levicových voličů? Nebo dá přednost spojení se stranami, jejichž kritice vděčí za své pozice a vliv?

KSČM proto vede s vítězem voleb jednání i o možnosti tolerance vzniku vlády, kterou ANO sestaví. Usiluje v něm o prosazení změn, vedoucích k suverénnějšímu rozvoji země ve prospěch všech jejích občanů, i k zahraniční a bezpečnostní politice v přísné shodě s Chartou OSN a našimi národními zájmy. Hlasy komunistických poslanců podpoří jen skutečný a závazně zakotvený obrat k lepšímu. Základem naší politiky je program KSČM.

9. 2. 2018

Výkonný výbor ÚV KSČM

Zdroj: www.kscm.cz - Stanovisko ...

Zdroj: www.halonoviny.cz - Stanovisko ...

16. dubna 2018

PROHLÁŠENÍ Levicových klubů žen k útoku na Syrskou arabskou republiku

V Praze 14.4.2018

Členky Levicových klubů žen v České republice důrazně protestují proti událostem, které rozpoutaly Francie, Anglie a USA v Syrské arabské republice. Odsuzujeme útoky, kterými byla Syrská arabská republika zasažena v minulých dnech. Odsuzujeme útoky, kterými trpí nevinní lidé, muži, ženy a hlavně děti.

Jak je možné, že v 21. století jsou neustále narušovaná práva a suverenita tohoto státu, jen proto, že si tímto krutým aktem některé státy řeší svoje mocenské, ekonomické a nadřazenecké postavení? Vyzýváme vládu České republiky, aby neschvalovala agresivní útoky na jakýkoliv stát, aby se nepřipojovala k agresorským akcím v rámci NATO.

Vážený syrský lide, i přes velkou vzdálenost, která nás dělí, vyjadřujeme upřímnou lítost nad utrpením, které musíš snášet, trpět. Levicové kluby žen budou stát vždy na Tvojí straně a bránit právo na život v míru.

Mgr. Květa Šlahúnková

předsedkyně RR LKŽ

prohlášení .pdf

Levicový klub žen - www.levicovyklubzen.cz

16. dubna 2018

Prohlášení Světové rady míru k imperialistické agresi proti Sýrii

Světová rada míru co nejrozhodněji odsuzuje zločinný imperialistický útok Spojených států amerických, Velké Británie a Francie proti Syrské arabské republice. K bombardování syrských cílů, uskutečněného pod záminkou dosud nepotvrzeného použití chemických zbraní ve východní části hlavního města Damašku, došlo pouze několik dnů poté, co Syrská arabská armáda porazila ozbrojené žoldáky v oblasti východní Ghúty, která se tak postupně mohla začít vracet k relativně normálnímu životu.

Imperialistickým útokem za použití více než 100 raket se Spojené státy americké, Velká Británie a Francie samozvaně pasovaly do role vyšetřovatele, soudce i vykonavatele trestu, v rozporu s mírumilovnými postoji většiny lidí světa. Opět tak vyšel najevo skutečný cíl imperialistů, kterým je uskutečnění jejich plánů na vytvoření tzv. „Nového Středního východu,“ ve kterém by mohli skrze násilné odstranění zdejších vlád a ustavení jim spřátelených režimů nejen plně kontrolovat místní zdroje energetických surovin a infrastrukturu pro jejich transport, ale i zásadně rozšířit svou sféru vlivu a ovládnout tak nové trhy. 

Světová rada míru, která nikdy neměla nejmenší pochybnosti o cílech imperialistů na Středním východě, upozorňuje zejména na fakt, že stávající raketový útok proti Sýrii byl tolerován a podporován Severoatlantickým paktem NATO a Evropskou unií, ve svých prohlášeních plně souhlasících s tímto barbarstvím imperialismu. Světová rada míru vyjadřuje svou naprostou solidaritu a podporu syrskému lidu, který čelícímu imperialistickým plánům již po dobu sedmi let, a vyzývá všechny své členy a přátele, aby odsoudili agresi proti Sýrii a postavili se i dalším podobným útokům v budoucnosti.

Ne imperialistické agresi proti Sýrii!

Ne imperialistickým válkám!

Ať žije mezinárodní solidarita!

Světová rada míru, 14. dubna 2018

(Překlad: České mírové hnutí)

Mirovehnuti.cz - Přečíst ...

.pdf - Překlad Českého mírového hnutí

3. dubna 2018

Odraz doby v básni mladé autorky.

Před dvěma lety pořádal náš Okresní výbor KSČM ve Zlíně soutěž levicových mladých básníků. Tenkrát se na prvním místě umístila mladá básnířka Adriana Müllerová. A stále nám občas nějakou tu báseň zašle. A tato poslední se mi opravdu zalíbila. Je to pohled mladého člověka na dnešní svět. Pohled mladé básnířky Adrianky, které je 26 let. Má dokončené vysokoškolské vzdělání. Rovněž na nás nezapomíná i básník, který tenkrát skončil na druhém místě, náš sympatizant Miroslav Tomšů. Vždy mezi nás zavítá při našich akcích z vlastní tvorbou. Naposledy to bylo při oslavě MDŽ.

Je vidět, že v mladých lidech ten levicový pohled na svět je. A to je dobře.

Stanislav Remeš, předseda OV KSČM Zlín.

Krásná doba

Tmou zní kroky chromých nohou.
Kam utéct před touhle dobou?
Vášeň sotva uchlácholí!
Smrt je těžká, život bolí.
Bezcílně se ploužit světem.
Dal bys skývu chudým dětem?
Jedni staví zlaté hrady,
druzí umírají hlady!
Jedni vrchol medicíny,
druzí leží v haldě špíny,
mřou v bolestech na nemoci,
jež léčit je v naší moci.
Jedni nemaj čistou vodu!
Druzí lejou do záchodu
zkyslé zbytky šampaňského.
Zkyslé zbytky srdce svého…
Jedni dřou za dolar na den,
druzí chodí do kaváren
a kecaj o blahobytu,
o pravdě, o jejím třpytu!
Dal bys peníz na ty chudé?
Sám dřeš a nevíš, co bude!
Podnikáš a platíš daně,
trh sleduješ ustaraně.
Krize přijde! Zítra? Dneska?
K bohatství je těžká cesta.
Spíš než přes poctivou práci
ovšem cestou spekulací…
Jsme pro ně bezcenné krysy.
Otroci, tak jako kdysi.
Makejte na tři sta procent!
Každý hezky osamocen,
rozdělen a opanován.
Frontou venku zastrašován.
Klopýtáš pod tíhou dřiny?
Na tvé místo čekaj jiní!
Vidím zemi rozkradenou,
rozprodanou nízkou cenou.
A poslední zbytky zlata
do chřtánu rve církev „svatá“.
Vidím pády do chudoby!
Vidím krev na rukou doby!
Vidím tvář všech mrtvých dětí!
Copak jsou už všichni slepí?
Oslepení třpytem cetek
prodají se za majetek!
Pletou si popravu s bálem
a svobodu s kapitálem!
Do války jdou, tasí zbraně
za dobu, co sere na ně!
Brání svůj trh vesele,
než je všechny semele.
Tmou zní kroky chromých nohou.
Kam utéct před touhle dobou,
když už zas pozvolna hnije?
Nikam!!! Pravdou probudit je!!!
Adriana Müllerová

26. března 2018

KSČM působí na současné politické scéně jako konstruktivní a státotvorná strana

Vystoupení předsedy Vojtěcha Filipa na 11. zasedání ÚV KSČM dne 24. března 2018

Vážené soudružky a soudruzi,

scházíme se dnes na 11. zasedání našeho ústředního výboru, abychom zejména schválili výroční finanční zprávu za rok 2017, a tak splnili svou povinnost ze zákona o politických stranách. A tím zajistili také další bezproblémové, z pozice státních orgánů, fungování naší strany do budoucna. Abychom schválili rozpočty na letošní rok a určili tak priority našeho působení ve společnosti, projednali nezbytné organizační záležitosti, které máme před sebou - zejména týkající se mimořádných voleb ve volebním obvodě Zlín a přípravy podzimních komunálních a senátních voleb. Chci vás zároveň informovat o stavu vyjednávání KSČM s vítězem loňských voleb hnutím ANO o ustavení nové vlády, která bude žádat o důvěru, když ta současná je v demisi. Věci, které se týkají přípravy X. sjezdu KSČM 21. dubna letošního roku v Nymburce, a také konečný přístup KSČM k případné podpoře vlády však necháváme na samostatné jednání dne 7. dubna, protože výsledek projednání není ještě ve fázi, kdy by došlo k úplnému kompromisu nejen s ANO, ale zejména s ČSSD ...

Celé vystoupení na 11. zasedání ÚV KSČM - https://www.kscm.cz/cs/aktualne/aktuality/kscm-pusobi-na-soucasne-politicke-scene-jako-konstruktivni-statotvorna-strana

21. března 2018

Zpravodaj MěV KSČM Zlín

Verze pro tisk ve formátu pdf - Zpravodaj č. 261

13. března 2018

Šňůra oslav MDŽ ve Zlínském okrese.

Oslavy MDŽ ve Zlínském okrese začaly v Otrokovicích dne 8. 3. 2018. Proběhly ve Společenském domě a ženám zde zahrála country kapela. Sál byl opět plný jako v loňském roce. Následující den, tedy 9. 3. se konala oslava v samotném okresním a krajském městě ve Zlíně. Tradičně v restauraci u Barcuchů. Zde nám zahrála skupina Harmony a to různý žánr. Zatančily nám taneční páry a svým vystoupením oživily večer děti z tanečního lidového kroužku. Opět bylo plno. Závěr těchto oslav se uskutečnil Ve Slavičíně dne 12. 3. 2018. Zde již tradičně na Sokolovně a rovněž s plným sálem. Program byl prostoupen vystoupeními dětí ze školek a škol.

Všude dostaly ženy přáníčka, karafiáty a malé občerstvení. Byl zajištěn kulturní a hudební program. Ženy odcházely spokojené a už se těšily na příští rok. Zase na svůj svátek.

Všech akcí se účastnil i předseda OV KSČM Zlín, který ve svém projevu poukázal na historii tohoto svátku, popřál hodně úspěchů v životě a projevil podporu v jejich úsilí o život v mírové a lepší společnosti než je tomu dosud a o rovnoprávné postavení ve společnosti.

Zároveň poukázal na ten fakt, že se blíží komunální volby, kde také budou na kandidátkách ženy a vyzval k jejich podpoře a tím i k podpoře naší strany, která vždy hájila zájmy nás obyčejných pracujících lidí a nebude tomu jinak i do budoucna.

Rovněž na těchto akcích vystoupil i s. Radmír Rafaja, který kandiduje do senátu za obvod č.78 ve Zlíně za odstupujícího senátora pana Ing. Čubu.

Všem těmto akcím předcházelo již tradiční rozdávání karafiátů u tržiště ve Zlíně, kde ženám tímto jejich svátek připomínáme. KSČM jako jediná nikdy na tento svátek nezapomenula. A je hluboce zakořeněn v jejím programu.

Všem ženám určitě my muži velmi děkujeme za jejich práci a přejeme jen to nejlepší.

Stanislav Remeš, předseda OV KSČM Zlín

22. února 2018

Zpravodaj MěV KSČM Zlín

Verze pro tisk ve formátu pdf - Zpravodaj č. 260

21. února 2018

Manifest komunistické strany vznikl před 170 lety

Den, kdy byl vydán Manifest komunistické strany (21. únor 1848) je název jednoho z dílů pořadu Slavné dny autora Pavla Zuny, kde můžete nacházet informace a hledat poučení z historie komunistického hnutí, na který upozorňuje Ing. František Jordák ZO KSČM Luhačovice.

Zdroj: www.stream.cz - zhlédnout ...

11. února 2018

Únor 1948 – 70. výročí

Rok 1948 znamenal zásadní zvrat v dějinách Československa. Komunisté se chopili moci, kterou si udrželi po následující čtyři desetiletí a dokázali zajistit obnovu národního hospodářství poničeného válkou, nastolili novodobé pracovně právní vztahy, dali lidem práci a bydlení. Pracující lidé se stali opět lidmi, bylo odstraněno vykořisťování lidí práce.

V únoru 1948 vyústila vládní krize demisí nekomunistických ministrů vlády takzvané Národní fronty Klementa Gottwalda. 20. února abdikovalo 12 ministrů na protest proti upevňování pozic KSČ v mocenských složkách státu a očekávali, že prezident Edvard Beneš vládu rozpustí a na řadu přijdou nové volby. 24. února abdikovali ještě dva ministři soc. demokracie, čímž nevědomky vytvořili podmínky pro převzetí moci. Nekomunistické strany rozehrály právě 20. února 1948 vysokou hru - ministři z národně socialistické strany, demokratické strany a strany lidové se rozhodli podat demisi. Tímto krokem chtěli ministři buď donutit komunisty, aby se podřídili vládě, anebo vyvolat krizi, kterou by řešilo jmenování úřednické vlády a vypsání předčasných voleb. Spoléhali přitom na podporu prezidenta Edvarda Beneše, který však vládu nerozpustil, naopak na návrh Gottwalda na uvolněná místa jmenoval prokomunistické ministry.

Již od konce druhé světové války měli komunisté připravené plány na poválečné uspořádání země. Od roku 1947 šli komunisté do ofenzívy proti svým dosavadním partnerům v Národní frontě. Základním důvodem byla levicová nekorektnost Sociální demokracie a kolaboranství Strany lidové. Únor 1948 začal demisí 12 ministrů: Této „fatální chyby” Gottwald využil. V pěti dnech po demisi ministrů tří nekomunistických stran (národních socialistů, lidovců a slovenských demokratů) začali komunisté formovat „ulici” - sestavovali závodní rady v podnicích a z dělníků v továrnách formovali Lidové milice. Obě organizace měly za cíl v pravou chvíli vyjít do ulic a zajistit bezpečnost celospolečenského převratu jako logického vyústění nespokojenosti občanské společnosti s poválečným vývojem a hrou tradičních politických stran. Tehdejší tzv. „demokratické strany” si špatně propočítaly poměr ve vládě, který vycházel v jejich neprospěch. Přitom tu byla možnost vládu doplnit novými členy dokonce ze stran, které kabinet opustily. To se také stalo, avšak Beneš demisi přijal a jmenoval vládu „obrozené Národní fronty”. „Demokraté” roli Beneše špatně odhadli. Sociální demokraté až do vládní krize hlasovali ve vládě a v Národní frontě vždy s komunisty, teprve v době krize se spor mezi přívrženci spolupráce s komunisty a zastánci ideové samostatnosti vyvrcholil v únoru 1948 kdy zvítězila první skupina a sociální demokracie se stala součástí komunisty ovládané Národní fronty.

Podle historika Petra Zídka byl postup nekomunistických stran netaktický a demise byla „fatální chybou”.

Retribuční zákony schválené i nekomunistickými stranami Národní fronty a podepsané Benešem byly pro komunisty ideálním nástrojem, jak se vypořádat se svými možnými odpůrci. Beneš obnovený retribuční dekret podepisoval ještě těsně před svou smrtí, v květnu 1948. Československo bylo jedinou zemí střední a východní Evropy, ze které se po II. světové válce stáhla sovětská armáda a kde měla komunistická strana díky svým zásadním postojům a zkušenosti lidí z období války opravdu silnou pozici ve společnosti.

Ing. Jordák František,

ZO KSČM Luhačovice 02/2018