KSČM Zlín, Listování tiskem a internetovými médii Volby do Zastupitelstva Zlínského kraje, Válečná historie, Minulost a současnost, Ploština

KSČM ve Zlíně Facebook KSČM Zlín Facebook KSČM Twitter KSČM Twitter KSČM Zlín Videa KSČM Volby KSČM 2017 Se zdražováním vody nesouhlasíme! Církevní restituce - švindl

 

 

Listování médii KSČM aktuality KSČM alternativní informace KSČM komentáře KSČM stanoviska KSČM tiskové zprávy KSČM tiskové konference KSČM Krajský výbor Zlín Přihláška do KSČM

 


Úvodní stránka
Listování tiskem a internetovými médii:

21. srpna 2017 18. srpna 2017 17. srpna 2017 16. srpna 2017 15. srpna 2017
VOLBY 2017
VOLBY 2017

Pozvánka k setkání do Holíče.
30. června 2017 Mezinárodní fotbal žáků "O pohár předsedy OV KSČM Zlín"

Highslide JS

22. ročník mezinárodního fotbalového turnaje mladých fotbalistů
"O pohár předsedy OV KSČM Zlín" v roce 2017.

Již po 22 x…

Již po 22-té proběhl koncem měsíce června za pěkného slunečního dne mezinárodní fotbalový turnaj "O pohár předsedy OV KSČM Zlín".

V loni se uskutečnil u nás v Brumově-Bylnici a nyní se odehrál na Slovensku v obci Krušovce. Za účasti družstev žáků. Z naší strany to byly dvě družstva z Luhačovic a dvě družstva ze Slovenska. A to z obce Krušovce a Kuzmice.

Po přivítání starostou obce Krušovce a s. Stanislavem Remešem, předsedou OV KSČM Zlín všech účastníků, trenérů, starosty obce Kuzmice, zástupce KSS se turnaj rozjel. Předem žáci obdrželi nápoje k pitnému režimu.

Kluci bojovali přes vysoké teplé počasí jak lvi. Za vydatného povzbuzování diváků a trenérů. Nakonec vyšly vítězně z turnaje družstva Luhačovic, které obsadily první dvě místa. Třetí skončili žáci z obce Krušovce.

Závěrem za účasti předsedy OV KSČM Zlín a místopředsedkyně s. Ing. Butnikošarovské a starosty obce Krušovce byly předány ceny-poháry 1.-4. místo, diplomy, dětské šampusy, melouny, krabice žvýkaček. Oceněni byli dále nejlepší brankář, hráč turnaje, střelec. Obdrželi diplom a patřičnou sošku.

Všichni hráči a přítomný doprovod se pak sešli na chutném obědě. Na zpáteční cestu byla dána hráčům minerální voda a svačinový balíček.

Akce se zdařila. Navázaly se nové přátelské vztahy a utužilo se přátelství z minulého období. Tak prohlubujeme kontakty mezi našimi národy a hlavně u mladé generace. Rozloučili jsme se tím, že přejeme mnoho štěstí a úspěchů do konání již 23. ročníku turnaje, který proběhne zase u nás ve Zlínském okrese.

Za uspořádání tohoto 22. ročníku je třeba velmi poděkovat předsedovi obce Krušovce panu Ivanovi Hubinskému na kterém spočívala nejvíce organizace turnaje i finanční zajištění. Dále VV OV KSČM Zlín. A to zejména s. Ing. Františku Jordákovi, který zajistil účast družstev z Luhačovic. I v dnešní době je těžké získat družstvo na akci, kterou dělá KSČM. Děláme to přeci pro naši mladou generaci. Pro její sportovní vyžití a pro sbližování našich obou národů, které jak na této a podobných akcích říkáme žádná hranice nerozdělí.


Highslide JS

22. ročník mezinárodního fotbalového turnaje mladých fotbalistů
"O pohár předsedy OV KSČM Zlín" v roce 2017.
Highslide JS

22. ročník mezinárodního fotbalového turnaje mladých fotbalistů
"O pohár předsedy OV KSČM Zlín" v roce 2017.
Highslide JS

22. ročník mezinárodního fotbalového turnaje mladých fotbalistů
"O pohár předsedy OV KSČM Zlín" v roce 2017.
Highslide JS

22. ročník mezinárodního fotbalového turnaje mladých fotbalistů
"O pohár předsedy OV KSČM Zlín" v roce 2017.
Highslide JS

22. ročník mezinárodního fotbalového turnaje mladých fotbalistů
"O pohár předsedy OV KSČM Zlín" v roce 2017.
Highslide JS

22. ročník mezinárodního fotbalového turnaje mladých fotbalistů
"O pohár předsedy OV KSČM Zlín" v roce 2017.
Highslide JS

22. ročník mezinárodního fotbalového turnaje mladých fotbalistů
"O pohár předsedy OV KSČM Zlín" v roce 2017.
Highslide JS

22. ročník mezinárodního fotbalového turnaje mladých fotbalistů
"O pohár předsedy OV KSČM Zlín" v roce 2017.
Highslide JS

22. ročník mezinárodního fotbalového turnaje mladých fotbalistů
"O pohár předsedy OV KSČM Zlín" v roce 2017.
Highslide JS

22. ročník mezinárodního fotbalového turnaje mladých fotbalistů
"O pohár předsedy OV KSČM Zlín" v roce 2017.
Highslide JS

22. ročník mezinárodního fotbalového turnaje mladých fotbalistů
"O pohár předsedy OV KSČM Zlín" v roce 2017.
Highslide JS

22. ročník mezinárodního fotbalového turnaje mladých fotbalistů
"O pohár předsedy OV KSČM Zlín" v roce 2017.
Highslide JS

22. ročník mezinárodního fotbalového turnaje mladých fotbalistů
"O pohár předsedy OV KSČM Zlín" v roce 2017.
Highslide JS

22. ročník mezinárodního fotbalového turnaje mladých fotbalistů
"O pohár předsedy OV KSČM Zlín" v roce 2017.
Highslide JS

22. ročník mezinárodního fotbalového turnaje mladých fotbalistů
"O pohár předsedy OV KSČM Zlín" v roce 2017.
Highslide JS

22. ročník mezinárodního fotbalového turnaje mladých fotbalistů
"O pohár předsedy OV KSČM Zlín" v roce 2017.
Highslide JS

22. ročník mezinárodního fotbalového turnaje mladých fotbalistů
"O pohár předsedy OV KSČM Zlín" v roce 2017.
Highslide JS

22. ročník mezinárodního fotbalového turnaje mladých fotbalistů
"O pohár předsedy OV KSČM Zlín" v roce 2017.
Highslide JS

22. ročník mezinárodního fotbalového turnaje mladých fotbalistů
"O pohár předsedy OV KSČM Zlín" v roce 2017.
Highslide JS

22. ročník mezinárodního fotbalového turnaje mladých fotbalistů
"O pohár předsedy OV KSČM Zlín" v roce 2017.
Highslide JS

22. ročník mezinárodního fotbalového turnaje mladých fotbalistů
"O pohár předsedy OV KSČM Zlín" v roce 2017.

Stanislav Remeš,

předseda OV KSČM Zlín

Ing. František Jordák15. června 2017 Rozhovor Haló novin s představitelem Českého mírového hnutí

Milan Krajča České mírové hnutí.

Rozhovor Haló novin s představitelem Českého mírového hnutí a členem vedení Světové rady míru Milanem Krajčou


NATO je nepřítelem míru

Světová rada míru pořádala několik dnů před bruselským summitem NATO, dá se říci v předvečer, protesty v řadě měst Evropy pod hlesem »Ano míru! Ne NATO!«. Kde všude, včetně Prahy, se nakonec protesty konaly? Vy jste byl organizátorem pražské demonstrace.

Světová rada míru dlouhodobě a principiálně vystupuje proti Severoatlantickému paktu NATO. Považuje NATO nejen za vojenský nástroj imperialismu, sloužící agresivním vojenským zájmům Spojených států amerických a Evropské unie, ale i za největší a nejnebezpečnější vojenskou organizaci na světě, zodpovědnou za agrese, intervence a zastrašování proti celé řadě zemí. Z tohoto důvodu žádá Světová rada míru jeho rozpuštění.

Bylo tomu tak v minulém roce, kdy organizovala mezinárodní kampaň proti summitu NATO v polské Varšavě, stejně tak i letos, kdy protestovala proti summitu NATO tentokrát v belgickém Bruselu. V mnoha členských zemích NATO se tak v uplynulých týdnech z popudu Světové rady míru uskutečnily demonstrace, blokády a další protesty proti NATO, namátkou například v Itálii, Kanadě, Kypru, Norsku, Portugalsku, Řecku, Spojených státech amerických.

Protest proti bruselskému summitu jsme jako České mírové hnutí ve spolupráci s občanskou iniciativou Ne základnám a dalšími mírovými organizacemi uspořádali i u nás, na Václavském náměstí v Praze.

...

14. června 2017 Prohlášení účastníků protestu proti NATO na Václavském náměstí v Praze

Ano míru NE NATO!

Prohlášení účastníků protestu proti NATO na Václavském náměstí v Praze

My, účastníci shromáždění pořádaného Českým mírovým hnutím za podpory občanské iniciativy Ne základnám a dalších mírových organizací dne 20. května 2017 na Václavském náměstí v Praze, vyjadřujeme svůj jednoznačný nesouhlas se Severoatlantickým paktem NATO. Připojujeme se k mezinárodní kampani »ANO MÍRU! NE NATO!« pořádané Světovou radou míru a ke všem mírumilovným lidem, kteří v těchto dnech pořádají obdobné protesty proti NATO v souvislosti s nadcházejícím summitem tohoto vojenského paktu v belgickém Bruselu.

O svého založení před takřka 70 lety je NATO útočnou agresivní vojenskou organizací. Dnes je víc než zřetelné, že NATO je válečnickou aliancí sloužící k prosazování zájmů imperialismu Spojených států amerických a Evropské unie. NATO a armády jeho členských států nesou plnou zodpovědnost za dlouhou řadu vojenských agresí a intervencí, za rozvrácení dlouhé řady zemí, velké množství civilních obětí, zničenou infrastrukturu, vyhnání milionů uprchlíků z domovů a nekončící humanitární krize. Jsme plně solidární s oběťmi tohoto barbarství, jehož je pakt NATO, za opakovaného porušování mezinárodního práva, suverenity států a práva na mír, strůjcem.

Proto protestujeme proti členství České republiky z NATO. Nesouhlasíme s účastí ozbrojených sil našeho státu v zahraničních agresích NATO, Spojených států amerických nebo Evropské unie. Odmítáme jakoukoliv přítomnost cizích vojsk na území České republiky. Stavíme se proti tlaku Spojených států amerických a NATO na navyšování vojenského rozpočtu naší země. Odsuzujeme koncentraci jednotek NATO v regionu střední a východní Evropy spojené se soustavnými vojenskými provokacemi.

Požadujeme vystoupení České republiky ze Severoatlantického paktu NATO a změnu zahraniční politiky naší země tak, aby byla založena na nezávislosti, respektování mezinárodního práva a suverenity států, míru a mezinárodní spolupráci. Společně s mírumilovnými lidmi na celém světě říkáme: »ANO MÍRU! NE NATO!«


Videozáznamy na youtube.com z vystoupení jednotlivých řečníků na protestu Českého mírového hnutí proti NATO na Václavském náměstí v Praze dne 20. května 2017.

Eva Novotná (Ne základnám) - přehrát video ...


Josef Skála (Komunistická strana Čech a Moravy) - přehrát video ...


Andrej Bóna (Strana demokratického socialismu) - přehrát video ...


Ivan Kratochvíl (Českoslovenští vojáci v záloze za mír) - přehrát video ...


Nikola Čech (Levá perspektiva) - přehrát video ...


Stanislav Grospič (Odborové sdružení Čech, Moravy, Slezska) - přehrát video ...


Marta Semelová (Komunistická strana Čech a Moravy) - přehrát video ...


Wilhelm Feigl (České mírové hnutí) - přehrát video ...


5. června 2017 Pietní akt 10. června 2017 k 75. výročí VYHLAZENÍ OBCE LIDICE


Připomínáme si 75. výročí lidické tragédie.

Pozvání na pietní akt k 75. výročí VYHLAZENÍ OBCE LIDICE

Osud Lidic se naplnil 10. června 1942. Po atentátu na Reinharda Heydricha 27. května 1942 byla obec po rozkazu K. H. Franka srovnána se zemí. 173 mužů bylo zastřeleno a ženy a většina dětí byly převezeny do koncentračních táborů.

Původní záměr nacistů vymazat obci z povrchu světa ale nevyšel.

Lidice byly obnoveny a řada náměstí, ulic, obcí nebo i žen na celém světě nese na jejich počest jméno Lidice.


3. června 2017 Stanovisko Výkonného výboru ÚV KSČM z 2. června 2017

Vládní krize podlamuje důvěru v ústavní a veřejné instituce

Výkonný výbor ÚV KSČM na svém včerejším zasedání přijal stanovisko k aktuální politické situaci, které publikujeme v plném znění.

Vláda Bohuslava Sobotky svou krizi sice přežila, její podpora se však neustále tenčí. Podle květnového průzkumu jí důvěřuje už jen 23 procent občanů. Tak špatně na tom koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL ještě nebyla.

Sama se honosí úspěchy, které prý musí dovést do zdárného konce. Předvádí však už jen hádky a vzájemná obvinění. Na řadu z nich pamatuje i trestní právo. KSČM na to, že vláda uvízla v bezvýchodné krizi, upozorňuje už od ledna. Vše to, co ji vyvolalo, škodí zemi stále víc. Nápravu nepřinesla ani změna vicepremiéra a ministra financí za hnutí ANO.

Z vlády je, místo centra odpovědné státní moci, ring předvolebních úderů a podpásovek. Ta vřava má odvést pozornost i od asociálních intrik. KDU-ČSL by ráda znovu zpoplatnila pobyt v nemocnici. Ministr Pilný chce nutit k práci lidi na zaslouženém odpočinku. Za podporu proti jednomu z koaličních partnerů se platí skandálními kompromisy. Bělobrádkovu účast na sudetoněmeckém sjezdu tak toleruje i předseda vlády a ČSSD. Přestřelka mezi ministry Chovancem a Pelikánem dokládá, že vláda se neshodne ani tváří v tvář nekontrolované migraci. Ministr Herman uráží voliče návrhy, jak zbavit poslance KSČM práva na interpelaci. Prázdným gestem zůstal i slib ministryně Valachové, že vyvodí politickou odpovědnost z korupce v jejím resortu.

Vládní krize podlamuje důvěru v ústavní a veřejné instituce. Otázky, které nesnesou odkladu, vláda neřeší a nemá to ani v plánu. Nevěrohodnost ČSSD, ANO a KDU-ČSL, jež to mají na svědomí, je jako na dlani. Tím víc je třeba jim vyslovit nedůvěru i v nadcházejících volbách.

Haló noviny 3. června str.1 a - přečíst na facebooku KSČM

Výkonný výbor Okresního výboru KSČM Zlín
se na svém zasedání dne 5. 6. 2017 připojuje ke stanovisku VV ÚV KSČM k aktuální politické situaci ze zasedání 2. 6. 2017 a má naši plnou podporu.

Stanislav Remeš, předseda OV KSČM Zlín a členové VV OV KSČM Zlín,

Zlín 5. 6. 2017.


3. června 2017 Prohlášení Městského výboru KSČM v Brně z 2. června 2017

Prohlášení Městského výboru KSČM v Brně

Městský výbor KSČM v Brně vyjadřuje obavy nad sílícími projevy neonacismu ve statutárním městě Brně.

Protestujeme proti snahám vedení brněnské radnice podílet se na snahách o přepisování dějin ve prospěch ve 2. světové válce poražených.

Protestujeme proti zneužívání a jednostrannému výkladu vybraných událostí spojených s koncem 2. světové války a osvobození Brna.

Protestujeme proti (se souhlasem vedení brněnského magistrátu organizovaném) Pochodu smíření. Letos byli dokonce k této akci zneužiti i potomci význačných židovských rodin, které byly brněnskými nacisty přinuceny opustit Brno. Magistrátu se tak podařilo spojit do jednoho pochodu vyhnané a „vyhnané” bez ohledu na dobu, důvod a vinu.

Navzdory účelovému zdůvodňování nechápeme vstřícné kroky magistrátu k potomkům brněnských Němců, nositelů vyznamenání Adolfa Hitlera za podíl na rozbití Československé republiky. Potomkům těch, kteří si kupovali vstupenky na shlédnutí poprav brněnských bojovníků proti německému fašismu.

Nesouhlasíme s přístupem brněnského magistrátu - bombastickým připomínáním Německého domu, symbolu fašismu v Brně od druhé poloviny 30 let do konce války.

Protestujeme proti posilování vazeb vedení města Brna a představiteli sudetoněmeckého landsmanšaftu.

Protestujeme proti účasti čelného představitele města p. Andera na jejich sjezdu.

Protestujeme proti návštěvám členů vlády České republiky na sjezdech sudetoněmeckého landsmanšaftu.

Protestujeme proti návštěvě místopředsedy vlády české republiky p. Bělobrádka na tomto sjezdu v Augsburku o víkendu. Již samotnou účast představitele vlády chápeme jako vyjádření souhlasu vlády České republiky s požadavky sudetoněmeckého landsmanšaftu, tedy vyjádření souhlasu např. se zrušením dekretů prezidenta Beneše z r. 1945!

Vyjadřujeme rozhořčení, že předseda vlády svrchované ČR p. Sobotka se k této závažné otázce dosud nevyjádřil (opomíjíme obojetné a stanovisko postrádající vyjádření ministra zahraničí). Nevyjádření se premiéra lze chápat i tak, že on sám, jako předseda vlády, ale i jako předseda ČSSD, se jménem své strany, jejich členů i voličů kloní k názorům p. Bělobrádka!

Odmítáme přijímat jako normální to, co normální není!


30. května 2017 České mírové hnutí a Světová rada míru v Bruselu - „ANO MÍRU! NE NATO!”

Světová rada míru proti summitu NATO v Bruselu

V průběhu proběhlého bruselského summitu Severoatlantického paktu NATO uspořádala Světová rada míru v rámci své kampaně „ANO MÍRU! NE NATO!” v belgické metropoli několik úspěšných aktivit. Nejvýznamnější z nich byla Mezinárodní konference proti NATO, která se v Bruselu uskutečnila 24. května. Zúčastnilo se jí na 80 delegátů zastupujících 21 organizací z 15 zemí. K přítomným patřili také nejvyšší představitelé Světové rady míru – prezidentka Soccoro Gomes a generální tajemník Thanassis Pafilis. Konference se zúčastnili také členové Evropského parlamentu i představitelé partnerských mezinárodních organizací – Světové federace demokratické mládeže a Mezinárodní asociace demokratických právníků.

Účastníci mezinárodní konference odsoudili zločinný a reakční charakter NATO, vojenského nástroje imperialismu zodpovědného za dlouhou řadu intervencí, převratů, agresí a válek. Konference potvrdila požadavek mezinárodního mírového hnutí na zrušení NATO a podpořila zápas mírových sil v jednotlivých členských zemích paktu za vystoupení z NATO. Řadou řečníků bylo poukázáno na zodpovědnost nejvyšších představitelů všech členských zemí NATO, kteří schvalují jeho zločinnou politiku naprosto jednomyslně. Rozhodně odmítnut byl požadavek NATO na navyšování vojenských rozpočtů jeho členských států na 2% HDP.

Z České republiky se konference a dalších bruselských aktivit Světové rady míru proti NATO zúčastnilo České mírové hnutí. Jeho představitel Milan Krajča na konferenci hovořil o aktuálním navyšování vojenské přítomnosti NATO ve střední a východní Evropě, spočívající v budování nových vojenských základen, organizování velkého počtu vojenských cvičení i permanentních vojenských přesunech. Zmínil také současné snahy mírového hnutí u nás za vystoupení země z NATO i zápas proti prosazení návrhů ústavních změn v České republice, dovolujících obcházet český parlament při schvalování vysílání českých vojáků do zahraničí či dokonce při umožňování přítomnosti cizích vojsk na území naší republiky. S velkým zájmem se pak setkaly informace o schválení podřízenosti části Armády České republiky německému Bundeswehru.

Světová rada míru také v Bruselu podpořila protesty v ulicích belgické metropole namířené vedle summitu NATO také proti s ním související návštěvě prezidenta Spojených států amerických Donalda Trumpa. Kromě akcí v samotném Bruselu zorganizovaly členské organizace Světové rady míru v uplynulých dnech protesty proti NATO v řadě jeho členských států např. v Itálii, Kanadě, Kypru, Norsku, Portugalsku, Řecku, Spojených státech amerických a dalších zemích. V České republice zorganizovalo protest proti NATO 20. května na Václavském náměstí v Praze České mírové hnutí za podpory občanské iniciativy Ne základnám a dalších mírových organizací a iniciativ.

Highslide JS

Světová rada míru proti summitu NATO v Bruselu.
Highslide JS

Světová rada míru proti summitu NATO v Bruselu.
Highslide JS

Světová rada míru proti summitu NATO v Bruselu.
Highslide JS

Světová rada míru proti summitu NATO v Bruselu.
Highslide JS

Světová rada míru proti summitu NATO v Bruselu.
Highslide JS

Světová rada míru proti summitu NATO v Bruselu.


13. května 2017 Je načase vyslovit vládě nedůvěru

Je načase vyslovit vládě nedůvěru

12. 5. 2017

Tato vláda už pro naše občany nic dobrého nevykoná. Rozpory mezi koaličními stranami blokují i schválení zákonů, jejichž návrhy Poslanecká sněmovna PČR obdržela či dokonce začala projednávat. KSČM na to upozorňuje už od ledna. Náš návrh sněmovnu rozpustit a vypsat předčasné volby však potřebnou ústavní většinu nenašel. Přilnavost k vládním funkcím má, jak se teď ukazuje v celé nahotě, pro mnohé větší váhu než zájmy vlastní země.

Pramálo společného s nimi mají i otázky, v nichž si koaliční partneři vjíždí do vlasů. Nic na tom nezměnila ani schůze Poslanecké sněmovny PČR tuto středu. Vládní krizi nejenže nevyřešila, ale naopak ještě prohloubila a vyhrotila. Právě to výslovně konstatuje i vlastní usnesení PS PČR. Situace je neúnosná. Občany České republiky mění v rukojmí skandálních střetů, poškozujících i pověst země v zahraničí.

KSČM proto předkládá řešení, prosaditelné z vůle prosté, nikoli ústavní, většiny zákonodárců. Obracíme se na všechny parlamentní strany a hnutí s návrhem hlasovat o vyslovení nedůvěry nynější vládě. Takovou nabídku odmítne jen ten, kdo s umělým protahováním neřešitelné vládní krize spojuje cíle, které jsou se zájmy občanů a celé země neslučitelné.

Zdroj: Autor: VV ÚV KSČM kscm.cz


10. května 2017 Cesta za památníčky a památníky hrdinů z druhé světové války

Akce Cesta za památníčky a památníky hrdinů z druhé světové války v okrese Zlín se konala i letos.

U příležitosti konce druhé světové války zorganizovala Krajská rada Česko-Ruské společnosti z.s. Zlín spolu s OV KSČM ve Zlíně na 8. května v den státního svátku již tradiční Cestu za památníky a památníčky hrdinů a padlých občanů a vojáků a partyzánů. Vzpomínáme tak i v malých obcích těch, kdož před 72 léty a v době okupace nasazovali své životy a životy svých blízkých v boji proti německému fašismu za svobodu národů Československa a mnoho z nich v tomto boji darovali to nejcennější - své životy!

Naše cesta osobním automobilem značky Škoda započala hned zrána v obci Tlumačov u pomníčku rudoarmějce Mackaleviče. Další zastávkou bylo město Napajedla, kde na náměstí stojí tři pomníky z toho jeden je věnován dvěma zabitým americkým letcům a ostatní těm mnoha napajedelským statečným lidem, kteří položili své životy. Na kopečku nad zámkem je pomníček se jmény partyzánů, kteří tam byli umučeni. Tomu místu se říká Na kalvárii. Potom jedeme do Pohořelic, do Bohuslavic u Zlína, kde mimo cestu hlavní na malém plácku zahynul neznámý voják rudé armády. Za chvíli jsme v partyzánské vesnici Březnice. Tam pod školou u kostela je památník 19 zastřeleným občanům z doby let 1942 až 43, kdy tu v lesích zvaných Křiby ukrývali příslušníky odboje. Svědčí o tom i místo vysoko nad obcí – Na mohyle kde stojí uprostřed vysazených břízek památník moravské odbojové organizaci Rovnost. Zde všude klademe karafiáty. Dalšími našimi zastávkami je Salaš u Zlína, Hřivínův Újezd a Biskupice. Právě v Biskupicích zjišťujeme, že tu u pěkného pomníčku zapomněli vyvěsit státní vlajku a květiny jsou pouze umělé. Dále jedeme přes Luhačovice do Slavičína. Zde navštěvujeme místní hřbitov. Je tu pomník obětem první a druhé světové války a hrob amerických pilotů z náletu 29. srpna 1944, hrob vojáka Rumunské královské armády a rudoarmějce. Překvapuje nás tu tříčlenná skupinka vojáků vzdávající čest padlým. Příjemně nás to překvapilo. Pak zase nasedáme do auta a jedeme přes horský hřbet Vizovických vrchů po klikaté cestě kolem obce Loučka a zastavujeme až na místě v lese zvaném Barák. Je tu pomník v podobě kamene s opravenými nápisy dvou jmen ruských partyzánů, kteří zde padli 3. května 1945 těsně před osvobozením Vizovic. Místo je lidmi pěkně upravené s velkým věncem od TJ Sokol Vizovice. No a už sjíždíme z velkého kopce do města Vizovice, kde naproti nemocnice Milosrdných bratří je zdejší hřbitov. Kráčíme zde vzhůru k památníku osvobození a na zemi před ním je 7 opravených desek se jmény. Je na nich jméno jednoho vojáka československého a 6 jmen ruských partyzánů. Pokládáme květiny a odcházíme po nově opravených schodech mezi hroby abychom pokračovali v naší cestě.

Odjíždíme na sever od Zlína do obcí Ostrata, Hvozdná, Kašava a Držková. Všude vidíme pěkně upravené pomníky, květiny a státní vlajky. V Držkové na nás přes silnici volají dva starší manželé a vyptávají se kdo jsme a co nás k pomníku přivádí. Po krátké debatě se paní přiznává, že pečuje léta o okolí pomníčku. Vidíme že lidé přece jen nezapomínají... Jedeme do Zlína kde v místní části Jaroslavice stojí u zastávky MHD pomník zde padlému kapitánu Smirnovovi. Je tu jen vyhořelá svíčka a mala květinka a ještě loňské listí... Ukláníme se pokládáme karafiáty na pomníček a jsme smutní z toho, že na toto místo město Zlín zapomnělo krom toho, že právě v květnových dnech ohradilo pomník partyzána v parku, aby jej najatá firma začala opravovat... to bez poct v květnových dnech. To, že tak mohli učinit již v loňském roce při celkové rekonstrukci Komenského sadů je mi divné, ale panu primátorovi Zlína panu doktoru Adámkovi asi nepřišlo divné konat pietní akt místo u partyzána u pomníku T. G. M.

Naše Cesta za památníčky dnes končí, možná jsme na některá místa nestihli dorazit, je už skoro večer. Ale vždy se ještě zastavujeme v Domově důchodců na Lukově, kde jsme navštivili přítelkyni Jindřišku Churou s kytičkou karafiátů, která kdysi dávno v roce 1990 tuto akci spoluorganizovala, aby věděla že my nezapomínáme a jsme jejími pokračovateli. Je smutné, že k pomníčkům nechodí dost mladých lidí, žáků a studentů neboť je potřebí, aby se vědomí o hrůzách války v další generaci lidí neztratilo!


Highslide JS

U památníku paryzánů obec Držková.
Highslide JS

Desky se jmény padlých partyzánů hřbitov Vizovice.
Highslide JS

Pomník umučeným partyzánům Na Kalvárii v Napajedlích.
Highslide JS

Památník padlým partyzánům místo Barák nad Vizovicemi.
Highslide JS

Pomník Na Mohyle Březnice u Zlína je věnován organizaci Moravské rovnosti.


4. května 2017 Stanovisko VV ÚV KSČM k vládní krizi

Stanovisko VV ÚV KSČM k vládní krizi

4. 5. 2017

Oznámení Bohuslava Sobotky, že hodlá podat demisi vlády, dalo plně za pravdu stanovisku, které KSČM prosazuje již od počátku letošního roku. Koaliční vláda ČSSD, ANO a KDU-ČSL, zmítaná vzájemným obviňováním ze skandálního porušování zákonů, už pro Českou republiku nic pozitivního nevykoná. Jediným řešením v zájmu občanů je proto vypsání předčasných voleb do PS PČR.

Když to KSČM navrhla v lednu tohoto roku, získání potřebné ústavní většiny narazilo na politické ambice i osobní vypočítavost subjektů, kterým jsou životní zájmy země lhostejné. Jsme i nadále připraveni jednat se zástupci odborů, hnutí a občanských iniciativ, které se situací cítí právem ohroženy. Nynější vládní krize potřebu demokratického východiska jen dál umocňuje.

VV ÚV KSČM proto voleným funkcionářům poslaneckého klubu strany uložil, aby při jednáních o řešení vládní krize rozhodně prosazovali stanovisko KSČM, vyjadřující zájmy občanů ČR, a ve vztahu k ostatním parlamentním subjektům usilovali o přijetí ústavního usnesení, které povede k rozpuštění PS PČR a vypsání předčasných voleb.


 

 
Komunistická strana Čech a Moravy je demokratickou politickou stranou působící podle zákona. Pro své označení používá zkratku KSČM. KSČM je právnickou osobou, působící na území České republiky. Sídlem ústředních orgánů KSČM je Praha.

Programový cíl a charakter strany: Programovým cílem KSČM je socialismus, demokratická společnost svobodných, rovnoprávných občanů, společnost politicky a hospodářsky pluralitní, postavená na maximální občanské samosprávě, prosperující a sociálně spravedlivá, pečující o zachování a zlepšování životního prostředí, zabezpečující lidem důstojnou životní úroveň a prosazující bezpečnost a mír.

Program KSČM vychází z marxistické teorie otevřené dialogu s mezinárodním komunistickým a levicovým hnutím, novým myšlenkám a poznatkům. KSČM usiluje o to, aby byla stranou masovou, která pracuje na základě kolektivnosti jednání a rozhodování, stranou samosprávných principů a široké vnitrostranické demokracie. V KSČM nemá nikdo výlučná práva a postavení. Působnost členů a funkcionářů strany je určena usneseními sjezdů, stanovami, organizačním řádem a dalšími vnitřními dokumenty.


Chcete-li se stát členem(-kou) KSČM klikněte na odkaz a dozvíte se více o podmínkách přijetí, děkujeme.

Nabídka
Úvodní stránka
VIII. sjezd KSČM
IX. sjezd KSČM
Prohlášení a stanoviska
Přečetli jsme
Listování médii
Zastupitelé a poslanci
Volby
Program pro budoucnost ČR
Válečná historie
20. století

Minulost a současnost
Ploština žalující
Informujeme
Bratřejov
Brumov - Bylnice
Luhačovicko
Napajedelsko
Otrokovice
Slavičín
Slušovice
Tlumačov
Trnava
Valašské Klobouky
Zlín
Odkazy na videa
Odkazy na videa 2017
Diskusní příspěvky
Kontaktní údaje
Napíšete nám? Děkujeme


Některé odkazy

Zlínský krajský výbor KSČM
KSČM
Haló noviny
Obrys kmen
Haló TV
České mírové hnutí
KSM
KSS TOPOĽČANY
Petice

Petice NATO po Varšavě Petice NATO po Varšavě.
Ne cizím armádám a základnám Petice proti cizím armádám a základnám na území ČR.
Petice k daru církvím Petice k zrušení zákona k tzv. cirkevním restitucím.
Petice k majetkům Petice k majetkovým přiznáním.
NE základnám!

Statistika od 14.4. 2005

TOPlist