15. července 2019

Setkání občanů a mládeže na moravsko-slovenském pomezí v Dubňanech dne 17. srpna 2019.

Pokud jste z okresu Zlín, informujeme vás o možnosti využití autobusové dopravy ze Zlína, Otrokovic a Napajedel.

Autobus pojede po trase: Zlín zastávka u Svitu v 10.00 hod., přes Kvítkovice (zastávka ČSAD v 10.15 hod.) a Napajedla (u Fatry v 10.20 hod).

Závazné přihlášky lze dojednat do 10. srpna 2019 na tel. 725 646 092, 776 700 261.

Cena dopravy je 100 Kč. Při malém počtu přihlášených bude autobus zrušen!

Za pořadatele zve OV KSČM Zlín.

2. července 2019

Postoje KSČM k protivládním demonstracím

Českou republiku a především Prahu v uplynulých dnech zachvátila vlna pokusů vyvolat velké protestní demonstrace namířené proti dnešnímu předsedovi vlády Andreji Babišovi a jmenované ministryni spravedlnosti Marii Benešové. Stranou protestů nezůstal ani prezident České republiky Miloš Zeman. Tyto protesty vyvrcholily demonstrací na Letné v Praze v neděli 23. června. Nelze nevnímat snahy organizátorů těchto protestních hnutí dát jim podobu protestů z roku 1989. Nelze také bez povšimnutí přejít úlohu veřejných sdělovacích prostředků v organizování těchto protestů, včetně přístupu veřejnoprávní televize. KSČM vnímá pozadí těchto protestů jako boj o politickou moc skupin české pravice.

Nikoliv náhodou byl na pódium na Letné pozván i představitel římsko-katolického kléru slovy, že přichází ze Sudet. Prolomení Benešových dekretů rozhodnutím krajského soudu o majetku šlechtického rodu Walderode, spustilo lavinu, která může být pro Českou republiku tragická. Není pro nás přijatelné dopustit revizi dekretů prezidenta republiky E. Beneše, poválečného odsunu německé menšiny a rehabilitace s nacisty kolaborujících šlechtických rodů.

KSČM podpořila v roce 2018 získání důvěry menšinové koaliční vlády hnutí ANO a ČSSD na základě závazku naplnění jasných sedmi programových bodů.

Máme mnoho výhrad k fungování dnešní kapitalistické společnosti a našeho státu. Nepřejeme si však destabilizaci České republiky, návrat zkrachovalých politických elit ODS, TOP 09, STAN a KDU-ČSL, ani posílení vlivu zahraničních mocenských kruhů prezentovaných i Českou pirátskou stranou. Odmítáme proto pokus o jakýkoliv státní převrat v zájmu pravicových mocenských elit.

29. 6. 2019, ÚV KSČM, kscm.cz

28. června 2019

Leták KSČM: Budeme se opět klanět rodu Walderode?

Rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové, kterým potvrdil rozhodnutí okresního soudu v Semilech o navrácení více jak tří miliatdoveho majetku, potomkům šlechtického rodu Walderode považuji za velice nebezpečný precedens ve vztahu k platnosti a výkladu dekretů prezidenta republiky Eduarda Beneše. Podivný je letitý průběh celé kauzy a zejména rozhodnutí Nejvyššího soudu z roku 2008. Jsem přesvědčen, že tímto krokem je zpochybněna platnost tzv. dekretů prezidenta republiky a může to vést k významným krokům v neprospěch České republiky.

28. 6. 2019, Mediální úsek ÚV KSČM

22. června 2019

KSČM nedůvěru vládě nepodpoří

Výkonný výbor ÚV KSČM doporučil poslaneckému klubu, aby při středečním hlasování v parlamentu aktivně nepodpořil vyslovení nedůvěry vládě. Postup poslanců má být jednotný a srozumitelný.

»Usnesení je jednoznačné, poslanci mají aktivně nepodpořit vyslovení nedůvěry vládě. Naše stanovisko by bylo odůvodněno v závěrečném hlasování a vystoupení nejméně jednoho z poslanců,« řekl předseda ÚV KSČM a první místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Filip. Ti, kteří navrhují vyslovení nedůvěry vládě, podle něj nepředkládají žádnou alternativu vývoje v České republice. »Nemají žádnou příští vládu ani koncept, jak by krizi, kterou svým krokem vyvolají, řešili,« připojil Filip.

Jak bude doporučení výkonného výboru konkrétně realizováno, zda se komunisté zdrží hlasování, nebo se postaví proti návrhu pravicové opozice, bude patrné po středečním dopoledním jednání poslaneckého klubu. »Každopádně neodejdeme, budeme ve Sněmovně a budeme aktivně sledovat rozpravu,« řekl Filip.

Spokojenost s prací vlády je podle něj jen v některých ohledech. »Z našich podmínek je splněno, že rostou mzdy a důchody, odhlasováno bylo zdanění církevních restitucí a ochrana surovin je za ministra Havlíčka lepší než za jeho předchůdkyně Novákové,« uvedl Filip pro Haló noviny. »Naopak nejsme spokojeni s prací ministra zahraničí a výhrady máme i směrem k jiným resortům. Necháváme to ale na hodnocení dohody o toleranci mezi námi a hnutím ANO, ke kterému dojde po uplynutí tradičního půlroku,« dodal Filip.

Výkonný výbor ÚV KSČM se na svém zasedání zabýval nejen postojem k vládě, ale mj. i hodnocením voleb do Evropského parlamentu, dále schválil materiál nazvaný »Přístupy KSČM k podpoře komplexního řešení tělovýchovy a sportu« a stanovisko k stále většímu překrucování historie (uvádíme na jiném místě).

Potřeba 101 hlasů

Sněmovna bude o nedůvěře hlasovat ve středu na návrh ODS, Pirátů, TOP 09, STAN a lidovců v reakci na auditní zprávu Evropské komise o střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) a jeho stíhání v dotační kauze Čapí hnízdo.

K vyslovení nedůvěry je třeba 101 hlasů, kluby pětice opozičních stran a SPD čítají celkem 87 poslanců. Z dosavadních 14 pokusů o vyslovení nedůvěry vládě uspěl jediný. V roce 2009 Sněmovna vyjádřila nedůvěru vládě Mirka Topolánka v době, kdy ČR předsedala Evropské unii. Vláda ANO a ČSSD už loni 23. listopadu jeden pokus o vyslovení nedůvěry přečkala.

21. 6. 2019, (pk) halonoviny.cz

7. června 2019

K plánované výstavbě nemocnice

Již 17. června nás čeká další jednání Zastupitelstva Zlínského kraje (ZZK). Už několik měsíců se točíme kolem jednoho tématu – výstavby nové krajské nemocnice. Tento krok není ani součástí programového prohlášení Rady Zlínského kraje, a navíc máme stále platnou zdravotnickou koncepci, kde o nové nemocnici rovněž není zmínka. Samozřejmě i klub zastupitelů za KSČM by přivítal novou špičkovou moderní nemocnici, ale pouze za podmínek, že na to kraj bude mít finance.

V kombinaci s výrazně zvýšenými náklady na zajištění dopravní obslužnosti hrozí skutečně velké problémy s financováním ZK v horizontu několika let. A ty očividně nemá. O zpracování finanční analýzy zastupitelé hejtmana, potažmo radu, opakovaně vyzvali - a výsledek? Cár papíru, který nemůže přesvědčit žádného soudného člověka. Chybějících 250 milionů na dofinancování sociálních služeb v letošním roce svědčí o tom, že kraj není v tak špičkové kondici, jak tvrdí pan hejtman.

Náš klub může tak zásadní finanční závazek podpořit jen v případě, že řádně zpracovaná analýza ukáže, že je to pro kraj únosné a to nejlepší možné řešení. Dosud se tak ale nestalo.

Ivan MAŘÁK, předseda klubu krajských zastupitelů za KSČM ZZK

6. 6. 2019 Haló noviny a halonoviny.cz

3. června 2019

Sociální služby musí být co nejdříve dofinancovány

Sociální služby musí být co nejdříve dofinancovány. Momentálně chybí minimálně dvě miliardy. Nechceme zázrak. Chceme zachovat minimální funkčnost systému. Pokud nejsou ministryně práce a sociálních věcí a ministryně financí schopny se dohodnout, je to smutné. Pokud jim jde ale opravdu o občany České republiky, měly by se k tomu konečně obě postavit čelem. Po usneseních, která byla přijata, už budou situaci muset řešit. KSČM mimo jiné žádá vládu, aby uložila MPSV projednat nad rámec připomínkových řízení s dotčenými partnery, zejména asociací krajů, svazem měst a obcí a zástupci poskytovatelů sociálních služeb připravované změny novely zákona o sociálních službách a možnosti dofinancování sociálních služeb a sociální práce v roce 2019 z nespotřebovaných rezerv MPSV do 15.6.2019. Nutná je také novelizace vyhlášky číslo 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, valorizace úhradových limitů za stravovací a ubytovací služby v pobytových zařízeních a hodinové sazby za úkony v terénních a ambulantních službách v souladu s usnesením komise Rady asociace krajů ze dne 28. února 2019. Prostě jsme opět ukázali, že jsme tady opravdu pro lidi.

31. 5. 2019 Poslanecký klub KSČM, halonoviny.cz

31. května 2019

Skládce se věnuje i nově zřízený výbor pro životní prostředí

Jak mohli zaznamenat zejména ti občané, kteří se zajímají o dění v místní samosprávě, na ustavujícím zasedání současného zastupitelstva města na konci října byl zřízen výbor zastupitelstva pro životni prostředí. Zastupitelstvo ze zákona musí zřídit výbory finanční a kontrolní, z vlastní vůle však může zřídit libovolný počet dalších výborů, které pojmenuje a zaúkoluje dle svého uvážení. Vtomto případě lze říct, že šlo o přirozené vyústění stavu, kdy v našem městě po léta přetrvávaly environmentální problémy, jež se přes veškeré dosavadní snahy nedařilo uspokojivě řešit, přičemž zřízení výboru by mělo napomoci tomu, aby se environmentálními tématy na úrovni městské samosprávy zabývali primárně lidé, kteří mají v dané oblasti vzdělání, pracovní zkušenosti nebo se jí zabývají ve svém volném čase.

Na svém druhém zasedání v prosinci pak zastupitelstvo zvolilo členy výboru a předsedu a také jmenovalo tajemnici výboru, která není členkou, ale stará se o organizační a administrativní záležitosti související s prací výboru. Členy výboru si dle zavedených zvyklostí nominovaly politické subjekty kandidující v posledních komunálních volbách a vzhledem k tomu, že nominace byly napříč politickým spektrem vedeny orientací na odbornost a zájem kandidátů, nemělo zastupitelstvo důvod k námitkám. Zahájení činnosti výboru tedy již nestálo nic v cestě.

Účelem prvního zasedání výboru v únoru bylo zejména vzájemné seznámení členů včetně představení jejich odborností a zaměření orientace na konkrétní témata v oblasti životního prostředí. Výbor byl dále vedením města seznámen s aktuální situací na skládce Radašovy a na kompostárně, která se v areálu skládky nachází. Dále se diskutovalo o představách členů o náplni práce výboru a samotné podobě jeho práce. Byl také zvolen místopředseda výboru, jehož úkolem má být výkon kompetencí předsedy v případě jeho nepřítomnosti, tj. svolání zasedání, jeho řízení a dohled nad pořízením zápisu.

Druhé zasedání na konci dubna se již zabývalo konkrétním úkolem daným usnesením zastupitelstva. Bylo jim posouzení studie „Posouzení variant realizace rekultivace skládky Slavičín - Radašovy", zpracovaně odborníkem, který se již v minulosti nejrůznějšími aspekty této skládky opakovaně zabýval a má tedy o vývoji situace na skládce přehled po dlouhou dobu. Studie předložila dvě varianty řešení rekultivace, která je nevyhnutelná. Varianta A řeší rekultivaci stávajícího půdorysu skládky bez dalšího navážení odpadu, varianta B pak předpokládá doskládkování určitého množství odpadu a úpravu tělesa skládky ve smyslu změny jeho půdorysu. Obě varianty jsou co do investičních nákladů srovnatelné, druhá z variant přináší výraznou úsporu v podobě příjmů z poplatků za navezený odpad; nese s sebou ale značná realizační úskalí a rizika, zejména v nutnosti zajištění vhodného provozovatele skládky na dobu, po kterou by probíhalo navážení dalšího odpadu.

Výbor doporučil zastupitelstvu nechat situaci raději posoudit další nezávislou odbornou autoritou. V otázce preferování některé z variant stávající studie výbor nepřijal usnesení, ačkoli většina přítomných členů se klonila k variantě A. Vedení města nyní řeší možnosti dalšího posouzení situace, pokud možno včetně zaměření na problematiku průsakových vod, kterou se stávající studie zabývá jen okrajově. Na základě dalších informací by pak mělo zastupitelstvo rozhodnout, zda město přijme skládku do svého vlastnictví a postará se o její rekultivaci.

Ačkoli je v tuto chvíli řešení dalšího vývoje skládky nejvyšší prioritou, výbor pro životní prostředí se bude v budoucnu určitě zabývat i mnoha dalšími tématy. Předpokládat lze např. zeleň v intravilánu i extravilánu města, koncepci odpadového hospodářství, revitalizaci nevyhovujících lokalit, vzhled a čistotu koryta Říky a mnoho dalších. Výbor je v každém případě otevřen i podnětům ze strany jednotlivých občanů, případně místních spolků, zájmových organizací i dalších institucí. Pokud vás trápí nějaký problém z oblasti životního prostředí a znáte některého z členů výboru, jistě vás rád vyslechne. Kontaktovat můžete též předsedu výboru na e-mailu vojtech.straka@gmail.com.

Závěrem mi dovolte poděkovat zastupitelstvu města za důvěru, kterou do našeho výboru vložilo, paní tajemnici, která plní své úkoly se znamenitým nasazením, a zejména členům výboru, kteří se práci věnují ve svém volném čase a zcela dobrovolně, přičemž musí přijímat odvážná rozhodnutí, která mohou mít v případě potvrzení zastupitelstvem dopad na několik dalších generací občanů Slavičína.

Vojtěch Straka, váš zastupitel za KSČM, předseda výboru pro ŽP

Další informace v červnovém (2019) Slavičínském zpravodaji .pdf

19. května 2019

Volte život! Volte naději! Volte lidi práce!

Fr. Jordák

19. května 2019

Volba KSČM – Česká levice společně, hlas pro suverenitu ČR

Zbývají poslední dny do konání voleb do Evropského parlamentu. Jde o velmi důležité rozhodnutí, kde je potřeba každý hlas těch, kteří nechtějí dál ztrácet naši suverenitu a zejména identitu. Stávající Evropská unie pracuje pro nadnárodní korporace, využívající v ČR levné práce; mezinárodní řetězce, které nás krmí předraženými šunty; miliardáře vyvádějící zisky do daňových rájů; falešné nadace; ale i resuscitovanou pravici a pomlouvače, kteří útoky na KSČM a lhaním zakrývají svou neschopnost řešit skutečné potřeby lidí.

Vyzýváme proto všechny občany, kterým není lhostejná naše budoucnost, komunisty, sympatizanty a další nerozhodnuté, aby volili č. 9 KSČM

Svojí volbou:

- můžete vrátit lidskou důstojnost a solidaritu

- pomůžete zastavit šílenství těch, kteří si přejí válku

- pomůžete vrátit důstojnost své vlasti, suverenitu České republice a identitu českým občanům

- volíte stranu, která vnímá hlas občanů, a to i v mezinárodních otázkách. Jako jediní totiž dlouhodobě prosazujeme, aby v referendu bylo možné rozhodnout o vystoupení z EU a NATO.

I to jsou důvody, proč jsme se rozhodli prosazovat společný postup opravdové české levice, proč jsme ve spolupráci s dalšími levicovými stranami a hnutími šli tentokrát cestou mladé, perspektivní kandidátk,y pod vedením zkušené vedoucí kandidátky Kateřiny Konečné. KSČM Vás, vážení občané, oslovuje především proto, abyste brali tyto volby jako důležité. Nevolit znamená nechat za sebe rozhodovat druhé. Nenechme na jiných rozhodnout, kdo obsadí 21 křesel za Českou republiku v Evropském parlamentu.

Každý, komu záleží na budoucnosti naší země, jde 24. nebo 25.5. volit své kandidáty do Evropského parlamentu!

17. 5. 2019, VV ÚV KSČM

www.kscm.cz

19. května 2019

Lži o KSČM a dehonestace naší práce jsou nepřípustné!

SPD – Tomio Okamura a jednotliví kandidáti tohoto politického subjektu se rozhodli místo férové politické soutěže o hlasy občanů v evropských volbách, vsadit na urážky, pomluvy a sprosté lži.

Jednou z největších lží, kterou SPD šíří, je tvrzení, že europoslanci KSČM podpořili přijímání migrantů do České republiky.

Prokazatelným faktem je, že europoslanci za KSČM nikdy nehlasovali pro žádný dokument EU, který by pro ČR znamenal povinnost přijímat migranty. KSČM totiž striktně trvá na tom, že je přijímání migrantů jen v kompetenci jednotlivých států. KSČM byla dokonce první ze všech politických subjektů, který přišel se smysluplným návrhem - řešit příčiny migrace, v místech jejího původu, což od KSČM postupně ostatní subjekty převzaly.

Naše strana nebude mlčet ke lžím nejhrubšího kalibru, které mají za cíl překrýt vlastní programovou vyprázdněnost SPD a fakt, že spřízněná frakce v Evropském parlamentu, k níž se SPD hlásí, většinově nehlasovala pro zákaz dvojí kvality výrobků a potravin. Rozhodli jsme se podat prostřednictvím vedoucí kandidátky KSČM-České levice společně! Kateřiny Konečné trestní oznámení na SPD - Tomio Okamura pro úmyslný trestný čin pomluvy, s cílem ovlivnit výsledky voleb do Evropského parlamentu. Vzkazujeme tímto, že nenecháme bývalé členy TOP 09, ODS a dalších stran, kteří dnes tvoří Stranu přímé demokracie – Tomio Okamura, šlapat po poctivé práci KSČM ve prospěch občanů.

Nenechme tyto lháře ve volbách zvítězit!

18. 5. 2019, Mediální úsek ÚV KSČM

www.kscm.cz

9. května 2019

II. světová válka v Luhačovicích–osvobození 2. 5. 1945

I Luhačovice pocítily dobu okupace. Brzy po začátku války zabrali nacisté řadu lázeňských objektů a nastěhovali do nich „Hitlerjugend“, školní mládež z bombardovaných částí říše.

Nejkrutěji však byla postižena sedmdesátičlenná kolonie cikánů. Všichni zahynuli v Osvětimi. Rovněž 51 luhačovických židů tam zahynulo. Pod vlivem narůstajícího partyzánského hnutí v našich horách se začal v Luhačovicích tvořit ilegální národní výbor. Akce se však prozradila a v létě 1944 dochází k zatčení 30 osob.

Luhačovice byly osvobozeny 2. května 1945 rumunským vojskem, bojujícím po boku Sovětské armády. Ta musela ještě tvrdě bojovat s hitlerovskou armádou, zoufale bránící průsmyky Bílých Karpat. Na Luhačovicku se sváděly pouze kulometné přestřelky, jimž padlo za oběť pět rumunských vojáků na "Vinohrádku" v Kladné Žilín. Podle dostupných informací přecházely naše území a osvobodily ho, za bojů 1. 5. a 2. 5. 1945, jednotky složek Rudé armády – 4. rumunská armáda a konkrétně útvary 8. jezdecké divize.

Vzpomínková akce k osvobození města Luhačovice se konala dne 2. 5. 2019 – ZO KSČM Luhačovice společně s Česko–Ruskou společností v Luhačovicích jako tradičně uctily památku padlých hrdinů osvobozenecké armády a všech obětí, položením kytice u památníku na Náměstí 28. října.

Mladá generace zná vše jen z učebnic a filmů a navíc se začíná dostavovat to, co je v dějinách lidstva obvyklé, totiž zapomínání. V nové době se k hodnocení dostávají lidé politicky aktivní z popřevratové generace, kterým ve skutečnosti není příjemné interpretovat skutečnosti z válečného i těsně poválečného období aktivit svých rodinných příslušníků, také není politická vůle otevřeně přiznat vazby, odboj a utrpení v období protektorátu, události osvobození. Dále je cíleně zkreslováno období budování pod vedením komunistů v Národní frontě a hlavně pravé události let 1968 a nejzásadnější pravdy o převratu v roce 1989. Mladá generace je zahlcena „zaručenými informacemi“ a novými vzdělávacími fakty bez možnosti konfrontace, ověření, která vedou ke ztrátě československé identity, kulturních tradic, národního charakteru, historického významu na dění ve střední Evropě a přesto také vyjímečnost okleštěného Česka mezi evropskými státy z pohledu dějiného vývoje.

„Čest a úctu padlým, obětem odboje a všem kteří mají odvahu i v současné době se postavit proti zlu bukanýrského kapitalismu.“

„Nenechme to tak – KSČM a Česká levice společně“ Pojďte všichni k volbám – změňme poměr sil v Evropském parlamentu.

Jordák František – Luhačovice 2019

28. dubna 2019

Ploština, Prlov...

Každým rokem uctíváme u nás na Valašsku ve Zlínském okrese památku obětí vypálené osady Ploština a tragédie v obci Prlov. Letos tomu je už 74 let od těchto hrozných útrap válkou zmítané naší vlasti v tomto kraji. Ploština a Prlov, to je vždy začátek pietních akcí, které potom pokračují uctíváním hrdinů II. světové války, kdy OV KSČM ve spolupráci s Česko-Ruskou společností květinovým darem uctívají památku padlých v okrese. Členové objíždějí jednotlivé pomníky.

Pietní akce se na Ploštině dne 21. 4. 2019 za velmi pěkného počasí za naši stranu KSČM účastnili Členové ZLKV KSČM, předseda OV KSČM Zlín, ženy z LKŽ, poslankyně PČR za KSČM s. Ing Marie Pěnčíková a přicestovala i poslankyně EP s. Ing. Kateřina Konečná. Všichni položili k památníku květinově dary a uctili tak památku obětí. OV KSČM položil věnec i v obci Újezd na hrob, kde jsou oběti z Ploštiny pochovány.

V obci Prlov se pietního aktu účastnili členové OV KSČM a byla přítomna i poslankyné PČR s. Ing. Marie Pěnčíková.

Nesmíme dopustit, aby se takové hrůzné události opakovaly. I za toto naše strana bojuje a stojí vždy na straně míru.

Stanislav Remeš, předseda OV KSČM Zlín.

18. dubna 2019

Velikonoční přání

Přeji všem našim voličům, členům naší strany, sympatizantům a všem občanům našeho okresu krásné svátky jara, Velikonoce. Mužům i chlapcům bohatou pomlázku a děvčatům hodně koledníků. Určitě si připomeneme staré zvyky a obyčeje.

S pozdravem Stanislav Remeš, předseda OV KSČM Zlín

14. dubna 2019

STOP předraženým potravinám dvojí kvality!

Evropská unie dává českým občanům stále jasně najevo, že si na evropském trhu nejsme všichni rovni a že Evropská komise je ovládána nadnárodními řetězci. Ta již jednou vyjednané zrušení dvojí kvality potravin, za užití svých zvláštních pravomocí, anulovala. To považujeme za naprosto skandální a nepřijatelné. Na vině je i Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, a také česká diplomacie. Ta znovu nedokázala v Evropské radě najít spojence pro prosazení národních zájmů, a to dokonce ani u sousedů jako je Rakousko, které bylo přímo proti zrušení dvojí kvality. Poslanci zvolení za KSČM budou v Evropském parlamentu i nadále bojovat za to, aby byla tato křivda na českých spotřebitelích napravena. Navíc jsme přesvědčeni, že je nyní nutné, aby se dvojí kvalita potravin stala tématem jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

EU nám nedává jinou možnost, než jít cestou i jiných členských států a přijmout vlastní zákony, jež tuto praktiku zakáží.

Z celé této smutné aféry pro nás na evropské úrovni plyne závěr - je nejvyšší čas omezit pravomoci Evropské komise a dát přímo volenému Evropskému parlamentu zákonodárnou iniciativu.

12. 4. 2019 VV ÚV KSČM

Haló noviny 13.-14. 4. 2019 a kscm.cz 12. 4. 2019

14. dubna 2019

Pojďme uklidit Česko a nejen Česko – pojďme uklidit EU – Volby do EP 24. a 25. 5. 2019

Proč EU – protože sestava politiků soustředěných v evropském parlamentu reprezentuje politickou moc nesmyslných a nesystémových cílů nezvládnutých prestižních a narcistických charakterů povětšinou kariérních politiků, kteří za „obrovské peníze“ diktují, v zájmu skryté mafie mocných, lidem Evropy jak mají žít, aby zisky mocných byly ještě větší bez ohledu na to, jak většina této občaské společnosti ve skutečnosti v daných podmínkách Evropy žije.

Běžný život této zvláště evropské vrstvy „europoslanců“ jim za hierarchií asistentů, poradců a podržtašek - nedává ani možnost nahlédnout do skutečných potřeb lidí. Svou důležitost prosazují servilní arogancí, rozpracováváním jednoduchých zákonů a životních pravidel do celé řady nařízení a agend, které zotročují nejen jednotlivce, ale celé národy. Berou jim jejich státní suverenitu, kulturní tradice a zvyky s cílem vytvořit novou směsku populace, která slepě a za žvanec bude dál na ně otročit a ani si neuvědomí, že právě teď a u nás v Česku je třeba zvolit lidi a v mnoha případech už i „prozřivší mladou generaci“, která je ochotna budoucí katastrofickou celosvětovou krizi nejen hospodářskou, ale i globalní životní podmínky právě dnes zastavit a bojovat za jejich změnu ve prospěch celého lidstva.

Charakteristickým prvkem je propagování liberální demokracie a neomarxistická lidská práva, která za hradbou panských rezortů a s ochrankou jim dává pocit štěstí.

Ano je to v porovnání s naší pražskou kavárnou politických a uměleckých hotntotů další forma nově vzniklé evropské šlechty v počátku zformované díky novým vzdělávacím postupům s jediným cílem „málo pracovat, brát vysoké odměny a po zavření úst mít podělané“.

Ano je to nově vzniklá kasta státní správy, kde jsou soustředění převážně lidé, kteří neuspěli ve své profesi a bez ohledu na své skutečné schopnosti jsou ochotni poslouchat a dělat cokoliv jen když budou mít pevný plat a pracovní dobu, která jim na rozdíl od skutečně pracujících bude dávat pocit „uspokojení a štěstí“.

Pojďte s námi „S lidmi a pro lidi, KSČM – česká levice společně“ zachraňovat co se ještě dá, společně s mladými, kteří sice zčásti populisticky se nechávají strhnout k současným celosvětovým demonstracím, ale právě oni dnes a tady bojují za svou budoucnost, jen nesmí se nechat strhnout „žvásty neoliberálních politiků, kteří chtějí se mít dobře právě dnes bez ohledu po kterých hřbetech vylezou a jak tuto zemi zdevastují“. Jediná spravedlnost, která je dostihne je skutečnost, že si své majetky do hrobu nevezmou a pokud po sobě zanechají takto zpanštělé potomky, sice připravené na panský způsob života z prestižních škol, bude souboj trvat za lidské žití o trochu déle, ale společně toho dosáhneme. Spravedlivější lidskou společnost, bez násobných majetkových rozdílů, společně bojující za trvale udržitelné podmínky pro život na celé planetě, život naších dětí a dalších generací.

Skutečnou zárukou obrany a zachování udržitelného rozvoje je program socialismu, sice upravený vývojem, sociálně spravedlivé společnosti, kde za její program jde do voleb EU v roce 2019 kandidátka „KSČM – česká levice společně“ vedená osvědčeným lídrem Kateřinou Konečnou, kde programová prohlášení kandidátů na dalších místech charakterizují hluboké a poctivé cíle pro lidi, jejich ochranu a dosažení skutečné české stopy v parlamentu EU bez skrytých záměrů „podvolit se moci světového kapitálu“.

Proto všichni poctivě smýšlející občané země České, s volebním právem, jděte k volbám, volte kandidátku č. 9 „KSČM – česká levice společně“, která jako jediná bude skutečně stát na straně Vás a půjde na zteč – proti všem za  společenství lidí, zachování české státní suverenity, českých kulturních tradic a v neposlední řadě zachování životních podmínek i pro děti našich dětí.

Proto občané jdeme na to  -

„nepřátel se nelekejme, na množství nehleďme“ – hr na ně !!!

ing. Jordák František Luhačovice 12.4.2019

5. dubna 2019

Pietní vzpomínka 20. dubna 2019 u příležitosti 74. výročí vypálení obce Prlov

23. dubna na jaře roku 1945, čtvrtý den po vypálení nedaleké osady Ploština, došlo k „Prlovské tragédii” na sklonku války, se kterou se můžeme seznámit na stránkách obce Prlov.

Prlovská tragédie

...

Německá vojska se dostávala do kleští vojsk 2. a 4. ukrajinského frontu po jejichž boku bojovali i příslušníci 1. Československého armádního sboru v SSSR , ale také Rumuni a v neposlední řadě partyzáni.

Posledně jmenovaní jsou také klíčem k pochopení zuřivosti s jakou se zmírající nacistický režim vypořádával se všemi, o kom se jen domnívali, že má spojení s odbojem. Je pravdou, že se množily dezerce německých vojáků a Hitlerovy rozkazy o boji do posledního muže a spálené zemi vysocí důstojníci Wehrmachtu obcházeli a snažili se o spořádaný, organizovaný ústup, bez zbytečných incidentů s civilisty což se až na výjimky dařilo. Ovšem fanatické jednotky SS a jejich speciální SS Jagdkomannda a SS Jagdverbande, jejichž příslušníci byli připravováni na působení v týlu nepřítele a na diverzní činnost na osvobozených územích ne! Těm se sen o vítězství jejich tisícileté říše pořád nevytratil z mysli.. Nebo to byla jen msta? Ne!

Gestapo mělo propracovanou síť konfidentů, které vysílalo do partyzánských oddílů s vymyšlenými legendami, že se jedná o zběhy ze slovenské armády, která po boku Německa stála již od počátku války. Partyzáni byli obezřetní, mnoho takových dobrodruhů zlikvidovali, ale někteří byli úspěšní. Nejhorší následky působení konfidentů gestapa odnesla Ploština.

...

Více k „Prlovské tragedii” na stránkách obce Prlov

Pozvánka na 20. dubna 2019 z obce Prlov.pdf, zaslal R. Rafaja 3. 4. 2019

3. dubna 2019

KV KSČM na svém jednání dne 18. 3. 2019 projednal problematiku výstavby nové Baťovy nemocnice a konstatuje:

Výstavba nové krajské nemocnice je podmiňována fúzí čtyř okresních nemocnic, kde jediným akcionářem je Zlínský kraj. Toto opatření je pro KSČM nepřijatelné, stejně jako argumentace v neprospěch stávající KNTB. Odhadovaná investice ve výši 8 mld. Kč, která nemusí být konečná, může do budoucna způsobit Zlínskému kraji vážné ekonomické problémy. Financování není prokazatelně zajištěno. Do hospodaření Zlínského kraje rovněž razantně zasáhnou zvýšené výdaje na dopravní obslužnost. Dalším nekoncepčním krokem současného vedení kraje jsou personální změny v nemocnicích. Ty však ani v jednom případě nebyly dostatečně a přijatelně vyargumentovány.

Na základě těchto skutečností Zlínský krajský výbor KSČM nesouhlasí s výstavbou nové krajské Baťovy nemocnice v Malenovicích a doporučuje krajským zastupitelům za KSČM nehlasovat pro jakékoliv další kroky, které směřují k naplnění tohoto investičního záměru. Doporučuje jim nadále postupovat v duchu stále platného usnesení Zlínského kraje - rekonstruovat stávající Baťovu nemocnici.

Ing. Ivan Mařák, předseda klubu krajských zastupitelů KSČM

Zdroj: D. Butnikošarovská, 2. 4. 2019

3. dubna 2019

Nenechme to tak

Nenechme to tak! Je heslem...

13. července 2019

KSČM proti prohlubování vládní krize

Rozpory mezi hnutím ANO 2011 a ČSSD a prezidentem republiky ve věci setrvání či odvolání ministra kultury A. Staňka využívá především pravicová opozice k posílení svého postavení. Vedle již tradičních útoků na předsedu vlády přibývají výkřiky o protiústavním jednání prezidenta republiky. Nikoliv náhodou stojí za útoky na prezidenta republiky především pravicoví senátoři a senátoři ČSSD. Rovněž nikoliv náhodou se zde vyprofilovala osoba senátora Tomáše Czernina.

KSČM v těchto snahách pravicových stran a politiků, různých neziskových organizací vidí především snahu přeskupit politickou moc ve prospěch ODS, TOP 09, STAN, Pirátů. O svůj díl na moci se hlásí i SPD. K tomu jim ČSSD nahrává. Cestu k tomu vidí dnešní opoziční pravicové strany v rozbití současné vládní koalice hnutí ANO 2011 a ČSSD a ve vyrovnání účtů s prezidentem republiky. O ničem jiném není návrh ODS zrušit přímou volbu prezidenta.

Z pohledu KSČM jde o nebezpečnou hru, která může v konečném důsledku výrazně destabilizovat Českou republiku a poškodit zájmy většiny občanů. V době, kdy se stupňují požadavky Sudetoněmeckého landsmanšaftu, dochází soudními rozhodnutími k prolamování tzv. Benešových dekretů, kdy česká zahraniční politika je výrazně lokajská vůči zájmům NATO a Evropské unie, nikomu z aktérů v těchto událostech nejde o občany a budoucnost naší země, jde jim pouze o úzké osobní a stranické zájmy, podíl na politické a ekonomické moci.

KSČM se od takového chování distancuje. Nebudeme se účastnit prohlubování vládní krize, která by měla k moci vynést ty, kteří od roku 1989 plundrovali naší zem. Předčasné volby vnímáme jako řešení, které může nastat, až budou vyčerpány všechny politické možnosti.

12. 7. 2019 VV ÚV KSČM, kscm.cz

2. července 2019

Projev V. Filipa na 7. zasedání ÚV KSČM: Politický útok na ČR se vede ze zahraničí

Projev předsedy Vojtěcha Filipa na 7. zasedání ÚV KSČM dne 29. června 2019 v Praze

Cílem dnešním zasedání jsou zejména dvě věci, a to je hodnocení výsledků voleb do Evropského parlamentu a otázka politického zabezpečení výročních členských schůzí okresních a krajských konferencí, které by směřovaly k novému sjezdu v příštím roce. Je před námi zásadní úkol, abychom byli schopni aktivizovat stranu.

Pokud jde o hlavní cíl, máme předložený materiál Hodnocení voleb do Evropského parlamentu, jako předběžný. Myslím, že hodnocení už je dostatečně kompletní, abychom ze zkušeností, ať už pozitivních nebo negativních, byli schopni vyvodit závěry a stanovit postup pro naše jednání v roce 2020, a to minimálně pro volby krajské a senátní, pokud nedojde k volbám do parlamentu, k volbám předčasným.

Poděkování za práci

Nejdříve mi dovolte poděkovat všem čtyřem europoslancům – musíme do toho počítat i poděkování Mílovi Ransdorfovi – ale myslím si, že jak Kateřina Konečná, tak Jiří Maštálka, tak Jaromír Kohlíček, každý odvedli podle svého přesvědčení velký díl práce. Kateřina Konečná tím, že nejen byla navržena Ústředním výborem naší strany jako vedoucí kandidátka do eurovoleb, ale také ji voliči na tom místě potvrdili, dokázala, že to byla jak v roce 2014, tak v letošním roce správná volba schválit jí jako vedoucí kandidátku.

Chtěl bych poděkovat těm kandidátům, kteří v letošním roce pracovali na Evropských volbách. Každý to udělal podle svého a podle toho, jaký měl kolem sebe tým a jakým způsobem se zapojil do práce, kterou Kateřina Konečná a Filip Zachariaš organizovali. Vsadili jsme na mladé. Mám několik hodnocení od okresních výborů, od jednotlivců, ale i od Jiřího Maštálky mám zajímavý dopis k hodnocení Evropských voleb. A sázka na mladé je sázkou na budoucnost! Je jasné, že když jsme kandidovali nové tváře, tak ne všichni je znali, a pak souboj s těmi, kteří byli dlouholetými politiky nebo někde měli své pevné místo, se samozřejmě podle toho vyvíjel.

Kandidátní listina, podle mého soudu, byla schválena tak, že umožnovala práci jak před zahájením volební kampaně, tak v samotné volební kampani. Většinově se shodujeme na tom, že i když se tady usneseme na tom, že to máme udělat včas a že hned po volbách začíná nová volební kampaň, že jsme schválili principy permanentní kampaně, tak stejně říkáme, že jsme s něčím začali pozdě.

Ještě ve větší šíři!

Je pravda, že ne všichni využili čas ve prospěch propagace KSČM a že se k tomu stále vracíme ve všech hodnoceních voleb.

...

Zdroj: Mediální úsek ÚV KSČM, kscm.cz, Naše pravda 25/2019, 1. července 2019 .pdf

22. června 2019

Odmítáme snahy o překrucování historie

Komunistická strana Čech a Moravy se rozhodně ohrazuje vůči stupňujícím se požadavkům Sudetoněmeckých krajanských spolků vůči České republice, nehorázným požadavkům představitelů zemské vlády spolkové země Bavorsko, které zazněly na červnovém Sudetoněmeckém krajanském sněmu v německém Řezně.

Za velice závažné považujeme přímou účast na tomto sněmu velvyslance České republiky v SRN a jeho slova pronesená v neděli v závěru sněmu. Česká diplomacie tím vykročila cestou představitelů KDU-ČSL Daniela Hermana a Pavla Bělobrádka. Ti našli společnou řeč s předsedou Sudetoněmeckého landsmanšaftu Bernardem Posseltem a bavorským ministrem vnitra Horstem Seehoferem uspořádat v příštích dvou až třech letech sněm Sudetoněmeckého landsmanšaftu v České republice. Je tragické, že tyto myšlenky našly následovníky ve straně Pirátů vyjádřením poslance Jana Lipavského, který vlastenecky smýšlející občany označil za „jakési pseudonárodovce“ a „čertíky vyskakující z krabičky“. Je smutné, že se k této cestě hlásí i někteří představitelé sociální demokracie jako Michaela Marxová, bývalá ministryně práce a sociálních věcí. Toto je pro KSČM naprosto nepřijatelné. Důrazně se distancujeme od této politiky KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů, překrucujících historii a největší utrpení českého a slovenského národa v době nacistické poroby.

Slova a výzvy, které zazněly v Řezně, jen podtrhují nebezpečí, které pro Českou republiku a její občany vyplývá například i z nedávného rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové, jímž potvrdil přiznání více jak tří miliardového majetku šlechtickému rodu Walderode v rozporu s poválečnými dekrety prezidenta republiky. Státní orgány nesmí toto rozhodnutí ponechat bez povšimnutí.

O ničem jiném, než o útoku na českou státnost a svébytnost českého národa, svědčí i neustálé snahy znovu postavit v Praze na Staroměstském náměstí Mariánský sloup, stržený jako symbol habsburské nadvlády při vzniku Československé republiky 3. listopadu 1918.

KSČM varuje před neustálým překrucováním a útoky na naší historii, státnost a národní svébytnost. Vyzývá Vládu České republiky, aby tyto snahy v rámci právě rovnoprávného a mírového soužití národů Čechů a Němců nepodceňovala, nepřehlížela a rázně je odmítla.

21. 6. 2019 VV ÚV KSČM, halonoviny.cz

22. června 2019

Zvítězil zdravý rozum

Zastupitelé Zlínského kraje včera neschválili investiční záměr pro stavbu nové krajské nemocnice ve Zlíně-Malenovicích za osm miliard korun. Koalice byla rozdělená, pro stavbu nemocnice bylo jen 21 zastupitelů ze 41 přítomných, proti jich bylo osm, 12 se zdrželo.

Koalici tvoří lidovci, hnutí ANO a STAN a ODS, v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu má 29 křesel. Pro schválení musela být nadpoloviční většina všech zvolených zastupitelů, návrh tedy musí získat 23 hlasů. V opozici je ČSSD, KSČM, Svobodní a Soukromníci a SPD.

Pro stavbu nemocnice byli lidovci, zástupci hnutí STAN a radní Jan Pijáček (ODS), pro byli také dva zastupitelé opoziční SPD. Proti návrhu hlasovali či se zdrželi zastupitel za ODS Stanislav Devátý, zástupci ANO a opozice.

»Po opakovaném projednávání, řadě seminářů, pracovních setkání a pondělním přerušení jednání zastupitelstva nebyl investiční záměr nové nemocnice v Malenovicích schválen. Zvítězil zdravý rozum. Krajští zastupitelé za KSČM byli k této investici od počátku kritičtí. Samozřejmě bychom také rádi přivítali novou nemocnici, ale rizika s tím spojená jsou příliš velká. Teď by pan hejtman měl zapomenout na to, jakým způsobem toto rozhodnutí zvrátit, a začít se soustředit na stav současné krajské nemocnice ve Zlíně. Je potřeba, po dlouhých průtazích, kdy jedinou vizí byla nemocnice nová, začít se intenzivně věnovat rekonstrukci té stávající. Pro občany kraje je nutné zajistit kvalitní lékařskou péči ve vyhovujících podmínkách. To jsme jako zastupitelé za KSČM připraveni podpořit,« uvedl pro Haló noviny předseda klubu krajských zastupitelů za KSČM Ivan Mařák.

Hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL), který stavbu nemocnice podporuje, uvedl, že je z výsledku překvapený. Postup koaličních partnerů označil za podraz. Koalice se podle něj dohodla, že bude hlasovat pro výstavbu. Zastupitel a krajský předseda ANO Pavel Pustějovský to však odmítl. »Od samého začátku jsme chtěli dvě relevantní varianty řešení,« uvedl Pustějovský, podle kterého by se nyní měla řešit také varianta, jak řešit zdravotnickou péči v současném areálu.

Stavba nemocnice by podle hejtmana trvala šest let a stála osm miliard korun. Postupná rekonstrukce a dostavba areálu Krajské nemocnice Tomáše Bati (KNTB) by prý stála deset miliard a trvala 12 let. Kraj nechal zpracovat posudky, stavbu nemocnice podporují. Kraj již kvůli nové nemocnici vykoupil pozemky, dal za ně asi 170 milionů korun. Příprava projektu stála podle hejtmana asi sedm milionů. Pokud by se nemocnice nestavěla, bylo by podle Čunka férové nabídnout pozemky majitelům zpět, protože je prodávali pro nemocnici.

Někteří zastupitelé, včetně koaličních, dříve uvedli, že se kvůli nové nemocnici obávají zadlužení kraje, nečekaných problémů i dopadu na další krajské nemocnice v okresních městech. Projekt považovali za uspěchaný. Naopak řada primářů výstavbu nemocnice podporuje. Někteří zástupci České lékařské komory vidí financování nemocnice jako rizikové a preferují rekonstrukci nemocnice podle platného generelu, který je ale 11 let starý.

Zastupitelé jednali o výstavbě nemocnice již v pondělí. Ani po desetihodinové diskusi nerozhodli a jednání přerušili do včerejšího rána. Podobně dopadlo už jednání v dubnu.

22. 6. 2019 Haló noviny, (zku)

__________________________________

Z programu zastupitelstva:

20. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje 17. a 21. června 2019.

3. Tisk č. 0497-19Z Zdravotnictví - Integrovaná strategická koncepce pro řízení zdravotnictví a rozvoj zdravotnických služeb ve Zlínském kraji do roku 2020 - aktualizace

Předkladatel: Čunek Jiří, hejtman

Zpracovatel: Odbor zdravotnictví; Muránsky Karol, vedoucí Odboru zdravotnictví

4. Tisk č. 0470-19Z Kupní smlouva - pozemek pro Novou Baťovu nemocnici

Předkladatel: Sukop Jiří, statutární náměstek hejtmana

Zpracovatel: Odbor ekonomický; Zmeková Alena, vedoucí Odboru ekonomického

5. Tisk č. 0427-19Z Zdravotnictví - NOVÁ KRAJSKÁ BAŤOVA NEMOCNICE

Předkladatel: Čunek Jiří, hejtman

Zpracovatel: Odbor investic; Pecháček Libor, vedoucí Odboru investic;

Odbor ekonomický; Odbor právní a Krajský živnostenský úřad

27. května 2019

Poděkování voličům KSČM – Česká levice společně

Vážené dámy, pánové, soudružky, soudruzi, sympatizanti naší strany.

Děkuji vám všem, kteří jste došli k volbám a dali hlas naší straně. Zároveň děkuji i všem těm, kteří jste se podíleli na volební kampani a pracovali jste ve volebních komisích.

S pozdravem

Stanislav Remeš, předseda OV KSČM Zlín.

22. května 2019

Pozvání k volbám nejen v okrese Zlín, ale v celé naší republice.

Vážené dámy, pánové, soudružky, soudruzi, sympatizanti naší strany KSČM, spoluobčané okresu Zlín a vůbec všichni v naší republice. Měsíc květen je naplněn mnoha událostmi. Oslavili jsme 1. máj – Svátek práce, vzpomenuli jsme dny osvobození a uctili památku padlých a konec tohoto měsíce bude vrcholit ve dnech 24. a 25. 5. volbami do Evropského parlamentu.

Pro KSČM jsou tyto volby rozhodující prioritou. Evropská unie se potácí ve vážné krizi. Způsobená je rozkolem se Spojenými státy a nejistotou budoucnosti NATO. Dalšími problémy jsou migrace, další strašák hospodářské krize, klimatické problémy.

Z bodů, s kterými jde naše stana do voleb do EP mohu vyzvednout rovnost v odměňování a evropskou minimální, důstojnou mzdu. Kvalitní zboží pro naše občany. Důstojné stáří. Odmítáme, aby se zvyšoval věk odchodu do důchodu. Jako příklad dám to, že např. ve Francii tzv. „Žluté vesty“ nosí i transparent, kde žádají odchod do důchodu v 60 letech. U nás jsme to dříve měli a rokem 1989 jsme to ztratili. Ženy chodily i dříve.

Kandidátku máme velmi omlazenou. Lídrem je s. Ing. Kateřina Konečná, současná poslankyně v EP. Prosím o podporu této naší levicové kandidátky, protože i v Evropském parlamentu je potřeba levici posílit. Naši kandidáti půjdou tvrdě za prosazením jiné, lepší Evropy v zájmu lidí. Zvu vás všechny k volbám a volte stranu č. 9 – kandidátní listina Komunistická strana Čech a Moravy.

Děkuji všem, kteří jste pomáhali v předvolební kampani „Komunistická strana Čech a Moravy – Česká levice společně“. Doufám, že společným úsilím dosáhneme úspěchu. Jděte k volbám a volte tu správnou stranu – KSČM.

Stanislav Remeš, předseda OV KSČM Zlín. NENECHME TO TAK!

21. května 2019

Dvojí kvalita je podvod

Odlišná kvalita zboží, prodávaného pod stejnou značkou a ve stejném balení u nás a na Západě, se stala jedním z hlavních témat předvolebního boje. Nejde ovšem o žádnou novinku. Už před dvěma lety průzkum ministerstva zemědělství ukázal, čeho si lidé všimli dávno: potraviny prodávané v pěti evropských zemích pod stejným označením se výrazně liší od těch, které se prodávají v Česku.

Z 21 produktů byly zcela shodné jen tři. Rozdíly v kvalitě potravin potvrdily hlavně v porovnání s Německem a Rakouskem. Složení se lišilo nejen u potravin, ale také u drogistického zboží, například pracího prostředku.

Reptání postižených zemí z bývalého »východního bloku« dovedlo problém až na jednání Evropského parlamentu (EP). Pokud někdo očekával bouchnutí do stolu a jasné slovo na základě tolik proklamované rovnosti, byl zklamán. Europoslanci v polovině dubna schválili směrnici, která má chránit spotřebitele před zavádějícími a nekalými praktikami zejména v online prostředí. Směrnice se věnuje i dvojí kvalitě výrobků, ale nevede k jejímu definitivnímu zákazu, jak požadoval pozměňovací návrh. Ten schválen nebyl, což kritizovala řada českých zástupců v EP. Pozměňovací návrh by dvojí kvalitu zařadil mezi nekalé praktiky, na plénu ale neprošel.

Nenechme to tak!

»Dvojí kvalita je podvod, zejména na naše občany. České strany musí přesvědčit své politické frakce o závažnosti tématu, protože pouze KSČM dokázala zabezpečit, aby drtivá většina naší frakce hlasovala proti dvojí kvalitě v Evropském parlamentu. ANO, ČSSD, KDU-ČSL a TOP 09 nebyly schopny využít svého vlivu v Evropské komisi ani Evropském parlamentu, i proto jsme prohráli,« řekla v anketě ČTK vedoucí kandidátky KSČM – Česká levice společně! europoslankyně Kateřina Konečná. Místopředsedkyně KSČM se na půdě europarlamentu zabývá dvojí kvalitou potravin už pět let a do voleb jde s heslem Nechceme šunty v českých obchodech!

»Popsání problému dvojí kvality potravin, hledání řešení, vlastní projednání a konečný výsledek je podle mého názoru smutným důkazem toho, jak špatně současná EU funguje,« sdělil Haló novinám Lukáš Pařízek, kandidát KSČM – Česká levice společně! do EP. »Nevolená Evropská komise je ve svém rozhodování netransparentní, ale přitom má zásadní vliv na text, o kterém hlasuje volený Evropský parlament. Výsledkem je pak situace, ve které je poškozen občan – volič. Proto chceme více zapojit občana nebo jím voleného zástupce do rozhodování. Chceme, aby měl EP zákonodárnou iniciativu a tím došlo k omezení vlivu lobbistů. Chceme změnit současný stav, a proto máme heslo Nenechme to tak!,« uvedl Pařízek.

Dlouhodobé téma KSČM

»My na tento problém upozorňujeme už řadu let. Bohužel bezvýsledně,« řekl již dříve Haló novinám předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik, stínový ministr zemědělství. »Sám jsem na mnoha tiskových konferencích i v rozhovorech poukazoval, že u téže firmy je rozdílná kvalita výrobku prodávaného u nás a Německu nebo v Rakousku. Používají jiné suroviny, a nechávám stranou otázku cen, kdy za nižší kvalitu český spotřebitel platí často vyšší cenu než spotřebitel německý nebo rakouský. A to jsou německé platy nejméně třikrát vyšší než naše! Přistupují k nám jako k občanům druhé kategorie. Tvrdí se, že jsme jednotný trh, ale ukazuje se, že tomu zdaleka tak není. Toto je učebnicový příklad. Mám pocit, že jsme těmi starými členskými zeměmi vnímáni spíše jako kolonie než jako rovnocenný partner.

Pokud jde o kvalitu potravin, české, moravské a slezské potraviny jsou nejlepší, spotřebitelé nemusejí pochybovat o jejich kvalitě,« upozornil Kováčik.

Stát se pokouší situaci zvrátit ve prospěch českých spotřebitelů, ale zatím marně. Nejnověji premiér Andrej Babiš (ANO) se v minulém týdnu na jednání shodl se zástupci globálních potravinářských koncernů, že je nepřijatelné, aby výrobek se stejným obalem měl v Česku jinou, horší kvalitu než v jiných zemích. Firmy podle Babiše uvedly, že volnému pohybu zboží nic nebrání a rozdíly ve složení výrobku se odvíjejí od rozdílných chutí obyvatel v jednotlivých zemích.

Premiér jednal mimo jiné se zástupci firem Bidfood ČR, Coca Cola, Ferrero Česká, Unilever a Nestlé. Kromě potravin byla tématem setkání i kvalita pracích prášků na českém trhu a v okolních státech. »Oni (výrobci) tvrdí, že není problém pro žádného obchodníka v Čechách si objednat zboží kdekoliv v Evropě podle toho, jak si to přeje,« řekl Babiš. Zástupci některých českých obchodníků si však stěžují, že nadnárodní společnosti jim údajně nedovolují nakoupit si v zahraničí zboží určené pro západní trhy. Pokud by se o to u některých výrobků snažili, výrobci by jim nedodali ani další zboží.

Pomohou pokuty?

Podle náměstkyně ministra průmyslu Silvany Jirotkové bude dnes na vládě předložena novela zákona o potravinách a novela zákona o ochraně spotřebitele. »Oba by měly řešit dvojí kvalitu,« řekla. V novele zákona o potravinách by mělo být ustanovení, podle něhož bude na český trh zakázáno uvádět potraviny označené totožně jako potraviny uváděné na trh v jiném členském státě, ač budou mít odlišné složení nebo vlastnosti. Hrozit by za to měla pokuta až 50 milionů korun. Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR požaduje, aby odpovědnost za nabízení různých variant potravin pod stejným obalem byla na výrobci, nikoliv na obchodníkovi.

19. 5. 2019, (ng) www.halonovinycz, 20. 5. 2019, www.kscm.cz

9. května 2019

Postoj k volbám a demokracii v Želechovicích.

Všichni jistě víme, že 24. a 25. května se uskuteční volby do Evropského parlamentu. Na základě zákona o volbách do EP jsem se obrátil na obce a města v našem okrese s žádostí umožnit výlep volebních materiálů na k tomu určených plochách, které podle stanoviska Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí, musí být pro tyto zpoplatněny. Např. symbolickou částkou 1 Kč. Ostatním jsou volně k dispozici.

Všude jsem se setkal s kladným vyjádřením. Jen v Želechovicích starosta obce pan Michal Špendlík sdělil, doslova cituji dle zaslaného mailu: „Dobrý den pane Remeši, vaší straně souhlas s výlepem plakátů neudělíme. S pozdravem Michal Špendlík, starosta obec Želechovice nad Dřevnicí“.

Zajímavý postoj k demokracii a svobodě slova. Bojí se snad konfrontace s levicí a jejími názory? Volební program naší strany je zaměřen ve prospěch naší vlasti. Kandidátka je velmi omlazená a její členové půjdou tvrdě za prosazováním bodů jejího programu. Budou bojovat za změnu, lepší Evropu v zájmu lidí. Proto už vás dnes zvu všechny k volbám a podpořte naši kandidátku. Je potřeba levici v EP posílit.

Nenechme to tak! Česká levice společně.

Stanislav Remeš, předseda OV KSČM Zlín

8. května 2019

Zpravodaj KSČM Otrokovice

Z P R A V O D A J 

KOMUNISTICKÉ STRANY ČECH A MORAVY OTROKOVICE

KVĚTEN 2019

Vážení spoluobčané,

Obracíme se na Vás, kteří máte pozitivní vztah k levicové sociální politice, skutečně prospěšné pro většinu z nás a těm co nepodléhají vlivné mediální propagandě o jediné správné prokapitalistické cestě jíž jde naše společnost údajně úspěšně již třicet let.

Chceme Vás upozornit na existenci naší strany v našem městě a kraji, s tím, že dlouhodobě jsme se zastávali lidí práce, zaměstnanců, odborářů při prosazování jejich oprávněných mzdových a sociálních zájmů například podporou úsilí odborářů v Mitasce i Continentálu. Také podporujeme usilí zdravotních sester v Baťově nemocnici v jejich boji za spravedlivou kolektívní smlouvu. Známe existenční problémy seniorů a mladých rodin a žen na mateřské dovolené, a proto jako strana jsme se zasadili o zvyšování penzí a dávek v mateřství a podmínili jsme tím existenci současné vlády Babiše a spol. Ubezpečujeme Vás, že pokud vláda nebude respektovat oprávněné sociální a mzdové potřeby většiny společnosti vytvářející svou prací národní důchod skončí jistě její tolerance a ubezpečujeme Vás, že poslanci a zastupitelé zvolení za KSČM a celá strana bude i nadále nejtvrdším zastáncem našich národních a ekonomických zájmů a je tvrdou opozicí k existujícím kapitalistickým zlořádům v naší zemi.

Ucházíme se proto u Vás nejen o Vaši verbální a volební podporu, kterou možno realizovat již 24. a 25. května t. r. u voleb do Evropského parlamentu volbou kandidátní listiny KSČM – sjednocená česká levice – www.nenechmetotak.cz, ale i o Vaše osobní zapojení mezi sympatizanty a členy strany tu u nás ve městě a kraji. Jsme otevřeni zejména mladším, přemyšlivým a šikovným lidem, kterým není lhostejno, jak to v naší zemi vypadá a chtějí se zapojit do našeho úsilí s vědomím, že samo se nic pozitivního ve městě v kraji a republice neprosadí! Pasivita občana nahrává totiž těm, co chtějí stávající stav oktrojované demokracie s vládou oligarchů navždy zakonzervovat s cílem zachovat své polistopadové hmotné a jiné mocenské výhody! Obzvláště je to vidět na situaci v Senátu Parlamentu České republiky a v mnohých i našem zastupitelstvu. Nedejte se zviklat řečmi, že komunistům a levici jde o návrat do předlistopadových poměrů. Není to pravda, nýbrž účelová lež! Proto pojdme vést diskusi na téma jak dál v usilí o republiku spravedlivou, sloužící jejím pracujícím občanům a vytvářejícím podmínky pro důstojný život občanů, za dostupné bydlení, dostupnou lékařskou a sociální péči, za spravedlivé mzdy, za unosné ceny základních potřeb...

Nenechme to tak! Volme KSČM! www.kscm.cz

Komunisté Vašeho města a zlínského kraje

J. Nesvadba

24. dubna 2019

Pozvánka do Komenského parku Zlín k oslavě Svátku práce 2019

23. dubna 2019

Pozvání na besedu s kandidáty pro volby do EU

Zve OV a MěV KSČM Zlín

18. dubna 2019

Schválený rozpočet pohledem opozice

Zastupitelstvo města Slavičína na svém náročném předvánočním zasedání projednávalo mimo jiné rozpočet města na rok 2019. Návrh rozpočtu, který byl většinou zastupitelů (přesněji všemi koaličními) nakonec schválen, mohl být jako celek možná dobrý, možná třeba i nejlepší za poslední roky, ale bohužel někteří z nás toto nemohli posoudit z toho důvodu, jak se návrh předložený panem starostou a doporučený zastupitelstvu radou města ke schválení zachoval k žádostem o účelové dotace.

Stručně řečeno, město nemá dost prostředků na to, aby všem žadatelům o dotace vyhovělo v plné výši. Kupříkladu základní škole Vlára návrh rozpočtu nepřiznal dotaci v požadované výši 60 tis. Kč na plavecké a lyžařské výcviky žáků, o kterou škola žádala, aby na ně nemuseli rodiče dětí doplácet částky, které mohou pro některé rodiny být přespříliš vysoké. Na toto má město jen polovinu. Ovšem na některé oblasti je prostředků zřejmě dostatek, jelikož například žádosti o dotaci Římskokatolické farnosti Slavičín na noční nasvícení kostela bylo návrhem vyhověno v plné výši 300 tis. Kč. Tedy ve výši desetinásobku toho, co se nedostává na podporu tělovýchovných aktivit školáků nad rámec jejich vzdělávacího programu.

V diskusi nad tímto rozporem bylo poukazováno nejen na jeho etické aspekty, ale i na to, že žádost farnosti, v níž pan farář své jméno důsledně obklopuje církevními tituly a uvádí u farnosti právní formu, kterou legislativa našeho státu už třináct let nezná, byla dosti vágní; v kapitole „Stručný obsah, cíl, zdůvodnění" byl uveden jeden odstavec, kapitola „Specifikace účelu - uveďte podrobný rozpis" obsahovala čtyři slova (pro srovnání - žádost o dotaci pro nízkoprahové zařízení pro mládež KamPak? v poloviční výši obsahovala v týchž kapitolách osm odstavců a tři velice podrobné odstavce). Zastupitelé tedy měli schválit dotaci na noční svícení na kostel, aniž by věděli, jak velká část její výše má jít např. na jednorázové investice do osvětlovací techniky a její instalace a jak velká část na elektrickou energii, jak bude nasvícený kostel vypadat, zda se bude svítit celou noc, nebo jen v určitých hodinách...

Jedna věc je signál, kterým naše vládnoucí koalice tímto ukázala, že zřejmě hodlá přinejmenším po finanční stránce preferovat duchovní záležitosti před sociálními, a to v dost značném nepoměru. To by se po faktické stránce dalo pochopit. Druhou stranu problému ovšem představuje naprostá absence komunikace - ani pan starosta, ani nikdo z radních, kteří návrh rozpočtu doporučili ke schválení, necítil potřebu k tomu jakkoli promluvit, snažit se to nějak obhájit či aspoň okomentovat. Třeba nějaké vysvětlení existuje, ale bohužel je nikdo ze zastupitelů ani občanů s takovým přístupem vedení a rady města nezná.

Nepochodila ani snaha dr. Navrátila, zastupitele a ředitele ZŠ Vlára v jedné osobě, předložit zcela konkrétní řešení, které by emoce zchladilo - vyhovět žádosti o dotaci pro školu v plné výši na úkor rozpočtové rezervy, tedy tak, aby žádná z navrhovaných položek výdajové části rozpočtu nemusela být krácena. Ani to zastupitelé z řad vládnoucí koalice nepodpořili a rozpočet byl schválen v navrhované podobě.

Proto se také nelze divit, že celé toto absurdní divadlo skončilo tím, že o slovo požádal občan z hlediště, který zastupitelstvu sdělil, že to, co právě předvedlo, je trapné, a že pokud město nenajde ve svém stotřicetimilionovém rozpočtu 30 tis. Kč potřebných na to, aby mohly i děti z chudších rodin jezdit na plavecké a lyžařské výcviky, věnuje tuto částku základní škole Vlára firma, v níž je ředitelem.

Možná to nemuselo dojít tak daleko, kdyby tichá arogance moci dala přednost otevřené komunikaci, argumentaci a diskusi. Snad se to pro nás stane poučením do budoucna. A třeba se nějaké argumenty objeví nakonec alespoň na stránkách Slavičínského zpravodaje.

Vojtěch Straka, zastupitel za KSČM

13. dubna 2019

KSČM je otevřená mladým lidem

Často se v komentářích pod příspěvky KSČM na sociálních sítích lidé diví, jak je možné, že do této strany vstupují mladí lidé. Málokdy ale chtějí skutečně slyšet argumenty a důvody a okamžitě se uchylují k nadávkám a odsuzování. Mladí lidé ale skutečně mají své relevantní důvody, proč se snaží svět kolem sebe měnit prostřednictvím členství v politické straně. A KSČM není ničím jiným než demokratickou parlamentní stranou, ve které socialisticky smýšlející mládež může vidět prostředek k prosazování svého vidění světa. Mládež, která často působí v antikapitalistickém mimopolitickém prostředí, časem přichází na to, že pouliční hnutí nedisponuje efektivními prostředky.

Nespokojenost se současným systémem, ve kterém mladí lidé nepociťují žádné jistoty, je nutí přemýšlet, kde hledat jinou alternativu. Dříve byla u mladých »trendy« Strana zelených, dnes tuto roli hrají Piráti. Ani jedna z těchto stran však nenabízí ucelenou politickou filosofii a soustředí se pouze na dílčí problémy. Dnes ale stojíme na okraji klimatické katastrofy, slovo hlad skloňuje čím dál tím více lidí, okázalé pýtvání a konzumerismus vedou lidstvo a spolu s ním celou planetu do propasti. Cítíme, že kapitalismus se již vyčerpal a žádné jeho záplatování nevyřeší dlouhodobé problémy, které po nás budou muset řešit naše děti a další generace.

KSČM je jedinou stranou zleva doprava politického spektra, která mluví o úplné změně společenského systému tak, aby byl spravedlivý pro všechny a zároveň trvale udržitelný ve vztahu k životnímu prostředí. KSČM je dnes více než kdy jindy otevřená mladým lidem, kterým chce dát šanci prosadit své ideály prostřednictvím politické činnosti. A pokud se oprostíte od negativních emocí a do zblbnutí opakovaných prázdných antikomunistických výkřiků, zjistíte, že myšlenka socialismu je veskrze prolidová, postavená na solidaritě, sdílení a vzájemném respektu. Na hodnotách, které jsou blízké nejen mladým lidem, avšak především v nich nejsilněji rezonují.

Pokud máš pocit, že právě takový svět je i Tvou vizí budoucnosti, nic nedáš za návštěvu obvodního výboru ve své městské části, kde můžeme nezávazně poklábosit. Dveře jsou u nás otevřené všem.

Petra PROKŠANOVÁ, členka KSČM Praha 10

7. 3. 2019, halonoviny.cz

9. dubna 2019

Číslo 9 je volební číslo KSČM do eurovoleb

Státní volební komise 8. dubna vylosovala KSČM pro volby do Evropského parlamentu číslo 9. Tímto číslem bude kandidátka označena na hlasovacích lístcích.

V minulých evropských volbách v roce 2014 získala KSČM tři křesla. „Nenechme To Tak!” a zvolme více europoslanců z kandidátky KSČM!

Volby se na území České republiky budou konat v pátek 24. a v sobotu 25. května 2019. O dvacet jedna křesel českých poslanců v Evropském parlamentu se bude ucházet celkem 39 uskupení.

3. dubna 2019

Ozvěny fašistické okupace na Valašsku, aneb jarní vzpomínání

Letos na 15. březen připadlo již 80. výročí od nejčernějších dnů v naší historii. Ten den byla dokončena fašistickým Německem likvidace samostatné národní existence Čechů a Slováků ve svém prvním samostatném státě od dob Bílé hory… Stalo se tak za podpory, jak spojenců Německa, tak i za podpory našich západních spojenců. Pamatují se na to dobře i členové mé rodiny, tetička a strýček, sourozenci mé maminky právě proto, že můj dědeček a babička zrovna v ten den 15. března 1939 nesli mou maminku Marii ke křtu. A jak říkala kmotřenka Pavlíková při svém vzpomínání, jim nad hlavou létaly německá letadla a projížděla po silnici vojenská německá kolona a mnohá vozidla zastavila na zdejším otrokovickém náměstí. Mnoho lidí tehdy dle pamětníků brečelo vzteky a zatínali ruce v pěst....

Proč to vzpomínám? Protože v té době i přes perzekuce, zastrašování začal vyrůstat organizovaný odpor našich lidí proti okupaci i na Moravě. Ostravsku, Slovácku, Valašsku… Píšou o tom mnozí pamětníci, dosvědčují to mnohé publikace historiků i kronikářů. Mnoho našich občanů je vězněno, posíláno do koncentračních táborů a odsuzováno k trestům smrti a mnohaletým žalářům. Jsou vypalovány obce jako Lidice, Ležáky, později další.

Každé jaro a koncem března a dubna vzpomínají na Valašsku řádění gestapa a trestných oddílů a SS a policie v souvislosti s rozvojem partyzánského a odbojového hnutí na jihovýchodní Moravě. Toto se aktivizovalo v souvislosti se vznikem Slovenského národního povstání a přechodem partyzánů poručíka Janko Ušiaka a Dajana Bajanoviče Murzina na podzim roku 1944 do prostor Beskyd. Podrobně o tom vypráví kniha autorky Marie Hrošové s názvem Na každém kroku boj. Vydaná právě ve Vsetíně v roce 2012 s níž čerpám fakta.

Horké jaro roku 1945 je připomínkou boje s fašismem na Valašsku právě pod vedením První partyzánské brigády Jana Žižky. Přicházejí ale také oběti a teror z rukou německé fašistické moci. Vedení boje proti partyzánům a jejich spolupracovníkům a podporovatelům se ujímá osobně K. H Frank a již v listopadu 1944 provádí obklíčení hor vojsky SS a gestapa pod krycím názvem Tetřev a tetřívek. Jsou mrtví, vypálená stavení....

...

S použitím knihy Marie Hrošové: Na každém kroku boj.

Za Česko-Ruskou společnost, komunisty zlínska a další vlastence na jaře 2019 zavzpomínal

Josef Nesvadba, Otrokovice.

Celý článek Ozvěny fašistické okupace ... .pdf

Starší informace z válečné historie 20. století.

3. dubna 2019

Příběh radistek a rozvědné činnosti Františka Foukala, události v jeho vile ve Fryštáku na místě zvaném Žabárna na jaře roku 1945

Na konci února 1945 nebyly podmínky pro činnost odboje a partyzánů na východní Moravě nějak příznivé. Byly pročesávány bezpečnostními složkami zalesněné oblasti a nebyly podmínky pro pravidelnou činnost radiostanice. Proto se štáb brigády Jana Žižky spolu s výsadkem skupiny Griněvského přesunul do vily již zmíněného Františka Foukala, který již byl dříve na zlínsku zapojen do rozvědné činnosti ve skupině TVCO (Tajná vojenská civilní organizace) vytvořené úsilím býv. poručíka letectva Janem Rolkem a jeho přítelem Miroslavem Neumannem, mechanikem v Holešově někdy v roce 1942 až 1943, kdy jsou zapojování do rozvědné činnosti další lidé většinou z řad důstojníků čs. armády. Dalšího rozvoje dosáhla tato organizace spoluprací s výsadkem Clay-Eva. Ten byl vysazen v noci z 12. na 13. duben 1944 na Moravu ze západu nedaleko vesnice Racková. Výsadek se několik měsíců ukrýval u dobrých vlastenců v Bystřici pod Hostýnem a tvořili jej českoslovenští vojáci, velitel Antonín Bartoš, Čestmír Šikola a radiotelegrafista Jiří Štokman. Vznikla tak spolu s TVCO široká rozvětvená rozvědná síť pod vedením již zmíněného Antonína Bartoše. Snahy o spolupráci mezi odbojáři a partyzány se naplnila schůzkou Jana Rolka a I. P .Stěpanova asi 2. listopadu 1944 a zprostředkoval ji prof. Rudolf Plajner na hájence Skalka nad Lukovečkem u hajného Karla Svačiny. Tam byla dohodnuta nejenom zpravodajská spolupráce, ale také i při zásobování partyzánů a také spolupráce při převádění sovětských válečných zajatců k brigádě. Druhá schůzka se uskutečnila v bytě Jana Rolka v Holešově, kde bylo spojení s partyzány svěřeno přítomnému npor. Janu Markovi. Ten byl však několik dní po schůzce při zásahu gestapa proti Clay-Eva zastřelen. Tak se stalo, že důležitou kontaktní osobou se stal právě František Foukal. Toho právě v prosinci 1944 jmenovali ve štábu partyzánské brigády Jana Žižky velitelem zpravodajské služby štábu. Stalo se tak i proto, že byl vyučen jako letecký mechanik a na počátku okupace v několika případech pomáhal našim letcům v odchodu do zahraničí a pak se vrací v roce 1944 do aktivního odboje a napomáhal budování sítě výsadku Clay-Eva a pak kontaktuje i partyzány.

...

Za pomoci knihy Marie Hrošové: Na každém kroku boj

zpracoval: Josef Nesvadba, Otrokovice 30. březen 2019

Celý článek Příběh radistek ... .pdf

Starší informace z válečné historie 20. století.