6. prosince 2019

KSČM pro zachování české koruny

KSČM se otázkou měny, tedy udržení naší koruny a nepřijetí eura, zabývá dlouhodobě, a to od samého počátku vstupu do Evropské unie. KSČM trvá na tom, aby o tak zásadní otázce mohli rozhodnout občané referendem, před kterým by měla být provedena důkladná aktuální analýza problému a proběhnout vysvětlovací kampaň.

Na rozdíl od pravicových stran včetně jejich nových představitelů, KSČM toto zásadní rozhodnutí v danou chvíli nedoporučuje. Vstup do eurozóny by znamenal placení dluhů nezodpovědných států a posílení moci Německa nad ostatními státy. Pokud se tyto dvě věci nezmění, nemá smysl do eurozóny vstupovat. Nechceme, aby euro bylo pouze nástrojem tzv. velkých zemí, požadujeme demokratizaci Evropské centrální banky a debatu o tom, jak by dále měla měnová politika vypadat. Euro v tuto chvíli není pro české občany výhodné. Česká republika by tak ztrácela svoji ekonomickou a politickou suverenitu a nástroj pro řízení ekonomiky. Potřebujeme nejprve vyšší míru konkurenceschopnosti, ale nikoli snižováním mzdových nákladů. Dostatečnou výstrahou nám může být chování tzv. euroskupiny vůči Řecku.

Přijetí eura pro Českou republiku by znamenalo nejen konec zhodnocování koruny, ale také návrat každoroční inflace, zrychlení růstu cen, ale také pokles reálných mezd a v neposlední řadě také to, že by inflace byla řízena a nastavována centrálně ze sídla Evropské centrální banky.

Není tedy žádný důvod k unáhlenému přijetí eura. Česká koruna se za dobu své existence ukázala jako jedna z nejstabilnějších a nejsilnějších měn ve středoevropském regionu.

VV ÚV KSČM 5. 12. 2019, kscm.cz, Haló noviny 6. 12. 2019

19. listopadu 2019

17. listopad 1939 – Mezinárodní den studenstva, fakta k tomuto datu

Mezinárodní den studenstva jeho skutečný počátek v roce 1939 kdy prvotním impulsem bylo 21. výročí založení samostatného československého státu 28. 10. 1918. Pochod vzdoru 28. října 1939 v Praze proti okupaci ČSR, vysokoškolských studentů a skutečných vlastenců, který skončil tragicky střelbou vojáků něměcké brané moci v Žitné ulici, smrtí pekařského dělníka Václava Sedláčka a postřelením studenta Jana Opletala, který 11. listopadu 1939 zemřel.

Smuteční rozloučení v Praze s Janem Opletalem 15. listopadu se stalo manifestací vzdoru Čechů a Slováků proti fašizmu. Samotný pohřeb Jana Opletala se uskutečnil 16. 11. 1939 na  Moravě v rodném Nákle.

Reakcí byl tvrdý zásah na pokyn Hitlera, pod osobním dohledem K. H. Franka a jednotek SS proti vzdorujícím Čechům, uzavření českých vysokých škol 17. 11. 1939. Zatčením téměř 1200 studentů, popravami a deportací 1.095 studentů do koncentračního tábora Sachsenhausen 18. listopadu 1939.

Studenti a nastupující pokroková inteligence byla vždy nositeli vzdoru s levicovým myšlením i v dějinném odkazu T. G. Masaryka a snaze Eduarda Beneše s cílem vybudování nového společného státu Čechů a Slováků.

Po celém světě i v zemích našich západních spojenců (Anglie, Francie), kteří zradili ČSR Hitlerovi, se zvedly protesty proti této akci fašistů. Rozhodující byla vedoucí aktivita studentů na vysokých školach a univerzitách ve všech zemích. Tento celosvětový masový protest a mezinárodní tlak pomohl zmírnit uvěznění a postupné propouštění studentů z koncentračního tábora Sachsenhausen v roce 1943. Nepřežilo 35 studentů.

Na základě těchto událostí – celosvětového hnutí mladých byl v roce 1941 na zasedání Mezinárodní rady studenstva v Londýně vyhlášen 17. listopad za světový Mezinárodní den studenstva a stal se tak jediným výročím mezinárodního významu, který pochází z Čech.

Tento celosvětový význam je v posledních letech novou a hlavně nastupující politickou reprezentací upozaďován protože se nehodí do scénáře novodobého výkladu dějin s postupným přesvědčováním mladé generace už na základním stupní vzdělání, že zvítězila jiná pravda.

Právě Vás „dnes mladší“ potřebují agitovat, zneužívat vaše nadšení a přirozenou nespokojenost, navrhovat hlasovací právo už od 16 let, aby dosáhli svých nejen mocenských, politických cílů, a stávající „u koryta usazení“, aby dosáhli svých prestižních cílů a hlavně vás mladé připravili ještě za svého života o zbytky majetku země, který zbývá, za socialismu ještě krytého zlatem a „prd“ je zajímá jak budete dál žít vy. Vývoj a životní podmínky jdou strašně rychle kupředu, snažte se zachovat a ctít historii dnes už jen Česka a zachovat pro tuto zemi trvalý rozvoj i pro další generace.

Mezinárodní den studenstva je třeba vrátit na místo i do kalendáře významných dnů, které mu právem i ve světě patří a s pietou vzpomínat 17. listopadu 1939 na hrdiny, kteří si úctu zaslouží. S fakty nelze manipulovat jak se komu právě hodí – historii nelze přepisovat.

Aktivitou a událostmi 17. listopadu 1989 nelze jen heslem „za svobodu a demokracii“ odhodit a vymazat původní význam tohoto dne, rozhodnutí světové Mezinárodní Rady studentů, protože se to politickému vedení nehodí.

Přeju Vám vše dobré.

Ing. Jordák František 17. 11. 2019

10. listopadu 2019

KSČM požaduje zajištění dostupného bydlení

Bydlení je základní lidské právo obsažené ve Všeobecné deklaraci OSN z roku 1948 a Listině základních práv a svobod, jenž je součástí ústavního pořádku České republiky. Náklady na bydlení však patří v dnešní společnosti k jedné z dramaticky a neustále rostoucích položek, která výrazně ovlivňuje životní úroveň lidí a často se pohybuje na hranici lichvy. Náklady na bydlení a vlastní nájemné výdaje zažívají strmý růst i ve většině měst zemí Evropské unie. Zhoršuje se reálná dostupnost bydlení.

KSČM si je vědoma, že náklady na bydlení ani samotné nájemné nemohou být běžnou obchodní komoditou. Právo na bydlení je právem zaručeným. Dnešní situaci zásadně ovlivnila hromadná privatizace obecního bytového fondu, dehonestace družstevního bydlení, deregulace nájmů, služeb a systém nastavení sociálních dávek na bydlení.

Vláda ČR přijala Koncepci bydlení do roku 2020, kterou však stále neplní. Od státu dosud přichází malý objem podpor, především pro obce a města. V roce 2000 vznikl Státní fond rozvoje bydlení, který neplní daný účel.

Současná menšinová vláda ANO a ČSSD přešla od snahy definovat zákonem sociální bydlení k dotačním programům. Takto stanovené podmínky a nedostatečné finanční prostředky jsou však často nedosažitelné právě pro potřeby samospráv.

KSČM požaduje zpracování moderní politiky bydlení jako součásti rozvoje každé obce a zajištění dostupného bydlení, včetně řádné péče o stávající bytový fond a výstavbu nových bytů. Důležitá je optimalizace počtu bytů ve vlastnictví obcí (min. 60 bytů na 1000 obyvatel) a předcházení tím tak i vyčlenění některých skupin občanů nebo vzniku ghett, které je však potřeba podpořit i dalšími legislativními úpravami.

KSČM má ve svých prioritách bránit dalšímu nárůstu ceny bydlení. Obchod s chudobou je nepřijatelný. Chceme definovat a garantovat zákonem právo na dostupné bydlení. Prosazujeme výhledově od státu až 25 miliard na podporu bydlení, včetně podpory družstevního bydlení.

VV ÚV KSČM 8. 11. 2019, kscm.cz, Haló noviny 9. 11. 2019

29. září 2019

Leták: Mnichovská zrada

Nezapomeňme. V noci z 29. na 30. září 1938 byla zradou Francie, Anglie a Itálie Československu vnucena nacistickým Německem ponižující Mnichovská dohoda. Nastalo nejhorší utrpení našich národů.

Leták ke stažení najdete v příloze.

27. 9. 2019 kscm.cz - Mediální úsek ÚV KSČM, kscm.cz

26. září 2019

Jen krátká poznámka

Jen poznámka pro ty co se chystají slavit výročí listopadového převratu:

Tak sám jsem v roce 1976 nastoupil jako učeň strojní zámečník v odborném učilišti národního podniku Svit Gottwaldov. V té době se tam obuvnickému řemeslu za vydatné péče a podpory podniku učilo ročně stovky mladých lidí pro obuvnická řemesla jako šičky svršků, vysekávačky usní, obuvníci, koželuhové. Měli o svou budoucí práci postaráno. Po vítězném listopadu byl podnik ničen privatizací a učiliště nakonec zrušeno! Po městě obuvi a stojírenství je veta a hotovo a je tu jen blablabla nostalgie po Baťovi a jeho pomníky a ve fabrice dávno výroba skončila a místo dílen jsou prostory používány jako obchodní galerie nebo se v nich prohání vítr a kvalitní boty už u nás nekoupíte nebo jen z dovozu italský, německý nebo asijský šmejd. I to je vizitka 30 let našeho slavného polistopadového režimu... Lidé se mohou jen klanět modlám batismu.

Josef Nesvadba Otrokovice

2. září 2019

Nesouhlasíme s přepisováním historie

Výkonný výbor ÚV KSČM přijal na svém pátečním zasedání stanovisko k mezinárodní politické situaci, které uvádíme v plném znění:

Koncem měsíce srpna a počátkem září si naše společnost připomíná řadu významných historických událostí majících vztah k naší zemi. Zcela jednoznačně jsme však svědky, jak určité politické kruhy (ODS, TOP 09, STAN, KDU-ČSL, Piráti) i řada občanských aktivit (např. Milion chvilek pro demokracii) usilují - samy svými projevy tak i činí - o výrazné přepsání dějin. Je tragické, že nebývale velký prostor těmto názorům dávají sdělovací prostředky: televize, rozhlas. Snaha změnit pohled na základní historické události a přemazat jejich skutečný význam se nese na vlně nenávistného antikomunismu, neustálého srovnávání období nacistické okupace s tzv. „komunismem“ let 1948 až 1989. Nenávist těchto skupin se zaměřuje i na složení současné vládní koalice, osobu prezidenta republiky, a vyhrocuje nenávistí k Ruské federaci, případně Čínské lidové republice. KSČM takové pohledy jednoznačně odmítá jako pseudohistorické, protestuje proti nim. Nesmí docházet k diskriminaci a posuzování lidí v rozporu s Listinou základních práv a svobod, jak dnes činí s oblibou magistrát hlavního města Prahy.

KSČM požaduje zachování pomníku maršála Koněva na náměstí Interbrigád v Praze 6 jako symbolu vyjádření úcty všem, kteří položili své životy za osvobození Prahy, a rovněž jako poděkování Rudé armádě, která zabránila porážce Pražského povstání. Odsuzujeme zakrytí sochy maršála Koněva plachtou, jako řešení, které navrhuje městská část Praha 6.

Připomínáme si i odkaz 75. výročí SNP, kdy povstalo Slovensko a navázalo na představu jednotného státu Čechů a Slováků.

KSČM je přesvědčena, že kola roztočené nenávisti, překreslování pohledů na historické události nijak nepřispějí ke klidu ve společnosti. Plní cíl připravit naši společnost na další tlak požadavků Sudetoněmeckého landsmanšaftu, ještě více upevnit ekonomické a vojenské vazby na velké státy Evropské unie a USA.

To není v zájmu občanů České republiky a KSČM bude vždy tvrdě proti přepisování dějin.

VV ÚV KSČM 30. 8. 2019, kscm.cz, halonoviny.cz

2. července 2019

Postoje KSČM k protivládním demonstracím

Českou republiku a především Prahu v uplynulých dnech zachvátila vlna pokusů vyvolat velké protestní demonstrace namířené proti dnešnímu předsedovi vlády Andreji Babišovi a jmenované ministryni spravedlnosti Marii Benešové. Stranou protestů nezůstal ani prezident České republiky Miloš Zeman. Tyto protesty vyvrcholily demonstrací na Letné v Praze v neděli 23. června. Nelze nevnímat snahy organizátorů těchto protestních hnutí dát jim podobu protestů z roku 1989. Nelze také bez povšimnutí přejít úlohu veřejných sdělovacích prostředků v organizování těchto protestů, včetně přístupu veřejnoprávní televize. KSČM vnímá pozadí těchto protestů jako boj o politickou moc skupin české pravice.

Nikoliv náhodou byl na pódium na Letné pozván i představitel římsko-katolického kléru slovy, že přichází ze Sudet. Prolomení Benešových dekretů rozhodnutím krajského soudu o majetku šlechtického rodu Walderode, spustilo lavinu, která může být pro Českou republiku tragická. Není pro nás přijatelné dopustit revizi dekretů prezidenta republiky E. Beneše, poválečného odsunu německé menšiny a rehabilitace s nacisty kolaborujících šlechtických rodů.

KSČM podpořila v roce 2018 získání důvěry menšinové koaliční vlády hnutí ANO a ČSSD na základě závazku naplnění jasných sedmi programových bodů.

Máme mnoho výhrad k fungování dnešní kapitalistické společnosti a našeho státu. Nepřejeme si však destabilizaci České republiky, návrat zkrachovalých politických elit ODS, TOP 09, STAN a KDU-ČSL, ani posílení vlivu zahraničních mocenských kruhů prezentovaných i Českou pirátskou stranou. Odmítáme proto pokus o jakýkoliv státní převrat v zájmu pravicových mocenských elit.

29. 6. 2019, ÚV KSČM, kscm.cz

28. června 2019

Leták KSČM: Budeme se opět klanět rodu Walderode?

Rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové, kterým potvrdil rozhodnutí okresního soudu v Semilech o navrácení více jak tří miliatdoveho majetku, potomkům šlechtického rodu Walderode považuji za velice nebezpečný precedens ve vztahu k platnosti a výkladu dekretů prezidenta republiky Eduarda Beneše. Podivný je letitý průběh celé kauzy a zejména rozhodnutí Nejvyššího soudu z roku 2008. Jsem přesvědčen, že tímto krokem je zpochybněna platnost tzv. dekretů prezidenta republiky a může to vést k významným krokům v neprospěch České republiky.

28. 6. 2019, Mediální úsek ÚV KSČM

22. června 2019

KSČM nedůvěru vládě nepodpoří

Výkonný výbor ÚV KSČM doporučil poslaneckému klubu, aby při středečním hlasování v parlamentu aktivně nepodpořil vyslovení nedůvěry vládě. Postup poslanců má být jednotný a srozumitelný.

»Usnesení je jednoznačné, poslanci mají aktivně nepodpořit vyslovení nedůvěry vládě. Naše stanovisko by bylo odůvodněno v závěrečném hlasování a vystoupení nejméně jednoho z poslanců,« řekl předseda ÚV KSČM a první místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Filip. Ti, kteří navrhují vyslovení nedůvěry vládě, podle něj nepředkládají žádnou alternativu vývoje v České republice. »Nemají žádnou příští vládu ani koncept, jak by krizi, kterou svým krokem vyvolají, řešili,« připojil Filip.

Jak bude doporučení výkonného výboru konkrétně realizováno, zda se komunisté zdrží hlasování, nebo se postaví proti návrhu pravicové opozice, bude patrné po středečním dopoledním jednání poslaneckého klubu. »Každopádně neodejdeme, budeme ve Sněmovně a budeme aktivně sledovat rozpravu,« řekl Filip.

Spokojenost s prací vlády je podle něj jen v některých ohledech. »Z našich podmínek je splněno, že rostou mzdy a důchody, odhlasováno bylo zdanění církevních restitucí a ochrana surovin je za ministra Havlíčka lepší než za jeho předchůdkyně Novákové,« uvedl Filip pro Haló noviny. »Naopak nejsme spokojeni s prací ministra zahraničí a výhrady máme i směrem k jiným resortům. Necháváme to ale na hodnocení dohody o toleranci mezi námi a hnutím ANO, ke kterému dojde po uplynutí tradičního půlroku,« dodal Filip.

Výkonný výbor ÚV KSČM se na svém zasedání zabýval nejen postojem k vládě, ale mj. i hodnocením voleb do Evropského parlamentu, dále schválil materiál nazvaný »Přístupy KSČM k podpoře komplexního řešení tělovýchovy a sportu« a stanovisko k stále většímu překrucování historie (uvádíme na jiném místě).

Potřeba 101 hlasů

Sněmovna bude o nedůvěře hlasovat ve středu na návrh ODS, Pirátů, TOP 09, STAN a lidovců v reakci na auditní zprávu Evropské komise o střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) a jeho stíhání v dotační kauze Čapí hnízdo.

K vyslovení nedůvěry je třeba 101 hlasů, kluby pětice opozičních stran a SPD čítají celkem 87 poslanců. Z dosavadních 14 pokusů o vyslovení nedůvěry vládě uspěl jediný. V roce 2009 Sněmovna vyjádřila nedůvěru vládě Mirka Topolánka v době, kdy ČR předsedala Evropské unii. Vláda ANO a ČSSD už loni 23. listopadu jeden pokus o vyslovení nedůvěry přečkala.

21. 6. 2019, (pk) halonoviny.cz

7. června 2019

K plánované výstavbě nemocnice

Již 17. června nás čeká další jednání Zastupitelstva Zlínského kraje (ZZK). Už několik měsíců se točíme kolem jednoho tématu – výstavby nové krajské nemocnice. Tento krok není ani součástí programového prohlášení Rady Zlínského kraje, a navíc máme stále platnou zdravotnickou koncepci, kde o nové nemocnici rovněž není zmínka. Samozřejmě i klub zastupitelů za KSČM by přivítal novou špičkovou moderní nemocnici, ale pouze za podmínek, že na to kraj bude mít finance.

V kombinaci s výrazně zvýšenými náklady na zajištění dopravní obslužnosti hrozí skutečně velké problémy s financováním ZK v horizontu několika let. A ty očividně nemá. O zpracování finanční analýzy zastupitelé hejtmana, potažmo radu, opakovaně vyzvali - a výsledek? Cár papíru, který nemůže přesvědčit žádného soudného člověka. Chybějících 250 milionů na dofinancování sociálních služeb v letošním roce svědčí o tom, že kraj není v tak špičkové kondici, jak tvrdí pan hejtman.

Náš klub může tak zásadní finanční závazek podpořit jen v případě, že řádně zpracovaná analýza ukáže, že je to pro kraj únosné a to nejlepší možné řešení. Dosud se tak ale nestalo.

Ivan MAŘÁK, předseda klubu krajských zastupitelů za KSČM ZZK

6. 6. 2019 Haló noviny a halonoviny.cz

3. června 2019

Sociální služby musí být co nejdříve dofinancovány

Sociální služby musí být co nejdříve dofinancovány. Momentálně chybí minimálně dvě miliardy. Nechceme zázrak. Chceme zachovat minimální funkčnost systému. Pokud nejsou ministryně práce a sociálních věcí a ministryně financí schopny se dohodnout, je to smutné. Pokud jim jde ale opravdu o občany České republiky, měly by se k tomu konečně obě postavit čelem. Po usneseních, která byla přijata, už budou situaci muset řešit. KSČM mimo jiné žádá vládu, aby uložila MPSV projednat nad rámec připomínkových řízení s dotčenými partnery, zejména asociací krajů, svazem měst a obcí a zástupci poskytovatelů sociálních služeb připravované změny novely zákona o sociálních službách a možnosti dofinancování sociálních služeb a sociální práce v roce 2019 z nespotřebovaných rezerv MPSV do 15.6.2019. Nutná je také novelizace vyhlášky číslo 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, valorizace úhradových limitů za stravovací a ubytovací služby v pobytových zařízeních a hodinové sazby za úkony v terénních a ambulantních službách v souladu s usnesením komise Rady asociace krajů ze dne 28. února 2019. Prostě jsme opět ukázali, že jsme tady opravdu pro lidi.

31. 5. 2019 Poslanecký klub KSČM, halonoviny.cz

31. května 2019

Skládce se věnuje i nově zřízený výbor pro životní prostředí

Jak mohli zaznamenat zejména ti občané, kteří se zajímají o dění v místní samosprávě, na ustavujícím zasedání současného zastupitelstva města na konci října byl zřízen výbor zastupitelstva pro životni prostředí. Zastupitelstvo ze zákona musí zřídit výbory finanční a kontrolní, z vlastní vůle však může zřídit libovolný počet dalších výborů, které pojmenuje a zaúkoluje dle svého uvážení. Vtomto případě lze říct, že šlo o přirozené vyústění stavu, kdy v našem městě po léta přetrvávaly environmentální problémy, jež se přes veškeré dosavadní snahy nedařilo uspokojivě řešit, přičemž zřízení výboru by mělo napomoci tomu, aby se environmentálními tématy na úrovni městské samosprávy zabývali primárně lidé, kteří mají v dané oblasti vzdělání, pracovní zkušenosti nebo se jí zabývají ve svém volném čase.

Na svém druhém zasedání v prosinci pak zastupitelstvo zvolilo členy výboru a předsedu a také jmenovalo tajemnici výboru, která není členkou, ale stará se o organizační a administrativní záležitosti související s prací výboru. Členy výboru si dle zavedených zvyklostí nominovaly politické subjekty kandidující v posledních komunálních volbách a vzhledem k tomu, že nominace byly napříč politickým spektrem vedeny orientací na odbornost a zájem kandidátů, nemělo zastupitelstvo důvod k námitkám. Zahájení činnosti výboru tedy již nestálo nic v cestě.

Účelem prvního zasedání výboru v únoru bylo zejména vzájemné seznámení členů včetně představení jejich odborností a zaměření orientace na konkrétní témata v oblasti životního prostředí. Výbor byl dále vedením města seznámen s aktuální situací na skládce Radašovy a na kompostárně, která se v areálu skládky nachází. Dále se diskutovalo o představách členů o náplni práce výboru a samotné podobě jeho práce. Byl také zvolen místopředseda výboru, jehož úkolem má být výkon kompetencí předsedy v případě jeho nepřítomnosti, tj. svolání zasedání, jeho řízení a dohled nad pořízením zápisu.

Druhé zasedání na konci dubna se již zabývalo konkrétním úkolem daným usnesením zastupitelstva. Bylo jim posouzení studie „Posouzení variant realizace rekultivace skládky Slavičín - Radašovy", zpracovaně odborníkem, který se již v minulosti nejrůznějšími aspekty této skládky opakovaně zabýval a má tedy o vývoji situace na skládce přehled po dlouhou dobu. Studie předložila dvě varianty řešení rekultivace, která je nevyhnutelná. Varianta A řeší rekultivaci stávajícího půdorysu skládky bez dalšího navážení odpadu, varianta B pak předpokládá doskládkování určitého množství odpadu a úpravu tělesa skládky ve smyslu změny jeho půdorysu. Obě varianty jsou co do investičních nákladů srovnatelné, druhá z variant přináší výraznou úsporu v podobě příjmů z poplatků za navezený odpad; nese s sebou ale značná realizační úskalí a rizika, zejména v nutnosti zajištění vhodného provozovatele skládky na dobu, po kterou by probíhalo navážení dalšího odpadu.

Výbor doporučil zastupitelstvu nechat situaci raději posoudit další nezávislou odbornou autoritou. V otázce preferování některé z variant stávající studie výbor nepřijal usnesení, ačkoli většina přítomných členů se klonila k variantě A. Vedení města nyní řeší možnosti dalšího posouzení situace, pokud možno včetně zaměření na problematiku průsakových vod, kterou se stávající studie zabývá jen okrajově. Na základě dalších informací by pak mělo zastupitelstvo rozhodnout, zda město přijme skládku do svého vlastnictví a postará se o její rekultivaci.

Ačkoli je v tuto chvíli řešení dalšího vývoje skládky nejvyšší prioritou, výbor pro životní prostředí se bude v budoucnu určitě zabývat i mnoha dalšími tématy. Předpokládat lze např. zeleň v intravilánu i extravilánu města, koncepci odpadového hospodářství, revitalizaci nevyhovujících lokalit, vzhled a čistotu koryta Říky a mnoho dalších. Výbor je v každém případě otevřen i podnětům ze strany jednotlivých občanů, případně místních spolků, zájmových organizací i dalších institucí. Pokud vás trápí nějaký problém z oblasti životního prostředí a znáte některého z členů výboru, jistě vás rád vyslechne. Kontaktovat můžete též předsedu výboru na e-mailu vojtech.straka@gmail.com.

Závěrem mi dovolte poděkovat zastupitelstvu města za důvěru, kterou do našeho výboru vložilo, paní tajemnici, která plní své úkoly se znamenitým nasazením, a zejména členům výboru, kteří se práci věnují ve svém volném čase a zcela dobrovolně, přičemž musí přijímat odvážná rozhodnutí, která mohou mít v případě potvrzení zastupitelstvem dopad na několik dalších generací občanů Slavičína.

Vojtěch Straka, váš zastupitel za KSČM, předseda výboru pro ŽP

Další informace v červnovém (2019) Slavičínském zpravodaji .pdf

19. května 2019

Volte život! Volte naději! Volte lidi práce!

Fr. Jordák

19. května 2019

Volba KSČM – Česká levice společně, hlas pro suverenitu ČR

Zbývají poslední dny do konání voleb do Evropského parlamentu. Jde o velmi důležité rozhodnutí, kde je potřeba každý hlas těch, kteří nechtějí dál ztrácet naši suverenitu a zejména identitu. Stávající Evropská unie pracuje pro nadnárodní korporace, využívající v ČR levné práce; mezinárodní řetězce, které nás krmí předraženými šunty; miliardáře vyvádějící zisky do daňových rájů; falešné nadace; ale i resuscitovanou pravici a pomlouvače, kteří útoky na KSČM a lhaním zakrývají svou neschopnost řešit skutečné potřeby lidí.

Vyzýváme proto všechny občany, kterým není lhostejná naše budoucnost, komunisty, sympatizanty a další nerozhodnuté, aby volili č. 9 KSČM

Svojí volbou:

- můžete vrátit lidskou důstojnost a solidaritu

- pomůžete zastavit šílenství těch, kteří si přejí válku

- pomůžete vrátit důstojnost své vlasti, suverenitu České republice a identitu českým občanům

- volíte stranu, která vnímá hlas občanů, a to i v mezinárodních otázkách. Jako jediní totiž dlouhodobě prosazujeme, aby v referendu bylo možné rozhodnout o vystoupení z EU a NATO.

I to jsou důvody, proč jsme se rozhodli prosazovat společný postup opravdové české levice, proč jsme ve spolupráci s dalšími levicovými stranami a hnutími šli tentokrát cestou mladé, perspektivní kandidátk,y pod vedením zkušené vedoucí kandidátky Kateřiny Konečné. KSČM Vás, vážení občané, oslovuje především proto, abyste brali tyto volby jako důležité. Nevolit znamená nechat za sebe rozhodovat druhé. Nenechme na jiných rozhodnout, kdo obsadí 21 křesel za Českou republiku v Evropském parlamentu.

Každý, komu záleží na budoucnosti naší země, jde 24. nebo 25.5. volit své kandidáty do Evropského parlamentu!

17. 5. 2019, VV ÚV KSČM

www.kscm.cz

19. května 2019

Lži o KSČM a dehonestace naší práce jsou nepřípustné!

SPD – Tomio Okamura a jednotliví kandidáti tohoto politického subjektu se rozhodli místo férové politické soutěže o hlasy občanů v evropských volbách, vsadit na urážky, pomluvy a sprosté lži.

Jednou z největších lží, kterou SPD šíří, je tvrzení, že europoslanci KSČM podpořili přijímání migrantů do České republiky.

Prokazatelným faktem je, že europoslanci za KSČM nikdy nehlasovali pro žádný dokument EU, který by pro ČR znamenal povinnost přijímat migranty. KSČM totiž striktně trvá na tom, že je přijímání migrantů jen v kompetenci jednotlivých států. KSČM byla dokonce první ze všech politických subjektů, který přišel se smysluplným návrhem - řešit příčiny migrace, v místech jejího původu, což od KSČM postupně ostatní subjekty převzaly.

Naše strana nebude mlčet ke lžím nejhrubšího kalibru, které mají za cíl překrýt vlastní programovou vyprázdněnost SPD a fakt, že spřízněná frakce v Evropském parlamentu, k níž se SPD hlásí, většinově nehlasovala pro zákaz dvojí kvality výrobků a potravin. Rozhodli jsme se podat prostřednictvím vedoucí kandidátky KSČM-České levice společně! Kateřiny Konečné trestní oznámení na SPD - Tomio Okamura pro úmyslný trestný čin pomluvy, s cílem ovlivnit výsledky voleb do Evropského parlamentu. Vzkazujeme tímto, že nenecháme bývalé členy TOP 09, ODS a dalších stran, kteří dnes tvoří Stranu přímé demokracie – Tomio Okamura, šlapat po poctivé práci KSČM ve prospěch občanů.

Nenechme tyto lháře ve volbách zvítězit!

18. 5. 2019, Mediální úsek ÚV KSČM

www.kscm.cz

9. května 2019

Postoj k volbám a demokracii v Želechovicích.

Všichni jistě víme, že 24. a 25. května se uskuteční volby do Evropského parlamentu. Na základě zákona o volbách do EP jsem se obrátil na obce a města v našem okrese s žádostí umožnit výlep volebních materiálů na k tomu určených plochách, které podle stanoviska Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí, musí být pro tyto zpoplatněny. Např. symbolickou částkou 1 Kč. Ostatním jsou volně k dispozici.

Všude jsem se setkal s kladným vyjádřením. Jen v Želechovicích starosta obce pan Michal Špendlík sdělil, doslova cituji dle zaslaného mailu: „Dobrý den pane Remeši, vaší straně souhlas s výlepem plakátů neudělíme. S pozdravem Michal Špendlík, starosta obec Želechovice nad Dřevnicí“.

Zajímavý postoj k demokracii a svobodě slova. Bojí se snad konfrontace s levicí a jejími názory? Volební program naší strany je zaměřen ve prospěch naší vlasti. Kandidátka je velmi omlazená a její členové půjdou tvrdě za prosazováním bodů jejího programu. Budou bojovat za změnu, lepší Evropu v zájmu lidí. Proto už vás dnes zvu všechny k volbám a podpořte naši kandidátku. Je potřeba levici v EP posílit.

Nenechme to tak! Česká levice společně.

Stanislav Remeš, předseda OV KSČM Zlín

8. května 2019

Zpravodaj KSČM Otrokovice

Z P R A V O D A J 

KOMUNISTICKÉ STRANY ČECH A MORAVY OTROKOVICE

KVĚTEN 2019

Vážení spoluobčané,

Obracíme se na Vás, kteří máte pozitivní vztah k levicové sociální politice, skutečně prospěšné pro většinu z nás a těm co nepodléhají vlivné mediální propagandě o jediné správné prokapitalistické cestě jíž jde naše společnost údajně úspěšně již třicet let.

Chceme Vás upozornit na existenci naší strany v našem městě a kraji, s tím, že dlouhodobě jsme se zastávali lidí práce, zaměstnanců, odborářů při prosazování jejich oprávněných mzdových a sociálních zájmů například podporou úsilí odborářů v Mitasce i Continentálu. Také podporujeme usilí zdravotních sester v Baťově nemocnici v jejich boji za spravedlivou kolektívní smlouvu. Známe existenční problémy seniorů a mladých rodin a žen na mateřské dovolené, a proto jako strana jsme se zasadili o zvyšování penzí a dávek v mateřství a podmínili jsme tím existenci současné vlády Babiše a spol. Ubezpečujeme Vás, že pokud vláda nebude respektovat oprávněné sociální a mzdové potřeby většiny společnosti vytvářející svou prací národní důchod skončí jistě její tolerance a ubezpečujeme Vás, že poslanci a zastupitelé zvolení za KSČM a celá strana bude i nadále nejtvrdším zastáncem našich národních a ekonomických zájmů a je tvrdou opozicí k existujícím kapitalistickým zlořádům v naší zemi.

Ucházíme se proto u Vás nejen o Vaši verbální a volební podporu, kterou možno realizovat již 24. a 25. května t. r. u voleb do Evropského parlamentu volbou kandidátní listiny KSČM – sjednocená česká levice – www.nenechmetotak.cz, ale i o Vaše osobní zapojení mezi sympatizanty a členy strany tu u nás ve městě a kraji. Jsme otevřeni zejména mladším, přemyšlivým a šikovným lidem, kterým není lhostejno, jak to v naší zemi vypadá a chtějí se zapojit do našeho úsilí s vědomím, že samo se nic pozitivního ve městě v kraji a republice neprosadí! Pasivita občana nahrává totiž těm, co chtějí stávající stav oktrojované demokracie s vládou oligarchů navždy zakonzervovat s cílem zachovat své polistopadové hmotné a jiné mocenské výhody! Obzvláště je to vidět na situaci v Senátu Parlamentu České republiky a v mnohých i našem zastupitelstvu. Nedejte se zviklat řečmi, že komunistům a levici jde o návrat do předlistopadových poměrů. Není to pravda, nýbrž účelová lež! Proto pojdme vést diskusi na téma jak dál v usilí o republiku spravedlivou, sloužící jejím pracujícím občanům a vytvářejícím podmínky pro důstojný život občanů, za dostupné bydlení, dostupnou lékařskou a sociální péči, za spravedlivé mzdy, za unosné ceny základních potřeb...

Nenechme to tak! Volme KSČM! www.kscm.cz

Komunisté Vašeho města a zlínského kraje

J. Nesvadba

3. prosince 2019

Uctění činů členů rozvědné paraskupiny pod názvem Bohuš

V sobotu 30. listopadu zástupci Svazu bojovníků za svobodu Vsetínsko a Klubů válečné historie, Česko ruské společnosti Zlín a další hosté za účasti starostů obcí Žlutava a Halenkovice si uctili činů členů rozvědné paraskupiny pod názvem Bohuš, která byla shozena do prostoru chřibských lesů 21. února 1945 a za pomocí svých dalších spolupracovníků z řad statečných občanů z Napajedel, Žlutav, Halenkovic a okolí zajištovala sběr důležitých informací pro štáb 4. ukrajinského frontu až do příchodu vojsk Rudé armády a jednotek Rumunské armády dne 2. a 3. května 1945. Byla položena kytice květin na místě úkrytu radiostanice v bunkru v lese za kamenolomem ve Žlutavě a kytice květin u hrobu rozvědčíka a partyzána Jána Valaštiaka v Halenkovicích, kde ještě dlouho po válce žil do roku 1970 se svou rodinou. Jeho hrob byl za účasti obce nedávno opraven.

Josef Nesvadba, Českoruská společnost Zlín

3. prosince 2019

1989 - 2019 ........rekapitulace po 30 letech ve Veselí nad Moravou

Co přinesla konkrétně lidem ve Veselí nad Moravou sametová revoluce???

Konstatování po 30 letech, kdy OF slibovalo rozkvět, prosperitu a posunutí společnosti do lepších zítřků - holá fakta:

- Železárny – z prosperujícího podniku, který zaměstnával kolem 2000 Veselanů i pracující z celého širokého okolí a zásoboval levným železem ČR + vyvážel do zahraničí, zbylo jen torzo, stačí se projet po otevřené silnici směrem do Zarazic

- Slezan – zrušen

- UP – zrušeny + torzo výroba ložnic

- Svit – zrušen

- OSP – zrušen

- VHS – torzo

- Komunální služby – zrušeny

- Depo a celá železniční stanice, které byly klíčové pro region – měli vlastní jídelnu, kulturní zařízení, ubytovnu a celé zázemí pro pracovníky téměř na nule

- ČSAD – torzo, hlavni budova zrušena

- STS – zrušena

- Státní statek – farma Milokošť – zrušena

- Státní statek – farma Zarazice – zrušena

- Fruta – zrušena

- Prádelna Hutník – zrušena

- Učiliště s internátem Železárny – zrušeno

- Učiliště STS s internátem – zrušeno

- Zahradnictví Zámek – zrušeno

- Výchova učňů pro řemesla – téměř na nule

- Školky – Milokošť, U Křížku, Smetanova, Tyršova, Svit + jesle, Kolllárová + jesle, Hutník + jesle, Zarazice, 24. duben, kde byla výstavba jeslí připravena ve II. fázi = zbyly Milokošť, Tyršova, Hutník, Kollárová, Zarazice, .......3x jesle + 3x MŠ zrušeny

- Školy – ze dvou státních zbyla jedna – Hutník, druhou si přivlastnila církev – Komenského

- Z EŠ se stal hybrid

- Nemocnice – zrušení pohotovostí pro děti, dospělé, zubaře i chirurga dostat se jako nový pacient k zubaři nebo obvodnímu lékaři = nemožné

- Pošta – zrušena pobočka na Hutníku, současný stav = katastrofa, hlavně pro starší občany

Dalo by se pokračovat do detailů – ale to není ani potřeba. Pro celkový obrázek to úplně stačí, snad jen ještě dodatek k bydlení – za 30 let přibyl jeden činžáček na Hutníku a Kovářská.

Kde jsou časy, kdy se budovaly činžáky, na Kollárové, Purkyňově, Svatoplukově, Nádražní, celý střed města, sídliště Lány, Hutník, Chaloupky – kdy lidé dostávali stabilizační byty zdarma, když se zavázali, že budou v podniku pracovat 10 let.... Kde jsou doby, kdy postavit nový dům podporoval stát nevratnou půjčkou 150 000,- kdy celý dům stál 450 000,- Kč.

Kolik Veselanů si to velmi dobře pamatuje, stejně např. jako porodné pro děti, za které šlo pořídit krásný nový kočárek včetně výbavičky a následně rodinné přídavky na všechny děti, bez složitých přepočtů a propočtů...

Nepotřebovali jsme ani Finanční úřad, ani Pracovní úřad, ba ani Sociální úřad. Všechno fungovalo – a světe div se, na stejný počet obyvatel nemusela být ani mnohačetná státní policie s mnohačetnou městskou policií – stačili 4 příslušníci „veřejné bezpečnsoti“ s jedním autem - a byl klid. A že by tenkrát a teď byli lidé více nebo méně „svobodní“???

Ano, teď je tolik svobody, že když leží bezdomovec v parku pod mostem, může se s tou svobodou klidně i zakrýt a nebo si s ní v –20°C zatopit.

Tak HURÁ do dalších 30 let !!!!!!!!!!!

Z mejlu K.Š.

15. listopadu 2019

Prohlášení k 17. listopadu

Občané se u nás po druhé světové válce rozhodli pro systém, který byl budován jako sociálně spravedlivá alternativa kapitalismu, jako socialistická společnost. Lidé tehdy doufali v nový začátek, který zabrání opakování starých hrůz a nespravedlivostí. Komunistická strana Čech a Moravy proto nezapomíná na odkaz 80 let od tragické smrti Jana Opletala, Václava Sedláčka a dalších, na odkaz brutálně potlačených studentských nepokojů 17. listopadu 1939 nacistickou okupační mocí. Tento odkaz, tak jak v naší společnosti a ve světě znovu sílí myšlenky fašismu a neonacismu, nabývá dnes na stále větším významu. Mezinárodní den studentstva vnímáme jak významný den s odkazem pro celý pokrokový Svět.

Také si připomínáme 17. listopad jako den, kdy v naší společnosti započaly hluboké společenské změny, jejichž konečným důsledkem bylo obnovení kapitalistického společenského systému.

Rok 1989 nebyl pouhým mocenským pučem, byl důsledkem dlouhodobě opomíjených a neřešených zásadních rozporů ve společnosti. Samotné události 17. listopadu 1989 vyvolaly živelný výbuch občanské nespokojenosti se zakonzervovanými poměry i zneužíváním moci. Síly, kterým šlo o socialistické řešení krize, byly roztříštěné, a tak v čele změn nakonec stanuly síly zaměřené na restauraci kapitalismu. Požadavky většiny společnosti na demokratizaci veřejného života i zefektivňující změny v národním hospodářství, zachování sociální spravedlnosti, pracovních a sociálních jistot, na zachování socialistického společenského systému se nenaplnily.

Některá tehdejší hesla už dnes znějí jako fráze. Lidem na náměstích neřekli, že je čeká největší majetková změna v dějinách. Pod kontrolu zahraničního kapitálu se dostala rozhodující část národního hospodářství. Více jak milion občanů ČR je na prahu chudoby. Zemi řídí majetková oligarchie, nikoliv však v zájmu jejích obyvatel. Bez referenda byl rozdělen společný stát Čechů a Slováků a vstoupili jsme do agresivně se chovajícího paktu NATO. Soupeřící kapitálové mocenské ekonomické skupiny bojují o politickou moc. Stojí za nimi různé zájmy zahraničního kapitálu. Neštítí se při tomto souboji sáhnout ke změně mocenských poměrů vybočujících z rámce právního řádu České republiky.

Skutečnost, že i v současném období hospodářské konjunktury sílí stále více sociální rozdíly, které zesilují napětí ve společnosti, je využívána stupňujícím se antikomunismem a populismem. Hrozba neonacismu je velice reálná.

Kapitalistický společenský systém nemůže přinést řešení dnešních ekonomických a společenských problémů. Je třeba odmítnout připravovaný další mocenský převrat, postavit se proti hrozbám autoritářství a fašismu, vyvést Českou republiku z postavení polokolonie a zabránit neustálému porušování mezinárodního práva.

Výkonný výbor ÚV KSČM 15. 11. 2019, kscm.cz

24. října 2019

101. výročí - Oslava státnosti ČR – státní svátek a současnost 28.10.2019 v Luhačovicích

Stejně jako každý rok stojíme u památníku – tradičního pietního místa v Luhačovicích – k uctění památky a vzpomínku (Masaryk, Beneš, Štefánik, Kramář, Švehla, Rašín, Šrobár) zakladatelům Československé republiky v r. 1918.

Byla to těžká cesta, která bez mezinárodní pomoci a vizionářských představitelů celosvětové politiky nového uspořádání po 1. světové válce a díky houževnatosti revolučních politických vůdců by nikdy Čechy, Slezany, Moraváky, Slováky nevytrhli z poroby Rakousko-Uherska. Pracující člověk, tvůrce skutečných hodnot a rozvoje státu je i současnou vládní garniturou vytláčen ze skutečné správy a rozhodování o životních podmínkách a čím dál víc se otvírají pomyslné nůžky rozdílů života ve společnosti. Generace budovatelů stárne a jediné skutečně levicové politické uskupení – Komunistická strana Čech a Moravy ztrácí svůj vliv. V této době nemá co nabídnout, jen práci, sebeobětování a šikanu v novodobé společnosti. Už ani ti co neměli levicovou myšlenku pracovní sounáležitosti, dělnického hnutí, pracujících a cílili pouze za „koryty a postavením“ jsou již 30 let těmi největšími kritiky.

Význam tohoto dne – charakterizuje i skutečnost, že i po převratu v r. 1989 zůstává tento den státním svátkem. Letos je to 101. výročí vzniku Československé republiky.

Pro mnoho občanů je tento státní svátek jen volným dnem a význam tohoto dne si příliš nepřipouští, zvláště pak mladá generace, kterou náš vyspělý vzdělávací systém ani k této historické události dostatečně nepřipravuje. Fenoménem popřevratového období od r. 1989 je nepřetržité „přehodnocování“ dějin. To za co naši předkové bojovali a dosáhli, sjednocené „Československé republiky“ dokázali tak Klausové a Mečiarové opět rozdělit. Luhačovice se tak již svých tradic „Slovanské vzájemnosti“ už asi nedočkají. Stejně tak jakýsi symbol „Slovácká búda“ je nadále v troskách na požářišti nad lázeňským náměstím odkud se nesly do údolí myšlenky i písně skutečných vlastenců s obsahem národních a kulturních tradic, ducha Československé republiky, obětí a myšlenek, historických, které amerikanizaci života společnosti, chování ve společnosti, zvrácenost ve výkladu dějin a v politice připouští vystoupení hlavně těch, kteří se vlastně neprosadili ve svých profesích a bez průkazných výsledků, praxe a zkušeností nastoupili dráhu kariérních politiků anebo se ukryli ve státní správě. Lázeňské místo Luhačovice „Perla Moravy“ už nemá svou výjímečnost, svou zvláštnost, jen minerální prameny z bývalých lesů zvláštního určení, není to už ten životní styl v přírodním prostředí, se svou honorou lázeňských hostů, už ani v samotném regionu i když jsou zde nově 3 lázeňské organizace.

ZO KSČM Luhačovice každoročně, delegací položí kytici a takto uctí památný den – státní svátek se vzpomínkou na význam vzniku Československé republiky, této historické události kdy díky revolučním snahám zakladatelů v čele s T. G. Masarykem dosáhli vystoupení Čech, Moravy a Slovenska z rakousko-uherské monarchie a vznikla samostatná Československá republika.

Jordák František, předseda KSČM oblasti Luhačovice

15. července 2019

Setkání občanů a mládeže na moravsko-slovenském pomezí v Dubňanech dne 17. srpna 2019.

Pokud jste z okresu Zlín, informujeme vás o možnosti využití autobusové dopravy ze Zlína, Otrokovic a Napajedel.

Autobus pojede po trase: Zlín zastávka u Svitu v 10.00 hod., přes Kvítkovice (zastávka ČSAD v 10.15 hod.) a Napajedla (u Fatry v 10.20 hod).

Závazné přihlášky lze dojednat do 10. srpna 2019 na tel. 725 646 092, 776 700 261.

Cena dopravy je 100 Kč. Při malém počtu přihlášených bude autobus zrušen!

Za pořadatele zve OV KSČM Zlín.

13. července 2019

KSČM proti prohlubování vládní krize

Rozpory mezi hnutím ANO 2011 a ČSSD a prezidentem republiky ve věci setrvání či odvolání ministra kultury A. Staňka využívá především pravicová opozice k posílení svého postavení. Vedle již tradičních útoků na předsedu vlády přibývají výkřiky o protiústavním jednání prezidenta republiky. Nikoliv náhodou stojí za útoky na prezidenta republiky především pravicoví senátoři a senátoři ČSSD. Rovněž nikoliv náhodou se zde vyprofilovala osoba senátora Tomáše Czernina.

KSČM v těchto snahách pravicových stran a politiků, různých neziskových organizací vidí především snahu přeskupit politickou moc ve prospěch ODS, TOP 09, STAN, Pirátů. O svůj díl na moci se hlásí i SPD. K tomu jim ČSSD nahrává. Cestu k tomu vidí dnešní opoziční pravicové strany v rozbití současné vládní koalice hnutí ANO 2011 a ČSSD a ve vyrovnání účtů s prezidentem republiky. O ničem jiném není návrh ODS zrušit přímou volbu prezidenta.

Z pohledu KSČM jde o nebezpečnou hru, která může v konečném důsledku výrazně destabilizovat Českou republiku a poškodit zájmy většiny občanů. V době, kdy se stupňují požadavky Sudetoněmeckého landsmanšaftu, dochází soudními rozhodnutími k prolamování tzv. Benešových dekretů, kdy česká zahraniční politika je výrazně lokajská vůči zájmům NATO a Evropské unie, nikomu z aktérů v těchto událostech nejde o občany a budoucnost naší země, jde jim pouze o úzké osobní a stranické zájmy, podíl na politické a ekonomické moci.

KSČM se od takového chování distancuje. Nebudeme se účastnit prohlubování vládní krize, která by měla k moci vynést ty, kteří od roku 1989 plundrovali naší zem. Předčasné volby vnímáme jako řešení, které může nastat, až budou vyčerpány všechny politické možnosti.

12. 7. 2019 VV ÚV KSČM, kscm.cz

2. července 2019

Projev V. Filipa na 7. zasedání ÚV KSČM: Politický útok na ČR se vede ze zahraničí

Projev předsedy Vojtěcha Filipa na 7. zasedání ÚV KSČM dne 29. června 2019 v Praze

Cílem dnešním zasedání jsou zejména dvě věci, a to je hodnocení výsledků voleb do Evropského parlamentu a otázka politického zabezpečení výročních členských schůzí okresních a krajských konferencí, které by směřovaly k novému sjezdu v příštím roce. Je před námi zásadní úkol, abychom byli schopni aktivizovat stranu.

Pokud jde o hlavní cíl, máme předložený materiál Hodnocení voleb do Evropského parlamentu, jako předběžný. Myslím, že hodnocení už je dostatečně kompletní, abychom ze zkušeností, ať už pozitivních nebo negativních, byli schopni vyvodit závěry a stanovit postup pro naše jednání v roce 2020, a to minimálně pro volby krajské a senátní, pokud nedojde k volbám do parlamentu, k volbám předčasným.

Poděkování za práci

Nejdříve mi dovolte poděkovat všem čtyřem europoslancům – musíme do toho počítat i poděkování Mílovi Ransdorfovi – ale myslím si, že jak Kateřina Konečná, tak Jiří Maštálka, tak Jaromír Kohlíček, každý odvedli podle svého přesvědčení velký díl práce. Kateřina Konečná tím, že nejen byla navržena Ústředním výborem naší strany jako vedoucí kandidátka do eurovoleb, ale také ji voliči na tom místě potvrdili, dokázala, že to byla jak v roce 2014, tak v letošním roce správná volba schválit jí jako vedoucí kandidátku.

Chtěl bych poděkovat těm kandidátům, kteří v letošním roce pracovali na Evropských volbách. Každý to udělal podle svého a podle toho, jaký měl kolem sebe tým a jakým způsobem se zapojil do práce, kterou Kateřina Konečná a Filip Zachariaš organizovali. Vsadili jsme na mladé. Mám několik hodnocení od okresních výborů, od jednotlivců, ale i od Jiřího Maštálky mám zajímavý dopis k hodnocení Evropských voleb. A sázka na mladé je sázkou na budoucnost! Je jasné, že když jsme kandidovali nové tváře, tak ne všichni je znali, a pak souboj s těmi, kteří byli dlouholetými politiky nebo někde měli své pevné místo, se samozřejmě podle toho vyvíjel.

Kandidátní listina, podle mého soudu, byla schválena tak, že umožnovala práci jak před zahájením volební kampaně, tak v samotné volební kampani. Většinově se shodujeme na tom, že i když se tady usneseme na tom, že to máme udělat včas a že hned po volbách začíná nová volební kampaň, že jsme schválili principy permanentní kampaně, tak stejně říkáme, že jsme s něčím začali pozdě.

Ještě ve větší šíři!

Je pravda, že ne všichni využili čas ve prospěch propagace KSČM a že se k tomu stále vracíme ve všech hodnoceních voleb.

...

Zdroj: Mediální úsek ÚV KSČM, kscm.cz, Naše pravda 25/2019, 1. července 2019 .pdf

22. června 2019

Odmítáme snahy o překrucování historie

Komunistická strana Čech a Moravy se rozhodně ohrazuje vůči stupňujícím se požadavkům Sudetoněmeckých krajanských spolků vůči České republice, nehorázným požadavkům představitelů zemské vlády spolkové země Bavorsko, které zazněly na červnovém Sudetoněmeckém krajanském sněmu v německém Řezně.

Za velice závažné považujeme přímou účast na tomto sněmu velvyslance České republiky v SRN a jeho slova pronesená v neděli v závěru sněmu. Česká diplomacie tím vykročila cestou představitelů KDU-ČSL Daniela Hermana a Pavla Bělobrádka. Ti našli společnou řeč s předsedou Sudetoněmeckého landsmanšaftu Bernardem Posseltem a bavorským ministrem vnitra Horstem Seehoferem uspořádat v příštích dvou až třech letech sněm Sudetoněmeckého landsmanšaftu v České republice. Je tragické, že tyto myšlenky našly následovníky ve straně Pirátů vyjádřením poslance Jana Lipavského, který vlastenecky smýšlející občany označil za „jakési pseudonárodovce“ a „čertíky vyskakující z krabičky“. Je smutné, že se k této cestě hlásí i někteří představitelé sociální demokracie jako Michaela Marxová, bývalá ministryně práce a sociálních věcí. Toto je pro KSČM naprosto nepřijatelné. Důrazně se distancujeme od této politiky KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů, překrucujících historii a největší utrpení českého a slovenského národa v době nacistické poroby.

Slova a výzvy, které zazněly v Řezně, jen podtrhují nebezpečí, které pro Českou republiku a její občany vyplývá například i z nedávného rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové, jímž potvrdil přiznání více jak tří miliardového majetku šlechtickému rodu Walderode v rozporu s poválečnými dekrety prezidenta republiky. Státní orgány nesmí toto rozhodnutí ponechat bez povšimnutí.

O ničem jiném, než o útoku na českou státnost a svébytnost českého národa, svědčí i neustálé snahy znovu postavit v Praze na Staroměstském náměstí Mariánský sloup, stržený jako symbol habsburské nadvlády při vzniku Československé republiky 3. listopadu 1918.

KSČM varuje před neustálým překrucováním a útoky na naší historii, státnost a národní svébytnost. Vyzývá Vládu České republiky, aby tyto snahy v rámci právě rovnoprávného a mírového soužití národů Čechů a Němců nepodceňovala, nepřehlížela a rázně je odmítla.

21. 6. 2019 VV ÚV KSČM, halonoviny.cz

22. června 2019

Zvítězil zdravý rozum

Zastupitelé Zlínského kraje včera neschválili investiční záměr pro stavbu nové krajské nemocnice ve Zlíně-Malenovicích za osm miliard korun. Koalice byla rozdělená, pro stavbu nemocnice bylo jen 21 zastupitelů ze 41 přítomných, proti jich bylo osm, 12 se zdrželo.

Koalici tvoří lidovci, hnutí ANO a STAN a ODS, v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu má 29 křesel. Pro schválení musela být nadpoloviční většina všech zvolených zastupitelů, návrh tedy musí získat 23 hlasů. V opozici je ČSSD, KSČM, Svobodní a Soukromníci a SPD.

Pro stavbu nemocnice byli lidovci, zástupci hnutí STAN a radní Jan Pijáček (ODS), pro byli také dva zastupitelé opoziční SPD. Proti návrhu hlasovali či se zdrželi zastupitel za ODS Stanislav Devátý, zástupci ANO a opozice.

»Po opakovaném projednávání, řadě seminářů, pracovních setkání a pondělním přerušení jednání zastupitelstva nebyl investiční záměr nové nemocnice v Malenovicích schválen. Zvítězil zdravý rozum. Krajští zastupitelé za KSČM byli k této investici od počátku kritičtí. Samozřejmě bychom také rádi přivítali novou nemocnici, ale rizika s tím spojená jsou příliš velká. Teď by pan hejtman měl zapomenout na to, jakým způsobem toto rozhodnutí zvrátit, a začít se soustředit na stav současné krajské nemocnice ve Zlíně. Je potřeba, po dlouhých průtazích, kdy jedinou vizí byla nemocnice nová, začít se intenzivně věnovat rekonstrukci té stávající. Pro občany kraje je nutné zajistit kvalitní lékařskou péči ve vyhovujících podmínkách. To jsme jako zastupitelé za KSČM připraveni podpořit,« uvedl pro Haló noviny předseda klubu krajských zastupitelů za KSČM Ivan Mařák.

Hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL), který stavbu nemocnice podporuje, uvedl, že je z výsledku překvapený. Postup koaličních partnerů označil za podraz. Koalice se podle něj dohodla, že bude hlasovat pro výstavbu. Zastupitel a krajský předseda ANO Pavel Pustějovský to však odmítl. »Od samého začátku jsme chtěli dvě relevantní varianty řešení,« uvedl Pustějovský, podle kterého by se nyní měla řešit také varianta, jak řešit zdravotnickou péči v současném areálu.

Stavba nemocnice by podle hejtmana trvala šest let a stála osm miliard korun. Postupná rekonstrukce a dostavba areálu Krajské nemocnice Tomáše Bati (KNTB) by prý stála deset miliard a trvala 12 let. Kraj nechal zpracovat posudky, stavbu nemocnice podporují. Kraj již kvůli nové nemocnici vykoupil pozemky, dal za ně asi 170 milionů korun. Příprava projektu stála podle hejtmana asi sedm milionů. Pokud by se nemocnice nestavěla, bylo by podle Čunka férové nabídnout pozemky majitelům zpět, protože je prodávali pro nemocnici.

Někteří zastupitelé, včetně koaličních, dříve uvedli, že se kvůli nové nemocnici obávají zadlužení kraje, nečekaných problémů i dopadu na další krajské nemocnice v okresních městech. Projekt považovali za uspěchaný. Naopak řada primářů výstavbu nemocnice podporuje. Někteří zástupci České lékařské komory vidí financování nemocnice jako rizikové a preferují rekonstrukci nemocnice podle platného generelu, který je ale 11 let starý.

Zastupitelé jednali o výstavbě nemocnice již v pondělí. Ani po desetihodinové diskusi nerozhodli a jednání přerušili do včerejšího rána. Podobně dopadlo už jednání v dubnu.

22. 6. 2019 Haló noviny, (zku)

__________________________________

Z programu zastupitelstva:

20. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje 17. a 21. června 2019.

3. Tisk č. 0497-19Z Zdravotnictví - Integrovaná strategická koncepce pro řízení zdravotnictví a rozvoj zdravotnických služeb ve Zlínském kraji do roku 2020 - aktualizace

Předkladatel: Čunek Jiří, hejtman

Zpracovatel: Odbor zdravotnictví; Muránsky Karol, vedoucí Odboru zdravotnictví

4. Tisk č. 0470-19Z Kupní smlouva - pozemek pro Novou Baťovu nemocnici

Předkladatel: Sukop Jiří, statutární náměstek hejtmana

Zpracovatel: Odbor ekonomický; Zmeková Alena, vedoucí Odboru ekonomického

5. Tisk č. 0427-19Z Zdravotnictví - NOVÁ KRAJSKÁ BAŤOVA NEMOCNICE

Předkladatel: Čunek Jiří, hejtman

Zpracovatel: Odbor investic; Pecháček Libor, vedoucí Odboru investic;

Odbor ekonomický; Odbor právní a Krajský živnostenský úřad

27. května 2019

Poděkování voličům KSČM – Česká levice společně

Vážené dámy, pánové, soudružky, soudruzi, sympatizanti naší strany.

Děkuji vám všem, kteří jste došli k volbám a dali hlas naší straně. Zároveň děkuji i všem těm, kteří jste se podíleli na volební kampani a pracovali jste ve volebních komisích.

S pozdravem

Stanislav Remeš, předseda OV KSČM Zlín.

22. května 2019

Pozvání k volbám nejen v okrese Zlín, ale v celé naší republice.

Vážené dámy, pánové, soudružky, soudruzi, sympatizanti naší strany KSČM, spoluobčané okresu Zlín a vůbec všichni v naší republice. Měsíc květen je naplněn mnoha událostmi. Oslavili jsme 1. máj – Svátek práce, vzpomenuli jsme dny osvobození a uctili památku padlých a konec tohoto měsíce bude vrcholit ve dnech 24. a 25. 5. volbami do Evropského parlamentu.

Pro KSČM jsou tyto volby rozhodující prioritou. Evropská unie se potácí ve vážné krizi. Způsobená je rozkolem se Spojenými státy a nejistotou budoucnosti NATO. Dalšími problémy jsou migrace, další strašák hospodářské krize, klimatické problémy.

Z bodů, s kterými jde naše stana do voleb do EP mohu vyzvednout rovnost v odměňování a evropskou minimální, důstojnou mzdu. Kvalitní zboží pro naše občany. Důstojné stáří. Odmítáme, aby se zvyšoval věk odchodu do důchodu. Jako příklad dám to, že např. ve Francii tzv. „Žluté vesty“ nosí i transparent, kde žádají odchod do důchodu v 60 letech. U nás jsme to dříve měli a rokem 1989 jsme to ztratili. Ženy chodily i dříve.

Kandidátku máme velmi omlazenou. Lídrem je s. Ing. Kateřina Konečná, současná poslankyně v EP. Prosím o podporu této naší levicové kandidátky, protože i v Evropském parlamentu je potřeba levici posílit. Naši kandidáti půjdou tvrdě za prosazením jiné, lepší Evropy v zájmu lidí. Zvu vás všechny k volbám a volte stranu č. 9 – kandidátní listina Komunistická strana Čech a Moravy.

Děkuji všem, kteří jste pomáhali v předvolební kampani „Komunistická strana Čech a Moravy – Česká levice společně“. Doufám, že společným úsilím dosáhneme úspěchu. Jděte k volbám a volte tu správnou stranu – KSČM.

Stanislav Remeš, předseda OV KSČM Zlín. NENECHME TO TAK!

21. května 2019

Dvojí kvalita je podvod

Odlišná kvalita zboží, prodávaného pod stejnou značkou a ve stejném balení u nás a na Západě, se stala jedním z hlavních témat předvolebního boje. Nejde ovšem o žádnou novinku. Už před dvěma lety průzkum ministerstva zemědělství ukázal, čeho si lidé všimli dávno: potraviny prodávané v pěti evropských zemích pod stejným označením se výrazně liší od těch, které se prodávají v Česku.

Z 21 produktů byly zcela shodné jen tři. Rozdíly v kvalitě potravin potvrdily hlavně v porovnání s Německem a Rakouskem. Složení se lišilo nejen u potravin, ale také u drogistického zboží, například pracího prostředku.

Reptání postižených zemí z bývalého »východního bloku« dovedlo problém až na jednání Evropského parlamentu (EP). Pokud někdo očekával bouchnutí do stolu a jasné slovo na základě tolik proklamované rovnosti, byl zklamán. Europoslanci v polovině dubna schválili směrnici, která má chránit spotřebitele před zavádějícími a nekalými praktikami zejména v online prostředí. Směrnice se věnuje i dvojí kvalitě výrobků, ale nevede k jejímu definitivnímu zákazu, jak požadoval pozměňovací návrh. Ten schválen nebyl, což kritizovala řada českých zástupců v EP. Pozměňovací návrh by dvojí kvalitu zařadil mezi nekalé praktiky, na plénu ale neprošel.

Nenechme to tak!

»Dvojí kvalita je podvod, zejména na naše občany. České strany musí přesvědčit své politické frakce o závažnosti tématu, protože pouze KSČM dokázala zabezpečit, aby drtivá většina naší frakce hlasovala proti dvojí kvalitě v Evropském parlamentu. ANO, ČSSD, KDU-ČSL a TOP 09 nebyly schopny využít svého vlivu v Evropské komisi ani Evropském parlamentu, i proto jsme prohráli,« řekla v anketě ČTK vedoucí kandidátky KSČM – Česká levice společně! europoslankyně Kateřina Konečná. Místopředsedkyně KSČM se na půdě europarlamentu zabývá dvojí kvalitou potravin už pět let a do voleb jde s heslem Nechceme šunty v českých obchodech!

»Popsání problému dvojí kvality potravin, hledání řešení, vlastní projednání a konečný výsledek je podle mého názoru smutným důkazem toho, jak špatně současná EU funguje,« sdělil Haló novinám Lukáš Pařízek, kandidát KSČM – Česká levice společně! do EP. »Nevolená Evropská komise je ve svém rozhodování netransparentní, ale přitom má zásadní vliv na text, o kterém hlasuje volený Evropský parlament. Výsledkem je pak situace, ve které je poškozen občan – volič. Proto chceme více zapojit občana nebo jím voleného zástupce do rozhodování. Chceme, aby měl EP zákonodárnou iniciativu a tím došlo k omezení vlivu lobbistů. Chceme změnit současný stav, a proto máme heslo Nenechme to tak!,« uvedl Pařízek.

Dlouhodobé téma KSČM

»My na tento problém upozorňujeme už řadu let. Bohužel bezvýsledně,« řekl již dříve Haló novinám předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik, stínový ministr zemědělství. »Sám jsem na mnoha tiskových konferencích i v rozhovorech poukazoval, že u téže firmy je rozdílná kvalita výrobku prodávaného u nás a Německu nebo v Rakousku. Používají jiné suroviny, a nechávám stranou otázku cen, kdy za nižší kvalitu český spotřebitel platí často vyšší cenu než spotřebitel německý nebo rakouský. A to jsou německé platy nejméně třikrát vyšší než naše! Přistupují k nám jako k občanům druhé kategorie. Tvrdí se, že jsme jednotný trh, ale ukazuje se, že tomu zdaleka tak není. Toto je učebnicový příklad. Mám pocit, že jsme těmi starými členskými zeměmi vnímáni spíše jako kolonie než jako rovnocenný partner.

Pokud jde o kvalitu potravin, české, moravské a slezské potraviny jsou nejlepší, spotřebitelé nemusejí pochybovat o jejich kvalitě,« upozornil Kováčik.

Stát se pokouší situaci zvrátit ve prospěch českých spotřebitelů, ale zatím marně. Nejnověji premiér Andrej Babiš (ANO) se v minulém týdnu na jednání shodl se zástupci globálních potravinářských koncernů, že je nepřijatelné, aby výrobek se stejným obalem měl v Česku jinou, horší kvalitu než v jiných zemích. Firmy podle Babiše uvedly, že volnému pohybu zboží nic nebrání a rozdíly ve složení výrobku se odvíjejí od rozdílných chutí obyvatel v jednotlivých zemích.

Premiér jednal mimo jiné se zástupci firem Bidfood ČR, Coca Cola, Ferrero Česká, Unilever a Nestlé. Kromě potravin byla tématem setkání i kvalita pracích prášků na českém trhu a v okolních státech. »Oni (výrobci) tvrdí, že není problém pro žádného obchodníka v Čechách si objednat zboží kdekoliv v Evropě podle toho, jak si to přeje,« řekl Babiš. Zástupci některých českých obchodníků si však stěžují, že nadnárodní společnosti jim údajně nedovolují nakoupit si v zahraničí zboží určené pro západní trhy. Pokud by se o to u některých výrobků snažili, výrobci by jim nedodali ani další zboží.

Pomohou pokuty?

Podle náměstkyně ministra průmyslu Silvany Jirotkové bude dnes na vládě předložena novela zákona o potravinách a novela zákona o ochraně spotřebitele. »Oba by měly řešit dvojí kvalitu,« řekla. V novele zákona o potravinách by mělo být ustanovení, podle něhož bude na český trh zakázáno uvádět potraviny označené totožně jako potraviny uváděné na trh v jiném členském státě, ač budou mít odlišné složení nebo vlastnosti. Hrozit by za to měla pokuta až 50 milionů korun. Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR požaduje, aby odpovědnost za nabízení různých variant potravin pod stejným obalem byla na výrobci, nikoliv na obchodníkovi.

19. 5. 2019, (ng) www.halonovinycz, 20. 5. 2019, www.kscm.cz

9. května 2019

II. světová válka v Luhačovicích–osvobození 2. 5. 1945

I Luhačovice pocítily dobu okupace. Brzy po začátku války zabrali nacisté řadu lázeňských objektů a nastěhovali do nich „Hitlerjugend“, školní mládež z bombardovaných částí říše.

Nejkrutěji však byla postižena sedmdesátičlenná kolonie cikánů. Všichni zahynuli v Osvětimi. Rovněž 51 luhačovických židů tam zahynulo. Pod vlivem narůstajícího partyzánského hnutí v našich horách se začal v Luhačovicích tvořit ilegální národní výbor. Akce se však prozradila a v létě 1944 dochází k zatčení 30 osob.

Luhačovice byly osvobozeny 2. května 1945 rumunským vojskem, bojujícím po boku Sovětské armády. Ta musela ještě tvrdě bojovat s hitlerovskou armádou, zoufale bránící průsmyky Bílých Karpat. Na Luhačovicku se sváděly pouze kulometné přestřelky, jimž padlo za oběť pět rumunských vojáků na "Vinohrádku" v Kladné Žilín. Podle dostupných informací přecházely naše území a osvobodily ho, za bojů 1. 5. a 2. 5. 1945, jednotky složek Rudé armády – 4. rumunská armáda a konkrétně útvary 8. jezdecké divize.

Vzpomínková akce k osvobození města Luhačovice se konala dne 2. 5. 2019 – ZO KSČM Luhačovice společně s Česko–Ruskou společností v Luhačovicích jako tradičně uctily památku padlých hrdinů osvobozenecké armády a všech obětí, položením kytice u památníku na Náměstí 28. října.

Mladá generace zná vše jen z učebnic a filmů a navíc se začíná dostavovat to, co je v dějinách lidstva obvyklé, totiž zapomínání. V nové době se k hodnocení dostávají lidé politicky aktivní z popřevratové generace, kterým ve skutečnosti není příjemné interpretovat skutečnosti z válečného i těsně poválečného období aktivit svých rodinných příslušníků, také není politická vůle otevřeně přiznat vazby, odboj a utrpení v období protektorátu, události osvobození. Dále je cíleně zkreslováno období budování pod vedením komunistů v Národní frontě a hlavně pravé události let 1968 a nejzásadnější pravdy o převratu v roce 1989. Mladá generace je zahlcena „zaručenými informacemi“ a novými vzdělávacími fakty bez možnosti konfrontace, ověření, která vedou ke ztrátě československé identity, kulturních tradic, národního charakteru, historického významu na dění ve střední Evropě a přesto také vyjímečnost okleštěného Česka mezi evropskými státy z pohledu dějiného vývoje.

„Čest a úctu padlým, obětem odboje a všem kteří mají odvahu i v současné době se postavit proti zlu bukanýrského kapitalismu.“

„Nenechme to tak – KSČM a Česká levice společně“ Pojďte všichni k volbám – změňme poměr sil v Evropském parlamentu.

Jordák František – Luhačovice 2019