5. března 2021

8. březen 2021 – Mezinárodní den žen

Vážené paní, maminky, babičky, slečny, soudružky, tedy naše ženy. Přibližuje se k nám opět jaro a s ním i váš pěkný svátek – 8. březen, Mezinárodní den žen.

Dovolte, abych vás pozdravil jménem OV KSČM ve Zlíně i jménem svým a popřál vám k tomuto svátku hodně zdraví a štěstí ve vašem osobním životě, pohodu ve vašich rodinách a hodně úspěchů ve vašem úsilí o život v mírové a lepší společnosti, než je tomu dosud. Přeji vám to nejlepší, to, co dělá život krásným a šťastným. Všem ženám přeji lásku, úctu a podporu v rovnoprávném postavení ve společnosti.

Všechno toto, co jsem vám přál narušuje současná pandemie. Ale musíme s ní bojovat. Nemůžeme se setkat a oslavit tento svátek společně. Doufejme, že příští rok už tomu bude jinak. Při této příležitosti, bych chtěl poděkovat všem ženám, které bojují s touto zlou nemocí a pomáhají zachraňovat lidské životy.

Lékařky, zdravotní sestry, pracovnice v domovech důchodců. Všem ženám, které jsou vystaveny zvýšenému nebezpečí. Prodavačky, řidičky v hromadné dopravě a podobně.

Rovněž tento rok nás čekají zase volby a to do PS PČR. Kandidátka pro tyto volby je už schválená. A na předním místě máme dvě ženy, které budou spolu s ostatními kandidáty hájit vaše zájmy pro blaho naší vlasti. Už teď vás žádám o jejich podporu, ale vůbec o podporu celé naší strany, která jako opravdu levicová hájí zájmy nás obyčejných, pracujících lidí a nebude tomu jinak i do budoucna. Přeci nedopustíte, aby byla levice úplně vytlačena z politické scény. Myslíte, že pravice bude za vás bojovat? Už historie ukázala jak.

Milé ženy, určitě všichni muži vám budou v tyto dny děkovat za vaši práci a za vše co pro ně děláte, ale nejen pro ně, ale i pro rodinu a společnost. Budou vám přát jen to nejlepší a já se k nim ještě jednou připojuji.

S pozdravem Stanislav Remeš, předseda OV KSČM Zlín

24. února 2021

KSČ – ÚNOR 1948 a KSČM v roce 2021

Únor 1948 byl pokus o puč pravice, který jim tehdy nevyšel. Podařilo se jim to až o 41 let později podle scénáře, na který kariérní osobnosti ve vedení strany přistoupily s vidinou nových postů, nenaplněných ambicí a majetků, na které v socialismu nemohli dosáhnout, stali se tak „pátou kolonou“, která zradila skutečně pracující a budovatele naší země a mnozí na postech působí dodnes. Československo bylo jedinou zemí střední a východní Evropy, ze které se po II. světové válce stáhla sovětská armáda a kde měla komunistická strana díky svým zásadním postojům a zkušenosti lidí z období války opravdu silnou pozici ve společnosti.

Sám osobně pamatuju jakou sílu mělo podání ruky a slovo komunisty. Rok 1948 znamenal zásadní zvrat v dějinách Československa. Komunisté se chopili moci, kterou si udrželi po následující čtyři desetiletí a dokázali zajistit obnovu národního hospodářství poničeného válkou, nastolili novodobé pracovně právní vztahy, dali lidem práci a bydlení. Pracující lidé se stali opět lidmi, bylo odstraněno vykořisťování lidí práce.

V únoru 1948 vyústila vládní krize demisí nekomunistických ministrů vlády takzvané Národní fronty Klementa Gottwalda. Nekomunistické strany rozehrály právě 20. února 1948 vysokou hru - ministři z národně socialistické strany, demokratické strany a strany lidové se rozhodli podat demisi. Tímto krokem chtěli ministři buď donutit komunisty, aby se podřídili vládě, anebo vyvolat krizi, kterou by řešilo jmenování úřednické vlády a vypsání předčasných voleb.

20. února abdikovalo 12 ministrů na protest proti upevňování pozic KSČ v mocenských složkách státu a očekávali, že prezident Edvard Beneš vládu rozpustí a na řadu přijdou nové volby. 24. února abdikovali ještě 2 ministři soc. demokracie „špatně si to spočítali“ čímž díky této fatální chybě nevědomky vytvořili podmínky pro převzetí moci, které Gottwald využil.

Prezident Edvard Beneš demisi přijal, vládu však nerozpustil, naopak na návrh Gottwalda na uvolněná místa jmenoval prokomunistické ministry. Základním důvodem byla levicová nekorektnost Sociální demokracie a kolaboranství Strany lidové. V pěti dnech po demisi ministrů tří nekomunistických stran (národních socialistů, lidovců a slovenských demokratů) začali komunisté formovat „ulici“ - sestavovali závodní rady v podnicích a z dělníků v továrnách formovali Lidové milice.

V následujících letech dosáhla Československá republika nebývalého rozvoje, obnovila nejen průmyslová odvětví, zemědělství, ale od roku 1961 jako Československá socialistická republika si vybudovala velmi silný kredit velmi vyspělého státu, partnera v evropském, ale i světovém obchodu. Značka „czechoslovakia“ byla světovou značkou kvality.

Pamětníci si jistě vzpomenou, že i po vzniku KSČM v roce 1990 a potvrzení její legitimity ve volbách v roce 1990 neustaly vnitrostranické spory. Strana se sice shodla na řadě obsahových otázek, jako například na odporu vůči přijaté koncepci privatizace, vůči transformaci zemědělských družstev, na návrzích týkajících se sociálních problémů, v mezinárodní oblasti na odporu proti válkám a NATO či na nutnosti vydávat (po ztrátě Rudého práva) vlastní deník Haló noviny, předmětem štěpení se však stala identita strany, boj o její komunistický charakter.

Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) je česká parlamentní komunistická politická strana. Působí na celém území České republiky. KSČM v Evropském parlamentu spolutvoří seskupení Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice. KSČM je také pozorovatelem a možným budoucím členem Strany evropské levice.

Proto dnes při výročí této události bychom my všichni, lidé práce a svědomí měli nejen vzpomenout, ale podpořit a přihlásit se k heslu „S lidmi, pro lidi“, to je Váš život a i v této kovidové době by řešení mělo mnohem menší dopady do našeho každodenního života, vztahů i práce.

Jordák František, ZO KSČM Luhačovice

4. února 2021

Postoj KSČM k rozhodnutí Ústavního soudu ČR o změnách zákona o volbách

Místopředseda KSČM a místopředseda Ústavně právního výboru PSP ČR Stanislav Grospič:

Rozhodnutí Ústavního soudu považuji za nešťastné, do značné míry nikoli právní, ale politické. Je ironií, že Pavel Rychetský byl jako předseda legislativní rady vlády autorem volebního zákona, který teď Ústavní soud shodil. Není to tak dlouho, co Ústavní soud zamítnul zrušení kvót pro odstupňování volebních koalic pro vstup do Poslanecké sněmovny a nyní je zrušil bez náhrady a dokonce zrušil i d´Hondtovu metodu. KSČM z toho nemá strach, protože pro nás to bude znamenat, že dojde k drobné nápravě a nebudeme potřebovat tolik hlasů na získání mandátu v malých krajích jako jsou Liberecký, Karlovarský, Zlínský.

Stížnost u Ústavního soudu ležela tři roky, takže měl dost času rozhodnout a vydat svůj nález, nikoli čekat, až pan prezident vyhlásí volby do Poslanecké sněmovny. Vyhlašuje je podle platného zákona, který by se neměl měnit. Když od termínu voleb odečteme zhruba devět měsíců, kdy by už mělo být stoprocentně jasno, zbývá velice málo času, dva až tři měsíce, aby se provedly zásadní úpravy volebního zákona. To znamená překopat volební systém, který tu platil dvacet let a nikdo ho nezpochybnil, ani Ústavní soud. Považuji to rozhodnutí za politické a myslím si, že se předseda Ústavního soudu pan Rychetský dopouští spíše než právních rozhodnutí příslušejících Ústavnímu soudu rozhodnutí politických, podle toho, ke které straně se zrovna přiklání a cítí v ní větší sílu. Rychetský například rezignoval na protiprávnost církevních restitucí, na stav české justice a v podstatě tímto rozhodnutím, na němž se spolupodílel, dovedl Českou republiku do ústavní krize.

3. 2. 2021 kscm.cz - Mediální úsek ÚV KSČM

15. prosince 2020

K Vánocům...

Vážené občanky, občané Zlína a celého okresu Zlín. Naše sympatizantky, sympatizanti naší strany, soudružky, soudruzi.

Zase se blíží nádherný čas vánoční. Naplněný rodinnou pohodou, vzpomínkami na dětství, které tak rychle uteklo a pozorováním našich dětí či vnuků při rozbalování dárků pod stromečkem s rozzářenýma očima a úsměvem na tváři si ho připomínáme. Vzpomeneme i na ty, kteří nás už opustili. Je to čas lásky a pěkných mezilidských vztahů. Podání pomocné ruky. A touto pomocnou rukou chce i nadále být i naše strana. Komunistická strana Čech a Moravy. Strana, která hájí zájmy všech poctivých pracujících lidí.

Přeji vám jménem svým a jménem OV KSČM ve Zlíně pěkné prožití vánočních svátků v pohodě a lásce v kruhu rodinném. V novém roce 2021 pak hlavně hodně zdraví, štěstí, optimismus, životní pohodu, úspěchy v práci. Závěrem jen to nejlepší, co dělá život krásným a šťastným.

Stanislav Remeš, předseda OV KSČM Zlín

16. listopadu 2020

Stanovisko k výročím událostí 17. listopadu

Stanovisko předsedy ÚV KSČM V. Filipa a místopředsedy ÚV KSČM S. Grospiče k výročím událostí 17. listopadu

Hodnota každého poznání, včetně poznání minulosti, se měří schopností přispět k pochopení současných problémů. V době prohlubující se světové covidové a za ní kráčející hospodářské krize si občané v České republice budou 17. listopadu připomínat dvě významné historické události našich dějin.

Před jednaosmdesáti lety byl brutálně potlačen nacistickou okupační mocí hitlerovského Německa odpor českých, především vysokoškolských studentů. Jan Opletal a 28. října již Václav Sedláček byli prvními, kteří za legitimní odpor proti nacismu z řad studentů zaplatili svými životy. Právě pro trvalé uchování vzpomínky studentských obětí na životech a jako stále platné varování před nebezpečím fašismu byl v mnoha zemích světa 17. listopad prohlášen Mezinárodním dnem studentstva. Tento odkaz nejen v naší společnosti, ale opět i ve světě, kdy znovu sílí myšlenky fašismu a neonacismu, nabývá na stále větším významu a Komunistická strana Čech a Moravy se k němu plně hlásí a uctí památku jeho obětí.

Dne 17. listopadu si však naše společnost bude připomínat i jednatřicet let od počátků novodobé kapitalistické historie České republiky. Je to důvod k zamyšlení a zhodnocení tohoto období plného nesplněných přání, nadějí a falešných slibů.

V roce 1989 požadavek demokratizace veřejného života vyjadřovala většina společnosti. Velká část obyvatel očekávala pozitivní změny v národním hospodářství. Většina si také však přála zachování socialistického společenského systému, pracovních a sociálních jistot. Političtí „vůdci“ listopadových událostí v roce 1989, tzv. „disentu“, to ve svých projevech zdůrazňovali a dnes víme, že od samého počátku lidem v České republice vědomě lhali. Zatímco většina lidí měla jen nejasné představy o podobě budoucího vývoje v tehdejším Československu, tito tzv. vůdci už tehdy plnili přání svých zahraničních „přátel“ a jen to vědomě lidem neříkali.

Nebyla to pravda a láska, kdo zvítězil a určoval základní hodnoty společnosti. Byli to ti, kteří cíleně tvrdou rukou budovali neoliberální kapitalistickou společnost, kde pod rouškou mravních hodnot existuje pouze jediné měřítko – soukromý zisk.

Za třicet jedna let polistopadové historie, z myšlenek demokratizace společnosti, žel zůstala pouhá fráze. Nejprve nové politické elity rozbily společný stát Čechů a Slováků. Společenský majetek a hodnoty vytvořené prací občanů ve čtyřech poválečných desetiletích byly různou formou privatizovány, vytunelovány a rozkradeny. Kupónová privatizace se stala symbolem podvodu století. Ve společnosti se objevila nezaměstnanost. Místo vojenské neutrality byla Česká republika vtažena do Severoatlantické aliance a její vojáci se aktivně účastní řady válečných konfliktů. Servilnost vůči tzv. spojencům a Spojeným státům americkým došla tak daleko, že česká pravice byla a je ochotna prodat Českou republiku zahraničním vojensko-ekonomickým zájmům USA a umožnit zde i vybudování letecké vojenské základny. I díky odporu většiny obyvatel k tomu zatím nedošlo.

Třicet jedna let slibů let a lhaní všech polistopadových vlád a politických stran, které se na nich podílely, vrcholí v současné covidové a nastupující hospodářské krizi. ANO ani ČSSD a již vůbec ne tzv. demokratická pravicová opozice společně se svými politickými satelity nejsou schopny řešit současné sociální a hospodářské problémy ve společnosti. KSČM si je vědomo prvotní důležitosti ochránit občany naší země nikoliv až hystericky přispívat k eskalaci hrozby války nejen s Ruskou federací.

Dnes tzv. "demo blok" volá po záchranné proti covidové brzdě, ale byly tyto politické strany a hnutí, které volaly v polovině roku po předčasném a nepromyšleném rozvolnění!

Účty musí lidu České republiky složit ti, kteří se po celou dobu od 17. listopadu 1989 do dneška podíleli na politické a ekonomické vládě v České republice. Musí je složit i Ti, jejichž vládu sice tolerujeme, ale jen proto, aby se neopakovalo další rozkrádání naší země.

16. 11. 2020 kscm.cz - Mediální úsek ÚV KSČM

25. října 2020

Vzpomínky na minulost

Mnozí nejen mladí lidé, když přistupují k volební urně, se musí rozhodnout o tom, kdo je bude v zastupitelských sborech naší republiky zastupovat při rozhodování o budoucnosti. Jsou vedeni a manipulováni k tomu, aby zvolili ty, kteří nakonec budou jednat ne v duchu co je z hlediska jejich sociální situace právě to nejlepší.

Zapomíná se na to, jak a v jakých podmínkách se žilo krátce po první světové válce za dob po vzniku naší Československé republiky a v době jejího trvání. Tehdá generace našich prarodičů, kdy muži se vraceli často zmrzačení a velmi nemocní z bojišť první světové války i v nové republice, strádala nouzí a hladem a byla mnohdy ráda za nějakou tu trafiku na rohu ulice, či za práci a možnost u sedláka žít často se svou rodinou v jedné místnůstce hned vedle dobytka a koní u něj často jen za naturálie - jídlo, oděv a malý peníz při žních. A bída byla i v době konjunktury, kdy ti šťastnější, mladší a výkonní získali lepší tvrdou a málo placenou práci u fabrikantů jako třeba Baťa. Bezzemci na bohatých hanáckých a slováckých vesnicích živořili a neměli často na slušnější oblečení, boty, lékaře a nemohli jejich děti často ani dosáhnout na ukončené základní vzdělání.

Vím o čem píšu. Takové měla totiž postavení i rodina mého dědy Michala narozeného roku 1902, který měl dva bratry a sestru. I jemu se za naší první republiky kapitalistické nedostalo ani dokončení základního vzdělání, neb musel pomáhat při získávání obživy různou prací již za c. a k. mocnářství. Jeho bratr Josef pracoval ve zdejším mlýně a bratr Ondřej si do dalšího života z války v Itálii přinesl otevřenou tuberkulózu, tak jako mnozí jiní jeho kamarádi. Můj děd se oženil, vzal si nebohatou mou babičku, kterou jsem nepoznal, protože se nedožila mého narození, zemřela v 56 letech. Žili vždy v domku toho hospodáře, u kterého za již zmíněných podmínek pracovali. Do těchto poměrů se narodil v 32. roce můj otec Josef. Měl i mladší sestru, která však jako malé dítě podlehla pneumonii, neboť nebylo léku a nebylo na nemocnici. Tehdá byla úmrtnost dětí vysoká. Tak taková byla ona spravedlnost oné slavné demokracie první kapitalistické republiky. Vím to, protože už jako dítě jsem vyslechl povídání svých dědečků, když oni seděli u sklenice jablečného a rybízového vína, které si dělali sami z toho, co bylo na zahradách. Je dobré si povídání našich dobře zapamatovat. Je to odkaz pro budoucnost k přemýšlení o tom, co se děje nyní v naší současnosti.

Já vím, mnozí dnešní náctiletí oblažení výklady z historie podle osnov dle přání dnešních mocných mne okřiknou, tak jak už to namnoze udělali na sociálních sítích, kde své pravdy obhajují z vyhřátých často luxusních pokojů a s plným žaludkem se zájmem o to, co by jim jejich rodiče měli ještě dát a koupit z výkřiků elektroniky a odívání. Oni přece nejsou žádné socky a do školy je zavezou rodiče či prarodiče více či méně luxusním autem.

Ono se to dobře ztotožňuje s pomlouvačnou kampaní médií, vlastněných našimi i cizími miliardáři, o tom, jak prý strašnou dobu prožívali lidé v tom zlém prý komunisty řízeném režimu zvaném socialismus.

Není divu, že většina lidí po skončení války chtěla jiné poměry než ty, které poznali v předmnichovské republice. Toužili po odstranění bídy, po sociální spravedlnosti, skutečné lidové demokracii. To vše nabízel program komunistické strany, dvouletý plán obnovy republiky v letech 1945 až 47 prosazovaný ve vládě zejména komunisty. Voláno bylo po znárodňování a socializaci. Po roce 1948 došlo u nás ke schválení generální linie budování socialismu v roce 1949. Byly stavěny a přidělovány tisíce nových moderních bytů, rostly i nová města jako Havířov, Orlová. Byly budovány nové továrny jako Nová huť Klementa Gottwalda v Kunčicích, Spojené ocelárny na Kladně. Bylo industrializované Slovensko. Vyrostly tam nové továrny jako Košické železárny, Hlinikarna Žiar nad Hronom, Calex Nové Moravce a další. Vybudovala se Vážská kaskáda hydroelektráren. Úspěchy socialismu a jeho přínosu pro kvalitu života většiny občanů jsou nám často účelově zamlčené a popírávané. Jsou naopak zveličené nedostatky a problémy. Můj otec považoval za velký výdobytek společnosti po roce 1948 fakt, že došlo k nebývalé dostupnosti a rozvoji lékařské péče a díky tomu byl i jemu zachráněn život, když jako učeň onemocněl tuberkulózou a byla mu věnována ta nejlepší péče té doby a za druhé faktu, že plně vybavené byty a domy si mohli dovolit stavět a užívat i obyčejní dělníci a zaměstnanci. Lidé mohli mít dovolenou, lázně, rekreace řízené odborářskými organizacemi dotované podnikem a další vymoženosti. Nově stavěné byty byly vybaveny vlastním splachovací wc a koupelnou s teplou vodou a ústředním topením. Vlastnit televize, rádia, ledničky a další vybavení bytu se stávalo postupně samozřejmým. Zlepšila se i dostupnost středního a vysokoškolského vzdělání a rostla síť všech typů škol, veřejných knihoven, kin, divadel, moderních prodejen a zdravotních středisek a to i na vesnicích. Lidé přestali znát význam slov jako bída, nezaměstnanost, hlad, exekuce, bezdomovec a existenční strach.

A když se lidé rozhodnou úplně uvěřit té současné již zmíněné miliardářské státní vládnoucí propagandě, (já vím byly i v určitém čase nezákonnosti a bohužel omezení v cestování, což zpusobil fakt studené války mezi velmocemi,) tak budou volit strany těch, co podkopali stát a jeho majetek rozkradli a zničili. A to, co zbylo funkční, dobře slouží ku prospěchu hrstky vyvolených našich miliardářů, cizích bank a cizích obchodních řetězců.

Pro bohaté elity a jejich zahraniční vzory, mecenáše kapitalismu stačí vymýšlet jen hru, jak přesvědčit většinu z poloviny všech právoplatných voličů o tom, že jimi řízené politické kluby měnící čas od času název a sliby si jen udržují moc. A to hlavní: udělají si zákony dle potřeb stále bohatnoucí elity! A pak stačí jen poslat miliardářem pár drobtů (50 Kč k důchodu, ohňostroje, volební buřty apod. zdarma, pseudoslevy na zboží, jednorázové malé milodary potřebným, neúčelné drahé veřejné stavby z našich daní a jiná krátkodobá bezsystémová pomoc lidem neřešící jejich problémy) ze stolu konzumu osleplým chudším pracujícím vrstvám. Jak snadné že?

Dnešní bída možná nemá tu tvář z první kapitalistické republiky, ale to co je příznačné pro kapitalismus u nás s velkou pompou zavedený nemůže zastřít svou morální krizi v řadě míst i materiální. Jsou tu znova nezaměstnaní, lidé bez přístřeší, exekuce a exekutoři ve velkém rozsahu, šmelina, korupce, finančně je nedostupné slušné bydlení, lichva, chudoba, snahy o zavedení školného a vysoké náklady na získání vzdělání a problémy s uplatněním vzdělání v práci a ve společnosti. Je nedostatek pracovních míst, jež by zajišťovaly důstojný pracovní příjem. Pracovní a odborová práva jsou namnoze pošlapané. Miloslav Ransdorf, jeden z našich učenců a politiků svého času napsal, že se jedná o společnost veřejné korupce a soukromé bídy. Je načase se nad tím zamyslet. Lesk fasád a výkladních skříní a paláce konzumu a plné regály často nepotřebného a zahraničního tovaru na tom nic změnit nemohou.

Jen doufám na konci své pracovní kariéry, že si mladí nastupující lidé do života najdou čas ve víru konzumu položit otázku, zda chtějí takto žít a zda to nemuže být jinak, čestněji spravedlivěji a bez hrozeb dálší války.

Zamyslel se Josef Nesvadba

5. října 2020

I přes prohru jedeme dál.

Velmi jsem byl zklamán výsledky ve volbách nejen v našem kraji, ale i v celostátním měřítku. Ale nesmíme věšet hlavu, ale stále bojovat za lepší společnost než je nyní. Lidem je zatím dobře, ale na jak dlouho? Mnoho voličů přešlo asi na stranu ANO. Škoda, že levice neovlivní v mnoha krajích jednání pravice, která již, jak je známo mnohdy zradila obyčejné lidi, lidi práce. Mnoho těchto stran si vzala i naše body programu. Jen aby je plnila. Přeci KSČM tu je, byla a bude! Nového elánu do další práce mi dodal mladý student 21 let, který dnes 5. 10. 2020 v 8.00 hodin zazvonil u nás na sídle OV KSČM ve Zlíně a předal mi přihlášku do naší strany. Už na základě tohoto nesmíme propadat, ale jít dál. Jinak závěrem chci poděkovat všem voličům, kteří nám dali hlas nejen u nás ve Zlínském kraji ale i v celé republice.

Stanislav Remeš, předseda OV KSČM Zlín

29. září 2020

I ve Zlínském okrese vrcholí volební kampaň před volbami

I ve Zlínském okrese vrcholí volební kampaň před volbami do senátu ve volebním okrsku č.78, kde je kandidátem s. Jan Doleček a do kraje, kde je lídrem s. Ivan Mařák a druhý na kandidátce je s. Vojtěch Straka právě z okresu Zlín, konkrétně ze Slavičína.

Posílám foto z výjezdu po okrese - výlepové plochy, které zdobí našimi plakáty s. Stanislav Remeš s manželkou za doprovodu s. Rafaji, který již 2x kandidoval do senátu a dobře ví, kde má veškeré plochy hledat. Na dalších fotografiích je snímek s banerem na budově OV KSČM Zlín a dále záběry kandidáta do senátu s. Dolečka a předsedy OV KSČM Zlín při volební akci ve Valašských Kloboukách.

Děláme pro volební úspěch všechno možné, abychom uspěli. Bylo zrušeno i jednání VV OV KSČM Zlín a členové se obracejí na volební akce - polep zbylých plakátů a roznos letáků. Na schůzování a hodnocení práce bude po volbách času dost. Již nyní mohu ale kladně hodnotit postoj předsedů ZO a členů OV i VV KSČM Zlín k propagaci naší strany - výlep plakátů a roznos letáků. Poděkování patří i s. Květákovi, který se stará o naše internetové stránky.

Stanislav Remeš, předseda OV KSČM Zlín

17. září 2020

Předvolební mítink KSČM - JE ZRUŠEN

10. září 2020

Senátní a krajské volby ve Zlínském kraji ve dnech 2. a 3. října 2020

ZÁKONODARNOU INICIATIVOU SENÁTORA BUDU PROSAZOVAT TYTO PROGRAMOVÉ BODY:

– ZAHÁJIT VÝSTAVBU DOSTUPNÝCH BYTŮ

– SNÍŽIT ZDANĚNÍ PRACUJÍCÍCH

– ZRUŠIT EXEKUCE STARŠÍ 5 LET

– VODOVODY A DALŠÍ STRATEGICKOU INFRASTRUKTURU ZPĚT STÁTU

– ZDARMA OBĚDY ŽÁKŮM ZÁKLADNÍCH ŠKOL

– DOPROVODÍME PRACUJÍCÍ, ZAMĚSTNANCE A ŽIVNOSTNÍKY DO STŘEDNÍ TŘÍDY

Zlínský krajský výbor KSČM

Více: Zlínský krajský výbor KSČM

1. října 2020

Zlínská matlanina k volbám 2020

1. října 2020

Jednání 30. 9. 2020 v Poslanecké sněmovně k nouzovému stavu – byl vyhlášen

Vystoupení poslance Luzara bylo velmi dobré. Reakce Svobody charakterizovala pocit nadřazenosti této kasty avšak neschopné žít v daných podmínkách. I ostatní plácali zcela nekonstruktivní bláboly a ve skutečnosti neznají život pracujících lidí a jejich rodin.

Vyhlášení nouzového stavu a opatření, které očekává direktivu státu, diktát vlády ať se na to mohou všichni vymlouvat je až absurdní a snad není na místě. Jsme národem s jakousi kulturou a inteligencí, ve skutečnosti na úrovni toho jak nás, hlavně tu mladší generaci vzdělávací systém připravil do života.

Ano je celosvětový téměř pandemický problém a vláda s odborníky vyhodnotí situaci. "Covid 19" je nakažlivější virus s kterým nemá lidský organismus zkušenost a je nutno se ochránit a svým chováním předcházet možnosti nákazy. Je nakažlivý, tak se vyhýbám místům kde mohu být nakažen a příjmu jako odpovědná bytost vlastní opatření podle vyhodnocení odborníků a doporučení vlády. Doporučení.

K tomu přece nepotřebuju diktát vlády. Chodím do zaměstnání, do přírody, užívám si aktivit a jako odpovědný, svéprávný občan pečuju o své zdraví, vyhýbám se místům možného nakažení. Sám se cítím ne zcela v pořádku (mám rýmu, kašlu) vezmu si roušku – vysmívali jste se asiatům že nosí roušky, ale oni je nosí protože jsou odpovědní nejen k sobě, ale i k okolí. Mají disciplínu a uznávají autority. Nemusím po dobu ohrožení chodit do hospod, na diskotéky, pořádat nebo se zúčastňovat masových akcí, můžu být obezřetný a co nejvíce se snažit předejít možné nákaze. Musíme žít, zajistit rodinu, chodit do zaměstnání proto nemůžeme být nemocní. To stejné je u seniorů i dětí, kde však ten rozum musejí mít rodiče.

Ve veřejném prostoru se musím pohybovat tak abych se co nejvíce chránil před kontaktem – možným přenosem viru. Tam kde si mám desinfikovat ruce, to určitě udělám, kde mám mít roušku tak ji mám, kde mám mít rukavice tak si je vezmu – chovám se zodpovědně. Pokud velká část národa volala po svobodě a demokracii tak ať se tak chová, Lidi nikdo se za vás a o vás nemůže starat jako o nesvéprávné "mimina". Stát vás nemůže vydržovat a živit když se nebudete starat sami o sebe.

Co mi však vadí na všech "panských" opatřeních je skutečnost, že je zakazováno shromažďování, omezování kumulací lidí, určovány počty lidí na nich, ale nikdo se prozatím ani nezmínil o opatřeních v největším zdroji přenosu nákazy i když bez nakupování potravin to nejde. Supermarkety – žádná opatření. Tisíce lidí denně. Roušky ano, ale v nebalených potravinách, pečivu, zelenině se všichni přehrabují jako v hnoji. Přes všechna prohlášení a omezení žádná opatření.

Proč není u pečiva za dané situace pult s výdejem, stejně u zeleniny a všeho co není v pevném obalu. Osobně tady vidím největší zdroj šíření nákazy.

Nikdo ani pásy u pokladen nedesinfikuje, vozíky stejně tak a potraviny obecně se rozváží všude i k seniorům a do nemocnic a všichni touto cestou máme možnost přenosu i šíření nákazy.

Nad tímto faktem by se měli odborníci zamyslet a zopakovat si zásady hygieny.

Jako školák ve své době jsem si musel mýt ruce v "hypermangánu" a ve škole nás nutili dodržovat zásady hygieny. Kde je odpovědnost jednotlivých vedoucích pracovníků na všech úrovních za své ovečky? To si neuvědomují svou odpovědnost a vyčkávají na rozhodnutí vlády? Zamyslete se!!

Jordák Fr. 30. 9. 2020

16. srpna 2020

Stanovisko VV ÚV KSČM k průběhu a výsledkům návštěvy ministra zahraničních věcí Spojených států M. Pompea v České republice

Návštěva M. Pompea v České republice, první, v rámci jeho středoevropského turné, měla demonstrovat, že USA považují naši zemi za svého důležitého spojence v oblasti. Žel, také jako zemi, která bezvýhradně sdílí jejich vidění světa a ochotně se připojí k jakékoli akci hájící zájmy USA ve světě, včetně marných pokusů o záchranu jejich krachující světové dominance a imperialistického řádu světa.

KSČM prohlašuje, že není ani bezpečnostním ani ekonomickým zájmem České republiky zapojit se do ‚obchodní války‘ vyhlášené americkým ministrem proti ČLR a RF. Naopak, vyhlášení konfrontace těmto dvěma světovým velmocem, stálým členům Rady bezpečnosti OSN, výrazně zhorší bezpečnostní situaci a nestabilitu ve světě a tím i České republiky.

Bezprecedentní tlak M. Pompea, aby Česká republika ze všech klíčových infrastrukturálních projektů vyřadila čínské a ruské společnosti, považujeme za nehorázné vměšování se do vnitřních záležitostí a také za porušování českého i evropského práva. Argument, že za bezpečnost je potřeba si připlatit, zase zavání skrytým vydíráním.

Vyzýváme A. Babiše, jako hlavního vyjednavače, aby české veřejnosti sdělil a vysvětlil konkrétní výsledky návštěvy amerického ministra. Zda byly dojednány konkrétní komerční projekty, k jakému postupu zavázal Českou republiku v otázce dostavby JE Dukovany a mobilních sítí 5. generace. Dále trváme na zveřejnění výstupů v oblasti vojenské spolupráce se Spojenými státy, konkrétně u problematické zakázky na nákup vrtulníků. Předpokládáme, že otázka případné vojenské přítomnosti amerických vojsk, resp. základen na českém území, nebyla v důsledku rozhodného odporu KSČM a české veřejnosti ani agendou jednání.

KSČM nebude podporovat ani historický projekt tzv. Trojmoří, který americký ministr v průběhu návštěvy prosazoval. V-4 je dostatečný formát pro spolupráci zemí střední a východní Evropy. Trojmoří považujeme za snahu USA o prosazování svých energetických, ale i vojenských zájmů v Evropě. Už v minulosti jej odmítl i prezident Masaryk.

Vystoupení ministra zahraničních věcí Spojených států se ničím nelišilo od jeho předchozích vystoupení. Za skandální považuje KSČM jednání předsedy Senátu Parlamentu ČR M. Vystrčila, který ve svém vystoupení označil návštěvu za ocenění role a práci Senátu ČR v politickém systému České republiky, který je údajně důležitější než vláda a Poslanecká sněmovna ČR. Ukazuje to na jeho nedostatek úcty k Ústavě České republiky a také na nedostatek sebereflexe. Ústavní činitel M. Vystrčil, který vystrčil svou návštěvou Tchaj-wanu záda mezinárodnímu právu i zájmům České republiky, tím jen dále degradoval již tak nevalnou oblíbenost tohoto orgánu.

14. 8. 2020 kscm.cz - VV ÚV KSČM

7. srpna 2020

Demonstrace na Náměstí Míru ve Zlíně

V pondělí 10. 8. 2020 od 18.00 hodin se koná na Náměstí Míru demonstrace proti výstavbě nové nemocnice v Malenovicích.

7. 8. 2020 Stanislav Remeš

30. července 2020

Vyjádření VV OV KSČM Zlín k výstavbě nové nemocnice ve Zlíně

Při nedávném zasedání VV OV KSČM ve Zlíně zazněla kritika, jak od člena VV tak i od člena jedné ZO KSČM, že VV ani OV KSČM Zlín dává málo vědět o stanovisku k tomuto problému a to je výstavba nové nemocnice ve Zlíně. Není to pravda. Při každém jednání, jak VV tak i OV, vždy když dojde k situaci a řeší se tato problematika, vždy naši zastupitelé v krajském zastupitelstvu mají naši podporu. Výstupy zastupitelé uvádí v Haló novinách apod.. Články s. Ing. Mařáka a s. Ing. Badinkové určitě celou situaci objasňují. Proč nepodporujeme výstavbu nové ekonomicky nezajištěné nemocnice a podporujeme rekonstrukci stávající Baťovy nemocnice, která bude o polovinu levnější a bude také splňovat moderní a nové podmínky nastavených trendů ve zdravotnictví.

Členové našich ZO vypomáhají a vybízí občany k podpisu archu K návrhu na vyhlášení Krajského referenda na území Zlínského kraje ke stavbě nové nemocnice a objasňují proč nesouhlasit s výstavbou. V referendu by měla být nastolena otázka jestli souhlasíte s výstavbou nové nemocnice ve Zlíně-Malenovicích Ano/Ne ?

Mohu sdělit, že VV i OV KSČM ve Zlíně podporuje naše krajské zastupitele a nesouhlasí s výstavbou nové nemocnice. S těmito závěry určitě se rozjede i naše volební kampaň v blížících se krajských volbách.

Stanislav Remeš, předseda OV KSČM Zlín

19. července 2020

Prohlášení VV ÚV KSČM k úmrtí Miloše Jakeše

Komunistická strana Čech a Moravy vyjadřuje upřímnou soustrast pozůstalým v souvislosti s úmrtím Miloše Jakeše, někdejšího generálního tajemníka ÚV KSČ, který zemřel ve věku 97 let v Praze.

Miloš Jakeš se narodil v chudé rodině na Šumavě, mládí prožil jako jeden z Baťových mužů ve Zlíně. Zkušenost z nespravedlivých poměrů první kapitalistické republiky, mnichovské zrady a nacistické okupace jej přivedla do řad KSČ. Jakeš se účastnil poválečného budování republiky i počátků mládežnického hnutí. Po zkušenosti s regionální politikou v Gottwaldově zastával řadu zodpovědných funkcí celorepublikového významu. Jeho specializací bylo zemědělství, otázka národních výborů a personální politika. V době počínající eroze východoevropského tábora socialistických zemí nahradil v nejvyšší funkci generálního tajemníka Gustáva Husáka. Bohužel, nebylo v silách Jakeše ani kohokoli jiného zbrzdit nebezpečné krizové jevy, spjaté s chybami sovětské politiky. Po převratu se Miloš Jakeš stal obětí antikomunistické represe, nezměnil však svůj světonázor a vždy otevřeně vystupoval na obranu socialistické myšlenky i toho, co se za předchozí období let 1945-1990 poctivou prací vybudovalo.

Miloš Jakeš vynikal čestností, poctivostí, pracovitostí a odvahou, se kterou hájil své přesvědčení komunisty a zastánce sociální spravedlnosti a překonání kapitalismu u nás i ve světě.

Čest jeho památce!

17. 7. 2020 kscm.cz - VV ÚV KSČM

2. července 2020

Přání k prázdninám a dovoleným.

Vážení spoluobčané našeho okresu Zlín. Dovoluji si vám touto cestou popřát pěkné prožití dovolenkových, prázdninových dní. Ve zdraví, pohodě v kruhu rodinném. Bez ohrožení zrádným koronavirem.

Po uplynutí prázdninových měsíců nás čekají krajské a senátní volby. Popřemýšlejte v klidu koho budete volit. Vše proběhne 2. a 3. 10. 2020. Nedopusťme, aby v kraji vládla jen pravice. Volte naši stranu KSČM, která jako jediná hájí zájmy nás obyčejných lidí, lidí práce. Nedopřejme slovům pana Fialy, předsedy ODS, aby se vyplnila. Ten pronesl v televizi: „Žádná spolupráce a koalice s komunisty a socialisty.” KSČM je opravdu ta jediná levicová strana u nás. Nevěřte slibům pravice, která na ty lidi práce, jak historie už ukázala, ráda zapomíná.

Seznamte se  s naším volebním programem a hesly, které se konkrétně dotýkají problémů kraje. Mějme na paměti rovněž i to, že současně ve Zlínském okrese proběhnou i volby senátní, kde kandidátem je Jan Doleček za naši stranu KSČM. Jako levicový politik určitě by tuto instituci oživil.

Máte teď dosti času se správně rozhodnout pro blaho našeho kraje či státu. Ještě jednou přeji krásné, slunečné dny plné pohody.

S pozdravem Stanislav Remeš, předseda OV KSČM Zlín.

20. června 2020

KSČM přispívá k řešení následků krize

Česká republika se ocitla v důsledku světové pandemie stejně jako ostatní státy v hluboké ekonomické krizi, která je součástí cyklických krizí kapitalistického systému. KSČM se v roce 2018 rozhodla převzít část odpovědnosti za vývoj v naší zemi, aby nepřipustila vládu konzervativní pravice v čele s ODS a TOP09 a dalších pravicových stran. Tím výrazně ovlivnila pozitivní směřování české společnosti a její ekonomiky.

Dnes stojíme na další křižovatce. Buď bude vývoj směrován ve prospěch zahraničního kapitálu, který chce v krizi koncentrovat další majetek a svou moc, anebo ve prospěch našich občanů. V minulém týdnu jsme odmítli potvrdit vládě bianco šek k nakládání s prostředky státního rozpočtu a přiměli ji dát peníze z navrženého deficitu ve prospěch příštího rozvoje a novému startu koupěschopné poptávky našich občanů. Jednáním se podařilo zajistit prostředky na dotace SFDI (rozvoj dopravní infrastruktury, obnova po povodních 2020) ve výši 20 mld. Kč, program Antivirus A a B ve výši 12 mld. Kč, prostředky na podporu veřejného sektoru ve výši 10 mld. Kč, prostředky na obnovu po kůrovcové kalamitě ve výši 7 mld. Kč, dotace na sociální služby (platy a provozní výdaje) ve výši 5,2 mld. Kč, silnice II. a III. třídy ve výši 4 mld. Kč, spolufinancování podpory rozvoje venkova ve výši 3,3 mld. Kč, podporu vodního hospodářství ve výši 2, 6 mld. Kč, opatření proti suchu ve výši 2 mld. Kč, podporu lázeňství ve výši 1 mld. Kč, investice do materiálně technického zabezpečení státních kulturních zařízení ve výši 1 mld. Kč, sociální dávky ve výši 750 mil. Kč, akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny PČR a Vlády ČR – byty ve výši 660 mil. Kč, obnovu po povodních 500 mil. Kč, investice do zařízení v sociální oblasti ve výši 400 mil. Kč, potravinové zásoby ve výši 400 mil. Kč, finance pro sestry v sociálních službách ve výši 2 mld. Kč a konsolidaci rozpočtu do 7 let.

Podporou dalšího růstu mezd a sociálních dávek tak i přes zadlužení neponecháváme v této fázi napospas naši ekonomiku zahraničnímu kapitálu.

KSČM unese svou odpovědnost a nepřenechá Českou republiku těm, kteří usilují o její oslabení a ponechání zůstatku národního bohatství nadnárodním korporacím k výkupu. Náš hlas pro rozpočet bude spojen s hlasem pro plnění našeho politického programu k udržení ekonomické suverenity a příštího rozvoje.

Naši občané dlouhodobě splácí vysoké dluhy privatizačních podvodníků a tunelářů. Je na čase, aby začali splácet oni!

20. 6. 2020 kscm.cz - ÚV KSČM

19. května 2020

KSČM varuje před nárůstem fašismu

V předvečer 75. výročí konce druhé světové války vydali ministři zahraničních věcí Bulharska, České republiky, Estonska, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Polska, Rumunska, Slovenska a Spojených států společné prohlášení. Jednalo se o prohlášení zemí, které ještě před třiceti lety po hrůzných zkušenostech s německým fašismem usilovaly o překonání kapitalismu a následků fašismu snahou jít jinou cestou. A to cestou budování sociální spravedlnosti, odstranění ekonomického vykořisťování.

To, co dnes zažíváme v České republice, například v Praze 6, je zneuctěním piety padlých rudoarmějců. Bagatelizování úlohy Rudé armády při osvobození Prahy a posledních bojích s fašistickou soldateskou a zbytky wehrmachtu na území dnešní České republiky, nemá ve světě obdoby. Není snad žádné státní moci, mimo ty kolaborující s myšlenkami autoritářství a fašismem, které by dovolily a připustily hanobení památky svých osvoboditelů z nacistického područí.

Otázkou je, jakou úlohu sehrává česká vláda a ministr zahraničí Petříček, že se snížil k přirovnávání hrůz nacistické okupace k událostem, které souvisejí se studenou válkou. Proč de facto připustil další krok k přenesení viny za rozpoutání druhé světové války dílem téměř rovným z nacistického Německa na Sovětský svaz. Pravice tak může být spokojena. Ti, kteří si přejí tzv. nejen morální, ale i věcné vyrovnání se Sudetoněmeckým landsmanšaftem rovněž.

Fašismus, který nemusí mít a také neměl vždy podobu německého nacismu, existoval před vypuknutím druhé světové války v řadě zemí světa, z nichž některé později patřily k věrným spojencům nacistického Německa.

KSČM je přesvědčena, že ministr zahraničí morálně a politicky devalvoval Českou republiku z polokolonie na kolonii Spojených států amerických. Historická pravda politickými účelovými přirovnáváními nesmí být překrucována. Bude-li překrucována pravda o druhé světové válce, mimo jiné i o tzv. armádě ROA (vlasovců), bude to jen další přiložení polínka k možnému dalšímu válečnému konfliktu, před nímž se otevřou stavidla různým neonacistickým a autoritářským tendencím. Je třeba si vážit vlastenectví, zdravé národní hrdosti a umět rozlišovat.

VV ÚV KSČM, 18. 5. 2020 KSČM

8. května 2020

Klaním se před osvoboditeli aneb vzkaz Hřibovi, Kolářovi, Novotnému

je nadepsán úvod u videa Kateřiny Konečné kde dále uvádí:

"Vážení přátelé,

opravdu se stydím, že musím před výročím osvobození naší vlasti točit toto video, které bude dnes delší než bývá. Stydím se za všechny slušné lidi, kteří nedostali prostor v médiích, protože nemají ten správný názor. Stydím se třeba i za dceru generála Svobody Zoe Klusákovou Svobodovou, která se nedávno vyjádřila, jak to bylo s tou nenávistí Koněva vůči Čechoslovákům.

V normálních státech a normálních dobách bych snad nemusela obhajovat, že osvoboditelé přišli naši zemi osvobodit.

Včera jsem ovšem ve vysílání televize Barandov byla svědkem něčeho neskutečného... Naprosto mne šokovalo s jakým odporem a nenávistí mluví o Rudé armádě primátor Hřib.

Stydím se za to, že vůbec pochází z Moravy." ...

Více k válečné historii od Kateřiny Konečné, europoslankyně na youtube ze 7. května 2020

1. května 2020

Osvobození města Zlína Rudou armádou.

V dnešních květnových dnech je tomu právě 75 let od chvil, kdy se naše národy, Češi a Slováci zbavili jha německé fašistické okupace. Stalo se tak po těžké a krvavé válce, největší v dějinách lidstva, ve které zahynulo více jak 55 milionů lidí a desítky milionů bylo těžce raněno a byly způsobeny nedozírné hmotné a duchovní škody národům světa.

Válka skončila vítězstvím spojenců antihitlerovské koalice, Sovětského svazu, Spojených států amerických, Velké Británie, později Francie a dalších menších států. Největší tíhu války a největší oběti přinesl Sovětský svaz, který rovněž největším dílem přispěl k osvobození Československa a také největší části porobené Evropy. Ve válce ztratil víc jak 26 milionů svých občanů a utrpěl nezměrné hospodářské škody. V bojích za osvobození Československa tehdy padlo na 144 tisíc vojáků Rudé armády. Československo přišlo o víc jak 360 tisíc občanů jež byli v době národní poroby a okupace umučeni a zabiti v káznicích a koncentračních táborech nebo padli na frontách druhé světové války. Jim všem je věnována naše vzpomínka a poděkování za jejich oběti, bez nichž by nebylo u nás a ani v Evropě tak dlouhého období míru.

Snahy o novou militarizaci a vyvolání nových válečných konfliktů a kříšení neonacismu ve světě a i u nás vedou k tomu, že i po tři čtvrtě století je nutno připomínat události té druhé světové války, aby nové generace národů pochopily hrůznost válek a i to z čeho a z jakých imperialistických pohnutek tato válka vyvěrala a věnovaly patřičné úsilí boji za mír mezi národy a nenechali se strhnout k další světové válce. Některé události zvláště po pádu socialismu v Evropě by k tomu mohly dát příčinu jako ozbrojené konflikty v bývalé Jugoslávii, Ukrajině a v arabském světě. Stálé požadavky na zbrojení v mnoha zemích zejména paktu NATO vyvolávají oprávněně vážné obavy o osud mírového soužití národů světa. Proto je nutno i nyní připomínat válečné hrůzy a utrpení z dob druhé světové války ...

...

Zlín se dočkal svého osvobození vojsky 2. armádního sboru Rudé armády - jeho 240. divize jíž velel T. F. Umanskij, jednotkami plukovníků Grozněva a Bakajeva.

Zlínský okres se dočkal svobody ve dnech 1. – 6. května 1945 díky vojskům 2. ukrajinského frontu, jeho 40. armády, jejím 2. a 6. armádním sborem, za bojové spoluúčasti jednotek rumunské armády. Severní část okresu osvobodily 1., 3. a 4. brigáda 1. čs. armádního sboru, začleněného do 18. armády 4. ukrajinského frontu. Svým dílem přispěla i 1. čs. partyzánská brigáda J. Žižky, která se svými oddíly zúčastnila i osvobození Zlína, Vizovic a dalších obcí.

Naše svoboda byla draze vykoupena, připomeňme jen slova našeho prezidenta, armádního generála Ludvíka Svobody, který ve své knize: Z Buzuluku až do Prahy napsal: Vzpomeňme, jak lehce jsme o svou svobodu přišli a jak těžce a za jakých obětí jsme ji znovu nabývali!

Věčná sláva padlým hrdinům a obětem druhé světové války!

Věčná sláva našim osvoboditelům vojákům Rudé armády, příslušníkům Československého armádního sboru, partyzánům a dalším odbojovým pracovníkům domácího i zahraničního odboje proti fašismu!

...

Vážení, pro všeobecnou potřebu jsme vydali tento sborník dokumentů k 75. výročí osvobození Zlínska.

Věřím, že jej použijete pro dobro věci a připomenutí dnešního významného výročí. Osvobození města Zlína Rudou armádou.

Josef Nesvadba, předseda krajské rady Česko-ruské společnosti Zlín

Děkuji všem spolupracovníkům za podporu při této práci.

Tiskem vyjde v příštích dnech podle dostupných finančních prostředků, které se nám podaří získat.

Více ve Sborníku k 75. výročí osvobození Zlínska.PDF

1. května 2020

Letošní smutný 1.máj

Vážení spoluobčané, soudružky, soudruzi, naši příznivci.

Letos jsem vás nemohl pozvat jménem svým ani jménem OV KSČM ve Zlíně na oslavy 1. máje. Jistě víte, že je to v důsledku pandemie, která teď sužuje naše životy. Ale přesto malá skupinka lidí položila kytice u Památníku obětem padlým za II. světové války ve Zlíně v Parku Komenského. Přítomni byli zástupci OV KSČM, Česko-ruské společnosti a Levicového klubu žen.

Tak vždy oslavy začínáme a pak pokračuje oslava v altánku v parku. Tentokrát z ní sešlo a snad jen déšť, který padal asi pro štěstí, přinesl, že příští rok už tomu bude jinak a důstojně Svátek práce oslavíme.

Není nám ani přáno oslavit důstojně památku padlých hrdinů ze II. světové války, kteří si to při příležitosti 75. výročí od osvobození zaslouží. My komunisté nezapomínáme a kyticemi rudých květů navštěvujeme místa, kde jsou pochováni a kde mají pomníčky.

Přeji vám klidné a pěkné prožití těchto májových dnů. Hlavně zdraví a lásku dle veršů našeho básníka K. H. Máchy.

S pozdravem Stanislav Remeš, předseda OV KSČM Zlín.

2. března 2021

Krajská kandidátní listina byla během minulého týdne schválena

Kandidátní listina pro podzimní volby do Poslanecké zněmovny za KSČM byla v minulém týdnu schválena.

Lídrem kandidátní listiny je současná poslankyně Ing. Marie Pěnčíková z okresu Kroměříž. Druhým v pořadí je Ing. Ivan Mařák, projektový manažer, zástupce okresu Uherské Hradiště. Následuje Vojtěch Straka, planning manažer z okresu Zlín a Roman Ramach, soukromý podnikatel z okresu Vsetín. Pátou na kandidátní listině je paní Pavlína Procházková, starostka obce Počenice-Tetětice.

2. 3. 2021 zlin.kscm.cz - Pavel Kroča

V příloze zlin.kscm.cz foto krajských lídrů.

28. února 2021

Plakát KSČM: Co jsme pomohli svými hlasy prosadit?

Myslíme neustále na pomoc občanům České republiky. Co jsme pomohli svými hlasy prosadit?

navýšení příspěvku na zdravotnictví - 7 mld. Kč (mj. nákup vakcín)

zvýšení přídavků na dítě - 2,7 mld. Kč

příspěvek na aktivní politiku zaměstnanosti - 1,7 mld. Kč

kompenzace daňových ztrát fakultních nemocnic - 600 mil Kč

navýšení náhradního výživného na nezaopatřené děti - 445 mil. Kč

navýšení příspěvků na chytrou karanténu - 400 mil. Kč

26. 2. 2021 kscm.cz - Mediální úsek ÚV KSČM

V příloze najdete plakát ke stažení v PDF.

21. února 2021

Julius Fučík

Dne 23. 2. 1903 se narodil náš Národní hrdina Julius Fučík. Bojoval za mír a přátelství mezi národy v době, kdy fašismus a nacionalismus vraždil lidi a zotročoval a likvidoval celé národy. Na celém světě je známá jeho kniha Reportáž psaná na oprátce. Rovněž z cest po Sovětském svazu je známá jeho kniha „V zemi, kde zítra již znamená včera“. Vzácný dokument o socialistickém budování v Sovětském svazu. Za své přednášky na toto téma byl také mnohokrát zatčen, souzen i odsouzen na řadu měsíců do vězení. Život Julia Fučíka a jeho boj za lepší život lidí byl ukončen v Berlíně ve věznici Ploetzensee v září 1943 ve věku 40 let.

Stále platí jeho heslo „Lidé, měl jsem vás rád! Bděte!“. V roce 1950 mu byla udělena ve Varšavě Cena míru in memoriam. Krásně zhodnotil jeho život chilský básník Pablo Neruda a napsal i báseň věnovanou našemu Národnímu hrdinovi.

U nás na sídle OV KSČM ve Zlíně máme na stěně kolem schodiště stálou expozici na třech skleněných tabulích, kde se můžete seznámit více o životě tohoto našeho hrdiny. Poděkování za instalaci patří s. Nesvadbovi ze ZO Otrokovice. V zasedací místnosti opatrujeme na čele bystu tohoto našeho bojovníka za svobodu zapůjčenou k péči od muzea.

Je smutné, že děti, které chodí do ZŠ nevědí nic o této osobnosti. Ptal jsem se dětí v rodině i dalších a odpověděly záporně. Neučily se o něm, neví kdo to je. Musíme tedy my komunisté hovořit s mladou generací a nenechat ji sledovat na internetu, jak je překrucována historie, kde se uvádí, jak byl konfidentem gestapa a jiné nepravosti. Nenechejme plivat na našeho Národního hrdinu. Dál se řiďme jeho heslem: „Lidé bděte!“.

Stanislav Remeš, předseda OV KSČM Zlín

5. 2. 2021

KSČM další prodloužení nouzového stavu nepodpoří

KSČM podmínila souhlas s prodloužením nouzového stavu do 14. 2. 2021 tím, že požadovala návrat žáků 1. stupně do školních lavic od 1. 2. 2021 a od 29. 1. 2021 otevření zimních středisek. Žel, tyto sliby naší podpory nebyly vyslyšeny. Vláda ČR naše podmínky nebrala vážně a rozhodla se jinak.

Rozhořčení a zklamání, takové pocity převládají nyní nejen v KSČM, ale i v celé společnosti od posledního prodloužení nouzového stavu. Vláda naprosto ignorovala naše oprávněné požadavky, jimiž KSČM souhlas s prodloužením nouzového stavu podmiňovala. KSČM přitom, vědoma si počtu vojáků a techniky přeřazených do zdravotnictví a sociálních služeb, pomohla vládě, když jako jediná z nevládních a opozičních stran ve sněmovně kývla na zásadní prodloužení nouzového stavu.

Vicepremiér Karel Havlíček se provozovatelům lyžařských vleků omluvil. Rodičům a dětem se vláda však neomluvila. Zatímco jiné evropské státy považují uzavírání základních škol až za ten nejzazší krok v rámci epidemických opatření, v Česku je to naopak. Vzdělání zde skutečně není prioritou.

Výkonný výbor ÚV KSČM doporučuje Poslaneckému klubu KSČM nepodpořit prodloužení nouzového stavu. Vzhledem k ignorování našich požadavků doporučujeme vládě, aby si podporu hledala u těch politických subjektů, jejichž požadavkům bude ochotna a schopna vyhovět. Rozhodně se ohrazujeme proti výrokům pana premiéra, že ohrožujeme životy a zdraví našich spoluobčanů. Naopak, KSČM šlo vždy právě o občany a i teď tomu není jinak. Musíme myslet na zdravý vývoj našich dětí i všech ostatních. Vládní představa, že řešením je zavřít lidi mezi čtyři stěny, rozhodně není naší vizí. Řadu opatření totiž mohou provádět hejtmani podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Vláda musí vyjednat dobrovolné zařazení vojáků do nemocnic nebo sociálních zařízení nebo předložit novelizaci zákona o ozbrojených silách ČR.

5. 2. 2021 kscm.cz - Mediální úsek ÚV KSČM

4. února 2021

Stanislav Grospič o příčinách neúspěchu v krajských volbách

Místopředseda ÚV KSČM a předseda Mandátového a imunitního výboru Stanislav Grospič byl v úterý hostem pořadu Českého rozhlasu Region K věci.

Kromě toho, co bylo příčinou neúspěchu KSČM ve středočeských krajských volbách, se moderátor Tomáš Pancíř ptal i na spolupráci poslanců zvolených ve Středočeském kraji napříč stranami v Poslanecké sněmovně nebo na jeho možnou kandidaturu na post předsedy KSČM.

3. 2. 2021 kscm.cz - Odkaz na audiorozhovor https://region.rozhlas.cz/trochu-jsme-podcenili-internetova-media-rika-k...

19. prosince 2020

Rozpočet byl přijat. ANO a ČSSD kývly na náš návrh přesunout 10 mld. z armády do rozpočtové rezervy

Poslanci schválili státní rozpočet na příští rok se schodkem 320 miliard korun bude přijat. Vládě pomohla KSČM, která prosadila odebrání 10 miliard korun armádě a převedení této částky do rozpočtové rezervy. Pro přijetí rozpočtu hlasovaly ANO, ČSSD a KSČM.

"Podařilo se nám přesunout 10 mld., které měly jít na zbrojení, na nákup zahraniční bojové techniky, do rozpočtové rezervy. A proč? Abychom mohli financovat vojáky, policisty, hasiče, kteří budou pomáhat zdravotníkům v boji s covidem," řekl předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip ve svém vysoupení ve sněmovně.

Více v záznamech. https://fb.watch/2tx902... , https://fb.watch/2tx902...

18. 12. 2020 kscm.cz - Mediální úsek ÚV KSČM

11. prosince 2020

Pokud nedojde ke snížení výdajů ministerstva obrany o 10 miliard, tak rozpočet nepodpoříme

Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip novinářům sdělil, že návrh rozpočtu na příští rok KSČM nepodpoří, pokud nedojde ke snížení výdajů ministerstva obrany o 10 miliard korun. Vláda navrhla pro příští rok schodek ve výši 320 miliard korun.

Pro podmínku snížení výdajů na obranu a jejich převedení do rozpočtové rezervy hlasovala většina členů výkonného výboru. „Abychom je mohli použít spíše na to, že armáda pomůže zdravotníkům, sociálnímu systému v řešení pandemie covidu, než aby udělala nákupy," řekl Filip.

Záznam rozhovoru Vojtěcha Filipa na Facebooku KSČM

11. 12. 2020 kscm.cz - Mediální úsek ÚV KSČM

7. listopadu 2020

Stanovisko VV ÚV KSČM k aktuální situaci ve školství

KSČM si uvědomuje nutnost opatření na ochranu zdraví lidí v souvislosti s koronavirem. Podporujeme odůvodněné postupy, na nichž se shodují odborníci ve zdravotnictví. Zároveň však vnímáme některá rizika, především v oblasti školství.

Vzdělání je základním předpokladem budoucnosti člověka i celé společnosti. Základem je povinná školní docházka. Tvoří podstatu celoživotní vzdělávací dráhy, nastavuje pravidelný režim učení, vyrovnává rozdíly, vytváří sociální vztahy, připravuje pro život. Výuka na dálku nemůže tento výchovně vzdělávací proces nahradit. Navíc mnoho rodin nemá podmínky pro její plnění, a to i přesto že ministerstvo školství věnovalo do technického vybavení značné prostředky. Podle jarního průzkumu České školní inspekce chybí 20 % žáků základních škol (tj. zhruba 250 000 dětí) možnost on-line připojení, mají jeden počítač pro všechny členy rodiny, nemají potřebné zázemí a motivaci. Řada těchto dětí ze vzdělávání zcela vypadává. Dají se tak očekávat vážné problémy, výrazně se prohloubí rozdíly v přístupu ke vzdělání a v jejich znalostech. Zvlášť ohroženi jsou ti nejmladší, tedy žáci prvních a druhých ročníků. Bez pomoci rodičů nejsou schopni se nejen připojit on-line, ale hlavně naučit se číst a psát, což je základ pro všechny ostatní předměty. Učitelé i rodiče, kteří se musí s touto situací vyrovnávat, si tak zaslouží vysoké ocenění. Je pochopitelné, že mnozí z rodičů si nevědí rady, nedokážou děti učit. Pro učitele je zase téměř nemožné distančně vzdělávat najednou 20 – 25 malých prvňáků, aniž by s nimi byli v přímém kontaktu, mohli je vést a korigovat.

KSČM proto považuje za nutné, aby se žáci, minimálně prvních a druhých tříd základních škol, co možná nejdříve vrátili do školních lavic, pochopitelně při dodržení všech hygienických podmínek. Vyzýváme vládu, aby urychleně připravila scénář tohoto postupného návratu, včetně podpory učitelů a vedení škol.

6. 11. 2020 kscm.cz - VV ÚV KSČM

7. listopadu 2020

Stanovisko k prezidentským volbám v USA

Prezidentské volby ve Spojených státech jsou hlavním tématem mediálního prostoru. Pochopitelně, země, která se pasuje do role světového lídra a vzoru demokracie by měla sama být příkladem. Opak je však pravdou.

Průběžné výsledky voleb ukazují, že ať zvítězí jeden, nebo druhý kandidát, výsledky voleb a sčítání hlasů budou zpochybněny u amerických soudů. Prohlášení prezidenta USA D. Trumpa, že při sčítání hlasů, zejména těch korespondenčních, dochází k podvodům a že zpochybní regulérnost voleb, jsou nejen velkým zpochybněním americké demokracie, ale i varováním pro celý svět, včetně naší země, se zaváděním tohoto institutu. I obdivovatelé a vykladači americké demokracie ve veřejnoprávních mediích přiznávají, že výsledky voleb dále prohloubí rozdělení společnosti, nejen politicky, ale zejména ekonomicko-sociálně, ale i rasově. Spojené státy čeká vlna protestů, pravděpodobně jistá forma „barevné“ revoluce, která se jako bumerang vrací do země, která toto vnutila nejen severní Africe, ale i jiným částem světa, který mě být měněn podle jejích představ. Jestli bude modro-červená, bílá, černá, nebo duhová, se teprve ukáže, stejně jako míra destabilizace, kterou přinese do americké společnosti. Agresivní povaha zahraniční politiky Spojených států se, žel, nezmění, nezávisle na volbě J. Bidena, nebo D. Trumpa.

Jakákoliv volba amerického prezidenta nezmění vztahy České republiky a Spojených států. Česká republika i nadále zůstane štědře platícím odběratelem amerických zbrojních firem a dokonce někdy i pokusným králíkem při destabilizaci jiných zemí, dle zadání.

6. 11. 2020 kscm.cz - VV ÚV KSČM

31. října 2020

KSČM požaduje přijetí dalších opatření k omezení následků nouzového stavu

V úterý 27. října 2020 se Vláda ČR na svém zasedání usnesla, že požádá Poslaneckou sněmovnu PČR o prodloužení nouzového stavu do 3. prosince 2020. K tomuto kroku se odhodlala jen den po dalším zpřísnění opatření v boji proti Covid-19, mezi které patří zákaz vycházení mezi 21:00-4:59 či zákaz maloobchodního prodeje od pondělí do soboty od 20:00 do 5:00 hod. a v neděli po celý den. Především omezení nedělního prodeje ve vztahu k náročné práci prodavaček a prodavačů prosazovala KSČM již během jarního období nouzového stavu. Tehdy marně. Zcela proto odmítáme názor Svazu obchodu ČR, že omezení prodejní doby povede k větší koncentraci lidí a mělo by naopak dojít k jejímu prodloužení. Jsme přesvědčeni, že občané nepodlehnou panice, kterou se nám snaží vnutit média a budou se chovat i nadále racionálně.

KSČM si je plně vědoma stále se zhoršující situace, rostoucího počtu nejen pozitivně testovaných a zároveň i hospitalizovaných, vyžadujících intenzivní zdravotní péči, ale i zemřelých. Na druhou stranu chaotičnost, nedostatečná mediální odůvodnění a bohužel i osobní selhání některých členů vlády a poslanců vládní koalice přijatým opatřením nedává mezi občany dostatečnou legitimitu ani vážnost. Za chybu KSČM považuje také rychlé a úplné rozvolnění opatření po jarní vlně, ale zejména v letním období, které vláda učinila na nátlak pravicové opozice. Vláda také tupě odmítala veškeré legislativní návrhy, které by ji umožnily připravovat se na možnou druhou vlnu. Nyní na to úmyslně zapomíná nebo se to snaží zlehčovat. Kritika vlády je tedy často oprávněná a její tolerance ze strany KSČM značně obtížná. Současný pád vlády by však znamenal ještě větší chaos a nejistotu u značné části veřejnosti.

KSČM za současné složité situace proto podporuje prodloužení nouzového stavu. Zároveň ale od vlády požaduje, aby došlo jednak k prodloužení současných programů pro podporu občanů, OSVČ, ale i firem postižených pandemií Covid-19 a zároveň zavedení dalších, které omezí negativní následky přijatých opatření, a to vázáno na daňová přiznání z roku 2020. Dále trváme na jednání o vyhlášení moratoria k placení nájemného pro postižené současnými opatřeními, další odklad splátek hypoték, prodloužení doby ošetřovného pro děti mladší 10 let. Již dnešní navýšení na 70 procent redukovaného denního základu je jen díky rozhodnutí KSČM. KSČM zároveň odmítá, pod záminkou řešení problémů vyvolaných Covid-19, jakékoli změny v novele zákona o zaměstnanosti (tzv. kurzarbeit), které by umožnily snadnější a rychlejší propouštění zaměstnanců, které prosazuje TOP 09.

30. 10. 2020 kscm.cz - VV ÚV KSČM

25. října 2020

28. říjen - den vzniku samostatné Československé republiky

Dne 28. října si budeme připomínat jeden z nejvýznamnějších momentů novodobé historie našeho národa – 102 let od vzniku samostatné Československé republiky, obnovení samostatné české státnosti. I přes rozdělení jednotného státu Čechů a Slováků v roce 1993 si oba státy zachovaly svou státnost.

Tento významný svátek si budeme připomínat v době nelehké. Naši společnost, tak jako většinu světa, zachvátila rostoucí epidemie Covid-19. KSČM podporuje většinu opatření, která jsou přijímána ke zmírnění dopadů této epidemie na naší společnost. Vnímáme však často chaotičnost v přijímaných opatřeních a nedostatečnost dlouhodobé prevence ze strany státu. Přesto žádáme občany o toleranci a dodržování nastavených pravidel. Epidemie Covid-19 nesmí vytvořit prostor pro šmelináře, velkokapitál, kteří budou vytvářet zisk obchodováním s lidskou nemocí, zapříčiněnou umělou výrobou v laboratořích. Žádáme Vládu ČR, aby jednala s EU o vrácení našich lékařů z členských zemí a doplatila jim rozdíl mezd z peněz EU. Máme za to, že znají mentalitu našich lidí a hlavně se jazykově dorozumí lépe než lékaři NATO a EU.

Z pohledu KSČM si vedle dnes nejexponovanějších profesí, především zdravotníků, zaslouží poděkování všichni, kteří se podílí na boji s epidemií Covidu-19 a usilují o opětovný návrat k normálnímu fungování celé společnosti, čemuž nepřispívá selhání jednotlivých ministrů.

Právě s připomínkou vzniku samostatné Československé republiky chce KSČM říci, že udělá vše, co bude v jejích silách, aby nebyla naše společnost stále záměrně rozdělována, zůstaly uchovány základní demokratické principy, nebylo dehonestováno právo na vzdělání, kulturu a zdravotní péči.

23. 10. 2020 kscm.cz - VV ÚV KSČM

25. října 2020

Stanovisko VV ÚV KSČM k situaci kolem Náhorního Karabachu

Znovu je rozpoután válečný konflikt mezi Arménií a Azerbajdžánem, o mezinárodně neuznaný státní útvar – Náhorní Karabach, v oblasti Malého Kavkazu. Snahy o diplomatické řešení tohoto letitého sporu, pod patronátem OBSE, jsou zatím neúspěšné, kvůli protichůdným a nesmiřitelným stanoviskům obou stran. Ozbrojené příměří, trvající od r. 1994, z malých pohraničních sporů přerostlo do skutečného vojenského konfliktu, za použití moderní a těžké výzbroje, páchající nenahraditelné škody na civilním obyvatelstvu a na občanské vybavenosti na obou stranách. Vše je doprovázeno i etnickými čistkami v přilehlých oblastech bojů. Otevřená angažovanost Turecka na jedné straně sporu, nejen politická, ale i vojenská, torpéduje snahy o přerušení vojenských střetů, ale také přidává tomuto konfliktu potenciál na další regionální eskalaci.

KSČM zásadně odmítá snahy o silové řešení tohoto konfliktu, které kromě velikého utrpění lidí na obou stranách a ekonomických škod, prohlubuje příkopy vzájemné nevraživosti a nepřátelství obou stran a komplikuje možnosti mírového řešení. Vyzýváme k vyšší intenzitě diplomatických jednání v rámci tzv. minské skupiny při OBSE, pod patronací Ruské federace, Spojených států amerických a Francie. Obě válčící strany by si měly sednout k jednacímu stolu a hledat diplomatická řešení trvajících sporů. Základem je dodržování podmínek příměří, které bude monitorovat pozorovatelská mise OBSE a obě válčící strany ať stáhnou svou těžkou vojenskou techniku do bezpečné vzdálenosti od tzv. linie kontaktu, aby se postižení občané na obou stranách mohli vrátit do svých domovů.

23. 10. 2020 kscm.cz - VV ÚV KSČM

6. října 2020

Vojtěch Filip i místopředsedové ÚV KSČM dají v pátek k dispozici své funkce

Předseda KSČM Vojtěch Filip i místopředsedové strany dají na pátečním jednání Výkonného výboru KSČM své funkce k dispozici. Je to reakce na výsledek senátních a krajských voleb, ve kterých KSČM neuspěla, uvedl v úterý Filip po poradě úzkého vedení strany.

Nevyloučil však, že by se na listopadovém sjezdu KSČM znovu ucházel o předsednickou funkci.

Filip řekl, že bude záležet na výkonném výboru, zda nabídku složení funkcí od vedení strany přijme. Rozhodnutí výkonného výboru může ještě revidovat ústřední výbor KSČM, jehož jednání je plánováno na 14. listopadu. ...

6. 10. 2020 kscm.cz - Mediální úsek ÚV KSČM, ČT24

1. října 2020

Pojďme k volbám!

Vážení občané Zlínského okresu.

Nedávno jsem vám přál hezkou dovolenou s tím ať si v klidu promyslíte komu dáte hlas ve volbách ve dnech 2. a 3. října. Zde jsem uvedl i fakta proč volit KSČM. Znovu vám to mohu opakovat. Jsme jediná levicová strana u nás, která hájí zájmy nás obyčejných lidí, lidí práce. Nedopusťme, aby v našem kraji vládla jen pravice. Znovu opakuji nevěřte slibům pravice, která jak historie už ukázala na lidi práce ráda zapomíná. Seznamte se s volebním programem naší strany na tiskovinách, které jste obdrželi. Kandidáti našeho kraje vstupují do volebního boje s heslem ,,Konec arogantního řízení kraje". Dalším bodem je například, že nepřipustíme slučování nemocnic v kraji a privatizaci zdravotnictví. I ostatní body jsou jen pro lepší život nás občanů, což zobrazuje i heslo ,,Zajistíme vám víc." Sledujte i naše stránky na internetu. I náš kandidát do senátu Jan Doleček má zajímavé body svého programu. Z toho vyjímám-zahájit výstavbu dostupných bytů. Běžte prosím k volbám a volte uváženě tak, abyste si zvolili dobrý život v následujících letech. Doporučuji vám, volte naši stranu KSČM, která vás určitě nezklame. Důkazem jsou i body našeho programu, které naše strana prosadila v Babišově vládě a i její postoj k pandemii. Volte naši stranu, která má č. 63 a do senátu Jana Dolečka. Je potřeba tam mít rovněž levicového politika.

Šťastnou ruku vám přeje

Stanislav Remeš, předseda OV KSČM Zlín. Na kandidátní listině č.15.

27. září 2020

KSČM – Senátní a krajské volby ve dnech 2. a 3. října 2020

Plakát KSČM k volbám 2020: Jsme na Vaší straně, hájíme Vaše zájmy

Plníme naše závazky – žijeme s Vámi v našem kraji – KSČM je tu pro vás

• stop inflaci - stop zahraničním misím tam jsou i zdroje na financování Vašich potřeb!

• Trvalý růst minimální mzdy, valorizace mezd a platů,

• pět týdnů dovolené pro zaměstnance,

• valorizace důchodů podle skutečného spotřebního koše seniorů,

• ochrana přírodních zdrojů před zcizením do zahraničních rukou,

• ochrana zemědělské a lesní půdy,

• převod vodovodních sítí a zdrojů vody do veřejného sektoru v hospodaření s vodou pro obce a kraje,

• zabránění dalšímu nárůstu ceny bydlení a podpora výstavby nových obecních i krajských bytů,

• udržení kvalitní a dostupné zdravotní péče bez zvyšování spoluúčasti pacientů,

• dostupnost obvodních a zubních lékařů,

• žádné rušení železničních tratí,

• jednotná jízdenka pro všechny na železnici, podpora národního přepravce ČD,

• státní banka komerčního typu pro levné hypotéky,

Více: KSČM

Leták KSČM k volbám.PDF

10. září 2020

Senátní a krajské volby ve Zlínském kraji ve dnech 2. a 3. října 2020

Volební program na roky 2020 – 2024

– Nepřipustíme slučování nemocnic v kraji a privatizaci zdravotnictví.

– Zajistíme stabilizaci a další rozšiřování veřejné autobusové a železniční

dopravy, podle požadavků občanů.

– Zajistíme fungující sociální služby pro seniory a handicapované občany,

především z protředků kraje.

– Zavedeme integrovaný dopravní systém a jednotnou jízdenku.

– Zabezpečíme ekonomickou a personální stabilizaci nemocnic.

– Podpoříme obce při rozvoji dostupného nájemního bydlení.

– Podpoříme projekty kraje a obcí v budování silničních obchvatů.

– Při rozhodováních budeme klást důraz na péči o půdu, vodní zdroje

a přírodní ekosystémy.

– Zabezpečíme obnovení transparentnosti, vzájemné spolupráce

a principů demokracie v řízení krajů.

– Podpoříme opatření směřující k růstu pracovních příležitostí,

zabránění odchodu obyvatel, zvyšování mezd a rozvoj služeb v kraji.

– Kvalitní životní prostředí a ekologické chování krajem řízených organizací.

– Podpoříme udržitelný turistický ruch, rozvoj a splavnění Baťova kanálu

do Kroměříže.

Volte kandidáty KSČM

Volební program pro krajské volby na roky 2020-2024.PDF

Více: Zlínský krajský výbor KSČM

29. září 2020

ZLÍNSKÝ KRAJ – REALITA 2020

Vzpomínáte na rok 2012, kdy po volbách do Zastupitelstva Zlínského kraje došlo k utvoření koalice ČSSD, KSČM, SPOZ?

Vzpomínáte na hysterický křik, že se ochromí rozvoj kraje a zhorší život jeho obyvatel?

Vzpomínáte na hulvátství, sprostotu a vyhrožování, organizované bojovníky za tzv. demokracii, svobodu, pravdu a lásku?

Skutečnost, po čtyřech letech vlády „levicové“ krajské koalice:

• Poprvé od vzniku finanční a hospodářské krize v roce 2008, se míra nezaměstnanosti v našem kraji, dostala pod průměr ČR,

• zjevně se zlepšila kvalita krajských silnic a výrazně se navýšily prostředky na jejich modernizaci ( nejúspěšnější období od vzniku kraje),

• ve všech čtyřech nemocnicích, zřízených Zlínským kraje, bylo dosaženo finanční stability a zastaveno jejich zadlužování, při zkvalitňování poskytované odborné lékařské péče,

• dle požadavků trhu práce byla realizována systémová opatření na podporu požadovaných technických oborů v rámci středních škol,

• realizována výstavba nových sociálních zařízení, zlepšila se kvalita poskytovaných sociálních služeb,

• přijata pravidla ke zprůhlednění financování, zveřejňování výběrových řízení a zavedení systému veřejné kontroly,

• učiněna konkrétní opatření, ke zvýšení atraktivity regionů a rozvoje turistického ruchu,

• zkvalitnila se komunikace mezi krajem, regiony, městy a obcemi v oblasti životního prostředí a rozvoje venkova.

Ačkoliv se najde spousta účelových kritiků, znevažujících dosažené výsledky uplynulého období 2012 až 2016,

• a to celá řada projektů a záměrů se nepodařila rozvinout právě proto, že tehdejší opozice a současní koaliční partneři blokovali celou řadu lidem prospěšných projektů. Byly zpracovány, připraveny a jak s nimi bylo naloženo vidíte sami na příkladu prosazovaného pomníku „Nové krajskénemocnice v Malenovicích“, která nebude stát 8 ani 12 miliard, ale v kontextu vyřešení širších vztahů v dané lokalitě to bude v konečném „zúčtování“ řádově 20 miliard Kč

jedno poznání bylo a je zásadní a zjevné...

... K S Č M JE SPOLEHLIVÝM A ODPOVĚDNÝM PARTNEREM K VEDENÍ ( nejenom ) KRAJE !!

Komentář:

Jsem zvědav zda dokáží stávající koaliční zastupitelé zhodnotit výsledky své 4 leté práce a co přinesla občanům Zlínského kraje.

Před nastávající volební kampaní v letošním roce 2020 nejen do krajského zastupitelstva, tentokrát i do senátu (senátor za náš obvod by měl být někde vidět, být mluvčím voličů) a né být jen nad standardně placeným státním úředníkem z našich daní - zvažujte proto odpovědně.

Není pravdou, že tzv. „osobnosti“ jsou těmi správnými zástupci lidu kraje a hlasují v jeho zájmu. Pokud však asi nejsou ve svém většinou vedoucím pracovním zařazení dostatečně využiti musí se zviditelnit i někde jinde.

Dříve státní úředníci na jednání krajského zastupitelstva byli „zpravodaji k danému bodu programu“. Jejich úkolem bylo nejen přednést a vysvětlit danou problematiku, zhodnotit stávající stav, důvody navrhované změny, navrhnout řešení včetně vysvětlení přínosu nebo dalších nezbytných opatření.

Po tomto úvodu, rozpravě, hlasovali skuteční zástupci lidu - voličů a buď schválili nebo ne a úředníci museli hledat jiné řešení pro naplnění volebního programu a potřeb občanů.

Současná garnitura je pod vedením člověka, který kdyby alespoň dodržoval „desatero“ by mohl být hoden daného místa. Stejně tak, kdyby přistupoval ke své funkci jako „řádný hospodář“ nemohl by být nositelem takových „kotrmelců“, které jsou sice průlomové, ale situace v kraji takové zadlužení nezvládne. V obcích a okolních městech je celá řada základních životních hodnot, které se nedají vymodlit. Jsou stále obce kde není vodovod, kanalizace, čističky odpadních vod, dotažena proti povodňová opatření, pořádné cesty, služby, ruší se obchody, hospody, veřejná hromadná doprava. Kulturní domy které si lidé postavili sami jim „s pravdou a láskou“ ukradli již dříve, školy, školky.

To vůbec nejpodstatnější je zajištění pracovních příležitostí ve městech a obcích kraje, nejen na jeho úřadech !!

Zdroj: článek z roku 2016 a vlastní komentář.

Ing. Jordák František 10. 7. 2020

kandidát s číslem 13 do Zlínského zastupitelstva 2020

16. srpna 2020

K výročí SNP a přechod partyzanů na Moravu

Cesta na Valašsko

Letní čas inspiruje k cestám, a tak jsme se jako členové Česko-ruské společnosti vydali na valašské kotáry za Rožnov pod Radhoštěm do prostředí vesnic podél rožnovské Bečvy. To je Horní, Prostřední a dolní Bečva na něž shlíží bůžek Radegast z mohutného Radhoště opředeného bájnými pověstmi a příběhy dochovávanými z generace na generaci zdejších lidí.

I tyto vesnice byly před 75 lety osvobozovány z pod jha nacistické německé okupace. A to vojáky Rudé armády, příslušníky čs. armádního sboru a vlastenci z řad partyzánských oddílů. Ti by v horách nemohli přežít bez podpory zdejších občanů. Mnozí z nich za to zaplatili svými životy.

Aby toho nebylo zapomenuto jsou zde památníčky se jmény těch, co za svobodu těchto hor, samot, pasek, luk a vesnic v tomto boji padli.

Stalo se tak zejména poté, co se po vypuknutí Slovenského národního povstání SNP na mnoha místech 29. srpna 1944, za nedalekou hranicí Slovenska zformovala ve Sklabině partyzánská brigáda Jana Žižky pod vedením Janko Ušiaka. Byla složená hlavně z výsadku partyzánů ze Sovětského svazu shozeného na západní Slovensko a dalších vlastenců a internacionalistů řady národností. Došlo k rozhodnutí, aby jiskra povstání byla přenesena do prostoru Protektorátu Čechy a Morava, všude tam, kde se k tomu ukáží vhodné podmínky a ty právě poskytovaly lesy moravskoslezských Beskyd a tamější lidé. Tímto úkolem byla právě pověřena První partyzánská brigáda Jana Žižky. Její části, v září 1944 za bojů s jednotkami SS a policie pod osobním velením K. H. Franka v katastru obce Makov v místě U tabulí (za pomoci učitele a převaděče - partyzána Jana Háši), přecházely do údolí řeky Bečvy a nacházely úkryty na Kněhyni a na Martiňáku poblíž Čertova mlýna.

Jednotky gestapa SS a policie vytrvale pátraly po partyzánech a trestaly jejich podporovatele. V říjnu a v listopadu 1944 vedli akci Tetřev a Tetřívek, kdy obstoupili němečtí vojáci, esesáci a gestapáci hory a pročesávali je. Trestali smrtí každého, kdo byl podezřelý z toho, že je partyzán, nebo je jakkoli podporuje. Oheň partyzánských akcí se postupně od Bečev přenášel až do Hostýnských hor, ke Zlínsku a pak i skupinou Olga a Bohuš i na Kroměřížsko a Vyškovsko, tak jak postupovaly partyzánské skupiny krajinou. Vypovídají o tom kroniky obcí, knížky, vzpomínky pamětníků, kteří již nejsou kvůli odstupu času mezi námi a zůstávají tak jen památníčky se jmény a je dobře, že se místní o ně dobře starají, aby další zejména mladí nezapomínali. Viděli jsme to na Martiňáku u zdejší horské chaty, na návsi u Obecního úřadu Horní Bečvy, v místní části Kněhyně, kde je pomník popraveného obchodníka Oldřicha Šimurdy a pamětní deska umístněná u vchodu zdejší mateřské školky. Také pomníček u lesní cesty pod Pustevnami věnovaný právě učiteli Janu Hášovi. Před základní školou Prostřední Bečvy se tyčí v parčíku monumentální pomník partyzánům a osvoboditelům. Ne jinak tomu je na Dolní Bečvě. V parčíku u hlavní cesty je monumentální pomník umučeným, padlým v boji a 17 neznámým rudoarmějcům.

Fotky z těchto míst přikládáme a doufáme, že i místní lidé, u příležitosti výročí Slovenského národního povstání, které zde vneslo boj proti okupaci a fašistické tyranii, nezapomenou zde v těchto místech vzdát čest všem bojovníkům proti fašismu.

10. 8. 2020 - Josef Nesvadba, krajská rada Česko-ruské společnosti Zlínsko

19. července 2020

KSČM vyzývá Vládu ČR k okamžitému řešení situace na železnici

KSČM vyjadřuje účast všem, kteří byli v posledním měsíci zraněni při nehodách na železnici a přeje jim brzké uzdravení. Rodinám zemřelých pak vyslovuje soustrast nad ztrátou blízkých.

KSČM považuje neštěstí za alarmující a vyzývá vládu a zodpovědné pracovníky k urychleným opatřením, která zabrání opakování takovýchto neštěstí. V oficiálních zprávách se sice hovoří převážně o lidském selhání, to má ale vždy své důvody. Odborníci diskutují o možné únavě či nedostatečné zkušenosti strojvedoucích. Přetížení lidí, nedostatek odpočinku a stres mohou být příčinami těchto tragédií. Je nutné brát v potaz i míru podílu elektronických zabezpečovacích systémů a jejich reálnou funkčnost. Nároky na strojvůdce v případě tratí, které nejsou elektronikou zabezpečené, jsou velmi vysoké. Takových tratí je v naší republice stále značné množství. Za železniční politiku, včetně liberalizace železnic, nesou odpovědnost vlády minulé i ta stávající.

KSČM proto vyzývá vládu, aby tento neutěšený stav začala urychleně řešit, jak po technické stránce, tak i s ohledem na pracovní zatížení strojvedoucích. Lidský faktor nelze pominout, ale je nutné prověřit, jak velké je zatížení lidí a zda je doba odpočinku strojvedoucích mezi jednotlivými směnami adekvátní v poměru k jejich odpovědnosti za životy pasažérů. Desítky zraněných a několik mrtvých včetně strojvedoucího – to je příliš vysoká cena a daň za liberalizaci železnic. Aktuální tragédie a řada po sobě jdoucích vlakových nehod je dostatečně průkazným argumentem, proč se KSČM tak razantně staví proti liberalizaci železniční dopravy.

17. 7. 2020 kscm.cz - VV ÚV KSČM

13. června 2020

KSČM požaduje zvýšení potravinové soběstačnosti České republiky

KSČM opakovaně prosazuje podporu zvýšení soběstačnosti v různých segmentech (např. energetika, léková politika, nerostné bohatství). Velmi důležitá je potravinová soběstačnost. Potravinová soběstačnost je prioritní, v současné době je potřeba její maximální navýšení. Bezhlavá likvidace domácí produkce minulými pravicovými vládami nás přivedla na pokraj propasti, nad níž dnes stojíme. Orientace na zahraniční dovozy omezila naše zemědělce, pěstitele i chovatele, výsledkem je dnešní stav vysokých cen zeleniny, masa a dalších produktů. Stav se ještě zhoršil pandemií koronaviru, kterou zejména nadnárodní obchodní řetězce zneužívají ke zvyšování cen. Náprava bude během na dlouhé trati a bude znamenat usilovnou práci, bezesporu i maximální podporu státu. Vlastní produkce ovoce, zeleniny, mléka, mléčných výrobků, masa a dalších, umožní nejen zvýšení kvality, ale i možnost nárůstu zaměstnanosti v těchto oblastech.

KSČM si je vědoma, že snižování závislosti ČR na dovozech může zajistit lepší kvalitu, vyšší potravinovou bezpečnost a nárůst zaměstnanosti. Znamená to však posílit financování z národního rozpočtu a aktivně vyjednat lepší podmínky pro české zemědělce v příštím plánovacím období EU.

12. 6. 2020 kscm.cz - Výkonný výbor KSČM

22. května 2020

Předání darů nemocnicím od KSČM

KSČM včera v krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně předala symbolický šek ve výši 153 tisíc korun pro zdravotníky, kteří byli nasazeni do první linie v boji s pandemií COVID-19, a jeden tisíc roušek k tomu.

21. 5. 2020 Haló noviny - (brom), foto - Marie Pěnčíková

19. 5. 2020

KSČM trvá na zavedení ústavní ochrany vody

ČR má za sebou nejsušší období v novodobé historii Československa. Zavedení ústavní ochrany vody byla jedna z podmínek KSČM pro toleranci vlády. Ministerstva zemědělství a životního prostředí již zahájila debatu o možnostech ústavní ochrany vody jako přírodního zdroje. Zástupci státu chtějí nyní s odborníky rokovat o tom, jestli by se měla upravovat přímo Ústava, zavádět samostatný ústavní zákon, nebo by se ochrana měla řešit ještě nějak jinak.

Ústavní ochrana vody je dlouhodobě naší programovou prioritou, takže tuto iniciativu samozřejmě vítáme a jsme rádi, že se alespoň na něčem v tomto tématu dokážou ministerstva zemědělství a životního prostředí téměř beze zbytku shodnout. Při formulování podmínek pro toleranci vlády zástupci KSČM prosazovali, aby téma vody mělo »jednoho pána«. Pokud jde o zákonnou úpravu, přivítáme takovou, která realitu ochrany vody jako nejvyšší strategické suroviny upevní. Naším požadavkem je i řešit příhraniční problematiku ochrany vodních zdrojů.

KSČM podporuje záměr rekonstrukce, obnovy odbahnění nebo stavbu 1215 rybníků nebo malých vodních nádrží v následujících třech letech. Do budoucna bude rozhodně třeba investovat větší prostředky do zavlažování.

Diskuse by se měla dle KSČM rozšířit i na ostatní nerostné bohatství na území státu. To je vesměs v soukromých rukou a diskuse o tom, jestli by nemělo být v majetku státu, je určitě na místě.

VV ÚV KSČM, 18. 5. 2020 KSČM

13. května 2020

Pietní akt Ostrava 30. 4. 2020 Komenského sady

Pietní akt u památníku v ostravských Komenského sadech. Někteří v dnešní podivné době památníky hanobí a sochy boří, náš vděk a úcta k osvoboditelům však neoblomně trvá.

1. května 2020 youtube.com - Českoslovenští vojáci v záloze za mír

9. května 2020

Náš i váš Svoboda - Generál sám chodil do boje

Zoe Klusáková-Svobodová, dcera Ludvíka Svobody národního hrdiny České republiky a Slovenska, poskytla rozhovor Vladimíru Sněgirjovi o jejím otci a pamětech pro ruské noviny.

S rozhoverem se lze seznámit na stránkách Česko-ruské společnosti v českém překladu a také v originálu Rossijskoj gazetě 2. 5. 2020.

Informace od J. Nesvadby

9. května 2020

Cesta za památníčky a památníky

Dne 8. 5. 2020 naše delegace OV KSČM, Česko-ruské společnosti Zlín a Levicového klubu žen Amálie Randýskové Zlín uskutečnila tradiční Cestu za památníčky a památníky z doby druhé světové války po Zlínsku. Položením karafiátů a tichou vzpomínkou jsme uctili památku těch, kteří před 75 léty položili své životy za svobodu národů Československa a vzdali úctu našim osvoboditelům vojákům Rudé armády, vojákům rumunských, vojákům čs. armádního sboru, partyzánům a jejich spolupracovníkům a ve Slavičíně i pilotům amerických padlých v letecké bitvě nad tímto městem a jeho okolí...

Josef Nesvadba, předseda Česko ruské společnosti Zlín

4. května 2020

Mezinárodní kamionová doprava – strategická nutnost.

Prožíváme krizi, která nemá v moderní historii obdobu. Nastaly události, které by před nedávnem většina lidí nepovažovala za možné. Vidíme upřímnou snahu celé společnosti se s riziky současnosti vypořádat a také mnoho příkladů občanské či profesní angažovanosti a obětavosti. V této souvislosti považuji za nutné připomenout skupinu pracovníků, která pro běžného občana zůstává často skryta. Jsou to řidiči kamionů mezinárodní dopravy. Většinu času tráví na cestách, v kabině kamionu. Jsou to jedni z nenápadných hrdinů současné krize. Připomenul bych zde příkladné chování řidičů mezinárodní dopravy, kteří v kritických dobách jezdili do zemí, jako Itálie, Španělsko atd. a po příjezdu zůstávali v kabinách svých vozidel, aby neohrozili nákazou rodinné příslušníky a občany naší země. Velice bych se přimlouval, aby opatření na hranicích brala do úvahy hustotu současné nákladní dopravy. Pokud policista s papírem začne na hranici něco zapisovat, okamžitě vznikají mnohakilometrové fronty kamionů. Pokud řidič čeká mnoho hodin na hranici, rozhodně to nepřispívá k bezpečnosti ani plynulosti zásobování. Také lidsky je to vůči řidičům i policistům necitlivé. Evidenci lze velice efektivně řešit technickými prostředky. Lze skenovat poznávací značky, u každého kamionu je snadno zjistitelné kdo ho řídil. Řidiči mají tachograf, kartu zaznamenávající doby řízení, kamiony mají GPS sledování kvůli bezpečnosti nákladů, každý řidič má mobilní telefon. Žádný kamion nejede jen tak na výlet. Něco odněkud někam převáží, často velice drahý náklad o kterém je evidence, CMR i další. Pokud se dopravní opatření dobře promyslí, je to výhoda pro všechny.

Ukazuje se, že kamionová doprava patří mezi strategické odvětví hospodářství. Jedním z důsledků současné krize bude zvýšený tlak na soběstačnost země. Součástí této soběstačnosti je také zabezpečení dopravní obslužnosti při rozvozu nákladů, potravin, léků a dalších nezbytností do všech koutů naší země. Vidíme, že i v budoucnu můžou být hranice uzavřeny. Poté budeme odkázáni na naše národní dopravní kapacity. Současná situace v dopravě je taková, že naši dopravci jsou vytlačováni z trhu zahraničními dopravci. V klidných dobách to není vnímáno jako podstatný problém a argumentuje se jednotným hospodářským prostorem. Co však nastane pokud v budoucnu našich kamionů bude málo a hranice se opět uzavřou? Pokud nebudou moci najet kamiony z Polska, Rumunska. Pokud řidiči zahraničních národností odjedou do svých domovských zemí? Každému je jasné, že je zde nutnost zachovat vlastní dopravní kapacity a disponovat určitým počtem vozidel provozovaných našimi dopravními firmami.

Doprava je na konci výrobního řetězce. Proto je ze všech odvětví průmyslu nejvíc ohrožena druhotnou platební neschopností. Navíc v ceně, kterou dopravci účtují je velký podíl daní a odvodů státu. Spotřební daň a dph z nafty, platby mýta za dálnice tvoří podstatnou část fakturace. Současně dopravci všechny tyto poplatky a odvody musí zaplatit dopředu a splatnosti u velkých firem objednávající přepravu často bývají i 60 dní. V praxi tedy dopravci na rozjetí každého kamionu musí zainvestovat několik set tisíc korun jen za provoz, než jim přijdou první platby. Pokud se stane, že zákazník nezaplatí, nebo platbu odkládá, je to často zejména pro malé dopravce velice komplikovaná situace.

Stálo by za úvahu vytvoření garančního fondu plateb pro naše dopravce. Tento fond například pomocí kontokorentního financování umožnil dopravcům získat peníze za realizované výkony dříve a zároveň by poskytoval pomoc při řešení pohledávek. Nejedná se o žádnou dotaci. Veškeré vynaložené prostředky, by po zaplacení zákazníkem byly vráceny fondu zpět. Významně by se však snížil finanční tlak na dopravce a odstranilo riziko druhotné platební neschopnosti, která nám může naši národní přepravní kapacitu znatelně zredukovat.

Jan Doleček kandidát do senátu za obvod 78  Zlínsko

1. května 2020

Osvobození Luhačovic – 2. května 1945 – vzpomínka 2020

Již je tomu 75 let od té doby, kdy se k Luhačovicícm blížil proud vojáků Rudé armády od Uherského Brodu. Od Kladné-Žilín pak postupovaly rumunské síly, které bojovaly společně se sovětskými vojáky.

Poslední dubnové dny roku 1945 byly plné napětí, úzkosti a očekávání, neboť v našem okolí se ozývala dělostřelecká palba z okolí stále hrozivěji. Když byla osvobozena Kladná - Žilín, neustupovali Němci z Luhačovic jak se očekávalo, ale k všeobecnému překvapení prchali po bojkovské silnici směrem na Biskupice, kde také ustupovalo vojsko z Polichna, takže Luhačovice byly mimo hlavní bojovou čáru.

Zbytek vojska, který zůstal v místě, vyčerpal brzy své síly a ustoupil v úterý 1. května po 22. hodině směrem k přehradě. Zde Němci vyhodili most nad přepadovým korytem. Přehrada sama zůstala nepoškozena. Ústup Němců byl nenápadný.

Po 24. hodině střelba již utichla. Ještě za šera, brzy ráno, rumunské jednotky postupovaly luhačovickým údolím z „Ovčírné“ dolů do města, kde je lidé radostně vítali. Upřímné stisky rukou a hlavně horká káva, čaj i před Němci dobře utajená slivovice přišly rumunským vojákům vhod, protože byli promoklí, zablácení a nevyspaní. Život se probudil v ulicích rozjásaných lidmi, kteří odstraňovali barikády, hlavně u kostela a zdobili okna prapory. U hlavní silnice se tísnili dospělí i mládež a vítali rumunské vojáky, přijíždějící na koních, vozech a autech.

Během dopoledne přijel k hotelu Alexandria rumunský generál a velitel rumunských jednotek Eftiniu se svým štábem a se sovětskými důstojníky. Jaké bylo překvapení luhačovických občanů, když všechny pozdravil plynulou češtinou. Generál byl několik roků v Praze na rumunském velvyslanectví a také několikrát v Luhačovicích. Mnozí si proto vysvětlují, že Luhačovice nebyly odstřelovány ani bombardovány, protože je nechtěl generál Eftiniu zničit.

Skutečností zůstalo, že Luhačovice vyvázly bez pohromy a že zůstaly ušetřeny válečných hrůz. Němci, chtějíc co nejvíce postup vojsk zdržet, nakladli v katastru území Ludkovic a Luhačovic mnoho nášlapných min a odhazovali na útěku spoustu bojového materiálu, granáty, pancéřové pěsti atd.

V Luhačovicích bylo odstraněno 144 min, při čemž přišel o život vedoucí správkárny botů Hofman, člen stráže bezpečnosti. Jeho dva pomocníci byli zraněni. Na luhačovickém hřbitově bylo pochováno 5 rumunských vojáků, kteří padli v lesích u Rudic.

Později však byla jejich těla exhumována a odvezena na Brněnský ústřední hřbitov...

ing. Jordák František 28. 4. 2020