14. ledna 2022

KSČM je zásadně proti snížení ochrany zaměstnanců a privatizaci veřejných služeb

Vláda Petra Fialy tento týden při hlasování o důvěře vlády v Poslanecké sněmovně představila priority svého vládnutí v programovém prohlášení. Tento dokument je plný nedoložených slibů, řada cílů postrádá vazbu na realitu a některé kroky vlády od jejího vzniku se už s tímto prohlášením dostávají do rozporu.

K nejohroženějším skupinám mohou brzy patřit zaměstnaní lidé. Populistická hra na nový úsporný rozpočet míří totiž k tomu, že se vláda chystá šetřit na lidech, kteří se nemohou snadno bránit. Konec levné práce se zjevně odkládá a výdaje na mzdy ve veřejném sektoru budou redukovány. Platy úředníků se zmrazí a i v preferovaných oborech bude jejich reálná hodnota klesat.

Vláda uvažuje o snížení příspěvku na sociální pojištění ze strany zaměstnavatelů a o dobrovolném doplňkovém zdravotním připojištění. Komunisté zásadně odmítají takové zásahy do odvodové soustavy, které by mohly zničit důchodový systém, zdravotnictví, sociální služby a tím prohloubit nerovnost garantované všeobecné péče.

Pod zástěrkou vládního požadavku větší flexibility zákoníku práce se skrývá menší ochrana pracovně právních vztahů a pracovně orientovaných jistot zaměstnanců. Jejich představou je i možnost dávat výpověď bez udání důvodů. Tlak na domácí zaměstnance chce vláda zvýšit dovozem agenturních pracovníků ze zahraničí.

KSČM odmítá jakékoli snahy o další oklešťování již tak neuspokojivých práv zaměstnanců. Zároveň odmítáme praxi pracovních agentur nedostatečně odměňujících a vykořisťujících pracující.

14. 1. 2022 kscm.cz - VV ÚV KSČM

30. prosince 2021

Vážení občané okresu Zlín,

přeji vám správné vykročení do roku 2022. A to s pevným zdravím, štěstím a životní pohodou a optimismem. Mnoho radosti v kruhu rodinném, osobní a pracovní úspěchy.

Aby toto vše se mohlo uskutečnit, je potřeba, aby vláda dbala na své občany a pomáhala jim dnes v těžkých chvílích. Občané zvolili pravicovou vládu. Ta by měla převzít i levicové prvky, které jednotlivé pravicové strany propagovaly při svých volebních akcích a které právě použily z našeho volebního programu. Prožíváme období pandemické, ekonomické a energetické krize. Jak se bude ubírat naše zdravotnictví, když už teď se ozývá naše Všeobecná pojišťovna se svými výdaji. Udrží se systém, který držela levice a naše strana?

Rok 2022 bude opět rokem volebním. Budou to volby komunální. Prosím naše sympatizanty, členy naší strany, levicové občany, aby šli k volbám a podpořili naši stranu, která je opravdu levicová. Naši kandidáti, kteří budou zvoleni, ti budou opravdu hájit zájmy nás obyčejných lidí, lidí práce a lidí v důchodovém věku. Budou řešit otázky života v našich obcích. Vraťme levici a zejména naši stranu KSČM tam kam patří.

Do roku 2022 přeji životní pohodu a optimismus, osobní a pracovní úspěchy a hlavně tolik zdraví a štěstí kolik je kapek v dešti,

Stanislav Remeš, předseda OV KSČM Zlín.

21. prosince 2021

K Vánocům

Vážené dámy, pánové, sympatizanti a členové naší strany KSČM. Dovolte, abych vám tímto popřál pěkné prožití svátků vánočních. Ještě jednou bych chtěl vám všem, kteří jste nás podpořili ve volbách do PS PČR a dali jste nám hlas upřímně poděkovat.

I přes neúspěch naše strana bude dál podporovat nás obyčejné lidi, lidi práce a i ty, kteří jsou už za svou práci pro společnost na zaslouženém odpočinku. Bude to nyní těžší než dříve, když jsme měli zastoupení v parlamentu, kraji či na radnici.

Nyní se dostala k moci pravicová vláda. Mnohé pravicové strany z této vlády převzali do svých pravicových volebních programů i naše levicové prvky. Teď záleží, jak je budou plnit. Jak vyřeší pandemickou, energetickou a i ekonomickou krizi?

Již nyní se chystáme na komunální volby v příštím roce. Počítáme opět s vašími ve větší míře volebními hlasy, aby opět levice, ta opravdová levice a tou je KSČM byla zase u rozhodování zásadních problémů a mohla hájit tak vaše zájmy.

Tak jak jsem začal s přáním, tak i s tímto skončím. Přeji vám dále pohodu a životní optimismus, zdraví, štěstí, radost v kruhu rodinném u vánočního stromečku.

Stanislav Remeš, předseda OV KSČM Zlín a jeho členové.

27. listopadu 2021

Stanovisko KSČM k aktuální politické situaci

Oblepili Česko obřími billboardy slibujícími změnu. Zatím ale ministrem vnitra udělají učitele Rakušana. Ministrem práce a sociálních věcí zemědělce Jurečku. Aby se dostalo na všechny, novou funkci ministra pro digitalizaci vymysleli pro pirátského předsedu Bartoše. Ministrem zdravotnictví sice bude lékař Válek, řízení ve prospěch pacientů ale nečekejme: šest hodin čekání na lékaře je podle něj v pořádku a na placení nebo omezování výkonů hrazených ze zdravotního pojištění jistě brzy také dojde. Před volbami se o tom pochopitelně nemluvilo.

Finance bude řídit informatik Stanjura. Ten má s financemi praxi minimálně z doby, kdy jako opavský primátor platil firmě své manželky. Svolí-li prezident Zeman, povede ministerstvo zahraničí další informatik a velký fanoušek EU Lipavský. Ministrem spravedlnosti má být už podruhé Blažek, který je nejen jedním z podezřelých z kupčení s majetkem města Brna a úplatkářství, ale také za zavinění porážky státu v tahanicích s firmou Diag Human za 8 miliard korun. Kozel zahradníkem.

Dopravu bude řídit novinář a tiskový mluvčí Kupka. Dálnice nejspíš postaveny nebudou, ale určitě nám to správně vysvětlí. Ministerstvo průmyslu měl vést solární baron a fanoušek zeleného údělu Michalik, ale provalilo se na něj, že lže o svých financích a utekl. Ministrem pro evropské záležitosti má být Mikuláš Bek, profesí muzikolog, tedy vědec v oboru hudby. Vědu a výzkum dostane na starost Langšádlová, která se této oblasti nikdy v minulosti nevěnovala a sama si vzdělání zaplatila na soukromých vysokých školách.

Tito lidé budou rozhodovat o tom, kolik budou stát energie a jídlo, jak dopadne boj Česka s kovidem, kdo bude stavět nové jaderné elektrárny, jestli a kolik k nám přijde migrantů, kde v zahraničí bude působit naše armáda, jak se budou vzdělávat naše děti a jestli si budeme moci dovolit jít k lékaři. Prý dají republiku dohromady. Ať tím mysleli cokoli, v podání této party se to jistě obyčejným pracujícím lidem líbit nebude.

KSČM se s vládou, jejíž politika bude namířena proti zájmům lidí, nikdy nesmíří!

26. 11. 2021 kscm.cz - VV ÚV KSČM

13. listopadu 2021

Stanovisko KSČM ke koaliční smlouvě

Předsedové ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Pirátů podepsali koaliční smlouvu na období 2021-2025. V zásadě lze říci, že nepřináší nic nového a chybí i konkretizace slibovaných změn.

V oblasti veřejných financí je snahou koalice omezit vliv státu a šetřit na výdajích. Zákon o rozpočtové odpovědnosti chtějí povýšit na ústavní zákon a přidat pravidlo daňové brzdy. Hrozí tedy masivní škrty a zároveň bude pokračovat podvázání rozpočtových příjmů. KSČM zdůrazňuje nezbytnost mobilizace příjmů a výraznější posílení daňové progrese jako způsob jak solidárněji rozdělit břemeno daní.

V rozpočtových výdajích chce vláda věnovat minimálně 10 % rozpočtu na vládní investice, dále posílit výdaje na výzkum, vývoj a kulturu a rozpočtově zajistit digitalizaci státní správy do roku 2025. Neříká už, kde bude na to brát finance. Naopak, prosazuje dosažení 2 % HDP na obranu, chce utrácet na zahraničních misích a na předražených zbrojních projektech, které vycházejí z nevyhovující bezpečnostní strategie spojené s koncepcí NATO. KSČM dlouhodobě prosazuje vystoupení z tohoto paktu.

Obavy budí také uvažovaná revize obsahu vzdělávání. Snížit celkový objem může být na úkor kvality vzdělávací nabídky. Neřešeným problémem zůstává struktura a dostupnost vzdělání, kdy žákům a studentům chybí jak všeobecný přehled, tak uplatnitelnost na trhu práce. Podpora bydlení má jít cestou úvěrových nástrojů, což naznačuje, že i nadále nebude zájem o masivnější přímé dotování státní výstavby a nedostupnost bydlení se bude dále dramaticky prohlubovat.

Koaliční požadavek nových vztahů s Ruskem a Čínou ukazuje, že nová vládní sestava nebude schopná bezpředsudečné politiky více azimutů. Klíčová ekonomická diplomacie tak nebude prosazovat české zájmy, ale podřizovat se jednostranně Západu.

KSČM požaduje rozvoj místo škrtů. Dostupné veřejné služby, místo jejich dalšího zpoplatňování a zdražování. Vzdělání místo zbrojení.

12. 11. 2021 kscm.cz - Mediální úsek ÚV KSČM

2. listopadu 2021

Přestaňte kupčit s koryty a zastropujte cenu energií!

Povolební situace České republiky je ve znamení snahy sloučit neslučitelné pod vidinou pohodlných ministerských křesel pro mocichtivé.

S plnou vážností při znalosti situace proto odmítáme toto kupčení vedoucí k uspokojení osobních ambicí všech pěti stran ve dvou koalicích tvořících většinu v Poslanecké sněmovně. Chtivost po moci nesmí být na úkor odbornosti a zodpovědnosti vůči všem voličům. Vláda nesmí zastupovat pouze zájmy úzké skupiny voličů!

Lidé oprávněně očekávají řešení akutních problémů, které dosluhující vláda již nemůže řešit a nová vláda nepředložila ani elementární návrhy, jak bude postupovat.

KSČM je připravena na levicovou alternativu programového prohlášení vlády a předloží občanům program pro neprivilegované, kteří zůstávají dlouhodobě mimo zájem všech polistopadových vlád. Nyní ale občané s hrůzou sledují růst životních nákladů, aniž by se dočkali návrhů řešení této krize kapitalismu. Spolu s nimi proto odmítáme jednorázové energetické žebračenky z návrhu pravice, které budou nutit lidi stát dlouhé fronty na úřadech s nejistým výsledkem.

Odmítáme jednostrannost této podpory, která nezohledňuje další skupiny občanů doposud ekonomicky stabilních a vržených do energetické chudoby více než 300 % zvýšením záloh na elektrickou energii a plyn, s vyúčtováním snad za rok.

Občané očekávají řešení svého problému dnešního dne, ne sliby do budoucna!

Senioři nesmí platit zálohy na energie větší, než je jejich důchod!

Lidé, kteří investovali do nových zdrojů energie a ekologických kotlů, se cítí zrazeni svou vládou!

KSČM vyzývá končící vládu, okamžitě zastropujte ceny energií na úrovni roku 2020 + 25 %!

Vítězné koalice, přestaňte bojovat o svá korýtka a podpořte toto řešení, které je jediné schopné zvrátit pád statisíců občanů České republiky pod hranici chudoby.

1. 11. 2021 ÚV KSČM kscm.cz

14. října 2021

Poděkování voličům za hlasy ve volbách.

Vážení spoluobčané okresu Zlín. Nyní máme týden po volbách do PS PČR a život i ten politický běží dál.

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří dali hlasy naší levicové straně KSČM. Všem sympatizantům, všem, kteří nás podporují v našem boji za sociálně spravedlivou společnost. Díky vám za každý hlas pro naši stranu. Neúspěchem, ale naše strana nekončí. Budeme pokračovat dál v naší práci pro lidi.

Věřím, že svou prací v příštích volbách uspějeme. Myslím, že pro obyčejné lidi, lidi práce, bude toto období volební těžké. Nevím, jestli se udrží sociální politika, která se odehrávala, když byli levicoví poslanci v parlamentu. Lidi si ale zvolili je – pravicové zastoupení. Tak tedy uvidíme, co dokáže.

Závěrem vám přeji dobré zdraví, úspěchy v práci a pohodu v rodinách.

S pozdravem Stanislav Remeš, předseda OV KSČM Zlín.

3. října 2021

Krajský předvolební mítink KSČM ve Zlíně v pátek 1. 10. 2021

Fota z mítinku v galerii – K. Picek

10. září 2021

Pozvánka na krajský mítink KSČM

v pátek 1. 10. 2021 na Náměstí míru ve Zlíně.

Kandidátka Zlínského kraje

Podívejte se na kandidáty KSČM do PS PČR ve Zlínském kraji

Krajská kandidátka kscm.cz

22. září 2021

Volby 2021 do PS před námi, neúčast při volebním aktu, také svobodné rozhodnutí!

Občané, voliči vzhledem k naší pohodlnosti, vypěstovaném v domnění, že se o nás někdo postará, dobrovolné ztrátě naplnění života nás osobně, svých rodin a dětí. Našim osobním selháním je, že (neúčastí ve volební místnosti) připouštíme k rozhodování o věcech veřejných a hlavně o nás samých ne ty „nejlepší“ z nás, nebo alespoň ty jejichž myšlenky a cíle naplní potřebu nás všech, aniž se vyjádříme k těmto programům a tzv. většinovým rozhodnutím vybereme to nejlepší, nebo donutíme rivaly se dohodnout k tomu co nám bude prospívat. Jejich povolební prohlášení už nikdo neschvaluje, taky je k ničemu nezavazuje. Jaký je vlastně výsledek voleb?? Připustíme svou neúčastí u voleb, svou jednotlivou výhodu (zcela sobeckou), příjmeme program lídrů, kteří nás na 4 roky budou ve vlastním zájmu poškozovat a to vše bez možnosti revize, nebo nasměrují celý národ mnohdy jen díky malému procentu voličů na léta pod kuratelu ještě většího „temna“ než jsme v sobeckém skupinovém zájmu si prosadili. Toto vše jsou jen naše osobní chyby, naše pohodlnost. Proto jsou tady právě „volby“ a pokud není vůle a účast nadpoloviční většiny národa (60 %), neměly by být volby právoplatné. Volby musí být povinnost (zapojení občana do chodu státu a jeho podíl na tomto konání. Občane, pokud tě volby nezajímají, co potom chceš po tom státu?), volební účast, která vyjadřuje právě tu svobodu rozhodnutí kde a za jakých podmínek chci v této zemi žít a také to dává svobodu rozhodnutí, možnost si na světě vybrat a najít si místo, které mi bude vyhovovat.

Stávající výklad svobody a demokracie vynucující si péči společenství o mou osobu tak abych já byl uspokojen je zvrácenost prosazovaná klerofašistickými spolky, pravicovými kapitálově motivovanými nad národními korporacemi, které své politické, náboženské představy o životě většinové společnosti prosazují metodou masivních mediálních lží, okrádáním a zločinným prosazením skupinového zájmu nad společenstvím lidí. O většině musí rozhodovat u voleb většina, né však chybně prosazená do PS parlamentu, ale i do senátu, skupinovým zájmem nebo konspirační manipulací (Vystrčil 15% voličů v daném obvodě), ale většinou národa. Proto ani tzv. lídři politických stran či hnutí nejsou ti co o životě lidí mají tu správnou zkušenost. Musí to být lidé (jak kdysi u Baťů), kteří něco umí, něco dokázali a lidem zaručují svou prestiží lepší život, ponesou i odpovědnost za svá rozhodnutí (i majetkem, např. na funkci ředitele příjímaný uchazeč „u Baťů“ musel mít složenu na podnikový účet částku v hodnotě ceny RD cca na dnešní ceny 4 mil. Kč), budou odvolatelní při neplnění (volebního) programu, po stržení hodnoty způsobené škody z konta naučí mimo jiné státní aparát fungovat v zájmu lidí, kteří si je vlastně platí, a kterým musí skládat účty. Stávající hospodářské výsledky v době digitalizace a výpočetní techniky praktikované nejméně s měsíčním a ve vyúčtování volebního období nejméně ročním skluzem je v podstatě důkaz o špatné práci, hlubokém pohodlí a manipulace s výsledky, aby ten „blbý národ“ nebo kontrolní orgány na machinace nepříšli a aparát si mohl pohodlně žít, aby vše „vyšumnělo“, v podstatě s odstupem se hodnotí věc už v jakémsi útlumu a např. soudy po 20 letech, koho to ještě zajímá (vidíte to na výsledcích šetření Bečvy, nebo Vrbětic). Otázka úspor, už jen nákladů na provoz státu např. zmrazení platů státních zaměstnanců, spravedlivá mzda za odvedenou práci, tak jak prohlásil Fiala (ODS) „zmrazit platy státním zaměstnancům, komu by to prospělo“!!! V případě „povalečů“ určitě, ale ne „pracovníkům technické státní správy“ (hasiči, policie a celá řada dalších, za kterými jsou výsledky, nikoliv blábolení ve sněmovně nebo i výsledky vzdělávacího systému, kdy jsou produkováni jedinci s „papírem“ o vzdělání, pro naplnění tabulkových stupňů, ale kteří jsou v praxi nepoužitelní, neumíme řešit ani „místenkové“ umístění třeba na 5 let).

Lidi dejte si šanci na nový začátek. Všichni k volbám, víte co potřebujete k životu! Hlavně vy, senioři vždyť co vám říká životní zkušenost, budete zase volit „populisty a politické hochštaplery“? Vyžeňte všechny kariérní politiky z kandidátek, politické dinosaury, proevropské vlastizrádce, prodejné lobisty západních korporací a centrál. Všechny povaleče, kteří si vysedí statisícové měsíční odměny (za 4 roky cca 7 mil. Kč, kdo to z vás má) a jejichž výsledkem je i současných 350 neprojednaných zákonů na posledním zasedání = špatná práce .

Volební program KSČM „Šance na nový začátek“ vám předkládá oblasti zájmu a podpory, prosazování 5-ti základních programových priorit : 1. Pomoc potřebným, vyšší zdanění bohatých, 2. Péče o děti a jejich vzdělání, 3. Podmínky pro život v bezpečí a míru, 4. Právo na důstojný život, 5. Příroda zdravější, životní prostředí čištější – detailně je rozepsáno na „www.kscm.cz“ Všechny tyto priority budou podporovat a pokud se shodnou s ostatními (obdoba se vyskytuje i v programech dalších stran, včetně jejich záludností a podrazů, které z vás udělají na další 4 roky diváky do rozkradení republiky) budou tvrdě pracovat na zajištění. KSČM nic populisticky neslibuje, od nás neuslyšíte „zajistíme, prosadíme“, ale v programových prioritách „5P“ pokud se podaří doladit skutečný společný volební program, který se stane kontrolovatelným materiálem rozvoje ČR a zájmu voličů, společných programem tak budeme „pracovat“ s plnou osobní odpovědností na jeho splnění .

Dřív nám stačilo „slovo, podání ruky, přísaha“. Čest byla nadevše. Dnes nepomáhá ani armáda právníků a končí to „blábolením a obstrukcemi“ jak v PS parlamentu, tak v senátu.

Dnes vstupuje do volebního klání KSČM s 5-ti prioritami, pro jejichž naplnění svedou v poslanecké sněmovně Vámi zvolení zástupci z řady kandidátů KSČM čestný boj s plnou odpovědností. Na stránkách Haló novin vám budeme podávat průběžné výsledky o plnění, také kdo a jak nás podpořil nebo zase podrazil.

Ing. Jordák František, Zlínský kraj 09/2021

4. září 2021

KSČM požaduje dostupné bydlení pro každého

Už více než 30 let neexistuje vládní bytová politika, a proto nemají dnes už ani lidé s mírně nadprůměrnými příjmy šanci na trvalé a přijatelné bydlení. Za celou situací stojí malá výstavba a tedy nedostatek domů a bytů a od něj se odvíjející enormní ceny, což se promítá i do ceny nájemního bydlení. Doba levných hypoték již skončila a nyní obvykle požadovaná výše vlastních prostředků je činí pro velkou část zájemců reálně nedostupné. Navíc podle odhadů by se měly do konce roku úrokové sazby hypoték dále zvýšit až o půl procentního bodu. Jejich růst ovlivní hlavně úrokové sazby, které Česká národní banka posouvá vzhůru. Přitom je dále nutné vzít v potaz i trvale rostoucí ceny služeb, vody a energií.

KSČM se nikdy nespokojila s tím, že na podporu bydlení jsou jen bankovní produkty a dlouhodobě prosazuje, aby tato situace byla řešena skutečnou podporou výstavby bytů obecních a družstevních, na principu neziskovosti. Doplňující řešení je také omezení možnosti spekulací s bytovým fondem. KSČM trvá na vytvoření podmínek pro výstavbu nejméně čtyřiceti tisíc bytů ročně v aktivně podporované obecní výstavbě a prostřednictvím družstevní výstavby a družstevního vlastnictví, včetně regulovaného nájemného. Stát může tuto výstavbu podpořit vybudováním potřebné infrastruktury a garancí úvěrů.

KSČM nevidí důvod pro zdražování cen za energii, vodu, svoz odpadů a dalších služeb spojených s bydlením bez toho, aby bylo ekonomicky odůvodněno cenou vstupů a aby se touto cestou poskytovatelé a distributoři snažili kompenzovat své náklady způsobené snahou občanů ušetřit snížením vlastní spotřeby. Jde o program, který funguje všude ve světě a je řešením i pro naši Českou republiku.

3. 9. 2021 kscm.cz - VV ÚV KSČM

18. července 2021

KSČM odmítá segregaci českých seniorů

Sněmovna má na programu svého jednání potřebné zvyšování důchodů. V této souvislosti předseda KDU-ČSL Marian Jurečka prohlásil, že spolu s tím zkusí prosadit také snížení důchodů těm, kteří pracovali pro předlistopadový „komunistický“ režim. Následně se k této zavrženíhodné věci přihlásil i předseda PK Pirátů Jakub Michálek. Pozměňovací návrh počítá s tím, že by se pro výpočet důchodu nezapočítávaly roky, kdy lidé pracovali v některých funkcích, včetně volených poslanců ČNR a FS ČSSR, ale i poslanci národních výborů, či členové vlád, funkcionáři a zaměstnanci KSČ nebo ozbrojených sborů. Tento návrh se týká i bývalých funkcionářů Československé strany lidové a Československé strany socialistické, coby nedílných součásti Národní fronty. Znamená to snížit důchody lidem, kteří v Československu pracovali na různých místech ve prospěch celého státu. Bývalá ČSSR byla nezadluženým státem s rozvinutým průmyslem i zemědělstvím, byla zajištěna bezplatná zdravotní péče a vzdělání, fungovala dopravní obslužnost. Většina těchto lidí se zasloužila o to, že nedovolili rozkrást, rozprodat a zadlužit republiku na mnoho generací dopředu a chránili státní hranici. V mezinárodním společenství chránili naši suverenitu a identitu. I proto KSČM důrazně odmítá uskutečnění sjezdu sudetoněmeckého Landsmannchaftu v České republice.

Navrhovatel a podporovatelé zapomněli, že na rozdíl od Slovenska, se něco podobného v naší České republice už událo. Bylo to v roce 1995, kdy byly odebrány výsluhy některým příslušníkům ČSLA a bezpečnostních sborů, což vedlo k založení hnutí AR 95 (Aktivováni retroaktivitou) a k mnoha soudním sporům, ve kterých nebyl stát vždy úspěšný a diskreditoval se u Evropského soudu pro lidská práva.

Pro KSČM je nepřípustná tato snaha o rozdělení občanů na různé kategorie a opuštění principu rovnosti, který je chráněn Ústavou naší země. Jde o snížení důchodů vybraným kategoriím občanů na principu podivné kolektivní viny, odůvodněné zvrácenou ideologií. V předvolebním boji je jejich cílem více znesvářit a rozdělit českou společnost, aby se dala lépe ovládat, třeba i ze zahraničí. Snaha je zde bez jakýchkoliv skrupulí kastovat občany podle jejich politického názoru a pracovního zařazení. Revanš v cizím žoldu, bezbřehá touha po jakési odplatě některým skupinám českých občanů, je lidovcům vlastní dlouhodobě. Nově ji podporují Piráti, kteří hledají ideologické zakotvení. Jestli též budou podporovat tzv. „církevní restituce“, explicitní i faktickou podporu sudetoněmeckému Landsmannschaftu či NATO, uvidíme. Odmítáme diskriminaci z historických a politických důvodů.

KSČM je připravena takto diskriminované spoluobčany bránit a chránit.

17. 7. 2021 kscm.cz - ÚV KSČM

22. června 2021

Pár slov k zahájení předvolební kampaně KSČM

Jak jsem se dozvěděl i z ČT24, zahájila svou volební kampaň na Střeleckém ostrově v Praze také Komunistická strana Čech a Moravy. Tam ji reprezentovali její předseda Vojtěch Filip a první místopředseda Petr Šimůnek za účasti vedoucích kandidátek a kandidátů v jednotlivých krajích České republiky. Došlo zde k jejich představení s krátkým vystoupením před kamerou.

Chci jim všem popřát, aby je občané lépe poznali jako lidi na svém místě, jako lidi bojující za lepší svět, kterým nejde o nějaké pašalíky, velké peníze, postavení a prebendy. Aby je poznali jako lidi, na které se mohou obracet se svými názory a starostmi, s kterými doma v rodinách a v obcích denně žijí. Lidé vedou nyní zápas o své živobytí, práci, zdraví, bydlení. Kdo jiný by je měl vyslechnout než právě komunisté?

Jistě občané u příležitosti voleb stranám a zástupcům lidu vystaví oprávněný účet za jejich chování u moci. Nic jiného nečeká ani současné vedení strany a poslance za KSČM. Jaká to bude bilance, uvidíme. Zdá se, že neobstojí jen dělat pouze to, co dělají jiné strany, kterým stačí chválit kapitalismus a jeho výdobytky a zavděčovat se dobře situovaným horním vrstvám naší společnosti a těm ostatním předhodit hru na demokracii a další sliby. Na tuto hru, zdá se, volič a občan odkázáný jen na práci svých rukou a hlavy komunisty nepotřebuje. To už ukázal v několika minulých volbách. Uvidíme, jak se z toho strana poučila, jak změnila své chování a přístup ke svým potenciálním voličům. Aby tito voliči nemuseli hledat berličku a skákat na špek a pěkná hesla třeba panu Okamurovi a hlavně velkopodnikateli s »lidskou tváří« Babišovi, popřípadě jiným kouzelníkům s mediální propracovanou podporou těžící hlavně z naivity nejen mladých voličů.

Jak se ukazuje, velmi kvalitních a zkušených osobností na krajských kandidátkách KSČM je dost a jen musí za podpory vedení strany zapracovat v krajích na tom, aby je obyčejní lidé opravdu měli možnost poznat osobně, nejen z křídových papírů letáků jako tváře. Je třeba poznat je jako lidi, za nimiž stojí život, zkušenosti, občanská skromnost a už odvedená práce tak, aby lidé, kteří se rozhodují jít k urně, pochopili, že jsou opravdu jedněmi z nich, co spolu s nimi žijí obyčejný život v naší krásné zemi.

Toto bych právě přál těm, kteří vzali na svá bedra kandidaturu za KSČM. A tím dokážou, že navazují na vše pozitivní, co dokázali komunisté za celých 100 let existence, za první buržoazní republiky, v boji proti fašistické okupaci a v budování poválečné republiky, a to, co dokazovali jako jediná protestní a protikapitalistická síla za posledních 30 let.

Nejdeme do soutěže o to, kdo bude menším zlem a lepším správcem zdejšího zahnívajícího jsoucna plného intrik a válek.

Hlavně by mělo zaznít, že chceme principiálně jinou společnost u nás a nespokojíme se jen s kosmetickými úpravami stávajícího neoliberálního kapitalismu. K tomu jsou komunisté!

21. 6. 2021 Haló noviny, Naše pravda

Josef NESVADBA, KSČM Otrokovice

29. května 2021

Postoj KSČM k materiálu Výbuch muničních skladů ve Vrběticích

KSČM zásadně nesouhlasí s obsahem přijatého souhlasného usnesení Zastupitelstva města Slavičín k podkladu Výbuch muničních skladů ve Vrběticích a to v kontextu závěrů vyšetřování. Podle stavu vyšetřování nelze tvrdit, že by členové ruské vojenské rozvědky GRU skutečně iniciovali exploze skladů ve Vrběticích, a to na základě tzv. důvodných podezření nikoli důkazů, které vláda předložila. Slavičínským zastupitelstvem byl přijat materiál, který v sobě prolíná řadu legitimních nároků s nepodloženými nesmysly. Je nutné říci, že kauza Vrbětice na české politické scéně jen dále vystupňovala protiruské nálady, které v ní živí především pravicová opozice.

VV ÚV KSČM připomíná, že tento přijatý materiál byl vytvořen na základě neúplných informací a nikoli z odborného hlediska. VV ÚV KSČM konstatuje, že se jedná o politickou hru místního slavičínského vedení, které ji tzv. povyšuje na evropskou úroveň a vůči tomuto chování se KSČM jednomyslně ohrazuje. Na základě našich informací, drtivá většina obyvatel zdejšího mikroregionu nemá s Ruskou federací žádný problém a stejně tak jako KSČM, i oni budou čekat trpělivě na skutečné závěry vyšetřování orgánů činných v trestním řízení. V tuto chvíli není na místě uvažovat o dalším narušení vztahů mezi Českou republikou a Ruskou federací.

KSČM konstatuje, že bohužel takto rozpoutaná kauza, více než co jiného, je náhradní téma a záměrně zastiňuje zcela důležitější informace, způsobí česko-ruským vztahům nesmazatelné škody, které se budou jen těžko a dlouho napravovat.

28. 5. 2021 kscm.cz - VV ÚV KSČM

14. května 2021

Prohlášení KSČM k 100. výročí založení KSČ

Byl to „slavný den“, alespoň tak 16. květen 1921 okomentoval držitel Nobelovy ceny za literaturu a český básník Jaroslav Seifert. Stalo se tak díky etablování marxistické levice v Komunistickou stranu Československa a vymezení se proti umírněné sociální demokracii, jejíž vláda nepřinesla žádný viditelný posun v budování sociálních jistot a žádnou transformaci z kapitalistického světa do socialistického.

Komunistické a dělnické hnutí se tak ve svých počátcích muselo snažit o důsledně levicovou alternativu, aby se od ostatních stran odlišilo. Tato politika radikální odlišnosti se v kapitalistickém světě uplatňovala a uplatňuje v komunistických stranách dodnes a bude se uplatňovat i v budoucnu. V roce 1946 KSČ dokázala vyhrát volby a postupně v Československu prosazovat nový sociálně - ekonomický model – socialismus. Byl to výsledek velmi dobře promyšlené politiky, která se vyplatila. KSČM dnes usiluje o vybudování socialismu a ne o jeho navracení.

Dočasná porážka socialismu v roce 1989 s sebou nesla návrat kapitalistických rozporů, se kterými bojujeme jako KSČM dodnes. Převzali jsme v roce 1990 štafetu důsledné levice a myšlenek socialismu. V historii KSČ je mnoho témat, ze kterých se musíme inspirovat, ale i poučit, je ale důležité také myslet na to, že komunistické hnutí bylo v očích širší veřejnosti velmi výrazně očerněno.

KSČM je často podsouváno, že jako tradiční strana nemá dostatečný koaliční potenciál. Opak je pravdou. Kroky, které KSČM udělala v posledních letech, na úrovní obcí, krajů i centra, vedly k uvědomění si, že i komunisté se mohou podílet úspěšně na veřejné moci a správě věcí veřejných.

14. 5. 2021 kscm.cz - VV ÚV KSČM

14. května 2021

Stanovisko KSČM k izraelsko – palestinskému konfliktu

Izraelsko – palestinský ozbrojený konflikt, který se nově rozhořel v důsledku nových násilností na Chrámové hoře v Jeruzalémě a pokusů o násilné vysídlení arabských obyvatel ze čtvrti Šejk Jarrah, je důsledkem ignorace mezinárodního práva a četných rezolucí OSN. Tyto kroky mají za cíl zamést cestu k ovládnutí Jeruzaléma, který Izrael i za podpory Spojených států a některých dalších zemí, včetně České republiky, prohlásil za své hlavní město. Rezoluce OSN garantují Palestincům právo na vlastní stát v oblasti západního břehu Jordánu, v pásmu Gazy, včetně východního Jeruzaléma. Kolonizace palestinských území, vyhánění jejich původních obyvatel, neřešení otázky 5 milionů palestinských uprchlíků, zoufalá ekonomická a sociální situace obyvatel Gazy, to vše bylo rozbuškou současného střetu.

Vyzýváme obě strany konfliktu k okamžitému zastavení nepřátelských akcí, v jejichž důsledku umírají desítky nevinných obyvatel, včetně malých dětí. Tento konflikt nemá silové řešení a už vůbec nemůže být vyřešen cestou separátních smluv nebo jednostranných intervencí. Rovněž je potřeba ukázat, kdo je v tomto konfliktu agresorem a kdo jeho obětí, kdo chrání své oprávněné nároky, které mu byly schváleny rezolucemi RB OSN a kdo je porušuje. Další eskalace konfliktu, včetně již započaté vojenské intervence Izraele, pouze prohloubí nestabilitu a napětí v celé oblasti Blízkého a Středního východu a není ani v zájmu Izraele samotného a spokojené mírové budoucnosti jeho občanů.

Vyzýváme proto OSN k neprodlenému svolání jednání garantů blízko-východního mírového řešení, tedy OSN, USA, Ruské federace, Evropské unie a Velké Británie, jako bývalého koloniálního správce Palestiny a spoluautora všech klíčových rezolucí RB OSN o Palestině, za účasti zástupců Palestiny a Izraele. Ti musí zajistit okamžité ukončení nepřátelských akcí, obnovení jednání na platformě usnesení OSN a jejich garanci. Pouze tak se lze posunout ke stabilitě v této neklidné oblasti. Je třeba svolat neprodleně Radu bezpečnosti OSN.

14. 5. 2021 kscm.cz - VV ÚV KSČM

2. 5. 2021

I letos se 1. máj ve Zlíně odehrál v komorním ladění

I letos proběhla oslava 1. máje v důsledku pandemie, která teď sužuje naše životy v takové komorní atmosféře. U Památníku obětem padlým za II. světové války ve Zlíně v Parku Komenského se sešlo několik členů OV KSČM Zlín, zástupkyně LKŽ Zlín a předseda Česko-ruské společnosti Zlín.

V úvodu před kladením věnce a kytic zapěla naši hymnu vnučka předsedy s. Nela Divošová/19 let/. Poté předseda OV KSČM s. Remeš Stanislav, statutární místopředsedkyně s. Butnikošarovská Dagmar a předseda MěV KSČM Zlín s. Žemlička Pavel položili na hrob obětí věnec a poklonili se jejich památce. Pak položily kytici rudých karafiátů členky LKŽ Zlín /s. Sedláková Libuše s. Krčálová Hana/. Následně položil kytici květů předseda Česko-ruské společnosti Zlín, s. Josef Nesvadba.

Byla to malá vzpomínka, ale ukázali jsme, že komunisté na hrdiny, kteří nás osvobodili, nezapomínáme. Již před tímto aktem jsme navštívili Ploštinu, Újezd, Prlov. Ale o  tom jsem již v našich novinách psal. Poslední dva dubnové dny jsme rozvezli a polepili výlepové plochy v okrese našimi plakáty-1. máj, 100. výročí... Poděkování Rudé armádě, kandidáti /prvních 5/ Koronavirus. Teď se to prima dělalo. Akce kulturní se žádné nekonají, tak celá výlepová plocha byla jen pro nás. Teda jsme toho využili k naší propagaci. Je toho zapotřebí, abychom získali voliče pro naši stranu.

Doufám, že do třetice všeho dobrého se již příští rok vrátí 1. máj do svých původních kolejí do altánku v parku a společně oslavíme jeho svátek a znovu připomeneme lidem, co naše společnost v roce 1989 ztratila a o co je potřeba znovu bojovat. Teď je to hlavně na kandidátech do PS PČR a na členech strany. Vysvětlovat politiku naší strany ve volebním klání.

1. 5. 2021 Stanislav Remeš, předseda OV KSČM Zlín

Foto: K. Picek

20. dubna 2021

"SPUTNIK V" 17. 4. 2021

Popírači využití dostupné vakcíny "Sputnik V", ve světě očkované v milionových počtech se především rekrutují z řad pravicových politických subjektů a takto orientovaných příznivců ve státní správě, která mimo jiné objednala mnohem méně vakcin Pfizer, AstraZeneka či Moderna, než by bylo potřeba pro zvládnutí pandemie a nelze odvodit odmítání vstřícného řešení ze strany Ruska jinak, než že odmítání má v zásadě politický podtext.

"Sputnik V" i AstraZeneca je vektorová vakcína. Jde o geneticky modifikovaný lidský adenovirus. V případě Pfizer je to genetická vakcína s opičím adenovirem. Vakcína "Sputnik V" má prokázanou vysokou účinost i na mutace pronikající na naše území.

Argument, že lze zařadit do očkovacího programu "Sputnik V" na území ČR až po jejím schválení je v případě nouzového stavu, kdy umírají lidé a okolní státy objedenaly nebo o dodávce jednají, přímo alibistické a charakterizuje kvalitu státní správy v ČR vůči občanům.

Je velmi složité takto jednoznačně však specifikovat důvody proč využití dostupné vakcíny "Sputnik V" je tak problematické, její schvalovací proces a podání žádosti na území ČR je možná také ovlivněno podmínkou vysokých sankcí při nedodržení termínu dodávky a ostatní tuto podmínku vůbec nemají. Vyjasnění této podmínky dává prostor k dalším spekulacím ze strany jednak státní správy, ministerstva zdravotnictví i EU a smluvní partneři ČR přesto v současné době dluží statisíce dávek a logisticky zajištěným očkovacím místům tak vakcíny chybí a zvládnutí pandemie tak vázne.

Závěrem je nutné také zmínit, že v tomto současném byznysu a dohadování kdo jak nakupuje roušky, respirátory, vakcíny, testy nejsou zmiňovány aktuální ceny nákupů, konkrétně kolik nás stojí vakcína Pfifer a kolik by nás stál "Sputnik V"?. Co jde a za kolik přímo z  peněženek daňových poplatníků a co hradí stát či zdravotní pojišťovny. Je pravda, že v globále to nakonec zaplatíme všichni občané ČR a jen někdo na tom násobně vydělá a navíc zisky půjdou opět mimo republiku – svázání zisků s jejich uplatněním na území ČR to nikoho ve vládě ani státní správě nenapadne, nebo opět diskrétně je opomíjeno. Jsou to ale občané naše peníze a každá miliarda v likvidaci zadlužení státu bude dobrá ať to nemusí splácet ještě děti, dětí našich vnuků.

Jordák František 17. 4. 2021

PS: Je ale také možné, že vše je úplně jinak, že vlastně "světoví loutkoherci" se jen řídí scénářem ke snížení světové populace a "moderní šlechta" doufá, že bude za to "odměněna" jako před 31 lety.. Stejné překvapení bylo dnes vysloveno premiérem a ministrem vnitra, že výbuch ve Vrběticích v roce 2014 byla sabotáž agentů Ruska (bez přímých důkazů, s fabulací možnosti, přesto že prvotní šetření odhalilo neoprávněnou manipulaci s výbušninami za účelem dalšího obchodu a neoprávněný prodej zbraní z uskladněného arsenálu. To co ještě chybělo při auditu skladových zásob bylo srovnáno následným výbuchem už bez obětí. To svědčí jak se díky legislativě a letitým vyšetřováním "do zapomnění" vhodně upravují fakta či sbírají argumenty v zájmu "jestřábů" vůči Rusku.

Jordák František 17. 4. 2021

9. dubna 2021

KSČM požaduje dostavbu JE Dukovany

K závěrečnému schvalování zákona, který se týká stavby nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany a výkupu elektřiny, se zatím poslanci nedostali. Koalice nechce uzákonit bezpečnostní záruky, které se týkají dodavatelů stavby. ČSSD místo toho navrhla uložit kabinetu, aby mimo jiné přijal závazný postup ke stanovení maximální garantované výkupní ceny elektřiny. Návrh zákona počítá s tím, že pokud bude výkupní cena vyšší než cena tzv. silové elektřiny na trhu, rozdíl zaplatí všichni spotřebitelé prostřednictvím tarifů. Pokud výkupní cena bude nižší než cena na trhu, bude dopad na spotřebitele opačný.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček oznámil, že firma Elektrárna Dukovany II, kterou plně vlastní polostátní energetická společnost ČEZ, podle zadání ministerstva osloví vybrané zájemce, aby do konce listopadu předložili souhrnné informace, jak budou naplňovat bezpečnostní požadavky na dodavatele nového jaderného zdroje. Mezi nimi už nebude čínská firma, ale s oslovením Rusů (ruské firmy Rosatom) Havlíčkovo ministerstvo počítá. Finální rozhodnutí podle něj bude projednávat už příští jednání vlády, která díky tomuto postupu bude mít maximum informací. Předkvalifikace uchazečů je podle ministra průmyslu běžný postup, který doporučuje i Mezinárodní agentura pro atomovou energii. Seznam uchazečů pro výzvu k podání nabídek má vláda schvalovat v prosinci. Bude to již tedy po volbách, ale zároveň je možné, že to bude ještě stávající vláda. Jde o to, zda se do prosince skutečně podaří sestavit novou. To budou mít v rukou nejen voliči, ale po nich také prezident Miloš Zeman, na němž bude záviset, jak rychle po volbách jmenuje premiéra a novou vládu.

Vidíme však snahu zablokovat budoucnost jaderné energetiky v ČR a možnost způsobit kolaps v české energetické soustavě, která v současném energetickém mixu má jádro jako nenahraditelný zdroj elektrické energie.

KSČM od začátku své existence podporuje jadernou energetiku jako základ energetického mixu ČR. Jsme a měli bychom zůstat významným výrobcem energie z jádra v Evropě a k tomu směřuje i naše politika. Navíc dojde v průběhu výstavby k navýšení pracovních příležitostí. Tento stav bude pozitivní také pro oblast jižní Moravy, specificky pro Třebíčsko a Moravskokrumlovsko, vzhledem k tomu, že již dnes elektrárna lidi zaměstnává. Dukovanská elektrárna vytváří dlouhodobě jistotu pracovních míst a také se po celou dobu své existence snaží pomáhat okolním obcím. KSČM tuto plánovanou investici, která sníží se vší pravděpodobností cenu elektrické energie, podporuje. Kritéria pro výběr dodavatele musí být přísná a spravedlivá, aby zajistila bezpečnost stavby i dalšího provozu a nesmí podléhat geopolitickému vlivu. Výroba energie z jádra bude bezesporu přínosem i pro životní prostředí, odchod od uhlí nelze v našich podmínkách ničím jiným efektivně nahradit. Podpora jaderné energie je i jedním z výrazných bodů našeho volebního programu.

9. 4. 2021 kscm.cz - VV ÚV KSČM

20. března 2021

Aktuální situace ve zdravotnictví v souvislosti s pandemií Covid-19

Po roce protiepidemických opatření, týdnech omezení a praktickém uzavření ekonomiky pokračuje tíživá situace v nemocnicích. Zdravotnický personál se dlouhodobě ocitá na pokraji vyčerpání. Na Covid nebo s Covidem denně umírá více než 200 pacientů a rekordní počet jich je ve vážném stavu na JIP. Těžký průběh nemoci navíc ohrožuje stále více mladších lidí. Urychlené očkování účinnou a bezpečnou vakcínou je jediným východiskem. Ochrana zdraví a životů pacientů přitom musí stát výše než politika a odbornost nad osobními, či ekonomickými zájmy.

Je nepochopitelné, že když téměř všechny evropské státy preventivně dočasně pozastavily očkování vakcínou AstraZeneca do vyjasnění její bezpečnosti, Česká republika tak neučinila. Samozvaní odborníci A. Babiš a J. Blatný, spolu s ředitelkou SÚKL, rozhodli za všechny občany, že není třeba se znepokojovat. Se stejnou dávkou odbornosti posuzují „nebezpečnost“ ruské vakcíny Sputnik V. Navzdory tomu, že nemá hlášeny žádné významnější nežádoucí účinky, očkuje se s ní již v 50 zemích světa, je prokazatelně účinná a Rusko dokonce podepsalo dohodu o její výrobě s Itálií, Francií, Německem a Španělskem. Tato vakcína do schválení Evropskou lékovou agenturou (EMA) našim pacientům k dispozici nebude. A to i přesto, že by ze zákona stačilo rozhodnutí ministerstva zdravotnictví na základě odborného doporučení SÚKL. EMA nyní sice nepotvrdila souvislost vakcíny AstraZeneca s úmrtími, ale sama čelí určitému zpochybnění své odbornosti a nestrannosti.

Většina občanů ČR se přes prakticky nulovou vysvětlovací očkovací kampaň chce nechat očkovat. Zoufalý nedostatek vakcín, vážné organizační problémy se samotnou vakcinací a distribucí očkovacích látek, potřebný rychlý průběh brzdí. Většina členských států nyní kritizuje nespravedlivý systém rozdělování vakcín v rámci EU a sama předsedkyně EK zase poukazuje na nesolidární přístup výrobců očkovacích látek a snižování nasmlouvaného počtu dávek. Česká republika stále nepostupuje dostatečně odpovědně a není schopna zabezpečit pro své občany potřebné množství vakcín a podpůrných léků, používaných ve světě při léčbě onemocnění Covid19 od různých výrobců.

KSČM důrazně vyzývá vládu, aby při řešení současné, stále se nelepšící epidemické situace, naslouchala skutečným odborníkům bez hloupé politické zaslepenosti, nastavila konečně jasná a předvídatelná pravidla s postupným návratem k běžnému životu, bez zneužívání nouzového stavu a měla na paměti především ochranu zdraví a životů občanů České republiky. Pokud to pro ni není prioritou, měli by odpovědní zvážit setrvání ve svých funkcích.

19. 3. 2021 kscm.cz - VV ÚV KSČM

16. března 2021

PLAKÁT KSČM: 15. březen 1939 - Den zrady a zánik státnosti

KSČM aktivně vystupuje a bude vždy vystupovat proti přípravám jakékoliv války, udělá vše pro zachování světového míru a zabránění opakování válečných hrůz.

15. 3. 2021 kscm.cz

Plakát ke stažení v příloze.

7. března 2021

Cílem KSČM je ochrana zdraví a životů obyvatel ČR

Před rokem se v České republice objevily první případy nákazy celosvětové pandemie SARS Covid-19. Díky obětavosti zdravotníků a odpovědnosti lidí jsme na jaře epidemii zvládli. Nyní je Česká republika nejhorší na světě a v souvislosti s koronavirovým onemocněním zemřelo již více než 20 000 lidí. Vláda promarnila důvěru lidí a udělala kolem pandemie mnoho zásadních chyb. Výraznou měrou přispěla svým chaotickým až neprofesionálním přístupem k tomu, že lidé často nechtějí dodržovat restriktivní opatření, podléhají dezinformacím a konspirativním teoriím. Nemocnice jsou na pokraji kapacit, zdravotníci svých fyzických a duševních sil, řada lidí má velké ekonomické problémy nebo se ocitli na pokraji krachu bez účinné pomoci a kompenzací ze strany státu. Zdravotníci stále čekají na své slíbené odměny, ale úředníci na ministerstvu zdravotnictví je již obdrželi. K tomu dnes ani nelze předvídat, jaké budou dopady na zdraví a životy těch, kteří jsou nuceni dlouhé měsíce odkládat potřebnou péči a preventivní prohlídky. Boj s pandemií musí být postaven na třech základních pilířích, kromě dodržování hygienických opatření, je to zejména urychlené očkování a testování. KSČM od počátku upozorňovala na to, že se ČR při nákupu vakcín nesmí spoléhat pouze na to, co vyjedná a nakoupí byrokracie EU. Evropská léková agentura (EMA) je v případě schvalování vakcín nejen příliš pomalá, ale ani nemůže trvale nahradit národní orgány. Farmaceutické společnosti si mohou navíc krátit dodávky, jak chtějí. Neschválení EMA není důvodem k tomu, že bychom neměli jednat o očkovacích látkách i s Ruskem, Čínou a dalšími státy. Ministerstvo zdravotnictví může na základě doporučení SÚKL vakcínu schválit pro emergentní využití pro ČR. KSČM prosazuje návrat dětí do škol, který bude možný jen na základě testování a prioritního očkování učitelů. Výběr firmy, která antigenní testy dováží, i výběr testů samotných ale vzbudil velké pochybnosti. Vláda se tak opakovaně zachovala nekompetentně a netransparentně.

Hlavním cílem KSČM zůstává ochrana zdraví a životů obyvatel ČR. Rychlá vakcinace, testování a trasování je jedinou cestou na zvládnutí epidemie a návrat k potřebnému běžnému životu. KSČM vyzývá vládu, aby přestala nadřazovat své politické a osobní zájmy nad ochranu zdraví i životů občanů České republiky a zajistila dostatek vakcín, léků proti covid-19, včetně různých druhů kvalitních testů.

5. 3. 2021 kscm.cz - VV ÚV KSČM

14. ledna 2022

K vládnímu programovému prohlášení nově jmenované vlády na období 2021-25

Je vládní programové prohlášení nově jmenované vlády na období 2021-25 skutečnou vůlí voličů podle předvolebních slibů a hesel, nebo opět nekontrolovatelným slibem kterým přece nezarmouštíš.

Programové prohlášení vlády vydané po třech měsících od jmenování vlády na 50-ti stranách tisku, na svých webových stránkách (jen pro otrlé studijní skupiny, které stejně po přečtení nevyhodnotí skutečné cíle a dopady, bez hlubší zkracující osnovy a nosného programového souhrnu, který vyspecifikuje a vysvětlí skutečné záměry vlády a kroky, kterými chce dosáhnout tato vláda jejich naplnění) už to jen charakterizuje nepřipravenost pravicově orientovaných stran na volební souboj o Změnu vedení a nasměrování Česka po volbách v roce 2021 s plněním do 2025 včetně zdůvodnění cíle naplnit zadání a pokynů EU vč. USA poradců a zednářské lóže. To že by takto složitě formulovaný materiál pochopil byť jen jejich vlastní volič a jeho lídři se dá polemizovat. Toto programové prohlášení vlády 5-ti koalice jen částečně navazuje na heslovité cíle, volební programy 2 koalic a lze s jistotou říci jen vzdáleně volební na programy ODS, TOP 09, STAN, KDU-ČSL a Pirátů jednotlivě, zvláště pokud u těchto 5-ti volebních stran došlo k převzetí řízeni v marketingově reklamním duchu, když přehodnotili volební kampaň a nakonec zcela účelově v průběhu kampaně vstoupili do sestav 3 a 2 koalic jejiž existenci si vymodlili u ÚS a nakonec v průběhu vrcholící kampaně utvořili "5-ti koaliční sestavu" se 108 hlasy v parlamentu. Tento detail sestavy Poslanecké sněmovny (5-ti koalice, SPD, ANO 2011), který je parlamentní anomálií, však nekoresponduje se zněním ústavy a volebním zákonem v detailu následných organizačních struktur, kdy jsou zformovány, schváleny, obvyklé jednací poslanecké kluby i s jejich předsedy a fungují se všemi poskytovanými navýšenými odměnami za účast i práci v dalších výborech sněmovny, které mohou uplatňovat jen poslanecké kluby podle zákona řádně zvolených stran "nikoliv koalice–jednotlivé strany koaličního slepence"!

Je s podivem, že tak extrémně se hlásící Senát se svým uplatňovaným názorem, že jsou vlastně "hlídacím psem" Poslanecké sněmovny, jejiho konání a dodržování práva, ústavní čistoty, etiky najednou mlčí a nekoná!!. Vždyť se jedná o bezprecedentní porušení ústavy ČR a jednacího řádu PS! Ústavní soud se svými nepřekročitelnými výklady zákonů, zásadami i ústavy ČR najednou také mlčí a vyčkává jak to ten "přihlouplý politický plebs země české přežvýká, nebo zdali to přejde či opomene a zapomene". Odkládání jednání, odklánění významu rozhodnutí, jiný právní výklad již tak pokřivených paragrafů je přece každodenní prací našeho právního systému obecně.

Nedopouštějí se vážení senátoři protiústavního, protizákonného konání svým nekonáním a porušení slibu senátora či ústavního soudce?. Zde v tomto případě je obtížné hledat arbitra, protože jsou v tom všichni!! Jen voličům, kteří aspoň trochu vnímají politickou situaci nezbývá než koukat, někdy nevěřícně, co se to děje, na všechno toto dění a manipulace, koukat s otevřenými ústy co všechno je v politice možné a navíc za jejich peníze. Vždyť tyto pány a dámy noblesu, tuto novodobou šlechtu si vlasně platíme, svěřili jsme jim naše peníze, státní kasu a oni všichni, včetně státních úředníků existují a platíme je my občané Česka, mají nám sloužit a my při stávajícím přístupu do toho nemůžeme mluvit, nanejvýš nás přizvou k volbám a jak hlupci přihlížíme všem těm manipulacím, výsledků a následně špatnému hospodaření, které má daleko k nakládání s fin. prostředky i státním majetkem a nerostným bohatstvím země z pohledu řádného hospodáře, zcela zjevné rozhazování a podpora aktivit, které nemají vůbec nic společného s našimi životy, ani životem a kulturou v ČR. To je ta svoboda a demokracie, kde máme občanskou opozici, kde je ta pravda a láska že zvítězí?? Je stávající stav, ustavené poslanecké kluby všech i dílčích stran v souladu s duchem významu voleb, zastupováním občanů, nebo to je zase podvod na voliče.

Kdo nám odpoví, kdo má tu kompetenci v tomto státě, nebo to je opět podvod na voliče ???

11. 1. 2022 Jordák František, předseda ZO KSČM Luhačovice

20. prosince 2021

Dialog, ne konfrontaci!

Věty, které se objevují téměř každodenně ve sdělovacích prostředcích: „Rusko obkličuje státy NATO.“ „Rusko posiluje svou přítomnost na ukrajinských hranicích.“ „Rusko připravuje na začátku příštího roku další agresi.“ Doprovázeny jsou silnými vyjádřeními USA, NATO a EU, že Rusko za svou politiku tvrdě zaplatí. Situace se nezměnila ani po jednání mezi prezidenty Vladimirem Putinem a Joem Bidenem.

Představitelé politických stran „pětky“, z kterých se skládá nová česká vláda, poslušně a hlasitě protiruské postoje podporují, v mnoha ohledech se dokonce snaží agresivitou a výhrůžkami je překonat. Jako by už seděli na panduru a vedli naší armádu směrem na Moskvu. Zatím podpořili, i s bývalou vládou ANO 2011 a ČSSD, vyslání 150 ženistů na hranice Polska s Běloruskem. Byť k tomu nakonec nedošlo, je to jistě jen začátek. Válečná propaganda a vyvolávání nenávisti k Rusku jedou na plné obrátky, bez ohledu na skutečnost, že je to dle současného trestního zákoníku trestný čin (§§ 406 a 407, které se týkají přípravy a podněcování útočné války).

O tom, že se ruská armáda pohybuje na rozdíl od armád NATO na svém výsostném území, se nemluví. Že USA a jeho spojenci vybavují ukrajinskou armádu moderní technikou, také moc ne. Stejně tak se nemluví o útlaku ruské menšiny na Ukrajině, které dokonce zakázali používat vlastní jazyk, a ani o veřejně projevované aktivizaci fašistických sil na Ukrajině. Téměř se již nemluví o mírových Minských dohodách z roku 2015 a o tom, kdo je porušuje. Musí se skoro mlčet o tom, že ne Rusko obklopuje státy NATO, ale že státy NATO a zejména USA obkličují dlouhodobě Rusko se záluskem na jeho zdroje. Mapky vojenských základen to dokazují s neúprosnou jistotou.

Komunisté dlouhodobě požadují vystoupení České republiky z NATO a říkají jasně:

ANO rovnoprávným vztahům mezi zeměmi, NE domácím i zahraničním válečným štváčům!

ANO dialogu a míru, NE konfrontaci a válce!

ANO kolektivní bezpečnosti a plnění Minských dohod, NE válečným paktům včetně NATO!

ANO využití naší armády při obraně České republiky a při přírodních a podobných katastrofách, NE zahraničním misím bez mandátu RB OSN a proti zájmům České republiky!

20. 12. 2021 kscm.cz - VV ÚV KSČM

16. listopadu 2021

17. listopad – Mezinárodní den studentstva

Nedostupné bydlení, klimatická krize, možné zavedení školného - to jsou hrozby, kterým dnešní studenti čelí.

Více u mladých komunistů na facebooku nebo zde

a také o vzniku Mezinárodního dne studentstva na wikipedii.

2. listopadu 2021

Boj za lepší život občanů pro nás nekončí!

Statisíce občanů v exekucích; dvě třetiny pracujících, kteří nedosáhnou ani na průměrnou mzdu; předražené bydlení; nekontrolovaný růst cen. Takhle nevypadá život ve státě, který sám sebe tituluje jako rozvinutý. Všichni tito lidé přišli na půdě Poslanecké sněmovny ČR o hlas. Nebude, kdo by předložil návrhy, jak těmto lidem pomoci, jak problémy, které občany trápí, řešit.

Formující se vláda už jasně deklaruje, že neprivilegovaní občané zažijí krušné časy. Možná ne nepodobné těm mezi léty 2006-2013. Mezi akutní rizika patří nastupující energetická chudoba, zmrazení důchodů a platů, větší zpoplatnění zdravotnictví a školství, rušení slev na jízdné, pokračující privatizace či podlézání velkým developerům místo řešení lidem skutečně dostupného bydlení. KSČM nechce jednostrannou zahraniční politiku, drancování národního bohatství a další oslabování suverenity naší země. Jako hrdí vlastenci odmítáme nahnědlé populistické výkřiky bez reálných kroků.

KSČM i přes značně omezený prostor, nejen v médiích, nerezignuje na tvrdou a jasnou politiku ve prospěch občanů. Kdekoli bude chtít nová vláda zaútočit na ty nejslabší, tam se střetne s komunistickou stranou. Na ulici, v odborech, na pracovištích, internetu i sociálních sítích. Jsme jedinou stranou systémové alternativy socialistické společnosti. Bez korupčníků, kmotrů i zahraničních patolízalů. Vyzýváme všechny občany, společenské i politické organizace a iniciativy, aby se k nám v tomto úsilí připojili!

1. 11. 2021 Mediální úsek ÚV KSČM kscm.cz, Haló noviny - VV ÚV KSČM

2. listopadu 2021

Žaloba na stát?

Vážení spoluobčané, chystám se podat žalobu na náš stát za to, že nechá zatím bez svých kroků lidi ve strachu nad svým osudem v situaci zdražování energií. Jak jsem se doslechl ve vysílání televize, že lidé budou platit až zálohy 10.000 měsíčně, tak z nich stát udělá lidi na úrovni chudoby nebo až bezdomovců. Bude to mít velký dopad na nás lidi práce a důchodce. Může to vést až k sociálním bouřím. Proto státe snaž se. Tahle situace by nemohla v socialistickém zřízení nastat. A to ještě nevíme, jaký to bude mít vliv na další situace v soužití. Dopady už i jsou. Viz zdražování, např. kapr o 10 Kč za kilo a ostatní. To vidíte v obchodech a službách. Zvolili jste si nové své zastupitele do PS PČR, tak nech ukáží to co slibovali.

Vše jen to dobré ve prospěch občanů.

S pozdravem Stanislav Remeš, předseda OV KSČM Zlín.

26. října 2021

KSČM má v čele poprvé ženu

Předsedkyní ÚV KSČM se na sobotním mimořádném sjezdu strany v pražském TOP Hotelu stala europoslankyně Kateřina Konečná. Delegáti ji zvolili už v prvním kole. Získala 175 hlasů při kvoru 160. Konečná v čele strany nahradila Vojtěcha Filipa, který po neúspěchu komunistů ve sněmovních volbách rezignoval. KSČM vedl 16 let.

Při výběru místopředsedů dali delegáti na doporučení nové předsedkyně. Funkci prvního místopředsedy obhájil už v prvním kole Petr Šimůnek. Získal 202 hlasů. Na první pokus uspěl také Milan Krajča, který ziskem 220 hlasů obhájil funkci místopředsedy pro evropské záležitosti a občanský sektor. Nově se do vedení dostali jako místopředsedkyně pro ekonomiku exposlankyně Marie Pěnčíková a jako místopředseda pro odborné zázemí bývalý poslanec Leo Luzar. Pěnčíková uspěla už v prvním kole, když jí svůj hlas dalo 162 delegátů. Luzar se do vedení dostal až na druhý pokus. Podpořilo ho 169 delegátů, jeho protikandidát Jiří Dolejš získal 99 hlasů. …

24. 10. 2021 celý článek je na  halonoviny.cz - (jad, zmk)

7. října 2021

Komunisti na Dukle - 6. 10. 2021

Den ČSLA k výročí vstupu čs. armádního sboru a 38 sov. armády na uzemí československa za těžkých bojů na Dukle 6. 10. 1944 je dnes v českých mediích těžce zamlčovanou udalostí v dějinách. Připomeňme si Den ČSLA, i když česká media tento den opět zamlčela hlavně před mladými občany ......Joža Nesvadba Otrokovice.

Fota a text zaslal – Štefan Borovský, Milan Viglasky

6. októbra, tak ako každý rok už 77 rokov si slovenskí komunisti uctili pri „Bráne slobody“ v Duklianskom priesmyku a vo Svidníku, hrdinov – našich osloboditeľov, vojakov a dôstojníkov 1. Československého armádneho zboru v ZSSR generála Ludvíka Svobodu a vojakov Červenej armády Sovietskeho zväzu, ktorí v urputnej snahe o pomoc povstaleckému Slovensku a o naše oslobodenie od hitlerovského nacizmu položili svoje životy pri oslobodzovaní našej vlasti.

V mene našich dedov a otcov, ale aj v mene našich synov, vnukov a nasledujúcich generácií sme položením vencov, kytíc a kvetov k pamätníkom a hrobom našich osloboditeľov vyjadrili úctu, vďaku a tichú pietu tým, ktorí umreli, aby sme my mohli žiť.

Tu je niekoľko záberov z našej účasti na Dukle, vo Svidníku pri soche gen. Ludvíka Svobodu a pri pamätníku padlých Červenoarmejcov na cintoríne vojakov Červenej armády.

Tieto fotografie s červenými vlajkami ZSSR, pod ktorými bojovali naši osloboditelia i s vlajkami komunistov, ktorí sa na oslobodzovaní našej vlasti aktívne podieľali v prvej línii boja a stovky z nich sú pochovaní práve na tomto kúsku našej zeme, zrejme nikde v mainstreamových médiách neuvidíte. Týmto vlajkám sa súčasní politici, ich médiá a súčasná antikomunistická, protisovietska a rusofóbna propaganda vyhýbajú ako čert svätenej vode.

P.S.

Vrcholní predstavitelia slovenskej politickej scény (pani prezidentka, ani predseda vlády SR) sa spomienkového aktu ani neunúvali zúčastniť. Uprednostnili zrejme iné dôležitejšie „štátnické“ aktivity.

Pani prezidentka poslala veniec a pán premiér ministra obrany, známeho to obdivovateľa zločineckej organizácie NATO a autora mnohých rusofóbnych politických vyhlásení.

Pri pamätníku na Dukle zahrala vojenská kapela slovenskú, českú a poľskú hymnu. Na hymnu Ruskej federácie, ako nástupníckeho štátu ZSSR, akosi úmyselne zabudli. Slová a slovné spojenia ako Rus, Soviet, Červená armáda, komunista a pod. sú prísne tabu a v prejavoch dnešných mocných ich nenájdete. Tak sa kriví história.

Hanba na pol zemegule.

Text napísal predseda KV KSS Košice Mgr. Peter Nišponský

Přes spáleniště na youtube.com

19. září 2021

Po prázdninových dnech vás zvu k volbám.

Nedávno jsem na našich stránkách vám přál pěknou dovolenou a prázdninové dny. Nyní vás dámy, pánové, soudružky, soudruzi naši sympatizanti zvu k volbám do PS PČR, které proběhnou 8. 10. a 9. 10. 2021. Ten čas tak letí, léto je pryč a máme tu čas babího léta. V čase volna jste si určitě dali otázku koho budu volit.

Já vám doporučím tu opravdu levicovou stranu, stranu KSČM. Neudělala žádnou předvolební koalici, jako to udělaly strany, které se bojí, že kdyby kandidovaly samotné, tak by se do parlamentu nedostaly. Už teď to v jejich vztazích jiskří a jak to bude po volbách v boji o moc? Jestli nebude zvolena levice tak nevím, jak to pro naše občany dopadne. Myslíte, že pravice se bude nějak důsledně zajímat o nás obyčejné pracující lidi? Historie už to kolikrát ukázala, že ne. Udrží se bezplatné zdravotnictví, školství třeba už na střední úrovni? Přečtěte si důkladně na našich letácích náš program, kde prosazujeme důstojné mzdy, důchody a dostupné bydlení. Přečtěte si našich 5 P na kscm.cz, kde se dozvíte co chceme vše pro naše občany udělat a jak hájit jejich zájmy.

Zvu vás zároveň na krajský mítink naší strany KSČM dne 1. 10. 2021 na Náměstí míru ve Zlíně. Hlavní program začíná od 14.00 hodin. Zde se setkáte s kandidáty za náš kraj Zlín. Máte možnost s nimi diskutovat, poslechnout si hudební program a dětem je zajištěn skákací hrad.

Přeji vám šťastnou ruku ve volbách, kde máte možnost si zajistit lepší budoucnost. Věřím, že dáte hlasy naší straně, která je schopná toto zajistit.

S pozdravem Stanislav Remeš, předseda OV KSČM Zlín

19. září 2021

KSČM dává šanci na nový začátek

Ve dnech 8. 10. a 9. 10. 2021 nás čekají volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Nacházíme se ve složité politické situaci, kdy nám média nejsou nakloněna a podle předvolebních průzkumů rostou preference populistickým a pravicovým stranám.

Musíme však zhodnotit, že se nám podařilo za minulé volební období prosadit důležité části našeho programu. Především šlo o trvalý růst minimální mzdy, a tedy i nárůst mezd v celé ekonomice, včetně soukromého sektoru, pravidelnou valorizaci důchodů a sociálních dávek. Díky podpoře KSČM bylo přidáno důchodcům. Omezili jsme zneužívání přírodního bohatství, a to převodem nejen ložiska lithia do rukou státu. Dále jsme prosadili zvýšení plateb za státní pojištěnce a udrželi tak stabilní zdravotnictví přes pandemickou krizi COVID-19. Rozšířili jsme podíl veřejného sektoru ve vodním hospodářství. I když se nám podařilo prosadit zdanění církevních restitucí, zákon nakonec, žel, zrušil Ústavní soud. A proto i v příštím období budeme hledat způsob, jak napravit tuto historickou nespravedlnost v naší zemi. Podařilo se pomoci malým obcím ve výstavbě bytů a ve výstavbě obecní infrastruktury. Přestože jsme v dohodě o toleranci Vlády ČR neměli žádné personální ustanovení, respektive pravomoc, dosáhli jsme postupně výměny některých ministrů. Ministra Stropnického, Šlechtové, Pelikána nebo ministra Petříčka v poslední době. Pro nesplnění dalších částí dohody o toleranci, tedy sloučení zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra a vojenské zdravotní pojišťovny, nevytvoření banky komerčního typu v rukou státu a pro přesuny prostředků z vládní rozpočtové rezervy do rozpočtu ministerstva obrany, jsme nakonec smlouvu vypověděli. Výsledky dohody jsou tedy zejména pro občany naší vlasti pozitivní.

Pokud nám v těchto volbách dáte důvěru, můžeme vám zaručit, že uděláme vše pro zabránění rozkrádání majetku naší země. Postavíme se proti kšeftování se zdravím. Nedopustíme, aby vzdělání bylo pouze výsadou pro bohaté. Vrátíme lidem jistotu klidného života dnes i pro další generace. Budeme prosazovat referendum o dalším setrvání v Evropské unii. Za dobře odvedenou práci budeme požadovat adekvátní odměnu na evropské úrovni. Postavíme se proti válkám, agresím a terorismu a budeme požadovat vystoupení z NATO. Agresivní vojenské operace NATO neslouží zájmům České republiky. Proto požadujeme zastavení misí Armády ČR s výjimkou těch, které jsou součástí humanitárních misí OSN. Armáda musí přednostně sloužit obraně bezpečnosti občanů ČR.

18. 9. 2021 kscm.cz - ÚV KSČM

To je výčet několika důvodů, proč jít k volbám do Poslanecké sněmovny a volit KSČM s číslem 18. Každý z nás rozhoduje sám o sobě a naší společné budoucnosti a věříme v to, že levicová sociální politika je pro řadu lidí na prvním místě.

10. září 2021

Pozvánka na krajský mítink KSČM

v pátek 1. 10. 2021 na Náměstí míru ve Zlíně.

Kandidátka Zlínského kraje

Podívejte se na kandidáty KSČM do PS PČR ve Zlínském kraji

Krajská kandidátka kscm.cz

8. srpna 2021

Zoufalý čin vlády USA vůči plynovodu Nord Stream 2

Plynovod Nord Stream 2 má po dně Baltského moře přivádět zemní plyn z Ruska do Německa. Spojené státy projekt dlouhodobě kritizují, protože podle nich plynovod zvýší politický a ekonomický vliv Ruska na Evropu. Spojené státy a Německo nakonec dosáhly dohody, která umožní dokončení plynovodu Nord Stream 2 bez uvalení dalších amerických sankcí. Bidenova administrativa však nadále považuje Nord Stream 2 za špatný projekt, který zvýší závislost Evropy na ruské energii.

USA se tímto pokusem snažily úplně vytlačit Ruskou federaci, jako konkurenci, z evropského trhu s plynem. Dodávky ruského plynu do Evropy chtěly USA nahradit svými dodávkami zkapalněného břidlicového plynu. Rusko by mělo být od Evropy a evropského trhu odříznuto tzv. „Iniciativa Trojmoří“, kdy přístup Ruska směrem na západ k Evropě měl končit na východních hranicích Estonska, Litvy, Lotyšska, Polska, Slovenska, Maďarska, Rumunska a Bulharska. USA se i proto všemožně snažily zabránit stavbě plynovodů Nord Stream2 a Turkish Stream. Tohoto cíle se jim však evidentně nepodařilo dosáhnout. Politickým záměrem USA bylo zastavením Nord Stream 2 donutit Rusko prodloužit smlouvy s Ukrajinou o tranzitu ruského plynu do Evropy přes její území. Je známo, že USA využívají Ukrajinu a tamní vládní režim jako svůj nástroj v nátlaku na Rusko.

Spojené státy tak opět ukázaly, že jim jde pouze o jejich zájmy a bezohledné upevňování své mocenské síly, nezávisle na oprávněných a suverénních právech jiných zemí. Tento zoufalý pokus zabránit dokončení tohoto projektu, kterým Ruská federace udržuje a také posiluje svoji pozici na evropském trhu energií, je toho důkazem.

KSČM s touto politikou vměšování ze strany USA dlouhodobě a rozhodně nesouhlasí.

6. 8. 2021 kscm.cz - VV ÚV KSČM

18. července 2021

Stálo nám angažmá v Afghánistánu za to?

Marné snahy Spojených států a jejich vazalů z NATO nastolit v Afghánistánu ‚Pax Americana‘ po 20 letech, neslavně končí. To, co je prezentováno jako plánované stahování vojsk z válečné oblasti, je ve skutečnosti spíše nekoordinovaný úprk okupačních sil, a to dokonce ještě před termínem, který si pro stažení stanovily. Prohlášení prezidenta Spojených států J. Bidena, že tímto krokem hodlá ušetřit další generaci Američanů strastí válečného konfliktu, by mělo být vytesáno do kamene, aby bylo odstrašujícím příkladem pro případné další choutky o rozpoutání nových válečných konfliktů v jiných koutech světa. Paradoxem je, že Američané utíkají ze země před silami, které sami vytvořili, financovali a vyzbrojili, a to v době, kdy ještě stáli proti svému tehdejšímu geopolitickému rivalovi – Sovětskému svazu. Účet za tuto agresi je velice tragický, stovky tisíc obětí mezi afghánskými občany, 3.400 spojeneckých vojáků, včetně 14 českých. Dále nesmírné ekonomické škody, rozvrácená infrastruktura a úplná destabilizace regionu, kde je problémů víc než dost.

Jediným východiskem z tohoto marasmu, ve kterém se ocitly mezinárodní vztahy, je obnova vlády podle mezinárodního práva a spolupráce velmocí v rámci OSN, při respektování všech principů, které stály u jejího založení, pro zachování míru a mezinárodní bezpečnosti. KSČM se ptá české vlády, kolik naší zemi skutečně stálo, nejen finančně, toto vazalské angažmá v Afghánistánu?

16. 7. 2021 kscm.cz - VV ÚV KSČM

6. 7. 2021

Přání k prázdninám a dovolenkovým dnům

Vážení spoluobčané našeho okresu Zlín. Dovoluji si vám tímto popřát pěkné prožití prázdninových a dovolenkových dní, které nám začaly prvním červencovým dnem a prodlouženým víkendem a také pěkným letním počasím. Prožijte je ve zdraví, pohodě v kruhu rodinném. Doufejme i bez ohrožení nebezpečným koronavirem.

Po uplynutí těchto prázdninových dní nás budou čekat volby do PS PČR. A to 8.-9. 10. 2021. Zamyslete se v klidu komu dáte hlas v těchto důležitých volbách. Přeci nedopustíme, aby nám vládla jen pravice. Doporučuji volit stranu KSČM, která působí na politickém poli opravdu jako jediná levicová politická strana. Jako jediná má v programu hájit zájmy nás obyčejných lidí, lidí práce. Nevěřte slibům pravicových politiků, kteří rádi na pracující, jak i historie ukázala, rádi zapomínají.

Seznamte se na setkáních s našimi předními kandidáty a s našim programem na letácích - Krajský mítink naší strany proběhne 1. 10. 2021 na Náměstí Míru od 14.00-17.00 hodin.

Máte již teď hodně času, aby jste se správně rozhodli, jak volit pro blaho nás a naší celé republiky.

Přeji ještě jednou krásné, slunečné dny, plné pohody a vzpomínek.

S pozdravem

Stanislav Remeš, předseda OV KSČM Zlín

19. června 2021

I »studený mír« je lepší než »horká válka«

Uplynulé dny byly naplněny celou řadou významných mezinárodních událostí. Dominovala jim první návštěva nově zvoleného prezidenta Spojených států Joe Bidena v Evropě. Kromě návštěvy Velké Británie a setkání s královnou a premiérem se zúčastnil i summitu hlav států G7, summitu NATO a setkání na nejvyšší úrovni s lídry členských zemí EU. Na závěr se uskutečnil summit Bidena s prezidentem Ruské federace Vladimirem Putinem.

Stručně shrnuto, americký prezident přijel do Evropy sešikovat své evropské a zámořské spojence k tažení proti Rusku a Číně, byť proti každému z nich z jiných důvodů. Rusko svou údajnou rozpínavostí zvyšuje napětí na hranicích NATO a Čína svou ekonomickou expanzí ohrožuje zájmy Spojených států a Západu a jejich domnělou dominanci ve světě. Toto vše obaleno do obvyklé mantry ochrany lidských práv a demokracie. Tomu odpovídají i přijaté dokumenty z těchto setkání. Řinčení zbraněmi na summitu NATO a požadavky na další zvyšování vojenských rozpočtů pouze dokreslují smutný obrázek zpátečnického vnímání světového dění.

Je to marný pokus, pomocí vyhrůžek, obchodního nátlaku, sankcí a vojenské síly prodloužit život zcela vyčerpaného systému, vycházejícího z neokolonializmu a agresivní expanze. Ani zmínka o ochotě k jednáním o snižování mezinárodního napětí, kolektivní bezpečnosti pro všechny jako jediné cesty k dosažení míru a mezinárodní spolupráce při řešení velkých výzev, kterým lidstvo čelí. KSČM naopak pozitivně hodnotí setkání Putina s Bidenem, a to nehledě na jeho skromné výsledky. Vnímá to jako malé světlo na konci dlouhého temného tunelu, které může pomoci otevřít cestu k postupnému zlepšování situace ve světě. Protože i »studený mír« je lepší než »horká válka«.

18. 6. 2021 kscm.cz - VV ÚV KSČM

30. května 2021

Stanovisko k aktuální mezinárodně – politické situaci

Vyjadřujeme vážné znepokojení nad zvyšováním napětí v mezinárodních vztazích. Lidé v Evropě žili 76 let v relativním míru a bezpečí. To samé si přejeme pro naše děti a vnuky, kteří ani nemají možnost mluvit s předky, jež hrůzy války prožili. Virtuální střílení a zabíjení na počítačích, v bezpečí domova, jenom umocňují pocity, že válka je hra. O roli médií a učebních osnov nemluvě. Nesedí také srovnání s návratem do období studené války, protože toto období přivedlo světové velmoci k politice uvolňování mezinárodního napětí. Byla podepsána celá řada mezinárodních smluv omezujících militarizaci Evropy a strategické výzbroje. To je dnes zapovězené.

Týden co týden jsme konfrontováni s celou řadou událostí, které bezpečnostní situaci ve světě zhoršují. Viníci jsou známi již předem: Rusko, Čína, Bělorusko, Kuba, Venezuela, Sýrie atd., shodou okolností země, které hájí svá suverénní práva, v souladu s mezinárodním právem a Chartou OSN. Přejezdy amerických vojenských konvojů přes území České republiky jsou pouze smutným důkazem, že Česká republika se definitivně vzdala své suverenity.

Vyzýváme proto občany České republiky, aby ve volbách nepodpořili politické síly, schvalující konfrontaci, která může skončit válečným konfliktem. Volte KSČM, stranu podporující mezinárodní právo, bezpečnost a spolupráci zemí na základě vzájemně výhodných vztahů.

29. 5. 2021 kscm.cz - ÚV KSČM

24. května 2021

Znovu výtáhli do boje proti Fučíkovi

Posílám krátký článeček k věci odhalení Fučíka na Vsetíně a moc prosím o jeho zveřejnění...

Jak již byla naše veřejnost informována v úterý 18. května došlo ve městě Vsetíně k odhalení dlouho ukrývané sochy národního hrdiny, spisovatele, pokračovatele F. X. ŠALDY, redaktora časopisu Tvorba a levicového intelektuála, člověka milujícího život a bojovníka proti zlu kapitalismu a fašismu Julia Fučíka.

Nedlouho po té zareagovala radnice tohoto města ležícího na Valašsku, která se právě pod vedením někdejšího starosty a senátora Jiřího Čunka a dalších radních postarala o jeho odstranění z veřejného prostranství před zdejší školou. Podle vyjádření tiskové mluvčí zdejší radnice na to tehdá měli „odborné posudky“! A nyní jsou pánové a dámy znepokojeni konáním zdejších komunistů, kdy je údajně ohrožen výhled na památkově chraněný objekt zdejšího zámku na Horním městě a navíc jim nedá ke klidu, že byl komunista Fučík a jeho odkaz údajně zneužíván pro komunistickou propagandu.

Ke své roli se samozřejmě přidala svou zmanipulovanou reportáží i důvěryhodná televize Nova a přihlasil se i Český rozhlas Zlín ve svém pořadu Dnes v kraji kde se hovořilo s předsedou vsetínských komunistů Romanem Ramachem a opozičním zastupitelem za ODS ve Vsetíně panem Romanem Kalabusem. I zde však byl cítit nádeh antikomunistické propagandy. Proto jsem k věci na svém facebookovém profilu musel napsat k věci jako očitý učastník jeho slavnostního znovuodhalení následující tyto řádky:

Zámek, symbol feudálního bohatství je kulturní památkou tvrdí radnice a socha Julia Fučíka, člověka milujícího život bojujícího proti bídě prvorepublikového kapitalismu, levicového intelektuála své doby, literáta, redaktora listu Tvorba, který mu svěřil sám F. X. Šalda, účastník národního odboje proti fašistické okupaci republiky, za který byl odsouzen a popraven v německé věznici Plotsenzee u Berlína. Tam, co byl ukončen život rukou fašistického vraha nejen jemu, ale i mnoha dalším antifašistům z celé okupované Evropy a zařadil se tak třeba k Josefu Čapkovi, Josefu Sousedikovi, důstojníkům prvorepublikové armády za to, že nezradili svou přísahu republice a byli zastřeleni na střelnici v Kobylisích. Mohl bych jmenovat další stovky jmen popravených a umučených našich lidí. Není proto jeho připomenutí sochou kulturní záležitostí a památkou? Co tolik vadí pomazaným radním města Vsetína? To, že byl komunista, člověk, co viděl naději v Sovětském svazu, který nakonec přinesl nejvíc obětí v boji s evropským nejen německým fašismem a přinesl tak osvobození i nám i všem ostatním porobeným národům východní Evropy? To vše má být kvůli ideologické předpojatosti několika pánů radních vymazáno z paměti vsetínských na pokyn mocipánů shora? Ano, Juliova socha musí stát tak, jako jsou neotřesitelné ideály, za které bojoval a položil s mnoha jinými své doby svůj život....

Takzvané zneužití komunistickou propagandou jména Julia Fučíka je bohužel lež z pera dnešních mocných, kterým vadilo, že pro mnoho mladých lidí byl Julek skutečným příkladem vzdělaného člověka co měl rád lidi, chtěl pro ně lepší život a mnozí z hrdostí na klopě nosili Čestný odznak nesoucí jeho jméno, který byl po válce nejvyšším vyznamenáním udělovaným ČSM a později SSM těm, co se konkrétními skutky nejvíce zasloužili o rozvoj a budování nové lidovědemokratické a socialistické republiky. A to je věc, která vskutku vadí těm co ji poškozovali, zničili včetně jejich sociálních výdobytků. A i těm, co koketují s fašizací naší společnosti a s možností nové války v Evropě. Fučík toužil po světě bez válek, kapitalistického vykořistování, imperialismu a fašismu a to se v dnešní oficiální české politice neodpouští.

23. 5. 2021 - Josef Nesvadba, předseda KSČM Otrokovice

4. května 2021

Vážení naši přátelé a podporovatelé, soudružky a soudruzi

Jsme opět v Májových dnech a za těžké situace si připomínáme výročí osvobození naší vlasti ze jha nacistické okupace. Následující prezentací připomeneme Pamatníky a pomníky z této doby v našem okrese. Samozřejmě i letos nezapomeneme ve dnech 8. a 9. května a v dalších dnech položit rudý karafiát se stuhou na tato místa..

S přátelskými pozdravy Josef Nesvadba Otrokovice

4. 5. 2021 Odkaz na prezentaci památníků a památníčku v okrese Zlín z roku 2019

3. května 2021

Osvobození Luhačovic – 2. května 1945 v roce 2021 – vzpomínky pamětníka

Již je tomu 76 let od té doby, kdy se k Luhačovicím blížil proud vojáků Rudé armády od Uherského Brodu. Od Kladné-Žilín pak postupovaly rumunské síly, které bojovaly společně se sovětskými vojáky. Poslední dubnové dny roku 1945 byly plné napětí, úzkosti a očekávání, neboť v našem okolí se ozývala dělostřelecká palba z okolí stále hrozivěji. Když byla osvobozena Kladná - Žilín, neustupovali Němci z Luhačovic jak se očekávalo, ale k všeobecnému překvapení prchali po bojkovské silnici směrem na Biskupice, kde také ustupovalo vojsko z Polichna, takže Luhačovice byly mimo hlavní bojovou čáru. Zbytek vojska, který zůstal v místě, vyčerpal brzy své síly a ustoupil v úterý 1. května po 22. hodině směrem k přehradě. Během dopoledne přijel k hotelu Alexandria rumunský generál a velitel rumunských jednotek Eftiniu se svým štábem a se sovětskými důstojníky. Jaké bylo překvapení luhačovických občanů, když všechny pozdravil plynulou češtinou. Luhačovice nebyly odstřelovány ani bombardovány, protože je nechtěl generál Eftiniu zničit.

Na luhačovickém hřbitově bylo pochováno 5 rumunských vojáků, kteří padli v lesích u Rudic.

Později však byla jejich těla exhumována a odvezena na Brněnský ústřední hřbitov...

2. 5. 2021 - Jordák František

20. dubna 2021

KSČM k situaci na východě Ukrajiny

Situace na východě Ukrajiny se překlopila do další fáze hluboké krize, na začátku které byl násilný státní převrat na Majdanu, vyhnání legálně zvoleného prezidenta země a nastolení oligarchicko-fašistického režimu v Kyjevě. To vše za vydatného zahraničního vměšování ze strany Spojených států a Evropské unie. Nakonec, záběry známých politiků, včetně těch českých, defilujících v čele průvodů, jsou stále v živé paměti, stejně jako již zlidovělá hláška vysoké představitelky USA Nulandové, že změna režimu v Kyjevě stála Spojené státy 6 mld. USD. Současná snaha o internacionalizaci občanské války na Ukrajině a její eskalace má za jeden z cílů najít viníka odpovědného za katastrofální situaci, ve které se Ukrajina ocitla, v totálním ekonomickém, sociálním a občanském rozkladu. A tím je, jako nakonec za všechny světové problémy, odpovědné Rusko, jako hlavní cíl této kampaně.

Zákony o dekomunizaci Ukrajiny, trestné odpovědnosti za připomínání ruské historie, zákaz používání ruského jazyka v úředním styku, včetně vymazání jakékoliv zmínky o ruské historii, kultuře v učebních osnovách, perzekuce občanů na základě jejich náboženského nebo politického přesvědčení a jejich názorů, etnické příslušnosti, rehabilitace banderismu, to jsou pravé příčiny a kořeny občanského rozkladu Ukrajiny. Jestli tedy někdo ohrožuje ukrajinskou státnost a teritoriální integritu země, je to nesporně režim v Kyjevě a důsledky jeho politiky. Jedná jako pyroman, zakládající požáry a volající o pomoc při jejich hašení. Spojené státy a členské země NATO využívají současný ukrajinský režim jako ‚bílého koně‘ v tažení proti Rusku. Cílem má být vylíčení Ruska jako agresora a jeho izolace v mezinárodních organizacích a zabránění dostavby Severního potoku – 2 a také záminka pro militarizaci a prodej zbraní. Jediným řešením v současné situaci jsou Minské dohody, dosažení mírového řešení politickou a diplomatickou cestou, odvrácení hrozby válečného konfliktu pod mezinárodními zárukami. Vyzýváme českou vládu, EU a USA, aby se zdržely zasahování do vnitřních záležitostí Ukrajiny.

18. 4. 2021 kscm.cz - ÚV KSČM

18. dubna 2021

Uctění památky obětí války na Valašsku

Každým rokem uctíváme u nás na Valašsku ve Zlínském okrese památku obětí vypálené osady Ploština a stejné tragédie v obci Prlov. Letos tomu je už 76 let od těchto hrozných útrap válkou zmítané naší vlasti v tomto kraji. Ploština a Prlov, to je vždy začátek pietních akcí, které potom pokračují uctíváním hrdinů II. světové války, kdy OV KSČM Zlín ve spolupráci s Česko-Ruskou společností květinovými dary uctívají památku padlých v okrese. Objíždějí se jednotlivé pomníky.

Letos na Ploštinu, Újezd a Prlov se za OV KSČM Zlín vydali předseda OV s manželkou a se svou vnučkou Nelou, nejmladší členkou okresu Zlín, která vstoupila teprve nedávno do naší strany. Má 19 let. Přidal se i její bratr, kterému je 16 let. Za členy okresu se v roli řidiče zůčastnil s. Rafaja Radomír. Akce se uskutečnila 17. 4. 2021. Zase proběhla takový komorním způsobem, jako tomu bylo v loňském roce. Důvod je stále stejný - pandemie.

Nejprve jsme uctili památku obětí na Ploštině položením kytice karafiátů a poklonou jejich památce. Cesta k položení kytice byla dosti náročná. Všude plno sněhu a bláta. Na vrchu u památníku jsme zjistili, že je obehnaný kolem dokola zábranami stavbařů. I když jsme žádnou činnost, která by zabraňovala vstupu neviděli. Vydali jme se tedy ke kapli, kde bychom mohli kytici položit, jak jsme viděli den předtím v televizi, kdy pokládali věnec zástupci obce. Cesta byla velmi nepřístupná. Hrozila i poraněním. Nakonec jsme prostor před kaplí objevili, kde byly věnce položeny. Obec asi opomenula, že přijedou i ostatní vzdát čest památce umučených osadníků. Celý areál je totiž ve stavební úpravě.

Poté jsme jeli na hřbitov do Újezda u Valašských Klobouk, kde jsme stejným způsobem uctili znovu památku obětí Ploštiny. Zde jsou pochovány. Poté jsme zamířili do obce Prlov, kde jsme si rovněž připomenuli a uctili památku obětí této obce z roku 1945 a to z 23. 4., kdy po čtyřech dnech od vypálení osady Ploština řádili fašisté stejným způsobem i zde. Tady položilo svůj život 23 obyčejných lidí obce. Skoro stejný počet jako na Ploštině /24/. Mým poznatkem je, že děti o těchto událostech málo vědí. Nevím, co je ve škole učí v odpovídajících předmětech. Proto musíme my komunisté více působit na mládež. Aspoň v okruhu našich dětí vnuků, celé rodiny a kamarádů, aby mladí věděli co válka nese - násilí, smrt a ničení hodnot. Dnes je to zrovna aktuální otázka, kdy nárůst konfliktu vzrůstá. Situace na Ukrajině a působení Nato a politika USA.

Nesmíme dopustit, aby se takové hrůzné události opakovaly. I za toto naše strana bojuje a stojí vždy na straně míru. Svoboda a mír musí být samozřejmostí.

Stanislav Remeš, předseda OV KSČM Zlín

1. dubna 2021

Velikonoční přání

Přeji jménem svým a celého OV KSČM Zlín všem našim voličům, členům naší strany, sympatizantům a všem občanům našeho okresu krásné svátky jara-Velikonoce. Popřál bych taky mužům i chlapcům bohatou pomlázku a děvčatům hodně koledníků, ale toto se bude odehrávat asi v důsledku pandemie jen cestou počítačů a mobilů. To samé bude platit i u připomínek starých zvyků a obyčejů. Doufejme, že příští rok již tomu bude jako v minulých letech. Ještě jednou přeji krásné Velikonoce a radost z každého prožitého dne.

Stanislav Remeš, předseda OV KSČM Zlín.

29. března 2021

Úvaha k pandemii – poznatky – názory a skutečnosti – 28.3.2021

Poznatek

Politici v pandemii selhávají, protože jsou zvyklí bojovat s protistranou, kterou je možné ukecat, uplatit, znudit, zastrašit či uprosit. Na virus to ale neplatí. V zásadě daná situace jen prokazuje hloubku letitého pohodlí státní správy a nepřipravenost navazujících oborů v oblasti zdravotnictví, nejen zdravotní péče, nemocnic i personálu, jejich vybavenosti, ale hlavně v oblasti řízení včetně strategie krizového řízení a celoplošné občanské připravenosti v této oblasti. Ono zrušení zdravotní výchovy už na školách, branných dnů, civilní obrany a skladů, vojenské základní služby, hranic, socialistických pravidel soužití, atd. sice přineslo zapomenutí na poválečné období budování, ale rozvolnilo společnost nad schopnost ji zvládnout jen jakýmisi doporučeními a legislativou špatně zachycující státní, soukromé, kapitalizované uspořádání státu.

Nekončící selhávání není zvláště v období pandemie výsadou jen české vlády. Jeho příčinou totiž nemusí být jen míra kompetence příslušných politiků, ale hlavně neschopnost pochopit rozdíl mezi běžnou politickou krizí vyvolávanou lidmi sebestředně vykládajícími si pojem svoboda, demokracie, práva a mezi historicky bezprecedentním bojem kapitálu o moc a to vše propojeno tzv. šedou zónou s těmi uvolněnými vlatnostmi občanské společnosti tj. až chováním za hranou zákonů k zajištění svého komfortního života na úkor společenství-komunity lidí nejen např. v obci, městě, v podnikatelském prostředí, ale i ve všech oblastech lidské činnosti včetně pracovního prostředí, které právě politici, volené osobnosti si v žádném případě neumí poradit ani ho pochopit, protože povětšinou právě z tohoto prostředí a díky němu vyšplhali v pomyslném žebříčku "nahoru" cestou zájmově utvářených podnikatelských subjektů, lobistů, jejich cílů či zájmům korporací ve vazbě na politické strany a hnutí bez toho, že by jejich politická prohlášení byla transparentně naplněna a byla přínosem pro občanskou společnost, ze které a za jejichž peníze vlastně existují.

Vzhledem ke skutečnosti, že politické osobnosti vstupují do politiky ze zcela jiného prostředí kde se vyprofilovaly, získaly jakési uznávané dovednosti, mají "i papír" na požadované vzdělání a je jedno v jakém oboru pro danou práci, dá se říci jsou i popřípadě jazykově vybaveny, jsou v této digitální době kreativní, ale hlavně se pohybovaly v prostředí vyššího stupně vyjednávání, prezentují určité předpoklady "ostřílenosti" a "nadřazenosti" obyčejným lidem, kteří je v podstatě platí, ale zlepšení svých životních podmínek se jim nedostává. "Osobnosti" povětšinou vstupují do politiky aby dosáhly vyšších met, vyšších ambicí, kontaktů a vyššího finančního ocenění a co hlavně bez konkrétní odpovědnosti, kterou, to si nepopírejme, dnešní politici a státní zaměstnanci nemají. V tomto případě pak nastupuje základní zlom v jejich dosavadním jednání a nové, zvláště profesně jiné situace řeší za prvé v područí politických subjektů a hnutí, které je vynesly na "piedestal" politiky. Nelze mnohdy popřít, že pokud se jejich profesní způsobilost blíží projednávanému problému jsou užiteční, ale k řešení běžného života, zabezpečení a hlavně rozvoje přistupují povětšinou (aby se neznemožnili) formou popírání problému, nasazení propagandy, zastrašování, vyčkávání, přehazování odpovědnosti na jiné, zákulisní vyjednávání a kšefty, represe a populistická prohlášení.

Názory

Pokud pomineme totální morální a etické selhání spojené s odpovědností. Nelze jen zjednodušovat a vinit vládu, která je v podstatě jen mluvčí – "zpravodaji" podkladů od státní správy a politických aparátů, kde závěry a obavy z možné odpovědnosti naopak prohlubují chaos v životě lidí .

Je s podivem, že nikomu z občanů této země nevadí financování a záchrané programy z peněz státu i pro podnikatele i když tím jsou napravována chybná rozhodnutí.

Soukromé podnikatelské subjekty neodevzdávají své zisky do státní pokladny, ale teď "státe plať". Uzavřely se malé provozovny, kde by se hygienická opatření setsakramentsky plnila, aby mohly zůstat v provozu, ale supermarkety jedou včetně sortimentu upíraném malým provozovnám.

Opatření při prodeji nebalených potravin žádné . Řešením by byl pultový prodej po dobu pandemie (např.v rohlících se přehrabuje bez ochrany, rohlíky se rozváží bez zvláštních opatření a také do domovů seniorů, nemocnic, atd. I zde by bylo zajímavé trasování). Zavření škol a vytvoření chaosu nejen ve vzdělání, ale hlavně v péči o děti. Kdysi nás bylo i 40 ve třídě, chodili jsme na směny, školník byl pán při vstupu do budovy, proč by nemohl s digitálním teploměrem odklánět děti s teplotou. Učitel byla persona, hygiena v období žloutenek, neštovic, umývání rukou v lavoru s hypermanganem pod dohledem některého z pedagogů. Nanejvýš bývaly "uhelné prázdniny" tak týden max. 14 dnů.

Pro omezení výuky ve školách nebyl v počáteční fázi výskytu covid 19 žádný důvod, jen neschopnost operativně nastálou situaci řešit, protože "nikdo jim neřekl co mají dělat", jsou to snad lidé s vysokoškolským vzděláním, kteří by měly být schopni připravovat celé generace do života – taky to tak vypadá.

Hygienická opatření – když už dnes testují na covid i splaškové vody a hledají ohniska, proč nikdo doposud nedal stanovisko k možnosti šíření ve vodě, zvláště v pitné vodě .

Šíření mutací a samotné nákazy. Dnes převážně všechno dovážíme – jaká jsou hygienická opatření na dovážené zboží, uzavřené hranice – zákaz cestování do zahraničí. Ti lépe postavení jezdí stále na dovolené k moři, na lyže a do hor, nebo se schovat na letoviska v cizině. Pendleři rajtujou denně (několik desítek tisíc) přes hranice, že by ohrozili své zaměstnavatele, tak ať si najdou ubytování na místě "výhodnějších pracovišť" a vrátí se po zvládnutí pandemie, ti své zisky taky neodvádí do státní pokladny.

Skutečnosti

Není jednoduché se srovnat se současnou celosvětovou pandemií Covid 19, má to hlavně své politické pozadí, ale když si nepomůžem "selským rozumem" sami. Když to nezvládnou námi placení politici (PS, Senát) za 30 miliard ročně a ani z EU jejich "zlatého telete" nic nevypadne, musíte lidi v příštích volbách lépe volit své "placené zástupce", také strany a jejich program. Volební program nebude a nemůže být zase jen nekontrolovatelným a nezávazným programovým prohlášením, ale transparentním volebním programem, který bude pod vaší kontrolou a politici budou za jeho plnění skutečně odpovědni (tak jak jste byli zvyklí). Prozatím každý skandál či podraz, na vás na voliče byl vždy nějakými legislativními chytráky "s jiným právním výkladem" zasunut pod koberec, nebo řešen několik let, než se zapomene, anebo amnestován ještě před tím než s obviněnými bylo možno zahájit vyšetřování .

Věřte, že heslo "S lidmi, pro lidi" není jen volebním heslem, sice trvale napadaným jedovatými slinami plácanými "současnou opozicí" od pultíku při jednání našich zákonodárců, ale slib skutečné práce pro vás se vší odpovědností.

Jordák František 28. 3. 2021

5. března 2021

8. březen 2021 – Mezinárodní den žen

Vážené paní, maminky, babičky, slečny, soudružky, tedy naše ženy. Přibližuje se k nám opět jaro a s ním i váš pěkný svátek – 8. březen, Mezinárodní den žen.

Dovolte, abych vás pozdravil jménem OV KSČM ve Zlíně i jménem svým a popřál vám k tomuto svátku hodně zdraví a štěstí ve vašem osobním životě, pohodu ve vašich rodinách a hodně úspěchů ve vašem úsilí o život v mírové a lepší společnosti, než je tomu dosud. Přeji vám to nejlepší, to, co dělá život krásným a šťastným. Všem ženám přeji lásku, úctu a podporu v rovnoprávném postavení ve společnosti.

Všechno toto, co jsem vám přál narušuje současná pandemie. Ale musíme s ní bojovat. Nemůžeme se setkat a oslavit tento svátek společně. Doufejme, že příští rok už tomu bude jinak. Při této příležitosti, bych chtěl poděkovat všem ženám, které bojují s touto zlou nemocí a pomáhají zachraňovat lidské životy.

Lékařky, zdravotní sestry, pracovnice v domovech důchodců. Všem ženám, které jsou vystaveny zvýšenému nebezpečí. Prodavačky, řidičky v hromadné dopravě a podobně.

Rovněž tento rok nás čekají zase volby a to do PS PČR. Kandidátka pro tyto volby je už schválená. A na předním místě máme dvě ženy, které budou spolu s ostatními kandidáty hájit vaše zájmy pro blaho naší vlasti. Už teď vás žádám o jejich podporu, ale vůbec o podporu celé naší strany, která jako opravdu levicová hájí zájmy nás obyčejných, pracujících lidí a nebude tomu jinak i do budoucna. Přeci nedopustíte, aby byla levice úplně vytlačena z politické scény. Myslíte, že pravice bude za vás bojovat? Už historie ukázala jak.

Milé ženy, určitě všichni muži vám budou v tyto dny děkovat za vaši práci a za vše co pro ně děláte, ale nejen pro ně, ale i pro rodinu a společnost. Budou vám přát jen to nejlepší a já se k nim ještě jednou připojuji.

S pozdravem Stanislav Remeš, předseda OV KSČM Zlín