KSČM Zlín, Volby do Zastupitelstva Zlínského kraje, Válečná historie, Minulost a současnost, Ploština

KSČM ve Zlíně Facebook KSČM Zlín Facebook KSČM Twitter KSČM Twitter KSČM Zlín Videa KSČM Se zdražováním vody nesouhlasíme! Církevní restituce - švindl

 

 

KSČM aktuality KSČM alternativní informace KSČM komentáře KSČM stanoviska KSČM tiskové zprávy KSČM tiskové konference KSČM Krajský výbor Zlín Přihláška do KSČM

 


Úvodní stránka
24. dubna 2017 1. květen Svátek práce

Pozvánka na oslavu Svátku práce 1. května 2017.

24. dubna 2017 Komunisté z okresu Zlín nezapomínají.


Komunisté z okresu Zlín nezapomínají.

Už po řadu let komunisté okresu Zlín uctívají památku obětí fašismu na Ploštině, která byla vypálená a její obyvatelé vyvražděni dne 19. dubna 1945. Tedy již ke konci zatím nejstrašnější, II. světové války v dějinách lidstva. Tentokrát vzpomínka proběhla v neděli 23. 4. 2017 v poledních hodinách. Kromě komunistů ze Zlína, Otrokovic, Slavičína Luhačovic přijeli autobusem, který vypravil OV KSČM Zlín i sympatizanti a komunisté z Olomouce. Byla mezi námi i poslankyně PS PČR s. ing. Marie Pěnčíková. Květinové uctění památky projevili OV KSČM Zlín, Česko-Ruská společnost, LKŽ Zlín a naše jmenovaná poslankyně.

Celá pieta proběhla pochopitelně za účasti zástupců Zlínského kraje, města Zlína a vojenských složek. Vše probíhalo za velmi studených povětrnostních podmínek. Poletoval i sníh a vál studený vítr. Zde takové počasí většinou bývá, ale vždy se každým rokem s kyticemi vracíme uctít památku těch, kteří padli pro naši svobodu, abychom my mohli žít. V dnešní době, kdy je situace ve světě vážná a směřuje k dalšímu válečnému běsnění připomínejme hlavně mladým tyto hrůzy, které se staly a které právě válka nese. A bojujme za mír ve světě. Těchto hrůz nebylo málo ve Zlínském okrese a kraji. Delegace OV KSČM Zlín položila věnec i v obci Prlov, která byla taky fašisty postižena. Vzpomínka na oběti z Ploštiny byla dokončena položením věnce u hrobu obětí pohřbených v Újezdě.

A další uctění památek obětí nás na dalších místech čekají.


Highslide JS

Komunisté z okresu Zlín nezapomínají. 72 let od vypálení osady Ploština na Valašskokloboucku.
Highslide JS

Komunisté z okresu Zlín nezapomínají. 72 let od vypálení osady Ploština na Valašskokloboucku.
Highslide JS

Komunisté z okresu Zlín nezapomínají. 72 let od vypálení osady Ploština na Valašskokloboucku.
Highslide JS

Komunisté z okresu Zlín nezapomínají. 72 let od vypálení osady Ploština na Valašskokloboucku.
Highslide JS

Komunisté z okresu Zlín nezapomínají. 72 let od vypálení osady Ploština na Valašskokloboucku.
Highslide JS

Komunisté z okresu Zlín nezapomínají. 72 let od vypálení osady Ploština na Valašskokloboucku.
Highslide JS

Komunisté z okresu Zlín nezapomínají. 72 let od vypálení osady Ploština na Valašskokloboucku.
Highslide JS

Komunisté z okresu Zlín nezapomínají. 72 let od vypálení osady Ploština na Valašskokloboucku.
Highslide JS

Komunisté z okresu Zlín nezapomínají. 72 let od vypálení osady Ploština na Valašskokloboucku.
Highslide JS

Komunisté z okresu Zlín nezapomínají. 72 let od vypálení osady Ploština na Valašskokloboucku.
Highslide JS

Komunisté z okresu Zlín nezapomínají. 72 let od vypálení osady Ploština na Valašskokloboucku.
Highslide JS

Komunisté z okresu Zlín nezapomínají. 72 let od vypálení osady Ploština na Valašskokloboucku.
Highslide JS

Komunisté z okresu Zlín nezapomínají. 72 let od vypálení osady Ploština na Valašskokloboucku.
Highslide JS

Komunisté z okresu Zlín nezapomínají. 72 let od vypálení osady Ploština na Valašskokloboucku.

Stanislav Remeš,

předseda OV KSČM Zlín


5. dubna 2017 Pozvánka na Ploštinu

Pozvánka na Ploštinu 23. dubna 2017 na 13:00 hodin.
27. března 2017 Z jednání ÚV KSČM dne 25. 3. 2017

ÚV KSČM: Chceme prosadit zásadní změny

25. 3. 2017

Vládní koalice je zmítána nedůstojnými tahanicemi. Návrh KSČM na včasnější, a tím důstojnější ukončení práce Poslanecké sněmovny však zůstal nevyslyšen. I když nevyřešených akutních problémů ve společnosti přibývá, vláda ČR přesto nemá v úmyslu řešit neodkladné otázky.

Většina českých mezd je zlomkem těch, které jsou za stejnou práci vypláceny v západní Evropě, a pro naše spoluobčany zbyla jen „pracující chudoba“. Stále víc sociálně zranitelných občanů končí v dluhové pasti. Exekuce postihují více než milion lidí. Mimo naši vlast skončí ročně okolo 300 mld. Kč, které si jako zisk zejména z nízkých mezd přisvojují zahraniční vlastníci.

Tím menší jsou zdroje pro skutečný rozvoj naší země. Příchod další technologické revoluce je přitom pro ČR unikátní šancí. Roboty nahradí práci hlavně v oborech, které jsou jádrem národního hospodářství. Vláda však nemá plán, jak tento proces dostat pod kontrolu a využít ho pro snížení naší závislosti na nadnárodním kapitálu.

Výrazně se zvyšují i rizika, spojená s krizí evropské integrace, neřešenými příčinami a důsledky masové migrace a hledáním nepřítele v Ruské federaci. Teroristické útoky v Evropě se dál množí. Vláda však nadále jen přešlapuje a koncepční otázky bezpečnosti naší země neřeší.

Tím více záleží na výsledku voleb do PS PČR. Česká politika vyžaduje zásadní a systémovou změnu k solidární a samosprávné budoucnosti. Je před námi úkol zajistit suverénnější pozici a rozvoj vlastní země i spolehlivější záruky bezpečnosti pro každého. Tento program je programem KSČM.

Na dnes schválených kandidátkách KSČM, které ve 14 krajích projednaly nominační konference, jsou lidé všech věkových kategorií se širokou škálou odborných znalostí i politických zkušeností. Zasadí se o důstojnější život všech, pro které je práce skutečným měřítkem hodnot. Priority volebního programu KSČM jistě vyjádří zájem většiny našich občanů. Naši kandidáti stojí o Vaši aktivní podporu.




Vystoupení předsedy ÚV KSČM V. Filipa na 6. zasedání ÚV KSČM 25. 3. 2017

25. 3. 2017

Vážené soudružky a soudruzi,

cílem dnešního pléna je schválit jeden ze základních dokumentů úspěšné existence strany, tj. Výroční finanční zprávu za rok 2016. Možná, že se to někomu zdá úsměvné, ale ta je podstatná pro bezproblémové fungování strany v tzv. svobodné soutěži politických stran v naší zemi.

Mnohem důležitějším krokem je zhodnotit průběh okresních a krajských nominačních konferencí, posoudit navržené kandidátní listiny a po diskusi je schválit, abychom mohli občanům České republiky předložit kandidáty do parlamentních voleb – tedy naše odborníky, které KSČM nabízí, že budou schopni pracovat s lidmi pro lidi.

Jednání pléna ÚV KSČM k volbám je událost budoucnosti strany. V každém případě ovlivní nejen naši stranu, naše voliče, ale celou společnost, resp. její většinu. Myslím, že nám všem jde o to, aby to byl vliv pozitivní.


13. března 2017 Oslava MDŽ ve Zlíně dne 10. 3. 2017.

Ve Zlíně se 10. 3. 2017 zakončila série oslav MDŽ na Zlínském okrese.

10. 3. 2017 proběhla oslava MDŽ ve Zlíně již tradičně „U Barcuchů”. Zakončila se tak série oslav MDŽ na Zlínském okrese, které proběhly předtím také ve Slavičíně a Otrokovicích. Tam, kde se nekonaly, určitě si na ženy vzpomněli předsedové ZO KSČM. Aspoň přáníčkem a kytičkou.

Oslavy ve Zlíně začaly už v 15.00 hodin. Sál byl jako vždy plně obsazen. Nejprve hovořil k ženám předseda OV KSČM Zlín s. Stanislav Remeš. Zmínil se o historii tohoto svátku a navázal na vývoj v dnešních dnech, kdy ještě i u nás v naší společnosti stále přetrvává nerovnost v postavení žen a mužů. Poukázal na to, že naše KSČM staví naše ženy na přední místa kandidátek, jak v komunální politice, tak krajské a také i do PSP ČR. Máme zástupkyni i v Evropském parlamentu. Všechny si vedou velmi dobře.

Závěrem popřál jménem OV KSČM všem ženám vše to nejlepší k svátku a poděkoval za jejich práci a přál prožití pěkných chvil na tomto společenském setkání.

A ty si ženy určitě prožily. Nejprve ženám přednesli básně mladý student Tomšů Miroslav a vnučka předsedy OV KSČM 15-letá Nela Divošová. Pak představil osvědčený moderátor těchto akcí s. Novotný Zdeněk hudbu Kostelecké trio a ta hrála k tanci tak, že tančící se sotva země dotýkali.

Během večera nás bavili hlavně mladí. Vystoupilo 11 děvčat z Bartošova souboru, potom ukázaly své umění dva mladé taneční páry. Proběhla i bohatá tombola. Všichni se dobře zabavili a odcházeli spokojeně kolem 22-té hodiny domů. Už se těšili na příští MDŽ.

Poděkování patří všem, kdo se na přípravách podíleli. Hlavně LKŽ a kulturní komisi při OV KSČM Zlín.


Highslide JS

Oslava MDŽ ve Zlíně dne 10. března 2017.
Highslide JS

Oslava MDŽ ve Zlíně dne 10. března 2017.
Highslide JS

Oslava MDŽ ve Zlíně dne 10. března 2017.
Highslide JS

Oslava MDŽ ve Zlíně dne 10. března 2017.
Highslide JS

Oslava MDŽ ve Zlíně dne 10. března 2017.
Highslide JS

Oslava MDŽ ve Zlíně dne 10. března 2017.
Highslide JS

Oslava MDŽ ve Zlíně dne 10. března 2017.
Highslide JS

Oslava MDŽ ve Zlíně dne 10. března 2017.
Highslide JS

Oslava MDŽ ve Zlíně dne 10. března 2017.
Highslide JS

Oslava MDŽ ve Zlíně dne 10. března 2017.

Stanislav Remeš,

předseda OV KSČM Zlín


10. března 2017 Oslava MDŽ ve Slavičíně dne 6. 3. 2017.

Oslava MDŽ ve Slavičíně dne 6. 3. 2017.

Oslavu MDŽ připravuje místní organizace KSČM od roku 1993. Snažili jsme se navázat na tradici před rokem 1989 i přes výroky pravice, že jde o svátek komunistů. Pochopení žen však bylo jiné a s radostí přijaly naši iniciativu, což potvrdily svou účastí na námi pořádané oslavě. Jejich účast se na oslavě v minulosti pohybovala kolem 200 a více žen. Letošní oslavy se zůčastnilo cca 150 žen ze Slavičína a Valašských Klobouků.

Ani tento rok se nám nepodařilo uskutečnit oslavu 8. března v den na který tento svátek připadá, neboť Sokolovna byla v tento den obsazená jinou organizací i když jsme termín objednávali půl roku dopředu. Ženy jsme o konání oslav informovali formou pozvánek, prostřednictvím městského zpavodaje a městským rozhlasem.

Po zahájení a uvítání žen následovalo vystoupení dětí z Mateřské školky Vlára pod vedením paní ředitelky Spurné a učitelek MŠ. Po malé přestávce vyplněné hudbou pana Rašky vystoupily ve dvou vystoupeních děti z Domu dětí a mládeže pod vedením pani ředitelky Fojtíkové a vychovatelek DDM. Celkem z obou zařízení vystoupilo 35 dětí. Vystoupení dětí se ženám velice líbilo a po zásluze bylo odměněno velkým potleskem.

V průběhu oslavy vystoupil se zdravicí předseda OV KSČM Zlín s. Stanislav Remeš, který se zůčastnil oslavy jako host spolu se svou paní. Ve svém vystoupení připoměl historii oslav svátku MDŽ. Potom následovala hudba k poslechu i k tanci, konzumace občerstvení a hlavně diskuse žen s kamarádkami, kolegyněmi a spolupracovnicemi o tom co se za rok událo nového v jejich životě a rodině. Při hudbě a v pěkném prostředí čas příjemně ubíhal.

Ženy jako výraz vděku za jejich celoživotní práci, lásku a starost o rodinu a děti byly obdarovány karafiátem a blahopřáním.

Na závěr oslavy tak jako každoročně byla tažena tombola. Tombola byla tento rok obzvášť bohatá, neboť obsahovala 76 věcných cen a to jednak od našich milých sponzorů, kteří byli jmenovitě uvedeni v úvodním projevu a také z prostředků darovaných samotnými ženami "do kasičky" při vstupu do sálu. Srdečně děkujeme našim sponzorům a ženám za jejich věcné a finanční dary, bez nichž by se oslava MDŽ těžko zabezpečovala.

Po tombole a následujícím tanci byla oslava ukončena v 19 hodin a ženy odcházely z oslavy příjemně naladěné a těší se, že se zase za rok ve zdraví sejdou.


Highslide JS

Oslava MDŽ ve Slavičíně dne 6. 3. 2017.
Highslide JS

Oslava MDŽ ve Slavičíně dne 6. 3. 2017.
Highslide JS

Oslava MDŽ ve Slavičíně dne 6. 3. 2017.
Highslide JS

Oslava MDŽ ve Slavičíně dne 6. 3. 2017.

Jan Maček

Slavičín


6. února 2017 Pozvánka na společenský večer s oslavou MDŽ

Pozvánka na společenský večer s oslavou MDŽ.

 

 




Komunistická strana Čech a Moravy je demokratickou politickou stranou působící podle zákona. Pro své označení používá zkratku KSČM. KSČM je právnickou osobou, působící na území České republiky. Sídlem ústředních orgánů KSČM je Praha.

Programový cíl a charakter strany: Programovým cílem KSČM je socialismus, demokratická společnost svobodných, rovnoprávných občanů, společnost politicky a hospodářsky pluralitní, postavená na maximální občanské samosprávě, prosperující a sociálně spravedlivá, pečující o zachování a zlepšování životního prostředí, zabezpečující lidem důstojnou životní úroveň a prosazující bezpečnost a mír.

Program KSČM vychází z marxistické teorie otevřené dialogu s mezinárodním komunistickým a levicovým hnutím, novým myšlenkám a poznatkům. KSČM usiluje o to, aby byla stranou masovou, která pracuje na základě kolektivnosti jednání a rozhodování, stranou samosprávných principů a široké vnitrostranické demokracie. V KSČM nemá nikdo výlučná práva a postavení. Působnost členů a funkcionářů strany je určena usneseními sjezdů, stanovami, organizačním řádem a dalšími vnitřními dokumenty.


Chcete-li se stát členem(-kou) KSČM klikněte na odkaz a dozvíte se více o podmínkách přijetí, děkujeme.









Nabídka
Úvodní stránka
VIII. sjezd KSČM
IX. sjezd KSČM
Prohlášení a stanoviska
Přečetli jsme
Listování médii
Zastupitelé a poslanci
Volby
Program pro budoucnost ČR
Válečná historie
20. století

Minulost a současnost
Ploština žalující
Informujeme
Bratřejov
Brumov - Bylnice
Luhačovicko
Napajedelsko
Otrokovice
Slavičín
Slušovice
Tlumačov
Trnava
Valašské Klobouky
Zlín
Odkazy na videa
Diskusní příspěvky
Kontaktní údaje
Napíšete nám? Děkujeme


Některé odkazy

Zlínský krajský výbor KSČM
KSČM
Haló noviny
Obrys kmen
Haló TV
KSM
KSS TOPOĽČANY
Petice

Petice NATO po Varšavě Petice NATO po Varšavě.
Ne cizím armádám a základnám Petice proti cizím armádám a základnám na území ČR.
Petice k daru církvím Petice k zrušení zákona k tzv. cirkevním restitucím.
Petice k majetkům Petice k majetkovým přiznáním.
NE základnám!

Statistika od 14.4. 2005

TOPlist