KSČM Zlín, Volby, Válečná historie, Minulost a současnost, Ploština

KSČM ve Zlíně Facebook KSČM Zlín Facebook KSČM Twitter KSČM Twitter KSČM Zlín Videa KSČM IX. sjezd KSČM 2016

 

 


Úvodní stránka
24. června 2016 Stanovisko předsedy ÚV KSČM Vojtěcha Filipa k referendu ve Velké Británii

 

JUDr. Vojtěch Filip, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR a předseda ÚV KSČM Vyjádření Vojtěcha Filipa k výsledku referenda ve Velké Británii

 

Výsledek referenda ve Velké Británii, který rozhodl o odchodu z Evropské unie, je vyjádřením svobodné vůle občanů a je ho potřeba respektovat. Pro "Odejít" se vyjádřila dostatečně silná většina.

Jasně to ukazuje, že vůle vlád jednotlivých zemí nemusí být shodná s vůlí jejich občanů a zejména ne s rozhodováním byrokratů, kteří zcela ztratili kontakt s potřebami lidí. Potvrzuje to stanovisko KSČM, že všechny zvlášť závažné kroky, které nejsou s lidmi řádně prodiskutovány a které nevezmou lidé za své, nemají potřebnou legitimitu a tedy ani stabilitu. To je skutečné varování pro vlády, které chtějí zejména na mezinárodně politické úrovni zavázat své občany k povinnostem mimo jejich bytostné zájmy. Pro občany České republiky bude jistě velmi zajímavé, jaké dopady jak pozitivní, tak negativní takové rozhodnutí bude mít pro život lidí ve Velké Británii. Jsem také přesvědčen, že to naše občany povede k jejich větší ochotě si nenechat vnutit vše, co přemíra byrokracie vnucuje do jejich života a budou i více kontrolovat politické strany, aby plnily volební sliby a nepřistupovaly na závazky, ke kterým nemají legitimní mandát lidu.

JUDr. Vojtěch Filip,
místopředseda Poslanecké sněmovny PČR
a předseda ÚV KSČM

Zdroj: KSČM

 

24. června 2016 Stanovisko místopředsedy ÚV KSČM PhDr. Josefa Skály, CSc - „Brexit" a naše šance z 23. června 2016

 

PhDr. Josef Skála, CSc., místopředseda ÚV KSČM J. Skála: „Brexit" a naše šance

 

„Grexit" byl nápad obou stran. Jak Řeků, co to nechtěli vzdát. Tak „elit", co je do léčky dluhů zavlekly. Napřed je oškubaly na kost. A pak jim hrozily vyhazovem. Média v gáži mamonu žvaní o „líných Řecích". „Evropské řešení", jemuž straní, je o ponížení a vyvlastnění. Kolébku evropské demokracie mění v kolonii.

Brexit je jiný případ. Někdejší koloniální velmoci vyhazov nehrozí. Referendum, co s členstvím v EU, vyhlásil Cameron, jeho advokát. Očima »přímé demokracie« je to parodie. Plebejskou Británii deptá »konzervativní revoluce«. Pracka trhu, urvaná ze řetězu, ji plení už třetinu století. Rozčarovaná masa hledá viníka. EU je kandidát k pohledání. Zbabrá, nač sáhne. Tím víc si libuje v malicherné buzeraci. Ten úřední šiml si velí sám jen zdánlivě. Čte z pysku korporací. Drtí jim slabší konkurenci. Pravici to hraje i do jiné noty. Hodokvas »regulací«, sloužících její klientele, svádí na »socialismus« (?!?).

Co má ta maškarní akce v plánu, nevidí jen bílá hůl. Referendum má vyhrát Cameron. A vydat to za »mandát«, jak plebejské Británii zatopit ještě víc. Cíl vůči Evropě už má v kapse. Další díl »výjimek« ze sociálních závazků si vydupal groteskním bubákem, že bez nich je s britským členstvím v EU amen. Ten švindl má krotit i vášně, o něž si Brusel koleduje napříč Evropou. Tady má »presstituce« – řečeno zkratkou americké levice - jiné zadání. Na téma brexit hecuje planou paniku. Co si prý Evropa počne, »přijde-li o Británii«? A jak to zacvičí s ostrovní monarchií? Je to jen snůška fantasmagorií.

Levici, která není na prodej, jsou pro smích. »Západoevropská integrace« je ratolestí studené války. Té proti socialismu, co nebyl už jen stohem lejster. O to víc nutil k ústupkům i kapitál. Hezky to napsal Ulrich Beck, ikona sociologie vzdálené marxismu na sto honů: »Sociální stát na Západě byl levobočkem socialismu na Východě.« To jeho kabaretní kapitulace rabuje i západního levobočka.

Svatozář »návratu do Evropy« bledne i u nás. Těch, kdo se v EU vidí i dnes, už je jen třetina. K příčinám míří i kniha Ilony Švihlíkové. Výmluvný je už název - Jak jsme se stali kolonií. Autorka není z našich řad. K našim cílům má rezervovaný vztah. Jak že to napsal už Palacký? »Byli jsme před Rakouskem a budeme i po něm«? O dnešní »evropské integraci« to platí jakbysmet. »Eurokracie« razí právo silnějšího. Tím rychleji si kope hrob.

Suverenita není sprosté slovo. Zvlášť v zemi, jíž se po ní stýská. Brexit to možná prohraje. Klíčovou otázku nastolil exemplárně. Levici, která ví, co chce, nabízí velké šance.

PhDr. Josef Skála, CSc,
místopředseda ÚV KSČM

Zdroj: KSČM

 

22. června 2016 Soutěž mladých básníků - Labyrint levicové poezie ...

 

Soutěž básníků - Labyrint levicové poezie ... Labyrint levicové poezie ...

 

Koncem minulého týdne proběhla na OV KSČM ve Zlíně uzávěrka soutěže-Labyrint levicové poezie aneb máme levicové básníky na Zlínsku? Letákem byly obeslány všechny střední školy na okrese a rozšířena byla soutěž na celý kraj /školy/. Byla zaměřena na levicovou poezii a to ve dvou kategoriích:

1. Přednes básně s touto tématikou - výběr z českých i světových autorů.

2. Vlastní tvorba. Věková kategorie 15-25 let.

Soutěž se konala za podpory OV KSČM Zlín a jeho předsedy ve spolupráci s mladým básníkem, studentem a sympatizantem naší strany, členem Unie českých spisovatelů - Miroslavem Tomšů.

Při slavnostním zakončení za divácké podpory a pohoštění ze strany LKŽ ve Zlíně nejprve úvodem vystoupila žákyně ZŠ ze Zlína-Mostní Nelinka Divošová a navodila svou básní čas blížícího se léta. Pak se svou tvorbou se představil mladý Mirek Tomšů. Jako spoluorganizátor vystoupil mimo soutěž. Báseň již směřovala k danému tématu. Závěrem přednesla své dvě vyhodnocené básně mladá 25-letá studentka, která právě ukončila úspěšně svá studia na vysoké škole. Její básně se všem líbily. Autorkou je Adriana Müllerová z okresu Uherské Hradiště.

Závěrem byli všichni přítomní básníci odměněni hodnotnými sladkými cenami a za potlesku všech přítomných se soutěž ukončila.

 

Soutěž básníků - Labyrint levicové poezie přednesená báseň Bez řeči čekáme... Soutěž básníků - Labyrint levicové poezie přednesená báseň Tichá země v srdci světa...

 

Vyhodnocení soutěže básníků - Labyrint levicové poezie Vyhodnocení soutěže básníků - Labyrint levicové poezie Vyhodnocení soutěže básníků - Labyrint levicové poezie

Stanislav Remeš,

předseda OV KSČM Zlín

 

22. června 2016 Před 75 lety napadlo Německo Sovětský svaz

 

Jiří Maštálka poslanec EP KSČM Dnes je tomu 75 let od napadení Sovětského svazu Německem.

 

O souvislostech se lze dozvědět ze studie (ST15) Jaroslava Pečky zpracované v roce 2013.

V neděli 22. června 1941 ve 3:15 hod ráno, zahájila Německá armáda čítající 3 miliony mužů, 3.500 tanků a 2.700 letadel na frontě široké 1-600 Km operaci "Barbarosa! O souvislostech se více dozvíte na stránce Válečná historie 20. století.

 

... číst více

 

 

 

 

 

17. června 2016 Článek - Ideopolicie proti ideodiverzi - v HN 16. června 2016

 

Jiří Maštálka poslanec EP KSČM Ideopolicie proti ideodiverzi

 

Poznámka k novému týmu české policie proti »ruské propagandě«

»Především daný tým vzniká na základě doporučení ze zahraničí, kde již podobné týmy vznikly – a rad Velkého bratra je třeba si vážit. Za druhé, v politické elitě panuje nejistota, pokud jde o budoucnost. A je třeba stmelit zemi, což se nejlépe děje, když existuje jasný obraz nebezpečného nepřítele. K tomu se nějaké ministerstvo pravdy a ideopolicie hodí,« uvedl profesor Oskar Krejčí, připomínaje George Orwella, na konto vznikající zvláštní skupiny ministerstva vnitra, která má »sledovat manipulace prokremelských médií i aktivity na internetu či sociálních sítích« (M. Chovanec). A to v rámci »zamezení vlivu informační války ze strany Ruska«. Tento nový specializovaný tým se tedy měl zabývat ničím jiným než ideologickou diverzí (což byl svého času vysmívaný kus žargonu studené války) a podle českého ministerstva vnitra má »naučit úředníky lépe sdílet informace a rychleji upozorňovat na rizika, která mohou cílené dezinformace přinášet«.

Je zapotřebí nepřítele. Vnějšího i vnitřního. Nepřítel je přínosný a tedy dobrý: jako důvod pro sypání peněz, pro klasifikaci a třídění obyvatel na spolehlivé a nespolehlivé. A koneckonců pro opodstatnění své moci. A brzy bude možné tázat se (nejprve) státních úředníků na jejich poměr k nepříteli státem určenému a ideologicky potíranému. Následně pak kádrovat a vylučovat z houfu těch poslušných a spolehlivých. Do doby, než se třeba objeví úplně jiný nepřítel. Ale i to George Orwell předpověděl, neboť jeho futurologická vize z románu »1984« se vůbec netýkala stalinistického Sovětského svazu, jak se svého času tvrdilo.

Bude nepochybně zajímavé sledovat, jací odborníci v ideodiverzním týmu zasednou a hlavně jaké budou jejich výstupy a doporučení státním úředníkům. Jakým způsobem budou rozlišovat pravdu od manipulace, ale též jaké následky pro ně třeba bude mít, když se fatálně zmýlí. Asi žádné. Meteorologové také nejsou postihováni za mylné předpovědi. Tím nechci říct, že zřízení ideopolicie při českém ministerstvu nemá význam. Má. Obávám se ale, že pouze jako výstražný projev porušení zásad právního státu.

Jiří MAŠTÁLKA,

poslanec Evropského parlamentu za KSČM

 

17. června 2016 Článek - Vlastenci v Českém rozhlasu - v HN 16. června 2016

 

Jaromír Kohlíček poslanec EP KSČM Vlastenci v Českém rozhlasu

 

V roce 1942, tedy v době nejkrutějších bojů druhé světové války, byla zahájena diskuse o tom, kdo je a kdo není spojenec, a zároveň o uznání československé zahraniční vlády vedené dr. Benešem, nejdříve SSSR a poté i ostatními spojenci. Winston Churchill přišel s myšlenkou vyřešit národnostní problém ve střední Evropě odsunem německého obyvatelstva z Československa, Polska, Maďarska a Jugoslávie. Přes počáteční odpor, a to zejména SSSR a komunistů, byla tato myšlenka vtělena i do postupimských ujednání.

V této souvislosti jsem byl překvapen odpornou protičeskou propagandou Radiožurnálu dne 10. června 2016. Od brzkého rána se v půlhodinových intervalech nestyděli takzvaní moderátoři zbaběle pomlouvat svoji vlast. Slyšel jsem, že někdejší českoslovenští Němci byli zbaveni československého občanství a vyhnáni z Československa a byly jich celé tři miliony. Neočekávám, že by se Rada Českého rozhlasu někdy zabývala tímto souborem lží, ale pro naše čtenáře bude vhodné uvést vše na pravou míru.

Tak tedy po vzniku protektorátu Čechy a Morava získali občané německé národnosti tzv. říšské občanství (německé). I řada Čechů, snaživě podlézajících protektorátní moci, toto občanství získala. Jak mezi Čechy, tak mezi Němci byli ale vždy antifašisté, a řada z nich se zapojila do odporu proti nacistickému režimu (v době okupace se říkalo proti třetí říši). Začátkem třicátých let, při sčítaní lidu v Československu, o které se nejrůznější pseudohistorikové opírají, označily i statisíce Židů jako svou národnost národnost německou.

Na konci války přicházeli do českých zemí z východu utečenci před frontou. Takzvaní národní hosté byli ubytováni, kde se dalo, ve volných bytech, školách, tělocvičnách a dostávali »německé potravinové lístky«, tedy daleko větší, než dostávali Češi. V té době již v českých zemích chyběla prakticky celá židovská menšina a i místo desítek tisíc německých mužů v okrajových částech bývalého Československa byly pouze kenotafy (tedy náhrobky v upomínku těch, kteří jsou pohřbeni někde jinde). Další desítky tisíc mužů byly v německé armádě v různých místech Evropy nebo v zajetí.

Je tady naprosto nesmyslné tvrzení o třech milionech Němců v Československu v roce 1945 a skutečný historik by jistě nic takového netvrdil. Zato moderátor Českého rozhlasu je schopen říci i daleko větší hlouposti, a to naprosto vážně.

Útěk před frontou, mnohdy motivovaný strachem z pomsty, organizovali mimo jiné i místní velitelé nacistické strany. Jedním z takových případů je tzv. Vrchlabská vyhláška ze 7. května 1945, která vyzývala německé obyvatele, aby přišli i se svými zavazadly na nádraží a odjeli do Německa, v rámci zachování celistvosti národa.

Na základě postupimských ujednání měli být občané Německa a kolaboranti vysídleni a zbaveni majetku. Podobný osud měl stihnout i československé Maďary. Zákony známé jako tzv. Benešovy dekrety tato ujednání zmírňují a umožňují, aby v Československu nadále zůstali, po znovuzískání československého občanství ti, kteří se neprovinili v době ohrožení republiky proti státu. Dále umožnily tyto zákony, aby zde zůstali němečtí občané pracující v určitých odvětvích pro zajištění průmyslové výroby, například výroby skla.

Musím se přiznat, že protičeské štvaní Českého rozhlasu dne 10. června přesáhlo všechny meze, snad ani Sudetoněmecký landsmanšaft by takto veřejně nevystupoval. Je tedy namístě otázka, co dělá Rada Českého rozhlasu?

Vyzývám i své kolegy v Poslanecké sněmovně, aby se touto situací zabývali. Je nejvyšší čas jasně stanovit meze drzé protičeské propagandy, kterou v našich médiích s velkou chutí šíří ti, kteří jsou z určitých revanšistických kruhů dobře podplaceni. Výročí odsunu se už nesmí nikde stát dnem zuřivé protičeské nacistické propagandy.

Jaromír KOHLÍČEK,

poslanec Evropského parlamentu za KSČM

 

14. června 2016 Prohlášení účastníků mírového setkání z 11. června 2016 v prostorách Magistrátu hlavního města Prahy

 

ANO MÍRU! NE NATO! Prohlášení účastníků mírového setkání »ANO MÍRU! NE NATO!«

 

My, účastníci setkání mírových a protiválečných iniciativ i jednotlivců v České republice, konaného dne 11. června 2016 v prostorách Magistrátu hlavního města Prahy se připojujeme k podpoře výzvy Světové rady míru všem, kteří obhajují věc míru, ke kampani za objasňování a odhalování pravé, světu škodlivé a nebezpečné podstaty a charakteru NATO. Připojujeme se ke všem, kteří chtějí říci své rozhodné NE organizátorům a účastníkům summitu NATO ve dnech 8. – 9. července t. r. ve Varšavě.

Tento summit se bude konat v období válek, zvýšené globální nestability a konfliktů. Za 67 let od svého založení se NATO podílelo na desítkách válek a ozbrojených konfliktů rozpoutaných vedoucí silou NATO – Spojenými státy. Od svého vzniku bylo NATO útočným agresivním vojenským paktem, tak je tomu i dnes. NATO intervenovalo přímo, nebo podpořilo vojenskou intervenci v zemích Evropy, Blízkého a Středního východu, Afriky a Střední Asie. NATO bombardovalo Jugoslávii a je zodpovědné za destabilizaci, násilí a války, které jsou dnes skutečností v Afghánistánu, v Iráku, v Libyi, v Sýrii nebo na Ukrajině. V žádném z těchto případů nebyla výsledkem deklarovaná demokracie nebo mír - jediným výsledkem byla smrt a zkáza a navýšení nadvlády nad zdroji a zvýšení zisků monopolů a korporací z členských zemí NATO. Obrovská síť vojenských základen, námořních flotil a raketových systémů, které USA a jejich spojenci v NATO rozšířili po Evropě a celém světě, jsou nástroji jejich strategie nadvlády USA a ovládnutí energetických a surovinových zdrojů celé planety. NATO je přímo odpovědné za drama milionů uprchlíků, kteří se snaží uniknout z hrůz války.

Agenda připravovaného summitu NATO a její přijetí představuje skutečnou hrozbu světové války a nebezpečí jaderné konfrontace, znamenající zničení civilizace na celé planetě. NATO je hlavní hrozbou pro mír v Evropě a ve světě. NATO představuje hlavní bezpečnostní riziko i pro Českou republiku, která se aktivně účastní jeho válek, agresí a okupací v rozporu s Chartou Organizace spojených národů a všeobecně uznávanými normami mezinárodního práva.

Proto vyzýváme vládu České republiky k odmítnutí agendy summitu, ukončení aktivit Armády České republiky ve strukturách NATO a iniciovat jednání o novém systému evropské bezpečnosti.

[ pdf ]

 

13. června 2016 Kroky budou účinnější, čím víc se opřou i o hlas a společnou vůli samotných havířů

 

Tunel »Tunel« musí zaplatit viníci

 

To, co se děje s OKD, je skandální nehoráznost už roky. Havíři jsou ti poslední, kdo si podobné zacházení zaslouží. Kdo kdy s nimi sjel dolů do šachty – já tu šanci měl poprvé už jako mladý kluk – ví, jak těžká i riskantní práce to je.

OKD bývaly prosperujícím podnikem. Jen ale do chvíle, než se jich chopil »konkrétní vlastník«, hlavní to hrdina furiantských slibů po listopadu 1989. Spadly mu do klína za hubičku. Včetně 40 000 havířských bytů. Miliard, jež z tak lukrativního balíku stačil vyždímat za pár let, bylo několikrát víc, než kolik za něj zaplatil. Teď prý nemá ani na havířské mzdy – a byty, které havířům slíbil převést za pořizovací cenu, jim pronajímá za »tržní nájemné«.

Je to »tunel« jako řemen. Manko, co po něm zůstalo, by rád »znárodnil«. Havíře nelze vydat napospas. Svou roli musí splnit stát. Půjčka, o jejíž výši se dohadují ministři průmyslu a financí, však samu podstatu stejně nevyřeší.

A ve finále tak půjde – podobně jako už tolikrát – o to, kdo to děsivé manko zaplatí. Bakala a všichni ostatní, po kom tu zůstalo, nejsou žádné »socky«. Sedí na pohádkových majetcích. Včetně několika luxusních butiků v pražské Pařížské ulici, k nimž si pomohla Bakalova manželka.

»Tunelování« podniků, patřících ještě nedávno nám všem, už nesmí dopadnout na bedra milionů těch, kdo s ním nemají nic společného. Tím důležitější je trvat na dvou zásadách. Předně - stát musí pomáhat přímo ohroženým havířům, a ne žádnému z privátních vykuků. Vše, co do toho vloží z veřejných financí, musí zároveň vymáhat zpět i s úroky od těch, kdo OKD zpustošili. A neváhat tvrdě uplatnit všechny paragrafy, včetně těch z trestního zákoníku.

Právě o tom se chci poradit přímo s havíři. Setkáme se ve Frýdku-Místku už v pondělí. KSČM stojí na jejich straně od samého počátku. Je i iniciátorem toho, aby se situací v OKD zabývala jedna z nejbližších schůzí Poslanecké sněmovny. Kroky, které budeme prosazovat, budou o to účinnější, čím víc se opřou i o hlas a společnou vůli samotných havířů. O tom chci s nimi hovořit z očí od očí.

Zdroj: Haló noviny 11. 6. 2016,

Josef SKÁLA, místopředseda ÚV KSČM

 

13. června 2016 Válka policajtů i válka o policii!

 

Označení policie ČR Válka policajtů i válka o policii!

 

Napětí kolem reformy policie v pátek vygradovalo a přerostlo ve vládní krizi. Šéf Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) Robert Šlachta rezignoval, policejní prezident Tomáš Tuhý žádá bezodkladné svolání Bezpečnostní rady státu. Že uvnitř bezpečnostních složek zuří válka, ukazuje i to, že olomoučtí žalobci chtějí Tuhého povolat k výslechu!

Kvůli reorganizaci celostátních policejních útvarů Šlachta včera rezignoval. Přijetí rezignace na policejním prezidiu zabralo prý pouhých 15 minut, nikdo ho zjevně nezdržoval. Ve funkci Šlachta skončí k 30. červnu. Místopředseda vlády Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) Šlachtu vyzval, aby věc ještě zvážil. Konec Šlachty znepokojil i předsedu Senátu Milana Štěcha (ČSSD) a politiky vládního ANO. Šlachta má také podporu KSČM. Podle předsedy sněmovního klubu KSČM Pavla Kováčika se situace již vyhrotila nadmíru a je zřejmé, že policejní prezident chybuje. »Myslím, že by pan prezident Tuhý měl odstoupit,« řekl včera Kováčik. Stínový ministr vnitra KSČM Zdeněk Maršíček zdůraznil, že i z čistě odborného hlediska je navrhované slučování útvarů nesmysl. »Není to šťastné řešení. To fungovat nemůže,« řekl Haló novinám Maršíček. Šlachtově kroku se proto nediví. »Myslím, že tlaky na ÚOOZ byly již obrovské, a že souvisely s tím, že tento útvar dosáhl řady úspěchů. Bojím se, že nyní bude citelně oslaben,« řekl Maršíček.

Vzápětí po oznámení Šlachtovy rezignace v pátek přišla další nečekaná zpráva. Olomoucké vrchní státní zastupitelství oznámilo, že si kvůli plánu na sloučení protikorupční policie a ÚOOZ pozvou příští týden policejního prezidenta Tomáše Tuhého a jeho náměstka Zdeňka Laubeho k výslechu. Podle nich existuje podezření, že důvodem plánů na odstavení Šlachty je snaha dosáhnout na informace ze živých kauz.

... celý článek

 

12. června 2016 Stanovisko Výkonného výboru ÚV KSČM z 10. června

 

KSČM Stanovisko VV ÚV KSČM: Následky bankrotů ať platí „tuneláři“!

 

(10.6.2016) Dnešní stanovisko Výkonného výboru ÚV KSČM, které se týká kauzy OKD.

Situace v OKD přerostla v další asociální kalamitu. Hrozí především havířům, vykonávajícím neobyčejně tvrdé i riskantní povolání, a ohrožuje celý region. Zpackanou privatizaci prohloubil podvod, jehož se Bakalova skupina dopustila na uživatelích více než 40.000 bytů. Spadly jí do klína za cenu, rovnající se nájemnému za pár měsíců. Místo aby je, jak se zavázala, za shodnou cenu převedla jejich nájemcům, ždíme »tržní nájemné« právě z těch, jimž vzala právo na práci většinou sama. Dnes, v bankrotu, je zřejmé, že soukromý vlastník z OKD vysál přes 100 miliard. Je to mnohonásobně víc, než za kolik se jich zmocnil. Ty samé »elity« si teď troufale nárokují i miliardové »pohledávky« z trosek vlastního »podnikání«.

KSČM byla proti privatizaci OKD, tak jako všech strategických podniků. Před tím, k čemu teď vede, varuje od počátku. Tím důsledněji bude trvat na tom, aby se hříčkou podobných machinací nestalo i »řešení« vzniklé situace. Havíře nelze nechat na holičkách. Veškerou pomoc na konto veřejných financí však musí dostat výlučně oni, a ne nikdo z těch, kdo mají spadeno na další bezbrannou kořist.

Desítky miliard, »vytunelovaných« z OKD, mají konkrétní adresáty. Z těch třeba tvrdě vymáhat vše, čím budou jejich »tunely« sanovat veřejné rozpočty. Stát musí rozhodně uplatnit obchodní i trestní právo. Proti »tunelářům« i všem, kdo selhali jménem veřejné moci. Stopy loupeže za bílého dne vedou i za státní hranice. Tím energičtěji třeba žádat i součinnost EU a nadnárodních institucí boje proti organizovanému zločinu.

»Znárodňování« ztrát, z nějž miliardářská smetánka pochází, už naší zemi způsobilo nedozírné škody. V případě OKD je mu třeba stůj co stůj předejít. Poslanecký klub KSČM to bude kategoricky prosazovat i na jím iniciovaném jednání PS PČR. KSČM podporuje všechny rozhodné požadavky odborů i právo havířů na stávku. Sociálních časovaných bomb kvapem přibývá i v jiných regionech. S naší bezvýhradnou podporou mohou počítat všichni, komu hrozí.

Výkonný výbor ÚV KSČM

10. června 2016

[ pdf ]

 

27. května 2016 Rozhovor s hostem IX. sjezdu KSČM Dmitrijem Novikovem, místopředsedou ÚV Komunistické strany Ruské federace

 

Rozhovor Haló novin s Dmitrijem Novikovem, místopředsedou ÚV KPRF, poslancem Státní dumy. Znárodnění by zvýšilo možnosti ruského státu

 

Rozhovor Haló novin s Dmitrijem Novikovem, místopředsedou ÚV KPRF, poslancem Státní dumy

Minulý čtvrtek zahájili Američané provoz základny PRO v Rumunsku, o den později zahájili stavbu obdobné základny v Polsku. Co to znamená pro Rusko?

Nejen pro Rusko, ale pro celou Evropu to znamená snížení úrovně bezpečnosti. NATO zvyšuje vojenskou sílu a přesunuje ji blíže k Rusku, aby si vytvořilo politické možnosti nátlaku. Používá také ekonomický tlak prostřednictvím různých sankcí. Má to mnoho podob, například snahu o uzavření dohody TTIP, která by znamenala snížení konkurenceschopnosti Evropy vůči USA a v celkovém kontextu zhorší mezinárodní situaci. Rumunská základna pro všechny znamená návrat do 80. let minulého století. V závěru tohoto období došlo v důsledku horečného zbrojení k ústupu Sovětského svazu a poté Ruska před západním kapitálem a západním imperialismem, byla ukončena činnost Varšavské smlouvy. Americký imperialismus se nyní opět snaží potvrdit svou nadvládu, vybudování základny v Rumunsku představuje jen další tah v tomto směru.

Takže nové kolo horečného zbrojení?

Rozhodně. Ale je tu rozdíl. Jestliže přes všechny negativní důsledky a hrozby zajišťovalo zbrojení v druhé polovině minulého století rovnost dvou systémů, a s ní i mír, dnes mají USA a jejich spojenci větší možnosti pro růst vojenského potenciálu než další země včetně Ruska. My musíme pro svou bezpečnost přijímat řadu rozhodnutí, což děláme, byla podniknuta řada kroků, ale samozřejmě na úkor řešení dalších problémů, což se musí projevit na rozvoji země.

... celý článek

 

27. května 2016 Rozhovor s účastníkem IX. sjezdu KSČM Petrem Symoněnkem, předsedou Komunistické strany Ukrajiny

 

KSČM Kyjev na východě používá i fosforové bomby

 

Rozhovor Haló novin s Petrem Symoněnkem, předsedou Komunistické strany Ukrajiny (KPU)

Jak je to dnes s KS Ukrajiny? Je po bezprecedentních atacích Kyjeva v ilegalitě, nebo v exilu, jaký je vlastně současný stav?

Odpovídající tomu, cose na Ukrajině děje... To, co bývá často v Evropě nepochopeno, je fakt, že na Ukrajině se k moci dostali fašisté. Evropa dokonce byla tomuto vývoji nápomocná, i když ohrožuje evropský mír. Očividným se jeví i fakt, že Ukrajina se stala místem geopolitického boje USA proti Rusku. Ty ukrajinské síly, které podporují USA v tomto boji, byly Washingtonem dlouhodobě připravovány mj. pěti miliardami dolarů pro rozličné nevládní organizace. Formovala se fakticky pátá kolona. Státním převratem se do popředí dostaly neofašistické síly podporované kompradorským kapitálem. Nyní ho vede prezident Petro Porošenko, který je zamíchán do aféry s panamskými papíry. Sám Porošenko přiznal, že tam má 500 milionů dolarů.

V parlamentu obsadili rozhodující pozice neofašisté, titíž, kteří provedli stání převrat a vedli válku jako členové dobrovolnických praporů s obyvatelstvem východní Ukrajiny. Nyní se začleňují do nově formované policie, fakticky ovládají regiony. Je to součást snahy Kyjeva ovládnout a rozprášit kriticky myslící občany.

Komunistickou stranu si současní vládci v Kyjevě vybrali jako hlavního vnitřního nepřítele, přičemž Rusko považují za hlavního vnějšího nepřítele.

Narážíte na to, že se uskutečnilo několik pokusů o zákaz KPU. Když fašisté rozpoutali občanskou válku na východě země, obvinili nás z podpory separatismu. To byla základna, z níž vedli akce směřující k zákazu KPU. Ovšem první pokus se nepodařil. Přijali tedy zákon o »očištění se od komunismu«. Tento zákon nám zakazuje nazývat se komunisty a používat příslušnou symboliku jako srp a kladivo, rudá vlajka či rudá hvězda. Nyní probíhá jednání odvolacího soudu, soud první instance pozastavil činnost naší strany. Odvolací soud se stále protahuje, protože Benátská komise na konci loňského roku nazvala zákon, na jehož základě prvoinstanční soud rozhodl, nedemokratickým. Kyjevská moc se ale všemožně snaží o zákaz, takže soud stále svolává nová zasedání a protahuje se.

... celý článek

 

24. května 2016 Kandidát KSČM do Senátu za Pardubice se připojuje k výzvě Vojtěcha Filipa pro rezignaci ministra kultury Hermana

 

Ostudný ministře Hermane, odstupte!

 

Československo odsun n e z p ů s o b i l o a nemá za něj o d p o v ě d n o s t. Dostalo se mu naopak uznání za jeho humánní provedení. Jakékoliv nároky ohledně odsunu by tedy německá vláda měla předložit USA, Velké Británii a Rusku.

»Může se stát, že mé dekrety vydané z rozhodnutí vítězných mocností druhé světové války, budou odstupem času revanšisty prohlašovány za neplatné. Může se stát, že se najdou ,čeští vlastenci´, kteří se budou sudetským Němcům za jejich odsun omlouvat a že budou nakloněni otázce jejich návratu. Nenechte se oklamat a jejich návratu nedopusťte. Hitlerové odchází, avšak snaha o ovládnutí Evropy Německem zůstává,« prohlásil mj. v květnu 1947 československý prezident Edvard Beneš. Jak dále uvedl, nesmíme zapomínat, že jeho dekrety se týkaly i potrestání vlastizrádců, že mají trvalou platnost. »Potrestejte všechny případné vlastizrádce, ať je to kdokoliv a v kterékoliv době,« dodal Beneš.

Bohužel, po impulsu Václava Havla k omluvě sudetských Němců za údajné vyhnání se k této iniciativě připojovali postupně další čeští politici. Vyvrcholením této nestoudnosti byla delegace ministra kultury Hermana české vlády na víkendový sněm sudetských Němců a jeho oslovení milí krajané!

... celý článek

 

24. května 2016 K vyslání ministra kultury Česka na sudetoněmecký sraz.

 

O co jde dnes sudetským Němcům?

 

Je to nepochybně historický a politický průlom: česká vláda poprvé vyslala svého zástupce na sudetoněmecký sraz. Jakkoli vůbec nemám v úmyslu zmírňovat kritiku, která se snesla na hlavu tohoto vládního zástupce, takto ministra kultury Daniela Hermana, chci zdůraznit, že šlo o vládní iniciativu podpořenou premiérem Sobotkou, tedy nikoli o jakýsi svévolný skutek jednoho z ministrů. Herman však jel do Norimberku rád, ostatně jen svou účastí potvrdil to, co platí po desetiletí: česká katolická církev patřila a patří ke spolehlivým partnerům sudetských Němců, sdružených v Sudetoněmeckém landsmanšaftu, a svým způsobem vrací to, co do ní landsmanšaft před listopadem 1989 investoval. Účast člena české vlády na sudetoněmeckém srazu prý přispěje k dalšímu pokroku ve smiřování mezi sudetskými Němci a Čechy, aspoň vedení landsmanšaftu to tvrdí. Ale copak jsou česko-německé vztahy špatné? Rád bych připomněl skutečnost, na kterou se čím dál více zapomíná a jejímž prizmatem však nutno vidět právě vztah Čechů k sudetským Němcům: Byli to sudetští Němci, jejich velká většina, kdo rozbili svého času Československou republiku a otevřeli tak cestu nacistické okupaci, na níž se s entuziasmem podíleli. Museli-li po válce opět z velké většiny z Československa odejít, nebylo to na základě rozhodnutí československé vlády a prezidenta Beneše (ono by to ani nebylo možné), ale rozhodnutím hlavních mocností protihitlerovské koalice, které - po tom, co se v Evropě odehrálo - oprávněně spatřovaly v německých menšinách potenciální hrozbu a vyhověly jejich dříve úpěnlivému volání Heim ins Reich!

... celý článek

 

22. května 2016 K Terezínské tryzně 15. května 2016

 

Co řekl předseda Senátu Milan Štěch a co ministr Herman?

 

Pro vlastence jsou a navždy zůstanou v paměti pietní místa – nacisty vypálené osady a obce s hroby vyvražděných, umučených, upálených obyvatel. Názvy - Lidice, Ležáky, Javoříčko, Prlov, Ploština a mnohé další jsou stálými symboly národního odporu a protifašistického odboje. S úctou vzpomínáme tisíce českých obětí nelidského a brutálního běsnění německých nacistů.

K nezapomenutelným a posvátným místům patří Národní hřbitov v Památníku Terezín. Již tradičně se letos konala Terezínská tryzna s účastí několika tisíc hostů z mnoha blízkých i vzdálených koutů České republiky. Přicházejí uctít památku obětí umučených a popravených v Malé pevnosti, utýraných vězňů z koncentračního tábora v Litoměřicích nebo obyvatel židovského ghetta.

Na rozsáhlém pietním území je 2386 jednotlivých hrobů a další tisíce mužů, žen i dětí - oběti zrůdného, hitlerovského fašismu - jsou společně pohřbeny v několika pylonech.

S hlavním projevem vystoupil předseda Senátu Parlamentu České republiky Milan Štěch (ČSSD). Pro některé z přítomných, které mainstream servilně řadí mezi politickou elitu, byl obsah jeho sdělení nepříjemným překvapením, alespoň podle následně vyvolaného poplašného povyku. Pro všechny ostatní občany, seriózní historiky a zejména pro pamětníky měly vyslovené myšlenky o příčinách vzniku poválečných excesů smysl. Obsah projevu byl přísně objektivní, jasně a hlavně – pravdivě formulovaný. Je snad něco nepravdivého na sdělení, že: »...v posledních letech se občas objevuje snaha některých lidí dávat vedle sebe zločiny nacistické okupace a odsun sudetských Němců...«, nebo není snad pravda, že »...obětí okupace bylo nesrovnatelně víc, než tech, kteří zemřeli během odsunu...«?

Nestačí snad údaj o 360 000 českých obětí německé okupace? Nestačí vám, páni, kteří považujete projev senátora za nevhodný, údaje o šesti milinech vyvražděných Židů, 20 milionech Rusů, 10 milionech zavražděných, zmasakrovaných a upálených vlastenců z mnoha dalších zemí?

... celý článek

 

16. května 2016 Hlasy a ohlasy před a z IX. sjezdu KSČM

 

Vojtěch Filip předseda KSČM Odstupte, vyzval Filip ministra Hermana

 

Potvrzení účasti ministra Hermana ( KDU-ČSL ) na sudetoněmeckém sjezdu ve dnech, kdy si připomínáme 71. výročí ukončení 2. světové války, je nejen porušením uzavřených smluv v rámci tehdejšího Německa a Československa, ale především zradou a plivnutím do tváře všem, kteří za naši svobodu položili své životy.

Zdroj www.kscm.cz, Vojtěch Filip,

místopředseda Poslanecké sněmovny PČR a předseda ÚV KSČM (12.5.2016)

 

 

 

 

 

IX. sjezd KSČM Delegáti IX. sjezdu KSČM z okresu Zlín
ostře odsuzují návštěvu ministra kultury Daniela Hermana na 67. sjezdu sudetských Němců v Norimberku a jeho vystoupení na něm.

Stanislav Remeš, předseda OV KSČM Zlín,

delegát IX. sjezdu KSČM a další 4 delegáti z oblastí okresu Zlín

 

... další informace

 

16. května 2016 Pozvánka na aktiv k průběhu a výskledkům IX. sjezdu KSČM

 

Pozvánka na aktiv k průběhu a výskledkům IX. sjezdu KSČM

 

15. května 2016 IX. sjezd KSČM, úvodní projev Vojtěcha Filipa 14. 5. 2016

 

 

Vojtěch Filip předseda KSČM Úvodní projev předsedy ÚV KSČM Vojtěcha Filipa na IX. sjezdu v Praze

 

Vážené soudružky a soudruzi, milí hosté, v těchto dnech si připomínáme 95. výročí ustavujícího sjezdu KSČ, který se uskutečnil od 14. do 16. května 1921 a také 70. výročí vítězství KSČ ve volbách v roce 1946. Chtěl bych zdůraznit, že takového úspěchu tehdy strana nedosáhla v důsledku mezinárodní a vnitropolitické situace samozřejmě, ale především proto, že díky poctivé a trpělivé práci jejích členů, odváděné po celou dobu své existence ve prospěch pracujících, získala autoritu ve společnosti.

Loni i pro KSČM jsme si mohli připomenout 25 let práce a scházíme se především proto, abychom zhodnotili plnění úkolů a dosavadní činnost, které jsme přijali na posledním libereckém sjezdu. Je třeba si otevřeně říct, nejen co se nám podařilo, ale i to, zda v naší práci přetrvávají nedostatky, a pokud ano - jaké a jak se s nimi vypořádat. Jsme tu v neposlední řadě proto, abychom si stanovili konkrétní cíle pro nadcházející období.

Přistupujme k hodnocení naší činnosti od minulého sjezdu s dostatečně kritickým pohledem, ale i s hrdostí na odvedenou práci na všech stupních stranické výstavby. Lze konstatovat, že zásadní úkoly, které jsme na VIII. sjezdovém jednání přijali, se nám podařilo splnit. Především se ukázalo jako správné, že jsme ke zvládnutí témat, které jako komunisté vidíme ve společnosti k řešení, zvolili postup přijetí aktuálních úkolů. Zvládnutí těchto zadání musí být realizováno se vší odpovědností k vytčenému cíli a nic nesmí naše kroky svést z cesty směřující k budování sociálně spravedlivé společnosti - z cesty k socialismu.

Podařilo se nám i najít způsob, jak jednotlivých postupných cílů dosáhnout. Uplatňujeme ve své práci princip poctivé správy. Politický program aktuálních úkolů nám umožnil dobře formulovat volební programy pro tehdejší přípravu na krajské a senátní volby. Zejména jsme zvolili vhodnou formu, nejen jak se vymezit, ale i odmítnout tehdy panující systém vládnutí korupční pravice (ODS a TOP 09) v čele s Nečasem a Kalouskem.

... celý projev

 

19. května 2016 Setkání komunistů a občanů k 95. výročí založení KSČ

 

Poslanec KSČM Doc. PhDr. Miroslav Grebeníček Poslanecký den komunistů a občanů Halenkovic a okolí

 

V pondělí 16. května k 95. výročí založení KSČ se sešel poslanecký den komunistů a občanů Halenkovic a okolí. Zúčastnili se ho poslanci Doc. PhDr. Miroslav Grebeníček a Ing. Marie Pěnčíková a další funkcionaři KSČM, občané a hosté.

Hovořeno bylo nejen o histori, či kritizováno vystoupení ministra Hermana za KDU-ČSL na Sudetoněmeckém sjezdu, ale i o závěrech a poznatcích z jednání IX. sjezdu KSČM v Praze. O tom hlavně hovořili jeho přítomní delegáti.

Slovem provázel toto setkání člen ÚV KSČM s. Pavel Žůrek.

Poděkování patří organizátorům ze základní organizace Halenkovice v čele se soudruhem Kedrou.

... celý článek

 

 

 

17. května 2016 Cesta za památníky a památníčky odboje a obětí druhé světové války od Krajské rady Č-R společnosti Zlín

 

Cesta za památníky a památníčky odboje a obětí druhé světové války - KSČM Cesta za památníky a památníčky odboje a obětí druhé světové války

 

Jako již tradičně v májových dnech letošního roku uspořádaly OV KSČM Zlín a Česko-Ruská společnost Zlín Cestu za památníky a památníčky odboje a obětí druhé světové války v okrese Zlín.

Učastnili jsme se Pietních aktů k 71. výročí osvobození naší vlasti od fašismu v Prlově, Ploštině, Zlínu, Otrokovicích, Luhačovicích a Žlutavě.

Položili jsme květiny i u některých pomníčků v našem okrese Zlín jako v Biskupicích, Napajedlích, Pohořelicích, Hřivínově Ujezdu, Březnici v obci i u Mohyly v Březnici, Salaši u Zlína.

V dalších dnech bude naše štafeta pokračovat dalšími obcemi kde jsou rozesety pomníčky padlým vlastencům, partyzánům a našim osvoboditelům.

 

... celý článek

 

 

 

 

 

10. května 2016 Stanovisko VV ÚV KSČM k návrhům Evropské komise

 

 

KSČM KSČM JE PROTI DIKTÁTU BRUSELU

Výkonný výbor ÚV KSČM včera mimo jiné zaujal stanovisko k posledním návrhům Evropské komise na řešení uprchlické krize. Uvádíme jej v plném znění.

Evropská komise je nekompetentní a neschopná řešit tzv. uprchlickou krizi či spíše invazi. Evropu dál zaplavují statisíce uprchlíků nejen občanskou válkou zmítané Sýrie, Libye či Iráku, ale i obrovské množství ekonomických uprchlíků z mnoha zemí tzv. třetího světa.

Vrcholem arogance a nesmyslnosti, který pramení z neokoloniálního uvažování představitelů EU, je návrh Evropské komise na tzv. vykoupení z povinnosti přijmout v případě krize žadatele o azyl z jiného členského státu EU. Podle tohoto návrhu by byly země odmítající kvóty potrestány platbou za jednoho odmítnutého uprchlíka až 250 000 eur, tj. téměř 7 mil. Kč. Tím je ovšem popřen samotný pilíř evropské integrace, volný pohyb osob.

Evropská komise si tímto chce nechat zaplatit peníze, o které ji vydírá Turecko, kterému nedávno přislíbila 6 miliard eur za pomoc při řešení této migrační krize, a zároveň povolit bezvízový styk s Tureckem.

KSČM se zrušením bezvízového styku s Tureckem zásadně nesouhlasí, poslední vývoj v Turecku ukazuje spíše na odklon od potřebných podmínek fungování členských zemí Unie než jejich naplňování a nejde jen o svobodu slova či spravedlivé soudnictví. Patří sem zejména potlačování práv Kurdů, a dokonce ozbrojený boj proti nim, ale především více, či méně skrytá podpora teroristických činů tzv. Islámského státu. V posledních letech je také možné pozorovat stále větší islamizaci této dosud sekulární země.

Znovu opakujeme, jedinou možností řešení krize je řešení jejích příčin, tedy zastavení vměšování USA a některých jejich spojenců v NATO do vnitřních záležitostí zemí jako je Sýrie, Irák či Libye a hlavně zastavení podpory teroristů z Islámského státu. Problémy se musí řešit tam, kde vznikly, a nikoli jejich podněcováním a vytvářením chaosu.

KSČM odmítá diktát Evropské komise, ke kterému nemá ani mandát. Nechceme ani platby za odmítání kvót, ani zrušení bezvízového styku s Tureckem. Požadujeme, aby vláda ČR důsledně plnila usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v této otázce.

Haló noviny 7. května 2016, Výkonný výbor ÚV KSČM, 6. května 2016

 

10. května 2016 Z pietního aktu v Otrokovicích k 71. výročí konce 2. světové války

 

 

Pietní akt k 71. výročí osvobození Otrokovic. Pietní akt k 71. výročí osvobození Otrokovic. Pietní akt k 71. výročí osvobození Otrokovic. Pietní akt k 71. výročí osvobození Otrokovic.
Pietní akt k 71. výročí osvobození Otrokovic. Pietní akt k 71. výročí osvobození Otrokovic. Pietní akt k 71. výročí osvobození Otrokovic. Pietní akt k 71. výročí osvobození Otrokovic.
Foto zaslal J. Nesvadba

 

 

7. května 2016 Projev u pomníku partyzána ve Zlíně, v den Svátku práce, k 71. výročí konce 2. světové války

 

Ilustrační foto poslance Stanislava Grospiče Vážení spoluobčané, soudružky a soudruzi, vážení přátelé!

 

Scházíme se tu tradičně každoročně abychom zde u památníku vzpomenuli tu dobu před již 71 léty, kdy nastal čas boje za naše národní osvobození z područí fašismu představované Německou říší. Dlouhá doba odvála možná již z myslí našich mladších generací povědomí o tom, co se vlastně tehdy stalo. Proto o tom krátce povyprávím:

Píše se rok 1938. Českoskoslovenský lid jednoznačně demonstruje před celým světem svou připravenost bojovat se zbraní v ruce proti stále narústajícím požadavkům sousedního fašistického Německa a jeho spojenců za svou národní svobodu a za svou republiku. Buržoazní čs. vláda se však po zradě našich západních spojenců nakonec podrobuje diktátu z Mnichova a vydává svá pohraniční území s pásem opevnění a prezident Beneš odchází do zahraničního exilu. Období druhé republiky, jak známo netrvá dlouho a je nasilně ukončeno odtržením Slovenska a nastolením luďáckého klerofašistického režimu tam pod vedením kněze Tisa a dalších zrádců čs. republiky. Zbytek Čech a Moravy je 15. března 1939 vzat v Berlíně „pod ochranu Velkoněmecké říše a jeho vůdce Adolfa Hitlera”.

 

... celý projev

 

 

4. května 2016 Vzpomínka na osvobození obce Žlutava - pozvání

 

Vzpomínka na osvobození obce Žlutava - pozvání

 

30. dubna 2016 Haló noviny přinesly dnes článek poslance Stanislava Grospiče k Prvnímu máji.

 

Ilustrační foto poslance Stanislava Grospiče Sto třicet let boje za pravdu

 

Tento rok tomu bude 130 let od 1. května roku 1886, kdy v americkém Chicagu stávkovalo na tři sta tisíc dělníků za svá základní práva, tedy za osmihodinový pracovní den bez ztráty na výši svých výdělků. Stávka skončila vpravdě dramaticky. Dne 3. května stříleli do stávkujících dělníků policisté a pět z nich bylo zabito a mnoho zraněno. Následně 4. května byla provokatéry hozena puma do řad policie. Následovaly mohutné represe se stovkami zatčených. Pět ze zatčených bylo odsouzeno k trestu smrti. Americká justice nikdy neprokázala odsouzeným předákům vinu. Pohřeb popravených se stal mnohatisícovou demonstrací. Historie dala za pravdu slovům Kláry Zetkinové: »Oněch osm hodin bylo považováno za splátku buržoazie na obrovský dluh, který dluží dělnické třídě.« V roce 1889 byl pak na zakládajícím II. kongresu Internacionály v Paříži První máj označen za mezinárodní svátek práce.

 

... celý článek

 

 

 

 

5. dubna 2016 Pozvání k oslavě Svátku práce a předmájovému posezení

 

Pozvánka k oslavě Svátku práce 1. května 2016 v 9:30 hodin v Komenského parku. Pozvánka k předmájovému setkání 30. dubna 2016 od 15:00 hod v Lanovém centru na Mladcové.

 

Svátek práce 2016 ve Zlíně v Komenského parku. Svátek práce 2016 ve Zlíně v Komenského parku. Svátek práce 2016 ve Zlíně v Komenského parku. Svátek práce 2016 ve Zlíně v Komenského parku. Svátek práce 2016 ve Zlíně v Komenského parku.
Svátek práce 2016 ve Zlíně v Komenského parku. Svátek práce 2016 ve Zlíně v Komenského parku. Svátek práce 2016 ve Zlíně v Komenského parku. Svátek práce 2016 ve Zlíně v Komenského parku.
Foto z 1. Máje S. Vlček, J. Nesvadba

 

Předmájové posezení v Lanovém centru 2016 na Mladcové. Předmájové posezení v Lanovém centru 2016 na Mladcové. Předmájové posezení v Lanovém centru 2016 na Mladcové. Předmájové posezení v Lanovém centru 2016 na Mladcové.
Předmájové posezení foto S. Vlček 30. 4. 2016

 

26. dubna 2016 Poznámka ke krizi ve zdravotnictví s různými odměnami

 

KRIZE VE ZDRAVOTNICTVÍ SE STÁLE PROHLUBUJE. NAJDEME ŘEŠENÍ?

 

Všude se o tom mluví, diskuze se zdají nekonečné a řešení v nedohlednu. Lékaři odcházejí za vyšším platem do zahraničí a kvalifikované sestry se vzdávají svého pracovního místa z důvodu platově nedoceněné práce. Tyto okolnosti nutí zavírat oddělení v nemocnicích, či omezit provoz na minimum. Praktičtí lékaři nejsou v každé vesnici, což nutí pacienty dojíždět do vedlejších obcí. Jak to mají dělat lidé ve vyšším věku nebo ti, kteří jsou imobilní a nemohou se dopravit k lékaři MHD. Dříve byl v těchto případech vypisován převoz sanitním vozem, který byl hrazen z veřejného pojištění a dnes musí pacient využívat služeb taxislužby či vozidla rodinného příslušníka.

... celý článek

 

26. dubna 2016 Uctění památky umučených občanů v Prlově a na Ploštině k 71. výročí konce 2. světové vojny

 

Ve zlínském kraji připomenuty tragédie z doby před 71 lety !

 

Tuto sobotu se na pozvání obce Prlov sešli oficiální hosté a občané k uctění památky umučených občanů z této valašské obce. Stalo se tak ke konci války, kdy se jim nacističtí pochopové pomstili za jejich podporu partyzánům v jejich usilí v boji proti okupantům. O tom co se zde stalo hovoří výmluvně dokumenty umístněné ve zdejší pamětní síni. Vzdát úctu zdejším umučeným občanům a i partyzánům z 1. partyzánské brigády Jana Žižky z Trocnova přišli také zástupci okresních výborů KSČM ze Vsetína a Zlína, náměstek hejtmana Ing. Mařák (KSČM),poslankyně za KSČM Ing. Pěnčíková spolu s kandidátkou do Senátu České republiky Evou Badínkovou. Za Česko-Ruskou společnost Josef Nesvadba a Alena Velecká. Důstojnosti celé pietní záležitosti přispěla významnou měrou armáda. Vojáci drželi čestnou stráž u pomníku obětí a byla vzdána úcta čestnou salvou. Proslovy čestných hostů připomenuly dobu před 71 léty a jako tradičně hlavně z úst senátora Čunka a dalších pravicově orientovaných činovníků veřejného života opomíjení významu naší tehdejší spolupráce se Sovětským svazem v národně osvobozeneckém boji a učast sovětských partyzánů v něm.

... celý článek

 

11. dubna 2016 Informace z dubnového zasedání ÚV KSČM

 

Tisková zpráva z 19. zasedání ÚV KSČM dne 9. dubna 2016

 

Na svém posledním zasedání před IX. sjezdem KSČM se Ústřední výbor Komunistické strany Čech a Moravy zabýval především přípravou sjezdu, projednal návrhy stěžejních dokumentů - zprávu o činnosti strany a zprávu o hospodaření od minulého sjezdu, návrh na zkvalitnění řízení strany včetně úpravy stanov a návrh programových dokumentů, zprávy Ústřední revizní komise a Ústřední rozhodčí komise KSČM.

Předseda ÚV KSČM V. Filip ve svém úvodním vystoupení konstatoval, že by strana měla vyjít ze sjezdu posílena i směrem k podzimním volbám. Uvedl, že pojetí zprávy o činnosti mezi sjezdy je dost odlišné od předchozích, protože KSČM byla úspěšná ve volbách v roce 2012, 2013 i 2014, a tak se jí otevřely i nové možnosti zejména na krajské úrovni. Vývoj podle hodnocení V. Filipa potvrdil, že rozhodnutí přijmout na minulém sjezdu konkrétní program bylo správné. Tento program naši voliči přijali, i když tento potenciál KSČM plně nevyužila. Nedokázala např. naplnit v obecních volbách více kandidátních listin.

... celá zpráva

 

10. dubna 2016 Úryvek ze vzpomínek na léta učení a práce u Paříků v Napajedlích i na práci u Baťů ve Zlíně

 

Ze vzpomínek mého otce K. V. (1910 – 1983).

 

1925 - 1928

Doba učení, učeň – mučeň.

Abychom nezmeškali, již na Vánoce 1924 mě bylo zajišťováno učení. Školní docházka skončila 26. června 1925, ale již 27.6.1925 jsem byl zaveden do kanceláře Na Solárně k Paříkům do učení. (V Napajedlích – V.V.) Neměl jsem ani den prázdnin. První rok učení jsem dělal nádenické práce, posluhu, práce v zahradě, pořádek, klepání koberců, nošení mléka u šéfů Jaroslava a Oldřicha. V závodě nebylo zdvihacích zařízení a tak manipulačním prostředkem byla kolečka a svaly. Odlitky byly těžké až 200kg, vozil a nosil jsem na tyči materiál do dílny, vyvážel třísky, čištění, to bylo pro učně začátečníky. Po půl roce jsem přešel do dílny, kde jsem čistil odlitky, natíral barvou a postupně dělal drobné zámečnické práce.

... celý článek

 

6. dubna 2016 K připomenutému 140. výročí narození průmyslníka Tomáše Bati

 

Baťovi ženy a muži to neměli lehké aneb O čem zlínští historikové nechtějí mluvit !

 

V neděli 3. dubna si město Zlín, jeho současní vládci, občané a historici a novináři ze Zlínského deníku připomenuli 140. výročí narození průmyslníka Tomáše Bati. Kladná hodnocení jeho zásluh a práce přenechám jiným. Jako například zlínskému historikovi Zdeňku Pokludovi a dalším novinářům, kteří z pochopitelných důvodů k tomu dostali dostatek prostoru v mediích.

Je tomu tak i proto, že kult batismu tolik živený po roce 1989 nejen ve Zlíně, je tolik potřebný pro obhajobu návratu buržoazně kapitalistických poměrů u nás a nemá rozhodně nic společného s poukazem na potřebu příkladu využití strojové velkovýroby, nových myšlenek a vědeckých poznatků a nejmodernějších metod řízení výroby pro současnost.

... celý článek

 

5. dubna 2016 Plnění cílů volebního období v dopravě a blízký dopravní výhled

 

Sliby voličům v oblasti dopravy ve Zlínském kraji splníme

 

Vážení spoluobčané,

vstoupili jsme do posledního roku volebního období krajů. Po mírné zimě jsme v očekávání příjemných jarních a letních dní, na podzim nás čekají volby do Zastupitelstva Zlínského kraje. Není ani tak důležité, kolik úsilí a energie jsme vynaložili na splnění vytýčených cílů, zásadní je názor občanů, jak vnímají a hodnotí dosažené výsledky.

Začněme krajskými silnicemi II. a III. tříd. Zlepšit jejich stav vyžadovalo urychlit přípravu nových investic a zajistit co nejvíce finančních prostředků na realizaci staveb. Dosažené výsledky v létech 2013 až 2015 spolu s připravenými akcemi na letošní rok potvrzují, že se jedná o nejúspěšnější období od vzniku kraje. Kromě rekonstrukce silnic jsme se v posledních létech zaměřili i na celoplošné opravy, zejména silnic III. tříd. Investiční dluh státu z 90. let na našich silnicích nelze dohnat ve střednědobém horizontu, ale nakročili jsme správným směrem.

... celý článek

 

 

4. dubna 2016 K hospicové péči ve Zlínském kraji

 

Anna FoltýnováPotřeba kvalitní hospicové péče ve Zlínském kraji.

 

V poslední době se často setkávám s lidmi, kteří onkologicky onemocní.

Co si budeme namlouvat, statistiky jsou neúprosné a počet nemocných rok co rok stoupá. Každý z nás by měl podstoupit preventivní zdravotní prohlídku nebo vyšetření od určitého věku. Zdravotní pojišťovny nám nabízí spoustu preventivních programů, které se zaměřují právě na tuto problematiku. Lépe když se přijde na toto onemocnění včas, a léčba je úspěšná, než když příznaky nemoci nás omezí v běžném životě a hlavně ohrozí naše zdraví.

Hospicová péče v našem kraji je velice potřebná a žádaná. Je u nás málo těchto zařízení, která by poskytovala veškerou odbornou, lékařskou, psychologickou a ošetřovatelskou péči. Rodinní příslušníci se taky musí s tímto faktem vyrovnat a naučit žít. Horší je, když se nemohou z různých důvodů o nemocného postarat a pečovat o něj. Proto by zde měla být zařízení, na která se mohou s důvěrou obrátit. Kolikrát jsou náklady spojené s pobytem nemocného v zařízení tak vysoké, že je musí rodina doplácet ze svého, protože důchod, zdravotní pojištění či příspěvek na péči nepokrývá měsíční výdaje klienta .

Osobně si myslím, že navýšení těchto hospiců s kvalitní zdravotní a sociální péčí by určitě nebyla špatnou investicí kraje.

Anna Foltýnová

 

 

4. dubna 2016 Pozvánka na 24. dubna 2016 do Národního kulturního památníku na Ploštinu

 

Pozvánka na 24. dubna 2016 do Národního kulturního památníku na Ploštinu.

 

4. dubna 2016 Stanovisko Výkonného výboru ÚV KSČM z 1. dubna 2016

 

KSČM Více bezpečnosti pro naše občany

 

Pokračující a stále silnější útoky teroristů naposledy v Bruselu ukázaly, že hrozba násilného prosazování politických cílů čím dál odpornějším způsobem je i u nás přítomna. Vládou byl vyhlášen první stupeň nebezpečí ohrožení terorismem.

KSČM tato opatření považuje v zásadě za oprávněná, i když opožděná a nedostatečná. Bez řešení nestability ve válečných zónách světa je ochrana společné hranice EU nemyslitelná. Nasazení armády v ulicích je jen krátkodobé opatření.

KSČM proto požaduje ucelený systém. To je nemožné bez zavedení branné výchovy a vzdělávání v oblasti ochrany civilního obyvatelstva, a to už od základních škol.

Odmítáme zřizování různých forem tzv. občanské domobrany. To není řešení. Došlo by jen k další privatizaci funkcí státu v oblasti bezpečnosti a obrany. To by naopak jen zvýšilo bezpečnostní riziko do budoucna.

KSČM jako první krok požaduje přijetí zákona o vnitřní bezpečnosti, který musí legislativně zakotvit např. ochranu státních hranic a koordinaci činnosti bezpečnostních složek, včetně integrovaného záchranného systému.

Výkonný výbor ÚV KSČM
1. dubna 2016

 

 
Komunistická strana Čech a Moravy je demokratickou politickou stranou působící podle zákona. Pro své označení používá zkratku KSČM. KSČM je právnickou osobou, působící na území České republiky. Sídlem ústředních orgánů KSČM je Praha.

Programový cíl a charakter strany: Programovým cílem KSČM je socialismus, demokratická společnost svobodných, rovnoprávných občanů, společnost politicky a hospodářsky pluralitní, postavená na maximální občanské samosprávě, prosperující a sociálně spravedlivá, pečující o zachování a zlepšování životního prostředí, zabezpečující lidem důstojnou životní úroveň a prosazující bezpečnost a mír.

Program KSČM vychází z marxistické teorie otevřené dialogu s mezinárodním komunistickým a levicovým hnutím, novým myšlenkám a poznatkům. KSČM usiluje o to, aby byla stranou masovou, která pracuje na základě kolektivnosti jednání a rozhodování, stranou samosprávných principů a široké vnitrostranické demokracie. V KSČM nemá nikdo výlučná práva a postavení. Působnost členů a funkcionářů strany je určena usneseními sjezdů, stanovami, organizačním řádem a dalšími vnitřními dokumenty.


Chceš-li se stát členem KSČM, vyplň kontaktní formulář k přijetí za člena. Děkujeme

Jméno příjmení:

Adresa nebo jiný kontakt:

Obec:
Nabídka

Úvodní stránka
VIII. sjezd KSČM
IX. sjezd KSČM
Prohlášení a stanoviska
Přečetli jsme
Zastupitelé a poslanci
Volby
Program pro budoucnost ČR
Válečná historie
20. století

Minulost a současnost
Ploština žalující
Informujeme
Bratřejov
Luhačovicko
Napajedelsko
Otrokovice
Slavičín
Slušovice
Tlumačov
Trnava
Valašské Klobouky
Zlín
Odkazy na videa
Diskusní příspěvky
Kontaktní údaje
Napíšete nám? Děkujeme


Některé odkazy

Zlínský krajský výbor KSČM
KSČM
Haló noviny
Obrys kmen
Haló TV
Petice

Referendum k daru církvím Petice k zrušení zákona k tzv. cirkevním restitucím.
Referendum k majetkům Petice k majetkovým přiznáním.
NE základnám!

Statistika od 14.4. 2005

TOPlist