20. června 2020

KSČM přispívá k řešení následků krize

Česká republika se ocitla v důsledku světové pandemie stejně jako ostatní státy v hluboké ekonomické krizi, která je součástí cyklických krizí kapitalistického systému. KSČM se v roce 2018 rozhodla převzít část odpovědnosti za vývoj v naší zemi, aby nepřipustila vládu konzervativní pravice v čele s ODS a TOP09 a dalších pravicových stran. Tím výrazně ovlivnila pozitivní směřování české společnosti a její ekonomiky.

Dnes stojíme na další křižovatce. Buď bude vývoj směrován ve prospěch zahraničního kapitálu, který chce v krizi koncentrovat další majetek a svou moc, anebo ve prospěch našich občanů. V minulém týdnu jsme odmítli potvrdit vládě bianco šek k nakládání s prostředky státního rozpočtu a přiměli ji dát peníze z navrženého deficitu ve prospěch příštího rozvoje a novému startu koupěschopné poptávky našich občanů. Jednáním se podařilo zajistit prostředky na dotace SFDI (rozvoj dopravní infrastruktury, obnova po povodních 2020) ve výši 20 mld. Kč, program Antivirus A a B ve výši 12 mld. Kč, prostředky na podporu veřejného sektoru ve výši 10 mld. Kč, prostředky na obnovu po kůrovcové kalamitě ve výši 7 mld. Kč, dotace na sociální služby (platy a provozní výdaje) ve výši 5,2 mld. Kč, silnice II. a III. třídy ve výši 4 mld. Kč, spolufinancování podpory rozvoje venkova ve výši 3,3 mld. Kč, podporu vodního hospodářství ve výši 2, 6 mld. Kč, opatření proti suchu ve výši 2 mld. Kč, podporu lázeňství ve výši 1 mld. Kč, investice do materiálně technického zabezpečení státních kulturních zařízení ve výši 1 mld. Kč, sociální dávky ve výši 750 mil. Kč, akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny PČR a Vlády ČR – byty ve výši 660 mil. Kč, obnovu po povodních 500 mil. Kč, investice do zařízení v sociální oblasti ve výši 400 mil. Kč, potravinové zásoby ve výši 400 mil. Kč, finance pro sestry v sociálních službách ve výši 2 mld. Kč a konsolidaci rozpočtu do 7 let.

Podporou dalšího růstu mezd a sociálních dávek tak i přes zadlužení neponecháváme v této fázi napospas naši ekonomiku zahraničnímu kapitálu.

KSČM unese svou odpovědnost a nepřenechá Českou republiku těm, kteří usilují o její oslabení a ponechání zůstatku národního bohatství nadnárodním korporacím k výkupu. Náš hlas pro rozpočet bude spojen s hlasem pro plnění našeho politického programu k udržení ekonomické suverenity a příštího rozvoje.

Naši občané dlouhodobě splácí vysoké dluhy privatizačních podvodníků a tunelářů. Je na čase, aby začali splácet oni!

20. 6. 2020 kscm.cz - ÚV KSČM

19. května 2020

KSČM varuje před nárůstem fašismu

V předvečer 75. výročí konce druhé světové války vydali ministři zahraničních věcí Bulharska, České republiky, Estonska, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Polska, Rumunska, Slovenska a Spojených států společné prohlášení. Jednalo se o prohlášení zemí, které ještě před třiceti lety po hrůzných zkušenostech s německým fašismem usilovaly o překonání kapitalismu a následků fašismu snahou jít jinou cestou. A to cestou budování sociální spravedlnosti, odstranění ekonomického vykořisťování.

To, co dnes zažíváme v České republice, například v Praze 6, je zneuctěním piety padlých rudoarmějců. Bagatelizování úlohy Rudé armády při osvobození Prahy a posledních bojích s fašistickou soldateskou a zbytky wehrmachtu na území dnešní České republiky, nemá ve světě obdoby. Není snad žádné státní moci, mimo ty kolaborující s myšlenkami autoritářství a fašismem, které by dovolily a připustily hanobení památky svých osvoboditelů z nacistického područí.

Otázkou je, jakou úlohu sehrává česká vláda a ministr zahraničí Petříček, že se snížil k přirovnávání hrůz nacistické okupace k událostem, které souvisejí se studenou válkou. Proč de facto připustil další krok k přenesení viny za rozpoutání druhé světové války dílem téměř rovným z nacistického Německa na Sovětský svaz. Pravice tak může být spokojena. Ti, kteří si přejí tzv. nejen morální, ale i věcné vyrovnání se Sudetoněmeckým landsmanšaftem rovněž.

Fašismus, který nemusí mít a také neměl vždy podobu německého nacismu, existoval před vypuknutím druhé světové války v řadě zemí světa, z nichž některé později patřily k věrným spojencům nacistického Německa.

KSČM je přesvědčena, že ministr zahraničí morálně a politicky devalvoval Českou republiku z polokolonie na kolonii Spojených států amerických. Historická pravda politickými účelovými přirovnáváními nesmí být překrucována. Bude-li překrucována pravda o druhé světové válce, mimo jiné i o tzv. armádě ROA (vlasovců), bude to jen další přiložení polínka k možnému dalšímu válečnému konfliktu, před nímž se otevřou stavidla různým neonacistickým a autoritářským tendencím. Je třeba si vážit vlastenectví, zdravé národní hrdosti a umět rozlišovat.

VV ÚV KSČM, 18. 5. 2020 KSČM

8. května 2020

Klaním se před osvoboditeli aneb vzkaz Hřibovi, Kolářovi, Novotnému

je nadepsán úvod u videa Kateřiny Konečné kde dále uvádí:

"Vážení přátelé,

opravdu se stydím, že musím před výročím osvobození naší vlasti točit toto video, které bude dnes delší než bývá. Stydím se za všechny slušné lidi, kteří nedostali prostor v médiích, protože nemají ten správný názor. Stydím se třeba i za dceru generála Svobody Zoe Klusákovou Svobodovou, která se nedávno vyjádřila, jak to bylo s tou nenávistí Koněva vůči Čechoslovákům.

V normálních státech a normálních dobách bych snad nemusela obhajovat, že osvoboditelé přišli naši zemi osvobodit.

Včera jsem ovšem ve vysílání televize Barandov byla svědkem něčeho neskutečného... Naprosto mne šokovalo s jakým odporem a nenávistí mluví o Rudé armádě primátor Hřib.

Stydím se za to, že vůbec pochází z Moravy." ...

Více k válečné historii od Kateřiny Konečné, europoslankyně na youtube ze 7. května 2020

1. května 2020

Osvobození města Zlína Rudou armádou.

V dnešních květnových dnech je tomu právě 75 let od chvil, kdy se naše národy, Češi a Slováci zbavili jha německé fašistické okupace. Stalo se tak po těžké a krvavé válce, největší v dějinách lidstva, ve které zahynulo více jak 55 milionů lidí a desítky milionů bylo těžce raněno a byly způsobeny nedozírné hmotné a duchovní škody národům světa.

Válka skončila vítězstvím spojenců antihitlerovské koalice, Sovětského svazu, Spojených států amerických, Velké Británie, později Francie a dalších menších států. Největší tíhu války a největší oběti přinesl Sovětský svaz, který rovněž největším dílem přispěl k osvobození Československa a také největší části porobené Evropy. Ve válce ztratil víc jak 26 milionů svých občanů a utrpěl nezměrné hospodářské škody. V bojích za osvobození Československa tehdy padlo na 144 tisíc vojáků Rudé armády. Československo přišlo o víc jak 360 tisíc občanů jež byli v době národní poroby a okupace umučeni a zabiti v káznicích a koncentračních táborech nebo padli na frontách druhé světové války. Jim všem je věnována naše vzpomínka a poděkování za jejich oběti, bez nichž by nebylo u nás a ani v Evropě tak dlouhého období míru.

Snahy o novou militarizaci a vyvolání nových válečných konfliktů a kříšení neonacismu ve světě a i u nás vedou k tomu, že i po tři čtvrtě století je nutno připomínat události té druhé světové války, aby nové generace národů pochopily hrůznost válek a i to z čeho a z jakých imperialistických pohnutek tato válka vyvěrala a věnovaly patřičné úsilí boji za mír mezi národy a nenechali se strhnout k další světové válce. Některé události zvláště po pádu socialismu v Evropě by k tomu mohly dát příčinu jako ozbrojené konflikty v bývalé Jugoslávii, Ukrajině a v arabském světě. Stálé požadavky na zbrojení v mnoha zemích zejména paktu NATO vyvolávají oprávněně vážné obavy o osud mírového soužití národů světa. Proto je nutno i nyní připomínat válečné hrůzy a utrpení z dob druhé světové války ...

...

Zlín se dočkal svého osvobození vojsky 2. armádního sboru Rudé armády - jeho 240. divize jíž velel T. F. Umanskij, jednotkami plukovníků Grozněva a Bakajeva.

Zlínský okres se dočkal svobody ve dnech 1. – 6. května 1945 díky vojskům 2. ukrajinského frontu, jeho 40. armády, jejím 2. a 6. armádním sborem, za bojové spoluúčasti jednotek rumunské armády. Severní část okresu osvobodily 1., 3. a 4. brigáda 1. čs. armádního sboru, začleněného do 18. armády 4. ukrajinského frontu. Svým dílem přispěla i 1. čs. partyzánská brigáda J. Žižky, která se svými oddíly zúčastnila i osvobození Zlína, Vizovic a dalších obcí.

Naše svoboda byla draze vykoupena, připomeňme jen slova našeho prezidenta, armádního generála Ludvíka Svobody, který ve své knize: Z Buzuluku až do Prahy napsal: Vzpomeňme, jak lehce jsme o svou svobodu přišli a jak těžce a za jakých obětí jsme ji znovu nabývali!

Věčná sláva padlým hrdinům a obětem druhé světové války!

Věčná sláva našim osvoboditelům vojákům Rudé armády, příslušníkům Československého armádního sboru, partyzánům a dalším odbojovým pracovníkům domácího i zahraničního odboje proti fašismu!

...

Vážení, pro všeobecnou potřebu jsme vydali tento sborník dokumentů k 75. výročí osvobození Zlínska.

Věřím, že jej použijete pro dobro věci a připomenutí dnešního významného výročí. Osvobození města Zlína Rudou armádou.

Josef Nesvadba, předseda krajské rady Česko-ruské společnosti Zlín

Děkuji všem spolupracovníkům za podporu při této práci.

Tiskem vyjde v příštích dnech podle dostupných finančních prostředků, které se nám podaří získat.

Více ve Sborníku k 75. výročí osvobození Zlínska.PDF

1. května 2020

Letošní smutný 1.máj

Vážení spoluobčané, soudružky, soudruzi, naši příznivci.

Letos jsem vás nemohl pozvat jménem svým ani jménem OV KSČM ve Zlíně na oslavy 1. máje. Jistě víte, že je to v důsledku pandemie, která teď sužuje naše životy. Ale přesto malá skupinka lidí položila kytice u Památníku obětem padlým za II. světové války ve Zlíně v Parku Komenského. Přítomni byli zástupci OV KSČM, Česko-ruské společnosti a Levicového klubu žen.

Tak vždy oslavy začínáme a pak pokračuje oslava v altánku v parku. Tentokrát z ní sešlo a snad jen déšť, který padal asi pro štěstí, přinesl, že příští rok už tomu bude jinak a důstojně Svátek práce oslavíme.

Není nám ani přáno oslavit důstojně památku padlých hrdinů ze II. světové války, kteří si to při příležitosti 75. výročí od osvobození zaslouží. My komunisté nezapomínáme a kyticemi rudých květů navštěvujeme místa, kde jsou pochováni a kde mají pomníčky.

Přeji vám klidné a pěkné prožití těchto májových dnů. Hlavně zdraví a lásku dle veršů našeho básníka K. H. Máchy.

S pozdravem Stanislav Remeš, předseda OV KSČM Zlín.

30. dubna 2020

Leták KSČM: 1. máj - Vzájemnou solidaritou dosáhneme více

První máj má různé podoby.

Někdo v něm spatřuje oslavu lásky a v hlavě mu běží Máchovy verše, které snad nejvíce symbolizují oslavu spojení dvou srdcí v láskyplném souznění. Ten druhý pohled nám říká, že 1. máj je svátkem práce. Slaví jej miliony lidí po celém světě. Práce je naplněním života každého z nás. Být bez práce působí pocit beznaděje a zmaru. Každá práce má svůj nezpochybnitelný význam, je malým kouskem v soukolí našeho žití. Bez práce nevznikají nové objevy, bez práce by náš život nedosahoval nových cílů a vítězství. Právo na práci je základním právem člověka, které musíme i nadále chránit.

V době pandemie koronaviru o to víc vnímáme, jak důležitá je práce. Věřím, že se nám společným úsilím podaří vše překonat a život se vrátí do normálních kolejí. Přeji vám klidné prožití májových dnů, ve kterých si připomínáme osvobození naší země.

30. 4. 2020 Vojtěch Filip, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a předseda ÚV KSČM kscm.cz

23. 4. 2020

Leták KSČM: Lidem pomůžeme - republice ušetříme

Nabízíme v deseti bodech řešení této krize.

18. dubna 2020

Jarní vzpomínka - 75. výročí osvobození

Jarní vzpomínkou 18. dubna 2020 v dopoledních hodinách skupinka 3 osob, předseda a jeden člen OV KSČM Zlín s předsedou Česko-Ruské společnosti, uctila památku obětí fašistického běsnění ke konci 2. světové války na Valašsku. Zastavili jsme se nejprve u památníku na Ploštině, kde byla obec vypálena 19. dubna 1945. Potom jsme navštívili místo posledního odpočinku obětí na hřbitově v Újezdě u Valašských Klobouk. Vše bylo zakončeno u památníku obětem fašistického řádění v obci Prlov.

Všude byly položeny kytice rudých karafiátů.

OV KSČM Zlín chystal důstojnější vzpomínkové akce, ale v době, kdy nyní probíhá pandemie a je vyhlášen nouzový stav, museli jsme všechno k tomu přizpůsobit. OV KSČM Zlín nikdy nezapomene uctít památku hrdinů a obětí 2. světové války.

Je velmi podlé, že v dnešní době se najdou lidé, kteří jsou ochotni místo vděku za osvobození překrucovat dějiny a ničit památníky, jak se stalo na Praze 6, kde byl odstraněn památník maršála Rudé armády Koněva.

OV KSČM Zlín poslal na adresu Prahy 6 ostrý protest, ale zatím se odpovědi nedočkal.

Stanislav Remeš, předseda OV KSČM Zlín.

Snímky J. Nesvadby


19. dubna 2020

Uplynulo již 75 let od vypálení obcí na Valašsku

Letos v sobotu 18. dubna, kvůli karanténním opatřením, si tyto smutné události jela za všechny připomenout jen malá tříčlenná delegace OV KSČM Zlín a Českoruské společnosti a Levicového klubu žen Amálie Randýskové. Na všech místech to je na  Ploštině, v Újezdě u Valašských Klobouk, kde jsou pohřbeny oběti ploštinské tragédie a v Prlově jsme zanechali kytice rudých karafiátů a vzdali úctu těm, kdo se stali obětmi fašistického řádění. Nikdy nezapomeneme uctít památku hrdinů a obětí 2. světové války. Je velmi podlé, že v dnešní době se najdou lidé, kteří jsou ochotni místo vděku za osvobození překrucovat dějiny a ničit památníky, jak se stalo na Praze 6, kde byl odstraněn památník maršála Koněva.

Byl námi poslán na adresu Prahy 6 Ostrý protest, na který dosud nikdo nereagoval!

Koncem března a dubna vzpomínají na Valalašsku řádění gestapa a trestných oddílů a SS a policie v souvislosti s rozvojem partyzánského a odbojového hnutí na jihovýchodní Moravě. Toto se aktivizovalo v souvislosti se vznikem Slovenského národního povstání a přechodem partyzánů poručíka Janko Ušiaka a Dajana Bajanoviče Murzina na podzim roku 1944 do prostor Beskyd...

Josef Nesvadba, Stanislav Remeš a Radomír Rafaja - členové delegace

Uplynulo již 75 let od vypálení obcí na Valašsku.PDF

11. dubna 2020

K Velikonocům

Před pár roky se na našem OV KSČM ve Zlíně uspořádala soutěž levicových básníků. Tenkrát se jí účastnila mladinká Adrianka. A vyhrála. Od té doby jsme si vždy psali ke svátkům apod..

Chtěl bych vám teď poslat její názor na dnešní svět. Jsem rád, že mladí lidé přichází k těmto názorům na společnost.

Stanislav Remeš, předseda OV KSČM Zlín

Dobrý den,

děkuji za přání! Moc mě potěšilo. Samozřejmě Vám i Vaší rodině a všem soudruhům a soudružkám ve Zlíně přeji také krásné Velikonoce, dobrou náladu a hlavně, ať jste všichni zdraví v této těžké době. Snad všichni uvidí kapitalismus v jeho odhalené nahotě - četla jsem v Haló novinách o tom, jak se v USA hroutí zdravotní systém zrovna v době, kdy je ho nejvíce potřeba, a to kvůli tomu, že soukromé nemocnice nemají zisky z drahých operací a tak musejí propouštět lékaře a sestry.

Je také zvláštní, jak podnikatelé celou dobu chtějí kapitalismus a razí heslo „každý se o sebe musí postarat sám“ a myslí tím důchodce a nemocné - ale jakmile přijde jakákoliv krize, už chtějí, aby jim ztráty sanoval stát, na nějž tak urputně útočili, jaký je to špatný hospodář a jak se nemá do ničeho vměšovat a že trh si se vším poradí díky svým samočistícím mechanismům...

Myslím, že teď naše strana má velkou šanci vysvětlit zejména mladým zhoubnost tohoto systému, když je vše najednou tak krásně odhaleno a když se téměř ze dne na den odtrhla ta pokrytecká plachetka fiktivního chvilkového konzumního blahobytu, která zakrývala tu obrovskou nespravedlnost vykořisťování (nejen) třetího světa a tu beznaděj mladého člověka, který přes plné regály banánů nemůže sehnat bydlení a tuší, že i přes vzdělání zřejmě nebude žít lépe než jeho rodiče...

Všechny ode mě prosím moc pozdravujte!

Se srdečným pozdravem

Adriana Müllerová

10. dubna 2020

Protest

Okresní výbor KSČM ve Zlíně vyjadřuje tímto ostrý protest k mimořádné situaci, kdy byl odstraněn pomník maršála Rudé armády Koněva na Praze 6. Jeho vojska osvobodila Prahu 9. května 1945 od hitlerovců. V době, kdy chystáme oslavy 75. výročí osvobození a chceme projevit vděčnost byl proveden tento nehorázný čin. Zároveň byl zneužit i Nouzový stav vyhlášený vládou České republiky. V době, kdy občané bojují se zákeřnou pandemií, tak na druhé straně vedení Prahy 6 překrucuje historii a místo, aby hlavně pomáhalo občanům bortí pomník. Ještě jednou ostře váš čin odsuzujeme.

Styďte se!

Žádáme vaši odpověď a vaše vysvětlení.

Stanislav Remeš, předseda a členové OV KSČM Zlín

6. dubna 2020

České mírové hnutí odsuzuje hanebné zničení pomníku maršála Koněva

České mírové hnutí co nejrozhodněji odsuzuje hanebné zničení pomníku maršála Sovětského svazu Ivana Stěpanoviče Koněva, velitele vojsk Rudé armády, které před 75 lety přinesly do Prahy svobodu a mír. Vedení Městské části Praha 6 v čele se starostou Ondřejem Kolářem nestoudně přikázalo odstranit pomník, který čtyři desetiletí symbolizoval vyjádření díků osvoboditelům hlavního města a naší země od fašistické okupace a hrůz II. světové války.

České mírové hnutí navíc s rozhořčením upozorňuje, že ke zničení pomníku došlo v době nouzového stavu a zákazu volného pohybu osob, vyhlášeného z důvodu koronavirové pandemie COVID-19. Této situace bylo podle starosty Městské části Praha 6 využito proto, aby proti nehoráznému odstranění antifašistického pomníku „nemohla spodina demonstrovat.“

České mírové hnutí proto vyzývá všechny demokratické a mírové síly, aby se rozhodně postavily na obranu pomníků, památníků a dalších veřejných upomínek na hrdinný zápas proti hitlerovskému fašismu a odmítly tak stupňující se snahy o přepisování a falšování historie.

3. 4. 2020 mirovehnuti.cz - Milan Krajča, předseda Českého mírového hnutí

4. dubna 2020

Prohlášení vedení KSČM k odstranění sochy maršála Koněva

Komunistická strana Čech a Moravy ostře protestuje proti rozhodnutí Městské části Prahy 6 a Magistrátu hlavního města Prahy o odstranění sochy maršála Ivana Stěpanoviče Koněva, který velel vojskům Rudé armády, jež přispěchala na pomoc povstalé Praze a přinesla jí konečné osvobození. Vládnoucí elity Prahy složené z Pirátů, TOP 09, KDU-ČSL, ODS a dalších pravicových subjektů nemají žádnou úctu k vlastním dějinám, ani k našim osvoboditelům.

Je neakceptovatelné, že takovým veřejným funkcionářům nic neříká ani mezinárodní právo a ani závazky mezi Českou republikou a Ruskou federativní republikou o válečných hrobech. Za nepodstatný považují souhlas Vlády České republiky či alespoň Ministerstva obrany ČR.

Brutální a amorální čin Městské části Prahy 6, Magistrátu hlavního města Prahy: Pirátů, ODS, TOP 09 a KDU-ČSL nesmí nikoho nechat na pochybách, že jejich sympatie opravdu nepatří našim osvoboditelům, ale těm, kteří nám přinesli nacistickou porobu a okupaci s více než 365 tisíci mrtvými spoluobčany. Veřejnost vidí, jak lživé a nemorální jsou jejich politické cíle. Československo a Česká republika ale nebude nástupním prostorem pro přepsání dějin II. světové války, rehabilitaci Sudetoněmeckého landsmanšaftu a německého fašismu.

KSČM vyzývá občany, kteří nesouhlasí s odstraněním památníku maršála Ivana Stěpanoviče Koněva a ctí úlohu všech armád našich spojenců při osvobozování Československa, včetně rozhodující úlohy Rudé armády, aby na protest proti přepisování dějin nosili proti nákaze červené roušky místo bílých.

Skutečnost, že k tomuto kroku bylo přistoupeno v předvečer 75. výročí ukončení II. světové války, výročí porážky nacistického Německa a výročí osvobození Prahy a Československa, symbolizuje pohrdání našimi osvoboditeli, mezi něž největší měrou, s více jak 140 tisíci položených životů, patřili vojáci Rudé armády Svazu sovětských socialistických republik, vedle vojáků dalších spojenců a národního vlasteneckého odboje. Krok Městské části Prahy 6 je plivnutím do tváře všem, kdo položili své životy za naši dnešní svobodu.

Hnutí ANO tomu bezmocně přihlíží. Vyzýváme vládu ČR, aby bez jakéhokoliv odkladu zjednala nápravu a návrat pomníku maršála Koněva.

3. 4. 2020 kscm.cz - Za vedení KSČM Vojtěch Filip, Stanislav Grospič, Petr Šimůnek, Kateřina Konečná, Václav Ort, Pavel Kováčik, Marie Pěnčíková a Helena Vrzalová

14. března 2020

Zastupitelé v roli poddaných?

Veřejné přehazování otevřených dopisů pana hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka a ministra vnitra Jana Hamáčka se posunulo na další úroveň. A to už ne jen nějakých „líbesbrífů“, ale v oficiální rovině. Tentokrát jednoznačně vede pan ministr. A dle mého názoru rozhodně oprávněně.

Dne 9. března 2020 poslalo Ministerstvo vnitra České republiky, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly dopis osobám, které podaly na ministerstvo podněty, ve kterém je informovalo o výsledku šetření. A to je poměrně jasné. Již 6. března 2020 ministerstvo vyzvalo svým dopisem zastupitele Zlínského kraje ke sjednání nápravy a doporučilo, aby zastupitelstvo celou záležitost znovu projednalo na některém ze svých zasedání tak, aby informace o tomto projednání byla předem zveřejněna v souladu s par. 42 odst. 1 zákona o krajích v rámci návrhu programu na úřední desce. Na to má zastupitelstvo lhůtu 60 dní od doručení této výzvy. Pokud tak neučiní, podá ministerstvo správní žalobu na zrušení dotčených usnesení, nebo, pokud tato dosud nebyla vykonána, zahájí správní řízení o pozastavení jejich výkonu.

Od pana hejtmana posloucháme již dva měsíce, že je vše v pořádku, on nic znovu hlasovat nechce a nemíní, pan ministr je motivován politicky v zájmu svých stranických soukmenovců a tak dále a tak dále. Teď ovšem máme na stole závaznost a jasně stanovený termín. Když se hlasování nebude konat, bude s velkou pravděpodobností podána správní žaloba.

Teď všichni čekáme na reakci pana hejtmana. Ne Zastupitelstva Zlínského kraje, jen pana hejtmana Čunka, protože na něm vše stojí. Zastupitele postavil na úroveň poddaných. Jaké bude JEHO rozhodnutí se patrně dozvíme v nejbližších dnech.

Ivan Mařák, předseda klubu zastupitelů KSČM Zlínského kraje 12. 3. 2020, kscm.cz

14. března 2020

15. březen 1939 varuje!

Před 81 lety, 15. března 1939 započala okupace zbytku Československé republiky, rozervané Mnichovským diktátem a odtrženým Slovenským klerofašistickým státem. Německými vojsky za podpory Henleinovských pátých kolon. V tento den se dokonala zrada spojenců započatá v Mnichově roku 1938, kdy velmoci Velká Británie, Francie, Německo a Itálie donutily československou vládu přijmout postoupení území Sudet Německu. Výnosem nacistického vůdce Adolfa Hitlera byl ustanoven Protektorát Čechy a Morava. Formální hlavou útvaru, jenž byl součástí Třetí říše, zůstal sice prezident Emil Hácha, moc však třímal v rukou úřadující říšský protektor Konstantin von Neurath. Jednalo se o nejtemnější dobu českých dějin.

Co znamenala okupace pro naše národy, jsme sami, v té nejkrutější míře, poznali. Vznik Protektorátu Čechy a Morava a jeho následná šestiletá okupace Československa, která si vyžádala 360 tisíc mrtvých občanů. Největší a nejkrvavější vojenský konflikt v lidských dějinách dospěl do dalšího dějství. Co museli čeští občané vytrpět po dobu okupace, nelze v celé své tragédii vypsat - germanizace školství a kultury, uzavření vysokých škol, poprava studentů, heydrichiáda, stanné právo, popravy, koncentrační tábory, vypálení Lidic, Ležáků, Ploštiny. Náš národ má v paměti, nezapomene a víme, co byla například sekyrárna na Pankráci, Kobyliská střelnice, Malá pevnost Terezín a další místa lidských traumat, ponižování, brutalita, která sloužila k deportacím a popravám českých občanů. V tomto výčtu nemůže být zapomenuto ani skutečné vyhnání deseti tisíců českých občanů a jejich zoufalého útěku z celého obsazovaného pohraničí, uskutečněného na základě mnichovské zrady.

Tyto tragické události vždy varovaly a stále varují a jsou mementem i dnes, kdy opět čelíme selhávání mezinárodního společenství, nástupu fašismu a válečnického štvaní. S ním se dnes a denně setkáváme, nejen v Praze u památníku maršála Koněva. Dnes je tedy obnova fašistické hrozby a nebezpečí nové války velkého rozsahu skutečná a narůstá. KSČM chce, aby i 30. září 1938 a 15. březen 1939 se staly významnými dny a tím připomínaly své varovné memento novým generacím, jež hrůzy nacistické poruby a II. světové války nezažily, aby se nic takového v budoucnu neopakovalo.

KSČM rozhodně odmítá výroky o neplatnosti našich zákonů - tzv. Benešových dekretů, odmítá jejich vyřazení jako obsoletních z našeho právního řádu, o co se snaží pravice, ale i hnutí ANO a ČSSD. Nevidíme žádný důvod řešit otázky německého obyvatelstva odsunutého po II. světové válce na základě Postupimských dohod z Československé republiky. Nesouhlasíme s požadavky Sudetoněmeckých krajanských spolků vůči České republice. KSČM aktivně vystupuje a bude vždy vystupovat proti přípravám jakékoliv války, udělá vše pro zachování světového míru a zabránění opakování válečných hrůz.

VV ÚV KSČM 13. 3. 2020, kscm.cz

14. března 2020

KSČM respektuje vyhlášení nouzového stavu

Jsme přesvědčeni, že opatření podle zahraničních zkušeností budou účinná, a proto žádáme občany ČR o zachování klidu a rozvahy.

Současně žádáme Vládu ČR, aby opatření na zmírnění dopadů směřovala k nejohroženějším skupinám obyvatel, seniorům, rodinám s dětmi a drobným živnostníkům.

KSČM bude prosazovat:

- urychlená řešení mimořádných sociálních opatření, například po skončení tzv. ošetřovného.

- řešení finanční situace rodin s dětmi a sektoru ekonomiky, které by druhotná platební neschopnost ohrozila.

KSČM zároveň vyzývá Vládu ČR, aby efektivně využívala zákon o cenách a stanovila moratorium na další druhy zboží.

KSČM odsuzuje kybernetický útok na Fakultní nemocnici v Brně i jakákoli jiná strategická zařízení důležitá pro chod státu a žádá co nejpřísnější potrestání viníků.

VV ÚV KSČM 13. 3. 2020, kscm.cz

9. března 2020

Zlínský okres opět slavil MDŽ.

Oslava MDŽ začala ve Zlínském okrese zároveň v krajském, okresním městě Zlíně tak i v nedalekých Otrokovicích. V Otrokovicích ve Společenském domě od 15.00 hodin a ve stejném čase již tradičně v restauraci U Barcuchů ve Zlíně. V Otrokovicích vyhrávala country kapela Jalové hlasy a ve Zlíně již vyhlášená kapela Vega. Trojice parádních muzikantů. Ta zahraje každý šlágr.

Ženy byly obdarovány červeným karafiátem, obdržely přáníčko a malé občerstvení. Radost udělala mnohým i výhra v tombole či při losování vstupenek. Ve Zlíně se již tradičně představily i mažoretky z nedalekého Fryštáku.

Poté pohovořil k ženám předseda OV KSČM Zlín. Kromě přání hovořil i o historii tohoto svátku a poukázal na volby do kraje, které letos proběhnou a zase jsou na předních místech ženy a mladí kandidáti a ty je třeba podpořit a vůbec celou naši levicovou stranu KSČM. Poté přednesla báseň ženám sedmnáctiletá vnučka předsedy Nela Divošová, která se může chlubit, že má 4 tituly z para plavání Mistrovství ČR z loňského roku. Již tradičně ženám recituje. Poté začala zábava a tanec při hudbě. Všem se večer velmi líbil a těší se již na příští MDŽ. Velmi mnoho příznivců došlo z největšího klubu důchodců ve Zlíně, z Klubu důchodců na Kvítkové ulici. Darovali i mnoho dárků do tomboly. Velmi jim děkujeme. Sál byl plný-vyprodáno.

V pondělí, 9.3. bude MDŽ zakončen ve Slavičíně. Tam akci organizuje předseda ZO KSČM s. Maček ve spolupráci s místopředsedou OV KSČM s. Strakou. Očekává se i příjezd poslankyně PS PČR s. Pěnčíkové. Akci navštíví rovněž předseda OV KSČM Zlín. Oslava zde bývá velmi pěkná za plného sálu žen.

Dále předsedové ZO KSČM a členové VV OV KSČM Zlín rozdávali přáníčka členkám strany a našim sympatizantkám. Jmenuji ty hlavní: Napajedla, Bratřejov, Trnava, Valašské Klobouky, Brumov-Bylnice, Luhačovice.

Naše strana oslavila důstojně tento svátek a jsme jediná strana, která nikdy na něj nezapomenula.

Přeji všem ženám v naší vlasti a ve světě hlavně hodně zdraví, štěstí, pohodu v rodinách a osobním životě a podporu v rovnoprávném postavení ve společnosti. Hodně úspěchů ve vašem úsilí o život v mírové a lepší společnosti než je tomu dosud.

Stanislav Remeš, předseda OV KSČM Zlín

Foto: Karel Picek

2. březen 2020

8. březen 2020 – Mezinárodní den žen.

Vážené paní, maminky, babičky, slečny, soudružky, tedy naše ženy. Zase se k nám blíží jaro a s ním i váš pěkný svátek, svátek žen. Tedy 8. březen – Mezinárodní den žen.

Dovolte, abych vás pozdravil jménem OV KSČM ve Zlíně a i jménem svým a popřál vám k tomuto svátku hodně zdraví a štěstí ve vašem osobním životě, pohody ve vašich rodinách a hodně úspěchů ve vašem úsilí o život v mírové a lepší společnosti než je tomu dosud. Všem ženám přeji lásku, úctu a podporu v rovnoprávném postavení ve společnosti.

Rovněž tento rok nás čekají zase volby. A to krajské a dále volby do senátu /volební obvod č. 78, Zlín/.

Kandidátka pro krajské volby už je schválená. A zase na předních místech figurují naše členky strany, které budou spolu s ostatními kandidáty hájit vaše zájmy v kraji. Proto už teď vás žádám o jejich podporu, ale vůbec o podporu celé naší strany, která jako opravdu levicová hájí zájmy nás obyčejných pracujících lidí a nebude tomu jinak i do budoucna.

Milé ženy, určitě všichni muži vám budou v tyto dny děkovat za vaši práci a za vše co pro ně děláte, ale nejen pro ně, ale i pro rodinu a společnost. Budou vám přát jen to nejlepší a já se k nim ještě jednou připojuji.

S pozdravem

Stanislav Remeš, předseda OV KSČM Zlín.

2. březen 2020

Pozvánka na Společenský večer s oslavou MDŽ

7. února 2020

„Mírový plán“ pro Palestinu připomíná jednání o Mnichovské dohodě

„Mírový plán“, přednesený prezidentem Spojených států D. Trumpem a izraelským premiérem B. Netanjahuem, je jednostranný krok, zcela v duchu „Pax Americana“, přijatý navíc bez konzultací s Palestinci, ale také ostatními členy RB OSN. Představuje porušení celé řady rezolucí OSN o řešení palestinsko-izraelského konfliktu, které USA v minulosti podpořily. Ze své podstaty je proto odsouzen ke krachu. Tento plán nemůže přispět k mírovému uspořádání, protože vyhovuje pouze izraelské straně, potvrzuje porušování mezinárodního práva a neuznává nároky palestinského lidu na svébytnost. To se týká jak statusu Jerusalemu, který je dle plánu označen v rozporu s mezinárodním právem za hlavní město Izraele, tak i legalizace židovských osad na palestinských územích okupovaných Izraelem. Navíc, navržená podoba palestinského státu znamená vznik okleštěného, roztříštěného území, které tvoří enklávy, jež nebudou životaschopné.

V konečném důsledku, tedy přispěje k další destabilizaci poměrů v oblasti BSV, další eskalaci násilí a konfliktů v oblasti, ale i celkového systému mezinárodních vztahů. Fakt, že je Palestině prezentován plán, kterak má vypadat její území a na kterém se nepodílela, může zejména Čechům připomínat smutný průběh Mnichovské dohody.

Je proto nezbytné, aby řešení izraelsko-palestinského konfliktu vzešlo z jednání, kterého se budou účastnit obě strany, a to pod záštitou stálých členů RB OSN, kteří nesou největší odpovědnost za naplňování rezolucí OSN, kterých v souvislosti s tímto konfliktem byla v průběhu mnoha let přijata celá řada.

VV ÚV KSČM 7. 2. 2020, kscm.cz, halonoviny.cz

23. ledna 2020

30 LET ZKLAMÁNÍ

Za pár dní bude část národa slavit 30. výročí politického, ale zejména majetkového převratu, tzv. sametové revoluce. Je tomu již 30 let, co prý pravda a láska měly zvítězit nad lží a nenávistí. Zatím jsme se toho nedočkali. Kolem nás se záměrně a beztrestně lže, v duchu rčení, že účel světí prostředky. Žijeme v době, kdy mladí i staří jsou vzděláváni ve lži, a ten který se odváží říkat pravdu, je nazýván rasistou, extrémistou, xenofobem nebo komunistou. Masívně je vyvolávána nenávist a národ se rozděluje. Zejména majetkovými poměry.

Víme, chceme, dokážeme! To bylo heslo listopadového převratu. Věděli, jak obalamutit lidi, chtěli se dostat k moci a zbohatnout, a co dokázali, to se nedá přehlédnout! Naše, rádoby objektivní, média, vč. veřejnoprávní ČT, se nás po celou dobu neúnavně snaží přesvědčit o tom, že se v socialismu nedalo žít. S blížícím se výročím, pod heslem 30 let svobody, se stupňuje hysterická a zcela neobjektivní kampaň proti všemu co u nás před tím bylo.

V souvislosti se sametovou revolucí, a hlavně kvůli objektivitě, nelze nevzpomenout projev V. Havla, budoucího prezidenta, z prosince 1989. Cituji: „Komunisté vás budou strašit nezaměstnaností, není to pravda, ničeho se nebojte. Dvacet let tvrdila oficiální propaganda, že jsem nepřítelem socialismu, že chci v naší zemi obnovit kapitalismus, že jsem ve službách imperialismu, od něhož přijímám tučné výslužky, že chci být majitelem různých podniků… Byly to všechno lži, jak se záhy přesvědčíte. Slibuji vám, že funkci prezidenta vezmu na jedno volební období. Také vám slibuji na svou čest, pokud se za mého volebního období nezlepší životní úroveň v ČSFR, sám odstoupím z funkce. Pro mě není rozhodující, s jakým slovem jsou sociální jistoty spojovány, ale to, jaké jsou. Představuji si, že by měly být daleko větší, než jaké poskytovalo to, co mnozí nazývají socialismem. Sním o lidské republice, která slouží člověku a proto má naději, že i člověk poslouží jí. Za jeden z hlavních úkolů považuji podporu všeho, co povede k lepšímu postavení dětí, starých lidí, žen, nemocných, těžce pracujících, příslušníků národnostních menšin a vůbec všech občanů, kteří jsou na tom z jakýchkoliv důvodů hůře než ostatní. Žádné lepší potraviny či nemocnice nesmí být výsadou mocných, ale musí být nabídnuty těm, kteří je nejvíce potřebují. Připravujeme koncept důkladné ekonomické reformy, která nepřinese žádné sociální stresy, nezaměstnanost, inflaci a jiné problémy, jak se někteří z vás obávají. Svádět všechno na předchozí vládce nemůžeme nejen proto, že by to neodpovídalo pravdě, ale také proto, že by to mohlo oslabit naši povinnost samostatně, svobodně, rozumně a rychle jednat. Všichni chceme republiku, která bude starostlivě pečovat o to, aby zmizely všechny ponižující přehrady mezi různými společenskými vrstvami, republiku, v níž se nebudeme dělit na otroky a pány. Náš stát by už nikdy neměl být přívažkem, či chudým příbuzným, kohokoliv jiného. Jsou lidé, kteří kalí vodu a panikaří, že se bude zdražovat. Dávejte si na ně pozor! Jestli se sem tam zvedne cena cigaret nebo něčeho jiného, to v téhle chvíli nevím. Zatím je snaha, aby se nehýbalo nic, alespoň v nejbližších měsících. Žádné gigantické zdražování nebo dokonce nezaměstnanost, jak to panikáři systematicky šíří, nic takového nepřipravujeme. Již nikdy do žádného paktu nepůjdeme! Podle mého názoru nesmí náš stát šetřit na investicích do školství a kultury… Také náš mnohokráte opakovaný úmysl provést reformu tak, aby nevedla k velkým otřesům, velké inflaci, nebo dokonce ke ztrátě základních sociálních jistot, musí naši ekonomové prostě přijmout jako úkol, který jim byl zadán. Zde neplatí, žádné, nejde to!“ Konec citace.

A jak to dopadlo? Máme kapitalismus i nezaměstnanost. Podstatně se zhoršila životní úroveň, a přesto neodstoupil, a nechal se zvolit 4x (1989-1992 prezident ČSFR a 1993-2003 prezident ČR). Do dějin se zapsal rozsáhlou amnestií (v lednu 1990 udělil amnestii více jak 20000 vězňů a vězňům s vyššími tresty je zkrátil o 1/3 až 1/2), zahájením překrucování historie (omluva Němcům za jejich odsun dohodnutý vítěznými mocnostmi, který nazval vyhnáním) a podporou bombardování Sarajeva v roce 1993. V rámci restitucí se stal spolumajitelem 4 nemovitostí v Praze a vily ve Zlíně. Sociální jistoty se podstatně zhoršily. Stejně jako bezpečnost. Republiku nedemokraticky, bez referenda, rozdělili. Postavení dětí, důchodců, nemocných a celé řady pracujících se také podstatně zhoršilo. Více jak 1/3 národa živoří na hranici chudoby. Zhoršila se vymahatelnost práva. Zhoršila se i úroveň a rozsah služeb, vč. poštovních. Máme problémy s pracovní dobou a také se spravedlivým i včasným odměňováním za práci. Zhoršily se mezilidské vztahy, nenosí se vlastenectví, a s výjimkou sportu ani národní hrdost. Stratila se úcta k českému jazyku a zejména mladých, ke starým a moudrým. O poskytování lékařské péče, na úrovní doby, nerozhodují odborní lékaři, ale peníze a zdravotní pojišťovny. Zdražilo se všechno, a za všechno se musí platit. Zrušili povinnost živit se prací, což potěšilo zejména Romy. O to aby mohli spokojeně žít bez práce se stará stát vyplácením sociálních dávek a dotacemi pro řadu neziskových organizací, které se jim věnují. Zažili jsme největší loupež století. Rozkradení a vytunelování podniků a družstev prostřednictvím kuponové privatizace, která proběhla ve dvou vlnách. V roce 1992 ještě v ČSFR a v roce 1994 jen v ČR. Aby mohla proběhnout privatizace, dle jejich představ, zrušili všechny stupně lidové kontroly, zřízené v roce 1963. Rozprodali tuzemským i zahraničním zájemcům téměř vše. Počínaje malými venkovské obchůdky, přes průmyslové i zemědělské podniky, kulturní, obchodní i bytové domy, rekreační střediska a konče doly i hutěmi. Měli bychom být nejbohatší zemí z celé Evropy. Místo toho máme státní dluh ve výši cca 1625 mld., což je 30,5% HDP. V roce 1989 předávali komunisté tzv. demokratům stát s dluhem 114 mld., což bylo 17% HDP, a s mnohabilionovým státním majetkem. V důsledku špatně provedené ekonomické transformace jsme se, ve srovnáním s rokem 1989, hluboce propadli. Ještě v roce 1999 byla ekonomika o 5% slabší než v roce 1989. A 12. 3. 1999 jsme vstoupili do NATO. Opět nedemokraticky, bez referenda.

Nemusíte mít rádi komunisty, můžete být zásadními odpůrci socialismu, ale rozhodně nemůžete popřít, co všechno jsme, před rokem 1989, dokázali vyvíjet a vyrábět. Jako jediný národ na světě, naší velikosti. Trysková a dopravní letadla, atomové reaktory, lokomotivy, trolejbusy, tramvaje, autobusy, radary, traktory, osobní i nákladní automobily, motocykly, špičkové zbraně, tkalcovské stavy, turbíny, zemědělské stroje, technologické komplexy cukrovarů, pivovarů, cementáren i vápenek, tanky, námořní lodě, špičkové porcelánové i sklářské výrobky, kvalitní ocel i hutní výrobky, a vše vyvážet do celého světa!!! Byli jsme naprosto soběstační v zemědělské a potravinářské výrobě. Od našich JZD se učily zahraniční zemědělci. Měli jsme jedno z nejkvalitnějších školství na světě a kulturu na vysoké úrovni. Malý národ může být veliký jenom svojí kulturou a vzdělaností. Že by naši velikost zachránily současné televizní seriály? Málem bych zapomněl, že jsme se také podíleli na výzkumu vesmíru. Postavili vodní díla, dálnici a desetitisíce bytů. Poskytovali půjčky na pořízení bydlení s 1% úrokem, novomanželské půjčky s odpisy za každé narozené dítě, tuzemskou i zahraniční odborářskou rekreaci jubilantům i celým rodinám, atd. Porodné stačilo na pořízení kočárku i celé dětské výbavičky.

Většina lidí nechodila zvonit na náměstí klíči, abychom tu měli kapitalismus. Doufali, že bude svoboda tisku, že se bude moci drobně podnikat a soukromě hospodařit, ale že velké podniky zůstanou státu. Určitě si nepředstavovali, že prodáme i vodu zahraničním společnostem a natruc Masarykovy, a jeho pozemkové reformě, budeme věnovat část polí a lesů církvím. Netušili, že stýskání po „vyspělém Západě“ skončí tím, že si z nás udělá zdroj levné pracovní síly a odbytiště pro své „šunto-produkty“, vč. kulturních. Stejně tak netušili, že brzy poznají nové pojmy, jako např. krize, bankrot či krach, tunelování, tržní hospodářství, špinavé peníze, sociální byty, azylové domy, charita, Armáda spásy, bezdomovec, drogy, zdravotní pojišťovna, pracovní úřad, exekuce, secondhand, bulvár, miliardář, milionář, VIP, celebrita, neonacista, tiskový mluvčí, dealer a pasák. Milionáře jsme znali jen jako úspěšného řidiče bez nehod. Dnes pracující nikoho moc nezajímají. Oslavují se jen umělci a sportovci. Netušili také, že poznají rodiče prosící národ o příspěvek na lékařskou péči pro dítě, demokraty co nejsou ochotni respektovat výsledky demokratických voleb, ministry a poslance co se dopouští podvodů a korupčního jednání, fanoušky co ničí sportovní zařízení, vandaly ničící hřbitovy a pomníky, televizní pořady plné vulgárností, násilí a krve, zamořené reklamou.

Listopad 1989 nebyl selháním socialismu, ale pouze vyvrcholením selhání lidí, funkcionářů KSČ. Nemuselo k němu dojít, a zřejmě by se tu většině národa žilo lépe, kdyby to dělali jinak.

Zdeněk Novotný (listopad 2019)

18. ledna 2020

Polemika nad úlohou KSČM při programové toleranci vlády ve stávající koalici ANO a ČSSD.

Za stávající situace – nevyhýbání se politické odpovědnosti historicky levicové strany, prací ve prospěch občanů ČR, programově s tolerancí vlády, je její podpora správný krok .

Body našeho programu se přes přetrvávající pravicovou štvavou kampaň daří naplňovat. Docílili jsme navýšení důchodů, zvýšení minimální mzdy, úpravy rodičovského příspěvku. Peníze byly navýšeny do zdravotnictví i školství. Bezpečnostní a pořádkové složky mají také určitá vylepšení. Pouze ve státní správě i přes vyplácení tabulkových stavů (3x vyšších než před sametem) tyto místa ani nemají obsazena. Podali jsme návrhy zákonů o ochraně půdy a návratu vody do vlastnictví obcí, měst a státu. Aktivně podporujeme všechny programové body vlády ve prospěch občanů ČR.

Podílíme se na úpravách a změnách, které jsou prospěšné občanům. Naše politika vychází z nosných programových cílů a myšlenek samosprávné společnosti svobodných a odpovědných občanů, kteří mají rovný přístup ke všem zdrojům sociálně spravedlivé společnosti, mají odpovídající přístup k rozdělování a využívání výdobytků své práce k zajištění potřebné modernizace a konkurenceschopnosti stávajícího společenství lidí a zajistit zodpovědně i rozvoj a existenci budoucích generací především na našem území a neohrožovat jejich budoucnost nepřiměřeným mísením kultur, proti kterému bojovaly po staletí generace našich předků.

Přežívat nejen fyzicky, ale také „přizpůsobovat“ se politickým tlakům nejen v Evropě, ale i zahraničním korporacím je cestou do pekel, kde krátkodobým vítězem je jen skupina vyvolených toužících po moci a zisku, okrádat lidi i stát, který si s sebou do hrobu stejně nevezmou a jen lidem této země, této planety škodí. Mnoho „sametových“ změn je bohužel nevratných. Zvrácenost jejich chování se vyprofilovala z výchovy v rodinách novodobé šlechty, intelektuálů a umělců, dnes i politiků, kteří o životě normálních lidí v podstatě nic nevědí.

To že se obživa a rozvoj, zajišťuje každodenní prací, výchovou dětí, nové generace, budováním a realizací myšlenek ke zlepšení současných podmínek, včetně zachování naší kultury ale i podmínek pro zachování lidstva je jim cizí. Proč taky, když se dá všechno „koupit“, když je okolo dostatek těch, kterým když naordinují myšlenky „amerického snu“, kteří pod pozlátkem presentace života té „lepší vrstvy“ třeba pražské kavárny, budou dále „mlčet“ i když v mnoha případech v rozporu s vírou a pracovat pro jejich pohodlnější život s touhou zařadit se mezi ně za jakoukoliv cenu. Proto i děti z těchto rodin jsou vychovávány v prestižních školách za zcela jiných podmínek, jiné peníze tak aby návyky z tohoto období naformovaly jejich budoucí úlohu ve společnosti. Tato, dá se říci „střední vrstva“ je bohužel i tak rozdělena na ty co se snaží a živí prací a budováním, a ty, kteří bez zjevných výsledků a mnohdy podle statistických průzkumů s klesajícím postavením ČR ve světě jsou zvýhodňováni a kteří po „zavření úst mají poděláno“!!

Proto je nutné vážení spoluobčané vystoupit ze svého „dvorku“, zajímat se o pravdivé dění alespoň v naší dnes už jen ČR. Vaše děti jste už asi názorově nestihli a mnohdy jim ani nerozumíte po 31 letém vymývání mozků jim jen těžko vysvětlíte, to z čeho vyrostli, že to bylo i z vaší každodenní práce, z poválečných budovatelských pětiletek a 28 let existence Československé socialistické republiky, která i přes svou „velikost“ byla ve světě uznávaným průmyslovým „gigantem“, potravinově soběstačná, s vysokým kulturně společenským kreditem.

Věnujte se alespoň vnukům a se svými životními zkušenostmi jim, jako starší zkuste vysvětlit kde jsou pravdy, i když se jim bude zdát náš způsob života té doby primitivní a směšný. Nebyla televize, nebyly mobilní telefony, sociální sítě, SMS, MMS, emaily, fotografovali jsme na kinofilm, museli jsme chodit do práce, měli pravidelně mzdu, nikdo z vás nemohl udělat nezaměstrnaného, měli jste kde bydlet, nevěděli jste ani co jsou bezdomovci, ve škole učitelé zvládali i 40 dětí ve třídě a nemuseli se jich bát. Světu z té doby jsme dali mnoho moderních pokrokových technologií a vynálezů. Potraviny byly z dnešního pohledu jen BIO a kromě banánů, fíků a pomerančů na vánoce bylo všeho dost. Nežili jsme tak draze jako v současnosti, asi jsme byli skromnější, zdravější, tělesně zdatnější a limitující byly hlavně pracovní a sportovní výsledky. To čeho ČR a ČSSR např. na sportovním poli dosáhla budou naši milionáři dlouho dohánět. Na poli srovnání i za současných podmínek, za současných nákladů se to už bez masové základny bude obtížněji dosahovat. Je jednoduché hanět, pomlouvat a odsuzovat. Je ubohé stále i 30 let po „sametu“ se stále vymlouvat na komunisty.

„S lidmi a pro lidi“. Nedívat se dopředu je krokem zpět.

Jordák František 13. 1. 2020

13. června 2020

KSČM požaduje zvýšení potravinové soběstačnosti České republiky

KSČM opakovaně prosazuje podporu zvýšení soběstačnosti v různých segmentech (např. energetika, léková politika, nerostné bohatství). Velmi důležitá je potravinová soběstačnost. Potravinová soběstačnost je prioritní, v současné době je potřeba její maximální navýšení. Bezhlavá likvidace domácí produkce minulými pravicovými vládami nás přivedla na pokraj propasti, nad níž dnes stojíme. Orientace na zahraniční dovozy omezila naše zemědělce, pěstitele i chovatele, výsledkem je dnešní stav vysokých cen zeleniny, masa a dalších produktů. Stav se ještě zhoršil pandemií koronaviru, kterou zejména nadnárodní obchodní řetězce zneužívají ke zvyšování cen. Náprava bude během na dlouhé trati a bude znamenat usilovnou práci, bezesporu i maximální podporu státu. Vlastní produkce ovoce, zeleniny, mléka, mléčných výrobků, masa a dalších, umožní nejen zvýšení kvality, ale i možnost nárůstu zaměstnanosti v těchto oblastech.

KSČM si je vědoma, že snižování závislosti ČR na dovozech může zajistit lepší kvalitu, vyšší potravinovou bezpečnost a nárůst zaměstnanosti. Znamená to však posílit financování z národního rozpočtu a aktivně vyjednat lepší podmínky pro české zemědělce v příštím plánovacím období EU.

12. 6. 2020 kscm.cz - Výkonný výbor KSČM

22. května 2020

Předání darů nemocnicím od KSČM

KSČM včera v krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně předala symbolický šek ve výši 153 tisíc korun pro zdravotníky, kteří byli nasazeni do první linie v boji s pandemií COVID-19, a jeden tisíc roušek k tomu.

21. 5. 2020 Haló noviny - (brom), foto - Marie Pěnčíková

19. 5. 2020

KSČM trvá na zavedení ústavní ochrany vody

ČR má za sebou nejsušší období v novodobé historii Československa. Zavedení ústavní ochrany vody byla jedna z podmínek KSČM pro toleranci vlády. Ministerstva zemědělství a životního prostředí již zahájila debatu o možnostech ústavní ochrany vody jako přírodního zdroje. Zástupci státu chtějí nyní s odborníky rokovat o tom, jestli by se měla upravovat přímo Ústava, zavádět samostatný ústavní zákon, nebo by se ochrana měla řešit ještě nějak jinak.

Ústavní ochrana vody je dlouhodobě naší programovou prioritou, takže tuto iniciativu samozřejmě vítáme a jsme rádi, že se alespoň na něčem v tomto tématu dokážou ministerstva zemědělství a životního prostředí téměř beze zbytku shodnout. Při formulování podmínek pro toleranci vlády zástupci KSČM prosazovali, aby téma vody mělo »jednoho pána«. Pokud jde o zákonnou úpravu, přivítáme takovou, která realitu ochrany vody jako nejvyšší strategické suroviny upevní. Naším požadavkem je i řešit příhraniční problematiku ochrany vodních zdrojů.

KSČM podporuje záměr rekonstrukce, obnovy odbahnění nebo stavbu 1215 rybníků nebo malých vodních nádrží v následujících třech letech. Do budoucna bude rozhodně třeba investovat větší prostředky do zavlažování.

Diskuse by se měla dle KSČM rozšířit i na ostatní nerostné bohatství na území státu. To je vesměs v soukromých rukou a diskuse o tom, jestli by nemělo být v majetku státu, je určitě na místě.

VV ÚV KSČM, 18. 5. 2020 KSČM

13. května 2020

Pietní akt Ostrava 30. 4. 2020 Komenského sady

Pietní akt u památníku v ostravských Komenského sadech. Někteří v dnešní podivné době památníky hanobí a sochy boří, náš vděk a úcta k osvoboditelům však neoblomně trvá.

1. května 2020 youtube.com - Českoslovenští vojáci v záloze za mír

9. května 2020

Náš i váš Svoboda - Generál sám chodil do boje

Zoe Klusáková-Svobodová, dcera Ludvíka Svobody národního hrdiny České republiky a Slovenska, poskytla rozhovor Vladimíru Sněgirjovi o jejím otci a pamětech pro ruské noviny.

S rozhoverem se lze seznámit na stránkách Česko-ruské společnosti v českém překladu a také v originálu Rossijskoj gazetě 2. 5. 2020.

Informace od J. Nesvadby

9. května 2020

Cesta za památníčky a památníky

Dne 8. 5. 2020 naše delegace OV KSČM, Česko-ruské společnosti Zlín a Levicového klubu žen Amálie Randýskové Zlín uskutečnila tradiční Cestu za památníčky a památníky z doby druhé světové války po Zlínsku. Položením karafiátů a tichou vzpomínkou jsme uctili památku těch, kteří před 75 léty položili své životy za svobodu národů Československa a vzdali úctu našim osvoboditelům vojákům Rudé armády, vojákům rumunských, vojákům čs. armádního sboru, partyzánům a jejich spolupracovníkům a ve Slavičíně i pilotům amerických padlých v letecké bitvě nad tímto městem a jeho okolí...

Josef Nesvadba, předseda Česko ruské společnosti Zlín

4. května 2020

Mezinárodní kamionová doprava – strategická nutnost.

Prožíváme krizi, která nemá v moderní historii obdobu. Nastaly události, které by před nedávnem většina lidí nepovažovala za možné. Vidíme upřímnou snahu celé společnosti se s riziky současnosti vypořádat a také mnoho příkladů občanské či profesní angažovanosti a obětavosti. V této souvislosti považuji za nutné připomenout skupinu pracovníků, která pro běžného občana zůstává často skryta. Jsou to řidiči kamionů mezinárodní dopravy. Většinu času tráví na cestách, v kabině kamionu. Jsou to jedni z nenápadných hrdinů současné krize. Připomenul bych zde příkladné chování řidičů mezinárodní dopravy, kteří v kritických dobách jezdili do zemí, jako Itálie, Španělsko atd. a po příjezdu zůstávali v kabinách svých vozidel, aby neohrozili nákazou rodinné příslušníky a občany naší země. Velice bych se přimlouval, aby opatření na hranicích brala do úvahy hustotu současné nákladní dopravy. Pokud policista s papírem začne na hranici něco zapisovat, okamžitě vznikají mnohakilometrové fronty kamionů. Pokud řidič čeká mnoho hodin na hranici, rozhodně to nepřispívá k bezpečnosti ani plynulosti zásobování. Také lidsky je to vůči řidičům i policistům necitlivé. Evidenci lze velice efektivně řešit technickými prostředky. Lze skenovat poznávací značky, u každého kamionu je snadno zjistitelné kdo ho řídil. Řidiči mají tachograf, kartu zaznamenávající doby řízení, kamiony mají GPS sledování kvůli bezpečnosti nákladů, každý řidič má mobilní telefon. Žádný kamion nejede jen tak na výlet. Něco odněkud někam převáží, často velice drahý náklad o kterém je evidence, CMR i další. Pokud se dopravní opatření dobře promyslí, je to výhoda pro všechny.

Ukazuje se, že kamionová doprava patří mezi strategické odvětví hospodářství. Jedním z důsledků současné krize bude zvýšený tlak na soběstačnost země. Součástí této soběstačnosti je také zabezpečení dopravní obslužnosti při rozvozu nákladů, potravin, léků a dalších nezbytností do všech koutů naší země. Vidíme, že i v budoucnu můžou být hranice uzavřeny. Poté budeme odkázáni na naše národní dopravní kapacity. Současná situace v dopravě je taková, že naši dopravci jsou vytlačováni z trhu zahraničními dopravci. V klidných dobách to není vnímáno jako podstatný problém a argumentuje se jednotným hospodářským prostorem. Co však nastane pokud v budoucnu našich kamionů bude málo a hranice se opět uzavřou? Pokud nebudou moci najet kamiony z Polska, Rumunska. Pokud řidiči zahraničních národností odjedou do svých domovských zemí? Každému je jasné, že je zde nutnost zachovat vlastní dopravní kapacity a disponovat určitým počtem vozidel provozovaných našimi dopravními firmami.

Doprava je na konci výrobního řetězce. Proto je ze všech odvětví průmyslu nejvíc ohrožena druhotnou platební neschopností. Navíc v ceně, kterou dopravci účtují je velký podíl daní a odvodů státu. Spotřební daň a dph z nafty, platby mýta za dálnice tvoří podstatnou část fakturace. Současně dopravci všechny tyto poplatky a odvody musí zaplatit dopředu a splatnosti u velkých firem objednávající přepravu často bývají i 60 dní. V praxi tedy dopravci na rozjetí každého kamionu musí zainvestovat několik set tisíc korun jen za provoz, než jim přijdou první platby. Pokud se stane, že zákazník nezaplatí, nebo platbu odkládá, je to často zejména pro malé dopravce velice komplikovaná situace.

Stálo by za úvahu vytvoření garančního fondu plateb pro naše dopravce. Tento fond například pomocí kontokorentního financování umožnil dopravcům získat peníze za realizované výkony dříve a zároveň by poskytoval pomoc při řešení pohledávek. Nejedná se o žádnou dotaci. Veškeré vynaložené prostředky, by po zaplacení zákazníkem byly vráceny fondu zpět. Významně by se však snížil finanční tlak na dopravce a odstranilo riziko druhotné platební neschopnosti, která nám může naši národní přepravní kapacitu znatelně zredukovat.

Jan Doleček kandidát do senátu za obvod 78  Zlínsko

1. května 2020

Osvobození Luhačovic – 2. května 1945 – vzpomínka 2020

Již je tomu 75 let od té doby, kdy se k Luhačovicícm blížil proud vojáků Rudé armády od Uherského Brodu. Od Kladné-Žilín pak postupovaly rumunské síly, které bojovaly společně se sovětskými vojáky.

Poslední dubnové dny roku 1945 byly plné napětí, úzkosti a očekávání, neboť v našem okolí se ozývala dělostřelecká palba z okolí stále hrozivěji. Když byla osvobozena Kladná - Žilín, neustupovali Němci z Luhačovic jak se očekávalo, ale k všeobecnému překvapení prchali po bojkovské silnici směrem na Biskupice, kde také ustupovalo vojsko z Polichna, takže Luhačovice byly mimo hlavní bojovou čáru.

Zbytek vojska, který zůstal v místě, vyčerpal brzy své síly a ustoupil v úterý 1. května po 22. hodině směrem k přehradě. Zde Němci vyhodili most nad přepadovým korytem. Přehrada sama zůstala nepoškozena. Ústup Němců byl nenápadný.

Po 24. hodině střelba již utichla. Ještě za šera, brzy ráno, rumunské jednotky postupovaly luhačovickým údolím z „Ovčírné“ dolů do města, kde je lidé radostně vítali. Upřímné stisky rukou a hlavně horká káva, čaj i před Němci dobře utajená slivovice přišly rumunským vojákům vhod, protože byli promoklí, zablácení a nevyspaní. Život se probudil v ulicích rozjásaných lidmi, kteří odstraňovali barikády, hlavně u kostela a zdobili okna prapory. U hlavní silnice se tísnili dospělí i mládež a vítali rumunské vojáky, přijíždějící na koních, vozech a autech.

Během dopoledne přijel k hotelu Alexandria rumunský generál a velitel rumunských jednotek Eftiniu se svým štábem a se sovětskými důstojníky. Jaké bylo překvapení luhačovických občanů, když všechny pozdravil plynulou češtinou. Generál byl několik roků v Praze na rumunském velvyslanectví a také několikrát v Luhačovicích. Mnozí si proto vysvětlují, že Luhačovice nebyly odstřelovány ani bombardovány, protože je nechtěl generál Eftiniu zničit.

Skutečností zůstalo, že Luhačovice vyvázly bez pohromy a že zůstaly ušetřeny válečných hrůz. Němci, chtějíc co nejvíce postup vojsk zdržet, nakladli v katastru území Ludkovic a Luhačovic mnoho nášlapných min a odhazovali na útěku spoustu bojového materiálu, granáty, pancéřové pěsti atd.

V Luhačovicích bylo odstraněno 144 min, při čemž přišel o život vedoucí správkárny botů Hofman, člen stráže bezpečnosti. Jeho dva pomocníci byli zraněni. Na luhačovickém hřbitově bylo pochováno 5 rumunských vojáků, kteří padli v lesích u Rudic.

Později však byla jejich těla exhumována a odvezena na Brněnský ústřední hřbitov...

ing. Jordák František 28. 4. 2020

28. dubna 2020

Nesmíme zapomenout

Moc vás všechny zdravím.

Ani letos jsem nezapomněla na ty, kteří naši vlasti přinesli svobodu. Díky nim tady jsme, díky nim mluvíme česky, díky nim vlaje česká vlajka nejen při sportovních utkáních, ale i historických okamžicích.

Jak jste si asi všimli, tak jsem projela mnoho míst České republiky, kde jsou tito hrdinové vzpomenuti. Už je to 75 let, a tak jsou nám mnohá jména na pomníčcích velmi vzdálená. Některá jsou bohužel zapomenuta úplně.

Před tímto varoval už Julius Fučík ve své Reportáži psané na oprátce, kde říkal „Jednoho dne bude dnešek minulostí, bude se mluvit o veliké době a o bezejmenných hrdinech, kteří tvořili historii. Chtěl bych, aby se vědělo, že nebylo bezejmenných hrdinů, že byli lidé, kteří měli jméno, svou tvář, své touhy a své naděje, a že proto bolest i nejposlednějšího z nich nebyla menší než prvního, jehož jméno bude zachováno.“

Ano i Ivan Korš, který padl na tomto místě na začátku dubna roku 1945 měl svou tvář a své naděje, několik tisíc kilometrů od své rodiny v SSSR. Jeho touha porazit definitivně nacistické Německo vyhasla s tím, když jeho dívku, do níž se zamiloval v nedalekých Nemochovicích odvlekli nacisti. Z jejich rukou se mu zde na tomto místě podařilo ji vysvobodit, avšak sám ve svých 17 letech za to zaplatil svým životem ...

27. 4. 2020 Kateřina konečná, youtube

23. dubna 2020

Představení kandidáta do Senátu za obvod 78, Zlín.

Zdravím všechny v tomto náročném a těžkém čase. Všichni víme jaká je situace a jsou dnes jistě důležitější a potřebnější úkoly než příprava na Říjnové volby do Senátu a Krajských zastupitelstev. Současná situace však jednoho dne skončí a pak bude na pořadu dne obnova, řešení škod a návrat k normálnímu životu. Bude také čas zamyslet se jak v době krize fungoval stát a státní instituce. Jestli byl pro občany oporou a pomocí. Právě v tomto směru sehrají Říjnové volby důležitou úlohu. Ti kdo budou zvoleni nastaví fungování systému na další období a definují jaké budou vztahy mezi občanem a státem. V současnosti jme svědky stavu, kdy státní instituce zabředly do bahna formalismu, odtažitého postoje k potřebám jednotlivých skupin obyvatel. Situace, kdy bohatne stát, ještě neznamená, že z toho má prospěch také občan, pracující lid, důchodce, rodič na mateřské dovolené a další lidé, kteří poctivě pracují, platí daně a občas se ocitnou v situaci, že sami potřebují podporu státu.

Volby nám všem dají příležitost zamyslet se, jaký stát a kraj chceme, koho má podporovat, komu sloužit a kdo bude zastupovat naše zájmy. V našem Zlínském regionu se potýkáme s řadou problémů, na kterých je nutné neodkladně pracovat. Je to otázka vyhrocené situace ohledně vody, její cenou pro jednotlivé občany a situace ohledně vlastnictví strategické infrastruktury rozvodu vody. Další podstatnou otázkou je situace v bytové výstavbě. Kde jsou časy budování panelákových sídlišť. Posledních 30 let se bytová výstavba ze strany státu zanedbávala, odsouvala. Kde jsou levné státní nájemní byty pro mladé rodiny, pro zaměstnance a pracující? Cena bytové jednotky je v současnosti na takové úrovni, že mladá rodina si byt může dovolit jen za cenu obrovského zadlužení na desítky let. Také problematika dopravní obslužnosti, budování silniční infrastruktury, sociální služby pro důchodce a zdravotnictví je v situaci, která vyžaduje pozornost, rázný přístup a hlavně řešení.

Rád bych Vás seznámil z hlavními body, na které se chci jako senátor soustředit:

V první řadě je snížení zdanění příjmu zaměstnanců. Stát bere pracujícím příliš mnoho. Zaměstnanec na každou stokorunu výdělku, která mu zůstane odvede dvě další státu. Není možné aby si stát bral víc než pracujícímu zůstane. To je principiální věc. Jak si má občan něco našetřit, když mu stát vezme většinu výdělku?

Druhá podstatná věc je situace ohledně exekucí. Z exekučního řízení se stal zvrácený systém, který dávno přestal sledovat uspokojení pohledávky věřitelů. Nakonec splátka pohledávky věřiteli je splatná až na konec řízení a má před ní přednost odměna exekutora, právníka, dph státu atd. Exekuce ničí statisíce rodin, které se dostaly do dluhové pasti. Exekuční řízení je proces, který nemá pro mnohé reálný konec. Systém je nespravedlivý a nesprávný. Proto bude mojí snahou prosadit maximální dobu exekuce na pět let. Pět let může exekutor vymáhat a poté musí být exekuce ukončena.

Třetí zásadní otázka je otázka důchodů. Stát musí garantovat každému kdo odpracuje příslušný počet let důchod. Není možno dovolit toto zpochybňovat. Důchodové spoření je věcí každého občana a nemůže být pilířem na kterém stojí důchod. Když si dnes někdo odloží tisícikorunu co si za ni koupí za třicet let? Inflace v dlouhodobém horizontu úspory znehodnotí. Důchodce, který přispíval během doby kdy byl zaměstnán do průběžného důchodového systému, musí mít jistotu, že podzim života prožije důstojně.

Na závěr bych ještě krátce zmínil pár informací k mojí osobě. Pracuji jako vydavatel a odborný redaktor. Díky mé novinářské profesi jsem měl možnost vidět společenské dění z mnoha různých stran a domnívám se, že dnes jsem schopen vidět svět takový jaký je. Jsem optimista a věřím, že každá situace se dá zvládnout a vždy lze dospět k dobrému řešení. Věřím, že odvaha a dodržování principů je pro život nezbytná. Také věřím, že největší síla je ve společné práci. Žádné stromy nerostou do nebe a sám člověk nikdy nedokáže tolik, jako když komunita spolupracuje a navzájem se podporuje. Proto jsem členem KSČM. Věřím, že lze dosáhnout spravedlivější uspořádání naší společnosti, státu, kraje a že toto je přáním většiny občanů naší země. Pokud podpoříte naši stranu v podzimních volbách do Krajských zastupitelstev a také do Senátu mohou se spolehnout, že jsme vždy s lidmi a pro lidi.

Jan Doleček kandidát na senátora pro obvod 78 Zlín.

11. dubna 2020

Až se probudíme ze zlého snu.

Máme tady pandemii. Bezprecedentní situaci kterou nikdo z nás dosud nezažil.

Společnost i jednotlivci se snaží situaci zvládnout, objevují se ty nejlepší příklady nezištné občanské angažovanosti a snahy pomoci ostatním. Jednoho dne však nemoc pomine a my všichni se probudíme do světa, který bude jiný. Spousta občanů a pracujících utrpí během karanténních opatření, nejen zdravotní ale také velké materiální ztráty. Mnozí příjdou o práci, mnozí budou mít menší plat, řadě lidí se výrazně zmenší jejich finanční rezervy. Proto již dnes je potřeba jasně říci, že stav který byl před krizí v otázce zdanění zaměstnanců a exekucí, není nadále možný. Před krizí stát našponoval daně a odvody zaměstnancům, živnostníkům i malým firmám na maximum. Ždímal pracující jako by nebylo žádné zítra. Přišla krize a ukázalo se, že legislativa je nastavena jen na hezké počasí. Ukázalo se, že je nutno přijímat urychleně řadu opatření, aby nedošlo k dominovému zhroucení celých sektorů ekonomiky a velké skupiny pracujících nebyly uvrženy do chudoby.

Přijde čas obnovy ekonomiky a je nutné, aby se radikálně snížily daně a odvody zaměstnanců. Není možno aby pokračoval stav, kdy zaměstnanec na jednu vydělanou stokorunu odvede dvě státu. Stav kdy stát vezme více, než zaměstnanci zůstane. Proto je potřeba navrhnout a maximálním úsilím prosazovat jednoduché principiální pravidlo. Pracujícímu musí z platu zůstat víc než dostane stát.

Existují dva ekonomické modely zdanění. Jedním je zdanění práce a druhý je zdanění spotřeby. Stát si musí jeden zvolit. My jsme v situaci kdy jsme zdaňováni oběma způsoby současně. Současný stav je ten, že je zdaněna jak práce (odvody, daně zaměstnance, daně ze závislá činnosti zaměstnavatele), tak současně je zdaněna spotřeba (DPH, spotřební daně). Navíc si pracující musí řadu věcí připlácet (zubař, administrativní poplatky, důchodové spoření). Nelze nadále tolerovat stav kdy je zdaňováno oběma způsoby současně. Navíc neustále narůstá administrativní zatížení v kombinaci s drakonickými pokutami i při neúmyslné chybě.

S tím úzce souvisí problematika exekucí. Kdy je reálný stav ten, že celkové náklady exekuce mnohonásobně převýší dlužnou částku. Lidé jsou uvrženi do dluhových pastí, bez šance na splacení. Navíc za situace kdy samotný dluh věřiteli, je splatný až jako poslední a má před ním přednost, platba exekutorovi, právníkům, insolvenčním zprávcům atd. zcela v rozporu s principem, že dluhy se mají platit v pořadí v jakém vznikly. Proto je potřeba navrhnout a prosazovat, aby maximální doba exekuce byla pět let. Pět let může exekutor a stát vymáhat a poté musí být exekuce ukončena.

Současná krize ukázala, že v těžkých dobách je a musí být stát garantem pomoci občanům. Nemůžeme dovolit, aby byli podporováni velcí a opomíjeni ostatní. Musíme usilovat o spravedlivé uspořádání společnosti a to lze dosáhnout pouze tak, že se stanoví jednoduché principy. Pracujícím musí zůstat více peněz z jejich práce a nikdo je nesmí beztrestně okrádat schován za nános nepřehledné, pokrytecké a cynické legislativy.

Jan Doleček kandidát do senátu za obvod 78

30. března 2020

LETÁK: 30. výročí KSČM

KSČM byla vytvořena na ustavujícím sjezdu KSČM 31. března 1990.

Slavíme 30 let „práce pro vás, sociálních zápasů za spravedlivou společnost“.

30. března 2020

Válka s koronavirem, volby a chrliči kravin.

Tak jak jste všichni zjistili v době koronavirové pandemie je Česku EU platná jak mrtvému zimník. Byla zalezlá se všemi nejen jejich úředníky, ale i těmi našimi zástupci – osobnostmi které jste si zvolili. Ano jsme ve válce s koronavirem. Reakce tohoto orgánu je stejná jak s našimi spojenci skutečných minulých válečných období. Celý „Západ včetně Evropských spojenců“ nás zradil a prodal, žádnou pomoc Česku – zemičce uprostřed Evropy neposkytl. Celá tato historická událost – pandemie by pro západní politiku byla jen epizodou kdyby na rozdíl od jejich politické strategie nezasáhla v plné síle i jejich území. Kdo že skutečně Česku aktivně pomohl – odmítaní, také postižení a to i přes zjevnou a tupou komedii už 30 let hlásanou intelektuální pravicí, která pro vidinu svého zisku stojí proti lidu této země. Po celých 30 let si vychovává svou novou generaci podporovatelů a výsledek v době pandemie – systém není připraven, vládě chybí mocenské nástroje, armáda, civilní složky branné a zdravotní výchovy. Mechanismy a systémová opatření, rezervy na základě zkušenosti národa precizovaná po zkušenostech 2. světové války. Mnohé limitující profese zpanštěly, legislativa znepřehledněla a stala se předmětem nekonečných a pomalých diskusí, ve výsledku připouštějící i tzv. „jiný právní výklad“ a systém byl rozmělněn na státní a podnikatelské subjekty, kde zisky jsou hlavně na straně podnikatelských subjektů (také však se stupnicí moci oligarchů a skutečně pracujících podnikatelů), avšak bez zodpovědnosti za situaci ve státě, pracující zaměstnance a na vládu - stát, který podle výkladu pravicové politiky odpovídá za všechno, i když právě z tohoto důvodu hospodaření současného státu je řízeno politikou, kde finance z práce občanů v této zemi (po odečtu podstatné částí zisků nadnárodních společností, divident a financí uložených v daňových rájích) jsou dále zkráceny o financování zbytečných meziskovek a politických subjektů, navyšování odměn liknavých státních zaměstnanců bez dostatečného rozdílu jejich praktické důležitosti. Neúměrné odměňování vrcholových pozic a politiků za „práci“ kde její výše zbytečně navyšuje pro občana nedosažitelnou výši průměrné mzdy ve státě, jako kdyby tato novodobá šlechta měla jiné žaludky a životní potřeby než většina národa.

Dříve zástupci lidu na poslanecké, zastupitelské úrovni i přísedící u soudů byli převážně z řad skutečně pracujících s rozhodujícím hlasem při skutečném hlasování přesto, že byl předložen požadovaný politický směr. Je možné konstatovat,že převážná část rozhodnutí byla v zájmu lidu a k ochraně jejich práva na práci, bydlení, vzdělání, byla zajištěna potravinová, surovinová i průmyslová soběstačnost. Byla to doba kdy si stát vážil svých občanů a chránil je.

Vraťme se však k počátku tohoto pojednání. Koronavirová krize má své pozadí, které se odhalí později až skutečný původce či příčiny nebude už možno stíhat.

Pro nás všechny je rozhodující současnost a překonání této pandemie. Sami si vyhodnoťte nastálý chaos a zásadní životní rozvrat pro mnohé z nás. Hospodářská funkce státu je na dlouhé období rozvrácena, životy lidí ohroženy upřednostňovaným byznysem na všech úrovních. Umírají lidé, většinou senioři, pro které není v posledních 30 letech vytvořeno zázemí odpovídající jejich životním zásluhám. Prodloužený věk dožití nemá pro důchodce systémové naplnění, je opovrhováno jejími zkušenostmi, zásluhami za vybudování toho včem současná generace žije. Není dostatečně využíváno jejich zkušeností a pracovního poptenciálu. Umírají v mnoha případech téměř zapomenuti, mnozí dokonce i na ulici jako bezdomovci. Jsou skutečně lehce zranitelní – jsou staří, přesto i tuto současnou situaci zvládají lépe s rozumem a disciplínou.

Současná vláda je sjednocena, dá se říci zmobilizovaná v době této krize, poplatna svému názvu řeší a bojuje s touto koronavirovou zdravotní pandémii ze všech sil, zvláště při nenavazujících legislativních systémových předpisech a krocích od předcházejících popřevratových vlád.

Zapojilo se množství občanských hrdinů, obětavých, bezejmenných hrdinů. Je nutno jim poděkovat z vřelého srdce. Děkujeme. Společně to zvládneme.

Postrádám však do nedávna mnohdy řvoucí opoziční, pravicové politiky, neziskové organizace. Kde jsou zalezlí? Na tuto kampaň jim chlebodárci už asi peníze nedávají a neplatí je?

Po této zkušenosti, doufám že všichni půjdete k volbám ať už podzimním krajským, či senátním a všichni si uvědomte kdo za vás kopal, kdo vám pomohl i když byl odmítnut. Nechte se zastupovat lidmi práce, ale ne tzv. osobnostmi – převážně chrliči kravin. Děkuji za toto úžasné přirovnání.

Ing. Jordák František 29. 3. 2020

14. března 2020

Podporujeme obranu řecko-turecké hranice

To, co se v současné době děje na hranicích Řecka a Turecka, není až takovým překvapením, přestože se jedná o tragédii. Migrační krize v regionu doutnala již delší dobu. Tzv. dohoda EU s tureckou vládou o zadržování migrační vlny na tureckém území, výměnou za finanční kompenzaci, byla jen koupí času, nikoli trvalé řešení krize. To vše bylo poplatné bezpečnostní situaci v regionu. Řešení následků a ne příčin migrace byla a je pouze slepá ulička. K tomu navíc EU vůbec nevyužila čas od první migrační vlny v roce 2015, aby posílila ochranu hranic Schengenu, a tak sklízí výsledky své nečinnosti a neschopnosti vypracovat jednotnou strategii zemí EU proti migračnímu nebezpečí. Ustupuje vyděračům a převaděčům a ohrožuje nejen bezpečnost, ale také sociální a politickou stabilitu v zemích EU. Má také lví podíl na destabilizaci států v oblasti Blízkého a Středního východu, a tedy i primární podíl na kořenech tohoto problému. Domeček z karet se sesypal a EU se stala lehkým soustem vyděračských praktik turecké expanze, které tímto způsobem řeší své jinde neúspěšné geopolitické ambice a stále větší problémy na domácí politické scéně. Jakkoliv je situace na řecko-turecké hranici napjatá a nesporně i humanitárně bolestivá, nelze přehlížet, že to je pouze součást geopolitické hry, která se skrývá za opatření rady.

KSČM podporuje Řecko v jeho situaci. Systémovým řešením je znovunastolení a respektování mezinárodního práva, zastavení agresí a intervencí, obnovení a respektování suverenity zemí a jejich územní celistvosti, opuštění neokoloniálních praktik, nastolení mírových poměrů v těchto zemích, aby se lidé mohli co nejdříve vrátit i se svými rodinami do svých domovů. V opačném případě zůstanou pouze nebezpečnými pěšáky na šachovnici zájmů velkých imperialistických mocností. Dílčí kosmetické kroky, sice potřebné a žádoucí, pouze zmírňují vnější projevy migrační krize, neřeší ovšem její pravou příčinu.

VV ÚV KSČM 13. 3. 2020, kscm.cz

14. března 2020

Občané mimo hru, rozhodování o nás a bez nás!

Na fejsbuku krajské zastupitelky Evy Badinkové ze dne 2. března 2020 se můžeme seznámit s jejím stanoviskem k uvažované výstavbě nové krajské nemocnice ve Zlíně a k projednávání na zastupitelstvu.

Zdravotnictví – Krajská nemocnice T. Bati Zlín

Od prvního hlasování zastupitelů Zlínského kraje ohledně výstavby nové nemocnice T. Bati ve Zlíně – Malenovicích, kdy zastupitelé na svém zasedání v červnu 2019, odmítli na svém zasedání projekt výstavby nové nemocnice, uplynulo více jak půl roku a danou věc se nepodařilo demokratickým způsobem rozhodnout. Myslím tím demokraticky ve prospěch všech občanů Zlínského kraje a ne pouze ve prospěch zájmové skupiny jedinců a subjektů, kteří jsou na projektu výstavby nové KNTB ve Zlíně – Malenovicích pravděpodobně v rámci svých osobních zájmů zainteresovaní.

Tato skutečnost se projevila při konání 24. veřejného zasedání zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne 16. prosince 2019. Hejtman Zlínského kraje, zřejmě v rozporu se zákonem č. 129/2000 Sb. v platném znění „Zákonem o krajích“ dodatečně a to bez splnění zákonem stanovených podmínek předložil k projednání a schválení body č. 42 – zahrnující schválení investičního záměru „Nová Krajská Baťova nemocnice“, č. 43, jehož obsahem byl návrh na zrušení povinnosti Rady Zlínského kraje zajistit zpracování studie s názvem „Modernizace a dostavba Krajské nemocnice Tomáše Bati“ a na zrušení schváleného rozpočtového opatření, č. 44, jehož obsahem byl návrh koupě pozemku od právnické osoby pro výstavbu nové nemocnice.

Chtěla bych vás upozornit na skutečnost, že předmětné hlasování dne 16. 12. 2019 proběhlo systémem o nás bez nás, tedy bez účasti občanů Zlínského kraje, bez účasti obcí Zlínského kraje a bez účasti odborné veřejnosti a tedy zřejmě i v rozporu se zákonem. Tuto skutečnost v současné době prověřuje na základě „Dozoru“ Ministerstvo vnitra ČR a to na základě podnětu více jak dvaceti subjektů ze Zlínského kraje.

V této souvislosti, kdy nelze vyloučit, že při projednávání a rozhodování zastupiteli Zlínského kraje dne 16. 12. 2019 byl porušen zákon, zaslalo Ministerstvo vnitra ČR dne 3. února 2020 pod č.j.MV-182169-4/ODK-2019 dopis hejtmanovi Zlínského kraje p. Jiřímu Čunkovi, ve kterém jej kromě jiného žádá za účelem zvážení dalšího postupu Ministerstva vnitra k dané věci podle ust. § 82 Zákona o krajích o písemné vyjádření, kde dle jednotlivých bodů dopisu MV ČR, které jsou uvedeny v předmětné listině a to ve lhůtě do 29. února 2020 (viz příloha dopis MV ČR ze dne 3. února 2020). Odpověď hejtmana na výše uvedený dopis MV ČR byla zveřejněna na stránkách Zlínského kraje. Na další reakci MV ČR jsou určitě zvědaví všichni občané Zlínského kraje a věřím, že o dané věci bude tímto správním orgánem posouzeno a rozhodnuto v souladu se zákonem.

Zákon o krajích č. 129/2000 Sb. v platném znění řeší ve svých obecných ustanoveních kromě jiného v § 1, odst. 4, cituji „ Kraj pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů“.

Dle ust. § 12, odst. 2, písm. b, zákona má občan kraje právo vyjadřovat na zasedáních zastupitelstva v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem. Toto právo bylo občanům Zlínského kraje při jednání a rozhodování 24. veřejného zasedání zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne 16. 12. 2019 odepřeno a to v plném rozsahu a to způsobem blíže popsaným v dopise MV ČR ze dne 3. 2. 2020, který byl zveřejněn na stránkách Zlínského kraje.

Občané Zlínského kraje se nemohli demokraticky a svobodně vyjádřit k projednávaným bodům jednání ZZK č. 42, 43, 44, což může být považováno za porušení základních práv a svobod dle Listiny. Kladu si otázku, zda svým rozhodnutím dle 16. 12. 2019 pečuje kraj o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, když jim předem nesdělil program projednávaných bodů a zřejmě nezákonným postupem neumožnil jejich veřejnou účast na jednání zastupitelů, čímž zamezil v rozporu se zákonem iniciativě občanů Zlínského kraje tzv. ze zdola. Zřejmě vedení Zlínského kraje názor občanů k projednávaným bodům nezajímá.

Při rozhodování o investicích se Zlínský kraj musí chovat s povinností péče řádného hospodáře a veřejné prostředky musí být vždy pod veřejnou kontrolou, což se v tomto případě nestalo. Tento princip musí být vždy zachován v procesu rozhodování a to i proto, aby pokud možno, nastala při hlasování zastupitelů shoda napříč celým politickým spektrem zastupitelů Zlínského kraje, což by rozhodným způsobem uvítali všichni občané Zlínského kraje a to i proto, že plánované investice do zdravotnictví budou realizovány v časovém horizontu více jak jednoho volebního období.

Dále k věci uvádím, že dle evidence ve veřejném rejstříku (Katastr nemovitostí) pro Zlínský kraj na LV č. 1091 pro obec Zlín, k. ú. Malenovice byly již Zlínským krajem nakoupeny pozemky určené pro výstavbu nové KNTB ve Zlíně – Malenovicích v rozsahu cca 411 250 m2, za tuto výměru Zlínský kraj již zaplatil anebo má zaplatit poměrně vysokou částku peněz, které by mohly být využity způsobem jistě efektivnějším.

Není známo kolik Zlínský kraj již dosud celkově zaplatil za přípravné, závazkové a majetkové vztahy v souvislosti s plánovanou výstavbou nové KNTB a z jakých zdrojů vše platí. Lze předpokládat, že v roce 2019 byly kráceny položky rozpočtu jako jsou např. školství, zdravotnictví, sociální služby, doprava na úkor zvýhodnění výstavby nové KNTB. Dávám ke zvážení, zda při přesunu a čerpání zdrojů Zlínského kraje určených pro pokrytí nákladů na případnou výstavbu nové KNTB nebyla porušena závazná pravidla pro hospodaření s veřejnými prostředky, které v tomto případě nemusely být vždy pod veřejnou kontrolou. Na tuto skutečnost jsem povinna jako občan a zastupitelka Zlínského kraje v rámci svého mandátu informovat občany – voliče Zlínského kraje, jakož i ostatní zastupitele.

Vždyť veřejný zájem vyjadřuje společný zájem skupiny lidí žijících na určitém území, v našem případě území Zlínského kraje, z jehož realizace bude mít skupina užitek a to jak bezprostřední, tak i užitek v budoucnu. Domníváte se, vážení spoluobčané, že jednání a rozhodování vedení Zlínského kraje ve věci výstavby nové KNTB tomu nasvědčuje?

Je tedy otázkou zda:

porušil hejtman Zlínského kraje při jednání KZ dne 16. 12. 2019 v bodech č. 42, 43, 44 zákon, o tom rozhodně zřejmě na návrh nespokojených občanů Zlínského kraje a dalších subjektů MV ČR, případně soud

jsou pod dostatečnou veřejnou kontrolou finance Zlínského kraje, kdy o investici za více jak 8 miliard Kč na svém zasedání dne 16. 12. 2019 pochybným způsobem rozhodli koaliční zastupitelé a přeběhlíci bez vědomí občanů, obcí a odborné veřejnosti

jsou pod dostatečnou veřejnou kontrolou uzavřené závazkové vztahy Zlínského kraje, KNTB v návaznosti na připravovanou výstavbu nové KNTB např. s firmou PENTA, PENTA INVESTMENTS LIMITED, Smart healthcare, s. r. o. a dalšími

dle mého názoru byly porušeny vedením kraje demokratické principy mimo jiného i tím, že před jednáním zastupitelů ZK dne 16. 12. 2019 byly zařazeny dodatečně před koncem jednání body č. 42, 43, 44, které zřejmě úmyslně nebyly uvedeny v pozvánce na jednání zastupitelů ZK. O této skutečnosti a formě musel někdo rozhodnout před vlastním jednáním zastupitelů, byl to snad hejtman nebo Rada kraje nebo koalice?

body č. 42, 43, 44 nebyly v programu ani při zahájení jednání ZZK, o tom, že zde nebyly uvedeny musel někdo dopředu rozhodnout

body č. 42, 43, 44 byly hejtmanem navrženy až v průběhu jednání zastupitelstva a vzápětí byly odhlasovány a bez rozpravy, tento postup musel předem někdo odsouhlasit

k bodům 42, 43, 44 nebyly předem, podotýkám všem zastupitelům ZK předány řádné relevantní materiály k projednávaným bodům, materiály tzv. na stůl neobdrželi všichni zastupitelé

o bodech 42, 43, 44 bylo tedy rozhodováno bez řádných relevantních podkladů, které nebyly řádně předepsaným způsobem a včas předány všem zastupitelům. Tvrzení hejtmana, že o výstavbě nové KNTB bylo již dříve jednáno dostatečně na různých úrovních, nemůže v žádném případě obstát.

Můžeme tedy říci, že zastupitelé ZK rychlostí blesku a zřejmě v rozporu ze zákonem schválili body č. 42, 43, 44 dodatečně předložené hejtmanem dne 16. 12. 2019 a to:

bez toho, že by to bylo v programu jednání schůze

bez toho, že by o tom věděli občané Zlínského kraje

bez toho, že by tom věděla místní samospráva

bez toho, že by o tom věděli členové zastupitelstva ZK mimo vyvolených zastupitelů

bez toho, aby se mohli všichni zastupitelé ZK svobodně a demokraticky k projednávaným věcem vyjadřovat

Nelze tedy vyloučit, že došlo k porušení zákona i jednacího řádu Zlínského kraje, ale především popření základních práv občanů ZK při uplatňování zastupitelské demokracie ve ZK.

Vážení spoluobčané, zastupitelé ZK, odborná veřejnosti, požadujme od vedení ZK vysvětlení, proč konalo tak, jak konalo a v případě, že se prokáže porušení zákona sjednání nápravy, např. I tím, že bude zpracována podrobná srovnávací analýza výstavby nové KNTB ve Zlíně a upraveného generelu revitalizace, dostavby a modernizace stávající KNTB ve Zlíně, která bude kromě jiného řešit samostatně majetko-právní aspekty, ekonomiku, stavební část, zdravotnickou technologii, logistiku, provozní náklady, trendy a výhledy apod. Ve zpracovávané analýze musí být obsaženy nové trendy v medicíně, inovace, nové technologie apod. Analýza musí být vyhotovena tak, aby bylo možné řádně a objektivně posoudit obě varianty řešení.

Vyzývám všechny občany Zlínského kraje, zastupitele ZK i odbornou veřejnost ZK k všeobecné rozpravě k problematice zdravotnictví ve Zlínském kraji, krajských nemocnic ZK, úrovni poskytované zdravotní péče, investicím do zdravotnictví, koncepčním materiálům a strategickým dokumentům schválených již dříve krajem, věci, které se týkají rozvoje zdravotnictví ve ZK a to tak, aby vznikla iniciativa občanů ZK tzv. ze zdola a vedení kraje se konečně dozvědělo, jaké jsou skutečné potřeby občanů ZK z oblasti zdravotnictví.

krajská zastupitelka

Ing. Bc. Eva Badinková

19. ledna 2020

Nepřipustíme zhoršování pracovního práva

Právo na práci je jedno ze základních lidských práv obsažených v lidskoprávních dokumentech vydaných jak na světové úrovni, tak i na úrovni národní v Listině základních práv a svobod.

KSČM vnímá, že zápas o charakter a obsah pracovního práva byl za posledních třicet let vždy velice obtížný a nesmlouvavý.

Koaliční vláda hnutí ANO 2011 a ČSSD se však novelou zákoníku práce, předloženou do Poslanecké sněmovny ČR, vydává zcela opačným směrem, chystá preferenci sdílení jednoho pracovního místa několika zaměstnanci, preferenci krátkodobých pracovních úvazků a přepočet kalendářní dovolené nikoliv podle odpracovaných dnů, ale hodin.

KSČM především záleží, aby se pracovněprávní vztahy nastavené zákoníkem práce 267/2006 Sb., ve vztahu k zaměstnancům nezhoršily. Jde nám o respektování a prosazování trendu zkracování pracovní doby nutné za zachování stejné výše mzdy či platu jako při osmihodinové pracovní době, jde nám o získání základní zákonné pětitýdenní kalendářní dovolené pro zaměstnance, jde nám o posílení úlohy bezpečnosti práce na pracovištích a také o omezení podílu agenturního zaměstnávání na českém trhu práce.

VV ÚV KSČM 17. 1. 2020, kscm.cz

18. ledna 2020

Zrada „taky komunistů“ v roce 1989

V roce 1989 měla tehdejší KSČ téměř 1,7 mil. členskou základnu, kolik z toho bylo skutečných komunistů snad dnes již nelze specifikovat. V době války, v době budování to ještě ano, ale po období čistek byli mnozí skuteční komunisté lidsky smýšlející odstraněni. Idea sociálně spravedlivé společnosti pracujících, spoluobčanů schopných pracovat a pomáhat budovat válkou devastovanou zemi nejen v důsledku válečných události, ale hlavně morálně pokřivenou společnost, kolaboranstvím a charakterem křesťanské výchovy, zvláště na území tehdejšího Československa jako pozůstatku rakousko uherské monarchie v případě rodičů či první republiky s přetrvávajícím kastovnictvím, bezzemků, malozemědělců, velkostatkářů na straně jedné, dělníků zaměstnávaných za téměř otrockou mzdu vlastníky továren, šlechtické rody a kněžské majetky na straně druhé. Ano právě zde se naformovalo to uvědomění skutečně pracujících na právo zlepšit své životní podmínky z podílu na výsledcích své práce, právo na plnohodnotný život se spravedlivou odměnou za práci a rozdělování zisku podle významu a důležitosti vykonávané práce pro společenství lidí v nové Československé republice. Proletářští vůdci byli zatížení zcestnou vírou, že proletariát musí zvítězit nad kapitálem i bez vize dalších kroků. Prožité roky fašistické okupace, zkušenosti z formování poválečného vývoje ve společnosti. Výsledkem byl únor 1948. Hromadný nárůst členské základny a v důsledku toho vzniklá vedoucí úloha KSČ ve společnosti vedla sice k výraznému budovatelskému podílu národa na plnění programu obnovy válkou poničeného hospodářství. Do KSČ jsou v hojném počtu přijímáni kariéristé, bývalí služebníčci kapitálu a církví, vyjímkou nebyli lidé kolaborující s proměnami režimu. Takto mohutná členská základna se v podstatě stala „molochem“, oslabila levicové hnutí a k tomu Národní fronta (30 stran, hnutí a spolků) se stala pátou kolonou skutečné demokracie.

Vznik ČSSR v roce 1961, významného partnera v hospodářské politice vývoje státu i v Evropě, uznávanou zemí zcela soběstačnou nejen v průmyslové oblasti, vědeckém rozvoji, ale i zemědělství a potravinovém zajištění všech obyvatel. Ano to byla zásluha skutečných komunistů. To že docházelo i k chybám, ano docházelo, vždyť do vládních pozic vstupovali lidé práce, od strojů a polí. Právě v této době se začali mimo skutečně pracující přidávat první intelektuálové, kteří se pasovali do role vůdců, stávali se z nich politici aparátu, začali přebírat otěže dělnického hnutí a parazitovali z budovatelských úspěchů pracujících.

Rok 1968 se stal zlomový v naplnění cílů neuspokojené západní politiky se snahou opět se pokusit ochromit sociální vývoj východního bloku vzhledem k nespokojenosti s poválečným rozdělením Evropy a proniknout i vojensky jednorázovou operací až na hranice SSSR přes obranné seskupení Varšavské smlouvy a rozvrátit RVHP, která bránila dalšímu rozvoji a tržnímu odbytišti západní ekonomiky. To vše bylo příčinou tzv. okupace vojsky Varšavské smlouvy, 21. 8. 1968 kdy nastartované invazní jednotky Bundeswehru a USA na hranicích NSR byly v předvečer hodiny „H“ tímto obranným manévrem zastaveny v souladu s uzavřenou obrannou smlouvou. Vstup vojsk Varšavské smlouvy bohužel jen oddálil strategický plán a cíle USA o 21 let. Už tehdy jsme se nepoučili, jen dál přešlapovali.

Po roce 1968 nastalo období normalizace, kdy právě kolaborující část členské základny iniciovala čistky s cílem uchopení moci ve straně, výsledkem byl scénář roku 1989 kdy právě tato pátá kolona spolupracovala s tímto projektem „rozvrácení východní Evropy“ a tehdejší komunisté ve vedoucích funkcích (novodobá politická šlechta, která se zpronevěřila myšlenkám socialismu i komunistické dělnické strany) v podstatě zradili občany této země a prodali tuto republiku, vyměnili ji za další kariéru s proměnami režimu. Významnou roli v této šarádě sehrálo i utajené jednání min. předsedy Čalfy s předem vytypovaným Havlem, prognostický ústav a napojení funkcionáři včetně rozštěpených represivních složek státu. Nelze nepřiřadit obdobnou úlohu „chytrolína“ Gorbačova, který z počátku nevědomky rozvrátil komunistickou východní Evropu a naši „aparátčici“ nedokázali najít vlastní cestu bez schválení SSSR.

Kariérní politici a kolaburující členové KSČ masově opouštěli stranu, tehdejší salónní vedení ÚV nezvládlo krizovou situaci, nevyužili nastolené principy za které bojovaly celé generace našich otců. Ti přeběhnuvši, dříve „taky komunistů“ v nových stranách přispěli k rozdělení, podíleli se na rozkradení republiky a nebojí se ještě ani dnes, protože právní řád v této zemi se zákony formulovanými i ještě v době jejího vzniku 1918 společně s novými „matlaninami“, které mohou mít i jiný právní výklad nebo názor, podle momentální „korunové“ situace, nebo snad „ranní stolice autora“, je není schopen, nebo není politická vůle je aktivně a účinně stíhat.

Staří už nemohou a také ani nechtějí, protože stále ještě srovnávají své životní zkušenosti a období svého produktivního života a domnívají se, že se mají lépe a pokrok jejich dětí, vnuků je stále překvapuje i ptoto na ně ani netlačí. Vzdělání a výchova dehonestuje dějiny i charaktery nové generace. Revolučnost je ta tam, „proletáři“ nemají nástupce. Přitom současný životní standard seniorů se zhoršuje a narůstá den ode dne i v důsledku prodlužujícího se dožití.

Současná nástupkyně KSČ – KSČM se stala politickou stranou kde revolučnost zůstala na papíře, není mezi lidmi a jen těžko se za současného životního standardu hledají revoluční myšlenky a cíle pro budování spravedlivé sociální společnosti bez kast a tříd. Moderní společnost lidí, která dává lidem bez rozdílu vše pro naplnění životních potřeb, dává jim poučení i zábavu, sportovního ducha a hlavně budující prestižní tvůrčí společnost s vědeckými základy a respektující náš úkol na této zemi, zajistit její existenci i pro další generace.

Je až překvapivé, že je pořád co rozkrádat, okrádat občany, kteří však mlčí, i když už jen Česka, hlavně z toho co bylo vybudováno do převratu v roce 1989. Je až ostudné s jakým opět kolaborujícím životním stylem dokáže nejen český národ, ale hlavně levicová veřejnost žít. Bohužel, opět se dostáváme do období souboje jednotlivce o místo na slunci a národem kolaborujícím s „demokratickým“ režimem. Nadnárodní hnutí a každý kdo má jen trochu jiný názor si založí jednu nebo více stran, hnutí, spolků, vyslovuje svá moudra a opět i touto cestou okrádá občany tohoto státu v odměnách poslanců či senátorů a jejich poradců, ale obecně nárůstem mandatorních výdajů chodu státního aparátu.

„Lidé, nenechme to tak“!! KSČM je stále stranou s největší členskou základnou, „S lidmi a pro lidi“.

Ing. Jordák František 15. 12. 2019