14. května 2022

Poděkování

Po začátku války na Ukrajině začali i k nám do města pronikat uprchlíci z Ukrajiny. Při zajišťování jejich ubytování to postihlo i náš Klub důchodců na Kvítkové ulici ve Zlíně. Dostali jsme sice náhradní prostory, ale spolek zpěvaček a zpěváků dostal malé prostory, kde bychom se navzájem rušili. Proto jsem požádal OV KSČM ve Zlíně o umožnění zkoušek zpěváků v zasedacím sálu. Toto OV KSČM schválil. Umožňuje zkoušky zdarma dle dohody do vyřešení situace tj. uvolnění prostor na Kvítkové ulici. Velmi tímto OV KSČM ve Zlíně děkujeme.

Stanislav Remeš, místopředseda OV KSČM ve Zlíně a ostatní členové pěveckého mužského sboru při Klubu důchodců na Kvítkové ulici Zlín.

PS: Udržujeme krásu našich lidových písní.