23. dubna 2020

Představení kandidáta do Senátu za obvod 78, Zlín.

Zdravím všechny v tomto náročném a těžkém čase. Všichni víme jaká je situace a jsou dnes jistě důležitější a potřebnější úkoly než příprava na Říjnové volby do Senátu a Krajských zastupitelstev. Současná situace však jednoho dne skončí a pak bude na pořadu dne obnova, řešení škod a návrat k normálnímu životu. Bude také čas zamyslet se jak v době krize fungoval stát a státní instituce. Jestli byl pro občany oporou a pomocí. Právě v tomto směru sehrají Říjnové volby důležitou úlohu. Ti kdo budou zvoleni nastaví fungování systému na další období a definují jaké budou vztahy mezi občanem a státem. V současnosti jme svědky stavu, kdy státní instituce zabředly do bahna formalismu, odtažitého postoje k potřebám jednotlivých skupin obyvatel. Situace, kdy bohatne stát, ještě neznamená, že z toho má prospěch také občan, pracující lid, důchodce, rodič na mateřské dovolené a další lidé, kteří poctivě pracují, platí daně a občas se ocitnou v situaci, že sami potřebují podporu státu.

Volby nám všem dají příležitost zamyslet se, jaký stát a kraj chceme, koho má podporovat, komu sloužit a kdo bude zastupovat naše zájmy. V našem Zlínském regionu se potýkáme s řadou problémů, na kterých je nutné neodkladně pracovat. Je to otázka vyhrocené situace ohledně vody, její cenou pro jednotlivé občany a situace ohledně vlastnictví strategické infrastruktury rozvodu vody. Další podstatnou otázkou je situace v bytové výstavbě. Kde jsou časy budování panelákových sídlišť. Posledních 30 let se bytová výstavba ze strany státu zanedbávala, odsouvala. Kde jsou levné státní nájemní byty pro mladé rodiny, pro zaměstnance a pracující? Cena bytové jednotky je v současnosti na takové úrovni, že mladá rodina si byt může dovolit jen za cenu obrovského zadlužení na desítky let. Také problematika dopravní obslužnosti, budování silniční infrastruktury, sociální služby pro důchodce a zdravotnictví je v situaci, která vyžaduje pozornost, rázný přístup a hlavně řešení.

Rád bych Vás seznámil z hlavními body, na které se chci jako senátor soustředit:

V první řadě je snížení zdanění příjmu zaměstnanců. Stát bere pracujícím příliš mnoho. Zaměstnanec na každou stokorunu výdělku, která mu zůstane odvede dvě další státu. Není možné aby si stát bral víc než pracujícímu zůstane. To je principiální věc. Jak si má občan něco našetřit, když mu stát vezme většinu výdělku?

Druhá podstatná věc je situace ohledně exekucí. Z exekučního řízení se stal zvrácený systém, který dávno přestal sledovat uspokojení pohledávky věřitelů. Nakonec splátka pohledávky věřiteli je splatná až na konec řízení a má před ní přednost odměna exekutora, právníka, dph státu atd. Exekuce ničí statisíce rodin, které se dostaly do dluhové pasti. Exekuční řízení je proces, který nemá pro mnohé reálný konec. Systém je nespravedlivý a nesprávný. Proto bude mojí snahou prosadit maximální dobu exekuce na pět let. Pět let může exekutor vymáhat a poté musí být exekuce ukončena.

Třetí zásadní otázka je otázka důchodů. Stát musí garantovat každému kdo odpracuje příslušný počet let důchod. Není možno dovolit toto zpochybňovat. Důchodové spoření je věcí každého občana a nemůže být pilířem na kterém stojí důchod. Když si dnes někdo odloží tisícikorunu co si za ni koupí za třicet let? Inflace v dlouhodobém horizontu úspory znehodnotí. Důchodce, který přispíval během doby kdy byl zaměstnán do průběžného důchodového systému, musí mít jistotu, že podzim života prožije důstojně.

Na závěr bych ještě krátce zmínil pár informací k mojí osobě. Pracuji jako vydavatel a odborný redaktor. Díky mé novinářské profesi jsem měl možnost vidět společenské dění z mnoha různých stran a domnívám se, že dnes jsem schopen vidět svět takový jaký je. Jsem optimista a věřím, že každá situace se dá zvládnout a vždy lze dospět k dobrému řešení. Věřím, že odvaha a dodržování principů je pro život nezbytná. Také věřím, že největší síla je ve společné práci. Žádné stromy nerostou do nebe a sám člověk nikdy nedokáže tolik, jako když komunita spolupracuje a navzájem se podporuje. Proto jsem členem KSČM. Věřím, že lze dosáhnout spravedlivější uspořádání naší společnosti, státu, kraje a že toto je přáním většiny občanů naší země. Pokud podpoříte naši stranu v podzimních volbách do Krajských zastupitelstev a také do Senátu mohou se spolehnout, že jsme vždy s lidmi a pro lidi.

Jan Doleček kandidát na senátora pro obvod 78 Zlín.