24. dubna 2022

Kytici jsme letos v Prlově položili jako první

Pod dvou letech kvůli covidu je možno svolat shromáždění občanů. Stalo se to i v sobotu 23. dubna tohoto roku, kdy Obecní úřad Prlov rozeslal pozvánku u příležitosti připomenutí tragédie v této obci. My členové Česko-ruské společnosti Zlín jsme obec navštivili již dopoledne v pátek 22. dubna, abychom položením kytice uctili zde pámatku obětí nacistického vraždění z konce války. Zástupci OV KSČM Vsetín a Zlín uctili památku pak na oficiálním shromáždění v sobotu. Obec pod vedením pana starosty se již v pátek připravovala k této události. Byli jsme důstojně přijati na obecním uřádě a místními ženami, jež pilně připravovaly sál a občerstvení k přivítání vzácných hostí jak je tam tradičně dobrým zvykem jak víme z minulosti.

A co se tehdy v roce 1945 stalo?

Významným střediskem podpory partyzánů vedených Petrem Buďkem byl Prlov. Buďko zde často pobýval u Tomáše Polčáka-Šebíka č.p. 25 nebo u Turýnů č.p. 111. Koncem války se bezpečnostnímu aparátu bohužel podařilo získat poznatky, které jim dopomohly usvědčovat konkrétní lidi ze spolupráce s partyzány.

Tak došlo k tomu, že v pondělí 23. dubna 1945 byla obec Prlov kolem třetí hodiny obklíčena. Obyvatele vyhnali z obydlí. Muži si museli lehnout do bláta z rozloženýma rukama. Poté byli nahnáni do místnosti hostince. Usvědčoval je již zmíněný Oškera, maďarský důstojník i příslušníci jednotky Josef. Byly zapalovány domy a lidé do nich hnáni a stříleno do nich. Zahynula rodina Tomáše Ondráška, manželka Anna, dcera Anežka a synové Jaroslav s Antonínem. Zázrakem se podařilo uniknout z ohně nejstaršímu synu Tomáši Ondráškovi, ale i toho dopadli po čase a usmrtili. V ohni umírali také bratři Tomáš a Jaroslav Hetovi, Marie Růsková a její bratr Antonín Leopold Štalmach, manželé Bohuslav a Terézie Žákovi, manželé Anna a Jan Turýnovi, Antonín Juráň, Jan Ondrášek, Josef Trlica, Oldřich Kovář. Udavačem Oškerou a maďarským důstojníkem při raziích.

V obcí byli označeni partyzáni Antonín Ondráček, Tomáš Heto a Leopold Štach. Tito byli mučeni a pak pověšeni na stromech u Bratřejova nedaleko místa, kde partyzáni přepadli auta maďarské armády. Po exekuci ještě donutili pomocníka partyzánů Jiřího Turýna k odvedení dobytka z vypálených domů. Jeho tělo bylo po válce nalezeno v masovém hrobě v parku vizovického zámku a s ním byla rovněž nalezena těla všech pěti členů rodiny Oškerových včetně zrádce Aloise Oškery.

V Prlově před obecním úřadem stojí památník obětem fašistického běsnění i zde bylo naše zastavení při jarním vzpomínání.

22. 4. 2022 Joža Nesvadba