30. března 2020

Válka s koronavirem, volby a chrliči kravin.

Tak jak jste všichni zjistili v době koronavirové pandemie je Česku EU platná jak mrtvému zimník. Byla zalezlá se všemi nejen jejich úředníky, ale i těmi našimi zástupci – osobnostmi které jste si zvolili. Ano jsme ve válce s koronavirem. Reakce tohoto orgánu je stejná jak s našimi spojenci skutečných minulých válečných období. Celý „Západ včetně Evropských spojenců“ nás zradil a prodal, žádnou pomoc Česku – zemičce uprostřed Evropy neposkytl. Celá tato historická událost – pandemie by pro západní politiku byla jen epizodou kdyby na rozdíl od jejich politické strategie nezasáhla v plné síle i jejich území. Kdo že skutečně Česku aktivně pomohl – odmítaní, také postižení a to i přes zjevnou a tupou komedii už 30 let hlásanou intelektuální pravicí, která pro vidinu svého zisku stojí proti lidu této země. Po celých 30 let si vychovává svou novou generaci podporovatelů a výsledek v době pandemie – systém není připraven, vládě chybí mocenské nástroje, armáda, civilní složky branné a zdravotní výchovy. Mechanismy a systémová opatření, rezervy na základě zkušenosti národa precizovaná po zkušenostech 2. světové války. Mnohé limitující profese zpanštěly, legislativa znepřehledněla a stala se předmětem nekonečných a pomalých diskusí, ve výsledku připouštějící i tzv. „jiný právní výklad“ a systém byl rozmělněn na státní a podnikatelské subjekty, kde zisky jsou hlavně na straně podnikatelských subjektů (také však se stupnicí moci oligarchů a skutečně pracujících podnikatelů), avšak bez zodpovědnosti za situaci ve státě, pracující zaměstnance a na vládu - stát, který podle výkladu pravicové politiky odpovídá za všechno, i když právě z tohoto důvodu hospodaření současného státu je řízeno politikou, kde finance z práce občanů v této zemi (po odečtu podstatné částí zisků nadnárodních společností, divident a financí uložených v daňových rájích) jsou dále zkráceny o financování zbytečných meziskovek a politických subjektů, navyšování odměn liknavých státních zaměstnanců bez dostatečného rozdílu jejich praktické důležitosti. Neúměrné odměňování vrcholových pozic a politiků za „práci“ kde její výše zbytečně navyšuje pro občana nedosažitelnou výši průměrné mzdy ve státě, jako kdyby tato novodobá šlechta měla jiné žaludky a životní potřeby než většina národa.

Dříve zástupci lidu na poslanecké, zastupitelské úrovni i přísedící u soudů byli převážně z řad skutečně pracujících s rozhodujícím hlasem při skutečném hlasování přesto, že byl předložen požadovaný politický směr. Je možné konstatovat,že převážná část rozhodnutí byla v zájmu lidu a k ochraně jejich práva na práci, bydlení, vzdělání, byla zajištěna potravinová, surovinová i průmyslová soběstačnost. Byla to doba kdy si stát vážil svých občanů a chránil je.

Vraťme se však k počátku tohoto pojednání. Koronavirová krize má své pozadí, které se odhalí později až skutečný původce či příčiny nebude už možno stíhat.

Pro nás všechny je rozhodující současnost a překonání této pandemie. Sami si vyhodnoťte nastálý chaos a zásadní životní rozvrat pro mnohé z nás. Hospodářská funkce státu je na dlouhé období rozvrácena, životy lidí ohroženy upřednostňovaným byznysem na všech úrovních. Umírají lidé, většinou senioři, pro které není v posledních 30 letech vytvořeno zázemí odpovídající jejich životním zásluhám. Prodloužený věk dožití nemá pro důchodce systémové naplnění, je opovrhováno jejími zkušenostmi, zásluhami za vybudování toho včem současná generace žije. Není dostatečně využíváno jejich zkušeností a pracovního poptenciálu. Umírají v mnoha případech téměř zapomenuti, mnozí dokonce i na ulici jako bezdomovci. Jsou skutečně lehce zranitelní – jsou staří, přesto i tuto současnou situaci zvládají lépe s rozumem a disciplínou.

Současná vláda je sjednocena, dá se říci zmobilizovaná v době této krize, poplatna svému názvu řeší a bojuje s touto koronavirovou zdravotní pandémii ze všech sil, zvláště při nenavazujících legislativních systémových předpisech a krocích od předcházejících popřevratových vlád.

Zapojilo se množství občanských hrdinů, obětavých, bezejmenných hrdinů. Je nutno jim poděkovat z vřelého srdce. Děkujeme. Společně to zvládneme.

Postrádám však do nedávna mnohdy řvoucí opoziční, pravicové politiky, neziskové organizace. Kde jsou zalezlí? Na tuto kampaň jim chlebodárci už asi peníze nedávají a neplatí je?

Po této zkušenosti, doufám že všichni půjdete k volbám ať už podzimním krajským, či senátním a všichni si uvědomte kdo za vás kopal, kdo vám pomohl i když byl odmítnut. Nechte se zastupovat lidmi práce, ale ne tzv. osobnostmi – převážně chrliči kravin. Děkuji za toto úžasné přirovnání.

Ing. Jordák František 29. 3. 2020