14. ledna 2022

K vládnímu programovému prohlášení nově jmenované vlády na období 2021-25

Je vládní programové prohlášení nově jmenované vlády na období 2021-25 skutečnou vůlí voličů podle předvolebních slibů a hesel, nebo opět nekontrolovatelným slibem kterým přece nezarmouštíš.

Programové prohlášení vlády vydané po třech měsících od jmenování vlády na 50-ti stranách tisku, na svých webových stránkách (jen pro otrlé studijní skupiny, které stejně po přečtení nevyhodnotí skutečné cíle a dopady, bez hlubší zkracující osnovy a nosného programového souhrnu, který vyspecifikuje a vysvětlí skutečné záměry vlády a kroky, kterými chce dosáhnout tato vláda jejich naplnění) už to jen charakterizuje nepřipravenost pravicově orientovaných stran na volební souboj o Změnu vedení a nasměrování Česka po volbách v roce 2021 s plněním do 2025 včetně zdůvodnění cíle naplnit zadání a pokynů EU vč. USA poradců a zednářské lóže. To že by takto složitě formulovaný materiál pochopil byť jen jejich vlastní volič a jeho lídři se dá polemizovat. Toto programové prohlášení vlády 5-ti koalice jen částečně navazuje na heslovité cíle, volební programy 2 koalic a lze s jistotou říci jen vzdáleně volební na programy ODS, TOP 09, STAN, KDU-ČSL a Pirátů jednotlivě, zvláště pokud u těchto 5-ti volebních stran došlo k převzetí řízeni v marketingově reklamním duchu, když přehodnotili volební kampaň a nakonec zcela účelově v průběhu kampaně vstoupili do sestav 3 a 2 koalic jejiž existenci si vymodlili u ÚS a nakonec v průběhu vrcholící kampaně utvořili "5-ti koaliční sestavu" se 108 hlasy v parlamentu. Tento detail sestavy Poslanecké sněmovny (5-ti koalice, SPD, ANO 2011), který je parlamentní anomálií, však nekoresponduje se zněním ústavy a volebním zákonem v detailu následných organizačních struktur, kdy jsou zformovány, schváleny, obvyklé jednací poslanecké kluby i s jejich předsedy a fungují se všemi poskytovanými navýšenými odměnami za účast i práci v dalších výborech sněmovny, které mohou uplatňovat jen poslanecké kluby podle zákona řádně zvolených stran "nikoliv koalice–jednotlivé strany koaličního slepence"!

Je s podivem, že tak extrémně se hlásící Senát se svým uplatňovaným názorem, že jsou vlastně "hlídacím psem" Poslanecké sněmovny, jejiho konání a dodržování práva, ústavní čistoty, etiky najednou mlčí a nekoná!!. Vždyť se jedná o bezprecedentní porušení ústavy ČR a jednacího řádu PS! Ústavní soud se svými nepřekročitelnými výklady zákonů, zásadami i ústavy ČR najednou také mlčí a vyčkává jak to ten "přihlouplý politický plebs země české přežvýká, nebo zdali to přejde či opomene a zapomene". Odkládání jednání, odklánění významu rozhodnutí, jiný právní výklad již tak pokřivených paragrafů je přece každodenní prací našeho právního systému obecně.

Nedopouštějí se vážení senátoři protiústavního, protizákonného konání svým nekonáním a porušení slibu senátora či ústavního soudce?. Zde v tomto případě je obtížné hledat arbitra, protože jsou v tom všichni!! Jen voličům, kteří aspoň trochu vnímají politickou situaci nezbývá než koukat, někdy nevěřícně, co se to děje, na všechno toto dění a manipulace, koukat s otevřenými ústy co všechno je v politice možné a navíc za jejich peníze. Vždyť tyto pány a dámy noblesu, tuto novodobou šlechtu si vlasně platíme, svěřili jsme jim naše peníze, státní kasu a oni všichni, včetně státních úředníků existují a platíme je my občané Česka, mají nám sloužit a my při stávajícím přístupu do toho nemůžeme mluvit, nanejvýš nás přizvou k volbám a jak hlupci přihlížíme všem těm manipulacím, výsledků a následně špatnému hospodaření, které má daleko k nakládání s fin. prostředky i státním majetkem a nerostným bohatstvím země z pohledu řádného hospodáře, zcela zjevné rozhazování a podpora aktivit, které nemají vůbec nic společného s našimi životy, ani životem a kulturou v ČR. To je ta svoboda a demokracie, kde máme občanskou opozici, kde je ta pravda a láska že zvítězí?? Je stávající stav, ustavené poslanecké kluby všech i dílčích stran v souladu s duchem významu voleb, zastupováním občanů, nebo to je zase podvod na voliče.

Kdo nám odpoví, kdo má tu kompetenci v tomto státě, nebo to je opět podvod na voliče ???

11. 1. 2022 Jordák František, předseda ZO KSČM Luhačovice