26. července 2022

KSČM co nejrozhodněji protestuje proti zákazu Komunistické strany Ukrajiny

KSČM co nejrozhodněji protestuje proti nedávnému rozhodnutí ukrajinské justice o trvalém zákazu Komunistické strany Ukrajiny a o zabavení veškerého jejího majetku. Komunisté čelí na Ukrajině perzekuci již od tamního krvavého státního převratu na Majdanu. Po něm bylo útočeno na jejich sekretariáty, členové a stoupenci strany byly napadáni, komunistický tisk byl zakazován a Komunistické straně Ukrajiny bylo bráněno v účasti ve volbách.

Zákaz Komunistické strany Ukrajiny je součástí aktuální vlny represe namířené proti ukrajinské opozici, odehrávající se na pozadí v zemi probíhajícího konfliktu. Vedle dalších stran a organizací je namířena především proti ukrajinským komunistům. Velký mezinárodní ohlas vyvolalo například uvěznění prvního tajemníka Leninského komunistického svazu mládeže Ukrajiny Michaila Kononoviče a jeho bratra Alexandra. Oba bratři jsou již měsíce vězněni za svou komunistickou činnost, ve vězení byli vystaveni mučení a jejich život je v trvalém ohrožení.

KSČM deklaruje svou plnou solidaritu s ukrajinskými komunisty. Požaduje obnovení legality Komunistické strany Ukrajiny a ukončení všech antikomunistických represí v zemi. Vyzývá k okamžitému propuštění bratrů Kononovičových a všech dalších ukrajinských politických vězňů vězněných za komunistické aktivity.

22. 7. 2022 Vedení KSČM - kscm.cz

14. července 2022

KSČM: Rovné podmínky všem zemědělcům

Ve stínu současných problémů a korupčních kauz pravicové vlády P. Fialy se ztrácí protesty zemědělců, kteří již od ledna vystupují proti vládou schválenému novému nastavení dotací na období mezi lety 2023 až 2027. Jde především o změnu takzvané redistributivní platby, kterou zemědělci dostávají na prvních 150 hektarů půdy. Na dotační období 2023-2027 to bude 23 % z celkové částky na přímé platby, původně bylo plánováno 10 %. Více peněz tak dostanou malí farmáři. Přesun peněz k menším farmářům povede k tomu, že střední a větší podniky nebudou schopné konkurovat firmám z okolních zemí. Již nyní mnoho zemědělců prodává své výrobky na hranici výrobních nákladů a přežívá právě díky dotacím. Nyní tak hrozí, že se produkční zemědělci kvůli novému nastavení dotací ocitnou na hranici přežití a budou muset omezovat výrobu či své podniky prodávat. Vedle tohoto nového nastavení dotací, které znevýhodňuje střední a velké zemědělce, na zemědělce jako ostatně na všechny dopadá nekontrolovaný růst cen energií a v jejich případě i krmiv.

KSČM vyzývá vládu P. Fialy, aby přestala před problémy zemědělců zavírat oči a nastavila rovné podmínky pro všechny, tedy jak drobné zemědělce, tak i střední a velké zemědělské podniky. Je potřeba zamezit levným dovozům potravin ze zahraničí a pomoci domácí produkci.

KSČM požaduje obnovení soběstačnosti v zemědělských produktech našeho zeměpisného pásma a regulaci často nesmyslně velkých rozdílů mezi nákupní cenou u výrobce a prodejní cenou u obchodníků. Je potřeba zamezit tomu, aby si obchodní řetězce diktovaly, za jaké ceny budou od producentů nakupovat. KSČM odmítá likvidaci českého zemědělství a další prohlubování závislosti na zahraničních dovozech.

13. července 2022 - kscm.cz

3. června 2022

Otevřený dopis Vládě ČR

Úřad vlády ČR

nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1

Pane premiére, ministryně a ministři,

inflace v České republice dosahuje nejvyšší úrovně od vzniku samostatného státu. Závratně rostou ceny energií i zboží každodenní spotřeby, dochází k drastickému znehodnocování celoživotních úspor. To vše hluboce zasahuje do životů všech občanů České republiky. Čím dál více občanů se dostává do dluhových pastí, na hranici chudoby i pod ni. Statistika je v tomto ohledu děsivá. Na konto si vaše vláda může připsat zvýšení počtu lidí v chudobě o 100 %, což bohužel není podle všeho konečné číslo.

Opatření, která doposud vaše vláda přijala, jsou kosmetického rázu a pro občany nemají takřka žádný význam. Na rozdíl od zahraničí, a to včetně západních zemí, kam jste slibovali, že ČR dostanete, vy necháváte vše na zádech občanů. Požadujeme, aby náklady krize nesly především nadnárodní firmy, vysokopříjmové skupiny a bohatí. Na situaci, kdy si mají občané ztlumit topení a oblékat teplé svetry, vydělávají nejvíc právě energetické firmy.

Vámi přijatá trojí valorizace důchodů není ani korunu nad rámec toho, co vám přikazuje zákon. Platy většiny pracovníků veřejné sféry jste zmrazili. Naprosto nereagujete na oprávněné požadavky pracovníků úřadů práce, ale ani jiných! Stejně tak jste zastavili růst poplatků za státní pojištěnce pro zdravotní pojišťovny. Výplaty dávek, řešící energetickou chudobu, narážejí na administrativní nároky a jsou minimální. Sociální tarif na energetiku připravovaný vaší vládou nemá smysl ani komentovat.

Vláda v Maďarsku sáhla k mimořádnému zdanění společností ve vybraných sektorech s cílem co nejvíce pomoci svým občanům zasaženým drastickým růstem cen energií, pohonných hmot a dalšího zboží. Ve Velké Británii zdaní 25 % zisk ropných a plynárenských společností, aby pomohli nejchudším domácnostem. Vy jen hledáte výmluvy a důvody, proč občanům nemůžete pomoci.

Přitom recepty jsou jednoduché. Vše začíná drahým nákupem na burze. Jménem KSČM vás vyzýváme, abyste okamžitě přešli na přímé kontrakty s producenty elektřiny v ČR.

V oblasti regulované části ceny KSČM navrhuje uhradit poplatky za obnovitelné zdroje energií a nahradit soukromé distributory energie státní firmou. Ve spojení se zastropováním cen pak dále navrhujeme nulovou DPH, což výrazně sníží koncovou cenu pro nás spotřebitele.

Energetická krize po vás vyžaduje rovněž dořešit fungování dosud polostátní ČEZ, kde stát vlastní 70 % akcií. Energetická bezpečnost státu je důležitější než soukromé zájmy! KSČM vás vyzývá, aby stát v ČEZ stoprocentně převzal kontrolu tradiční výroby elektřiny a její distribuci, a sehrál zásadní roli při dostavbě jaderných elektráren. Stát musí také odkoupit zásobníky plynu od německé RWE. Odpovědnost za doplňování rezerv musí garantovat stát a nikoli soukromé zahraniční subjekty! Kvůli vysokým cenám vaše vláda vybírá od občanů více prostřednictvím DPH. ČEZ generuje astronomické zisky. Je třeba tyto prostředky použít na pomoc občanům. Nezavírejte konečně před problémy občanů oči a skoncujte s trapnými výmluvami, že nemůžete nic dělat!

V Praze dne 3. 6. 2022 členky a členové VV ÚV KSČM

kscm.cz

19. května 2022

Cesta za památníky a památníčky

Cesta za památníky a památníčky v okrese Zlín ze dne 8. 5. 2022. Posíláme fota – Uskutečnila ji Česko ruská společnost Zlín ve spolupráci s OV KSČM Zlín a Levicovým klubem žen Amalie Randýskové.

Je u nás tato záležitost ke dni vítězství tradiční záležitostí, kdy klademe karafiáty na tato místa, setkáváme se s lidmi. Milé bylo setkání s paní místostarostkou obce Žlutava a panem starostou partyzánské obce Březnice nad Zlínem, který právě chystal pietní akt položení věnců pro občany a hosty obce. Bohužel zatím neznámý útočník poškodil památník rudoarmějci Russakovovi, jež položil život za naši svobodu v obci Hřivínův Újezd poblíž Luhačovic. Místní ani pomník neozdobili květinami ani se nepokusili jej očistit a ani nevyvěsili státní vlajku na stožár vedle něj...

Dále jsme navštívili obec Biskupice u Luhačovic kde je pěkný pomník osvoboditelům. Malý pomníček padlému neznámému vojákovi Rudé armády je místními udržován v obci Bohuslavice u Zlína. V parku mezi internáty ve Zlíně je nenápadná busta Václava Chada, odbojáře, kterého zde zastřelili při útěku dne 24. února 1945 ze služebny zdejšího gestapa, kde byl právě vyslýchán pro svou činnost v organizaci Naše Pravda. Posledním naším zastavením byl pískovcový pomník kapitánu Smirnovovi, který padl v boji 2. května 1945 v místní části Zlína-Jaroslavicích.

Čest a sláva našim osvoboditelům, odbojářům, partyzánům jihovýchodní Moravy. Vzpomínku věnujeme také občanům umučeným a popraveným v nacistických káznicích a koncentračních táborech.

S pozdravem Joža Nesvadba Otrokovice

15. května 2022

Projev K. Konečné na XI. sjezdu KSČM

„Mám se nejhůř za celý život!“…řekla mi v týdnu u obchodu jedna žena s malým dítětem v kočárku. Realita České republiky v roce 2022. Když Václav Havel ve svém novoročním projevu v roce 1990 řekl, že naše země nevzkvétá, měl pravdu. Ovšem zapomněl dodat, že pro mnohé nebude vzkvétat ještě za více než 30 let. ...

14. 5. 2022 nasepravda.cz - XI. Sjezd KSČM

6. května 2022

KSČM požaduje demisi ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky

Inflace, drahota a obavy z budoucnosti dopadají na občany ČR. Občané jsou každý den konfrontováni s růstem cen a neschopností vlády situaci řešit. Od vlády ČR (ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Piráti a Starostové) slyší jen sliby a zase jen a pouze sliby!

Když se vláda konečně rozhoupe a navrhne příspěvek 5000 Kč na dítě pro rodiny do celkových příjmů ve výši milion korun za rok, ani neví, zda to bude z hrubého nebo čistého, zda započítá jen sezdané nebo i spolu žijící partnery. Neví, kdo z rodičů získá podporu při rozdílné péči a jak to bude s různě bydlícími, živnostníky apod. Až následně řeší problémy se získáváním dat pro určení nároku a stěžuje si na složitost. Jako by lidé nebyli ve složité situaci už nyní, a ne až v srpnu, kdy plánuje výplatu této dávky – nepochybně v souvislosti s volbami v září.

Je to absolutní selhání ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky z KDU-ČSL!

• Neřeší ohrožení ztráty bydlení, což je více než 500 tisíc lidí, z toho 100 tisíc dětí.

• Neřeší úroveň růstu životního minima k zabezpečení důstojného života.

• Neřeší adresné dávky pro opravdu potřebné.

• Neřeší pracující chudobu.

• Navrhovaná valorizace důchodů je již nyní nedostatečná.

KSČM požaduje reálnou, adresnou a rychlou pomoc potřebným! Nutná jsou systémová opatření proti zdražování směřující k soběstačnosti, suverenitě a solidaritě.

KSČM požaduje demisi ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky, který není schopen zabezpečit potřebnou pomoc pro občany! Odmítáme, že se vláda nemá starat o své občany.

6. 5. 2022 kscm.cz - VV ÚV KSČM

29. dubna 2022

První máj je symbolem dvou

S Josefem Skálou ke Svátku práce 2022

Moc ráda bych byla s Vámi všemi na 1. máje - Svátku práce, ale bohužel den má jen 24 hodin, a tak v neděli zvládnu navštívit jen nacisty vypálené Javoříčko a odpoledne budu vystupovat v Praze (https://facebook.com/events/s/1-maj-z... proto jsem pro Vás natočila spolu s nominantem KSČM na prezidenta krátkou zdravici. ...

P. S. Nezapomeňte si dnes koupit nový týdeník Naše pravda‼

29. 4. 2022 youtube.com - Kateřina Konečná a Josef Skála

facebook.com - KSČM

facebook.com - Kateřina Konečná

22. dubna 2022

KSČM podporuje požadavky odborářů Úřadu práce ČR

KSČM vyslovuje podporu oprávněným požadavkům odborářů sdružených v Podnikovém výboru odborových organizací při Úřadu práce ČR. Ti v souvislosti s rekordní inflací a mohutným nárůstem drahoty požadují navýšení platů zaměstnanců veřejné sféry tak, aby jejich výše reálně neklesala. Symbolicky od 1. máje, Svátku práce, proto také vyhlašují stávkovou pohotovost. Jak uvedl Odborový svaz státních orgánů a organizací, je vyhlášení stávkové pohotovosti důsledkem neochoty současné vlády a ministerstva práce problém zaměstnanců úřadů práce jakkoliv řešit. Úřady práce přitom nyní čelí velkému nárůstu agendy spojené, mimo jiné, s aktuální migrační vlnou související s konfliktem na Ukrajině. KSČM vyhlášení stávkové pohotovosti zaměstnanců Úřadu práce ČR podporuje, stejně jako všechny další kroky vedoucí k navýšení platů a mezd zaměstnanců ve veřejném i soukromém sektoru. KSČM je vždy na straně pracujících!

22. 4. 2022 kscm.cz - VV ÚV KSČM

20. dubna 2022

Z Ploštiny k 77. výročí osvobození

Posílám co jsem dnes po návštěvě vypálené osady Ploština v Den výročí jejího tragického konce 19. dubna 1945 vyvěsil na fcb:

Dnes 19. dubna je smutné výročí, kdy v roce 1945 byla za spolupráci s partyzány brigády Jana Žižky vypálena německým fašistickým komandem z Vizovic pasekářská osada Ploština u Valašských Klobouk. Oheň vzal tehdy životy obyčejných pracovitých lidí z valašských kopců jen pár dnů před koncem války. Napomohli k tomu i dva zrádci, jež se vetřeli mezi partyzány a v nestřežené chvíli oddíl opustili aby podali informaci Němcům. Ti se i zde krutě pomstili. Dnes jsme Ploštinu navštívili a položili malý karafiát u kostelíka kde nyní jsou pamětní desky se jmény upálených mužů, žen a dětí zde na pasekách pobývajících. Pamětníci již z našich životů odešli a zůstaly jen písemné zmínky, fotografie, knihy a dokumenty o tom co byl u nás fašismus a jak se právě zde projevil. O to více dnes musíme tyto zvěrstva lidem a těm nejmladším připomínat, protože fašismus a nacismus tiše přežívá a ve vhodných podmínkách za překrucování dějinných faktů přežívá a snaží se bohužel nejen i u nás uchopit svou moc nad lidmi a společností.

Ostatní areál Národního kulturního památníku je nyní v rekonstrukci z peněz kraje Zlín a je oplocen. Je vidět stavební ruch.

Navštívili jsme také hrob obětí ploštinské tragédie a dvou sovětských partyzánů v obci Újezd u Valašských Klobouk, kde byla také položena malá kytička a věneček od delegací Česko ruské společnosti Zlín a OV KSČM ve Zlíně včele s Josefem Nesvadbou a Ing. Dagmar Butnikošarovskou, předsedkyní OV KSČM. Obec Újezd u Valašských Klobouk ovšem asi pozapomněla po velikonočním pondělku na tuto událost, a toto místo vyzdobit. Tak jsme vznesli osobně dotaz na přítomného pracovníka úřadu, ale ten žel nevěděl zda tam vedení obce nějaké květiny položí. ...

Děkujeme všem kdo spolu s námi dnes nezapomněli.

19. 4. 2022 Josef Nesvadba - facebook.com

Z minulých výročí kscm.zlin.cz Ploština žaluje

11. dubna 2022

Výzva vládě České republiky od delegátů krajské konference

U příležitosti připomenutí si okupace Čech a Moravy vojsky nacistického Německa

Každoročně je zpochybňován odkaz prezidenta ČSR Dr. Edvarda Beneše a jeho dekretů vydaných z rozhodnutí vítězných mocností II. světové války. Jde zejména o odsun Němců z českého prostoru. Z bývalých domovů českých rodin. Z odsunu byli vyjmuti ti příslušníci německé národnosti, kteří se neprovinili vlastizradou. Zapomíná se na historická fakta, že nejprve vyhnali z jejich domovů Němci Čechy v roce 1938, a to krutě a násilně. Před záborem pohraničí bylo zabito 100 strážců hranic, na Drahanské vysočině bylo vysídleno 14 osad, na Jižní Moravě muselo odejít z domovů 250 000 českých občanů. Ve středních Čechách bylo pro potřeby Wermachtu a SS vystěhováno Neveklovsko a Sedlčansko. Odmítáme obvinění, že odsun českých němců bylo vyhnání a nespravedlivé rozhodnutí.

Nedočkali jsme se dodnes omluvy sudetských Němců za lidské oběti a materiální škody.

1. Požadujeme, aby Vláda ČR nepodpořila konání sudetoněmeckých sněmů na území ČR a její členové se nezúčastňovali, ale nepodpořila ani činnost sudetoněmecké kanceláře.

2. Cesta ke smiřování nemůže vést nastolováním revanšistických požadavků a zastíráním historické pravdy.

3. Veškeré projevy nacismu a fašismu uvedené do života České republiky průkazně usměrnit a specifikovat v legislativě.

4. Vyzýváme uplatnění vládou vyzvat Německo, USA k nápravě válečných reparací a omluvy za bombardování Prahy, Plzně, Zlína a zbytečné mrtvé.

11. 4. 2022 zlin.kscm.cz - Z usnesení krajské konference

9. dubna 2022

KSČM varuje před dalším omezením dostupnosti zdravotní péče!

Po covidové krizi dopadá na českou ekonomiku a zároveň i na české zdravotnictví ozbrojený konflikt na Ukrajině. Zpomaluje ekonomický růst a roste dvojciferná inflace. COVID-19 v letech 2020 a 2021 přinesl enormní náklady. Sektor zdravotních pojišťoven proto musel mobilizovat rezervy na účtech, ty se ale rychle vyčerpají. Zmrazení plateb za státní pojištěnce na rok 2022, které schválila pravicová vláda Petra Fialy, situaci dál zhoršilo. Ozbrojený konflikt výrazně zhoršuje situaci zdravotních pojišťoven a parametry, na kterých stojí zdravotně pojistné plány, zejména pokud jde o odhad vývoje pojistných odvodů. Tvrdě odmítáme doplácet za naše zdraví!

Do ČR může přijít až půl milionu uprchlíků z Ukrajiny. Pokud získají azylový statut, přebírá je jako státní pojištěnce VZP (ostatní pojišťovny zatím běžence nepřijímají). Koncem března registrovala VZP 240 tisíc ukrajinských pojištěnců. Platba za azylanta je 1967 korun měsíčně, což je 5,5 miliardy korun ročně navíc. K tomu lze přidat i náklady na mimořádné očkování migrantů, jejichž proočkovanost je výrazně nižší. Již nyní hlásí obvodní lékaři přetížení systému a nutnost zvýšení finančních úhrad za nové pacienty. Fronty na zubaře již známe a na operace také! Co senioři a kapacita pečovatelských služeb? A vládu to nechává chladnou!

Náklady na péči pro azylanty by mohla snížit jejich ekonomická aktivita. Je třeba, aby aspoň třetina uprchlíků, kteří tu zůstanou déle, byla výdělečně činná (zatím je mezi ukrajinskými migranty v ČR asi 100 tisíc dětí). Pediatři křičí – je nás málo, nezvládneme to. Nutně potřebujeme zvýšit počet dětských lékařů! Hrozí nutnost přerozdělení pacientů do dalších zemí, jinak by mohlo dojít ke krizovým opatřením a k omezování přístupu ke zdravotní péči pro občany České republiky.

Na tyto okolnosti se musí už myslet v rámci dohodovacího řízení pro plánování úhrad na příští rok, včetně valorizace státních plateb za pojištěnce na rok 2023. Pravicová vládní koalice ale na toto téma mlčí! Pro KSČM je zdraví našich občanů na prvním místě!

Požadujeme zachování kvality, dostupnosti i rozsahu zdravotních služeb pro občany ČR a odmítáme jakékoli omezování úhrad zdravotních pojišťoven vůči poskytovatelům zdravotních služeb, lékařům a nemocnicím. I české děti, nemocní a senioři potřebují dostupnou zdravotní péči!

8. 4. 2022 kscm.cz - VV ÚV KSČM

30. března 2022

Zdražování NE, potravinové soběstačnosti ANO!

KSČM dlouhodobě upozorňuje na potravinovou závislost České republiky a s tím související absolutně neúměrné zisky zahraničních dodavatelů. Ceny potravin jsou u nás mnohdy vyšší než v Německu či jiných státech! Rostou ceny masa, ovoce, zeleniny, mouky, v podstatě všech potravin. Vepřové maso v krátké době zdraží až o 40 %, hovězí o 35 %. Naše země je přitom právě ve vepřovém mase ze všech hlavních živočišných komodit nejméně soběstačná.

Odborníci upozorňují na zdražování dalších potravin, zejména mléka o 18 %, cukru o 24 % či brambor o 15 %. EU se zbavila pěstování slunečnice, takže 95 % světové produkce pochází z Ruska a Ukrajiny. To ovlivní ceny a nedostatek slunečnicového oleje. KSČM připomíná již 33 let na volným trhem řízenou likvidaci našeho zemědělství! Československá socialistická republika byla soběstačná a nemusela žádné z těchto komodit dovážet, zemědělství bezprostředně naplňovalo potřeby lidu.

Zemědělce napříč Evropou, i v ČR trápí také extrémně vysoké ceny průmyslových hnojiv. Ty se v důsledku energetické krize zvýšily třeba až na šestinásobek úrovně roku 2020. To vede ke zdražení pšenice až o 40 % a samozřejmě následně pečiva, které může dosahovat cen až o několik desítek procent vyšších. Dočkáme se chleba za 100,- Kč a rohlíků za 10,- Kč?

Ohrožení pro naše zemědělce představuje i nucený reexport přebytků jiných zemí EU (např. Polska nebo Španělska), které před sankcemi EU mířily do Ruska a Běloruska. Hrozí tak krach našich pěstitelů jablek a naše chovatele zlikvidují krátkodobé neřízené dovozy dotovaných přebytků masa. Ceny to dlouhodobě nesníží a jen zvedne zisky nadnárodních potravinových řetězců.

Vláda Petra Fialy zatím nepřišla s žádným konkrétním řešením, pouze vykřikuje, jak se naši občané musí uskromnit a utáhnout opasky!!!

KSČM požaduje státní zásahy do potravinového a energetického trhu k udržení přijatelných cen potravin pro občany!

• Cenovou regulaci zabezpečující stabilitu trhu s energiemi! KSČM požaduje ceny energií zastropovat na úrovni roku 2020 +25 %.

• Tržní zásahy Státního zemědělského intervenčního fondu bránící zdražování potravin!

• Správou státních hmotných rezerv a Státním podnikem ČEPRO nastavení cen benzínu na 35 Kč/l pro koncového zákazníka.

• Nulové DPH na základní potraviny a zákaz jejich vývozu!

26. 3. 2022 kscm.cz - VV ÚV KSČM

11. března 2022

Nečinnost vlády musí skončit

Vláda Petra Fialy stále neřeší dramatické zdražování v ČR, zejména prudký růst cen potravin a energií. KSČM požaduje okamžité zásahy, chránící zájmy občanů ČR. Nejrychlejším krokem je využití zákona o cenách, zejména ustanovení o cenovém moratoriu. V ČR by měly být především zastropovány ceny pohonných hmot ve státním podniku ČEPRO, který vlastní čerpací stanice EuroOil. Tím se vytvoří konkurenční prostředí pro pumpaře, kteří spekulativně ženou ceny paliv nahoru. Toto řešení podpoří jak průmysl, tak i velmi rychle pomůže občanům. Dalším krokem je srovnání nepřímých daní na pohonné hmoty s okolními zeměmi. Efekt je ovšem zpožděný a nemusí se celý promítnout do cen. Snížení by však vyžadovalo výjimku z pravidel EU a velký výpadek ve státním rozpočtu.

Prvořadým úkolem vlády by mělo být maximální urychlení dostavby jaderných elektráren a prodloužení, po dobu energetické krize, životnosti našich tradičních elektráren a zachovat těžbu uhlí. KSČM navrhuje okamžité zastavení evropského Green Dealu!

Dalšími požadavky KSČM jsou: nulová sazba DPH u základních potravin, narovnání dotační politiky, podpora českých výrobců a potravinová soběstačnost, včetně vyjednání výjimky u EU. Zavést důslednou kontrolu, vedoucí k zastavení růstu konečných cen pro spotřebitele a tím zamezit možnost jejich zneužívání spekulanty a obchodními řetězci. KSČM odmítá řešit výpadek výběru daní ve státním rozpočtu dalšími asociálními škrty.

Z koncepčních kroků pak KSČM požaduje:

Konec obchodování s emisními povolenkami = dlouhodobé snížení cen energií!

Snížení DPH u energií = krátkodobé snížení cen energií!

Zastropování cen pohonných hmot = stabilita a předvídatelnost na trhu!

Nulová sazba DPH u základních potravin = pomoc nejpotřebnějším občanům!

Efektivní využití zákona o cenách = konec šoků v peněženkách občanů!

11. 3. 2022 kscm.cz - VV ÚV KSČM kscm.cz... .pdf

27. února 2022

Neschopnost a pasivita vlády ohrožuje sociální smír

Rozpočtové provizorium být nemuselo! Jeho zdůvodnění byly jen silácké řeči. Ve skutečnosti však vláda nenavrhla rozpočet nijak zásadně nový. Na odiv stavěná úspornost vlády v návrhu státního rozpočtu se opírá jen o účetní trik. Je to zatím jen číselná hra s inflací, navýšenými příjmy bez jakýchkoliv aktivních daňových opatření. Návrhy ODS+TOP09+KDU-ČSL+Pirátů+STAN ve svém důsledku znamenají, že bohatí nadále více bohatnou a chudí ještě více chudnou! Díky inflaci se tak stále snižují reálné příjmy a ničí drobné úspory. KSČM prosazuje návrat k progresivnímu daňovému systému, bez toho ozdravit veřejné finance nebude možné. Ať krizi zaplatí bohatí!

Také náprava výdajové politiky zůstává jen na papíře a je návratem do éry tupých škrtů. V návrhu rozpočtu vláda nenalezla způsob, jak rozumně šetřit. Nejšílenější škrt je zrušení předchozího navýšení plateb za státní pojištěnce. Rezervy zdravotních pojišťoven jsou ohroženy! Hrozí snížení dostupnosti zdravotní péče, to KSČM zásadně odmítá! KSČM odmítá i dvojí kvalitu zdravotní péče.

Dalším problémem je drahá energie, která se v ČR vymkla kontrole a ničí lidi. Energetická chudoba postihuje zejména domácnosti s nízkými a středními příjmy. Špatná situace v energetice má vliv i na zaměstnanost, výrobu a růst spotřebitelských cen. Je nezbytné přijmout rychlá a účinná opatření na zmírnění dopadu na nejzranitelnější osoby, ale i na menší podniky a energeticky náročná průmyslová odvětví.

Vláda ČR však odmítá realizovat návrh KSČM na zavedení cenových stropů a poskytování dostatečných kompenzací. Nemůžeme levně vyrábět, prodávat a pak draho nakupovat zpět. Občané tak zůstávají opět sami, bez reálné a nebyrokratické pomoci. KSČM nebude nikdy podporovat řešení na úkor většiny občanů! Její program je programem pro dolních deset milionů!

25. 2. 2022 kscm.cz - VV ÚV KSČM

23. února 2022

Stanovisko vedení KSČM k vyostřené situaci mezi Ruskem a Ukrajinou

KSČM soustavně protestuje proti aktuálnímu dramatickému zhoršení mezinárodní situace v Evropě a hrozbě nového válečného konfliktu. Jedním z důsledků této krize je včerejší uznání Luhanské lidové republiky a Doněcké lidové republiky ze strany Ruské federace. Viníkem stávající eskalace není zdaleka jen Rusko, ale také USA, Evropská unie a pakt NATO, stojící za kyjevským režimem, vojensky dlouhodobě útočícím na obyvatele Donbasu.

KSČM vždy podporovala východisko z ukrajinské krize skrze mírové Minské dohody a požadovala jejich dodržování. I nyní KSČM prosazuje mírové řešení současné situace na základě diplomatických jednání a mezinárodního práva.

22. 2. 2022 kscm.cz - Mediální úsek ÚV KSČM

16. února 2022

Ami, go home!!!

KSČM proti přítomnosti vojsk USA na našem území

... začaly několikadenní přesuny jednotek Armády USA přes území České republiky směrem na východ. Do soboty 26. února bude přes naši zemi přejíždět v sedmi konvojích na 1500 vojáků se 700 kusy vojenské techniky. S přítomností vojsk USA na území České republiky rozhodně nesouhlasí komunisté.

»Současný přesun jednotek vojsk USA přes naše území je součástí provokačních manévrů Saber Strike 2022. To se děje na pozadí nebezpečné eskalace mezinárodního napětí související s krizí ohledně Ukrajiny. Jedná se tak o nebezpečnou vojenskou akci, která bez jakýchkoliv pochyb přispívá k nárůstu nebezpečí nové válečné tragédie v Evropě,« uvedl pro HaNo místopředseda Ústředního výboru KSČM Milan Krajča. ...

15. 2. 2022 ihano.cz - (zmk)

Demonstrace-proti-valce-a4.pdf Praha.kscm.cz

2. února 2022

Tisková zpráva předsedkyně KSČM K. Konečné k postupu KSČM při volbě prezidenta

KSČM vyšle do boje o Pražský hrad Josefa Skálu. Než jej necháte onálepkovat různými novináři a samozvanými komentátory, zkuste jej porovnat s tím, co se zatím v prezidentském klání nabízí. Pak Vám jednoznačně - nejste-li miliardář nebo tunelář - musí vyjít jako nejlepší volba.

Více informací, včetně toho, jak můžete Josefa Skálu v jeho kandidatuře podpořit, se dozvíte na tiskové konferenci ve čtvrtek 10.2. ve 12:00 hodin v sídle KSČM v Praze. Pak Vás samozřejmě budu informovat i touto cestou.

2. 2. 2022 Kateřina Konečná, předsedkyně KSČM kscm.cz - Mediální úsek ÚV KSČM

23. ledna 2022

KSČM je připravena bojovat za zájmy pracujících a seniorů

Programové prohlášení nové vlády Petra Fialy je spojením velmi obecných a přitom značně rozporuplných slibů a také ambicí. Jejich realizace tvrdě dopadne na mnohé zaměstnance, starobní důchodce a sociálně ohrožené skupiny.

Přes řeči o přechodu na úsporný rozpočet v programu vlády zcela chybí závazný termín konsolidace veřejných financí a o jaký mix opatření se bude opírat. KSČM odmítá, aby výsledkem byl negativní dopad na životní úroveň lidí a konkurenceschopnost ekonomiky.

Česká ekonomika po předchozích ekonomických lockdownech ožívá, přesto reálná hodnota platů a mezd s ohledem na vysokou inflaci bude klesat. Letos už nedochází ke změně tarifů ve veřejném sektoru a platový růst většiny má být zmrazen. Růst mezd nepokryje inflaci. To odmítáme.

Před hrozbou energetické chudoby neochrání omezené kompenzace za energie spojené s frontami na dávky v hmotné nouzi. Je nedůstojné toto požadovat od lidí, kteří to nezpůsobili. Je nezbytné posílit roli státu a nebát se zastropovat ceny energie pro maloodběratele a fyzické osoby. KSČM požaduje ceny energií zastropovat na úrovni roku 2020 +25 %.

Vládní představa o sociální udržitelnosti penzí je zcela mlhavá. Bez mimořádné valorizace nejbližší vývoj důchodci nezvládnou. Již dnes mnozí senioři vypínají topení a s obavami sledují růst svých životních nákladů. Uvažuje se o zdanění důchodů a roste znovu tlak na prodloužení věku odchodu do důchodu. To je pro komunisty nepřijatelné.

Dohadovací řízení o úhradách ve zdravotnictví na další období je velmi nejisté. Řešením nemohou být ústupky v systému odvodů sociálního a zdravotního pojištění nebo akcent na dobrovolné individuální připojištění. Znamená to nerovnost v poskytování těchto služeb a jejich posun k privatizaci. To KSČM také odmítá.

Vláda, která šetří miliardy na daních pro bohaté a utrácí obří miliardy na drahých vyzbrojovacích projektech, není vláda pro lidi.

KSČM je připravena na tvrdé střety o budoucnost našich občanů.

22. 1. 2022 kscm.cz - ÚV KSČM

14. ledna 2022

K vládnímu programovému prohlášení nově jmenované vlády na období 2021-25

Je vládní programové prohlášení nově jmenované vlády na období 2021-25 skutečnou vůlí voličů podle předvolebních slibů a hesel, nebo opět nekontrolovatelným slibem kterým přece nezarmouštíš.

Programové prohlášení vlády vydané po třech měsících od jmenování vlády na 50-ti stranách tisku, na svých webových stránkách (jen pro otrlé studijní skupiny, které stejně po přečtení nevyhodnotí skutečné cíle a dopady, bez hlubší zkracující osnovy a nosného programového souhrnu, který vyspecifikuje a vysvětlí skutečné záměry vlády a kroky, kterými chce dosáhnout tato vláda jejich naplnění) už to jen charakterizuje nepřipravenost pravicově orientovaných stran na volební souboj o Změnu vedení a nasměrování Česka po volbách v roce 2021 s plněním do 2025 včetně zdůvodnění cíle naplnit zadání a pokynů EU vč. USA poradců a zednářské lóže. To že by takto složitě formulovaný materiál pochopil byť jen jejich vlastní volič a jeho lídři se dá polemizovat. Toto programové prohlášení vlády 5-ti koalice jen částečně navazuje na heslovité cíle, volební programy 2 koalic a lze s jistotou říci jen vzdáleně volební na programy ODS, TOP 09, STAN, KDU-ČSL a Pirátů jednotlivě, zvláště pokud u těchto 5-ti volebních stran došlo k převzetí řízeni v marketingově reklamním duchu, když přehodnotili volební kampaň a nakonec zcela účelově v průběhu kampaně vstoupili do sestav 3 a 2 koalic jejiž existenci si vymodlili u ÚS a nakonec v průběhu vrcholící kampaně utvořili "5-ti koaliční sestavu" se 108 hlasy v parlamentu. Tento detail sestavy Poslanecké sněmovny (5-ti koalice, SPD, ANO 2011), který je parlamentní anomálií, však nekoresponduje se zněním ústavy a volebním zákonem v detailu následných organizačních struktur, kdy jsou zformovány, schváleny, obvyklé jednací poslanecké kluby i s jejich předsedy a fungují se všemi poskytovanými navýšenými odměnami za účast i práci v dalších výborech sněmovny, které mohou uplatňovat jen poslanecké kluby podle zákona řádně zvolených stran "nikoliv koalice–jednotlivé strany koaličního slepence"!

Je s podivem, že tak extrémně se hlásící Senát se svým uplatňovaným názorem, že jsou vlastně "hlídacím psem" Poslanecké sněmovny, jejiho konání a dodržování práva, ústavní čistoty, etiky najednou mlčí a nekoná!!. Vždyť se jedná o bezprecedentní porušení ústavy ČR a jednacího řádu PS! Ústavní soud se svými nepřekročitelnými výklady zákonů, zásadami i ústavy ČR najednou také mlčí a vyčkává jak to ten "přihlouplý politický plebs země české přežvýká, nebo zdali to přejde či opomene a zapomene". Odkládání jednání, odklánění významu rozhodnutí, jiný právní výklad již tak pokřivených paragrafů je přece každodenní prací našeho právního systému obecně.

Nedopouštějí se vážení senátoři protiústavního, protizákonného konání svým nekonáním a porušení slibu senátora či ústavního soudce?. Zde v tomto případě je obtížné hledat arbitra, protože jsou v tom všichni!! Jen voličům, kteří aspoň trochu vnímají politickou situaci nezbývá než koukat, někdy nevěřícně, co se to děje, na všechno toto dění a manipulace, koukat s otevřenými ústy co všechno je v politice možné a navíc za jejich peníze. Vždyť tyto pány a dámy noblesu, tuto novodobou šlechtu si vlasně platíme, svěřili jsme jim naše peníze, státní kasu a oni všichni, včetně státních úředníků existují a platíme je my občané Česka, mají nám sloužit a my při stávajícím přístupu do toho nemůžeme mluvit, nanejvýš nás přizvou k volbám a jak hlupci přihlížíme všem těm manipulacím, výsledků a následně špatnému hospodaření, které má daleko k nakládání s fin. prostředky i státním majetkem a nerostným bohatstvím země z pohledu řádného hospodáře, zcela zjevné rozhazování a podpora aktivit, které nemají vůbec nic společného s našimi životy, ani životem a kulturou v ČR. To je ta svoboda a demokracie, kde máme občanskou opozici, kde je ta pravda a láska že zvítězí?? Je stávající stav, ustavené poslanecké kluby všech i dílčích stran v souladu s duchem významu voleb, zastupováním občanů, nebo to je zase podvod na voliče.

Kdo nám odpoví, kdo má tu kompetenci v tomto státě, nebo to je opět podvod na voliče ???

11. 1. 2022 Jordák František, předseda ZO KSČM Luhačovice

27. listopadu 2021

Stanovisko KSČM k aktuální politické situaci

Oblepili Česko obřími billboardy slibujícími změnu. Zatím ale ministrem vnitra udělají učitele Rakušana. Ministrem práce a sociálních věcí zemědělce Jurečku. Aby se dostalo na všechny, novou funkci ministra pro digitalizaci vymysleli pro pirátského předsedu Bartoše. Ministrem zdravotnictví sice bude lékař Válek, řízení ve prospěch pacientů ale nečekejme: šest hodin čekání na lékaře je podle něj v pořádku a na placení nebo omezování výkonů hrazených ze zdravotního pojištění jistě brzy také dojde. Před volbami se o tom pochopitelně nemluvilo.

Finance bude řídit informatik Stanjura. Ten má s financemi praxi minimálně z doby, kdy jako opavský primátor platil firmě své manželky. Svolí-li prezident Zeman, povede ministerstvo zahraničí další informatik a velký fanoušek EU Lipavský. Ministrem spravedlnosti má být už podruhé Blažek, který je nejen jedním z podezřelých z kupčení s majetkem města Brna a úplatkářství, ale také za zavinění porážky státu v tahanicích s firmou Diag Human za 8 miliard korun. Kozel zahradníkem.

Dopravu bude řídit novinář a tiskový mluvčí Kupka. Dálnice nejspíš postaveny nebudou, ale určitě nám to správně vysvětlí. Ministerstvo průmyslu měl vést solární baron a fanoušek zeleného údělu Michalik, ale provalilo se na něj, že lže o svých financích a utekl. Ministrem pro evropské záležitosti má být Mikuláš Bek, profesí muzikolog, tedy vědec v oboru hudby. Vědu a výzkum dostane na starost Langšádlová, která se této oblasti nikdy v minulosti nevěnovala a sama si vzdělání zaplatila na soukromých vysokých školách.

Tito lidé budou rozhodovat o tom, kolik budou stát energie a jídlo, jak dopadne boj Česka s kovidem, kdo bude stavět nové jaderné elektrárny, jestli a kolik k nám přijde migrantů, kde v zahraničí bude působit naše armáda, jak se budou vzdělávat naše děti a jestli si budeme moci dovolit jít k lékaři. Prý dají republiku dohromady. Ať tím mysleli cokoli, v podání této party se to jistě obyčejným pracujícím lidem líbit nebude.

KSČM se s vládou, jejíž politika bude namířena proti zájmům lidí, nikdy nesmíří!

26. 11. 2021 kscm.cz - VV ÚV KSČM

13. listopadu 2021

Stanovisko KSČM ke koaliční smlouvě

Předsedové ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Pirátů podepsali koaliční smlouvu na období 2021-2025. V zásadě lze říci, že nepřináší nic nového a chybí i konkretizace slibovaných změn.

V oblasti veřejných financí je snahou koalice omezit vliv státu a šetřit na výdajích. Zákon o rozpočtové odpovědnosti chtějí povýšit na ústavní zákon a přidat pravidlo daňové brzdy. Hrozí tedy masivní škrty a zároveň bude pokračovat podvázání rozpočtových příjmů. KSČM zdůrazňuje nezbytnost mobilizace příjmů a výraznější posílení daňové progrese jako způsob jak solidárněji rozdělit břemeno daní.

V rozpočtových výdajích chce vláda věnovat minimálně 10 % rozpočtu na vládní investice, dále posílit výdaje na výzkum, vývoj a kulturu a rozpočtově zajistit digitalizaci státní správy do roku 2025. Neříká už, kde bude na to brát finance. Naopak, prosazuje dosažení 2 % HDP na obranu, chce utrácet na zahraničních misích a na předražených zbrojních projektech, které vycházejí z nevyhovující bezpečnostní strategie spojené s koncepcí NATO. KSČM dlouhodobě prosazuje vystoupení z tohoto paktu.

Obavy budí také uvažovaná revize obsahu vzdělávání. Snížit celkový objem může být na úkor kvality vzdělávací nabídky. Neřešeným problémem zůstává struktura a dostupnost vzdělání, kdy žákům a studentům chybí jak všeobecný přehled, tak uplatnitelnost na trhu práce. Podpora bydlení má jít cestou úvěrových nástrojů, což naznačuje, že i nadále nebude zájem o masivnější přímé dotování státní výstavby a nedostupnost bydlení se bude dále dramaticky prohlubovat.

Koaliční požadavek nových vztahů s Ruskem a Čínou ukazuje, že nová vládní sestava nebude schopná bezpředsudečné politiky více azimutů. Klíčová ekonomická diplomacie tak nebude prosazovat české zájmy, ale podřizovat se jednostranně Západu.

KSČM požaduje rozvoj místo škrtů. Dostupné veřejné služby, místo jejich dalšího zpoplatňování a zdražování. Vzdělání místo zbrojení.

12. 11. 2021 kscm.cz - Mediální úsek ÚV KSČM

2. listopadu 2021

Žaloba na stát?

Vážení spoluobčané, chystám se podat žalobu na náš stát za to, že nechá zatím bez svých kroků lidi ve strachu nad svým osudem v situaci zdražování energií. Jak jsem se doslechl ve vysílání televize, že lidé budou platit až zálohy 10.000 měsíčně, tak z nich stát udělá lidi na úrovni chudoby nebo až bezdomovců. Bude to mít velký dopad na nás lidi práce a důchodce. Může to vést až k sociálním bouřím. Proto státe snaž se. Tahle situace by nemohla v socialistickém zřízení nastat. A to ještě nevíme, jaký to bude mít vliv na další situace v soužití. Dopady už i jsou. Viz zdražování, např. kapr o 10 Kč za kilo a ostatní. To vidíte v obchodech a službách. Zvolili jste si nové své zastupitele do PS PČR, tak nech ukáží to co slibovali.

Vše jen to dobré ve prospěch občanů.

S pozdravem Stanislav Remeš, předseda OV KSČM Zlín.

26. října 2021

KSČM má v čele poprvé ženu

Předsedkyní ÚV KSČM se na sobotním mimořádném sjezdu strany v pražském TOP Hotelu stala europoslankyně Kateřina Konečná. Delegáti ji zvolili už v prvním kole. Získala 175 hlasů při kvoru 160. Konečná v čele strany nahradila Vojtěcha Filipa, který po neúspěchu komunistů ve sněmovních volbách rezignoval. KSČM vedl 16 let.

Při výběru místopředsedů dali delegáti na doporučení nové předsedkyně. Funkci prvního místopředsedy obhájil už v prvním kole Petr Šimůnek. Získal 202 hlasů. Na první pokus uspěl také Milan Krajča, který ziskem 220 hlasů obhájil funkci místopředsedy pro evropské záležitosti a občanský sektor. Nově se do vedení dostali jako místopředsedkyně pro ekonomiku exposlankyně Marie Pěnčíková a jako místopředseda pro odborné zázemí bývalý poslanec Leo Luzar. Pěnčíková uspěla už v prvním kole, když jí svůj hlas dalo 162 delegátů. Luzar se do vedení dostal až na druhý pokus. Podpořilo ho 169 delegátů, jeho protikandidát Jiří Dolejš získal 99 hlasů. …

24. 10. 2021 celý článek je na  halonoviny.cz - (jad, zmk)

7. října 2021

Komunisti na Dukle - 6. 10. 2021

Den ČSLA k výročí vstupu čs. armádního sboru a 38 sov. armády na uzemí československa za těžkých bojů na Dukle 6. 10. 1944 je dnes v českých mediích těžce zamlčovanou udalostí v dějinách. Připomeňme si Den ČSLA, i když česká media tento den opět zamlčela hlavně před mladými občany ......Joža Nesvadba Otrokovice.

Fota a text zaslal – Štefan Borovský, Milan Viglasky

6. októbra, tak ako každý rok už 77 rokov si slovenskí komunisti uctili pri „Bráne slobody“ v Duklianskom priesmyku a vo Svidníku, hrdinov – našich osloboditeľov, vojakov a dôstojníkov 1. Československého armádneho zboru v ZSSR generála Ludvíka Svobodu a vojakov Červenej armády Sovietskeho zväzu, ktorí v urputnej snahe o pomoc povstaleckému Slovensku a o naše oslobodenie od hitlerovského nacizmu položili svoje životy pri oslobodzovaní našej vlasti.

V mene našich dedov a otcov, ale aj v mene našich synov, vnukov a nasledujúcich generácií sme položením vencov, kytíc a kvetov k pamätníkom a hrobom našich osloboditeľov vyjadrili úctu, vďaku a tichú pietu tým, ktorí umreli, aby sme my mohli žiť.

Tu je niekoľko záberov z našej účasti na Dukle, vo Svidníku pri soche gen. Ludvíka Svobodu a pri pamätníku padlých Červenoarmejcov na cintoríne vojakov Červenej armády.

Tieto fotografie s červenými vlajkami ZSSR, pod ktorými bojovali naši osloboditelia i s vlajkami komunistov, ktorí sa na oslobodzovaní našej vlasti aktívne podieľali v prvej línii boja a stovky z nich sú pochovaní práve na tomto kúsku našej zeme, zrejme nikde v mainstreamových médiách neuvidíte. Týmto vlajkám sa súčasní politici, ich médiá a súčasná antikomunistická, protisovietska a rusofóbna propaganda vyhýbajú ako čert svätenej vode.

P.S.

Vrcholní predstavitelia slovenskej politickej scény (pani prezidentka, ani predseda vlády SR) sa spomienkového aktu ani neunúvali zúčastniť. Uprednostnili zrejme iné dôležitejšie „štátnické“ aktivity.

Pani prezidentka poslala veniec a pán premiér ministra obrany, známeho to obdivovateľa zločineckej organizácie NATO a autora mnohých rusofóbnych politických vyhlásení.

Pri pamätníku na Dukle zahrala vojenská kapela slovenskú, českú a poľskú hymnu. Na hymnu Ruskej federácie, ako nástupníckeho štátu ZSSR, akosi úmyselne zabudli. Slová a slovné spojenia ako Rus, Soviet, Červená armáda, komunista a pod. sú prísne tabu a v prejavoch dnešných mocných ich nenájdete. Tak sa kriví história.

Hanba na pol zemegule.

Text napísal predseda KV KSS Košice Mgr. Peter Nišponský

Přes spáleniště na youtube.com

19. září 2021

Po prázdninových dnech vás zvu k volbám.

Nedávno jsem na našich stránkách vám přál pěknou dovolenou a prázdninové dny. Nyní vás dámy, pánové, soudružky, soudruzi naši sympatizanti zvu k volbám do PS PČR, které proběhnou 8. 10. a 9. 10. 2021. Ten čas tak letí, léto je pryč a máme tu čas babího léta. V čase volna jste si určitě dali otázku koho budu volit.

Já vám doporučím tu opravdu levicovou stranu, stranu KSČM. Neudělala žádnou předvolební koalici, jako to udělaly strany, které se bojí, že kdyby kandidovaly samotné, tak by se do parlamentu nedostaly. Už teď to v jejich vztazích jiskří a jak to bude po volbách v boji o moc? Jestli nebude zvolena levice tak nevím, jak to pro naše občany dopadne. Myslíte, že pravice se bude nějak důsledně zajímat o nás obyčejné pracující lidi? Historie už to kolikrát ukázala, že ne. Udrží se bezplatné zdravotnictví, školství třeba už na střední úrovni? Přečtěte si důkladně na našich letácích náš program, kde prosazujeme důstojné mzdy, důchody a dostupné bydlení. Přečtěte si našich 5 P na kscm.cz, kde se dozvíte co chceme vše pro naše občany udělat a jak hájit jejich zájmy.

Zvu vás zároveň na krajský mítink naší strany KSČM dne 1. 10. 2021 na Náměstí míru ve Zlíně. Hlavní program začíná od 14.00 hodin. Zde se setkáte s kandidáty za náš kraj Zlín. Máte možnost s nimi diskutovat, poslechnout si hudební program a dětem je zajištěn skákací hrad.

Přeji vám šťastnou ruku ve volbách, kde máte možnost si zajistit lepší budoucnost. Věřím, že dáte hlasy naší straně, která je schopná toto zajistit.

S pozdravem Stanislav Remeš, předseda OV KSČM Zlín

19. září 2021

KSČM dává šanci na nový začátek

Ve dnech 8. 10. a 9. 10. 2021 nás čekají volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Nacházíme se ve složité politické situaci, kdy nám média nejsou nakloněna a podle předvolebních průzkumů rostou preference populistickým a pravicovým stranám.

Musíme však zhodnotit, že se nám podařilo za minulé volební období prosadit důležité části našeho programu. Především šlo o trvalý růst minimální mzdy, a tedy i nárůst mezd v celé ekonomice, včetně soukromého sektoru, pravidelnou valorizaci důchodů a sociálních dávek. Díky podpoře KSČM bylo přidáno důchodcům. Omezili jsme zneužívání přírodního bohatství, a to převodem nejen ložiska lithia do rukou státu. Dále jsme prosadili zvýšení plateb za státní pojištěnce a udrželi tak stabilní zdravotnictví přes pandemickou krizi COVID-19. Rozšířili jsme podíl veřejného sektoru ve vodním hospodářství. I když se nám podařilo prosadit zdanění církevních restitucí, zákon nakonec, žel, zrušil Ústavní soud. A proto i v příštím období budeme hledat způsob, jak napravit tuto historickou nespravedlnost v naší zemi. Podařilo se pomoci malým obcím ve výstavbě bytů a ve výstavbě obecní infrastruktury. Přestože jsme v dohodě o toleranci Vlády ČR neměli žádné personální ustanovení, respektive pravomoc, dosáhli jsme postupně výměny některých ministrů. Ministra Stropnického, Šlechtové, Pelikána nebo ministra Petříčka v poslední době. Pro nesplnění dalších částí dohody o toleranci, tedy sloučení zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra a vojenské zdravotní pojišťovny, nevytvoření banky komerčního typu v rukou státu a pro přesuny prostředků z vládní rozpočtové rezervy do rozpočtu ministerstva obrany, jsme nakonec smlouvu vypověděli. Výsledky dohody jsou tedy zejména pro občany naší vlasti pozitivní.

Pokud nám v těchto volbách dáte důvěru, můžeme vám zaručit, že uděláme vše pro zabránění rozkrádání majetku naší země. Postavíme se proti kšeftování se zdravím. Nedopustíme, aby vzdělání bylo pouze výsadou pro bohaté. Vrátíme lidem jistotu klidného života dnes i pro další generace. Budeme prosazovat referendum o dalším setrvání v Evropské unii. Za dobře odvedenou práci budeme požadovat adekvátní odměnu na evropské úrovni. Postavíme se proti válkám, agresím a terorismu a budeme požadovat vystoupení z NATO. Agresivní vojenské operace NATO neslouží zájmům České republiky. Proto požadujeme zastavení misí Armády ČR s výjimkou těch, které jsou součástí humanitárních misí OSN. Armáda musí přednostně sloužit obraně bezpečnosti občanů ČR.

18. 9. 2021 kscm.cz - ÚV KSČM

To je výčet několika důvodů, proč jít k volbám do Poslanecké sněmovny a volit KSČM s číslem 18. Každý z nás rozhoduje sám o sobě a naší společné budoucnosti a věříme v to, že levicová sociální politika je pro řadu lidí na prvním místě.

10. září 2021

Pozvánka na krajský mítink KSČM

v pátek 1. 10. 2021 na Náměstí míru ve Zlíně.

Kandidátka Zlínského kraje

Podívejte se na kandidáty KSČM do PS PČR ve Zlínském kraji

Krajská kandidátka kscm.cz

8. srpna 2021

Zoufalý čin vlády USA vůči plynovodu Nord Stream 2

Plynovod Nord Stream 2 má po dně Baltského moře přivádět zemní plyn z Ruska do Německa. Spojené státy projekt dlouhodobě kritizují, protože podle nich plynovod zvýší politický a ekonomický vliv Ruska na Evropu. Spojené státy a Německo nakonec dosáhly dohody, která umožní dokončení plynovodu Nord Stream 2 bez uvalení dalších amerických sankcí. Bidenova administrativa však nadále považuje Nord Stream 2 za špatný projekt, který zvýší závislost Evropy na ruské energii.

USA se tímto pokusem snažily úplně vytlačit Ruskou federaci, jako konkurenci, z evropského trhu s plynem. Dodávky ruského plynu do Evropy chtěly USA nahradit svými dodávkami zkapalněného břidlicového plynu. Rusko by mělo být od Evropy a evropského trhu odříznuto tzv. „Iniciativa Trojmoří“, kdy přístup Ruska směrem na západ k Evropě měl končit na východních hranicích Estonska, Litvy, Lotyšska, Polska, Slovenska, Maďarska, Rumunska a Bulharska. USA se i proto všemožně snažily zabránit stavbě plynovodů Nord Stream2 a Turkish Stream. Tohoto cíle se jim však evidentně nepodařilo dosáhnout. Politickým záměrem USA bylo zastavením Nord Stream 2 donutit Rusko prodloužit smlouvy s Ukrajinou o tranzitu ruského plynu do Evropy přes její území. Je známo, že USA využívají Ukrajinu a tamní vládní režim jako svůj nástroj v nátlaku na Rusko.

Spojené státy tak opět ukázaly, že jim jde pouze o jejich zájmy a bezohledné upevňování své mocenské síly, nezávisle na oprávněných a suverénních právech jiných zemí. Tento zoufalý pokus zabránit dokončení tohoto projektu, kterým Ruská federace udržuje a také posiluje svoji pozici na evropském trhu energií, je toho důkazem.

KSČM s touto politikou vměšování ze strany USA dlouhodobě a rozhodně nesouhlasí.

6. 8. 2021 kscm.cz - VV ÚV KSČM

20. července 2022

KSČM: Zdanění bohatých je nezbytností

Pravicová vláda Petra Fialy dosud jednoznačně odmítala zvyšovat daně bohatým. Potřeba reagovat na závratně rostoucí inflaci a energetickou krizi při nerovnovážných veřejných financích, ale také vzrůstající nespokojenost občanů a blížící se komunální volby však především KDU-ČSL a Piráty vede k tomu toto tabu porušit. Ukazuje se tak, že opakované požadavky KSČM věnovat se také příjmové stránce státního rozpočtu a posílit daňovou spravedlnost byly a jsou i nadále oprávněné.

Je jasné, že jde jen o mediální výstupy před nadcházejícími komunálními volbami. Odmítavé reakce zbývajících koaličních partnerů, především ODS a TOP09, ale i těch takzvaně opozičních, tedy ANO a SPD, se daly jednoznačně předvídat. ANO takový krok považuje za nesprávný a předseda hnutí Andrej Babiš tvrdí, že vláda má pracovat se zdroji, které má k dispozici. Stejně tak předseda SPD Tomio Okamura nepůjde sám proti sobě, a tím pádem odmítá zdanit více bohaté. Po vzoru ODS mluví jen o odvodech z dividend u ČEZ. Přitom si lze vzít inspiraci například ze současného Španělska, kde se vláda nebála a již schválila mimořádné zdanění energetických firem a bank, ale i z dalších zemí. To od té naší bohužel očekávat nemůžeme.

Ukazuje se, že hlasování ANO a SPD o daních v roce 2020 nebylo náhodné a že v parlamentu chybí skutečná levice, která téma daňové spravedlnosti vždy aktivně prosazovala.

KSČM opakovaně říká, že cestou z krize nemůže být jen škrtání výdajů a opětovné zadlužování nás všech, ale na nákladech se musejí podílet ti, kteří i ze současné krize bohatou. Jejich zdanění je pouze reakcí na to, že jejich vysoké zisky souvisí s růstem cen a monopolním postavením na trhu.

KSČM navrhuje:

• možnosti mimořádného zdanění po dobu energetické krize

• progresivní daň z příjmu právnických osob, popř. sektorovou daň, kromě energetiky jde o finanční podniky a digitální firmy

• miliardářskou daň a daň z luxusu

• progresivní daň z příjmu fyzických osob s úlevami pro nízko a středně příjmové skupiny

20. 7. 2022 Stanovisko vedení KSČM - kscm.cz

16. června 2022

Stop vládě!

KSČM připravuje protivládní protestní shromáždění, které se uskuteční v sobotu 18. června od 15 hodin na Václavském náměstí v Praze. „Protest je namířen proti současnému drastickému zdražování, nárůstu chudoby, poklesu reálných mezd i proti neschopnosti a neochotě stávající vlády tento stav jakkoliv řešit,“ uvedl místopředseda KSČM Milan Krajča. Demonstrace je reakcí na zdražování potravin, energií a pohonných hmot, pokles reálné výše mezd kvůli nejvyšší inflaci v historii samostatné České republiky a na propad životní úrovně naprosté většiny občanů.

Na demonstraci promluví kromě předsedkyně KSČM Kateřiny Konečné a prezidentského kandidáta Josefa Skály také členové odborů a představitelé dalších protestních iniciativ. Zároveň zde budou představeny konkrétní návrhy na řešení aktuální situace jako je zavedení nulové DPH na základní potraviny a služby, zastropování cen pohonných hmot a energií, převzetí plné kontroly státem nad výrobou a distribucí elektřiny a nad nákupem, skladováním a distribucí plynu, zavedení regulace nájemného, zvýšení mezd a důchodů, prosazení progresivního zdanění, zavedení miliardářské daně a ukončení každoročního vyvádění stovek miliard korun z naší země.

16. 6. 2022 - kscm.cz

24. května 2022

Jedenáct cílů KSČM

 1. Zastavit zdražování! Zboží denní spotřeby nesmí být nedostupným luxusem. 0% sazba DPH u základního zboží.

 2. Právo na práci, bydlení, přístup k pitné vodě, bezplatné vzdělávání i zdravotní péče! Bezplatnou městskou veřejnou dopravu pro všechny.

 3. Výstavba obecních a družstevních bytů s podporou státní komerční banky! Novomanželské a bezúročné startovací půjčky.

 4. Snížení věku odchodu do důchodu nebo čtyřdenní pracovní týden! Pět týdnů dovolené při zachování výše mzdy všem! Minimální mzda 20 000 Kč a její automatický růst nad míru inflace. Pravidelná valorizace a rychlejší růst podprůměrných důchodů! Evropské ceny máme, nyní je na řadě evropská úroveň odměňování.

 5. STOP soukromým exekutorům a jejich byznysu!

 6. Pro budoucí zajištění práva na práci, organizovat rozvoj národního hospodářství zejména energetickou a potravinovou soběstačnost zakládáním a provozováním podniků ve veřejném vlastnictví.

 7. STOP cenzorům a jejich praktikám! Odlišný názor nesmí být trestán a dopředu nálepkován jako dezinformace. Program České televize a Českého rozhlasu vrátit veřejnosti.

 8. Progresivní zdanění! Nadnárodní korporace a extrémně bohatí platí nízké daně, proto chybí peníze na služby občanům, zdravotnictví, veřejnou dopravu a jiné. 350 miliard korun, které unikají ročně do zahraničí, pro rozvoj českého národního hospodářství a pro občany! Jsme pro referendum o vystoupení ČR z EU.

 9. Reálná zelená energetická politika, kterou si bude moct dovolit každý! Energie vyrobené v českých elektrárnách dodávat domácnostem ČR bez prostředníků a burzovních spekulantů.

10. Vymáhání válečných reparací vůči Německu.

11. Mír! Jsme zásadně mírová strana. Odmítáme cizí vojenské základny, další zvyšování nákladů na zbrojení a agresivní války! Požadujeme vystoupení ČR z NATO.

Programové směřování komunistů vychází z úcty ke každé tvůrčí práci, která je zdrojem hodnot.

Právo na jejich rovné užívání a spravedlivé rozdělování má každý, kdo se na jejich vytváření podílel a podílí, pro koho je či byla práce, služba nebo tvorba zdrojem obživy.

Základním lidským právem je právo na přežití. Tedy právo na život a právo na mír. Právo na ochranu života a právo na obranu míru. Životy lidí musí být chráněny a bráněny. Nikdo jimi nesmí hazardovat v cizím zájmu.

Jsme internacionalisté, ale čerpáme podporu z důvěry dané nám v této zemi.

Proto hájíme naše zájmy, naši zemi, naše lidi, naši budoucnost!

20. 5. 2022 Naše pravda, příloha - XI. Sjezd KSČM 14. a 15. 5. 2022 Brno

15. května 2022

XI. Sjezd KSČM

Projev Josefa Skály, kandidáta na prezidenta s podporou KSČM.

14. 5. 2022 facebook.com - XI. Sjezd KSČM

15. května 2022

XI. Sjezd KSČM

Projevy místopředsedů ÚV KSČM - Lea Luzara a Milana Krajči.

14. 5. 2022 facebook.com - XI. Sjezd KSČM

14. května 2022

Poděkování

Po začátku války na Ukrajině začali i k nám do města pronikat uprchlíci z Ukrajiny. Při zajišťování jejich ubytování to postihlo i náš Klub důchodců na Kvítkové ulici ve Zlíně. Dostali jsme sice náhradní prostory, ale spolek zpěvaček a zpěváků dostal malé prostory, kde bychom se navzájem rušili. Proto jsem požádal OV KSČM ve Zlíně o umožnění zkoušek zpěváků v zasedacím sálu. Toto OV KSČM schválil. Umožňuje zkoušky zdarma dle dohody do vyřešení situace tj. uvolnění prostor na Kvítkové ulici. Velmi tímto OV KSČM ve Zlíně děkujeme.

Stanislav Remeš, místopředseda OV KSČM ve Zlíně a ostatní členové pěveckého mužského sboru při Klubu důchodců na Kvítkové ulici Zlín.

PS: Udržujeme krásu našich lidových písní.

1. května 2022

Osvobození Luhačovic – 2 . května 1945 vzpomínka v  roce 2022

Již je tomu 77 let od té doby, kdy se k Luhačovicím blížil proud vojáků Rudé armády od Uherského Brodu.Od Kladné-Žilín pak postupovaly rumunské síly, které bojovaly společně se sovětskými vojáky.Poslední dubnové dny roku 1945 byly plné napětí, úzkosti a očekávání, neboť v našem okolí se ozývala dělostřelecká palba z okolí stále hrozivěji. Když byla osvobozena Kladná - Žilín, neustupovali Němci z Luhačovic jak se očekávalo, ale k všeobecnému překvapení prchali po bojkovské silnici směrem na Biskupice, kde také ustupovalo vojsko z Polichna, takže Luhačovice byly mimo hlavní bojovou čáru.Zbytek vojska, který zůstal v místě, vyčerpal brzy své síly a ustoupil v úterý 1. května po 22. hodině směrem k přehradě. Tady vyhodili most vjezdu na hráz.

Během dopoledne přijel k hotelu Alexandria rumunský generál a velitel rumunských jednotek Eftiniu se svým štábem a se sovětskými důstojníky. Jaké bylo překvapení luhačovických občanů, když všechny pozdravil plynulou češtinou. Luhačovice nebyly odstřelovány ani bombardovány, protože je nechtěl generál Eftiniu zničit.

Na luhačovickém hřbitově bylo pochováno 5 rumunských vojáků, kteří padli v lesích u Rudic.

Později však byla jejich těla exhumována a odvezena na Brněnský ústřední hřbitov...

Jordák František - ZO KSČM Luhačovice

27. dubna 2022

První máj 2022

24. dubna 2022

K 77. výročí tragédie na Ploštině

Delegace OV KSČM Zlín položila v den 77. výročí tragédie na Ploštině 19. 4. kytice jak k památníku Ploština, tak na místo posledního odpočinku těchto obětí na hřbitově v Újezdě.

24. 4. 2022 Dagmar Butnikošarovská

24. dubna 2022

Kytici jsme letos v Prlově položili jako první

Pod dvou letech kvůli covidu je možno svolat shromáždění občanů. Stalo se to i v sobotu 23. dubna tohoto roku, kdy Obecní úřad Prlov rozeslal pozvánku u příležitosti připomenutí tragédie v této obci. My členové Česko-ruské společnosti Zlín jsme obec navštivili již dopoledne v pátek 22. dubna, abychom položením kytice uctili zde pámatku obětí nacistického vraždění z konce války. Zástupci OV KSČM Vsetín a Zlín uctili památku pak na oficiálním shromáždění v sobotu. Obec pod vedením pana starosty se již v pátek připravovala k této události. Byli jsme důstojně přijati na obecním uřádě a místními ženami, jež pilně připravovaly sál a občerstvení k přivítání vzácných hostí jak je tam tradičně dobrým zvykem jak víme z minulosti.

A co se tehdy v roce 1945 stalo?

Významným střediskem podpory partyzánů vedených Petrem Buďkem byl Prlov. Buďko zde často pobýval u Tomáše Polčáka-Šebíka č.p. 25 nebo u Turýnů č.p. 111. Koncem války se bezpečnostnímu aparátu bohužel podařilo získat poznatky, které jim dopomohly usvědčovat konkrétní lidi ze spolupráce s partyzány.

Tak došlo k tomu, že v pondělí 23. dubna 1945 byla obec Prlov kolem třetí hodiny obklíčena. Obyvatele vyhnali z obydlí. Muži si museli lehnout do bláta z rozloženýma rukama. Poté byli nahnáni do místnosti hostince. Usvědčoval je již zmíněný Oškera, maďarský důstojník i příslušníci jednotky Josef. Byly zapalovány domy a lidé do nich hnáni a stříleno do nich. Zahynula rodina Tomáše Ondráška, manželka Anna, dcera Anežka a synové Jaroslav s Antonínem. Zázrakem se podařilo uniknout z ohně nejstaršímu synu Tomáši Ondráškovi, ale i toho dopadli po čase a usmrtili. V ohni umírali také bratři Tomáš a Jaroslav Hetovi, Marie Růsková a její bratr Antonín Leopold Štalmach, manželé Bohuslav a Terézie Žákovi, manželé Anna a Jan Turýnovi, Antonín Juráň, Jan Ondrášek, Josef Trlica, Oldřich Kovář. Udavačem Oškerou a maďarským důstojníkem při raziích.

V obcí byli označeni partyzáni Antonín Ondráček, Tomáš Heto a Leopold Štach. Tito byli mučeni a pak pověšeni na stromech u Bratřejova nedaleko místa, kde partyzáni přepadli auta maďarské armády. Po exekuci ještě donutili pomocníka partyzánů Jiřího Turýna k odvedení dobytka z vypálených domů. Jeho tělo bylo po válce nalezeno v masovém hrobě v parku vizovického zámku a s ním byla rovněž nalezena těla všech pěti členů rodiny Oškerových včetně zrádce Aloise Oškery.

V Prlově před obecním úřadem stojí památník obětem fašistického běsnění i zde bylo naše zastavení při jarním vzpomínání.

22. 4. 2022 Joža Nesvadba

11. dubna 2022

Stanovisko krajské konference Zlínského kraje konané dne 9. dubna 2022

My, delegáti krajské konference KSČM zásadně odmítáme působení vojsk Německa na našem území, jak o něm hovořila ministryně obrany Černochová. Jednoznačně podporujeme mírové řešení konfliktu na Ukrajině a ne jeho podporou dodáváním zbraní. Jedná se o souboj kapitalistických center. Ano, je to porušení mezinárodního práva. Trpí tam bezesporu obyčejní lidé. Všechno, co se tam děje je ale výsledkem politiky USA a NATO v Evropě i jinde ve světě. Pošlapávat donekonečna mezinárodní právo z jedné strany nelze. Řešit současnou situaci protiruskou nenávistí také ne. Výsledkem nenávisti je nárůst fašismu v českých městech. Jsou uráženi všichni občané mluvící rusky bez ohledu na to, zda jde o Armény, Kazachy nebo jiné. Tito se často bojí mluvit rusky, neboť se prostě necítí bezpečně. Nenávist šířená ješitnými rektory, hloupými politiky či přechytralými umělci se šíří mezi lidmi jako jed. To není chování hodné Čechů.

Jsme pro pomoc potřebným, kteří prchají před válkou. Ta však musí jít ruku v ruce s péčí o naše občany. Péče na úkor našich občanů vyvolává logickou nevoli. To není dobré pro nikoho, a pokud vláda není schopna tento problém vnímat a řešit, má uvolnit prostor těm, kteří k tomu přistoupí se vší vážností a zodpovědně.

11. 4. 2022 zlin.kscm.cz - Delegáti krajské konference KSČM

10. dubna 2022

Názor účastníka krajské konference k aktuální politické situaci

Současná politická situace v České republice odpovídá kvalitám aktivní činnosti politických stran ve spektru dění, kdy po výsledku parlamentních voleb v loňském roce, levice zcela propadla (čím asi?) a voliči se přiklonili díky propagandě (ala americké šou) k pravicovým slibům a to ještě netušili co je čeká. Nástup legislativou nastrojené léčky s 5-ti koaličním seskupením, které i dál existuje v samotném parlamentu v rozporu s pravidly např. o existenci poslaneckých klubů s tím že poslanecké kluby sestavují jednotlivé strany v souladu s procentem hlasů a nikoliv koalice SPOLU. Dále pak pak také nedemokratické obsazení vedení poslanecké sněmolvny bez zastoupení opozice a tím ve všech dalších jednání je připuštěna výhoda v rozhodování ke škodě většínové nevolené základně voličů.

Už to že vedení sněmovny bylo svěřeno koalici spolu na místo vítězi voleb s vyšším procentem hlasů je cíleným záměrem dosažení podstatné změny. Tento manévr již v komunálních volbách vyřadil v mnoha obvodech vítěze místních voleb z vedení v daném místě. Argument je jednoznačný, voliči si neváží vize srovnání životních podmínek většinové společnosti, programovou nápravu doslova zločinů pravice od převratu v roce 1989, kdy se nechali obelhat pravicovými a kdovíjak nasměrovanými idejemi zůčastněných stran, kdy jediným cílem bylo zbavit vedoucí úlohy KSČ, levici jako takovou, co nejvíce ji oslabit a zcela zvrátit za významné podpory zahraničních agentur chod dějin v ČSSR. To že pátou kolonou změny politického dění byl prognostický ústav, to snad už pochopil každý, odtud došlo k zásadnímu rozkladu socialistického systému s následky které přetrvávají dodnes.

Velmi nizkou strategickou aktivitou v loňském roce u parlamentních voleb propadla celá levice. To je fakt, který bohužel nenabízí žádnou alternativu, nemá ve své podstatě ani strategii proti úderu, kterým by lidem v ČR mohla otevřít oči a na argumentech prokázala, že k životu potřebujeme něco víc než přežívání ve stínu zbohatlíků, závist k jejich úspěchu a potýkání se s diktátem peněz, které dusí jakoukoliv revolučnost, pokrok, národní hrdost a aktivitu obyvatel ČR. Navozený chaoz do životu skutečně pracujících i popírání zásluhy seniorů na vybudování toho co zn. Czechoslovakia proslavilo, co si mohli strategičtí ekonomové nachystat na rozprodání "šikovnějším" jak z řad těch "u komunistů" za přímé pomoci za větší podíl mafio skupin po roce 1989. V současné době nám (obyvatelům dnes už jen Česka) už mnoho v naší zemi nepatří včetně zašantročeného státního pokladu. Už není naše měna kryta zlatem, jsou to jen papírky, kryté dluhopisy, které způsobí jen další krachy a exekuce a nejen jednotlivcům, ale i ČR.

Komunistická strana Čech a Moravy, je natolik v depresi, bez aktivního programu, že i historická základna nejen že vymírá, ale i sympatizanti nás opouštějí a jdou za labutí písní nepodložených slibů i když ekonomicky se tato republika propadá do dluhů jaké nemají obdoby nejméně za 100 let. KSČM je mimo poslaneckou sněmovnu. Ve vedení není nejen programově záchranný program, pouze snad jen program přežití, dobrovolnost a sebeobětování za ideu strany už můžeme v nostalgii hledat jen u stařečků a babiček. Mladší generace je za své jiné názory šikanována a pracovně diskriminována.

Za 32 let byly vychovány generace v mnoha případech se zdá zcela jinak myslících občanů (dnes už jen) Česka, kterým je zcela "šumafuk" v této zemi hlavně, když mají nějakou práci, nezajímá je ani komunita obyvatel ČR, ani rodného města, obce, čtvrti ba ani spolubydlících v paneláku nebo souseda na vesnici. Chtějí pouze žívočišně prožít dny svého života, mít lepší auto, bydlení, barák či atraktivnější maželku, dětí (to už ani tak moc ne). Každý musí mít "školu" prostě papír o jejim absolvování bez ohledu na její obsah, náplň, přínos (hlavně kolik to bude sypat) či použitelnost v životě a už vůbec přínos pro společnost a stát. Ani si nepřipouštějí, že čím vyšší vzdělání, tím by měli tomuto státu být užitečnější a také mít vyšší výkony. Jdou za každým kdo jim "slíbí" lepší podmínky. Naopak je cílem posadit se co nejvýš a dělat co nejméně, s heslem "když nic neděláš, nic nepokazíš, když nic nepokazíš jsi dobrý pracovník na svém místě" a aparáty bobtnají.

Již kdysi dávno jeden strateg řekl: "mášli nepřítele a nemáš na to ho zničit přímo, zaměř se na jeho děti, jejich výchovu, nauč je uvažovat jinak, vnímání svobody a demokracie včetně lidských práv jim postav tak, že začnou se s pohrdáním dívat na své prarodiče, své rodiče, ale také na své sourozence, protože tito všichni z jejich podhledu omezují jejich růst a možnosti zbohatnutí." A to se bohužel systémově vzdělávacímu systému od roku 1989 vcelku podařilo.

Současná politická situace – je natolik nepřehledná, že hledat pravdu v konání jednotlivých subjektů je téměř nemožné. Ani na území EU neexistuje "arbitr" jehož stanovisko by bylo skutečným a pravdivým kritériem poskytnutých informací o skutečném stavu. Propaganda se živí vzájemným obviňováním, pomluvami, falešnými zprávami i fakty, které jsou postaveny na dezinformační kampaní podle toho kdo si ji zadá.

Ať už se týkalo doznívající pandemie C19, která byla postavena na strachu lidí, na celosvětovém zdravotnickém problému, který nebyl a není vysvětlen pouze interpretovány příčiny jednotlivých pochybení nejen v laboratořích a jejich pokusech i na lidech, což se v určité fázi vymklo kontrole a chaoz ve světovém zdravotnictví nastolil pandemickou situaci s tisící mrtvými, přesto, že léky existovaly, včasnou prevencí i léčbou šlo zachránit tisíce životů, ale společnost už nebyla na tento stav připravována (zlikvidovány sklady CO, organizační složky a výcvik obyvatelstva). Vyvýjené vakciny náhle představené, nebyly řádně testovány a přesto ty dobře informované společnosti na nich vydělali milardy i ve střetu zájmu s přímou vazbou na vedení EU. Různé mutace se pohybují světem bez reálného vyhodnocení, celý problém se upozadil a po letech je zde střet politických struktur Ruska a Ukrajiny kde je bez vyhlášení války skutečný válečný stav i když Rusko agresi popírá a označuje vpád na území Ukrajiny za preventivní vojenskou operaci k ochraně zájmů Ruska i světa kdy na území Ukrajiny narůstá nacistický charakter státního zřízení, jsou ohrožovány Ruskem uznané (Doněcká a Luhanská lidová republika a Krym ) části území po jejich vymezení se z území Ukrajiny, kde hlavním důvodem je ochrana rusky mluvícího obyvatelstva, které se v referendu přihlásilo k Rusku.

Tento konflikt původně označen za speciální vojenskou operaci, přerostl svým rozsahem v regulerní válku i když ji nikdo nevyhlásil. Je to spíš nájezd vojenských jednotek, napadení základen, skladů, laboratoří a dalších cílů, které podle terminologie Ruska ho ohrožují. Hlavním cílem je však zajištění, vytvoření neutrálního náraznikového pásma k ochraně zájmů Ruska v podmínkách rozdělení světa po 2SV, kdy země kolem USA mají jiné plány a cíle. Je odsouzení hodné, že trpí civilní obyvatelstvo, v místě bojů je spousta mrtvých civilistů, zborcených objektů, obrovské ztráty na technice (vrakovaných na území střetů). Vzhledem že jsou ztráty i průběh střetů vykládán odlišně, je podezření ze zpáchání celé řady válečných zločinů na obou stranách a prezident Ukrajiny vyvolává po stále větším nasazení a poskytnutí nejmodernějších bojových zařízení, tanků, letadel, Toto vše vyžaduje po EU i vyzývá USA k nasazení vojenských zařízení do obranných bojů, či odvrácení slabin tohoto boje je reálné nebezpečí že tento konflikt může přerůst ve 3.SV.

Součástí tohoto konfliktu je i exodus válečných uprchlíků, který ve své hlavní vlně ani nebyl z míst válečného konfliktu ale z míst kde se neválčí. Vzhledem k tomu že se jedná o cca 4 mil. obyvatel Ukrajiny, je to uprchlická vlna zatěžující okolní země, kde však vlna humanitární solidarity zatím převažuje následná řešení a opatření s kterými se příjmové zeme budou muset vypořádat.

Velmi nepříjemnou je z pohledu humanitární pomoci běžencům, je stav kdy státy Evropy masivně kromě humanitární pomoci začaly zásobovat Ukrajinu zbraněmi, kde však masivním poskytnutím těžké techniky (tanků) ze strany ČR, tak naše vláda toto nadstandardní rozhodnutí zavedlo ČR do válečného dění s tím, že jsou možná odvetná opatření. Již samá politika evropských sankcí a přihlášení se k nim ovlivnilo zdražení celé řady potravin i technické infrastruktury. Všichni jsme pocítili zdražení nafty a benzínu, skokově narostly ceny potravin i realit. Tento stav výrazně obnažil cenovou rozdílnost oproti např. Německu či Francii kdy reálné mzdy v Česku jsou i 3x nižší než v ostatních státech EU, která tento rozdíl i když prohlašuje rovnocené partnerství nemá ani zájem řešit a zatím vlastně rozvrátila hospodářství Česka a rozprodej či likvidaci průmyslu v ČR.

9. 4. 2022 zlin.kscm.cz - František Jordák

7. března 2022

A je tu zase svátek MDŽ

Vážené paní, maminky, babičky, slečny, soudružky, jedním slovem ženy. Zase se k nám blíží jaro a jako jeho předzvěst je tu opět 8. březen, svátek kdy slavíme Mezinárodní den žen.

Dovolte, abych vás pozdravil jménem svým a rovněž jménem OV KSČM Zlín a popřál vám k tomuto svátku pohodu ve vašem osobním životě v kruhu rodinném a hodně úspěchů ve vašem úsilí o život v mírové a lepší společnosti než je tomu dosud. Všem ženám přeji lásku, úctu a podporu v rovnoprávném postavení ve společnosti.

Rovněž tento rok nás čekají volby, a to do zastupitelstev obcí. Na kandidátkách naší strany se opět objeví i ženy, které určitě podpoří ty návrhy, aby se našim občanům dobře žilo. Dejte hlasy naší kandidátce KSČM, která vždy hájí zájmy nás obyčejných lidí, lidí práce. A vždy podporuje mírové řešení politických jednání. Komunistická strana Čech a Moravy je opravdu levicová strana hájící mír mezi národy a hájící problémy nás občanů.

Milé ženy, určitě všichni muži vám budou děkovat za vaši práci a za vše co pro ně děláte, ale nejen pro ně, ale i pro rodinu a společnost.

Přeji vám jen to nejlepší a tolik štěstí ale hlavně zdraví kolik je kapek v dešti. Připojuji se tak k přáním všech mužů.

Stanislav Remeš, předseda OV KSČM Zlín.

25. února 2022

KSČM prosazuje mírové řešení situace na Ukrajině

KSČM soustavně protestuje proti neustále se zhoršující mezinárodní situaci související s eskalací konfliktu ve východní Evropě. Ten nyní postoupil do další dramatické fáze. Po uznání nezávislosti Luhanské lidové republiky a Doněcké lidové republiky Ruskou federací zahájily ruské ozbrojené síly vojenské operace na ukrajinském území, s nimiž KSČM nesouhlasí. Jako principiálně protiválečná strana KSČM znovu zdůrazňuje svůj trvalý požadavek na řešení situace na Ukrajině mírovou cestou a požaduje ukončení všech vojenských operací, které jsou v rozporu s mezinárodním právem.

KSČM zároveň upozorňuje, že původcem současného stavu není zdaleka jen Rusko, ale také USA, Evropská unie a pakt NATO, stojící za kyjevským režimem. Ten již osm let vraždí obyvatele Donbasu, mezi nimi ženy a děti. Aktuální střet přitom není možné oddělit ani od jeho historických kořenů, které sahají k zániku Sovětského svazu před 30 lety, k následné expanzi paktu NATO do střední a východní Evropy a ke krvavému státnímu převratu na Majdanu v roce 2014. Systémovou příčinou je pak prosazování ekonomických a politických zájmů velmocí a jejich soupeření o přerozdělení sfér vlivu, které je přímo spojeno s vojenskými intervencemi, hrozbou silou, embargy a vměšováním do vnitřních záležitostí suverénních států. Jsou to totiž imperialistické choutky kapitálu, jež v honbě za ziskem opakovaně překračují tenkou hranici míru.

KSČM jako východisko z ukrajinské krize vždy prosazovala mírové Minské dohody a požadovala jejich dodržování. I nyní KSČM podporuje všechny kroky vedoucí k mírovému řešení ukrajinského konfliktu a k zajištění míru a bezpečnosti v Evropě v souladu se zásadami mezinárodního práva, Charty OSN a Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě. KSČM dlouhodobě usiluje o novou bezpečnostní architekturu Evropy, zahrnující všechny evropské státy, s cílem zamezit dalším válečným tragédiím na kontinentu. Zabezpečení míru je pro KSČM prioritou.

25. 2. 2022 kscm.cz - VV ÚV KSČM

11. února 2022

KSČM odsuzuje válečnou politiku české vlády!

KSČM rozhodně protestuje proti neskrývaným válečnickým ambicím pravicové vlády ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Pirátů. Ta velmi usilovně podporuje současnou eskalaci napětí v Evropě a válečné přípravy USA a agresivního válečného paktu NATO související se stávající situací na Ukrajině. Součástí této politiky byl vládou schválený dar více než 4 tisíc kusů dělostřelecké munice za téměř 37 milionů korun, směřovaný na Ukrajinu. Ministryně obrany Černochová však opakovaně zdůraznila, že mohou následovat i další zbrojní dodávky a dokonce zmínila i možnost vyslání vojáků Armády České republiky na Ukrajinu. Ostudná návštěva ministra zahraničí Lipavského na jihovýchodě Ukrajiny pak byla demonstrací podpory nejen kyjevského režimu, ale i válečných příprav a symbolem naprostého úpadku, do kterého se dostala česká diplomacie.

Stále nové síly paktu NATO se v současnosti přesouvají na území střední a východní Evropy. Navzdory mohutným protestům slovenských občanů a jejich většinovému nesouhlasu byla před několika dny prosazena mezinárodní dohoda umožňující ozbrojeným silám USA využívat letecké základny na Slovensku. Obdobnou smlouvu umožňující permanentní přítomnost vojsk USA i v naší zemi přitom prosazují také představitelé současného pravicového vládního slepence. V následujících dnech se pak připravuje průjezd dosud největšího konvoje armády USA přes naše území. V rámci provokačních vojenských manévrů Saber Strike 2022 by se mělo republikou směrem na východ přesunovat na 1800 vojáků a 700 kusů vojenské techniky. Navzdory mohutným propagandistickým kampaním a mediální blokádě demonstrují proti tomuto vývoji lidé svůj nesouhlas na řadě shromáždění v České republice, na Slovensku i v dalších zemích.

KSČM principiálně odmítá, aby se Česká republika podílela na zvyšování mezinárodního napětí a nebezpečí nové války. Komunisté zásadně nesouhlasí s vojenskou i politickou podporou válečných příprav ze strany české vlády a zatahování naší země do možného válečného konfliktu. KSČM protestuje proti dalším přesunům vojsk paktu NATO směrem na východ a rozhodně nesouhlasí s jakoukoli přítomností cizích vojsk na území České republiky. KSČM prosazuje snižování napětí v Evropě a řešení krize související se situací na Ukrajině mírovými a diplomatickými prostředky, například v Normandském formátu, na základě mezinárodního práva, Charty OSN a Minských dohod. Společně s mnoha dalšími občany jsou komunisté odhodláni udělat vše pro to, aby bylo nebezpečí války odvráceno.

11. 2. 2022 kscm.cz - VV ÚV KSČM

23. ledna 2022

KSČM odmítá vládní dar munice na Ukrajinu!

Aktuální návrh ministerstva obrany, vycházející z agresivní politiky paktu NATO, ještě více eskaluje současné napětí a hrozby války v Evropě. Mezinárodní smlouva o obchodu se zbraněmi, kterou se vláda zřejmě neobtěžovala zabývat, přitom zakazuje prodávat zbraně tam, kde by mohly vyvolávat nebo zhoršovat ozbrojený konflikt.

KSČM rozhodně nesouhlasí s tím, aby se Česká republika jakkoliv podílela na zvyšování válečného nebezpečí. Z tohoto důvodu jsou komunisté zásadně proti záměru vlády Petra Fialy zajišťovat zbrojní dodávky na Ukrajinu. KSČM prosazuje snižování napětí v Evropě a řešení krize související se situací na Ukrajině mírovými a diplomatickými prostředky na základě mezinárodního práva, Charty OSN a Minských dohod.

Vyzýváme vládu, aby řešila narůstající množství problémů českých občanů a ne si v bezpečném zázemí realizovala své válečné choutky!

22. 1. 2022 kscm.cz - ÚV KSČM

14. ledna 2022

KSČM je zásadně proti snížení ochrany zaměstnanců a privatizaci veřejných služeb

Vláda Petra Fialy tento týden při hlasování o důvěře vlády v Poslanecké sněmovně představila priority svého vládnutí v programovém prohlášení. Tento dokument je plný nedoložených slibů, řada cílů postrádá vazbu na realitu a některé kroky vlády od jejího vzniku se už s tímto prohlášením dostávají do rozporu.

K nejohroženějším skupinám mohou brzy patřit zaměstnaní lidé. Populistická hra na nový úsporný rozpočet míří totiž k tomu, že se vláda chystá šetřit na lidech, kteří se nemohou snadno bránit. Konec levné práce se zjevně odkládá a výdaje na mzdy ve veřejném sektoru budou redukovány. Platy úředníků se zmrazí a i v preferovaných oborech bude jejich reálná hodnota klesat.

Vláda uvažuje o snížení příspěvku na sociální pojištění ze strany zaměstnavatelů a o dobrovolném doplňkovém zdravotním připojištění. Komunisté zásadně odmítají takové zásahy do odvodové soustavy, které by mohly zničit důchodový systém, zdravotnictví, sociální služby a tím prohloubit nerovnost garantované všeobecné péče.

Pod zástěrkou vládního požadavku větší flexibility zákoníku práce se skrývá menší ochrana pracovně právních vztahů a pracovně orientovaných jistot zaměstnanců. Jejich představou je i možnost dávat výpověď bez udání důvodů. Tlak na domácí zaměstnance chce vláda zvýšit dovozem agenturních pracovníků ze zahraničí.

KSČM odmítá jakékoli snahy o další oklešťování již tak neuspokojivých práv zaměstnanců. Zároveň odmítáme praxi pracovních agentur nedostatečně odměňujících a vykořisťujících pracující.

14. 1. 2022 kscm.cz - VV ÚV KSČM

30. prosince 2021

Vážení občané okresu Zlín,

přeji vám správné vykročení do roku 2022. A to s pevným zdravím, štěstím a životní pohodou a optimismem. Mnoho radosti v kruhu rodinném, osobní a pracovní úspěchy.

Aby toto vše se mohlo uskutečnit, je potřeba, aby vláda dbala na své občany a pomáhala jim dnes v těžkých chvílích. Občané zvolili pravicovou vládu. Ta by měla převzít i levicové prvky, které jednotlivé pravicové strany propagovaly při svých volebních akcích a které právě použily z našeho volebního programu. Prožíváme období pandemické, ekonomické a energetické krize. Jak se bude ubírat naše zdravotnictví, když už teď se ozývá naše Všeobecná pojišťovna se svými výdaji. Udrží se systém, který držela levice a naše strana?

Rok 2022 bude opět rokem volebním. Budou to volby komunální. Prosím naše sympatizanty, členy naší strany, levicové občany, aby šli k volbám a podpořili naši stranu, která je opravdu levicová. Naši kandidáti, kteří budou zvoleni, ti budou opravdu hájit zájmy nás obyčejných lidí, lidí práce a lidí v důchodovém věku. Budou řešit otázky života v našich obcích. Vraťme levici a zejména naši stranu KSČM tam kam patří.

Do roku 2022 přeji životní pohodu a optimismus, osobní a pracovní úspěchy a hlavně tolik zdraví a štěstí kolik je kapek v dešti,

Stanislav Remeš, předseda OV KSČM Zlín.

21. prosince 2021

K Vánocům

Vážené dámy, pánové, sympatizanti a členové naší strany KSČM. Dovolte, abych vám tímto popřál pěkné prožití svátků vánočních. Ještě jednou bych chtěl vám všem, kteří jste nás podpořili ve volbách do PS PČR a dali jste nám hlas upřímně poděkovat.

I přes neúspěch naše strana bude dál podporovat nás obyčejné lidi, lidi práce a i ty, kteří jsou už za svou práci pro společnost na zaslouženém odpočinku. Bude to nyní těžší než dříve, když jsme měli zastoupení v parlamentu, kraji či na radnici.

Nyní se dostala k moci pravicová vláda. Mnohé pravicové strany z této vlády převzali do svých pravicových volebních programů i naše levicové prvky. Teď záleží, jak je budou plnit. Jak vyřeší pandemickou, energetickou a i ekonomickou krizi?

Již nyní se chystáme na komunální volby v příštím roce. Počítáme opět s vašími ve větší míře volebními hlasy, aby opět levice, ta opravdová levice a tou je KSČM byla zase u rozhodování zásadních problémů a mohla hájit tak vaše zájmy.

Tak jak jsem začal s přáním, tak i s tímto skončím. Přeji vám dále pohodu a životní optimismus, zdraví, štěstí, radost v kruhu rodinném u vánočního stromečku.

Stanislav Remeš, předseda OV KSČM Zlín a jeho členové.

20. prosince 2021

Dialog, ne konfrontaci!

Věty, které se objevují téměř každodenně ve sdělovacích prostředcích: „Rusko obkličuje státy NATO.“ „Rusko posiluje svou přítomnost na ukrajinských hranicích.“ „Rusko připravuje na začátku příštího roku další agresi.“ Doprovázeny jsou silnými vyjádřeními USA, NATO a EU, že Rusko za svou politiku tvrdě zaplatí. Situace se nezměnila ani po jednání mezi prezidenty Vladimirem Putinem a Joem Bidenem.

Představitelé politických stran „pětky“, z kterých se skládá nová česká vláda, poslušně a hlasitě protiruské postoje podporují, v mnoha ohledech se dokonce snaží agresivitou a výhrůžkami je překonat. Jako by už seděli na panduru a vedli naší armádu směrem na Moskvu. Zatím podpořili, i s bývalou vládou ANO 2011 a ČSSD, vyslání 150 ženistů na hranice Polska s Běloruskem. Byť k tomu nakonec nedošlo, je to jistě jen začátek. Válečná propaganda a vyvolávání nenávisti k Rusku jedou na plné obrátky, bez ohledu na skutečnost, že je to dle současného trestního zákoníku trestný čin (§§ 406 a 407, které se týkají přípravy a podněcování útočné války).

O tom, že se ruská armáda pohybuje na rozdíl od armád NATO na svém výsostném území, se nemluví. Že USA a jeho spojenci vybavují ukrajinskou armádu moderní technikou, také moc ne. Stejně tak se nemluví o útlaku ruské menšiny na Ukrajině, které dokonce zakázali používat vlastní jazyk, a ani o veřejně projevované aktivizaci fašistických sil na Ukrajině. Téměř se již nemluví o mírových Minských dohodách z roku 2015 a o tom, kdo je porušuje. Musí se skoro mlčet o tom, že ne Rusko obklopuje státy NATO, ale že státy NATO a zejména USA obkličují dlouhodobě Rusko se záluskem na jeho zdroje. Mapky vojenských základen to dokazují s neúprosnou jistotou.

Komunisté dlouhodobě požadují vystoupení České republiky z NATO a říkají jasně:

ANO rovnoprávným vztahům mezi zeměmi, NE domácím i zahraničním válečným štváčům!

ANO dialogu a míru, NE konfrontaci a válce!

ANO kolektivní bezpečnosti a plnění Minských dohod, NE válečným paktům včetně NATO!

ANO využití naší armády při obraně České republiky a při přírodních a podobných katastrofách, NE zahraničním misím bez mandátu RB OSN a proti zájmům České republiky!

20. 12. 2021 kscm.cz - VV ÚV KSČM

16. listopadu 2021

17. listopad – Mezinárodní den studentstva

Nedostupné bydlení, klimatická krize, možné zavedení školného - to jsou hrozby, kterým dnešní studenti čelí.

Více u mladých komunistů na facebooku nebo zde

a také o vzniku Mezinárodního dne studentstva na wikipedii.

2. listopadu 2021

Boj za lepší život občanů pro nás nekončí!

Statisíce občanů v exekucích; dvě třetiny pracujících, kteří nedosáhnou ani na průměrnou mzdu; předražené bydlení; nekontrolovaný růst cen. Takhle nevypadá život ve státě, který sám sebe tituluje jako rozvinutý. Všichni tito lidé přišli na půdě Poslanecké sněmovny ČR o hlas. Nebude, kdo by předložil návrhy, jak těmto lidem pomoci, jak problémy, které občany trápí, řešit.

Formující se vláda už jasně deklaruje, že neprivilegovaní občané zažijí krušné časy. Možná ne nepodobné těm mezi léty 2006-2013. Mezi akutní rizika patří nastupující energetická chudoba, zmrazení důchodů a platů, větší zpoplatnění zdravotnictví a školství, rušení slev na jízdné, pokračující privatizace či podlézání velkým developerům místo řešení lidem skutečně dostupného bydlení. KSČM nechce jednostrannou zahraniční politiku, drancování národního bohatství a další oslabování suverenity naší země. Jako hrdí vlastenci odmítáme nahnědlé populistické výkřiky bez reálných kroků.

KSČM i přes značně omezený prostor, nejen v médiích, nerezignuje na tvrdou a jasnou politiku ve prospěch občanů. Kdekoli bude chtít nová vláda zaútočit na ty nejslabší, tam se střetne s komunistickou stranou. Na ulici, v odborech, na pracovištích, internetu i sociálních sítích. Jsme jedinou stranou systémové alternativy socialistické společnosti. Bez korupčníků, kmotrů i zahraničních patolízalů. Vyzýváme všechny občany, společenské i politické organizace a iniciativy, aby se k nám v tomto úsilí připojili!

1. 11. 2021 Mediální úsek ÚV KSČM kscm.cz, Haló noviny - VV ÚV KSČM

2. listopadu 2021

Přestaňte kupčit s koryty a zastropujte cenu energií!

Povolební situace České republiky je ve znamení snahy sloučit neslučitelné pod vidinou pohodlných ministerských křesel pro mocichtivé.

S plnou vážností při znalosti situace proto odmítáme toto kupčení vedoucí k uspokojení osobních ambicí všech pěti stran ve dvou koalicích tvořících většinu v Poslanecké sněmovně. Chtivost po moci nesmí být na úkor odbornosti a zodpovědnosti vůči všem voličům. Vláda nesmí zastupovat pouze zájmy úzké skupiny voličů!

Lidé oprávněně očekávají řešení akutních problémů, které dosluhující vláda již nemůže řešit a nová vláda nepředložila ani elementární návrhy, jak bude postupovat.

KSČM je připravena na levicovou alternativu programového prohlášení vlády a předloží občanům program pro neprivilegované, kteří zůstávají dlouhodobě mimo zájem všech polistopadových vlád. Nyní ale občané s hrůzou sledují růst životních nákladů, aniž by se dočkali návrhů řešení této krize kapitalismu. Spolu s nimi proto odmítáme jednorázové energetické žebračenky z návrhu pravice, které budou nutit lidi stát dlouhé fronty na úřadech s nejistým výsledkem.

Odmítáme jednostrannost této podpory, která nezohledňuje další skupiny občanů doposud ekonomicky stabilních a vržených do energetické chudoby více než 300 % zvýšením záloh na elektrickou energii a plyn, s vyúčtováním snad za rok.

Občané očekávají řešení svého problému dnešního dne, ne sliby do budoucna!

Senioři nesmí platit zálohy na energie větší, než je jejich důchod!

Lidé, kteří investovali do nových zdrojů energie a ekologických kotlů, se cítí zrazeni svou vládou!

KSČM vyzývá končící vládu, okamžitě zastropujte ceny energií na úrovni roku 2020 + 25 %!

Vítězné koalice, přestaňte bojovat o svá korýtka a podpořte toto řešení, které je jediné schopné zvrátit pád statisíců občanů České republiky pod hranici chudoby.

1. 11. 2021 ÚV KSČM kscm.cz

14. října 2021

Poděkování voličům za hlasy ve volbách.

Vážení spoluobčané okresu Zlín. Nyní máme týden po volbách do PS PČR a život i ten politický běží dál.

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří dali hlasy naší levicové straně KSČM. Všem sympatizantům, všem, kteří nás podporují v našem boji za sociálně spravedlivou společnost. Díky vám za každý hlas pro naši stranu. Neúspěchem, ale naše strana nekončí. Budeme pokračovat dál v naší práci pro lidi.

Věřím, že svou prací v příštích volbách uspějeme. Myslím, že pro obyčejné lidi, lidi práce, bude toto období volební těžké. Nevím, jestli se udrží sociální politika, která se odehrávala, když byli levicoví poslanci v parlamentu. Lidi si ale zvolili je – pravicové zastoupení. Tak tedy uvidíme, co dokáže.

Závěrem vám přeji dobré zdraví, úspěchy v práci a pohodu v rodinách.

S pozdravem Stanislav Remeš, předseda OV KSČM Zlín.

3. října 2021

Krajský předvolební mítink KSČM ve Zlíně v pátek 1. 10. 2021

Fota z mítinku v galerii – K. Picek

10. září 2021

Pozvánka na krajský mítink KSČM

v pátek 1. 10. 2021 na Náměstí míru ve Zlíně.

Kandidátka Zlínského kraje

Podívejte se na kandidáty KSČM do PS PČR ve Zlínském kraji

Krajská kandidátka kscm.cz

22. září 2021

Volby 2021 do PS před námi, neúčast při volebním aktu, také svobodné rozhodnutí!

Občané, voliči vzhledem k naší pohodlnosti, vypěstovaném v domnění, že se o nás někdo postará, dobrovolné ztrátě naplnění života nás osobně, svých rodin a dětí. Našim osobním selháním je, že (neúčastí ve volební místnosti) připouštíme k rozhodování o věcech veřejných a hlavně o nás samých ne ty „nejlepší“ z nás, nebo alespoň ty jejichž myšlenky a cíle naplní potřebu nás všech, aniž se vyjádříme k těmto programům a tzv. většinovým rozhodnutím vybereme to nejlepší, nebo donutíme rivaly se dohodnout k tomu co nám bude prospívat. Jejich povolební prohlášení už nikdo neschvaluje, taky je k ničemu nezavazuje. Jaký je vlastně výsledek voleb?? Připustíme svou neúčastí u voleb, svou jednotlivou výhodu (zcela sobeckou), příjmeme program lídrů, kteří nás na 4 roky budou ve vlastním zájmu poškozovat a to vše bez možnosti revize, nebo nasměrují celý národ mnohdy jen díky malému procentu voličů na léta pod kuratelu ještě většího „temna“ než jsme v sobeckém skupinovém zájmu si prosadili. Toto vše jsou jen naše osobní chyby, naše pohodlnost. Proto jsou tady právě „volby“ a pokud není vůle a účast nadpoloviční většiny národa (60 %), neměly by být volby právoplatné. Volby musí být povinnost (zapojení občana do chodu státu a jeho podíl na tomto konání. Občane, pokud tě volby nezajímají, co potom chceš po tom státu?), volební účast, která vyjadřuje právě tu svobodu rozhodnutí kde a za jakých podmínek chci v této zemi žít a také to dává svobodu rozhodnutí, možnost si na světě vybrat a najít si místo, které mi bude vyhovovat.

Stávající výklad svobody a demokracie vynucující si péči společenství o mou osobu tak abych já byl uspokojen je zvrácenost prosazovaná klerofašistickými spolky, pravicovými kapitálově motivovanými nad národními korporacemi, které své politické, náboženské představy o životě většinové společnosti prosazují metodou masivních mediálních lží, okrádáním a zločinným prosazením skupinového zájmu nad společenstvím lidí. O většině musí rozhodovat u voleb většina, né však chybně prosazená do PS parlamentu, ale i do senátu, skupinovým zájmem nebo konspirační manipulací (Vystrčil 15% voličů v daném obvodě), ale většinou národa. Proto ani tzv. lídři politických stran či hnutí nejsou ti co o životě lidí mají tu správnou zkušenost. Musí to být lidé (jak kdysi u Baťů), kteří něco umí, něco dokázali a lidem zaručují svou prestiží lepší život, ponesou i odpovědnost za svá rozhodnutí (i majetkem, např. na funkci ředitele příjímaný uchazeč „u Baťů“ musel mít složenu na podnikový účet částku v hodnotě ceny RD cca na dnešní ceny 4 mil. Kč), budou odvolatelní při neplnění (volebního) programu, po stržení hodnoty způsobené škody z konta naučí mimo jiné státní aparát fungovat v zájmu lidí, kteří si je vlastně platí, a kterým musí skládat účty. Stávající hospodářské výsledky v době digitalizace a výpočetní techniky praktikované nejméně s měsíčním a ve vyúčtování volebního období nejméně ročním skluzem je v podstatě důkaz o špatné práci, hlubokém pohodlí a manipulace s výsledky, aby ten „blbý národ“ nebo kontrolní orgány na machinace nepříšli a aparát si mohl pohodlně žít, aby vše „vyšumnělo“, v podstatě s odstupem se hodnotí věc už v jakémsi útlumu a např. soudy po 20 letech, koho to ještě zajímá (vidíte to na výsledcích šetření Bečvy, nebo Vrbětic). Otázka úspor, už jen nákladů na provoz státu např. zmrazení platů státních zaměstnanců, spravedlivá mzda za odvedenou práci, tak jak prohlásil Fiala (ODS) „zmrazit platy státním zaměstnancům, komu by to prospělo“!!! V případě „povalečů“ určitě, ale ne „pracovníkům technické státní správy“ (hasiči, policie a celá řada dalších, za kterými jsou výsledky, nikoliv blábolení ve sněmovně nebo i výsledky vzdělávacího systému, kdy jsou produkováni jedinci s „papírem“ o vzdělání, pro naplnění tabulkových stupňů, ale kteří jsou v praxi nepoužitelní, neumíme řešit ani „místenkové“ umístění třeba na 5 let).

Lidi dejte si šanci na nový začátek. Všichni k volbám, víte co potřebujete k životu! Hlavně vy, senioři vždyť co vám říká životní zkušenost, budete zase volit „populisty a politické hochštaplery“? Vyžeňte všechny kariérní politiky z kandidátek, politické dinosaury, proevropské vlastizrádce, prodejné lobisty západních korporací a centrál. Všechny povaleče, kteří si vysedí statisícové měsíční odměny (za 4 roky cca 7 mil. Kč, kdo to z vás má) a jejichž výsledkem je i současných 350 neprojednaných zákonů na posledním zasedání = špatná práce .

Volební program KSČM „Šance na nový začátek“ vám předkládá oblasti zájmu a podpory, prosazování 5-ti základních programových priorit : 1. Pomoc potřebným, vyšší zdanění bohatých, 2. Péče o děti a jejich vzdělání, 3. Podmínky pro život v bezpečí a míru, 4. Právo na důstojný život, 5. Příroda zdravější, životní prostředí čištější – detailně je rozepsáno na „www.kscm.cz“ Všechny tyto priority budou podporovat a pokud se shodnou s ostatními (obdoba se vyskytuje i v programech dalších stran, včetně jejich záludností a podrazů, které z vás udělají na další 4 roky diváky do rozkradení republiky) budou tvrdě pracovat na zajištění. KSČM nic populisticky neslibuje, od nás neuslyšíte „zajistíme, prosadíme“, ale v programových prioritách „5P“ pokud se podaří doladit skutečný společný volební program, který se stane kontrolovatelným materiálem rozvoje ČR a zájmu voličů, společných programem tak budeme „pracovat“ s plnou osobní odpovědností na jeho splnění .

Dřív nám stačilo „slovo, podání ruky, přísaha“. Čest byla nadevše. Dnes nepomáhá ani armáda právníků a končí to „blábolením a obstrukcemi“ jak v PS parlamentu, tak v senátu.

Dnes vstupuje do volebního klání KSČM s 5-ti prioritami, pro jejichž naplnění svedou v poslanecké sněmovně Vámi zvolení zástupci z řady kandidátů KSČM čestný boj s plnou odpovědností. Na stránkách Haló novin vám budeme podávat průběžné výsledky o plnění, také kdo a jak nás podpořil nebo zase podrazil.

Ing. Jordák František, Zlínský kraj 09/2021

4. září 2021

KSČM požaduje dostupné bydlení pro každého

Už více než 30 let neexistuje vládní bytová politika, a proto nemají dnes už ani lidé s mírně nadprůměrnými příjmy šanci na trvalé a přijatelné bydlení. Za celou situací stojí malá výstavba a tedy nedostatek domů a bytů a od něj se odvíjející enormní ceny, což se promítá i do ceny nájemního bydlení. Doba levných hypoték již skončila a nyní obvykle požadovaná výše vlastních prostředků je činí pro velkou část zájemců reálně nedostupné. Navíc podle odhadů by se měly do konce roku úrokové sazby hypoték dále zvýšit až o půl procentního bodu. Jejich růst ovlivní hlavně úrokové sazby, které Česká národní banka posouvá vzhůru. Přitom je dále nutné vzít v potaz i trvale rostoucí ceny služeb, vody a energií.

KSČM se nikdy nespokojila s tím, že na podporu bydlení jsou jen bankovní produkty a dlouhodobě prosazuje, aby tato situace byla řešena skutečnou podporou výstavby bytů obecních a družstevních, na principu neziskovosti. Doplňující řešení je také omezení možnosti spekulací s bytovým fondem. KSČM trvá na vytvoření podmínek pro výstavbu nejméně čtyřiceti tisíc bytů ročně v aktivně podporované obecní výstavbě a prostřednictvím družstevní výstavby a družstevního vlastnictví, včetně regulovaného nájemného. Stát může tuto výstavbu podpořit vybudováním potřebné infrastruktury a garancí úvěrů.

KSČM nevidí důvod pro zdražování cen za energii, vodu, svoz odpadů a dalších služeb spojených s bydlením bez toho, aby bylo ekonomicky odůvodněno cenou vstupů a aby se touto cestou poskytovatelé a distributoři snažili kompenzovat své náklady způsobené snahou občanů ušetřit snížením vlastní spotřeby. Jde o program, který funguje všude ve světě a je řešením i pro naši Českou republiku.

3. 9. 2021 kscm.cz - VV ÚV KSČM