18. ledna 2020

Polemika nad úlohou KSČM při programové toleranci vlády ve stávající koalici ANO a ČSSD.

Za stávající situace – nevyhýbání se politické odpovědnosti historicky levicové strany, prací ve prospěch občanů ČR, programově s tolerancí vlády, je její podpora správný krok .

Body našeho programu se přes přetrvávající pravicovou štvavou kampaň daří naplňovat. Docílili jsme navýšení důchodů, zvýšení minimální mzdy, úpravy rodičovského příspěvku. Peníze byly navýšeny do zdravotnictví i školství. Bezpečnostní a pořádkové složky mají také určitá vylepšení. Pouze ve státní správě i přes vyplácení tabulkových stavů (3x vyšších než před sametem) tyto místa ani nemají obsazena. Podali jsme návrhy zákonů o ochraně půdy a návratu vody do vlastnictví obcí, měst a státu. Aktivně podporujeme všechny programové body vlády ve prospěch občanů ČR.

Podílíme se na úpravách a změnách, které jsou prospěšné občanům. Naše politika vychází z nosných programových cílů a myšlenek samosprávné společnosti svobodných a odpovědných občanů, kteří mají rovný přístup ke všem zdrojům sociálně spravedlivé společnosti, mají odpovídající přístup k rozdělování a využívání výdobytků své práce k zajištění potřebné modernizace a konkurenceschopnosti stávajícího společenství lidí a zajistit zodpovědně i rozvoj a existenci budoucích generací především na našem území a neohrožovat jejich budoucnost nepřiměřeným mísením kultur, proti kterému bojovaly po staletí generace našich předků.

Přežívat nejen fyzicky, ale také „přizpůsobovat“ se politickým tlakům nejen v Evropě, ale i zahraničním korporacím je cestou do pekel, kde krátkodobým vítězem je jen skupina vyvolených toužících po moci a zisku, okrádat lidi i stát, který si s sebou do hrobu stejně nevezmou a jen lidem této země, této planety škodí. Mnoho „sametových“ změn je bohužel nevratných. Zvrácenost jejich chování se vyprofilovala z výchovy v rodinách novodobé šlechty, intelektuálů a umělců, dnes i politiků, kteří o životě normálních lidí v podstatě nic nevědí.

To že se obživa a rozvoj, zajišťuje každodenní prací, výchovou dětí, nové generace, budováním a realizací myšlenek ke zlepšení současných podmínek, včetně zachování naší kultury ale i podmínek pro zachování lidstva je jim cizí. Proč taky, když se dá všechno „koupit“, když je okolo dostatek těch, kterým když naordinují myšlenky „amerického snu“, kteří pod pozlátkem presentace života té „lepší vrstvy“ třeba pražské kavárny, budou dále „mlčet“ i když v mnoha případech v rozporu s vírou a pracovat pro jejich pohodlnější život s touhou zařadit se mezi ně za jakoukoliv cenu. Proto i děti z těchto rodin jsou vychovávány v prestižních školách za zcela jiných podmínek, jiné peníze tak aby návyky z tohoto období naformovaly jejich budoucí úlohu ve společnosti. Tato, dá se říci „střední vrstva“ je bohužel i tak rozdělena na ty co se snaží a živí prací a budováním, a ty, kteří bez zjevných výsledků a mnohdy podle statistických průzkumů s klesajícím postavením ČR ve světě jsou zvýhodňováni a kteří po „zavření úst mají poděláno“!!

Proto je nutné vážení spoluobčané vystoupit ze svého „dvorku“, zajímat se o pravdivé dění alespoň v naší dnes už jen ČR. Vaše děti jste už asi názorově nestihli a mnohdy jim ani nerozumíte po 31 letém vymývání mozků jim jen těžko vysvětlíte, to z čeho vyrostli, že to bylo i z vaší každodenní práce, z poválečných budovatelských pětiletek a 28 let existence Československé socialistické republiky, která i přes svou „velikost“ byla ve světě uznávaným průmyslovým „gigantem“, potravinově soběstačná, s vysokým kulturně společenským kreditem.

Věnujte se alespoň vnukům a se svými životními zkušenostmi jim, jako starší zkuste vysvětlit kde jsou pravdy, i když se jim bude zdát náš způsob života té doby primitivní a směšný. Nebyla televize, nebyly mobilní telefony, sociální sítě, SMS, MMS, emaily, fotografovali jsme na kinofilm, museli jsme chodit do práce, měli pravidelně mzdu, nikdo z vás nemohl udělat nezaměstrnaného, měli jste kde bydlet, nevěděli jste ani co jsou bezdomovci, ve škole učitelé zvládali i 40 dětí ve třídě a nemuseli se jich bát. Světu z té doby jsme dali mnoho moderních pokrokových technologií a vynálezů. Potraviny byly z dnešního pohledu jen BIO a kromě banánů, fíků a pomerančů na vánoce bylo všeho dost. Nežili jsme tak draze jako v současnosti, asi jsme byli skromnější, zdravější, tělesně zdatnější a limitující byly hlavně pracovní a sportovní výsledky. To čeho ČR a ČSSR např. na sportovním poli dosáhla budou naši milionáři dlouho dohánět. Na poli srovnání i za současných podmínek, za současných nákladů se to už bez masové základny bude obtížněji dosahovat. Je jednoduché hanět, pomlouvat a odsuzovat. Je ubohé stále i 30 let po „sametu“ se stále vymlouvat na komunisty.

„S lidmi a pro lidi“. Nedívat se dopředu je krokem zpět.

Jordák František 13. 1. 2020