13. ledna 2020

Stanovisko Okresní konference KSČM ze dne 11. 1. 2020 k situaci ve zdravotnictví ve Zlínském kraji.

Okresní konference KSČM vyjadřuje znepokojení s nátlakovým jednáním hejtmana Zlínského kraje pana Čunka při schvalování projektu nemocnice v Malenovicích. Doporučuje zastupitelům Zlínského kraje usilovat o schválení ucelené koncepce zdravotnictví a zachování kvalitní lékařské péče ve všech zdravotnických zařízeních kraje. Požaduje objektivní a úplnou informovanost veřejnosti o pozitivech či negativech možných variant.