9. května 2020

Náš i váš Svoboda - Generál sám chodil do boje

Zoe Klusáková-Svobodová, dcera Ludvíka Svobody národního hrdiny České republiky a Slovenska, poskytla rozhovor Vladimíru Sněgirjovi o jejím otci a pamětech pro ruské noviny.

S rozhoverem se lze seznámit na stránkách Česko-ruské společnosti v českém překladu a také v originálu Rossijskoj gazetě 2. 5. 2020.

Informace od J. Nesvadby