12. ledna 2020

Názorové stanovisko k návrhu aktualizace programu KSČM 2020

Z vystoupení na okresní konferenci OV KSČM Zlín.

Základem současné situace je snižování aktivity tradičních vrstev levicově laděné základny, bez ohledu na pracovní zařazení a postavení.

Dnes kdysi „revoluční senioři“ svým odchodem z pracovních pozic ztratili vliv a nezvládli ani ve svých rodinách nástupnictví a také došlo ke ztrátě motivace, zvláště pak v posledních 10 letech normalizačních opatření, kdy došlo k intelektuálnímu navýšení členské základy. Dále pak v 30 letech popřevratového vývoje, změny životního stylu a přechodu „politické šlechty“ do jiných méně rizikových stran, kariérně příznivějších dochází k útlumu nejen samotné aktivity, potřeby a významu politické práce, dochází v aparátu k „přešlapování“ sice se snahou a povědomím potřeby zachování dělnického charakteru revoluční a pokrokové strany, ale převážně jen v resortu politické strany s opomíjením „programu naplnění potřeb lidské společnosti v každodenním životě“ sociálně spravedlivé společnosti včetně zachování trvale udržitélného rozvoje i pro další generace.

KSČ v r. 1989 a následně KSČM se stala vlastní vinou úřadem bez vlivu kde udržení aparátu je základním kritériem a podíl na „politické moci“ prvkem, který je vodítkem kompromisního programu existence „spektra“ politických stran a hnutí (konkrétně v naší republice), které sice dává pocit „demokratického vývoje“, ale ve skutečnosti jen prohlubuje a tříští společnost a národní uvědomění.

Politické cíle komunistického programu jsou tak převážně na sekretariátu ÚV KSČM, krajských a okresních výborech, ale velmi složitě se dostávají nejen do existující členské základny, ale hlavně ven mezi lidi, počínaje základním vzděláním (demagogické přepisování dějin na základním stupni, včetně uvolnění až demagogické církevní propagace), následně vymýváním mozků na vyšších formách vzdělání a takto připravená generace vstupuje do života společnosti, pracovního poměru, kde současná „digitální zručnost“ oddělila tuto produktivní a podstatnou skupinu občanů od reality života a nutnosti zajistit si podmínky pro život prací a budováním, jako jedinou metodu obživy a rozvoje společnosti včetně splnění naší úlohy v životě. Stejně tak nejsme sto proniknout do generace mimo produktivní věk – mezi seniory, kteří na svůj život podle kritérií současnosti hodně rezignovali a mladé generaci přestali rozumět. Ztratili jakoukoliv oporu a zajištění životních podmínek zvláště při prodlužujícím se dožití. V podstatě dožívají v nejistotě, mnohdy osamoceni a současné předdůchodové ročníky ani neví co je čeká. Přitom se jedná nejméně o 3 až 4 miliony občanů jakéhokoliv politického vyznání, kteří možná z pohodlnosti se ani nebrání.

KSČM jako odpovědná politická síla svou aktivitou, svým programem neprokazuje aktivní vstup do těchto nejvíce ohrožených vrstev obyvatelstva v ČR, nedokáže vstoupit mezi lidi, do běžného života a prosazovaný program se pohybuje v širokém spektru volebních vizí na úrovni stranických aparátů, poslanecké sněmovně, vše poměrně daleko od běžného života občanů, našich sympatizantů a možných voličů.

Základní příčinou jsou sice obsáhlé téze volebních programů, ale jen minimální konkrétní realizace (strategie) v terénu, kontrola plnění na celostátní i krajské úrovni, obsáhlost celorepublikového programu rozšířených o krajské či okresní specifika a jejich aktuální sledování, vyhodnocování, předkládání informací o dosažených výsledcích včetně jmenovitého kdo, kdy naše úsilí „pohřbil“, ať si občan dokáže vyhodnotit kdo pracuje v jeho zájmu a kdo ho už 31 let zneužívá.

Základem je šíření informací a k tomu mohou posloužit i staré formy informačních skříněk, které však musí být projednány (rozuměj jejich umístění v obcích a městech), prosazeny a hlavně zásobovány aktuálními materiály, v předstihu a daném čase. Stejně tak i moderní digitální informace nejen na stranických webových stránkách, aktuální a nezastaralé, ale i na veřejných portálech kvalifikovaně nastolená témata s širokou polemikou a argumentací. Zde se vytváří levicová nálada ve společnosti a jsou přístupné pravdivé argumenty.

O skutečnostech výše uvedených svědčí i současná kampaň, ve které členové KSČM se mají vyjádřit k předloženým návrhům (3 varianty) aktualizace programu KSČM. Už tímto se projevuje nejednotnost vedení a různé proudy. Revoluční strana potřebuje jednoznačný cíl, jasný volební program, jeho kontrolu a téměř „vojenskou disciplínu“ při jeho naplňování. Ano obecně postrádáme existenční motivaci, ale jsme tu proto že máme „ideu“ a v rámci naplňování našeho hesla „S lidmi a pro lidi“ musíme pro to udělat vše dostupné. Vše co zajistí většinové společnosti, občanům ČR lepší životní podmínky a podmínky i pro život našich dětí a dalších generací. To jim musíme nabídnout a za to bojovat, proto jsme tady.

Filozofie „jen přežití“ je naprosto nepřípustná.

Jen vyjímečně (mimo aparáty) byly materiály obsahem se závěry či připomínkami z VČS. Pro stárnoucí členskou základnu „bez urážky“ je to příliš náročný materiál, který bez vize – strategie vývoje stranické práce a úlohy levicově smýšlejícího člena, občana ČR, jeho přesvědčení, potřeby zajištění životních podmínek, kvalifikované marketingové strategie nelze v souvislostech jednotlivých ZO obsáhnout. Proto také i přes dlouhý termín jsou výstupy minimální. Samotná zkušenost z projednávání na VČS – netrpělivost a neochota (zúčastněných) věnovat potřebný čas k projednání.

Z rámcové informace je výsledkem přiklonění se většinově k návrhu předloženém ÚV. I když svým objemem snad naplňuje program KSČM – trend evropských levicových stran, jeho naplnění není zcela reálné bez změny přístupu aparátu a volených zástupců. Vrátit do naší práce disciplínu a plnou odpovědnost.

Ano mnozí nás asi opustí, ale měli bychom dát jasný program především „obyčejným lidem, lidem práce, sympatizantům“. Nebudeme mít největší členskou základnu, ale dáme jasný signál, že jsme stále tady, dáme lidem naději, argumenty, získáme sympatizanty ve jménu našeho nosného hesla „S lidmi a pro lidi“.

Jordák František 11. 1. 2020