KSČM ve Zlíně Facebook KSČM Zlín Facebook KSČM Twitter KSČM Twitter KSČM Zlín Videa KSČM Volby KSČM 2017 Se zdražováním vody nesouhlasíme! Církevní restituce - švindl

 

 

Listování médii KSČM aktuality KSČM alternativní informace KSČM komentáře KSČM stanoviska KSČM tiskové zprávy KSČM tiskové konference KSČM Krajský výbor Zlín Přihláška do KSČM

 


Ploština žalující
24. dubna 2017 Komunisté z okresu Zlín nezapomínají.


Komunisté z okresu Zlín nezapomínají.

Už po řadu let komunisté okresu Zlín uctívají památku obětí fašismu na Ploštině, která byla vypálená a její obyvatelé vyvražděni dne 19. dubna 1945. Tedy již ke konci zatím nejstrašnější, II. světové války v dějinách lidstva. Tentokrát vzpomínka proběhla v neděli 23. 4. 2017 v poledních hodinách. Kromě komunistů ze Zlína, Otrokovic, Slavičína Luhačovic přijeli autobusem, který vypravil OV KSČM Zlín i sympatizanti a komunisté z Olomouce. Byla mezi námi i poslankyně PS PČR s. ing. Marie Pěnčíková. Květinové uctění památky projevili OV KSČM Zlín, Česko-Ruská společnost, LKŽ Zlín a naše jmenovaná poslankyně.

Celá pieta proběhla pochopitelně za účasti zástupců Zlínského kraje, města Zlína a vojenských složek. Vše probíhalo za velmi studených povětrnostních podmínek. Poletoval i sníh a vál studený vítr. Zde takové počasí většinou bývá, ale vždy se každým rokem s kyticemi vracíme uctít památku těch, kteří padli pro naši svobodu, abychom my mohli žít. V dnešní době, kdy je situace ve světě vážná a směřuje k dalšímu válečnému běsnění připomínejme hlavně mladým tyto hrůzy, které se staly a které právě válka nese. A bojujme za mír ve světě. Těchto hrůz nebylo málo ve Zlínském okrese a kraji. Delegace OV KSČM Zlín položila věnec i v obci Prlov, která byla taky fašisty postižena. Vzpomínka na oběti z Ploštiny byla dokončena položením věnce u hrobu obětí pohřbených v Újezdě.

A další uctění památek obětí nás na dalších místech čekají.


Highslide JS

Komunisté z okresu Zlín nezapomínají. 72 let od vypálení osady Ploština na Valašskokloboucku.
Highslide JS

Komunisté z okresu Zlín nezapomínají. 72 let od vypálení osady Ploština na Valašskokloboucku.
Highslide JS

Komunisté z okresu Zlín nezapomínají. 72 let od vypálení osady Ploština na Valašskokloboucku.
Highslide JS

Komunisté z okresu Zlín nezapomínají. 72 let od vypálení osady Ploština na Valašskokloboucku.
Highslide JS

Komunisté z okresu Zlín nezapomínají. 72 let od vypálení osady Ploština na Valašskokloboucku.
Highslide JS

Komunisté z okresu Zlín nezapomínají. 72 let od vypálení osady Ploština na Valašskokloboucku.
Highslide JS

Komunisté z okresu Zlín nezapomínají. 72 let od vypálení osady Ploština na Valašskokloboucku.
Highslide JS

Komunisté z okresu Zlín nezapomínají. 72 let od vypálení osady Ploština na Valašskokloboucku.
Highslide JS

Komunisté z okresu Zlín nezapomínají. 72 let od vypálení osady Ploština na Valašskokloboucku.
Highslide JS

Komunisté z okresu Zlín nezapomínají. 72 let od vypálení osady Ploština na Valašskokloboucku.
Highslide JS

Komunisté z okresu Zlín nezapomínají. 72 let od vypálení osady Ploština na Valašskokloboucku.
Highslide JS

Komunisté z okresu Zlín nezapomínají. 72 let od vypálení osady Ploština na Valašskokloboucku.
Highslide JS

Komunisté z okresu Zlín nezapomínají. 72 let od vypálení osady Ploština na Valašskokloboucku.
Highslide JS

Komunisté z okresu Zlín nezapomínají. 72 let od vypálení osady Ploština na Valašskokloboucku.

Stanislav Remeš,

předseda OV KSČM Zlín


5. dubna 2017 Pozvánka na Ploštinu

Pozvánka na Ploštinu 23. dubna 2017 na 13:00 hodin.
26. dubna 2016 Uctění památky umučených občanů v Prlově a na Ploštině k 71. výročí konce 2. světové vojny

 

Ve zlínském kraji připomenuty tragédie z doby před 71 lety !

 

Tuto sobotu se na pozvání obce Prlov sešli oficiální hosté a občané k uctění památky umučených občanů z této valašské obce. Stalo se tak ke konci války, kdy se jim nacističtí pochopové pomstili za jejich podporu partyzánům v jejich usilí v boji proti okupantům. O tom co se zde stalo hovoří výmluvně dokumenty umístněné ve zdejší pamětní síni. Vzdát úctu zdejším umučeným občanům a i partyzánům z 1. partyzánské brigády Jana Žižky z Trocnova přišli také zástupci okresních výborů KSČM ze Vsetína a Zlína, náměstek hejtmana Ing. Mařák (KSČM),poslankyně za KSČM Ing. Pěnčíková spolu s kandidátkou do Senátu České republiky Evou Badínkovou. Za Česko-Ruskou společnost Josef Nesvadba a Alena Velecká. Důstojnosti celé pietní záležitosti přispěla významnou měrou armáda. Vojáci drželi čestnou stráž u pomníku obětí a byla vzdána úcta čestnou salvou. Proslovy čestných hostů připomenuly dobu před 71 léty a jako tradičně hlavně z úst senátora Čunka a dalších pravicově orientovaných činovníků veřejného života opomíjení významu naší tehdejší spolupráce se Sovětským svazem v národně osvobozeneckém boji a učast sovětských partyzánů v něm.

 

Prlov 2016. Prlov 2016.
Prlov 2016. Prlov 2016. Prlov 2016.

 

V neděli pod patronací hejtmana zlinského kraje konala obec Drnovice pietní akt k 71. vyročí vypalení pasekářské osady Ploština. Obec byla vypálena 19. dubna 1945 SS komandem na základě udání zrádců o tom, že se tu ukrývají partyzáni a zdejší občané jim poskytují veškerou pomoc a podporu pro jejich boj s okupanty. Studené a větrné počasí zde v národním kulturním památníku Ploština přivítalo občany a četné oficiální hosty vedené ministrem kultury Danielem Hermanem. Tento náš politik je bohužel nechvalně znám svými kontakty na sudetoněmecká krajanská sdružení v Mnichově, kde spolu s ministrem Pavlem Bělobrádkem navštivili sudetoněmecký dům. Jeho vystoupení zde sice uctilo pamatku obětí ploštinské tragedie, ale nepojmenovalo příčiny těchto hrůz! Proto nemohlo sklidit žádný potlesk občanů. Početnou účast zde tradičně mají komunisté zlínského kraje vedeni zástupci krajského výboru a okresních výborů a svými poslanci RNDr. Vladimírem Koníčkem a Ing. Marií Pěnčíkovou a kandidátkou do Senátu Evou Badínkovou. Nechybí také zástupci Levicovývh Klubů žen, Česko-Ruské společnosti a veteráni výsadkového klubu Zlín. Národní kulturní památník Ploština by si zasloužil po mnoha letech získat potřebné peníze na provedení oprav a uvedení do někdejšího původního stavu hodného velikosti odboje lidu na Valašsku za naši narodní svobodu v době nacistické německé okupace.

 

Ploština 2016. Ploština 2016. Ploština 2016.
Ploština 2016. Ploština 2016. Ploština 2016.

Josef Nesvadba

 

4. dubna 2016 Pozvánka na 24. dubna 2016 do Národního kulturního památníku na Ploštinu

 

Pozvánka na 24. dubna 2016 do Národního kulturního památníku na Ploštinu.

 

20. dubna 2015 Před 70. lety vypálili němečtí vetřelci Ploštinu a Prlov

 

K 70. výročí ovobození Československa

19. dubna 2015 Veteráni 2. světové vojny, jejich pozůstalí, občané, zástupci Armády ČR, zastupitelé Zlínského kraje, zástupci Parlamentu ČR a hosté z bývalého Sovětského svazu, ze Slovenska, okolních obcí a měst, Památníku Lidice, Česko-Ruské společnosti a mnoha dalších si připomněli 70. výročí vypálení osady Ploština na Valašskokloboucku německými vetřelci a jejich fašistickými pomocníky dne 19. dubna 1945, krátce před skončením 2. světové války.

 

Vedle vlajky České republiky a dříve i Československa vlál nad Národním kulturním památníkem na Ploštině prapor obce Drnovice. Dominantní podkladová zelená barva zastupuje tzv. mluvící znamení. Jméno obce označuje ves jako sídliště vybudované „na drnu“ a druhá polovina podkladu znaku barva červená, znázorňuje krveprolití pasekářů osady Ploština. Krátce před zahájením pietní vzpomínky 19. dubna 2015 v Národním kulturním památníku na Ploštině. Čelo průvodu se smutečními věnci 19. dubna 2015 v Národním kulturním památníku na Ploštině. Hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák 19. dubna 2015 při vzpomínkovém aktu v Národním kulturním památníku na Ploštině. Poslankyně PS PČR a zastupitelka Zlínského kraje Ing. Marie Pěnčíková, zástupkyně okresu Kroměříž při vzpomínkovém aktu v Národním kulturním památníku na Ploštině.
Zastupitelé Zlínského kraje zleva - Ing. Jiří Varga, Ing. Dagmar Butnikošarovská, Ing. Jaroslav Kučera při vzpomínkovém aktu v Národním kulturním památníku na Ploštině. Zástupci oblastí zlínského okresu za KSČM z Luhačovic, Zlína a Valašských Klobouk (v popředí zprava) - Ing. František Jordák, Radomír Rafaja, Ing. Jaroslav Kovařík při vzpomínkovém aktu v Národním kulturním památníku na Ploštině. Zástupci Česko-Ruské společnosti v kraji s Josefem Nesvadbou (druhý zleva) při vzpomínkovém aktu v Národním kulturním památníku na Ploštině. Zástupkyně Levicového klubu žen při vzpomínkovém aktu v Národním kulturním památníku na Ploštině. Zástupkyně okresu Kroměříž při vzpomínkovém aktu v Národním kulturním památníku na Ploštině.
Pořadatelé, zástupci Zlínského kraje, hosté, zástupci PČR a občané při vzpomínkovém aktu v Národním kulturním památníku na Ploštině. Občané při vzpomínkovém aktu v Národním kulturním památníku na Ploštině. Občané při vzpomínkovém aktu v Národním kulturním památníku na Ploštině. Občané a čestná stráž armády při vzpomínkovém aktu v Národním kulturním památníku na Ploštině. Občané při vzpomínkovém aktu v Národním kulturním památníku na Ploštině.
Občané při vzpomínkovém aktu v Národním kulturním památníku na Ploštině. Účastníci válečných bojů při vzpomínkovém aktu v Národním kulturním památníku na Ploštině. Účastníci válečných bojů s hejtmanem Zlínského kraje MVDr. Stanislavem Mišákem (v popředí uprostřed) při vzpomínkovém aktu v Národním kulturním památníku na Ploštině. Mnoho desítek věnců a kytic položili občané a organizace v Národním kulturním památníku na Ploštině na počest umučených a upálených před 70 léty. Mnoho desítek věnců a kytic položili občané a organizace v Národním kulturním památníku na Ploštině na počest umučených a upálených před 70 léty.
K hlavním pořadatelům vzpomínkového aktu při 70. výročí osvobození Československa v Národním kulturním památníku na Ploštině patří i vojáci Armády ČR. K hlavním pořadatelům vzpomínkového aktu při 70. výročí osvobození Československa v Národním kulturním památníku na Ploštině patří i vojáci Armády ČR. Nezapomeneme! K hlavním pořadatelům vzpomínkového aktu při 70. výročí osvobození Československa v Národním kulturním památníku na Ploštině patří i vojáci Armády ČR s hudbou posádky Olomouc. K hlavním pořadatelům vzpomínkového aktu při 70. výročí osvobození Československa v Národním kulturním památníku na Ploštině patří i vojáci Armády ČR s hudbou posádky Olomouc.

 

30. března 2015 Pozvánka na Ploštinu v neděli 19. dubna 2015

 

Pozvánka k Pietní vzpomínce 70. výročí osvobození ČSR, neděle 19. dubna 2015 13:00 hodin na Ploštině.

 

20. dubna 2014 K 69. výročí vypálení Ploštiny a umučených na Prlově

 

Ing. Esma Opravilová kandidátka KSČM do Evropského parlamentu v roce 2014Občané a představitelé kraje si připomněli 69. výročí vypálení osady Ploština na Zlínsku.

Informaci, fotografie a některé názory z pietní vzpomínky na Ploštině zaslal Josef Nesvadba, předseda Česko-ruské společnosti Zlín. Fotografie z Ploštiny a Prlova zaslal také Radomír Rafaja.

O velikonoční neděli 20.dubna si představitelé zlínského kraje, poslanci a zastupitelé a zástupci veřejnosti za účasti předsedy vlády České republiky Bohuslava Sobotky a dalších významných hostů připomenuli 69. výročí vypálení pasekářské osady Ploština nedaleko Valašských Klobouků ve Zlínském kraji. Kytice květů položili také členové OV KSČM ve Zlíně, zástupci Krajské rady Česko-ruské společnosti a hnutí Vděčnost, poslankyně parlamentu za KSČM s. Marie Pěnčíková a kandidátka do Evropského parlamentu za KSČM Ing. Esma Opravilová. Za Ruskou federaci byl přítomen Generální konzul Ruské federace se sídlem v Brně p. Šarašnikov. Poděkování patřilo armádě České republiky za zajištění důstojné pocty umučeným a upáleným pasekářům a padlým našim i sovětským partyzánům v boji proti fašismu na Valašsku.
Mnozí z účastníků říkají, že národní památník Ploština by si zasloužil rozsáhlejší rekonstrukci a obnovu jeho vzhledu z doby jeho vzniku. Taktéž je přáním mnoha občanů a bojovníků proti fašismu, aby na své místo znovu byl umístěn pomník partyzána od Vincence Makovského, který nyní dlí v koutě muzea odboje v Ploštině.
Řečníci u památníku letos i v letech nedávno minulých ovšem opomíjejí přiznat zásluhy padlým ruským a ukrajinským partyzánům a rovněž vedle české vlajky chybí vlajky někdejšího SSSR a Ruské federace, aby byla tato skutečnost i takto připomenuta.

 

Poznámka k historii památníku: Památník byl zbudován v roce 1975 na počest 30. výročí osvobození od nacismu a slouží k připomínce obětí II. světové války (arch. Š. Zelina). V roce 1985 byl památník doplněn o kopii sochy partyzána (V. Makovský) a v roce 1999 zapsán do seznamu národních kulturních památek. Při rekonstrukci přesahující pět milionů v roce 2008 byla socha partyzána odstraněna a nachází se v muzeu odboje na Ploštině.

 

Národní kulturní památník Ploština

20. dubna 2014 - Pietní vzpomínka v Národním kulturním památníku Ploština při 69. výročí vypálení stejnojmenné osady. 20. dubna 2014 - Pietní vzpomínka v Národním kulturním památníku Ploština při 69. výročí vypálení stejnojmenné osady. 20. dubna 2014 - Pietní vzpomínka v Národním kulturním památníku Ploština při 69. výročí vypálení stejnojmenné osady.
20. dubna 2014 - Pietní vzpomínka v Národním kulturním památníku Ploština při 69. výročí vypálení stejnojmenné osady. 20. dubna 2014 - Pietní vzpomínka v Národním kulturním památníku Ploština při 69. výročí vypálení stejnojmenné osady. 20. dubna 2014 - Pietní vzpomínka v Národním kulturním památníku Ploština při 69. výročí vypálení stejnojmenné osady. 20. dubna 2014 - Pietní vzpomínka v Národním kulturním památníku Ploština při 69. výročí vypálení stejnojmenné osady.

U památníku v Prlově.

Památník na Prlově v roce 2014 - pietní vzpomínka na umučené německými esesmany za protektorátu v době druhé světové války. Památník na Prlově v roce 2014 - pietní vzpomínka na umučené německými esesmany za protektorátu v době druhé světové války. Památník na Prlově v roce 2014 - pietní vzpomínka na umučené německými esesmany za protektorátu v době druhé světové války. Památník na Prlově v roce 2014 - pietní vzpomínka na umučené německými esesmany za protektorátu v době druhé světové války.

 

20. dubna 2014 Pozvánka do Národního kulturního památníku na Ploštinu

 

Pozvánka na přátelské posezení ve Svátek práce.

21. květen 2013 Vzpomínková setkání

 

Vzpomínkové pietní akty občanů u památníků a vojenských hrobů.

 

Národní památník Ploština

 

      Na mnoha místech kraje každoročně v dubnu i květnu probíhají u památníků a vojenských hrobů vzpomínkové pietní akty. V tomto roce si připomínáme 68. výročí osvobození našeho okresu a kraje Rudou armádou v roce 1945, po jejímž boku bojovaly i jednotky 1. Československého armádního sboru, rumunská armáda nebo i partyzánské skupiny východního i západního odboje z nichž největší v okolí byla Partyzánská brigáda Jana Žižky z Trocnova. V letošním roce se pietní akt v Národním kulturním památníku na Ploštině uskutečnil 21. dubna za účasti představitelů Zlínského kraje, ústavních činitelů, vojáků, starostů okolních obcí, členů Svazu bojovníků za svobodu, delegací z obcí Lidice, Ležáků, Javoříčka aj. Společně s krajem se tentokrát účasnili také členové a sympatizanti KSČM. V minulých letech tomu tak vždy nebývalo. KSČM organizovala pietní vzpomínku samostatně v jiný den než Zlínský kraj. Účastnili se také krajští zástupci Česko-ruské společnosti. Pietní akt doprovodil hudbou vojenský orchestr z Olomouce.

 

 

Zastupitelé kraje za KSČM Marie Pěnčíková - vlevo, Josef Čejka a Zdeňka Hlobilová Delegace poslanců s Vladimírem Koníčkem KSČM - druhý zprava. Předsedkyně OV KSČM Zlín D. Butnikošarovská a místopředsedové F. Kašpar - vlevo, L. Kollarčík. Množství věnců a kytic k uctění památky zavražděných v roce 1945 v době poslední války Čestná stráž Kytice květů od KSČM. Vedení kraje a občané při pietní vzpomínce na Ploštině. Zástupci Č-R společnosti v kraji. Občané při pietní vzpomínce na Ploštině.

 

Pátek 20. dubna 2012 Pozvánka do areálu Národního kulturního památníku Ploština

Pozvánka na Ploštinu 2012


Ploština 2012 Ploština 2012 Ploština 2012 Ploština 2012 Ploština 2012

Ploština 2012 Ploština 2012 Ploština 2012 Ploština 2012 Ploština 2012

Ploština 2012 Ploština 2012 Ploština 2012 Ploština 2012

Sobota 24. dubna 2010 Pozvánka na Ploštinu

Pozvánka na Ploštinu 2010

21. duben 2007 Mírová manifestace

Mírová manifestace 2007

Průvod1 Průvod2 Pocta padlým Věnce padlým Cimbálovka
Klikni pro zvětšení.

Na mírové manifestaci byla účastníky přijata rezoluce

Rezoluce proti umístění radaru na území České republiky

My, účastníci mírové manifestace, konané u příležitosti pietního aktu na Ploštině, vyzýváme vládu a Parlament České republiky, aby přerušili jednání s politickou reprezentací Spojených států amerických o umístění radarových základen na území České republiky. Vojenské zařízení cizího státu znamená takový zásah do suverenity našeho státu, o kterém může být rozhodnuto pouze ve všelidovém referendu.
Ochrana proti mezinárodnímu terorismu je jen zástěrkou USA pro stupňování jejich vyzbrojení ke světovládným účelům. Rozšiřování vojenských základen USA do střední Evropy je průlomem do dosud platných mezinárodních dohod a povede k roztočení nového závodu ve zbrojení a k bezprostřednímu nebezpečí vzniku válečného konfliktu.
Ve jménu obětí Ploštiny, ve jménu obětí Lidic, Ležáků, ve jménu hrdinů z Dukly, Sokolova, Bánské Bystrice, ve jménu 360 000 zmařených životů Čechů a Slováků vás vyzýváme – nedopusťte, aby se svět znovu ocitl na rozcestí mezi válkou a mírem! Oni padli, abychom my mohli žít, žít v míru. Nedopusťte , aby byl tento mír ohrožen!
Nechceme být vtaženi do mocenských bojů USA.
Nechceme se stát rukojmím zbrojních magnátů a pokusnou střelnicí amerického terorismu! Nechceme se stát terčem útoků, které vyvolává americká rozpínavost.
Ve jménu našich dětí, vnuků i ještě těch nenarozených dětí říkáme NE americkým základnám!

Zasláno:

President České republiky Václav Klaus
Vláda České republiky
Parlament České republiky
2007 Dnešní Ploština


Ploština dnes

Památník Nápisy Nápis1 Nápis2 Nápis3
Klikni pro zvětšení.19. duben 1945 Žalující Ploština


Ploština žaluje!

Šaš chal Rum chal Ras or zich chal Bel chal
Klikni pro zvětšení.

Trosky domů Šašinů, Belhů, Rumanů, Rašků či Zichů a 27 žalujících obětí bývalé pasekářské osady Ploština.
Jedna oběť podlehla při výslechu, 3 oběti zavražděny, 24 obětí zaživa upálených zůstaly po brutálním zásahu německých vojáků SS dne 19. dubna 1945.

Důvodem byla spolupráce obyvatel této malé obce, vzdálené sedm kilometrů od Valašských Klobouků, s partyzánským oddílem A. Kotljarova, jenž byl ve svazku 1. československé partyzánské brigády Jana Žižky a operující v oblasti Vizovické vrchoviny.


Nabídka
Úvodní stránka
VIII. sjezd KSČM
IX. sjezd KSČM
Prohlášení a stanoviska
Přečetli jsme
Listování médii
Zastupitelé a poslanci
Volby
Program pro budoucnost ČR
Válečná historie
20. století

Minulost a současnost
Ploština žalující
Informujeme
Bratřejov
Brumov - Bylnice
Luhačovicko
Napajedelsko
Otrokovice
Slavičín
Slušovice
Tlumačov
Trnava
Valašské Klobouky
Zlín
Odkazy na videa
Diskusní příspěvky
Kontaktní údaje
Napíšete nám? Děkujeme


Některé odkazy

Zlínský krajský výbor KSČM
KSČM
Haló noviny
Obrys kmen
Haló TV
České mírové hnutí
KSM
KSS TOPOĽČANY
Petice

Petice k lithiu PETICE Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR-Nerostné bohatství České republiky patří, stejně jako voda, všem jejím občanům.
Petice NATO po Varšavě Petice NATO po Varšavě.
Ne cizím armádám a základnám Petice proti cizím armádám a základnám na území ČR.
Petice k daru církvím Petice k zrušení zákona k tzv. cirkevním restitucím.
Petice k majetkům Petice k majetkovým přiznáním.
NE základnám!

Statistika od 14.4. 2005

TOPlist