KSČM ve Zlíně Facebook KSČM Zlín Facebook KSČM Twitter KSČM Twitter KSČM Zlín Videa KSČM Volby KSČM 2017 Se zdražováním vody nesouhlasíme! Církevní restituce - švindl

 

 

Listování médii KSČM aktuality KSČM alternativní informace KSČM komentáře KSČM stanoviska KSČM tiskové zprávy KSČM tiskové konference KSČM Krajský výbor Zlín Přihláška do KSČM

 


Slavičín
VOLBY 2017
VOLBY 2017

2. května 2017 Prvomájové oslavy v okrese Zlín


Prvomájové oslavy v okrese Zlín

Za pěkného slunečného počasí proběhly oslavy 1. máje ve Zlíně. Již tradičně v parku Komenského u altánku. K dobré náladě vyhrávala Záhorská kapela.

Po státní hymně nejprve byla vzpomenuta doba osvobození města Zlína a uctěna památka padlých. Toto vše ve svém projevu přednesl s. Nesvadba-předseda Česko–Ruské společnosti ve Zlíně.

Básní k této době přispěl mladý básník, sympatizant KSČM a kandidát do PS PČR Miroslav Tomšů.

Po Písni práce pak k 1. máji ve svém projevu promluvil k občanům předseda OV KSČM Zlín s. Stanislav Remeš. Uvedl jaká je nyní situace na právo na práci a v sociální sféře u nás a ve světě. Vzpomenul na dobu pokroku, v níž jsme stáli včele a co všechno bylo spoluobčanům dopřáno. O tom už ani mladá generace neví. Hovořil i o ekonomické situaci a odměňování pracovníků a o srovnání se západními zeměmi. Dále poukázal na situaci, jaká je ve vládě teď před volbami. Vyjádřil se i k mezinárodní politice - rostoucí obavy z válečného konfliktu. Příkladem je nedávný raketový útok USA na Sýrii. Zmínil se i o situaci v EU. Závěrem hovořil o volbách do PS PČR a co je naším cílem v těchto volbách. Nakonec řekl, co je a bude vždy v popředí tohoto Svátku práce. Každému kdo se živí poctivou prací zajistit náležitou odměnu a aby bohatství naší země znovu patřilo všem z jejichž hlav a rukou se rodí.

Po projevu předsedy navštívily areál mažoretky z Fryštáku u Zlína v počtu 38 a zpestřily tak svým mládím program.

Poté na podiu altánku pohovořila k přítomným i naše poslankyně z PS PČR a zároveň i kandidátka z 2. místa krajské kandidátky do příštích voleb do PS PČR s. Ing Marie Pěnčíková. Hovořila o osvobození od fašismu. Rovněž se představili i kandidáti z okresu Zlín s. Miroslava Jemelková a s. Ing František Jordák. Během celého programu byly rozdávány Májové Haló noviny a dětem balonky.


Highslide JS

1. květen Svátek práce. Komunisté a sympatizanti oslavili v Komenského parku ve Zlíně 1. máj 2017.
Highslide JS

1. květen Svátek práce. Komunisté a sympatizanti oslavili v Komenského parku ve Zlíně 1. máj 2017.
Highslide JS

1. květen Svátek práce. Komunisté a sympatizanti oslavili v Komenského parku ve Zlíně 1. máj 2017.
Highslide JS

1. květen Svátek práce. Komunisté a sympatizanti oslavili v Komenského parku ve Zlíně 1. máj 2017.
Highslide JS

1. květen Svátek práce. Komunisté a sympatizanti oslavili v Komenského parku ve Zlíně 1. máj 2017.
Highslide JS

1. květen Svátek práce. Komunisté a sympatizanti oslavili v Komenského parku ve Zlíně 1. máj 2017.
Highslide JS

1. květen Svátek práce. Komunisté a sympatizanti oslavili v Komenského parku ve Zlíně 1. máj 2017.
Highslide JS

1. květen Svátek práce. Komunisté a sympatizanti oslavili v Komenského parku ve Zlíně 1. máj 2017.
Highslide JS

1. květen Svátek práce. Komunisté a sympatizanti oslavili v Komenského parku ve Zlíně 1. máj 2017.
Highslide JS

1. květen Svátek práce. Komunisté a sympatizanti oslavili v Komenského parku ve Zlíně 1. máj 2017.
Highslide JS

1. květen Svátek práce. Komunisté a sympatizanti oslavili v Komenského parku ve Zlíně 1. máj 2017.
Highslide JS

1. květen Svátek práce. Komunisté a sympatizanti oslavili v Komenského parku ve Zlíně 1. máj 2017.
Highslide JS

1. květen Svátek práce. Komunisté a sympatizanti oslavili v Komenského parku ve Zlíně 1. máj 2017.
Highslide JS

1. květen Svátek práce. Komunisté a sympatizanti oslavili v Komenského parku ve Zlíně 1. máj 2017.
Highslide JS

1. květen Svátek práce. Komunisté a sympatizanti oslavili v Komenského parku ve Zlíně 1. máj 2017.
Highslide JS

1. květen Svátek práce. Komunisté a sympatizanti oslavili v Komenského parku ve Zlíně 1. máj 2017.
Highslide JS

1. květen Svátek práce. Komunisté a sympatizanti oslavili v Komenského parku ve Zlíně 1. máj 2017.
Highslide JS

1. květen Svátek práce. Komunisté a sympatizanti oslavili v Komenského parku ve Zlíně 1. máj 2017.
Highslide JS

1. květen Svátek práce. Komunisté a sympatizanti oslavili v Komenského parku ve Zlíně 1. máj 2017.
Highslide JS

1. květen Svátek práce. Komunisté a sympatizanti oslavili v Komenského parku ve Zlíně 1. máj 2017.
Highslide JS

1. květen Svátek práce. Komunisté a sympatizanti oslavili v Komenského parku ve Zlíně 1. máj 2017.
Highslide JS

1. květen Svátek práce. Komunisté a sympatizanti oslavili v Komenského parku ve Zlíně 1. máj 2017.
Highslide JS

1. květen Svátek práce. Komunisté a sympatizanti oslavili v Komenského parku ve Zlíně 1. máj 2017.
Highslide JS

1. květen Svátek práce. Komunisté a sympatizanti oslavili v Komenského parku ve Zlíně 1. máj 2017.

Májové oslavy probíhaly i ve Slavičíně odpoledne v místní sokolovně za účasti asi 200 příznivců. Zde opět zavítal předseda OV KSČM Zlín a vystoupil se svým projevem jako ve Zlíně. Hudební produkcí obdaroval přítomné hráč na klávesy, který hrává i k MDŽ a zabezpečuje tímto naše akce. Taky zde vystoupilo mládí – žáci, žačky – folklor a žačky s břišními tanci. Všechny to velmi potěšilo.


Highslide JS

Májové oslavy probíhaly i ve Slavičíně odpoledne v místní sokolovně.
Highslide JS

Májové oslavy probíhaly i ve Slavičíně odpoledne v místní sokolovně.
Highslide JS

Májové oslavy probíhaly i ve Slavičíně odpoledne v místní sokolovně.
Highslide JS

Májové oslavy probíhaly i ve Slavičíně odpoledne v místní sokolovně.
Highslide JS

Májové oslavy probíhaly i ve Slavičíně odpoledne v místní sokolovně.
Highslide JS

Májové oslavy probíhaly i ve Slavičíně odpoledne v místní sokolovně.
Highslide JS

Májové oslavy probíhaly i ve Slavičíně odpoledne v místní sokolovně.
Highslide JS

Májové oslavy probíhaly i ve Slavičíně odpoledne v místní sokolovně.
Highslide JS

Májové oslavy probíhaly i ve Slavičíně odpoledne v místní sokolovně.
Highslide JS

Májové oslavy probíhaly i ve Slavičíně odpoledne v místní sokolovně.
Highslide JS

Májové oslavy probíhaly i ve Slavičíně odpoledne v místní sokolovně.
Highslide JS

Májové oslavy probíhaly i ve Slavičíně odpoledne v místní sokolovně.

Tak proběhl 1. máj na Zlínsku. A komunisté to zde dovedou. A tradiční boj za lepší život spoluobčanů vedou dál.


Jan Maček,

Stanislav Remeš

předseda OV KSČM Zlín10. března 2017 Oslava MDŽ ve Slavičíně dne 6. 3. 2017.

Oslava MDŽ ve Slavičíně dne 6. 3. 2017.

Oslavu MDŽ připravuje místní organizace KSČM od roku 1993. Snažili jsme se navázat na tradici před rokem 1989 i přes výroky pravice, že jde o svátek komunistů. Pochopení žen však bylo jiné a s radostí přijaly naši iniciativu, což potvrdily svou účastí na námi pořádané oslavě. Jejich účast se na oslavě v minulosti pohybovala kolem 200 a více žen. Letošní oslavy se zůčastnilo cca 150 žen ze Slavičína a Valašských Klobouků.

Ani tento rok se nám nepodařilo uskutečnit oslavu 8. března v den na který tento svátek připadá, neboť Sokolovna byla v tento den obsazená jinou organizací i když jsme termín objednávali půl roku dopředu. Ženy jsme o konání oslav informovali formou pozvánek, prostřednictvím městského zpavodaje a městským rozhlasem.

Po zahájení a uvítání žen následovalo vystoupení dětí z Mateřské školky Vlára pod vedením paní ředitelky Spurné a učitelek MŠ. Po malé přestávce vyplněné hudbou pana Rašky vystoupily ve dvou vystoupeních děti z Domu dětí a mládeže pod vedením pani ředitelky Fojtíkové a vychovatelek DDM. Celkem z obou zařízení vystoupilo 35 dětí. Vystoupení dětí se ženám velice líbilo a po zásluze bylo odměněno velkým potleskem.

V průběhu oslavy vystoupil se zdravicí předseda OV KSČM Zlín s. Stanislav Remeš, který se zůčastnil oslavy jako host spolu se svou paní. Ve svém vystoupení připoměl historii oslav svátku MDŽ. Potom následovala hudba k poslechu i k tanci, konzumace občerstvení a hlavně diskuse žen s kamarádkami, kolegyněmi a spolupracovnicemi o tom co se za rok událo nového v jejich životě a rodině. Při hudbě a v pěkném prostředí čas příjemně ubíhal.

Ženy jako výraz vděku za jejich celoživotní práci, lásku a starost o rodinu a děti byly obdarovány karafiátem a blahopřáním.

Na závěr oslavy tak jako každoročně byla tažena tombola. Tombola byla tento rok obzvášť bohatá, neboť obsahovala 76 věcných cen a to jednak od našich milých sponzorů, kteří byli jmenovitě uvedeni v úvodním projevu a také z prostředků darovaných samotnými ženami "do kasičky" při vstupu do sálu. Srdečně děkujeme našim sponzorům a ženám za jejich věcné a finanční dary, bez nichž by se oslava MDŽ těžko zabezpečovala.

Po tombole a následujícím tanci byla oslava ukončena v 19 hodin a ženy odcházely z oslavy příjemně naladěné a těší se, že se zase za rok ve zdraví sejdou.


Highslide JS

Oslava MDŽ ve Slavičíně dne 6. 3. 2017.
Highslide JS

Oslava MDŽ ve Slavičíně dne 6. 3. 2017.
Highslide JS

Oslava MDŽ ve Slavičíně dne 6. 3. 2017.
Highslide JS

Oslava MDŽ ve Slavičíně dne 6. 3. 2017.

Jan Maček

Slavičín


12. září 2016 Pozvánka k volbám do Zastupitelstva Zlínského kraje ve dnech 7. a 8. října 2016

Volební noviny KSČM ve Zlínském kraji


10. a 11. října 2014 Pozvánka k volbám do Zastupitelstva města Slavičín ve dnech

 

Komunální volby Slavičín 2014. Komunální volby Slavičín 2014.

 
Nabídka
Úvodní stránka
VIII. sjezd KSČM
IX. sjezd KSČM
Prohlášení a stanoviska
Přečetli jsme
Listování médii
Zastupitelé a poslanci
Volby
Program pro budoucnost ČR
Válečná historie
20. století

Minulost a současnost
Ploština žalující
Informujeme
Bratřejov
Brumov - Bylnice
Luhačovicko
Napajedelsko
Otrokovice
Slavičín
Slušovice
Tlumačov
Trnava
Valašské Klobouky
Zlín
Odkazy na videa
Diskusní příspěvky
Kontaktní údaje
Napíšete nám? Děkujeme


Některé odkazy

Zlínský krajský výbor KSČM
KSČM
Haló noviny
Obrys kmen
Haló TV
České mírové hnutí
KSM
KSS TOPOĽČANY
Petice

Petice k lithiu PETICE Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR-Nerostné bohatství České republiky patří, stejně jako voda, všem jejím občanům.
Petice NATO po Varšavě Petice NATO po Varšavě.
Ne cizím armádám a základnám Petice proti cizím armádám a základnám na území ČR.
Petice k daru církvím Petice k zrušení zákona k tzv. cirkevním restitucím.
Petice k majetkům Petice k majetkovým přiznáním.
NE základnám!

Statistika od 14.4. 2005

TOPlist