KSČM ve Zlíně, Volby 2014, Pozvánka MDŽ, Historie

KSČM ve Zlíně Facebook KSČM Zlín Facebook KSČM Twitter KSČM Twitter KSČM Zlín Videa KSČM Volby KSČM 2017 Se zdražováním vody nesouhlasíme! Církevní restituce - švindl

 

 

Listování médii KSČM aktuality KSČM alternativní informace KSČM komentáře KSČM stanoviska KSČM tiskové zprávy KSČM tiskové konference KSČM Krajský výbor Zlín Přihláška do KSČM

 


Zlín
14. února 2018 Společenský večer s oslavou MDŽ dne 9. března 2018

MDŽ 2018

24. ledna 2018 Zemřela členka LKŽ Jindřiška Churá


Zemřela členka LKŽ Jindřiška Churá

Jindřiška Churá – kdo z členek LKŽ by ji neznal? Mnohé z nás osobně, většina ostatních alespoň podle jména – z vyprávění, vzpomínek, fotografií, kronik. Zakládající členka LKŽ ve Zlíně a jeho dlouhodobá předsedkyně, pod jejímž vedením patřil Klub k těm nejaktivnějším v republice. Všechny jsme ji znaly jako veselou, společenskou, plnou elánu, nápadů, obětavou. Kamarádka, připravená kdykoli pomoci, radou, porozuměním, pochopením. Je nejspíš obecně známo, že v mládí byla úspěšnou sportovkyní – atletkou, blízkou kolegyní manželů Zátopkových, reprezentantkou republiky. Celý svůj aktivní život zasvětila práci s lidmi ve Svitu Gottwaldov, nesmazatelně se zde zapsala do historie komunistické strany. Idejím sociálně spravedlivé společnosti zůstala věrná i po t.zv. “Sametu“ a do posledních sil pro naší stranu i pracovala.

Měla jsem to štěstí, že jsem se s Jindřiškou nejenom osobně znala, ale patřila jsem také mezi její blízké kamarádky. Často jsem jí navštěvovala v Domově důchodců v Lukově, kde se rozhodla strávit svá poslední léta. O to těžší je psát tyto řádky v minulém čase. V úterý 23. ledna Jindřiška navždy opustila naše řady. Ještě v neděli jsme spolu hovořily, přislíbila jsem jí brzkou návštěvu …

Jménem členek LKŽ ve Zlíně i ostatních klubů v našem kraji a věřím, že i jménem všech z vás, které jste Jindřišku znaly, ať z Plzně, Pardubic, Brna, Přerova či mnoha dalších míst naší země, i jménem svým, děkuji Jindřišce Churé za její aktivní a plnohodnotný život, za neúnavnou práci nejenom pro naši stranu, za radost, kterou rozdávala.

Jindřiško, měly jsme tě moc rády, budeš nám chybět. Čest tvojí památce.


24. ledna 2018

Dagmar Butnikošarovská


2017 a 2018 Zpravodaje Městského výboru KSČM Zlín

Highslide JS Highslide JS Highslide JS
Highslide JS Highslide JS Highslide JS
Highslide JS Highslide JS Highslide JS

5. října 2017 Předvolební setkání s občany na nám. Míru ve Zlíně 4. října 2017


Highslide JS

Předvolební setkání KSČM s občany dne 4. října 2017
na nám. Míru ve Zlíně.

V okrese Zlín a ve Zlínském kraji nabírá předvolební kampaň KSČM plné obrátky.

Ve středu 4. 10. 2017 se v okresním a krajském městě Zlíně uskutečnil od 12. hodin na náměstí Míru předvolební mítink KSČM - setkání s občany, který připravil OV KSČM Zlín ve spolupráci s městskou organizací. Tomuto předcházela osobní agitace členů strany s občany ve větších obcích a městech. Kromě výlepů plakátů byly rozdávány i pozvánky na mítink, kde se čekala účast předsedy strany s. JUDr Vojtěcha Filipa.

Práce nebyla marná, poněvadž se na náměstí dostavili i mladí lidé - studenti, kteří po vyslechnutí projevu s. Filipa s ním živě diskutovali a taky se společně vyfotili. Je dobře, že mladí lidé se začínají zajímat o politiku naší strany, což v minulosti tomu tak nebylo.

Po projevu s. Filipa, který mimo jiné vyzval lidi, aby šli k volbám a podpořili naše kandidáty, kteří jsou schopni obhajovat náš volební program. Dále hovořil a kritizoval situaci jaká v dnešní době je. A je nám komunistům známa. Situace v prodeji potravin - srovnání s kvalitou v zemích Evropy. Situace kolem nerostného bohatství v naší zemi a mzdové a důchodové odměňování.

Na to vše navázali pak představovaní kandidáti. Jmenovat mohu z předních míst krajské kandidátky lídra s. RNDR Vladimíra Koníčka, Ing. Marii Pěnčíkovou a na předním místě z okresu Zlín s. Miroslavu Jemelkovou.

Počasí tentokrát komunistům přálo. Den předtím pršelo jak z konve a den poté rovněž. K dobré náladě hrála skupina Duo harmony. Byla podepisována petice ohledně nerostného bohatství, rozdávány propagační předměty, dětem balonky. Soudr. Filip se s námi rozloučil a pospíchal do Prahy, kde ho večer čekala debata v televizi, kde rovněž dobře hovořil. Děkujeme mu za podporu našich kandidátů ve volbách pro KSČM v tomto lidoveckém kraji.

Nás teď do voleb čekají stále úkoly co nejlépe uspět ve volbách. To znamená osobní agitaci s voliči, vysvětlování a obhajoba našeho volebního programu. Hlavně se musí ale zapojit naši kandidáti. A to nejen ti z předních míst, ale i ti od konce, protože i ti  získají hlasy pro stranu, když jsou ve svém okolí aktivní a získají pro sebe hlas pro svou dobrou pověst a práci.

Přeji celé naší straně dobrý výsledek a našim kandidátům úspěch ve volbách. Snažme se všichni odvést co nejlepší práci v této volební kampani.


Stanislav Remeš

předseda OV KSČM Zlín

Highslide JS

Předvolební setkání KSČM s občany dne 4. října 2017
na nám. Míru ve Zlíně.
Highslide JS

Předvolební setkání KSČM s občany dne 4. října 2017
na nám. Míru ve Zlíně.
Highslide JS

Předvolební setkání KSČM s občany dne 4. října 2017
na nám. Míru ve Zlíně.
Highslide JS

Předvolební setkání KSČM s občany dne 4. října 2017
na nám. Míru ve Zlíně.
Highslide JS

Předvolební setkání KSČM s občany dne 4. října 2017
na nám. Míru ve Zlíně.
Highslide JS

Předvolební setkání KSČM s občany dne 4. října 2017
na nám. Míru ve Zlíně.
Highslide JS

Předvolební setkání KSČM s občany dne 4. října 2017
na nám. Míru ve Zlíně.
Highslide JS

Předvolební setkání KSČM s občany dne 4. října 2017
na nám. Míru ve Zlíně.
Highslide JS

Předvolební setkání KSČM s občany dne 4. října 2017
na nám. Míru ve Zlíně.
Highslide JS

Předvolební setkání KSČM s občany dne 4. října 2017
na nám. Míru ve Zlíně.


29. 9. 2017 Setkání s občany 4. října, pozvání k volbám ve dnech 20. a 21. října 2017

VOLBY 2017
VOLBY 2017
VOLBY 2017


2. května 2017 Prvomájové oslavy v okrese Zlín


Prvomájové oslavy v okrese Zlín

Za pěkného slunečného počasí proběhly oslavy 1. máje ve Zlíně. Již tradičně v parku Komenského u altánku. K dobré náladě vyhrávala Záhorská kapela.

Po státní hymně nejprve byla vzpomenuta doba osvobození města Zlína a uctěna památka padlých. Toto vše ve svém projevu přednesl s. Nesvadba-předseda Česko–Ruské společnosti ve Zlíně.

Básní k této době přispěl mladý básník, sympatizant KSČM a kandidát do PS PČR Miroslav Tomšů.

Po Písni práce pak k 1. máji ve svém projevu promluvil k občanům předseda OV KSČM Zlín s. Stanislav Remeš. Uvedl jaká je nyní situace na právo na práci a v sociální sféře u nás a ve světě. Vzpomenul na dobu pokroku, v níž jsme stáli včele a co všechno bylo spoluobčanům dopřáno. O tom už ani mladá generace neví. Hovořil i o ekonomické situaci a odměňování pracovníků a o srovnání se západními zeměmi. Dále poukázal na situaci, jaká je ve vládě teď před volbami. Vyjádřil se i k mezinárodní politice - rostoucí obavy z válečného konfliktu. Příkladem je nedávný raketový útok USA na Sýrii. Zmínil se i o situaci v EU. Závěrem hovořil o volbách do PS PČR a co je naším cílem v těchto volbách. Nakonec řekl, co je a bude vždy v popředí tohoto Svátku práce. Každému kdo se živí poctivou prací zajistit náležitou odměnu a aby bohatství naší země znovu patřilo všem z jejichž hlav a rukou se rodí.

Po projevu předsedy navštívily areál mažoretky z Fryštáku u Zlína v počtu 38 a zpestřily tak svým mládím program.

Poté na podiu altánku pohovořila k přítomným i naše poslankyně z PS PČR a zároveň i kandidátka z 2. místa krajské kandidátky do příštích voleb do PS PČR s. Ing Marie Pěnčíková. Hovořila o osvobození od fašismu. Rovněž se představili i kandidáti z okresu Zlín s. Miroslava Jemelková a s. Ing František Jordák. Během celého programu byly rozdávány Májové Haló noviny a dětem balonky.


Highslide JS

1. květen Svátek práce. Komunisté a sympatizanti oslavili v Komenského parku ve Zlíně 1. máj 2017.
Highslide JS

1. květen Svátek práce. Komunisté a sympatizanti oslavili v Komenského parku ve Zlíně 1. máj 2017.
Highslide JS

1. květen Svátek práce. Komunisté a sympatizanti oslavili v Komenského parku ve Zlíně 1. máj 2017.
Highslide JS

1. květen Svátek práce. Komunisté a sympatizanti oslavili v Komenského parku ve Zlíně 1. máj 2017.
Highslide JS

1. květen Svátek práce. Komunisté a sympatizanti oslavili v Komenského parku ve Zlíně 1. máj 2017.
Highslide JS

1. květen Svátek práce. Komunisté a sympatizanti oslavili v Komenského parku ve Zlíně 1. máj 2017.
Highslide JS

1. květen Svátek práce. Komunisté a sympatizanti oslavili v Komenského parku ve Zlíně 1. máj 2017.
Highslide JS

1. květen Svátek práce. Komunisté a sympatizanti oslavili v Komenského parku ve Zlíně 1. máj 2017.
Highslide JS

1. květen Svátek práce. Komunisté a sympatizanti oslavili v Komenského parku ve Zlíně 1. máj 2017.
Highslide JS

1. květen Svátek práce. Komunisté a sympatizanti oslavili v Komenského parku ve Zlíně 1. máj 2017.
Highslide JS

1. květen Svátek práce. Komunisté a sympatizanti oslavili v Komenského parku ve Zlíně 1. máj 2017.
Highslide JS

1. květen Svátek práce. Komunisté a sympatizanti oslavili v Komenského parku ve Zlíně 1. máj 2017.
Highslide JS

1. květen Svátek práce. Komunisté a sympatizanti oslavili v Komenského parku ve Zlíně 1. máj 2017.
Highslide JS

1. květen Svátek práce. Komunisté a sympatizanti oslavili v Komenského parku ve Zlíně 1. máj 2017.
Highslide JS

1. květen Svátek práce. Komunisté a sympatizanti oslavili v Komenského parku ve Zlíně 1. máj 2017.
Highslide JS

1. květen Svátek práce. Komunisté a sympatizanti oslavili v Komenského parku ve Zlíně 1. máj 2017.
Highslide JS

1. květen Svátek práce. Komunisté a sympatizanti oslavili v Komenského parku ve Zlíně 1. máj 2017.
Highslide JS

1. květen Svátek práce. Komunisté a sympatizanti oslavili v Komenského parku ve Zlíně 1. máj 2017.
Highslide JS

1. květen Svátek práce. Komunisté a sympatizanti oslavili v Komenského parku ve Zlíně 1. máj 2017.
Highslide JS

1. květen Svátek práce. Komunisté a sympatizanti oslavili v Komenského parku ve Zlíně 1. máj 2017.
Highslide JS

1. květen Svátek práce. Komunisté a sympatizanti oslavili v Komenského parku ve Zlíně 1. máj 2017.
Highslide JS

1. květen Svátek práce. Komunisté a sympatizanti oslavili v Komenského parku ve Zlíně 1. máj 2017.
Highslide JS

1. květen Svátek práce. Komunisté a sympatizanti oslavili v Komenského parku ve Zlíně 1. máj 2017.
Highslide JS

1. květen Svátek práce. Komunisté a sympatizanti oslavili v Komenského parku ve Zlíně 1. máj 2017.

Májové oslavy probíhaly i ve Slavičíně odpoledne v místní sokolovně za účasti asi 200 příznivců. Zde opět zavítal předseda OV KSČM Zlín a vystoupil se svým projevem jako ve Zlíně. Hudební produkcí obdaroval přítomné hráč na klávesy, který hrává i k MDŽ a zabezpečuje tímto naše akce. Taky zde vystoupilo mládí – žáci, žačky – folklor a žačky s břišními tanci. Všechny to velmi potěšilo.


Highslide JS

Májové oslavy probíhaly i ve Slavičíně odpoledne v místní sokolovně.
Highslide JS

Májové oslavy probíhaly i ve Slavičíně odpoledne v místní sokolovně.
Highslide JS

Májové oslavy probíhaly i ve Slavičíně odpoledne v místní sokolovně.
Highslide JS

Májové oslavy probíhaly i ve Slavičíně odpoledne v místní sokolovně.
Highslide JS

Májové oslavy probíhaly i ve Slavičíně odpoledne v místní sokolovně.
Highslide JS

Májové oslavy probíhaly i ve Slavičíně odpoledne v místní sokolovně.
Highslide JS

Májové oslavy probíhaly i ve Slavičíně odpoledne v místní sokolovně.
Highslide JS

Májové oslavy probíhaly i ve Slavičíně odpoledne v místní sokolovně.
Highslide JS

Májové oslavy probíhaly i ve Slavičíně odpoledne v místní sokolovně.
Highslide JS

Májové oslavy probíhaly i ve Slavičíně odpoledne v místní sokolovně.
Highslide JS

Májové oslavy probíhaly i ve Slavičíně odpoledne v místní sokolovně.
Highslide JS

Májové oslavy probíhaly i ve Slavičíně odpoledne v místní sokolovně.

Tak proběhl 1. máj na Zlínsku. A komunisté to zde dovedou. A tradiční boj za lepší život spoluobčanů vedou dál.


Jan Maček,

Stanislav Remeš

předseda OV KSČM Zlín13. března 2017 Oslava MDŽ ve Zlíně dne 10. 3. 2017.

Ve Zlíně se 10. 3. 2017 zakončila série oslav MDŽ na Zlínském okrese.

10. 3. 2017 proběhla oslava MDŽ ve Zlíně již tradičně „U Barcuchů”. Zakončila se tak série oslav MDŽ na Zlínském okrese, které proběhly předtím také ve Slavičíně a Otrokovicích. Tam, kde se nekonaly, určitě si na ženy vzpomněli předsedové ZO KSČM. Aspoň přáníčkem a kytičkou.

Oslavy ve Zlíně začaly už v 15.00 hodin. Sál byl jako vždy plně obsazen. Nejprve hovořil k ženám předseda OV KSČM Zlín s. Stanislav Remeš. Zmínil se o historii tohoto svátku a navázal na vývoj v dnešních dnech, kdy ještě i u nás v naší společnosti stále přetrvává nerovnost v postavení žen a mužů. Poukázal na to, že naše KSČM staví naše ženy na přední místa kandidátek, jak v komunální politice, tak krajské a také i do PSP ČR. Máme zástupkyni i v Evropském parlamentu. Všechny si vedou velmi dobře.

Závěrem popřál jménem OV KSČM všem ženám vše to nejlepší k svátku a poděkoval za jejich práci a přál prožití pěkných chvil na tomto společenském setkání.

A ty si ženy určitě prožily. Nejprve ženám přednesli básně mladý student Tomšů Miroslav a vnučka předsedy OV KSČM 15-letá Nela Divošová. Pak představil osvědčený moderátor těchto akcí s. Novotný Zdeněk hudbu Kostelecké trio a ta hrála k tanci tak, že tančící se sotva země dotýkali.

Během večera nás bavili hlavně mladí. Vystoupilo 11 děvčat z Bartošova souboru, potom ukázaly své umění dva mladé taneční páry. Proběhla i bohatá tombola. Všichni se dobře zabavili a odcházeli spokojeně kolem 22-té hodiny domů. Už se těšili na příští MDŽ.

Poděkování patří všem, kdo se na přípravách podíleli. Hlavně LKŽ a kulturní komisi při OV KSČM Zlín.


Highslide JS

Oslava MDŽ ve Zlíně dne 10. března 2017.
Highslide JS

Oslava MDŽ ve Zlíně dne 10. března 2017.
Highslide JS

Oslava MDŽ ve Zlíně dne 10. března 2017.
Highslide JS

Oslava MDŽ ve Zlíně dne 10. března 2017.
Highslide JS

Oslava MDŽ ve Zlíně dne 10. března 2017.
Highslide JS

Oslava MDŽ ve Zlíně dne 10. března 2017.
Highslide JS

Oslava MDŽ ve Zlíně dne 10. března 2017.
Highslide JS

Oslava MDŽ ve Zlíně dne 10. března 2017.
Highslide JS

Oslava MDŽ ve Zlíně dne 10. března 2017.
Highslide JS

Oslava MDŽ ve Zlíně dne 10. března 2017.

Stanislav Remeš,

předseda OV KSČM Zlín


6. února 2017 Pozvánka na společenský večer s oslavou MDŽ

Pozvánka na společenský večer s oslavou MDŽ.

2017 PF

PF 2017Tradiční posezení u samovaru

Už každoročně OV  KSČM, MěV KSČM, LKŽ a Česko–Ruská společnost Zlín pořádá posezení u samovaru.

V současnosti toto posezení proběhlo 29. 12. 2016. Kromě členů strany tuto akci navštěvují i naši sympatizanti. O pohoštění se starají ženy z LKŽ a o dobrou náladu hudební skupina–manželé Vařákovi. Sálem se rozeznívá zpěv a šustot tance. Podává se čaj, grog. Na začátku k přítomným promluvil předseda OV KSČM Zlín. Popřál všem do roku 2017 hodně zdraví, štěstí, spokojený život jednotlivcům i rodinám. Poděkoval členům za práci a všem kdo nás volili v krajských volbách. Poukázal na to, že nás čekají v roce 2017 další volby ve kterých strana chce uspět lépe než tomu bylo ve volbách do kraje. Požádal o podporu voličů ve volbách do PS Parlamentu ČR. Během večera proběhla i oblíbená tombola. Nemohu zapomenout dodat, že nás navštívila i mladá poslankyně Marie Pěnčíková s maminkou z Kroměříže, což bylo milé překvapení. Je třeba ukázat, že i komunisté se umí bavit. Jsou to přeci lidé jako ostatní. Někdo poukazuje na záběry, které dávají v televizi, jak se naše vedení bavilo ke konci roku. Nevidím v tom nic zlého. Přeci taky se musí odreagovat po práci. A které bylo ve volbách dost. A jak už jsem řekl - zábava patří k životu. A to i pro komunisty. A někdo by nám to chtěl zakázat? Jsme lidé jako ostatní, ale pro nás stále platí heslo „S lidmi pro lidi”.

Stanislav Remeš

předseda OV KSČM Zlín


Highslide JS

Posezení u samovaru 2016
Highslide JS

Posezení u samovaru 2016
Highslide JS

Posezení u samovaru 2016
Highslide JS

Posezení u samovaru 2016
Highslide JS

Posezení u samovaru 2016
Highslide JS

Posezení u samovaru 2016
Highslide JS

Posezení u samovaru 2016
Highslide JS

Posezení u samovaru 2016
Highslide JS

Posezení u samovaru 2016
Highslide JS

Posezení u samovaru 2016
Highslide JS

Posezení u samovaru 2016
Highslide JS

Posezení u samovaru 2016
Highslide JS

Posezení u samovaru 2016
Highslide JS

Posezení u samovaru 2016
Highslide JS

Posezení u samovaru 2016
Highslide JS

Posezení u samovaru 2016
Pozvání ke společenskému posezení u samovaru.

Volby do Zastupitelstva Zlínského kraje 7. a 8. října 2016

Poděkování voličům za hlasy pro kandidáty KSČM v krajských volbách.

29. září 2016 Předvolební mítink ve Zlíně - Pozvánka k volbám do Zastupitelstva Zlínského kraje 7. a 8. října 2016

Předvolební mítink ve Zlíně na náměstí Míru 3. října 2016KONTAKTNÍ KAMPAŇ V OKRESE ZLÍN DO ZASTUPITELSTVA ZLÍNSKÉHO KRAJE VYVRCHOLILA.

Dnem 3.10.2016 krajským mítinkem vyvrcholila kontaktní kampaň do Zastupitelstva Zlínského kraje. Od ranních hodin 10.00 až do 16.00 na nám. Míru probíhalo setkání s občany. Vyhrávala skupina Duo paráda z Bruntálska. Postupně se představili všichni přítomní kandidáti v čele s lídrem s. ing. Ivanem Mařákem. Probíhala i podpisová akce - Petice. Odpoledne po ranním dešti vysvitlo i sluníčko a lidé si mohli vyslechnout projevy na přichystaných židlích. Tomuto všemu ale předcházela mravenčí práce. Od 12. 10. 2016 se všichni aktivní komunisté zaměřili na aktivní volební kampaň. Každým dnem až do 7. 10. 2016 projížděli většími městy a vesnicemi a předávali občanům volební skládačky. Pochopitelně nejvíce se věnovala pozornost krajskému městu. Dle názoru většiny členů byla reakce občanů již vstřícnější, než tomu bylo v minulých letech. Akce probíhaly v Otrokovicích, Luhačovicích, Slušovicích, Slavičíně, Napajedlích, Vizovicích atd... Někde až třikrát za toto období. Lidé byli seznamováni s volebním programem a s tím co se splnilo v kraji za minulého období, kde naši zastupitelé v koalici zdárně působili. Vše probíhalo pod heslem - Nabízíme odborné a odpovědné partnerství. Poděkování patří všem, kteří podpořili usnesení zasedání OV KSČM Zlín aktivní účastí při volbách, akcích, podpoře kandidátů. Dík představitelům MěV KSČM Zlín a OV KSČM a členům VV OV KSČM Zlín. A zejména jednotlivcům, kteří toto podporovali. Pochopitelně i Okresnímu volebnímu štábu. Teď již nezbývá než čekat na výsledky naší práce.

Stanislav Remeš,

předseda OV KSČM Zlín.

Předvolební mítink KSČM na nám. Míru 3.10.2016 ve Zlíně.
Předvolební mítink KSČM
nám. Míru 3.10.2016 ve Zlíně.
Předvolební mítink KSČM na nám. Míru 3.10.2016 ve Zlíně.
Předvolební mítink KSČM
nám. Míru 3.10.2016 ve Zlíně.
Předvolební mítink KSČM na nám. Míru 3.10.2016 ve Zlíně.
Předvolební mítink KSČM
nám. Míru 3.10.2016 ve Zlíně.
Předvolební mítink KSČM na nám. Míru 3.10.2016 ve Zlíně.
Předvolební mítink KSČM
nám. Míru 3.10.2016 ve Zlíně.
Předvolební mítink KSČM na nám. Míru 3.10.2016 ve Zlíně.
Předvolební mítink KSČM
nám. Míru 3.10.2016 ve Zlíně.
Předvolební mítink KSČM na nám. Míru 3.10.2016 ve Zlíně.
Předvolební mítink KSČM
nám. Míru 3.10.2016 ve Zlíně.
Předvolební mítink KSČM na nám. Míru 3.10.2016 ve Zlíně.
Předvolební mítink KSČM
nám. Míru 3.10.2016 ve Zlíně.
Předvolební mítink KSČM na nám. Míru 3.10.2016 ve Zlíně.
Předvolební mítink KSČM
nám. Míru 3.10.2016 ve Zlíně.
Předvolební mítink KSČM na nám. Míru 3.10.2016 ve Zlíně.
Předvolební mítink KSČM
nám. Míru 3.10.2016 ve Zlíně.
Předvolební mítink KSČM na nám. Míru 3.10.2016 ve Zlíně.
Předvolební mítink KSČM
nám. Míru 3.10.2016 ve Zlíně.
Předvolební mítink KSČM na nám. Míru 3.10.2016 ve Zlíně.
Předvolební mítink KSČM
nám. Míru 3.10.2016 ve Zlíně.
Předvolební mítink KSČM na nám. Míru 3.10.2016 ve Zlíně.
Předvolební mítink KSČM
nám. Míru 3.10.2016 ve Zlíně.
Předvolební mítink KSČM na nám. Míru 3.10.2016 ve Zlíně.
Předvolební mítink KSČM
nám. Míru 3.10.2016 ve Zlíně.
Předvolební mítink KSČM na nám. Míru 3.10.2016 ve Zlíně.
Předvolební mítink KSČM
nám. Míru 3.10.2016 ve Zlíně.
Předvolební mítink KSČM na nám. Míru 3.10.2016 ve Zlíně.
Předvolební mítink KSČM
nám. Míru 3.10.2016 ve Zlíně.
Předvolební agitace na Hvozdné.
Předvolební mítink KSČM.
Předvolební agitace na Hvozdné.
Podpisy archů u petičního stánku.
Předvolební mítink KSČM
Podpisy archů u petičního stánku.
Zrušit NATO.
Předvolební mítink KSČM
Zrušit NATO.
Předvolební mítink KSČM na nám. Míru 3.10.2016 ve Zlíně.
Předvolební mítink KSČM
nám. Míru 3.10.2016 ve Zlíně.
Předvolební mítink KSČM na nám. Míru 3.10.2016 ve Zlíně.
Předvolební mítink KSČM
nám. Míru 3.10.2016 ve Zlíně.


12. září 2016 Pozvánka k volbám do Zastupitelstva Zlínského kraje ve dnech 7. a 8. října 2016

Volební noviny KSČM ve Zlínském kraji


2016 Zpravodaje Městského výboru KSČM Zlín

Highslide JS Highslide JS

23. srpna 2016 Se zdražováním vody nesouhlasíme


12. července 2016 Pohled zevnitř zdravotnictví - hospicová péče v našem kraji je palčivý problém. PODPOŘME DOBROU VĚC ...

 

Anna Foltýnová PODPOŘME DOBROU VĚC ... Hospicová péče v našem kraji je palčivý problém PODPOŘME DOBROU VĚC ...

 

Hospicová péče v našem kraji je palčivý problém. Je to i má srdeční záležitost. Měla jsem možnost v hospici pracovat a tímto prostřednictvím vnímat vše co takto nemocní lidé potřebují. Je pravdou, že v zařízeních tohoto typu jsou nemocní obklopeni komfortem. Vybavení pokojů připomíná domov, kychyňka či koupelna jsou nedílnou součástí vybavení pokoje. Péče lékaře je zajištěna po celých 24 hodin, včetně komplexní ošetřovatelské péče, kterou vykonávají pracovníci z řad pomocného ošetřovatelského personálu.

Čekací doby na umístění jsou dlouhé a vyřizování formalit nekonečné. Většina hospiců se potýká s nedostatkem finančních prostředků, vznikají finanční propady, protože tyto služby jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění pouze některými ze zdravotních pojišťoven, a to ještě z malé části, takže chybí dostatečné finanční pokrytí těchto služeb.

Informovanost, kterou by uvítali nejen členové rodiny, ale i samotní pacienti zde chybí, ať už ve formě brožurek či letáčků, které by obsahovaly potřebné informace o zařízeních v tomto kraji a všem, co je zapotřebí k vyřízení k pobytu v hospici. Tyto letáčky by měly být dostupné v ordinacích praktických lékařů, v nemocnicích i na kontaktních místech.

Ve Zlínském kraji jsou k dispozici dvě zařízení tohoto typu. Ve Zlíně-Malenovicích Hvězda s kapacitou 14 lůžek a Valašskomeziřičský hospic Citadela, který nabízí dvojnásob lůžek tedy osmadvacet.

Nesmíme zapomínat, že do celého tohoto procesu je zapojena i rodina nemocného, a ta prožívá s nemocným vše dobré i zlé.

Myslím si, že konkrétně ve Zlíně by měl „vyrůst" dům pro onkologicky nemocné pacienty s hospicovou a paliativní péčí, který by zajišťoval nejen lůžkovou péči, ale i terénní a odlehčovací službu.

V zařízení by pacienti-klienti přes den mohli pobývat a odpoledne se vracet ke svým blízkým. V tomto centru by nacházeli vše, co potřebují: lékaře i radu psychologa, ošetřovatelskou péči, kterou jejich aktuální zdravotní stav vyžaduje a hlavně kolektiv obdobně nemocných, se kterými si mohou popovídat a trávit volnočasové aktivity.

Určitě by vytvoření nebo podpora takového projektu nebyla špatnou investicí kraje. Odměnou by byl spokojený pacient a to určitě stojí za to.

Anna Foltýnová
[ pdf ]

 

27. června 2016 Pozvání na besedu s místopředsedou ÚV KSČM

 

Pozvánka OV KSČM Zlín na besedu s místopředsedou ÚV KSČM pro ideologii s. Josefem Skálou
[ pdf ]

 

22. června 2016 Soutěž mladých básníků - Labyrint levicové poezie ...

 

Soutěž básníků - Labyrint levicové poezie ... Labyrint levicové poezie ...

 

Koncem minulého týdne proběhla na OV KSČM ve Zlíně uzávěrka soutěže-Labyrint levicové poezie aneb máme levicové básníky na Zlínsku? Letákem byly obeslány všechny střední školy na okrese a rozšířena byla soutěž na celý kraj /školy/. Byla zaměřena na levicovou poezii a to ve dvou kategoriích:

1. Přednes básně s touto tématikou - výběr z českých i světových autorů.

2. Vlastní tvorba. Věková kategorie 15-25 let.

Soutěž se konala za podpory OV KSČM Zlín a jeho předsedy ve spolupráci s mladým básníkem, studentem a sympatizantem naší strany, členem Unie českých spisovatelů - Miroslavem Tomšů.

Při slavnostním zakončení za divácké podpory a pohoštění ze strany LKŽ ve Zlíně nejprve úvodem vystoupila žákyně ZŠ ze Zlína-Mostní Nelinka Divošová a navodila svou básní čas blížícího se léta. Pak se svou tvorbou se představil mladý Mirek Tomšů. Jako spoluorganizátor vystoupil mimo soutěž. Báseň již směřovala k danému tématu. Závěrem přednesla své dvě vyhodnocené básně mladá 25-letá studentka, která právě ukončila úspěšně svá studia na vysoké škole. Její básně se všem líbily. Autorkou je Adriana Müllerová z okresu Uherské Hradiště.

Závěrem byli všichni přítomní básníci odměněni hodnotnými sladkými cenami a za potlesku všech přítomných se soutěž ukončila.

 

Soutěž básníků - Labyrint levicové poezie přednesená báseň Bez řeči čekáme... Soutěž básníků - Labyrint levicové poezie přednesená báseň Tichá země v srdci světa...

 

Vyhodnocení soutěže básníků - Labyrint levicové poezie Vyhodnocení soutěže básníků - Labyrint levicové poezie Vyhodnocení soutěže básníků - Labyrint levicové poezie

Stanislav Remeš,

předseda OV KSČM Zlín

 

16. května 2016 Pozvánka na aktiv k průběhu a výskledkům IX. sjezdu KSČM

 

Pozvánka na aktiv k průběhu a výskledkům IX. sjezdu KSČM

 

7. května 2016 Projev u pomníku partyzána ve Zlíně, v den Svátku práce, k 71. výročí konce 2. světové války

 

Ilustrační foto poslance Stanislava Grospiče Vážení spoluobčané, soudružky a soudruzi, vážení přátelé!

 

Scházíme se tu tradičně každoročně abychom zde u památníku vzpomenuli tu dobu před již 71 léty, kdy nastal čas boje za naše národní osvobození z područí fašismu představované Německou říší. Dlouhá doba odvála možná již z myslí našich mladších generací povědomí o tom, co se vlastně tehdy stalo. Proto o tom krátce povyprávím:

Píše se rok 1938. Českoskoslovenský lid jednoznačně demonstruje před celým světem svou připravenost bojovat se zbraní v ruce proti stále narústajícím požadavkům sousedního fašistického Německa a jeho spojenců za svou národní svobodu a za svou republiku. Buržoazní čs. vláda se však po zradě našich západních spojenců nakonec podrobuje diktátu z Mnichova a vydává svá pohraniční území s pásem opevnění a prezident Beneš odchází do zahraničního exilu. Období druhé republiky, jak známo netrvá dlouho a je nasilně ukončeno odtržením Slovenska a nastolením luďáckého klerofašistického režimu tam pod vedením kněze Tisa a dalších zrádců čs. republiky. Zbytek Čech a Moravy je 15. března 1939 vzat v Berlíně „pod ochranu Velkoněmecké říše a jeho vůdce Adolfa Hitlera”.

Přicházi k nám německá armáda a represívní fašistické orgány jako je gestapo, SD a další policejní složky. Je nastolen u nás protektorát Böhmen und Mören včele se státním prezidentem Háchou a do vlády jsou pozváni mnozí zrádci našeho národa! Nastává doba největší národní poroby v našich dějinách! Jsou zatykáni především komunisté a další čeští vlastenci podezřelí z protiněmecké a protifašistické činnosti podle předem připravených seznamů v rámci akce Gitter. Po demonstraci 28. října 1939 k uctění výročí vzniku samostatného Československa, kdy došlo ke střelbě do demonstrujících čs. občanů a zastřelení studenta Opletala. Po jeho pohřbu 17. listopadu 1939 jsou zavřeny české vysoké školy a odvlečeno 1100 studentů do koncentračních táborů a kaznic. Další vlna represalií proti domácímu odboji přichází z nástupem SS grupenfurera Reynharda Heydricha do funkce protektora. Tento předkládá Hitlerovi plán „Konečného vyřešení české otázky” a vyhlašuje, že zde není pro Čecha místa! Po atentátu na něj rozzuření okupanti vyhlašují u nás stanné právo. Čeští lidé jsou v dosud nevídaném počtu zatýkáni a bez soudu popravováni nebo odesíláni na smrt do koncentračních táborů s poznámkou -Návrat nežádoucí-. Je rozhodnuto pro výstrahu vypálit obec Lidice! Teror fašistických katanů proti českému lidu a jeho odboji, jak komunistickému, tak i nekomunistickému pokračuje v neztenčené míře až do posledních chvil jejich krutovlády! Přesto domácí i zahraniční odboj ani na chvíli neutichá! Na místa pozatýkaných a zavražděných a umučených nastupují další noví bojovníci za svobodu našich národů. Dochazí k diverzím, narušována je zbrojní výroba, šíří se letáky a tiskoviny a vznikají partýzánské skupinky a oddíly. Dostává se domací podpory paraskupinám shozeným do vlasti jak z Anglie, tak ze Sovětského svazu. Vyznámnou podporou domácímu odboji se stává podpis československo-sovětské smlouvy ze dne 12. prosince 1943 podepsané prezidentem Benešem se sovětskou vládou! Dalším momentem se stává vznik Slovenského národního povstání v Banské Bystrici 29. srpna 1944. Tak se válka posunuje přímo na uzemí čs. republiky! Boj o Duklu v Karpatech se stává bojem k znovuobnovení samostatné čs. republiky! V tomto boji bojují vedle sebe vojáci Rudé armády a čs. armádního sboru vedeného generálem Ludvíkem Svobodou!

Je zde potřeba říci, že to bylo umožněno vítězstvím Rudé armády v těžkých bitvách o Moskvu, Stalingrad, Kursk, Leningrad a Kyjev! Tam se totiž rozhodlo především o výsledku druhé světové války a porážce fašismu v Evropě!

Učastí Čechoslováků v bojích na východní frontě u Sokolova, Bíle Cerkve, Kyjeva se rozhodlo o poválečném přátelství mezi lidem Československa a národy Sovětského svazu, které je platné dodnes a je nutné za ně bojovat i dnes proti různým novodobým zrádcům, provokaterům a lidem usilujícím o novou fašizaci Evropy!

Nyní se ale vraťme k událostem jež vedly ke svobodě jihovýchodní Moravy a města Zlína. Zlín nebyl na hlavním bojovém směru, ale v těsné blízkosti bojových operací dvou sovětských frontů mezi nimiž aktivně působily jednotky 1. čs brigády Jana Žižky. Stal se však místem, kterým vedly ústupové cesty fašistických vojsk, a kterým hrozilo obklíčení na východní Moravě. Od prvního května Zlínem ustupují Němci a Maďaři. Tehož dne vstupuje na Zlínsko Rudá armáda, jednotky rumunské a příslušníci čs. armádního sboru Vlárským a Lyským průsmykem, z jižního Vsacka a oblasti Uherskohradišťska. Na jižním postupovém směru byly posledními obcemi v boji o přístup do Zlína obce Březnice, Kudlov a Jaroslavice. Boje právě zde nabyly velké intenzity v nichž padlo 8 rudoarmějců a 2 Rumuni.

Dne 2. května sovětská vojska překonala v těžkém kopcovitém terénu za chladného a deštivého počasí za bojů více jak 20 kilometrů. Znovu získané svobodě se ten den mohlo tak těšit 43 obcí okresu. Ke Zlínu se přiblížila sovětská 40. armáda svým 2. armádním sborem. Jeho 240 divizí velel generálmajor T.F. Umanskij a průzkumným oddílům veleli plukovníci Grozněv a Bakájev. Obyvatelstvo Zlína bylo vyrozuměno o vzniku bojů o město informováno v 15 hodin spuštěním sirén. Významnou pomoc vojakům Rudé armády poskytla skupina lidí z řad partyzánů, jejich pomocníků a obyvatel. Rozhořel se boj o důležitá místa ve městě jichž se zúčastnili partyzáni oddílu Ovčáček, kteří sestoupili z kopců od Lhoty u Malenovic. Němci se ještě v noci z 2. na 3. května pokusili ve městě o několik útoků, ale byli odraženi a vyhnáni. Tak byl Zlín vyrván z rukou německých okupantů!

Ostatní obce se dočkaly své vytoužené svobody ve dnech 2. až 6.května 1945. Píší o tom jejich kroniky! Vyprávějí o tom sepsané vzpomínky občanů a historické dokumenty a filmy!

Naše svoboda byla v těchto dobách draze vykoupena. Prezident Svoboda o tom napsal: „Vzpomeňme jak lehce jsme o svou svobodu přišli a jak těžce a za jakých obětí jsme ji nabývali.”

Svědčí o tom i tato fakta. Z okresu Zlín bylo zatčeno a uvězněno v koncentračních táborech, věznicích a káznicích 1 804 občanů a bylo popraveno, umučeno nebo tam zemřelo 1054 občanů. V bojích při osvobozování našeho okresu padlo 134 vojáků sovětských, 84 rumunských a 51 našich občanů! V našich zahraničních jednotkách padlo našich 41 vojáků. Bojů se zúčastnilo 85 vojáků z okresu Zlín. V první partyzánské brigádě Jana Žižky, která byla rozčleněna do 32 oddílů pod velením Dajana Bajanoviče Murzina v okrese Zlín bojovalo 450 partyzánů a jejich pomocníků. Z nich položilo za naši svobodu život 81 z nich.!

 

Věčná sláva padlým hrdinům! Věčná sláva našim osvoboditelům! Vojákům Rudé armády, vojákům čs. armádního sboru, odbojařum a partyzánům!

Smrt fašismu! Pojďme společně proti fašizaci Evropy!

Proti hazardu s válkou v Evropě! Oběti té předchozí nás k tomu zavazují!

 

Josef Nesvadba, předseda Česko-Ruské společnosti Krajská rada Zlín

Předneseno dne 1. května 2016 v Komenského sadech u Památníku hrdinů ve Zlíně

 

26. dubna 2016 Poznámka ke krizi ve zdravotnictví s různými odměnami

 

KRIZE VE ZDRAVOTNICTVÍ SE STÁLE PROHLUBUJE. NAJDEME ŘEŠENÍ?

 

Všude se o tom mluví, diskuze se zdají nekonečné a řešení v nedohlednu. Lékaři odcházejí za vyšším platem do zahraničí a kvalifikované sestry se vzdávají svého pracovního místa z důvodu platově nedoceněné práce. Tyto okolnosti nutí zavírat oddělení v nemocnicích, či omezit provoz na minimum. Praktičtí lékaři nejsou v každé vesnici, což nutí pacienty dojíždět do vedlejších obcí. Jak to mají dělat lidé ve vyšším věku nebo ti, kteří jsou imobilní a nemohou se dopravit k lékaři MHD. Dříve byl v těchto případech vypisován převoz sanitním vozem, který byl hrazen z veřejného pojištění a dnes musí pacient využívat služeb taxislužby či vozidla rodinného příslušníka. Pokud má pacient více vyšetření v měsíci, nemá zajištěn vlastní odvoz a důchod je tak maličký, že ztěží pokrývá běžné životní náklady promítne se to do jeho měsíčního rozpočtu. Chybí informovanost těchto občanů kde se mohou v těchto situacích obracet. Je jim nabídnuta služba osobní asistence, kde je část dokrývána formou dotace, ale pořád si tu větší část musí klient doplácet ze svého. Z nejnižší částky důchodu si tuto péči klienti zajistit nemohou, protože na to jednoduše nemají. Celý život poctivě pracovali, odváděli daně do státní kasy a teď nemají právo na důstojný život? Zdravotnictví a sociální péče spolu souvisí a je vázána jedna na druhou. Domovy pro seniory se řídí pořadníkem a člověk který má maličký důchod nemá moc velkou šanci o zařazení do pořadníku. Pokud je to jednotlivec s malou penzí moc si vybírat skutečně nemůže.

Ještě bych se ráda vrátila k tématu, o kterém se v médiích často mluví. Je to téma odchodu lékařů do zahraničí a nedostatek zdravotních sester. Jako zdravotní sestra mohu porovnat výši platu ve státním a soukromém sektoru. Když budu pracovat v nemocnici ve státní sféře dostanu plat dle platové třídy a stupně. V soukromém, či sociálním zařízení si nemohu vybírat a dostanu plat, který stanoví zaměstnavatel. Vezměme si nemocnici ve státní sféře a soukromé sekci, pracují zde sestry s potřebnou kvalifikací a přesto je plat odlišný většinou o několik tisíc korun. Proč se nezavedou platové tabulky pro zdravotníky celoplošně pro všechny stejně? Proč má zdravotní sestra ve stejném kraji dostávat méně než jiná, která pracuje v nestátní sféře a odvádí stejně kvalitní péči jako ta druhá? Ano, je to skutečně těžká situace pro nemocnice a neziskové organizace, které se potýkají s nedostatkem financí, ale je třeba tuto krizovou situaci skutečně začít řešit, jinak nebudeme mít jistotu, že o nás v době nemoci či jiných zdravotních obtíží bude dobře postaráno.

Anna Foltýnová

 

5. dubna 2016 Pozvání k oslavě Svátku práce a předmájovému posezení

 

Pozvánka k oslavě Svátku práce 1. května 2016 v 9:30 hodin v Komenského parku. Pozvánka k předmájovému setkání 30. dubna 2016 od 15:00 hod v Lanovém centru na Mladcové.

 

Svátek práce 2016 ve Zlíně v Komenského parku. Svátek práce 2016 ve Zlíně v Komenského parku. Svátek práce 2016 ve Zlíně v Komenského parku. Svátek práce 2016 ve Zlíně v Komenského parku. Svátek práce 2016 ve Zlíně v Komenského parku.
Svátek práce 2016 ve Zlíně v Komenského parku. Svátek práce 2016 ve Zlíně v Komenského parku. Svátek práce 2016 ve Zlíně v Komenského parku. Svátek práce 2016 ve Zlíně v Komenského parku.
Foto z 1. Máje S. Vlček, J. Nesvadba

 

Předmájové posezení v Lanovém centru 2016 na Mladcové. Předmájové posezení v Lanovém centru 2016 na Mladcové. Předmájové posezení v Lanovém centru 2016 na Mladcové. Předmájové posezení v Lanovém centru 2016 na Mladcové.
Předmájové posezení foto S. Vlček 30. 4. 2016

 

4. dubna 2016 K hospicové péči ve Zlínském kraji

 

Anna FoltýnováPotřeba kvalitní hospicové péče ve Zlínském kraji.

 

V poslední době se často setkávám s lidmi, kteří onkologicky onemocní.

Co si budeme namlouvat, statistiky jsou neúprosné a počet nemocných rok co rok stoupá. Každý z nás by měl podstoupit preventivní zdravotní prohlídku nebo vyšetření od určitého věku. Zdravotní pojišťovny nám nabízí spoustu preventivních programů, které se zaměřují právě na tuto problematiku. Lépe když se přijde na toto onemocnění včas, a léčba je úspěšná, než když příznaky nemoci nás omezí v běžném životě a hlavně ohrozí naše zdraví.

Hospicová péče v našem kraji je velice potřebná a žádaná. Je u nás málo těchto zařízení, která by poskytovala veškerou odbornou, lékařskou, psychologickou a ošetřovatelskou péči. Rodinní příslušníci se taky musí s tímto faktem vyrovnat a naučit žít. Horší je, když se nemohou z různých důvodů o nemocného postarat a pečovat o něj. Proto by zde měla být zařízení, na která se mohou s důvěrou obrátit. Kolikrát jsou náklady spojené s pobytem nemocného v zařízení tak vysoké, že je musí rodina doplácet ze svého, protože důchod, zdravotní pojištění či příspěvek na péči nepokrývá měsíční výdaje klienta .

Osobně si myslím, že navýšení těchto hospiců s kvalitní zdravotní a sociální péčí by určitě nebyla špatnou investicí kraje.

Anna Foltýnová

 

 

16. březen 2016 MDŽ 2016 U Barcuchů a v ulicích Zlína

 

MDŽ U Barcuchů 2016 KSČM Zlín.MDŽ po roce zase v restauraci „U Barcuchů”.

V pátek dne 4.3.2016 uspořádal OV a MěV KSČM ve Zlíně za spolupráce S LKŽ tradiční oslavu MDŽ a společenský večer. Celý program moderoval již časem osvědčený předseda kulturní komise s. Novotný. Uvodem přednesl básně ženám z vlastní tvorby mladý básník, člen Unie českých spisovatelů Miroslav Josef Tomšů. Pak se přidala a navodila již vůni jara 14-letá Nela Divošová s básní „Malý zahradník”. Poté vystoupil se svým projevem předseda OV KSČM ve Zlíně s. Stanislav Remeš. Hovořil o historii MDŽ, přešel na téma dnešní doby a postavení žen v ní. Závěrem poukázal na kandidátku do krajských voleb a na ženy na předních místech a vyzval o podporu ve volbách. Všem ženám srdečně blahopřál k svátku. Mezitím členové MěV rozdávali červené karafiáty a přáníčka. Každá žena si pochutnala na  chutném obloženém chlebíčku. V bohatém kulturním programu vystoupily krojované ženy pěveckého kroužku z Klubu důchodců na Kvítkové ulici ve Zlíně a rovněž tanečnice ze stejného klubu. Písně především z Valašska se moc líbily a tance úplně nadchly všechny přítomné. Hlavně humorně podaný „kankán”. Večerem provázela všechny a k tanci zvala skupina trio Vega. Všem se líbila a hraje nám již delší dobu. Byla dobrá nálada, hudba, tanec, vtipy, zpěv. Bohatá tombola a losované místa u stolů nechyběly. Ceny byly pěkné. Některé vyrobily ženy z OV a z LKŽ. První cena byla ovšem tanec s předsedou OV. Oslava MDŽ a společenský večer se všem líbil a už se všichni těší na příští rok.

 

 

 

 

 

MDŽ U Barcuchů 2016 KSČM Zlín. MDŽ U Barcuchů 2016 KSČM Zlín. MDŽ U Barcuchů 2016 KSČM Zlín. MDŽ U Barcuchů 2016 KSČM Zlín.
MDŽ U Barcuchů 2016 KSČM Zlín. MDŽ U Barcuchů 2016 KSČM Zlín. MDŽ U Barcuchů 2016 KSČM Zlín. MDŽ U Barcuchů 2016 KSČM Zlín. MDŽ U Barcuchů 2016 KSČM Zlín.
MDŽ U Barcuchů 2016 KSČM Zlín. MDŽ U Barcuchů 2016 KSČM Zlín. MDŽ U Barcuchů 2016 KSČM Zlín. MDŽ U Barcuchů 2016 KSČM Zlín. MDŽ U Barcuchů 2016 KSČM Zlín.
MDŽ U Barcuchů 2016 KSČM Zlín. MDŽ U Barcuchů 2016 KSČM Zlín. MDŽ U Barcuchů 2016 KSČM Zlín. MDŽ U Barcuchů 2016 KSČM Zlín.

 

MDŽ po roce zase s karafiáty v ulicích Zlína.

 

MDŽ U Barcuchů 2016 KSČM Zlín. MDŽ U Barcuchů 2016 KSČM Zlín. MDŽ U Barcuchů 2016 KSČM Zlín. MDŽ U Barcuchů 2016 KSČM Zlín. MDŽ po roce zase s karafiáty v ulicích Zlína.
MDŽ po roce zase s karafiáty v ulicích Zlína. MDŽ po roce zase s karafiáty v ulicích Zlína. MDŽ po roce zase s karafiáty v ulicích Zlína. MDŽ po roce zase s karafiáty v ulicích Zlína. MDŽ po roce zase s karafiáty v ulicích Zlína.
MDŽ po roce zase s karafiáty v ulicích Zlína. MDŽ po roce zase s karafiáty v ulicích Zlína. MDŽ po roce zase s karafiáty v ulicích Zlína. MDŽ po roce zase s karafiáty v ulicích Zlína. MDŽ po roce zase s karafiáty v ulicích Zlína.

Stanislav Remeš, předseda OV KSČM

 

17. únor 2016 Mezinárodní den žen - pozvánka na 4. března

 

Společenský večer a oslava Mezinárodního dne žen 4. 3. 2016.

 

17. únor 2016 Z došlé pošty ke zdravotním pojišťovnám

 

KSČMJSOU ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY BYZNYS?

 

Z pohledu obyčejného člověka, pacienta, který chce pro své zdraví udělat maximum, je počet zdravotních pojišťoven skutečně nadbytečný. Každá se předhání v tom, co může klientovi nabídnout.

Bohužel i mě potkala nepříjemná skutečnost najít si odborného lékaře s dobrými referencemi a lidským přístupem.

Dvakrát jsem byla velice zklamaná, že lékař dle mého výběru nemá smlouvu se zdravotní pojišťovnou, i když vím, že má zdravotní pojišťovna vychází lékařům vstříc.

Nyní si pokládám otázku, zda je volba lékaře skutečně na pacientovi? Jelikož jsem zdravotnický pracovník v nejednom případě jsem se setkala s podobným případem.

V našem státě systém úhrady plateb zdravotních pojišťoven skvěle funguje, v zahraničí bychom si museli danou zdravotní péči platit v hotovosti a ruku na srdce "měli bychom na to i v případě ohrožení života?", někdy se múže tato částka vyšplhat do závratných částek.

Řešení problému vidím v minimalizaci zdravotních pojišťoven nejlépe ve sloučení v jednu, která poskytuje nejkvalitnější péči na všech úrovních již od narození. Peníze vkládané formou odvodů od zaměstnanců či státu ať jsou vkládány účelně a vynaloženy na poskytování nejefektivnější a nejkvalitnější péči všem občanům. Příjmy a výdaje by měly být kontrolovány nezávislým státním kontrolním úřadem.

Každý z nás si zaslouží profesionální a individuální přístup zdravotníků se skvěle spolupracující zdravotní pojišťovnou, která účelně hospodaří s finančními prostředky svých klientů a vše vkládá do zkvalitnění zdravotní péče občanů.

"Zdraví je velký dar a proto si ho važme..."

Anna Foltýnová, předsedkyně ZO KSČM Zlín-Podhoří

 

10. červen 2015 Kontakt na zastupitele Zastupitelstva města Zlína za KSČM

 

Kontakt na zastupitele ve Zlíně.
[pdf]

 

9. dubna 2015 Pozvánka na aktiv ve čtvrtek 30. dubna 2015

 

Pozvánka na slavnostní aktiv u příležitosti 70. výročí osvobození Československa ve čtvrtek 30. dubna 2015
[pdf]

 

21. dubna 2015 Pozvánka do Komenského parku ve Zlíně k oslavě Svátku práce 1. května

 

Pozvánka do Komenského parku ve Zlíně k oslavě Svátku práce 1. května
[pdf]

 


Nabídka
Úvodní stránka
VIII. sjezd KSČM
IX. sjezd KSČM
Prohlášení a stanoviska
Přečetli jsme
Listování médii
Zastupitelé a poslanci
Volby
Program pro budoucnost ČR
Válečná historie
20. století

Minulost a současnost
Ploština žalující
Informujeme
Bratřejov
Brumov - Bylnice
Luhačovicko
Napajedelsko
Otrokovice
Slavičín
Slušovice
Tlumačov
Trnava
Valašské Klobouky
Zlín
Odkazy na videa
Diskusní příspěvky
Kontaktní údaje
Napíšete nám? Děkujeme


Některé odkazy

Zlínský krajský výbor KSČM
KSČM
Haló noviny
Obrys kmen
Haló TV
České mírové hnutí
KSM
KSS TOPOĽČANY
Petice

Petice k lithiu PETICE Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR-Nerostné bohatství České republiky patří, stejně jako voda, všem jejím občanům.
Petice NATO po Varšavě Petice NATO po Varšavě.
Ne cizím armádám a základnám Petice proti cizím armádám a základnám na území ČR.
Petice k daru církvím Petice k zrušení zákona k tzv. cirkevním restitucím.
Petice k majetkům Petice k majetkovým přiznáním.
NE základnám!

Statistika od 14.4. 2005

TOPlist