KSČM Zlín, Listování tiskem a internetovými médii Volby do Zastupitelstva Zlínského kraje, Válečná historie, Minulost a současnost, Ploština

KSČM ve Zlíně Facebook KSČM Zlín Facebook KSČM Twitter KSČM Twitter KSČM Zlín Videa KSČM Volby KSČM 2017 Se zdražováním vody nesouhlasíme! Církevní restituce - švindl

 

 

Listování médii KSČM aktuality KSČM alternativní informace KSČM komentáře KSČM stanoviska KSČM tiskové zprávy KSČM tiskové konference KSČM Krajský výbor Zlín Přihláška do KSČM

 


Úvodní stránka
Listování tiskem a internetovými médii:

16. února 201815. února 201814. února 201813. února 201812. února 201814. února 2018 Společenský večer s oslavou MDŽ dne 9. března 2018

MDŽ 2018

11. února 2018 Únor 1948 – 70. výročí


Únor 1948 – 70. výročí

Rok 1948 znamenal zásadní zvrat v dějinách Československa. Komunisté se chopili moci, kterou si udrželi po následující čtyři desetiletí a dokázali zajistit obnovu národního hospodářství poničeného válkou, nastolili novodobé pracovně právní vztahy, dali lidem práci a bydlení. Pracující lidé se stali opět lidmi, bylo odstraněno vykořisťování lidí práce.

V únoru 1948 vyústila vládní krize demisí nekomunistických ministrů vlády takzvané Národní fronty Klementa Gottwalda. 20. února abdikovalo 12 ministrů na protest proti upevňování pozic KSČ v mocenských složkách státu a očekávali, že prezident Edvard Beneš vládu rozpustí a na řadu přijdou nové volby. 24. února abdikovali ještě dva ministři soc. demokracie, čímž nevědomky vytvořili podmínky pro převzetí moci. Nekomunistické strany rozehrály právě 20. února 1948 vysokou hru - ministři z národně socialistické strany, demokratické strany a strany lidové se rozhodli podat demisi. Tímto krokem chtěli ministři buď donutit komunisty, aby se podřídili vládě, anebo vyvolat krizi, kterou by řešilo jmenování úřednické vlády a vypsání předčasných voleb. Spoléhali přitom na podporu prezidenta Edvarda Beneše, který však vládu nerozpustil, naopak na návrh Gottwalda na uvolněná místa jmenoval prokomunistické ministry.

Již od konce druhé světové války měli komunisté připravené plány na poválečné uspořádání země. Od roku 1947 šli komunisté do ofenzívy proti svým dosavadním partnerům v Národní frontě. Základním důvodem byla levicová nekorektnost Sociální demokracie a kolaboranství Strany lidové. Únor 1948 začal demisí 12 ministrů: Této „fatální chyby” Gottwald využil. V pěti dnech po demisi ministrů tří nekomunistických stran (národních socialistů, lidovců a slovenských demokratů) začali komunisté formovat „ulici” - sestavovali závodní rady v podnicích a z dělníků v továrnách formovali Lidové milice. Obě organizace měly za cíl v pravou chvíli vyjít do ulic a zajistit bezpečnost celospolečenského převratu jako logického vyústění nespokojenosti občanské společnosti s poválečným vývojem a hrou tradičních politických stran. Tehdejší tzv. „demokratické strany” si špatně propočítaly poměr ve vládě, který vycházel v jejich neprospěch. Přitom tu byla možnost vládu doplnit novými členy dokonce ze stran, které kabinet opustily. To se také stalo, avšak Beneš demisi přijal a jmenoval vládu „obrozené Národní fronty”. „Demokraté” roli Beneše špatně odhadli. Sociální demokraté až do vládní krize hlasovali ve vládě a v Národní frontě vždy s komunisty, teprve v době krize se spor mezi přívrženci spolupráce s komunisty a zastánci ideové samostatnosti vyvrcholil v únoru 1948 kdy zvítězila první skupina a sociální demokracie se stala součástí komunisty ovládané Národní fronty.

Podle historika Petra Zídka byl postup nekomunistických stran netaktický a demise byla „fatální chybou”.

Retribuční zákony schválené i nekomunistickými stranami Národní fronty a podepsané Benešem byly pro komunisty ideálním nástrojem, jak se vypořádat se svými možnými odpůrci. Beneš obnovený retribuční dekret podepisoval ještě těsně před svou smrtí, v květnu 1948. Československo bylo jedinou zemí střední a východní Evropy, ze které se po II. světové válce stáhla sovětská armáda a kde měla komunistická strana díky svým zásadním postojům a zkušenosti lidí z období války opravdu silnou pozici ve společnosti.


Ing. Jordák František,

ZO KSČM Luhačovice 02/20189. února 2018 Stanovisko VV ÚV KSČM: Pro změnu k lepšímu vykoná KSČM maximum


Highslide JS
Stanovisko VV ÚV KSČM z 9. února 2018: Pro změnu
k lepšímu vykoná KSČM maximum.

Pro změnu k lepšímu vykoná KSČM maximum

Česká republika je na rozcestí. Na strany, střídající se donedávna u moci, zbyla parlamentní menšina. V neprospěch dalšího oklešťování suverenity země skončily i nedávné prezidentské volby. Rozčarování z mafiánského kapitalismu, založeného na „tunelech”, korupci a posluhování cizím zájmům na úkor vlastní země, roste už řadu let. Teď se poprvé rýsuje možnost jeho nadvládu nad naší zemí alespoň oslabit.

Rozhodnutí, zda tato šance bude využita nebo zmařena, je v rukou hnutí ANO. Reprezentuje především domácí kapitál, podnikající v reálné ekonomice, a chtě nechtě tak závislý na kupní síle „dolních deseti miliónů”. Země, bezbranná vůči vnějším tlakům, není ani v jeho zájmu. Naplní ANO sliby, jimiž dokázalo oslovit i statisíce levicových voličů? Nebo dá přednost spojení se stranami, jejichž kritice vděčí za své pozice a vliv?

KSČM proto vede s vítězem voleb jednání i o možnosti tolerance vzniku vlády, kterou ANO sestaví. Usiluje v něm o prosazení změn, vedoucích k suverénnějšímu rozvoji země ve prospěch všech jejích občanů, i k zahraniční a bezpečnostní politice v přísné shodě s Chartou OSN a našimi národními zájmy. Hlasy komunistických poslanců podpoří jen skutečný a závazně zakotvený obrat k lepšímu. Základem naší politiky je program KSČM.25. ledna 2018 Zpravodaj MěV KSČM Zlín

Highslide JS

24. ledna 2018 Zemřela členka LKŽ Jindřiška Churá


Zemřela členka LKŽ Jindřiška Churá

Jindřiška Churá – kdo z členek LKŽ by ji neznal? Mnohé z nás osobně, většina ostatních alespoň podle jména – z vyprávění, vzpomínek, fotografií, kronik. Zakládající členka LKŽ ve Zlíně a jeho dlouhodobá předsedkyně, pod jejímž vedením patřil Klub k těm nejaktivnějším v republice. Všechny jsme ji znaly jako veselou, společenskou, plnou elánu, nápadů, obětavou. Kamarádka, připravená kdykoli pomoci, radou, porozuměním, pochopením. Je nejspíš obecně známo, že v mládí byla úspěšnou sportovkyní – atletkou, blízkou kolegyní manželů Zátopkových, reprezentantkou republiky. Celý svůj aktivní život zasvětila práci s lidmi ve Svitu Gottwaldov, nesmazatelně se zde zapsala do historie komunistické strany. Idejím sociálně spravedlivé společnosti zůstala věrná i po t.zv. “Sametu“ a do posledních sil pro naší stranu i pracovala.

Měla jsem to štěstí, že jsem se s Jindřiškou nejenom osobně znala, ale patřila jsem také mezi její blízké kamarádky. Často jsem jí navštěvovala v Domově důchodců v Lukově, kde se rozhodla strávit svá poslední léta. O to těžší je psát tyto řádky v minulém čase. V úterý 23. ledna Jindřiška navždy opustila naše řady. Ještě v neděli jsme spolu hovořily, přislíbila jsem jí brzkou návštěvu …

Jménem členek LKŽ ve Zlíně i ostatních klubů v našem kraji a věřím, že i jménem všech z vás, které jste Jindřišku znaly, ať z Plzně, Pardubic, Brna, Přerova či mnoha dalších míst naší země, i jménem svým, děkuji Jindřišce Churé za její aktivní a plnohodnotný život, za neúnavnou práci nejenom pro naši stranu, za radost, kterou rozdávala.

Jindřiško, měly jsme tě moc rády, budeš nám chybět. Čest tvojí památce.


24. ledna 2018

Dagmar Butnikošarovská


20. ledna 2018 KSČM: Volme Miloše Zemana!

KSČM

KSČM: Volme Miloše Zemana!

Výkonný výbor ÚV KSČM jednoznačně podpořil Miloše Zemana ve druhém kole prezidentských voleb. Podle KSČM Zeman hájí české národní zájmy, a především tím se liší od svého protikandidáta Jiřího Drahoše.

»Střet o to, kdo bude příští hlavou státu, vrcholí. Je čas rozhodnutí. Teď musí stranou vše, v čem se s vítězem prvého kola neshodneme. V tom, na čem záleží především, hájí české zájmy současný prezident. I naše výzva je proto jednoznačná: Nenechme věci náhodě! Volme Miloše Zemana!« píše se v prohlášení Výkonného výboru ÚV KSČM.

Stanovisko komunistů upozorňuje i na zuřivost a neférovost Zemanových odpůrců. »Ti, kdo prohráli minule, jsou v menšině i v Poslanecké sněmovně. Tím víc usilují o revanš. Kdo volí jinak, toho přezíravě urážejí. Sami se pasují na přemoudřelé ‚elity‘. Své zemi škodí už skoro třicet let. To, co si chtějí vynutit teď, by jí ublížilo ještě víc,« uvádí se ve stanovisku.

Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip doplnil, že volání po změně bývá populární, ale Jiří Drahoš pozitivní změnu nenabízí. »Je důležité si vybrat cestu, která nabízí pozitivní řešení nejen pro naši současnost, ale i pro budoucnost. V této souvislosti musím podotknout, že některé změny mohou být i k horšímu,« podotkl Filip.

Podle prvního místopředsedy ÚV KSČM Petra Šimůnka je navíc podstatné, že na rozdíl od Drahoše Zeman nehodlá diskriminovat žádné politické strany. V minulém období dokázal, že s KSČM jedná jako s rovnou mezi rovnými. »Ať máme nebo nemáme rádi Miloše Zemana, je to jediná rozumná volba. Jediný garantuje, že bude komunikovat se všemi,« uvedl na Twitteru KSČM Šimůnek.

Místopředseda ÚV KSČM Josef Skála radí voličům, aby se zorientovali podle podporovatelů jednotlivých kandidátů. »Drahoše tlačí vítači časů, které se už vrátit nesmějí. Kdo nepřišel o zdravý rozum, volí Zemana,« řekl Skála.

Drahoš se Zemanem se příští týden utkají určitě ve dvou debatách na Primě a v ČT. Na 20. hodinu v neděli ohlásila předvolební duel i televize Nova, avšak Drahoš prozatím striktně na Novu jít odmítá. Je tedy možné, že bude Zeman v pořadu v neděli sám. Podobně to zřejmě dopadne v debatě na TV Barrandov. Prima zveřejnila okruhy, na které se chce obou kandidátů ptát. Týkají se ústavních změn, vyrovnání se s minulostí nebo zahraničních témat včetně migrace či vztahu k Rusku. Debata na Primě má proběhnout v úterý 23. ledna, od 20.15 hodin. V ČT se kandidáti utkají ve čtvrtek 25. ledna ve 20 hodin.


Drahošová šokovala


Zatímco Zeman se nyní podle svého mluvčího Jiřího Ovčáčka soustředí na přípravu na televizní debaty, Drahoš jezdí za svými voliči do regionů.

Také manželka prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše vyrazila dělat samostatně kampaň pro svého muže a zamířila na Pardubicko. V besedách s občany hned dvakrát šokovala, když se vysmívala Zemanově neuropatii, a když přiznala, že Drahošovi fandí redaktoři České televize.

První šokující moment přišel při debatě v pardubické kavárně. Zde se Eva Drahošová pokusila o vtip na účet Zemanova špatného zdravotního stavu. »Lidé radili, aby manžel trval na tom, že beseda musí trvat hodinu a půl a musí být celá vestoje,« žertovala Drahošová, čímž narážela na Zemanovy problémy s nohama. Kvůli cukrovce trpí neuropatií, tedy špatným prokrvením dolních končetin. Kvůli tomu se mu nejen špatně chodí, ale problémy mu dělá i dlouhé stání.

Podivný humor předvedla Drahošova manželka, která se do kampaně pustila s nečekanou vervou, i v reakci na útok nahé aktivistky na Zemana. Zeman byl několik vteřin po útoku zjevně otřesený, což Drahošová komentovala slovy: »Můj muž by se nahé ženy tolik nelekl.« Zeman byl přitom otřesený především z toho, že ho ochranka v reakci na útok tvrdě strhla stranou.

Neméně prapodivný moment potenciální první dáma předvedla ve chvíli, kdy mluvila o České televizi. »V České televizi nám fandí, ale nesmí to dávat najevo,« řekla bez okolků. O nevyváženosti České televize, která má přitom vyváženost ve svém zákonném statusu, se v poslední době hodně diskutuje. Zejména moderátor Václav Moravec ve svých pořadech na Zemana neustále útočí a odmítl rovněž moderovat předvolební debatu s ním. To, že Moravec dávno není schopen nestrannosti, je podle některých pozorovatelů podmíněno i jeho osobní blízkostí k předsedovi TOP 09 Jiřímu Pospíšilovi.


19. ledna 2018 Stanovisko VV ÚV KSČM k volbě prezidenta ve druhém kole prezidetských voleb

Volme Miloše Zemana!

Střet o to, kdo bude příští hlavou státu, vrcholí. Ti, kdo jej prohráli minule, jsou v menšině i v Poslanecké sněmovně. Tím víc usilují o revanš. Kdo volí jinak, toho přezíravě urážejí. Sami se pasují na přemoudřelé „elity”. Své zemi škodí už skoro třicet let. To, co si chtějí vynutit teď, by jí ublížilo ještě víc.

Je čas rozhodnutí. Teď musí stranou vše, v čem se s vítězem prvého kola neshodneme. V tom, na čem záleží především, hájí české zájmy současný prezident. I naše výzva je proto jednoznačná: Nenechme věci náhodě! Volme Miloše Zemana!


19. 1. 2018

Výkonný výbor ÚV KSČM

Zdroj: Www.kscm.cz - Stanovisko ...


18. prosince 2017 Pohodové Vánoce 2017, štěstí a zdraví v novém roce 2018.

Highslide JS
PF 2018
PŘÁNÍ VŠEM
hlavně hodně zdraví a štěstí, úspěchy v práci a životní optimismus.

Přání pohodových Vánoc 2017, štěstí a zdraví v novém roce 2018.

Vážení občané města Zlína a okresu Zlín. Vážení sympatizanti naší strany, soudružky a soudruzi. Dovolte mi, abych Vám jménem svým a jménem Městského a Okresního výboru KSČM ve Zlíně popřál pohodové a radostné Vánoce ve společnosti svých rodin a přátel.

Rovněž do nového roku 2018 Vám přeji hodně hlavně zdraví a štěstí, úspěchů v práci a životní optimismus.

Do nového roku vykročme tou správnou nohou. Čekají nás opět volby. A to komunální. Zde budeme zase počítat s Vaší podporou, za kterou Vám již předem děkuji.


18. prosince 2017,

Stanislav Remeš,

předseda OV KSČM Zlín


10. prosince 2017 Stanovisko KSČM k návrhu státního rozpočtu na rok 2018

Highslide JS
Stanovisko KSČM k návrhu státního rozpočtu na rok 2018

Stanovisko KSČM k návrhu státního rozpočtu na rok 2018

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR začala projednávat návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2018. Návrh, připravený ještě vládou Bohuslava Sobotky, je poznamenán politickými kompromisy koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL. Podpořili jej především poslanci bývalé koalice. KSČM má na koncepci rozpočtové politiky odlišný názor v řadě směrů.

Vládní návrh sice předpokládá mírný nárůst daňového inkasa, vláda však odmítla zabývat se návrhy na spravedlivější rozdělení daňového břemena, zejména progresivní zdanění velkých peněz. Celkové veřejné kapitálové investice klesají, problém je s čerpáním transferů z EU. Návrh však zároveň vykazuje i některé pozitivní rysy, především zvyšuje platy a valorizuje řadu důležitých sociálních výdajů.

V čase, zbývajícím k dispozici, jej už koncepčně přepracovat nelze. Tím méně je reálné změnit zákony, z nichž vychází. O další korekce zákona budeme usilovat během roku 2018 na základě hospodářských výsledků za předchozí období. Nyní jde o to, aby byl státní rozpočet schválen ve znění, které bude oproti předloženému návrhu krokem vpřed, a nikoli zpět.

Prosazovat budeme především posílení mzdových prostředků na sociální služby, dotací do vybavení regionálního školství, opravy silnic 2. a 3. třídy zejména v menších obcích. Podpořit hodláme i zdroje do regionálních nemocnic nebo sociálně právní ochranu dětí. KSČM je připravena svými hlasy přijmout spoluodpovědnost za státní rozpočet na příští rok v případě, že se při jeho dopracování uplatní tento věcný přístup, v souladu s naším volebním programem.


10. prosince 2017 Posezení u samovaru

Highslide JS

Samovar 2017
OV KSČM Zlín

Samovar 2017.

Jako každým rokem dne 8. 12. 2017 proběhla na OV KSČM ve Zlíně již tradiční akce „Samovar”.

Je to akce pořádaná LKŽ A. Randýskové ve Zlíně ve spolupráci s Česko-Ruskou společností Zlín a OV KSČM Zlín.

Zde se přítomní rozloučili s pomalu končícím se rokem, probrali mezi sebou aktuální politické problémy, ale hlavní náplní je zábava a nabrání optimismu a nové energie na start do Nového roku. K této dobré náladě nám zahrálo Duo manželů Vařákových. Kdo znal vyprávět vtipy, tak rovněž veselil přítomné. Ženy z LKŽ připravily občerstvení /chuťovky, tyčinky/. Vařil se čaj s rumem, citronem, káva. Proběhla i oblíbená tombola. Přítomni byli i předseda MěV KSČM Zlín s. Váňa Oldřich a předseda OV KSČM Zlín s. Stanislav Remeš.

Akci zahájila předsedkyně krajského výboru LKŽ s. Sedláková Libuše. Poté přednesl nově složenou báseň náš sympatizant-mladý básník, student Tomšů Miroslav. Dále popřál hodně zdraví, štěstí, životní pohody a optimismu do Nového roku předseda OV KSČM Zlín. Škoda jen, že akci málo navštívili členové KSČM ze Zlína a okresu Zlín. Nad tím se podivovali i členové Klubu důchodců na Kvítkové ulici, kteří přišli naši akci podpořit a kde máme dost sympatizantů.

Přeci stále nemůžeme truchlit nad neúspěchem ve volbách. Je potřeba ukázat, že se umíme i pobavit a s hlavou vzpřímenou jít dál a snažit se uspět v příštím roce v komunálních volbách.


Highslide JS

Posezení u samovaru 2017 na OV KSČM Zlín.
Highslide JS

Posezení u samovaru 2017 na OV KSČM Zlín.
Highslide JS

Posezení u samovaru 2017 na OV KSČM Zlín.
Highslide JS

Posezení u samovaru 2017 na OV KSČM Zlín.

Stanislav Remeš,

předseda OV KSČM Zlín


Komunistická strana Čech a Moravy je demokratickou politickou stranou působící podle zákona. Pro své označení používá zkratku KSČM. KSČM je právnickou osobou, působící na území České republiky. Sídlem ústředních orgánů KSČM je Praha.

Programový cíl a charakter strany: Programovým cílem KSČM je socialismus, demokratická společnost svobodných, rovnoprávných občanů, společnost politicky a hospodářsky pluralitní, postavená na maximální občanské samosprávě, prosperující a sociálně spravedlivá, pečující o zachování a zlepšování životního prostředí, zabezpečující lidem důstojnou životní úroveň a prosazující bezpečnost a mír.

Program KSČM vychází z marxistické teorie otevřené dialogu s mezinárodním komunistickým a levicovým hnutím, novým myšlenkám a poznatkům. KSČM usiluje o to, aby byla stranou masovou, která pracuje na základě kolektivnosti jednání a rozhodování, stranou samosprávných principů a široké vnitrostranické demokracie. V KSČM nemá nikdo výlučná práva a postavení. Působnost členů a funkcionářů strany je určena usneseními sjezdů, stanovami, organizačním řádem a dalšími vnitřními dokumenty.


Chcete-li se stát členem(-kou) KSČM klikněte na odkaz a dozvíte se více o podmínkách přijetí, děkujeme.

Nabídka
Úvodní stránka
VIII. sjezd KSČM
IX. sjezd KSČM
Prohlášení a stanoviska
Přečetli jsme
Listování médii
Zastupitelé a poslanci
Volby
Program pro budoucnost ČR
Válečná historie
20. století

Minulost a současnost
Ploština žalující
Informujeme
Bratřejov
Brumov - Bylnice
Luhačovicko
Napajedelsko
Otrokovice
Slavičín
Slušovice
Tlumačov
Trnava
Valašské Klobouky
Zlín
Odkazy na videa
Diskusní příspěvky
Kontaktní údaje
Napíšete nám? Děkujeme


Některé odkazy

Zlínský krajský výbor KSČM
KSČM
Haló noviny
Obrys kmen
Haló TV
České mírové hnutí
KSM
KSS TOPOĽČANY
Petice

Petice k lithiu PETICE Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR-Nerostné bohatství České republiky patří, stejně jako voda, všem jejím občanům.
Petice NATO po Varšavě Petice NATO po Varšavě.
Ne cizím armádám a základnám Petice proti cizím armádám a základnám na území ČR.
Petice k daru církvím Petice k zrušení zákona k tzv. cirkevním restitucím.
Petice k majetkům Petice k majetkovým přiznáním.
NE základnám!

Statistika od 14.4. 2005

TOPlist