KSČM ve Zlíně Facebook KSČM Zlín Facebook KSČM Twitter KSČM Twitter KSČM Zlín Videa KSČM Volby KSČM 2017 Se zdražováním vody nesouhlasíme! Církevní restituce - švindl

 

 

Listování médii KSČM aktuality KSČM alternativní informace KSČM komentáře KSČM stanoviska KSČM tiskové zprávy KSČM tiskové konference KSČM Krajský výbor Zlín Přihláška do KSČM

 


Prohlášení a stanoviska
9. února 2018 Stanovisko VV ÚV KSČM: Pro změnu k lepšímu vykoná KSČM maximum


Highslide JS
Stanovisko VV ÚV KSČM z 9. února 2018: Pro změnu
k lepšímu vykoná KSČM maximum.

Pro změnu k lepšímu vykoná KSČM maximum

Česká republika je na rozcestí. Na strany, střídající se donedávna u moci, zbyla parlamentní menšina. V neprospěch dalšího oklešťování suverenity země skončily i nedávné prezidentské volby. Rozčarování z mafiánského kapitalismu, založeného na „tunelech”, korupci a posluhování cizím zájmům na úkor vlastní země, roste už řadu let. Teď se poprvé rýsuje možnost jeho nadvládu nad naší zemí alespoň oslabit.

Rozhodnutí, zda tato šance bude využita nebo zmařena, je v rukou hnutí ANO. Reprezentuje především domácí kapitál, podnikající v reálné ekonomice, a chtě nechtě tak závislý na kupní síle „dolních deseti miliónů”. Země, bezbranná vůči vnějším tlakům, není ani v jeho zájmu. Naplní ANO sliby, jimiž dokázalo oslovit i statisíce levicových voličů? Nebo dá přednost spojení se stranami, jejichž kritice vděčí za své pozice a vliv?

KSČM proto vede s vítězem voleb jednání i o možnosti tolerance vzniku vlády, kterou ANO sestaví. Usiluje v něm o prosazení změn, vedoucích k suverénnějšímu rozvoji země ve prospěch všech jejích občanů, i k zahraniční a bezpečnostní politice v přísné shodě s Chartou OSN a našimi národními zájmy. Hlasy komunistických poslanců podpoří jen skutečný a závazně zakotvený obrat k lepšímu. Základem naší politiky je program KSČM.


19. ledna 2018 Stanovisko VV ÚV KSČM k volbě prezidenta ve druhém kole prezidetských voleb

Volme Miloše Zemana!

Střet o to, kdo bude příští hlavou státu, vrcholí. Ti, kdo jej prohráli minule, jsou v menšině i v Poslanecké sněmovně. Tím víc usilují o revanš. Kdo volí jinak, toho přezíravě urážejí. Sami se pasují na přemoudřelé „elity”. Své zemi škodí už skoro třicet let. To, co si chtějí vynutit teď, by jí ublížilo ještě víc.

Je čas rozhodnutí. Teď musí stranou vše, v čem se s vítězem prvého kola neshodneme. V tom, na čem záleží především, hájí české zájmy současný prezident. I naše výzva je proto jednoznačná: Nenechme věci náhodě! Volme Miloše Zemana!


19. 1. 2018

Výkonný výbor ÚV KSČM

Zdroj: Www.kscm.cz - Stanovisko ...


10. prosince 2017 Stanovisko KSČM k návrhu státního rozpočtu na rok 2018

Highslide JS
Stanovisko KSČM k návrhu státního rozpočtu na rok 2018

Stanovisko KSČM k návrhu státního rozpočtu na rok 2018

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR začala projednávat návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2018. Návrh, připravený ještě vládou Bohuslava Sobotky, je poznamenán politickými kompromisy koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL. Podpořili jej především poslanci bývalé koalice. KSČM má na koncepci rozpočtové politiky odlišný názor v řadě směrů.

Vládní návrh sice předpokládá mírný nárůst daňového inkasa, vláda však odmítla zabývat se návrhy na spravedlivější rozdělení daňového břemena, zejména progresivní zdanění velkých peněz. Celkové veřejné kapitálové investice klesají, problém je s čerpáním transferů z EU. Návrh však zároveň vykazuje i některé pozitivní rysy, především zvyšuje platy a valorizuje řadu důležitých sociálních výdajů.

V čase, zbývajícím k dispozici, jej už koncepčně přepracovat nelze. Tím méně je reálné změnit zákony, z nichž vychází. O další korekce zákona budeme usilovat během roku 2018 na základě hospodářských výsledků za předchozí období. Nyní jde o to, aby byl státní rozpočet schválen ve znění, které bude oproti předloženému návrhu krokem vpřed, a nikoli zpět.

Prosazovat budeme především posílení mzdových prostředků na sociální služby, dotací do vybavení regionálního školství, opravy silnic 2. a 3. třídy zejména v menších obcích. Podpořit hodláme i zdroje do regionálních nemocnic nebo sociálně právní ochranu dětí. KSČM je připravena svými hlasy přijmout spoluodpovědnost za státní rozpočet na příští rok v případě, že se při jeho dopracování uplatní tento věcný přístup, v souladu s naším volebním programem.


11. listopadu 2017 Stanovisko Výkonného výboru ÚV KSČM z 9.listopadu 2017 k aktuální politické situaci

Highslide JS
Stanovisko Výkonného výboru ÚV KSČM z 9. listopadu 2017 k aktuální politické situaci.

Komunisté za národní a sociální priority

Výkonný výbor ÚV KSČM na svém zasedání 9. listopadu projednal aktuální politickou situaci a přijal k ní stanovisko, které uvádíme v plném znění.

Výkonný výbor ÚV KSČM vyslechl informaci týmu, který vede jednání o povolebním uspořádání, a vyslovuje mu podporu. S ostatními poslaneckými kluby jedná s cílem zvolit orgány Poslanecké sněmovny bez zbytečných průtahů a při zachování poměrného zastoupení. Právě na tom závisí i demise stávající vlády a včasné posouzení a schválení státního rozpočtu na rok 2018. Ústavní krizí, vedoucí k vypsání předčasných voleb, by část politické reprezentace prokázala své selhání.

Program vlády, vzešlé z nedávných voleb, se bude od našich závazků vůči voličům lišit. Ve vztahu k jejich vítězi, ať už zformuje menšinovou či koaliční vládu, budeme tím víc usilovat o to, aby zohlednil alespoň stěžejní národní a sociální priority. Především aby se zavázal přijmout zákon o obecném referendu, jenž v rozporu s platnou Ústavou chybí už čtvrt století, konkrétní plán zvyšování minimální mzdy i valorizace důchodů na celé období do příštích voleb, změnit zákony o tzv. církevních restitucích a o insolvenci a osobním bankrotu, zavést spravedlivou daňovou progresi a obnovit plnou suverenitu země nad vodou, lithiem i ostatními dary přírody včetně jejich ekonomického zhodnocení. Budeme navrhovat rovněž nepromlčitelnost zločinů spojených s privatizací, zákon o neziskových nemocnicích a prosazovat další trvalé priority KSČM. Pro Českou republiku budeme žádat spolehlivé bezpečnostní záruky a zahraniční politiku, plně a bezezbytku korespondující s mezinárodním právem a rozhodnutími Rady bezpečnosti OSN.

9. 11. 2017

Výkonný výbor ÚV KSČM

Zdroj: Www.kscm.cz - Stanovisko ...


27. října 2017 Rozhodnutí na 9. zasedání ÚV KSČM z 27. října 2017

Highslide JS
Stanovisko 9. zasedání ÚV KSČM z 27. října 2017

Stanovisko 9. zasedání ÚV KSČM z 27. října 2017

KSČM respektuje vůli voličů a děkuje za všechny odevzdané hlasy v její prospěch.

ÚV KSČM na svém jednání rozhodl:

   Nenominovat kandidáta KSČM do prezidentských voleb 2018.

   Po provedené analýze výsledků voleb svolat X. sjezd KSČM v dubnu 2018.

ÚV KSČM vyzývá ke společnému úsilí odbory, všechny levicové organizace a občanskou společnost, aby nepřipustily zhoršování již tak špatných životních podmínek lidí s nízkými příjmy, hypotékami a exekutory ohrožených rodin, seniorů a dalších sociálně zranitelných.


21. října 2017 Stanovisko KSČM po volbách do Poslanecké sněmovny

Highslide JS

Stanovisko KSČM po volbách do Poslanecké sněmovny

21. 10. 2017

KSČM upřímně děkuje všem občanům, kteří dali svůj hlas jejím kandidátům. Z touhy voličů po změně dokázaly tentokrát vytěžit jiné politické subjekty. Co jejich sliby přinesou v praxi, se teprve ukáže. Česká levice zaznamenala volební propad. Zevrubnému rozboru ho podrobíme bez nejmenšího odkladu.

Tím rozhodněji se o životní zájmy země a každého, kdo svým umem a prací přispěl k jejímu rozvoji, musí zasadit nově zvolení poslanci KSČM. Najdou oporu v desítkách tisíc komunistů Čech a Moravy i statisících našich příznivců. V úsilí o mír ve světě, spravedlnost a bezpečí doma nabízíme vstřícnou spolupráci napříč politickým spektrem i nejširší občanskou veřejností.


13. října 2017 Stanovisko Výkonného výboru ÚV KSČM z 12. října 2017

Highslide JS

Životní zájmy občanů brání KSČM

12. 10. 2017

K tomu, před čím už více než rok naléhavě varuje KSČM, se pod tlakem zdrcujících fakt přiznal sám premiér B. Sobotka (ČSSD). Když včera prohlásil, že Česká republika může se zásobami lithia i ještě drahocennějších nerostů, které jsou jejím majetkem, svrchovaně nakládat znovu až v roce 2025. Všichni ti, kdo to způsobili, musí nést politické i zákonné důsledky.

KSČM rozhodně odmítá nařčení, že nadřazuje vlastní cíle životním zájmům země. Toho se dopouštějí právě ti, kdo Českou republiku zbavili kontroly nad jejími strategickými surovinami a své intriky ke škodě vlastní země zastírají prolhanými legendami i urážkami. Této politice musí učinit přítrž už mimořádná schůze Poslanecké sněmovny PČR, svolaná z iniciativy KSČM. Musí na vládě požadovat, aby

- neprodleně vypověděla „Memorandum o porozumění” s australskou společností EMH, uzavřené za zády vlády, zákonodárců a občanské veřejnosti

- podala vyčerpávající vysvětlení, proč byly nejen k těžbě, ale i dalšímu zhodnocení českých nerostů poskytnuty zcela neodůvodněné výsady firmě, která neprošla řádným výběrovým řízením a neprokázala ani adekvátní výsledky v oboru

- vyvodila zákonné důsledky vůči všem, kdo tak učinili navzdory pochybné vlastnické struktuře EMH, v níž figurují i subjekty spojené s rozkradením a bankrotem OKD

- a tím, že v „Memorandu o porozumění” odkazují na dohodu o ochraně investic mezi ČR a Austrálií, zavdali záminku i k možnému vydírání českých daňových poplatníků arbitráží, jaké je z podobných „transakcí” už oloupily o desítky miliard.

Naší zemi hrozí zcizení nerostného bohatství světového významu. Zabrání tomu jen zákon, opravňující k jeho těžbě i dalšímu zhodnocení výlučně český průmysl ve veřejném vlastnictví. KSČM ho nové Poslanecké sněmovně navrhne v nejbližším možném termínu.

Volte KSČM!

Výkonný výbor ÚV KSČM, 12. října 2017

Zdroj: Www.kscm.cz - přečíst článek ...

a Haló noviny 13. října 2017, str. 1


2. září 2017 Stanovisko Výkonného výboru ÚV KSČM z 1. září 2017

Odvrátit teror, dokud je čas

Výkonný výbor ÚV KSČM na svém včerejším zasedání přijal stanovisko k aktuální politické situaci, které uvádíme v plném znění.

Chaos i násilí a teror, provázející nezvládnutou migrační krizi, budí obavy i mezi našimi občany. Teď se z nich snaží těžit i stoupenci kroků USA, NATO i EU, které ji mají na svědomí. Otázka, kdo lidem bezpečí skutečně zaručí a kdo to jen pokrytecky naslibuje, bude těžištěm říjnových voleb do PS PČR. KSČM nesleví nic z toho, oč se zasazuje od samého počátku krize.

Pro nás je ochrana českých životů a veřejného pořádku cílem, který nepodřídíme žádným vnějším závazkům. V České republice, kde žijí cizinců statisíce, je vítán jen ten, s kým nepřichází zločin, ale bude dodržovat naše zákony a respektovat naše zvyky a kulturní tradice. Přistoupit na kvóty, které nic neřeší, nás nedonutí ani vyděračské sankce. Bezpečnost republiky a celé Evropy zajistí jen spravedlivý mír, a ne války za »změnu režimu«. Oběti agrese a velmocenské loupeže musí odškodnit jejich viníci. Masový exodus do Evropy zastaví jen důstojná vyhlídka pro všechny, kdo prchají před dílem zkázy. O to se zasadí KSČM.

Výkonný výbor ÚV KSČM, 1. září 2017

Zdroj: Haló noviny 2-3. září 2017 str.1 a

www.halonoviny.cz - přečíst stanovisko ...


3. června 2017 Stanovisko Výkonného výboru ÚV KSČM z 2. června 2017

Vládní krize podlamuje důvěru v ústavní a veřejné instituce

Výkonný výbor ÚV KSČM na svém včerejším zasedání přijal stanovisko k aktuální politické situaci, které publikujeme v plném znění.

Vláda Bohuslava Sobotky svou krizi sice přežila, její podpora se však neustále tenčí. Podle květnového průzkumu jí důvěřuje už jen 23 procent občanů. Tak špatně na tom koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL ještě nebyla.

Sama se honosí úspěchy, které prý musí dovést do zdárného konce. Předvádí však už jen hádky a vzájemná obvinění. Na řadu z nich pamatuje i trestní právo. KSČM na to, že vláda uvízla v bezvýchodné krizi, upozorňuje už od ledna. Vše to, co ji vyvolalo, škodí zemi stále víc. Nápravu nepřinesla ani změna vicepremiéra a ministra financí za hnutí ANO.

Z vlády je, místo centra odpovědné státní moci, ring předvolebních úderů a podpásovek. Ta vřava má odvést pozornost i od asociálních intrik. KDU-ČSL by ráda znovu zpoplatnila pobyt v nemocnici. Ministr Pilný chce nutit k práci lidi na zaslouženém odpočinku. Za podporu proti jednomu z koaličních partnerů se platí skandálními kompromisy. Bělobrádkovu účast na sudetoněmeckém sjezdu tak toleruje i předseda vlády a ČSSD. Přestřelka mezi ministry Chovancem a Pelikánem dokládá, že vláda se neshodne ani tváří v tvář nekontrolované migraci. Ministr Herman uráží voliče návrhy, jak zbavit poslance KSČM práva na interpelaci. Prázdným gestem zůstal i slib ministryně Valachové, že vyvodí politickou odpovědnost z korupce v jejím resortu.

Vládní krize podlamuje důvěru v ústavní a veřejné instituce. Otázky, které nesnesou odkladu, vláda neřeší a nemá to ani v plánu. Nevěrohodnost ČSSD, ANO a KDU-ČSL, jež to mají na svědomí, je jako na dlani. Tím víc je třeba jim vyslovit nedůvěru i v nadcházejících volbách.

Haló noviny 3. června str.1 a - přečíst na facebooku KSČM

Výkonný výbor Okresního výboru KSČM Zlín
se na svém zasedání dne 5. 6. 2017 připojuje ke stanovisku VV ÚV KSČM k aktuální politické situaci ze zasedání 2. 6. 2017 a má naši plnou podporu.

Stanislav Remeš, předseda OV KSČM Zlín a členové VV OV KSČM Zlín,

Zlín 5. 6. 2017.


3. června 2017 Prohlášení Městského výboru KSČM v Brně z 2. června 2017

Prohlášení Městského výboru KSČM v Brně

Městský výbor KSČM v Brně vyjadřuje obavy nad sílícími projevy neonacismu ve statutárním městě Brně.

Protestujeme proti snahám vedení brněnské radnice podílet se na snahách o přepisování dějin ve prospěch ve 2. světové válce poražených.

Protestujeme proti zneužívání a jednostrannému výkladu vybraných událostí spojených s koncem 2. světové války a osvobození Brna.

Protestujeme proti (se souhlasem vedení brněnského magistrátu organizovaném) Pochodu smíření. Letos byli dokonce k této akci zneužiti i potomci význačných židovských rodin, které byly brněnskými nacisty přinuceny opustit Brno. Magistrátu se tak podařilo spojit do jednoho pochodu vyhnané a „vyhnané” bez ohledu na dobu, důvod a vinu.

Navzdory účelovému zdůvodňování nechápeme vstřícné kroky magistrátu k potomkům brněnských Němců, nositelů vyznamenání Adolfa Hitlera za podíl na rozbití Československé republiky. Potomkům těch, kteří si kupovali vstupenky na shlédnutí poprav brněnských bojovníků proti německému fašismu.

Nesouhlasíme s přístupem brněnského magistrátu - bombastickým připomínáním Německého domu, symbolu fašismu v Brně od druhé poloviny 30 let do konce války.

Protestujeme proti posilování vazeb vedení města Brna a představiteli sudetoněmeckého landsmanšaftu.

Protestujeme proti účasti čelného představitele města p. Andera na jejich sjezdu.

Protestujeme proti návštěvám členů vlády České republiky na sjezdech sudetoněmeckého landsmanšaftu.

Protestujeme proti návštěvě místopředsedy vlády české republiky p. Bělobrádka na tomto sjezdu v Augsburku o víkendu. Již samotnou účast představitele vlády chápeme jako vyjádření souhlasu vlády České republiky s požadavky sudetoněmeckého landsmanšaftu, tedy vyjádření souhlasu např. se zrušením dekretů prezidenta Beneše z r. 1945!

Vyjadřujeme rozhořčení, že předseda vlády svrchované ČR p. Sobotka se k této závažné otázce dosud nevyjádřil (opomíjíme obojetné a stanovisko postrádající vyjádření ministra zahraničí). Nevyjádření se premiéra lze chápat i tak, že on sám, jako předseda vlády, ale i jako předseda ČSSD, se jménem své strany, jejich členů i voličů kloní k názorům p. Bělobrádka!

Odmítáme přijímat jako normální to, co normální není!


13. května 2017 Je načase vyslovit vládě nedůvěru

Je načase vyslovit vládě nedůvěru

12. 5. 2017

Tato vláda už pro naše občany nic dobrého nevykoná. Rozpory mezi koaličními stranami blokují i schválení zákonů, jejichž návrhy Poslanecká sněmovna PČR obdržela či dokonce začala projednávat. KSČM na to upozorňuje už od ledna. Náš návrh sněmovnu rozpustit a vypsat předčasné volby však potřebnou ústavní většinu nenašel. Přilnavost k vládním funkcím má, jak se teď ukazuje v celé nahotě, pro mnohé větší váhu než zájmy vlastní země.

Pramálo společného s nimi mají i otázky, v nichž si koaliční partneři vjíždí do vlasů. Nic na tom nezměnila ani schůze Poslanecké sněmovny PČR tuto středu. Vládní krizi nejenže nevyřešila, ale naopak ještě prohloubila a vyhrotila. Právě to výslovně konstatuje i vlastní usnesení PS PČR. Situace je neúnosná. Občany České republiky mění v rukojmí skandálních střetů, poškozujících i pověst země v zahraničí.

KSČM proto předkládá řešení, prosaditelné z vůle prosté, nikoli ústavní, většiny zákonodárců. Obracíme se na všechny parlamentní strany a hnutí s návrhem hlasovat o vyslovení nedůvěry nynější vládě. Takovou nabídku odmítne jen ten, kdo s umělým protahováním neřešitelné vládní krize spojuje cíle, které jsou se zájmy občanů a celé země neslučitelné.

Zdroj: Autor: VV ÚV KSČM kscm.cz


4. května 2017 Stanovisko VV ÚV KSČM k vládní krizi

Stanovisko VV ÚV KSČM k vládní krizi

4. 5. 2017

Oznámení Bohuslava Sobotky, že hodlá podat demisi vlády, dalo plně za pravdu stanovisku, které KSČM prosazuje již od počátku letošního roku. Koaliční vláda ČSSD, ANO a KDU-ČSL, zmítaná vzájemným obviňováním ze skandálního porušování zákonů, už pro Českou republiku nic pozitivního nevykoná. Jediným řešením v zájmu občanů je proto vypsání předčasných voleb do PS PČR.

Když to KSČM navrhla v lednu tohoto roku, získání potřebné ústavní většiny narazilo na politické ambice i osobní vypočítavost subjektů, kterým jsou životní zájmy země lhostejné. Jsme i nadále připraveni jednat se zástupci odborů, hnutí a občanských iniciativ, které se situací cítí právem ohroženy. Nynější vládní krize potřebu demokratického východiska jen dál umocňuje.

VV ÚV KSČM proto voleným funkcionářům poslaneckého klubu strany uložil, aby při jednáních o řešení vládní krize rozhodně prosazovali stanovisko KSČM, vyjadřující zájmy občanů ČR, a ve vztahu k ostatním parlamentním subjektům usilovali o přijetí ústavního usnesení, které povede k rozpuštění PS PČR a vypsání předčasných voleb.


27. března 2017 Z jednání ÚV KSČM dne 25. 3. 2017

ÚV KSČM: Chceme prosadit zásadní změny

25. 3. 2017

Vládní koalice je zmítána nedůstojnými tahanicemi. Návrh KSČM na včasnější, a tím důstojnější ukončení práce Poslanecké sněmovny však zůstal nevyslyšen. I když nevyřešených akutních problémů ve společnosti přibývá, vláda ČR přesto nemá v úmyslu řešit neodkladné otázky.

Většina českých mezd je zlomkem těch, které jsou za stejnou práci vypláceny v západní Evropě, a pro naše spoluobčany zbyla jen „pracující chudoba“. Stále víc sociálně zranitelných občanů končí v dluhové pasti. Exekuce postihují více než milion lidí. Mimo naši vlast skončí ročně okolo 300 mld. Kč, které si jako zisk zejména z nízkých mezd přisvojují zahraniční vlastníci.

Tím menší jsou zdroje pro skutečný rozvoj naší země. Příchod další technologické revoluce je přitom pro ČR unikátní šancí. Roboty nahradí práci hlavně v oborech, které jsou jádrem národního hospodářství. Vláda však nemá plán, jak tento proces dostat pod kontrolu a využít ho pro snížení naší závislosti na nadnárodním kapitálu.

Výrazně se zvyšují i rizika, spojená s krizí evropské integrace, neřešenými příčinami a důsledky masové migrace a hledáním nepřítele v Ruské federaci. Teroristické útoky v Evropě se dál množí. Vláda však nadále jen přešlapuje a koncepční otázky bezpečnosti naší země neřeší.

Tím více záleží na výsledku voleb do PS PČR. Česká politika vyžaduje zásadní a systémovou změnu k solidární a samosprávné budoucnosti. Je před námi úkol zajistit suverénnější pozici a rozvoj vlastní země i spolehlivější záruky bezpečnosti pro každého. Tento program je programem KSČM.

Na dnes schválených kandidátkách KSČM, které ve 14 krajích projednaly nominační konference, jsou lidé všech věkových kategorií se širokou škálou odborných znalostí i politických zkušeností. Zasadí se o důstojnější život všech, pro které je práce skutečným měřítkem hodnot. Priority volebního programu KSČM jistě vyjádří zájem většiny našich občanů. Naši kandidáti stojí o Vaši aktivní podporu.
Vystoupení předsedy ÚV KSČM V. Filipa na 6. zasedání ÚV KSČM 25. 3. 2017

25. 3. 2017

Vážené soudružky a soudruzi,

cílem dnešního pléna je schválit jeden ze základních dokumentů úspěšné existence strany, tj. Výroční finanční zprávu za rok 2016. Možná, že se to někomu zdá úsměvné, ale ta je podstatná pro bezproblémové fungování strany v tzv. svobodné soutěži politických stran v naší zemi.

Mnohem důležitějším krokem je zhodnotit průběh okresních a krajských nominačních konferencí, posoudit navržené kandidátní listiny a po diskusi je schválit, abychom mohli občanům České republiky předložit kandidáty do parlamentních voleb – tedy naše odborníky, které KSČM nabízí, že budou schopni pracovat s lidmi pro lidi.

Jednání pléna ÚV KSČM k volbám je událost budoucnosti strany. V každém případě ovlivní nejen naši stranu, naše voliče, ale celou společnost, resp. její většinu. Myslím, že nám všem jde o to, aby to byl vliv pozitivní.

V každé podobné situaci hovoříme o tom, že je doba vážná a že je zapotřebí udělat to či ono. Ano to je pravda, doba je vážná a možná vážnější než si kdo dovede představit. Svět se nyní nachází v turbolentní době. To, co se děje v zahraničí, ve vojenské oblasti a v politice se odráží i na atmosféře v naší republice. Války, terorismus, různé gangy a mafie, k tomu podvody a krádeže – to nepřináší klid do našich domovů. Lidé si už chtějí od deprimujících informací odpočinout a chtějí žít beze strachu. Položme si otázku, kdo k této třaskavé atmosféře u nás přispívá a kdo se chová slušně, které politické strany a seskupení to jsou a kteří lidé to jsou. Lidé to vidí a slyší každý den a mají v to m jasno, kdo u nás tvoří a kdo u nás boří. O tom ale později. Nejde jen podiskutovat, připravit a schválit usnesení, ale je tu nebezpečí, že vše se vrátí tam, kde to bylo, když často chceme, aby to dopadlo co nejlépe, a ono to může dopadnout jako vždycky.

Proto, aby to bylo jinak, mám na vás žádost, chcete-li prosbu „Chci změnu!“, ale nikoli tohoto pléna, ale přístupu nás všech, naší členské základny, aktivu volebních štábů, kandidátů a tedy i voličů, chtěl bych změnu, která přinese aktivitu, která přinese odpovědnost, která přinese výsledky. Myslím, že máme i pozitivní příklady takové změny v přístupu, chtěl bych z tohoto místa poděkovat mladým soudruhům a soudružkám z Ústí nad Orlicí, kteří přišli s jejich „Výzvou“, která podle mne bude znamenat lepší informovanost o práci strany na veřejnosti.

Když se podíváme na politické rozložení sil a postupy jednotlivých stran a hnutí tak vidíme, že se většinou mluví jednoduchým jazykem a v heslech jako „Bude líp„ a rozdávají k tomu koblihy, nebo politické strany jen neustále kritizují, ale s ničím pořádným pro lidi nikdy nepřišly, myslím tím ODS, či TOP STAN, ale svým jednoduchým a jakoby tvrdým přístupem chtějí získávat voliče. K tomu přibývají sice společensky úzké, ale jiné přístupy a tak se dopředu v průzkumech dostávají třeba Piráti.

Co musíme čekat od voleb? Jednoduchou a údernou strategii často i bývalých členů KSČ, dnes význačných funkcionářů zcela jiných stran, kteří rozdmýchají jako vždy v souvislosti s volbami a podzimními výročími státu v říjnu a v listopadu hysterii nejen proti KSČM, ale proti levici vůbec, a to frázemi, lží apod. Žel, na jejich straně stojí fakt, že pamětníků budování prvního pokusu o socialismus je stále méně a ti mladí jsou seznamováni s historií tendenčně a tudíž lze čekat rok od roku více a více občanů očkovaných tzv. novým historickým pohledem.

Nechtěl jsem a nechci se vracet do minulosti. Naopak náš cíl je jít vpřed, a to vpřed k socialismu 21. století. Aby nebylo pochyb, co tím myslíme, zopakuji náš cíl. Pro nás je socialismus demokratická společnost svobodných, rovnoprávných občanů, společnost politicky a hospodářsky pluralitní, postavená na maximální občanské samosprávě, prosperující a sociálně spravedlivá, pečující o zachování a zlepšení životního prostředí, zabezpečující lidem důstojný život a prosazující bezpečnost a mír.

Ale pokud někdo začne mluvit o minulosti, tak je potřeba mu připomenout, že je tady 27 let nedávné minulosti, za kterou odpovídá jak současná koaliční vláda, ale také pravicové opoziční strany. Většina našich politických oponentů a soupeřů začíná tím, že v roce 1989 tady byl zdevastovaný stát. Nechci skutečnou realitu rozebírat. Kritici zapomínají, že stát byl bez dluhů, že veškerá průmyslová a zemědělská výroba, ale i vědecký výzkum sloužily růstu osobní i společenské spotřeby v Československu, že jsme měli vyspělé a srovnatelné školství a zdravotnictví, které nám závidělo velké množství států světa. A v porovnání se současností jsme opravdu byli jako občané vlastníky výrobních prostředků, které poté prošly privatizací, ne vždy podařené, naopak plné „tunelů“ a rozkrádání. Dnes je jasné, že již nejsme schopni být v řadě výrob tak konkurenceschopní, jako jsme byli v minulosti. Dnes je jasné, že stát je zadlužen částkou výrazně překračující 1,5 bilionu Kč, a to přesto, že prodal výrobní prostředky za téměř 2 biliony Kč a jejich současní vlastnící z těchto továren, podniků a zařízení vyvážejí zisk mimo hranice našeho státu za více než 300 mld. Kč ročně, o které jsou chudší naši občané.

Stále více jsou omezována naše práva rozhodovat si o vlastních záležitostech a nadnárodní organizace, zejména NATO, kam jsme před 18 lety byli zavlečeni nás místo ochrany spíše vystavuje mnohem většímu nebezpečí. Musím připomenout, že v současné době vzpomínáme smutné výročí agresivní války proti Jugoslávii, pro kterou jsme museli propůjčit náš vzdušný prostor. To bylo první nakročení k tomu, abychom byli označeni za součást agresora. Protože to byl útok bez souhlasu RB OSN. Například přes neutrální sousední Rakousko se létat nemohlo. Dnes vláda a ministr obrany bez uzardění dohadují podřízení našich vojáků německému Bundeswehru a přes naše území se přesunují ozbrojenci cizích armád dál na východ, aby eskalovali spory se sousedy, a to až na hranici zakázané válečné propagandy. Haraší zbraněmi vůči RF, ale stále neřešíme příčiny migrační vlny, spočívající ve válečném konfliktu v Sýrii, Iráku a Libyi, která nás společně s nesmyslnou politikou A. Merkelové skutečně ohrožuje na bezpečí našich občanů. Dovolte mi připomenout, že žádný z teroristů, který útočil v Paříži, Bruselu, Londýně a jinde, nebo znásilňoval ženy a dívky v Mnichově a jiných evropských městech nebyl ruské národnosti, spíše to vypadá, že to byli a jsou pěšáci cizí armády, která do Evropy přichází s migrační vlnou, ať dřívější či současnou.

Stejně ohrožující a omezující je tomu i s byrokratickými příkazy z Bruselu od Evropské komise, která se den co den ukazuje jako zcela nekompetentní a která se pokouší dál omezit naše rozhodování a nutí nás ke krokům, jež jsou v zásadním rozporu s našimi národními zájmy. Proto musíme jít do voleb s tím, že požadujeme:

VÍCE SUVERENITY NAŠÍ VLASTI.

Nakonec na potřebě takového hesla se shodla i velká část účastníků nedělní programové konference, kterou jsme zorganizovali jako důležitou součást naší přípravy volebního programu, který ale budeme pro jeho význam schvalovat samostatně až v dubnu.

Podle rozhodnutí pléna ÚV KSČM si rozdělme úkoly od ÚV, tedy centra až po posledního člena naší strany, ale úkoly, které jsou v duchu potřeb dnešní doby, to je úkoly jasně připravené, mezi námi vydiskutované, tedy členy akceptované, konkrétní a měřitelné.

Víme, že ÚV nemůže stanovit nižší cíl, než je 17 až 20 voličů na 1 člena strany. Je to jasné a srozumitelné.

Ti, kteří jsou odpovědní za přípravu programu, jej připravují, nyní je potřeba najít způsob jeho jasné, srozumitelné a zároveň úderné prezentace.

Konkrétní musí být také odpovědnost za přenos úkolů od 1. místopředsedy přes kraje do okresů a dál do ZO, ale i tam úkoly musí být konkrétní a měřitelné. Nerad bych se dostal do diskuze, kdo udělal málo a kdo hodně. Nyní na začátku volebního souboje jak do čela kandidátních listin, tak na její jednotlivá místa schvalujeme ty, kteří společně v krajích, okresech a místech musí ukázat, že umí, chtějí a jsou připraveni se o volební výsledek poprat.

Pracovníci na ÚV, KV a OV musí být zázemím, které všem členům v jejich agitaci pomůže, zašle materiály, vyšle případně pomocníky, kteří pomohou vše zabezpečit k naší spokojenosti.

Naše kandidáty musíme umět do voleb připravit, a to kromě volebních témat i v rétorice, psychologii komunikace apod. Pro kandidáty, tam kde je to možné udělejme stránky na sociálních sítích, aby se mohli prezentovat, poskytněme jim podporu zdola tak, aby naši kandidáti vešli ještě více ve známost svou odborností a morálním profilem.

A nyní širší a obecnější pohled na společenské klima, ve kterém se budou volby konat. Víme, že společenské vědomí se za samotným bytím, tedy běžnou životní situací opožďuje. Lidé jsou pod neustálým tlakem médií, které jim poskytují čím dál větší množství balastních informací za účelem oddálit dobu, kdy občané poznají, co se stalo a co na ně vládnoucí elity chystají.

Teroristické útoky ve Velké Británii a Belgii v posledních dnech, ale i ty předchozí ve Francii, SRN, Belgii a v dalších státech ukazují, že celá migrační vlna je organizovaný útok na samotné základy evropské civilizace. Tento útok byl spuštěn nemístným vměšováním do vnitřních záležitostí jiných suverénních států, zejména severní Afriky a Blízkého východu, nerespektováním článku 1 odst. 1 mezinárodního paktu o občanských a politických právech, když jiným státům chtěly USA a někteří další, včetně Francie, Velké Británie a Německa vnutit v podstatě protektorátní režim, kdy by jejich rozhodování záviselo na cizí vůli. Proto bez souhlasu RB OSN přeměnili tzv. bezletovou zónu nad Libyí na přímý útok a popravu M. Kadáfího, proto dál USA podporovaly tzv. umírněné islamisty, kteří přecházeli k teroristům z IS v Sýrii. Proto A. Merkelová zvala migranty do SRN a nyní nám je chce proti naší vůli vnutit pomocí tzv. kvót přerozdělení s odkazem na vnitřní solidaritu v EU. Československo v minulosti bylo známo svou ochotou přijmout pronásledované lidi ať už z Řecka zmítaného občanskou válkou či odjinud. Česká republika přijala mnoho lidí z bývalé Jugoslávie, dnes jich přijímá hodně z Ukrajiny, kde s obavami sledujeme fašizující vývoj, ale i odjinud. Ale naše země, naše Česká republika nemůže být nucena platit trvale za cizí rozhodnutí s odůvodněním, že musí být solidární. Nebyli jsme v minulosti koloniální zemí a nedrancovali jsme nerostné a jiné bohatství jako jiní a tedy nemůžeme být nuceni se podílet na nákladech, které nám vnucují tyto bývalé koloniální mocnosti. Chceme a potřebujeme suverenitu a budeme o ni usilovat všemi prostředky, které jsou odpovídající vývoji civilizace 21. století.

Na naší vnitropolitické scéně se nebojíme svých soupeřů na levici, pokud vůbec na levici někdo svými činy a plněním programu zůstává. Slovy jsou na levici mnozí, dokonce i pravicové strany a hnutí, ale konkrétní politiku autentické levice tu už dlouhou dobu nikdo, kromě KSČM, svými reálnými a realistickými kroky nedělá. Nebojme se bez ohledu na politickou korektnost říct, že jedině silná KSČM je schopna donutit ostatní politické strany a hnutí k politice ve prospěch většiny našich občanů.

Pokud jde o protivníky na pravé části politického spektra, jsou to buď celé politické strany, nebo jednotlivci, kteří už dlouhou dobu nesou odpovědnost za společenský, sociální, ekonomický, ale i politický marasmus, jehož příčinou je specificky česká mafiánská privatizace. Byla to právě ODS, ODA, KDU-ČSL, US, TOP 09, VV a případně jiné subjekty, které jsou na jedno, případně dvě použití, které pak s ostudou odcházejí, kdo zapříčinil, že měřítkem hodnot je místo práce jen majetek jakkoli získaný. To ve společnosti vyvolává vlčí vztahy plné nenávisti, zlodějen, neochoty ke spolupráci, urážky, zhrubnutí politické scény a blbou náladu.

Náš program bude jasný – zavést více klidu, více pořádku, více jistot a rovněž dovést do konce takové trestní kauzy, které nyní zametají pod koberec. Budeme trvat na snížení počtu úředníků ve státní správě, na které musí ostatní pracovat. Vždyť dnes už se stalo úřednictvo svým počtem a vlivem třídou ovlivňující život každého občana! Každý papír, který vysoký úředník vymyslí a zavede, vyprodukuje haldu dalších papírů, podle kterých se musí řídit a pracovat. I proto je daňové zatížení občanů tak vysoké. Bude toho více, s čím seznámíme veřejnost. Sice to nebude revoluce, pro tu nejsou objektivní podmínky, ale návrat k zásadám slušnosti, hospodárnosti, k pořádku a k jistotám pro lidi.

Těší mě, že naše strana se může podívat za posledních 27 let lidem do očí. Občané vidí, že nepředstavujeme hrozbu, ze které nás obviňují strůjci dnešního marasmu, kteří se bojí toho, že chceme důstojný, spokojený, normální život pro mladé, pro střední věk i pro seniory. Bojí se, že bychom jim zabránili v dalším rozkrádání a devastaci zbylého národního majetku.

Čeká nás těžká práce, ale uvědomme si, že opravdová komunistická levicová strana kromě nás není a že máme odpovědnost za to jak levice a sociálně spravedlivé uspořádání společnosti dopadne.

Zdroj: Mediální úsek ÚV KSČM kscm.cz11. března 2017 Stanovisko ÚV KSČM

KSČM

Jiná Evropa je možná

Výkonný výbor ÚV KSČM na svém zasedání 10. března 2017 mimo jiné projednal situaci v Evropské unii a přijal následující stanovisko:

Důvěra v Evropskou unii dosáhla historického minima. Kromě vystoupení dalších států hrozí rozpad a chaos. „Bílou knihou o budoucnosti Evropy“, již Evropskému parlamentu představil předseda Komise J.-C. Juncker, se ke svému selhání a bezradnosti přiznává i samo vedeni Unie.

Po britském referendu slibovala EU, že se zásadně demokratizuje. Ani jeden z pěti scénářů, navržených „Bílou knihou“, to však nenaplňuje. Jde jen o tu samou politiku, která se zdiskreditovala, v trochu jiném balení. Občané opět nemají jiné právo než jedenkrát za 5 let volit Evropský parlament, který ale nemůže změnit politiku byrokratů. Členským zemím, zbaveným práva řešit řadu zásadních otázek po svém, je chce omezit ještě víc. Honba za ziskem má přednost před potřebami občanů, stupňuje se sociální bezpráví a pseudohumanita k běžencům má zakrýt přicházející kalamitu. Ekonomický krach, který odvrací Řecko, hrozí i dalším zemím. Nadvláda korporací, vnucovaná vedením EU, žel mění ve formalitu i demokratické volby.

Bruselští byrokraté, kšeftující s našimi osudy v očekávání, že je za to nadnárodní firmy odmění, Evropě vnucují už i skandálně nevýhodné obchodní smlouvy. Nárokují si čím dál větší pravomoci, tváří v tvář masové migraci i dalším rizikům jsou však bezradní. Sami tak nahrávají právě tomu, čemu se integrační projekt zavázal čelit – populismu i fanatismu a extremismu.

Evropská unie přežije jen cestou skutečné demokracie. V zajetí finanční oligarchie a vlezlé byrokracie si připravuje vlastní zánik. Militarizaci EU odmítáme. Budoucnost patří jen spolupráci rovného s rovným. Takové integraci, v níž spojí síly suverénní země, společné pravomoci převezmou instituce volené občany a výkonná moc bude rozhodovat podle většinové vůle národních států i evropské veřejnosti.

Zdroj: Haló noviny, kscm.cz, VV ÚV KSČM, 10. března 2017
Nabídka
Úvodní stránka
VIII. sjezd KSČM
IX. sjezd KSČM
Prohlášení a stanoviska
Přečetli jsme
Listování médii
Zastupitelé a poslanci
Volby
Program pro budoucnost ČR
Válečná historie
20. století

Minulost a současnost
Ploština žalující
Informujeme
Bratřejov
Brumov - Bylnice
Luhačovicko
Napajedelsko
Otrokovice
Slavičín
Slušovice
Tlumačov
Trnava
Valašské Klobouky
Zlín
Odkazy na videa
Diskusní příspěvky
Kontaktní údaje
Napíšete nám? Děkujeme


Některé odkazy

Zlínský krajský výbor KSČM
KSČM
Haló noviny
Obrys kmen
Haló TV
České mírové hnutí
KSM
KSS TOPOĽČANY
Petice

Petice k lithiu PETICE Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR-Nerostné bohatství České republiky patří, stejně jako voda, všem jejím občanům.
Petice NATO po Varšavě Petice NATO po Varšavě.
Ne cizím armádám a základnám Petice proti cizím armádám a základnám na území ČR.
Petice k daru církvím Petice k zrušení zákona k tzv. cirkevním restitucím.
Petice k majetkům Petice k majetkovým přiznáním.
NE základnám!

Statistika od 14.4. 2005

TOPlist